วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (จากภาษาละตินคำว่าscientiaซึ่งหมายความว่า "ความรู้") [1]เป็นองค์กรอย่างเป็นระบบที่สร้างและจัดระเบียบ ความรู้ในรูปแบบของทดสอบ คำอธิบายและการคาดการณ์เกี่ยวกับจักรวาล [2] [3] [4]

จักรวาลแสดงเป็นดิสก์ที่มีรูปทรงหลาย ชิ้นข้ามเวลาซึ่งผ่านจากซ้ายไปขวา

รากที่เก่าแก่ที่สุดของวิทยาศาสตร์สามารถโยงไปถึงอียิปต์โบราณและโสโปเตเมียในรอบ 3000-1200 คริสตศักราช [5] [6]ผลงานของพวกเขาเพื่อคณิตศาสตร์ , ดาราศาสตร์และยาป้อนและรูปกรีกปรัชญาธรรมชาติของสมัยโบราณคลาสสิกโดยความพยายามอย่างเป็นทางการได้ทำเพื่อให้คำอธิบายของเหตุการณ์ในโลกทางกายภาพขึ้นอยู่กับสาเหตุตามธรรมชาติ [5] [6]หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดของชาวกรีกโลกเสื่อมโทรมในยุโรปตะวันตกในช่วงต้นศตวรรษ (400-1000 ซีอี) ของยุคกลาง , [7]แต่ถูกเก็บรักษาไว้ในมุสลิม โลกในช่วงยุคทองของอิสลาม [8]การฟื้นตัวและการผสมผสานของงานกรีกและการสอบถามข้อมูลอิสลามในยุโรปตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ถึง 13 ได้รับการฟื้นฟู " ปรัชญาธรรมชาติ " [7] [9]ซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ที่เริ่มในศตวรรษที่ 16 [10 ]เนื่องจากความคิดและการค้นพบใหม่ ๆออกไปจากแนวคิดและประเพณีของกรีกก่อนหน้านี้ [11] [12] [13] [14]ในไม่ช้าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความรู้และจนกระทั่งศตวรรษที่ 19คุณลักษณะทางสถาบันและวิชาชีพหลายอย่างของวิทยาศาสตร์เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง; [15] [16] [17]พร้อมกับการเปลี่ยน "ปรัชญาธรรมชาติ" เป็น "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" [18]

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่มักจะถูกแบ่งออกเป็นสามหลักสาขา[19]ที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (เช่นชีววิทยา , เคมีและฟิสิกส์ ) ซึ่งธรรมชาติในความหมายกว้างการศึกษา; สังคมศาสตร์ (เช่นเศรษฐศาสตร์ , จิตวิทยาและสังคมวิทยา ) ซึ่งบุคคลการศึกษาและสังคม; [20] [21]และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ (เช่นตรรกะ , คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ) ซึ่งข้อตกลงกับสัญลักษณ์ภายใต้กฎระเบียบ [22] [23]มีความขัดแย้งคือ[24] [25] [26]แต่กับว่าวิทยาศาสตร์เป็นทางการจริงเป็นการวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาไม่ต้องพึ่งพาหลักฐานเชิงประจักษ์ [27] [25]วินัยที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่สำหรับวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติเช่นวิศวกรรมและการแพทย์อธิบายว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [28] [29] [30] [31] [32]

ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าโดยการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีแรงจูงใจจากความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกและความปรารถนาที่จะแก้ปัญหา [33] [34]การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยคือการทำงานร่วมกันอย่างมากและมักจะทำโดยทีมงานในด้านวิชาการและสถาบันการวิจัย , [35] หน่วยงานภาครัฐและบริษัท [36]ผลกระทบในทางปฏิบัติของการทำงานของพวกเขาได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของนโยบายวิทยาศาสตร์ที่พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กรทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ , อาวุธ , การดูแลสุขภาพ , สาธารณูปโภคและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ในความหมายกว้าง ๆ มีอยู่ก่อนยุคสมัยใหม่และในอารยธรรมทางประวัติศาสตร์มากมาย [37] วิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีความแตกต่างในแนวทางและประสบความสำเร็จในผลลัพธ์ดังนั้นตอนนี้จึงนิยามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในความหมายที่เข้มงวดที่สุดของคำนี้ [3] [5] [38]วิทยาศาสตร์ในความหมายดั้งเดิมเป็นคำสำหรับความรู้ประเภทหนึ่งแทนที่จะเป็นคำเฉพาะสำหรับการแสวงหาความรู้ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเภทของความรู้ที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันและแบ่งปัน ตัวอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็ประชุมนานก่อนที่จะบันทึกประวัติศาสตร์และนำไปสู่การพัฒนาที่ซับซ้อนคิดนามธรรม นี้จะเห็นได้จากการก่อสร้างที่ซับซ้อนปฏิทินเทคนิคสำหรับการทำพืชที่เป็นพิษกินประชาชนในระดับชาติเช่นผู้ที่ควบคุมที่ราบน้ำท่วมถึงของYangtseกับอ่างเก็บน้ำ , [39]เขื่อนและเขื่อนและอาคารเช่น ปิรามิด อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างอย่างมีสติที่สอดคล้องกันระหว่างความรู้เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวซึ่งเป็นความจริงในทุกชุมชนและความรู้ชุมชนประเภทอื่น ๆ เช่นตำนานและระบบกฎหมาย โลหะวิทยาเป็นที่รู้จักในยุคก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมVinčaเป็นผู้ผลิตโลหะผสมที่มีลักษณะคล้ายทองสัมฤทธิ์มากที่สุด มันคิดว่าการทดลองในช่วงต้นที่มีความร้อนและการผสมของสารในช่วงเวลาการพัฒนาไปสู่การเล่นแร่แปรธาตุ

วัฒนธรรมในยุคแรก ๆ

แบบจำลองดินของตับสัตว์ที่ มีอายุระหว่างศตวรรษที่สิบเก้าถึงสิบแปดก่อนคริสตศักราชซึ่งพบในพระราชวังใน Mari ประเทศซีเรีย

รากเหง้าของวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดสามารถโยงไปถึงอียิปต์โบราณและเมโสโปเตเมียในราว 3,000 ถึง 1200 ก่อนคริสตศักราช [5]แม้ว่าคำและแนวความคิดของ "วิทยาศาสตร์" และ "ธรรมชาติ" ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดในเวลานั้น แต่ชาวอียิปต์โบราณและชาวเมโสโปเตเมียก็มีส่วนร่วมซึ่งต่อมาจะพบสถานที่ในวิทยาศาสตร์กรีกและยุคกลาง ได้แก่ คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ และยา [40] [5]เริ่มตั้งแต่ประมาณ 3000 ก่อนคริสตศักราชชาวอียิปต์โบราณได้พัฒนาระบบการนับเลขที่เป็นฐานสิบในตัวอักษรและได้ปรับความรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติเช่นการสำรวจและช่างก่อสร้าง [5]พวกเขายังพัฒนาปฏิทินอย่างเป็นทางการซึ่งมีสิบสองเดือนสามสิบวันและห้าวันในช่วงปลายปี [5]โบราณMesopotamiansใช้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีธรรมชาติต่างๆสำหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา , เผา , แก้ว, สบู่, โลหะ, ปูนปลาสเตอร์และป้องกันการรั่วซึม; [41]พวกเขายังศึกษาสัตว์สรีรวิทยา , กายวิภาคศาสตร์และพฤติกรรมสำหรับdivinatoryวัตถุประสงค์[41]และทำบันทึกที่กว้างขวางของการเคลื่อนไหวของวัตถุทางดาราศาสตร์สำหรับการศึกษาของพวกเขาโหราศาสตร์ [42]ชาวเมโสโปเตเมียมีความสนใจอย่างมากในการแพทย์[41]และใบสั่งยาที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏในสุเมเรียนในช่วงราชวงศ์ที่สามของอูร์ ( ริสตศักราช 2112 - ริสตศักราช 2004) [43]อย่างไรก็ตามชาวเมโสโปเตเมียดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสนใจในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโลกธรรมชาติเพียงเล็กน้อยเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น[41]และส่วนใหญ่ศึกษาเฉพาะวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่มีการนำไปใช้จริงอย่างชัดเจนหรือเกี่ยวข้องกับระบบศาสนาของพวกเขาในทันที [41]

โบราณวัตถุคลาสสิก

ในสมัยโบราณคลาสสิกไม่มีอนาล็อกโบราณที่แท้จริงของการที่ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์ ในทางกลับกันบุคคลที่มีการศึกษาดีมักจะเป็นชนชั้นสูงและบุคคลชายเกือบทั่วโลกได้ทำการสอบสวนธรรมชาติหลายครั้งเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาสามารถมีเวลาได้ [44]ก่อนที่จะมีการคิดค้นหรือค้นพบแนวคิดเรื่อง " ธรรมชาติ " ( phusisกรีกโบราณ ) โดยนักปรัชญายุคก่อนโสคราตีคคำเดียวกันนี้มักจะถูกใช้เพื่ออธิบาย"วิธี" ตามธรรมชาติที่พืชเติบโตขึ้น[45]และ "วิธีการ" ที่เช่นเผ่าหนึ่งบูชาเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีการอ้างว่าชายเหล่านี้เป็นนักปรัชญากลุ่มแรกในความหมายที่เข้มงวดและยังเป็นคนกลุ่มแรกที่แยกแยะ "ธรรมชาติ" และ "การประชุม" อย่างชัดเจน [46] : 209ปรัชญาธรรมชาติซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติด้วยเหตุนี้จึงมีความโดดเด่นในฐานะความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นจริงสำหรับทุกชุมชนและชื่อของการแสวงหาความรู้เฉพาะทางดังกล่าวคือปรัชญา  - ขอบเขตของนักปรัชญาคนแรก - นักฟิสิกส์ พวกเขาส่วนใหญ่เป็นนักเก็งกำไรหรือนักทฤษฎี , สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางดาราศาสตร์ ในทางตรงกันข้ามพยายามที่จะใช้ความรู้ของธรรมชาติกับธรรมชาติเลียนแบบ (อุบายหรือเทคโนโลยี , กรีกTECHNE ) ถูกมองโดยนักวิทยาศาสตร์คลาสสิกเป็นดอกเบี้ยที่เหมาะสมสำหรับช่างฝีมือจากการลดระดับชั้นทางสังคม [47]

จักรวาลที่คิดโดย อริสโตเติลและ ทอเลมีจาก งาน Cosmographia ของ Peter Apian ในปี 1524 โลกประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ ดินน้ำไฟและอากาศ โลกไม่เคลื่อนที่หรือหมุน ล้อมรอบด้วยทรงกลมศูนย์กลางที่มีดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์ดวงดาวและสวรรค์ [48]

ต้นนักปรัชญากรีกของโรงเรียน Milesianซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยThales ของ Miletusและยังคงสืบทอดต่อมาAnaximanderและAnaximenesเป็นคนแรกที่จะพยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ [49]ชาวพีทาโกรัสได้พัฒนาปรัชญาจำนวนเชิงซ้อน[50] : 467–68และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ [50] : 465ทฤษฎีของอะตอมได้รับการพัฒนาโดยนักปรัชญากรีกLeucippusและนักเรียนของเขาDemocritus [51] [52]ฮิปโปเครตีสแพทย์ชาวกรีกได้สร้างประเพณีของวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ[53] [54]และเป็นที่รู้จักในนาม " บิดาแห่งการแพทย์ " [55]

จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของปรัชญาวิทยาศาสตร์ยุคแรกคือตัวอย่างของโสกราตีสในการประยุกต์ใช้ปรัชญาในการศึกษาเรื่องของมนุษย์รวมถึงธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของชุมชนทางการเมืองและความรู้ของมนุษย์เอง เสวนาวิธีการเป็นเอกสารโดยเพลโตหารือ 's เป็นตรรกวิทยาวิธีการกำจัดสมมติฐาน: สมมติฐานที่ดีกว่าจะพบอย่างต่อเนื่องโดยระบุและกำจัดผู้ที่นำไปสู่ความขัดแย้ง นี่คือการตอบสนองต่อการตบตาความสำคัญกับสำนวน วิธีการแบบโสคราตีกจะค้นหาความจริงทั่วไปที่ถือกันโดยทั่วไปซึ่งกำหนดรูปแบบความเชื่อและกลั่นกรองความเชื่อเหล่านั้นเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับความเชื่ออื่น ๆ [56]โสกราตีสวิพากษ์วิจารณ์การศึกษาฟิสิกส์แบบเก่าว่าเป็นการคาดเดาและขาดการวิจารณ์ตัวเองอย่างหมดจดเกินไป ต่อมาโสคราตีสในคำขอโทษของเขาถูกกล่าวหาว่าทำให้เยาวชนของเอเธนส์เสื่อมเสียเพราะเขา "ไม่เชื่อในเทพเจ้าที่รัฐเชื่อ แต่ในสิ่งมีชีวิตใหม่ทางจิตวิญญาณอื่น ๆ " โสกราตีสหักล้างข้อเรียกร้องเหล่านี้[57]แต่ถูกตัดสินประหารชีวิต [58] : 30e

ต่อมาอริสโตเติลได้สร้างโปรแกรมเชิงระบบของปรัชญาเทเลโลจิสติกส์ : การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงถูกอธิบายว่าเป็นการทำให้เกิดศักยภาพที่มีอยู่แล้วในสิ่งต่างๆตามประเภทของสิ่งต่างๆ ในวิชาฟิสิกส์ของเขาดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่พวกมันเป็นของมนุษย์ สิ่งที่แต่ละคนมีสาเหตุอย่างเป็นทางการเป็นสาเหตุสุดท้ายและบทบาทในการสั่งซื้อของจักรวาลที่มีเสนอญัตติไม่ไหวติง นักสังคมวิทยายังยืนยันว่าควรใช้ปรัชญาเพื่อพิจารณาคำถามเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดำรงชีวิตเพื่อมนุษย์ (การศึกษาของอริสโตเติลแบ่งออกเป็นจริยธรรมและปรัชญาการเมือง ) อริสโตเติลยืนยันว่ามนุษย์รู้สิ่งหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ "เมื่อเขามีความเชื่อมั่นมาถึงในทางใดทางหนึ่งและเมื่อหลักการแรกที่เชื่อมั่นนั้นเป็นที่รู้จักของเขาด้วยความมั่นใจ" [59]

นักดาราศาสตร์ชาวกรีกAristarchus of Samos (310–230 ก่อนคริสตศักราช) เป็นคนแรกที่เสนอแบบจำลองของจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและดาวเคราะห์ทั้งหมดโคจรรอบดวงอาทิตย์ [60]แบบจำลองของ Aristarchus ถูกปฏิเสธอย่างกว้างขวางเพราะเชื่อว่าละเมิดกฎของฟิสิกส์ [60]อาร์คิมีดีสนักคณิตศาสตร์และนักคณิตศาสตร์อาร์คิมีดีสแห่งซีราคิวส์ได้ให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้นของแคลคูลัส[61]และบางครั้งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประดิษฐ์[61]แม้ว่าโปรโต - แคลคูลัสของเขาจะไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดหลายประการ [61] เฒ่าพลิเป็นนักเขียนโรมันและพหูสูตผู้เขียนสารานุกรมน้ำเชื้อประวัติศาสตร์ธรรมชาติ , [62] [63] [64]การจัดการกับประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์, ยา, ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพพฤกษศาสตร์และสัตววิทยา [62]นักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ หรือโปรโตนักวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณมีธีโอฟาธั , Euclid , เฮโรฟิลอส , Hipparchus , ปโตเลมีและเลน

วิทยาศาสตร์ยุคกลาง

De potentiis อะนิเมะที่สำคัญเกรกอร์เรช (1504) มาร์การิ philosophica วิทยาศาสตร์ในยุคกลางตั้งสมมติฐาน กลวงของสมองเป็นสถานที่สำหรับเรา สามัญสำนึก , [65] : 189ที่ รูปแบบจากของเรา ระบบรับความรู้สึกผสมปนเป

เนื่องจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตกเนื่องจากช่วงการอพยพจึงเกิดความเสื่อมโทรมทางด้านตะวันตกของยุโรปในช่วงทศวรรษที่ 400 ในทางตรงกันข้ามจักรวรรดิไบแซนไทน์ต่อต้านการโจมตีจากผู้รุกรานและรักษาและปรับปรุงตามการเรียนรู้ John Philoponusนักวิชาการไบแซนไทน์ในช่วงทศวรรษที่ 500 ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์ของอริสโตเติลโดยสังเกตข้อบกพร่องของมัน [66] : pp.307, 311, 363, 402คำวิจารณ์ของจอห์นฟิโลโปนัสเกี่ยวกับหลักการทางฟิสิกส์ของอริสโตเติลเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการในยุคกลางเช่นเดียวกับกาลิเลโอกาลิเลอีซึ่งสิบศตวรรษต่อมาในระหว่างการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์อ้างถึงฟิโลโปนัสอย่างกว้างขวางในเขา ใช้งานได้ในขณะที่ทำคดีว่าทำไมฟิสิกส์ของอริสโตเติลจึงมีข้อบกพร่อง [66] [67]

ในช่วงปลายสมัยโบราณและยุคกลางตอนต้นมีการใช้วิธีการสอบถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของอาริสโตเติล สาเหตุสี่ประการของอริสโตเติลระบุว่าคำถาม "ทำไม" ควรได้รับคำตอบในสี่วิธีเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ [68]ความรู้โบราณบางอย่างสูญหายไปหรือในบางกรณีถูกเก็บไว้ในความคลุมเครือในช่วงการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตกและการต่อสู้ทางการเมืองเป็นระยะ อย่างไรก็ตามเขตข้อมูลทั่วไปของวิทยาศาสตร์ (หรือ " ปรัชญาธรรมชาติ " มันก็เรียก) และมากของความรู้ทั่วไปจากโลกโบราณที่ยังคงเก็บรักษาไว้ผ่านผลงานของ encyclopedists ละตินต้นเช่นอิสิดอร์เซวิลล์ [69]อย่างไรก็ตามในที่สุดข้อความดั้งเดิมของอริสโตเติลก็สูญหายไปในยุโรปตะวันตกและมีเพียงข้อความเดียวที่เพลโตเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือTimaeusซึ่งเป็นบทสนทนาแบบสงบเท่านั้นและเป็นหนึ่งในผลงานดั้งเดิมไม่กี่ชิ้นของปรัชญาธรรมชาติคลาสสิกที่มีให้ในภาษาละติน ผู้อ่านในช่วงต้นยุคกลาง ผลงานดั้งเดิมอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลในช่วงนี้คือAlmagestของปโตเลมีซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะที่เป็นศูนย์กลาง

ในช่วงปลายสมัยโบราณในอาณาจักรไบแซนไทน์มีการเก็บรักษาตำราคลาสสิกของกรีกไว้มากมาย การแปลภาษาซีเรียจำนวนมากทำโดยกลุ่มต่างๆเช่น Nestorians และ Monophysites [70]พวกเขามีบทบาทในการแปลตำราคลาสสิกภาษากรีกเป็นภาษาอาหรับภายใต้หัวหน้าศาสนาอิสลามในระหว่างที่มีการอนุรักษ์การเรียนรู้แบบคลาสสิกหลายประเภทและในบางกรณีก็ปรับปรุง [70] [a]นอกจากนี้จักรวรรดิ Sassanidที่อยู่ใกล้เคียงได้จัดตั้งสถาบันการแพทย์แห่ง Gondeshapurซึ่งแพทย์ชาวกรีกซีเรียและเปอร์เซียได้ก่อตั้งศูนย์การแพทย์ที่สำคัญที่สุดของโลกในยุคโบราณในช่วงศตวรรษที่ 6 และ 7 [71]

House ญาณก่อตั้งขึ้นในซิต -era แบกแดด , อิรัก , [72]ที่การศึกษาอิสลามของอริสโตเติลเจริญรุ่งเรือง อัลคินดี (801-873) เป็นครั้งแรกของชาวมุสลิมเดินทางไปนักปรัชญาและเป็นที่รู้จักสำหรับความพยายามของเขาที่จะแนะนำกรีกและขนมผสมน้ำยาปรัชญากับโลกอาหรับ [73]ยุคทองของอิสลามเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เวลานี้จนถึงมองโกลรุกรานของศตวรรษที่ 13 Ibn al-Haytham (Alhazen) และIbn Sahlบรรพบุรุษของเขาคุ้นเคยกับOpticsของ Ptolemy และใช้การทดลองเป็นเครื่องมือในการได้รับความรู้ [b] [74] [75] : 463–65 Alhazen หักล้างทฤษฎีวิสัยทัศน์ของปโตเลมี[76]แต่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สอดคล้องกับอภิปรัชญาของอริสโตเติล นอกจากนี้แพทย์และนักเล่นแร่แปรธาตุเช่นเปอร์เซียAvicennaและAl-Raziยังพัฒนาอย่างมากวิทยาศาสตร์ของแพทย์กับการเขียนอดีตแคนนอนแพทยศาสตร์ , สารานุกรมทางการแพทย์ที่ใช้จนกระทั่งศตวรรษที่ 18 และการค้นพบหลังสารประกอบหลายเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศีลของ Avicenna ถือเป็นสิ่งพิมพ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในด้านการแพทย์และทั้งสองมีส่วนสำคัญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทดลองโดยใช้การทดลองทางคลินิกและการทดลองเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของพวกเขา [77]

ในสมัยโบราณคลาสสิกข้อห้ามของกรีกและโรมันหมายความว่าโดยปกติการผ่าจะถูกห้ามในสมัยโบราณ แต่ในยุคกลางมันเปลี่ยนไป: อาจารย์แพทย์และนักเรียนที่โบโลญญาเริ่มเปิดร่างมนุษย์และมอนดิโนเดอลูซซี (ค.ศ. 1275–1326) ได้ผลิต หนังสือเรียนกายวิภาคศาสตร์ที่รู้จักโดยอาศัยการผ่ามนุษย์ [78] [79]

เมื่อถึงศตวรรษที่สิบเอ็ดส่วนใหญ่ของยุโรปกลายเป็นคริสเตียน เกิดระบอบกษัตริย์ที่เข้มแข็งขึ้น พรมแดนได้รับการฟื้นฟู มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรซึ่งทำให้ปริมาณอาหารและประชากรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ข้อความภาษากรีกคลาสสิกเริ่มได้รับการแปลจากภาษาอาหรับและภาษากรีกเป็นภาษาละตินทำให้มีการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นในยุโรปตะวันตก [7]

ภายในปีค. ศ. 1088 มหาวิทยาลัยแห่งแรกในยุโรป ( มหาวิทยาลัยโบโลญญา ) ได้ถือกำเนิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของการบวช ความต้องการในการแปลภาษาละตินเพิ่มขึ้น (ตัวอย่างเช่นจากToledo School of Translators ); ชาวยุโรปตะวันตกเริ่มรวบรวมข้อความที่เขียนไม่เพียง แต่เป็นภาษาละตินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคำแปลภาษาละตินจากภาษากรีกอาหรับและฮิบรูด้วย สำเนาต้นฉบับของหนังสือทัศนศาสตร์ของ Alhazen ยังเผยแพร่ไปทั่วยุโรปก่อนปี 1240, [80] : บทนำ น. xxเป็นหลักฐานโดยการรวมตัวของมันเข้าไปใน Vitello ของPerspectiva Canonของ Avicenna ถูกแปลเป็นภาษาละติน [81]โดยเฉพาะตำราของอริสโตเติลที่ปโตเลมี , [C]และEuclidเก็บรักษาไว้ในบ้านของภูมิปัญญาและยังอยู่ในไบเซนไทน์เอ็มไพร์ , [82]กำลังแสวงหาในหมู่นักวิชาการคาทอลิก การหลั่งไหลเข้ามาของตำราโบราณทำให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในศตวรรษที่ 12และความเฟื่องฟูของการสังเคราะห์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและลัทธิอริสโตเติลที่รู้จักกันในชื่อScholasticismในยุโรปตะวันตกซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์แห่งใหม่ การทดลองในช่วงนี้จะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการสังเกตอธิบายและจำแนกอย่างรอบคอบ [83]นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้คือโรเจอร์เบคอน Scholasticism ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเปิดเผยและการใช้เหตุผลแบบวิภาษวิธีและค่อยๆลดลงในช่วงหลายศตวรรษต่อมาเนื่องจากการเล่นแร่แปรธาตุมุ่งเน้นไปที่การทดลองที่รวมถึงการสังเกตโดยตรงและเอกสารที่พิถีพิถันเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตอนต้น

ดาราศาสตร์มีความแม่นยำมากขึ้น หลังจากที่ Tycho Braheคิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเขา สำหรับการวัดมุมระหว่างวัตถุท้องฟ้าทั้งสอง ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ สังเกต Brahe ของเป็นพื้นฐานสำหรับ กฎหมายที่เคปเลอร์

การพัฒนาใหม่ในเลนส์มีบทบาทในการก่อตั้งของเรเนสซองทั้งโดยท้าทายถือยาวความคิดเลื่อนลอยในการรับรู้เช่นเดียวกับที่เอื้อต่อการปรับปรุงและการพัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกล้องและกล้องโทรทรรศน์ ก่อนที่เราจะรู้ว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเริ่มต้นขึ้นRoger Bacon , VitelloและJohn Peckhamต่างก็สร้างภววิทยาทางวิชาการขึ้นบนห่วงโซ่เชิงสาเหตุที่เริ่มต้นด้วยความรู้สึกการรับรู้และในที่สุดการรับรู้ถึงรูปแบบของอริสโตเติลส่วนบุคคลและสากล [84]แบบจำลองของวิสัยทัศน์ที่รู้จักกันในภายหลังว่ามุมมองนิยมถูกนำไปใช้ประโยชน์และศึกษาโดยศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ทฤษฎีนี้ใช้เพียงสามในสี่สาเหตุของอริสโตเติล: ทางการวัสดุและขั้นสุดท้าย [85]

ในศตวรรษที่สิบหกCopernicusสูตรheliocentricรูปแบบของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการเสแสร้งของปโตเลมี 's Almagest สิ่งนี้เป็นไปตามทฤษฎีบทที่ว่าคาบการโคจรของดาวเคราะห์จะยาวขึ้นเนื่องจากวงโคจรของพวกมันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่มากขึ้นซึ่งเขาพบว่าไม่เห็นด้วยกับแบบจำลองของทอเลมี [86]

เคปเลอร์และคนอื่น ๆ ได้ท้าทายความคิดที่ว่าการทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวของดวงตาคือการรับรู้และเปลี่ยนโฟกัสหลักในเลนส์จากตาไปเป็นการแพร่กระจายของแสง [85] [87] : 102เคปเลอร์จำลองดวงตาเป็นทรงกลมแก้วที่เติมน้ำโดยมีรูรับแสงอยู่ด้านหน้าเพื่อจำลองรูม่านตาเข้า เขาพบว่าแสงทั้งหมดจากจุดเดียวของฉากถูกถ่ายภาพที่จุดเดียวที่ด้านหลังของทรงกลมแก้ว ห่วงโซ่แสงสิ้นสุดที่เรตินาที่ด้านหลังของดวงตา [D]เคปเลอร์เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด แต่สำหรับการปรับปรุง Copernicus' รุ่น heliocentric ผ่านการค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ เคปเลอร์ไม่ได้ปฏิเสธอภิปรัชญาของอริสโตเติลและอธิบายว่างานของเขาเป็นการค้นหาความสามัคคีของโลก

กาลิเลโอใช้การทดลองและคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามเขาถูกข่มเหงหลังจากที่พระสันตปาปาเออร์บันที่ 8 อวยพรให้กาลิเลโอเขียนเกี่ยวกับระบบโคเปอร์นิกัน กาลิเลโอใช้ข้อโต้แย้งจากพระสันตะปาปาและทำให้พวกเขาเปล่งเสียงของซิมเปิลตันในงาน "Dialogue Concerning the Two Chief World Systems" ซึ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับ Urban VIII อย่างมาก [88]

ในยุโรปเหนือเทคโนโลยีใหม่ของแท่นพิมพ์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเผยแพร่ข้อโต้แย้งมากมายรวมถึงบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางกับแนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับธรรมชาติ René DescartesและFrancis Baconตีพิมพ์ข้อโต้แย้งทางปรัชญาเพื่อสนับสนุนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่อริสโตเติลรูปแบบใหม่ เดส์การ์ตเน้นความคิดของแต่ละบุคคลและแย้งว่าควรใช้คณิตศาสตร์มากกว่าเรขาคณิตเพื่อศึกษาธรรมชาติ เบคอนเน้นความสำคัญของการทดลองมากกว่าการไตร่ตรอง เบคอนตั้งคำถามต่อแนวคิดของอริสโตเติลเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นทางการและสาเหตุสุดท้ายและส่งเสริมความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์ควรศึกษากฎของธรรมชาติที่ "เรียบง่าย" เช่นความร้อนแทนที่จะตั้งสมมติฐานว่ามีลักษณะเฉพาะหรือ " สาเหตุที่เป็นทางการ " ของ แต่ละประเภทที่ซับซ้อน วิทยาศาสตร์ใหม่นี้เริ่มมองตัวเองว่าอธิบายถึง " กฎแห่งธรรมชาติ " วิธีการนี้จะมีการปรับปรุงการศึกษาในธรรมชาติถูกมองว่าเป็นกลไก เบคอนยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าวิทยาศาสตร์ควรมุ่งเป้าไปที่สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงเป็นครั้งแรกเพื่อปรับปรุงชีวิตมนุษย์ทั้งหมด

ยุคแห่งการตรัสรู้

ไอแซกนิวตัน 's สำเนาของ Principiaจาก 1687 นิวตันทำผลงานน้ำเชื้อเพื่อ กลศาสตร์คลาสสิก , แรงโน้มถ่วงและ เลนส์ Newton ยังแบ่งปันเครดิตกับ Gottfried Leibnizสำหรับการพัฒนาแคลคูลัส

ในฐานะที่เป็นผู้นำในยุคแห่งการตรัสรู้ , ไอแซคนิวตันและGottfried Wilhelm Leibnizประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟิสิกส์ใหม่ตอนนี้เรียกว่ากลศาสตร์คลาสสิกซึ่งอาจจะได้รับการยืนยันโดยการทดลองและอธิบายการใช้คณิตศาสตร์ (นิวตัน (1687) Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ) . ไลบนิซยังรวมคำศัพท์จากฟิสิกส์ของอริสโตเติลแต่ตอนนี้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทางไกลเช่น " พลังงาน " และ " ศักยภาพ " (Aristotelian " Energeia and Potentia " เวอร์ชันใหม่) สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนมุมมองของวัตถุ: โดยที่อริสโตเติลตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุมีเป้าหมายโดยกำเนิดบางอย่างที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ตอนนี้วัตถุถูกมองว่าไร้เป้าหมายโดยกำเนิด ในรูปแบบของฟรานซิสเบคอน Leibniz สันนิษฐานว่าสิ่งต่าง ๆ ทุกประเภททำงานตามกฎของธรรมชาติทั่วไปที่เหมือนกันโดยไม่มีสาเหตุที่เป็นทางการหรือสุดท้ายเป็นพิเศษสำหรับสิ่งแต่ละประเภท [89]ในช่วงเวลานี้คำว่า "วิทยาศาสตร์" ค่อยๆถูกนำมาใช้โดยทั่วไปมากขึ้นเพื่ออ้างถึงประเภทของการแสวงหาความรู้ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำเดิม " ปรัชญาธรรมชาติ "

ในช่วงเวลานี้จุดประสงค์และคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่ประกาศไว้ได้ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและสิ่งประดิษฐ์ที่จะปรับปรุงชีวิตมนุษย์ในแง่วัตถุนิยมของการมีอาหารเสื้อผ้าและสิ่งอื่น ๆ มากขึ้น ในคำพูดของเบคอน "เป้าหมายที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายของวิทยาศาสตร์คือการอุทิศชีวิตของมนุษย์ด้วยสิ่งประดิษฐ์และความร่ำรวยใหม่ ๆ " และเขากีดกันนักวิทยาศาสตร์จากการแสวงหาความคิดเชิงปรัชญาหรือจิตวิญญาณที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเขาเชื่อว่ามีส่วนช่วยให้มนุษย์มีความสุขเพียงเล็กน้อยนอกเหนือจาก "ควันของ การเก็งกำไรที่ละเอียดอ่อนประเสริฐหรือน่าพอใจ ". [90]

วิทยาศาสตร์ในช่วงการตรัสรู้ถูกครอบงำโดยสังคมวิทยาศาสตร์[91]และสถาบันการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ สังคมและสถาบันการศึกษายังเป็นกระดูกสันหลังของการเติบโตของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ การพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นที่นิยมในหมู่ประชากรที่รู้หนังสือมากขึ้น philosophesแนะนำประชาชนที่จะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่สะดุดตาที่สุดผ่านEncyclopédieและเป็นที่นิยมของNewtonianismโดยวอลแตร์เช่นเดียวกับเอมิลี่ดูเชตเล็ต, แปลภาษาฝรั่งเศสของนิวตันPrincipia

นักประวัติศาสตร์บางคนได้ทำเครื่องหมายศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ; [92]แต่ศตวรรษที่เห็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติของยา , คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ; การพัฒนาทางชีวภาพอนุกรมวิธาน ; ความเข้าใจใหม่ของสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า ; และการเจริญเติบโตของเคมีเป็นระเบียบวินัยซึ่งเป็นรากฐานของเคมีสมัยใหม่

ตรัสรู้ปรัชญาเลือกประวัติสั้น ๆ ของรุ่นก่อนทางวิทยาศาสตร์ - กาลิเลโอ , บอยล์และนิวตันเป็นหลัก - เป็นคู่มือและผู้ค้ำประกันของการใช้งานของพวกเขาของแนวคิดเอกพจน์ของธรรมชาติและกฎธรรมชาติไปยังเขตข้อมูลทางกายภาพและสังคมทุกวัน ในแง่นี้บทเรียนของประวัติศาสตร์และโครงสร้างทางสังคมที่สร้างขึ้นจากนั้นอาจถูกทิ้งไป [93]

แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สังคมและเศรษฐศาสตร์ก็พัฒนาขึ้นในช่วงการตรัสรู้ ฮูมและนักคิดด้านการตรัสรู้ชาวสก็อตคนอื่น ๆ ได้พัฒนา " วิทยาศาสตร์ของมนุษย์ ", [94]ซึ่งแสดงในอดีตในผลงานของนักเขียน ได้แก่เจมส์เบอร์เน็ตต์ , อดัมเฟอร์กูสัน , จอห์นมิลลาร์และวิลเลียมโรเบิร์ตสันซึ่งทั้งหมดนี้ได้รวมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ใน วัฒนธรรมโบราณและดั้งเดิมที่มีการรับรู้ที่แข็งแกร่งของกองกำลังกำหนดของความทันสมัย สังคมวิทยาสมัยใหม่มีต้นกำเนิดมาจากขบวนการนี้เป็นส่วนใหญ่ [95]ในปี พ.ศ. 2319 อดัมสมิ ธ ตีพิมพ์The Wealth of Nationsซึ่งมักถือเป็นผลงานชิ้นแรกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ [96]

ศตวรรษที่ 19

แผนภาพแรกของ ต้นไม้วิวัฒนาการที่สร้างโดย Charles Darwinในปี 1837 ซึ่งนำไปสู่ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา On the Origin of Speciesในปี 1859

ศตวรรษที่สิบเก้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนื่องจากในยุคนี้ลักษณะเด่นหลายประการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ร่วมสมัยเริ่มก่อตัวขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและวิทยาศาสตร์กายภาพการใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำบ่อยครั้งการเกิดขึ้นของคำศัพท์เช่น " นักชีววิทยา "," นักฟิสิกส์ "," นักวิทยาศาสตร์ "; ค่อยๆเคลื่อนออกจากป้ายชื่อโบราณเช่น "ปรัชญาธรรมชาติ" และ " ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ " ความเป็นมืออาชีพที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่ศึกษาธรรมชาติทำให้นักธรรมชาติวิทยาสมัครเล่นลดลงนักวิทยาศาสตร์ได้รับอำนาจทางวัฒนธรรมในหลายมิติของสังคมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ประเทศความเจริญรุ่งเรืองของ งานเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมและการปรากฏตัวของวารสารวิทยาศาสตร์ [17]

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19, จอห์นดาลตันปัญหาที่ทันสมัยทฤษฎีอะตอมบนพื้นฐานของDemocritus 's ความคิดเดิมของอนุภาคแบ่งแยกเรียกว่าอะตอม

ทั้งจอห์นเฮอร์เชลและวิลเลียม Whewellจัดระบบวิธีการ: ประกาศเกียรติคุณในระยะหลังนักวิทยาศาสตร์ [97]

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ชาร์ลส์ดาร์วินและอัลเฟรดรัสเซลวอลเลซได้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติในปี พ.ศ. 2401 ซึ่งอธิบายว่าพืชและสัตว์ต่างกันอย่างไรมีต้นกำเนิดและวิวัฒนาการมาอย่างไร ทฤษฎีของพวกเขาถูกกำหนดไว้ในรายละเอียดในหนังสือของดาร์วินในการกำเนิดของสายพันธุ์ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในปี 1859 [98]แยกGregor Mendelนำเสนอกระดาษของเขา " Versuche über Pflanzenhybriden " ( " การทดลองพืชพันธุ์ ") ในปี 1865, [99]ซึ่งสรุปหลักการของการถ่ายทอดทางชีวภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับพันธุศาสตร์สมัยใหม่ [100]

กฎหมายของการอนุรักษ์พลังงาน , การอนุรักษ์โมเมนตัมและการอนุรักษ์ของมวลปัญหาจักรวาลมีความเสถียรสูงที่อาจจะมีการสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ของทรัพยากร กับการถือกำเนิดของรถจักรไอน้ำและการปฏิวัติอุตสาหกรรมมี แต่เพิ่มขึ้นในการทำความเข้าใจว่าทุกรูปแบบของพลังงานตามที่กำหนดไว้ในฟิสิกส์ไม่ได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน: พวกเขาไม่ได้มีเหมือนกันที่มีคุณภาพพลังงาน การตระหนักรู้นี้นำไปสู่การพัฒนากฎของอุณหพลศาสตร์ซึ่งพลังงานอิสระของจักรวาลถูกมองว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง: เอนโทรปีของจักรวาลปิดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ายังได้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยผลงานของฮันส์คริสเตียนØrsted , André-Marie Ampère , ไมเคิลฟาราเดย์ , James Clerk Maxwell , โอลิเวอร์เฮเวอร์และเฮ็นเฮิร์ตซ์ ทฤษฎีใหม่ทำให้เกิดคำถามที่ไม่สามารถตอบได้โดยง่ายโดยใช้กรอบของนิวตัน ปรากฏการณ์ที่จะช่วยให้โครงสร้างของอะตอมที่ถูกค้นพบในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 19: การค้นพบของรังสีเอกซ์แรงบันดาลใจการค้นพบของกัมมันตภาพรังสี ในปีถัดมามีการค้นพบอนุภาคย่อยของอะตอมแรกที่อิเล็กตรอน

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จิตวิทยากลายเป็นระเบียบวินัยที่แยกออกจากปรัชญาเมื่อวิลเฮล์มวุนด์ท์ก่อตั้งห้องปฏิบัติการแห่งแรกสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยาในปี พ.ศ. 2422 [101]

ศตวรรษที่ 20

ดีเอ็นเอ เกลียวคู่เป็น โมเลกุลที่ encodes พันธุกรรมคำแนะนำที่ใช้ในการพัฒนาและการทำงานของที่รู้จักกันมีชีวิตทุก ชีวิตและหลาย ไวรัส

Albert Einstein 's ทฤษฎีสัมพัทธและการพัฒนาของกลศาสตร์ควอนตัมนำไปสู่การเปลี่ยนของกลศาสตร์คลาสสิกกับฟิสิกส์ใหม่ซึ่งมีสองส่วนที่อธิบายถึงความแตกต่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษการพัฒนายาปฏิชีวนะและปุ๋ยเทียมทำให้การเติบโตของประชากรมนุษย์ทั่วโลกเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็มีการค้นพบโครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียสซึ่งนำไปสู่การปลดปล่อย " พลังงานปรมาณู " ( พลังงานนิวเคลียร์ ) ออกมา นอกจากนี้การใช้งานที่กว้างขวางของนวัตกรรมเทคโนโลยีกระตุ้นด้วยสงครามของศตวรรษนี้จะนำไปสู่การปฏิวัติในการขนส่ง ( รถยนต์และเครื่องบิน ), การพัฒนาของทวีปเป็นพื้นที่การแข่งขันและการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์

วิวัฒนาการกลายเป็นทฤษฎีเอกภาพในศตวรรษที่ 20 ต้นเมื่อสังเคราะห์ที่ทันสมัยคืนดีวิวัฒนาการของดาร์วินกับพันธุศาสตร์คลาสสิก [102]โครงสร้างโมเลกุลของดีเอ็นเอถูกค้นพบโดยเจมส์วัตสันและฟรานซิสคริกในปีพ. ศ. 2496

การค้นพบของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังในปี 1964 นำไปสู่การปฏิเสธของที่มั่นคงของรัฐทฤษฎีของจักรวาลในความโปรดปรานของบิ๊กแบงทฤษฎีของจอร์ชสLemaître

การพัฒนาของยานอวกาศในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ได้รับอนุญาตให้วัดทางดาราศาสตร์ครั้งแรกที่ทำในหรือใกล้กับวัตถุอื่น ๆ ในพื้นที่รวมทั้งหกเพลย์ประจำบนดวงจันทร์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศนำไปสู่การค้นพบมากมายในด้านดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา

ใช้อย่างแพร่หลายของวงจรรวมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 รวมกับการสื่อสารผ่านดาวเทียมนำไปสู่การปฏิวัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเพิ่มขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์มือถือรวมทั้งมาร์ทโฟน ความจำเป็นในการจัดระบบจำนวนมากของห่วงโซ่เชิงสาเหตุที่ยาวและเกี่ยวพันกันและข้อมูลจำนวนมากนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของทฤษฎีระบบและการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามกระบวนทัศน์ของอริสโตเติล [103]

อันตรายปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการสูญเสียโอโซน , กรด , eutrophicationและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาถึงความสนใจของประชาชนในช่วงเวลาเดียวกันและก่อให้เกิดการโจมตีของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ศตวรรษที่ 21

เหตุการณ์จำลองในเครื่องตรวจจับ CMS ของ Large Hadron Colliderซึ่งมีลักษณะที่เป็นไปได้ของ Higgs boson

โครงการจีโนมมนุษย์เสร็จสมบูรณ์ในปี 2003 การกำหนดลำดับของฐานคู่เบื่อหน่ายที่ทำขึ้นดีเอ็นเอของมนุษย์และการระบุและการทำแผนที่ทั้งหมดของยีนของจีโนมมนุษย์ [104] ชักนำ pluripotent เซลล์ต้นกำเนิดได้รับการพัฒนาในปี 2006 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เซลล์ของผู้ใหญ่ที่จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ต้นกำเนิดความสามารถในการก่อให้เกิดเซลล์ชนิดใด ๆ ที่พบในร่างกายอาจมีความสำคัญอย่างมากในการด้านการปฏิรูปการแพทย์ [105]

จากการค้นพบฮิกส์โบซอนในปี 2555 พบอนุภาคสุดท้ายที่ทำนายโดยแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค ในปี 2015 คลื่นความโน้มถ่วงที่คาดการณ์โดยพัทธภาพทั่วไปศตวรรษก่อนถูกตั้งข้อสังเกตแรก [106] [107]

ขนาดของจักรวาลที่จับคู่กับสาขาของวิทยาศาสตร์และแสดงให้เห็นว่าระบบใดระบบหนึ่งถูกสร้างขึ้นบนยอดถัดไปผ่าน ลำดับชั้นของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะถูกแบ่งออกเป็นสามหลักสาขา : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ , สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ [19]แต่ละสาขาประกอบด้วยสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทางที่ทับซ้อนกันซึ่งมักมีระบบการตั้งชื่อและความเชี่ยวชาญของตนเอง [108]ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมเป็นวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ , [109]ความรู้ของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับการสังเกตการทดลองและมีความสามารถในการทดสอบความถูกต้องของมันโดยนักวิจัยอื่น ๆ ที่ทำงานภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน [110]

นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดว่าการใช้วิทยาศาสตร์เช่นวิศวกรรมและการแพทย์ซึ่งได้รับการอธิบายว่าบางครั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาของวิทยาศาสตร์สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์โลกและวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา , เศรษฐศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , ภูมิศาสตร์มนุษย์ , จิตวิทยาและสังคมวิทยา ลอจิก , คณิตศาสตร์และสถิติ
ประยุกต์ วิศวกรรม , วิทยาศาสตร์การเกษตร , ยาและวัสดุศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ , นโยบายสาธารณะ , การตลาด , กฎหมาย , การเรียนการสอนและการพัฒนาระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติคือการศึกษาโลกทางกายภาพ มันสามารถแบ่งออกเป็นสองสาขาหลัก: วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หรือวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ) และวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ ทั้งสองสาขาอาจแบ่งออกเป็นสาขาวิชาเฉพาะเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพสามารถแบ่งออกเป็นฟิสิกส์ , เคมี , ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ทันสมัยเป็นทายาทที่ปรัชญาธรรมชาติที่เริ่มขึ้นในสมัยกรีกโบราณ กาลิเลโอ , Descartes , เบคอนและนิวตันถกเถียงประโยชน์ของการใช้วิธีการที่มีมากขึ้นทางคณิตศาสตร์และการทดลองมากขึ้นในทางระเบียบ ถึงกระนั้นมุมมองเชิงปรัชญาการคาดเดาและการสันนิษฐานที่มักถูกมองข้ามยังคงมีความจำเป็นในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ [111]การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบรวมถึงวิทยาศาสตร์การค้นพบประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยการอธิบายและจำแนกพืชสัตว์แร่ธาตุและอื่น ๆ [112]ปัจจุบัน "ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ" แนะนำคำอธิบายเชิงสังเกตการณ์ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมที่เป็นที่นิยม [113]

สังคมศาสตร์

ใน ทางเศรษฐศาสตร์ที่ อุปสงค์และอุปทานรูปแบบการอธิบายวิธีราคาแตกต่างกันไปใน ระบบเศรษฐกิจตลาดเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างการมีสินค้าและความต้องการของผู้บริโภค

สังคมศาสตร์คือการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และการทำงานของสังคม [20] [21]มันมีหลายสาขาวิชาที่รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะมานุษยวิทยา , เศรษฐศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ , ภูมิศาสตร์มนุษย์ , รัฐศาสตร์ , จิตวิทยาและสังคมวิทยา [20]ในสังคมศาสตร์มีหลายมุมมองทางทฤษฎีการแข่งขันหลายแห่งซึ่งมีการขยายผ่านการแข่งขันโปรแกรมการวิจัยเช่นfunctionalists , ทฤษฎีความขัดแย้งและinteractionistsในสังคมวิทยา [20]เนื่องจากข้อ จำกัด ของการดำเนินการทดลองควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใหญ่ของบุคคลหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนนักวิทยาศาสตร์ทางสังคมอาจนำมาใช้วิธีการวิจัยอื่น ๆ เช่นวิธีการทางประวัติศาสตร์ , กรณีศึกษาและการศึกษาข้ามวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้นหากมีข้อมูลเชิงปริมาณนักสังคมศาสตร์อาจอาศัยวิธีการทางสถิติเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์และกระบวนการทางสังคมได้ดีขึ้น [20]

วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ

วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการเป็นพื้นที่ของการศึกษาที่สร้างความรู้การใช้ระบบอย่างเป็นทางการ [114] [22] [23]ซึ่งจะรวมถึงคณิตศาสตร์ , [115] [116] ทฤษฎีระบบและวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการมีความคล้ายคลึงกันกับอีกสองสาขาโดยอาศัยการศึกษาความรู้อย่างมีวัตถุประสงค์รอบคอบและเป็นระบบ อย่างไรก็ตามพวกเขาแตกต่างจากวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์เนื่องจากพวกเขาอาศัยการใช้เหตุผลเชิงนิรนัยโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตรวจสอบแนวคิดเชิงนามธรรมของพวกเขา [27] [117] [110]วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการจึงเป็นสาขาวิชาพื้นฐานและด้วยเหตุนี้จึงมีความไม่ลงรอยกันว่าพวกเขาเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ [24] [26]อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ทางการมีบทบาทสำคัญในวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ ตัวอย่างเช่นแคลคูลัสถูกคิดค้นขึ้นเพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนที่ในฟิสิกส์ [118]ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ทางสังคมที่ต้องพึ่งพาการใช้งานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ฟิสิกส์คณิตศาสตร์ , เคมีคณิตศาสตร์ , ชีววิทยาคณิตศาสตร์ , การเงินคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การทดลองพาสเจอร์ไรส์ของ หลุยส์ปาสเตอร์แสดงให้เห็นว่าการเน่าเสียของของเหลวเกิดจากอนุภาคในอากาศแทนที่จะเป็นของเหลว ปาสเตอร์ยังค้นพบหลักการของ การฉีดวัคซีนและ การหมัก

