ยูนิเวอร์แซล

Universulเป็นหนังสือพิมพ์มวลการไหลเวียนในโรมาเนีย มันมีอยู่ตั้งแต่ปี 2427 ถึง 2496 และดำเนินการโดย Stelian Popescuตั้งแต่ปี 2457 ถึง 2486 (โดยแบ่งเป็นสองปีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง )