ทีมตัวแทน

ตัวแทนคือการเปลี่ยนแปลงและการตัดทอนคำว่ามหาวิทยาลัย ความหมายจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แต่โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา

ในสหราชอาณาจักร , ตัวแทนทีมหรือสโมสรตัวแทนหมายถึงกลุ่มที่เข้าร่วมในการแข่งขันตัวแทนในการเล่นกีฬาหรืออื่น ๆ ที่การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยคู่แข่ง เดิมคำนี้เรียกอย่างเคร่งครัดสำหรับทีมที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและวันที่ตั้งแต่ปี 1840 [1]

ในภาษาสก็อตร่วมสมัยคำว่าตัวแทนมักใช้แทนกันได้กับมหาวิทยาลัย [2]ในบริบทที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา