ชินโตมิ มิยาซากิ

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เมืองนี้มีประชากรประมาณ16,663 คน[1]และความหนาแน่น 271 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 61.53 ตารางกิโลเมตร

ชินโตมิเกิดจากการรวมตัวกันของ 2 หมู่บ้าน คือ ทอนดะและนิวตะ ในชินโตมิ หน้าต่างทุกบานในโรงเรียนเป็นบานคู่เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากฐานทัพทหารในบริเวณใกล้เคียง

พริก , มะเขือเทศ , Cymbidiumและแตงกวาที่ปลูกในพื้นที่การเกษตรของ Shintomi ในพื้นที่ภูเขาไก่และอื่น ๆ ที่ปศุสัตว์ที่มีการยก