ทฤษฎีบทโวกต์–รัสเซลล์

Vogt-Russell ทฤษฎีบทระบุว่าโครงสร้างของดาวในสภาวะสมดุลอุทกสถิตและการระบายความร้อนด้วยพลังงานทั้งหมดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์จะถูกกำหนดโดยไม่ซ้ำกันโดยมวลและการกระจายขององค์ประกอบทางเคมีตลอดทั้งการตกแต่งภายในของมัน [1]แม้ว่าจะเรียกว่าทฤษฎีบท แต่ทฤษฎีบทโวกต์–รัสเซลล์ไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นทางการ ทฤษฎีบทนี้ตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์Heinrich VogtและHenry Norris Russellผู้คิดค้นทฤษฎีนี้อย่างอิสระ

  1. Carroll, Bradley W. & Ostlie, Dale A. (28 กรกฎาคม 2549) An Introduction to Modern Astrophysics (ฉบับที่สอง). แอดดิสัน-เวสลีย์ . หน้า 333. ISBN 978-0805304022.