วิทยาศาสตร์ประยุกต์คือการใช้ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติและมีความหลากหลายของสาขาวิชาเช่นวิศวกรรมและการแพทย์ [28] [29] [30] [31] [32]วิศวกรรมคือการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรโครงสร้างและสิ่งของอื่น ๆ รวมทั้งสะพานอุโมงค์ถนนยานพาหนะและอาคาร [119]วิศวกรรมนั้นครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเฉพาะทางหลายสาขาโดยแต่ละสาขาจะเน้นเฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์และประเภทของการประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ แพทย์คือการปฏิบัติของการดูแลผู้ป่วยโดยการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผ่านการป้องกัน , การตรวจวินิจฉัยและการรักษาของการบาดเจ็บหรือโรค [120] [121] [122] [123]ร่วมสมัยยาใช้วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ , การวิจัยทางการแพทย์ , พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อป้องกันการวินิจฉัยและการบาดเจ็บการรักษาและโรคโดยทั่วไปผ่านการใช้ยา , อุปกรณ์การแพทย์ , การผ่าตัดและการแทรกแซงไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์ประยุกต์มักจะเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของทฤษฎีและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายและทำนายเหตุการณ์ในโลกธรรมชาติ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ว่าเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐานหรือประยุกต์ การวิจัยขั้นพื้นฐานคือการค้นหาความรู้และการวิจัยประยุกต์คือการค้นหาวิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติโดยใช้ความรู้นี้ แม้ว่าบางวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิจัยประยุกต์เป็นปัญหาเฉพาะการจัดการที่ดีของความเข้าใจของเรามาจากการดำเนินการอยากรู้อยากเห็นที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยพื้นฐาน สิ่งนี้นำไปสู่ทางเลือกสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือบางครั้งก็นึกไม่ถึง ประเด็นนี้เกิดขึ้นโดย Michael Faraday เมื่อถูกกล่าวหาว่าตอบคำถาม "การใช้การวิจัยขั้นพื้นฐานคืออะไร" เขาตอบว่า: "ท่านครับเด็กเกิดใหม่ใช้อะไรครับ". [124]ตัวอย่างเช่นการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีแดงต่อเซลล์แท่งของดวงตามนุษย์ดูเหมือนจะไม่มีจุดประสงค์ในทางปฏิบัติ ในที่สุดการค้นพบว่าการมองเห็นในเวลากลางคืนของเราไม่มีปัญหากับแสงสีแดงจะทำให้ทีมค้นหาและกู้ภัย (ในหมู่คนอื่น ๆ ) นำแสงสีแดงมาใช้ในห้องนักบินของเครื่องบินไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์ [125]ในที่สุดแม้การวิจัยพื้นฐานที่สามารถผลัดที่ไม่คาดคิดและมีความรู้สึกบางอย่างที่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อโชคเทียม

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นกับ อริสโตเติล 's ความคิดความรู้ที่มาจากการสังเกตระมัดระวังและถูกนำเข้ามาในรูปแบบที่ทันสมัยโดย กาลิเลโอ ' คอลเลกชันของหลักฐานเชิงประจักษ์ [126]

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพยายามที่จะอคติอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของธรรมชาติในทำซ้ำวิธี [127]การทดลองทางความคิดเชิงอธิบายหรือสมมุติฐานถูกหยิบยกมาเป็นคำอธิบายโดยใช้หลักการเช่นพาร์ซิโมน (หรือที่เรียกว่า " Occam's Razor ") และโดยทั่วไปคาดว่าจะแสวงหาความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  - เข้ากันได้ดีกับข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ [128]คำอธิบายใหม่นี้ใช้เพื่อสร้างการคาดการณ์ที่เป็นเท็จซึ่งสามารถทดสอบได้โดยการทดลองหรือการสังเกต การคาดการณ์จะถูกโพสต์ก่อนที่จะทำการทดลองหรือการสังเกตเพื่อยืนยันเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีการดัดแปลงใด ๆ เกิดขึ้น การไม่ยอมรับการทำนายเป็นหลักฐานของความคืบหน้า [e] [f] [127] [129]สิ่งนี้ทำบางส่วนผ่านการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ยังผ่านการทดลองที่พยายามจำลองเหตุการณ์ทางธรรมชาติภายใต้สภาวะควบคุมตามความเหมาะสมของระเบียบวินัย (ในวิทยาศาสตร์เชิงสังเกตเช่นดาราศาสตร์หรือ ธรณีวิทยาการสังเกตที่คาดการณ์ไว้อาจเกิดขึ้นแทนการทดลองที่มีการควบคุม) การทดลองมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของสหสัมพันธ์ )

เมื่อสมมติฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นที่น่าพอใจจะมีการแก้ไขหรือทิ้งไป [130]หากสมมติฐานนี้รอดพ้นจากการทดสอบมันอาจถูกนำมาใช้ในกรอบของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แบบจำลองที่มีเหตุผลสอดคล้องกับตัวเองหรือกรอบในการอธิบายพฤติกรรมของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่าง โดยทั่วไปทฤษฎีจะอธิบายพฤติกรรมของชุดปรากฏการณ์ที่กว้างกว่าสมมติฐาน โดยทั่วไปสมมติฐานจำนวนมากสามารถเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลด้วยทฤษฎีเดียว ดังนั้นทฤษฎีจึงเป็นสมมติฐานที่อธิบายสมมติฐานอื่น ๆ ในหลอดเลือดดำนั้นมีการกำหนดทฤษฎีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เช่นเดียวกับสมมติฐาน นอกเหนือจากการทดสอบสมมติฐานแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังอาจสร้างแบบจำลองความพยายามที่จะอธิบายหรือพรรณนาปรากฏการณ์ในแง่ของการแสดงทางตรรกะทางกายภาพหรือทางคณิตศาสตร์และเพื่อสร้างสมมติฐานใหม่ที่สามารถทดสอบได้โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ [131]

ในขณะที่ทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานนักวิทยาศาสตร์อาจมีความชอบในผลลัพธ์อย่างหนึ่งมากกว่าอีกผลลัพธ์หนึ่งดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าวิทยาศาสตร์โดยรวมสามารถขจัดอคตินี้ได้ [132] [133]สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการออกแบบการทดลองอย่างรอบคอบความโปร่งใสและขั้นตอนการตรวจสอบโดยละเอียดของผลการทดลองรวมทั้งข้อสรุปใด ๆ [134] [135]หลังจากมีการประกาศหรือเผยแพร่ผลการทดลองแล้วเป็นเรื่องปกติที่นักวิจัยอิสระจะตรวจสอบอีกครั้งว่าการวิจัยได้ดำเนินการอย่างไรและติดตามผลโดยทำการทดลองที่คล้ายคลึงกันเพื่อพิจารณาว่าผลลัพธ์จะน่าเชื่อถือเพียงใด . [136]โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในขณะที่ลดผลกระทบใด ๆ ของอคติส่วนตัวในส่วนของผู้ใช้ (โดยเฉพาะอคติในการยืนยัน ) [137]

ความสามารถในการตรวจสอบ

John Zimanชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องเชิงวัตถุประสงค์เป็นพื้นฐานของการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด [138] Ziman แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์สามารถระบุรูปแบบซึ่งกันและกันได้อย่างไรในช่วงหลายศตวรรษ เขาอ้างถึงความสามารถนี้ว่า [138]จากนั้นเขาก็แสดงความเห็นพ้องต้องกันนำไปสู่ฉันทามติซึ่งเป็นรากฐานของความรู้ที่เชื่อถือได้ [139]

บทบาทของคณิตศาสตร์

แคลคูลัสคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์มากมาย

คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการก่อตัวของสมมติฐาน , ทฤษฎีและกฎหมาย[140]ในธรรมชาติและสังคมวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่นใช้ในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณซึ่งสามารถสร้างสมมติฐานและการคาดการณ์ใหม่ที่จะทดสอบได้ นอกจากนี้ยังใช้อย่างกว้างขวางในการสังเกตและการเก็บรวบรวมการวัด สถิติเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ใช้ในการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินความน่าเชื่อถือและความแปรปรวนของผลการทดลองได้

