โรงเรียนมัธยมเวสต์ฟอลล์

เวสท์โรงเรียนมัธยมเป็นสาธารณะโรงเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้กับวิลเลียม, โอไฮโอ , สหรัฐอเมริกา มันเป็นโรงเรียนมัธยมเฉพาะในเวสท์ท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนประชาบาลตำบลเวสท์เป็นส่วนใหญ่ในชนบทและรวมทั้งหมดหรือบางส่วนของหกเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของPickaway เคาน์ตี้