วิทยาการคำนวณใช้พลังการคำนวณเพื่อจำลองสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้สามารถเข้าใจปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่าคณิตศาสตร์ที่เป็นทางการเพียงอย่างเดียวสามารถบรรลุได้ ตามที่Society for Industrial and Applied Mathematicsการคำนวณมีความสำคัญพอ ๆ กับทฤษฎีและการทดลองในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ [141]

ปรัชญาวิทยาศาสตร์

โดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์จะใช้สมมติฐานพื้นฐานที่จำเป็นในการพิสูจน์วิธีการทางวิทยาศาสตร์: (1) ว่ามีความเป็นจริงเชิงวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยผู้สังเกตการณ์ที่มีเหตุผลทั้งหมด (2) ที่จริงวัตถุประสงค์นี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ ; (3) ว่ากฎหมายเหล่านี้สามารถถูกค้นพบโดยวิธีการของระบบการสังเกตและการทดลอง [3]ปรัชญาวิทยาศาสตร์พยายามความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ข้อสมมติฐานเหล่านี้หมายถึงและไม่ว่าจะเป็นที่ถูกต้อง

ความเชื่อที่ว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และไม่ควรเป็นตัวแทนของเลื่อนลอยความเป็นจริงเป็นที่รู้จักกันเป็นธรรมชาติ มันสามารถนำมาเปรียบเทียบกับการต่อต้านความสมจริง , มุมมองที่ความสำเร็จของวิทยาศาสตร์ไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยงานสำรวจเช่นอิเล็กตรอน รูปแบบหนึ่งของการต่อต้านสัจนิยมคือความเพ้อฝันความเชื่อที่ว่าจิตใจหรือจิตสำนึกเป็นสาระสำคัญพื้นฐานที่สุดและแต่ละจิตก็สร้างความเป็นจริงขึ้นมาเอง [g]ในมุมมองของโลกในอุดมคติสิ่งที่เป็นจริงสำหรับความคิดหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงสำหรับจิตใจอื่น

มีสำนักคิดที่แตกต่างกันในปรัชญาวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือประสบการณ์นิยม , [h]ซึ่งถือความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นผลมาจากการจากการสังเกตดังกล่าว [142] Empiricism โดยทั่วไปครอบคลุมถึงอุปนัยซึ่งเป็นจุดยืนที่พยายามอธิบายว่าทฤษฎีทั่วไปสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรโดยการสังเกตจำนวน จำกัด ที่มนุษย์สามารถทำได้และด้วยเหตุนี้จึงมีหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวน จำกัด เพื่อยืนยันทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากจำนวนการคาดเดาที่ทฤษฎีเหล่านั้นสร้างขึ้นนั้นไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถทราบได้จากหลักฐานจำนวน จำกัด โดยใช้ตรรกะนิรนัยเท่านั้น หลายรุ่นของประสบการณ์นิยมอยู่กับคนที่โดดเด่นเป็นBayesianism [143]และวิธี hypothetico-นิรนัย [142]

ม้าใน Motion (1878) ลวงตา ควบบิน Karl Popperซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในผลงานของเขาเกี่ยวกับ การปลอมแปลงเชิงประจักษ์เสนอให้แทนที่ความสามารถในการตรวจสอบได้ด้วยการ คาดเดาและการหักล้างซึ่งเป็นจุดสังเกตของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

Empiricism ยืนอยู่ในทางตรงกันข้ามกับrationalismตำแหน่งเดิมที่เกี่ยวข้องกับDescartesซึ่งถือได้ว่าความรู้ถูกสร้างขึ้นโดยสติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่โดยการสังเกต [144] rationalism ที่สำคัญเป็นวิธีการตัดกันศตวรรษที่ 20 วิทยาศาสตร์ครั้งแรกโดยกำหนดออสเตรียอังกฤษปรัชญาคาร์ลตกใจ Popper ปฏิเสธวิธีที่ประจักษ์นิยมอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการสังเกต เขาอ้างว่าทฤษฎีไม่ได้เกิดจากการสังเกต แต่การสังเกตนั้นสร้างขึ้นในแง่ของทฤษฎีและวิธีเดียวที่ทฤษฎีจะได้รับผลกระทบจากการสังเกตคือเมื่อมันขัดแย้งกับมัน [145] Popper เสนอให้แทนที่การตรวจสอบความถูกต้องด้วยความสามารถในการปลอมแปลงเป็นจุดสังเกตของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และแทนที่การเหนี่ยวนำด้วยการปลอมแปลงเป็นวิธีการเชิงประจักษ์ [145] Popper อ้างต่อไปว่าจริงๆแล้วมีวิธีการสากลเพียงวิธีเดียวเท่านั้นไม่เฉพาะกับวิทยาศาสตร์นั่นคือวิธีการวิจารณ์เชิงลบการลองผิดลองถูก [146]ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของจิตใจมนุษย์รวมถึงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ปรัชญาและศิลปะ [147]

อีกแนวทางหนึ่งคือการใช้ประโยชน์เน้นประโยชน์ของทฤษฎีเป็นเครื่องมือในการอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ [148]มันมองว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นกล่องดำที่มีเพียงข้อมูลเข้า (เงื่อนไขเริ่มต้น) และผลลัพธ์ (การคาดการณ์) เท่านั้นที่เกี่ยวข้อง ผลที่ตามมาเอนทิตีทางทฤษฎีและโครงสร้างเชิงตรรกะถูกอ้างว่าเป็นสิ่งที่ควรละเว้นและนักวิทยาศาสตร์ไม่ควรเอะอะ (ดูการตีความกลศาสตร์ควอนตัม ) สิ่งที่ใกล้เคียงกับการใช้ประโยชน์คือแนวคิดเชิงประจักษ์เชิงสร้างสรรค์ตามเกณฑ์หลักสำหรับความสำเร็จของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่กล่าวเกี่ยวกับเอนทิตีที่สังเกตได้นั้นเป็นความจริงหรือไม่

สำหรับ Kuhnการเพิ่ม epicyclesในดาราศาสตร์แบบทอเลเมอิกเป็น "วิทยาศาสตร์ธรรมดา" ภายในกระบวนทัศน์ในขณะที่การ ปฏิวัติโคเปอร์นิกันเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

โทมัสคุห์นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ากระบวนการของการสังเกตและการประเมินผลนั้นเกิดขึ้นภายในกระบวนทัศน์ที่สอดคล้องเหตุผล "ภาพ" ของโลกที่มีความสอดคล้องกับข้อสังเกตที่ทำจากกรอบของมัน เขาโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ปกติเป็นกระบวนการของการสังเกตและ "การแก้ปริศนา" ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในกระบวนทัศน์ในขณะที่วิทยาศาสตร์การปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งกระบวนทัศน์มายังอื่นในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ [149]แต่ละกระบวนทัศน์มีคำถามจุดมุ่งหมายและการตีความที่แตกต่างกัน ทางเลือกระหว่างกระบวนทัศน์เกี่ยวข้องกับการกำหนด "ภาพบุคคล" สองภาพขึ้นไปเทียบกับโลกและการตัดสินใจว่ารูปลักษณ์ใดที่มีแนวโน้มมากที่สุด การเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกิดขึ้นเมื่อมีความผิดปกติเชิงสังเกตจำนวนมากเกิดขึ้นในกระบวนทัศน์เก่าและกระบวนทัศน์ใหม่ทำให้เข้าใจถึงความผิดปกติเหล่านี้ นั่นคือการเลือกใช้กระบวนทัศน์ใหม่จะขึ้นอยู่กับการสังเกตแม้ว่าการสังเกตเหล่านั้นจะทำขึ้นกับพื้นหลังของกระบวนทัศน์เก่าก็ตาม สำหรับ Kuhn การยอมรับหรือปฏิเสธกระบวนทัศน์เป็นกระบวนการทางสังคมมากพอ ๆ กับกระบวนการทางตรรกะ ตำแหน่งคุห์น แต่ไม่ได้เป็นหนึ่งrelativism [150]

ในที่สุดอีกวิธีหนึ่งมักจะอ้างในการอภิปรายของวิทยาศาสตร์สงสัยกับการเคลื่อนไหวของความขัดแย้งเช่น " วิทยาศาสตร์สร้าง " เป็นธรรมชาติระเบียบวิธีการ ประเด็นหลักคือควรสร้างความแตกต่างระหว่างคำอธิบายที่เป็นธรรมชาติและเหนือธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ควร จำกัด วิธีการเฉพาะกับคำอธิบายตามธรรมชาติ [151] [i]ข้อ จำกัด นั้นเป็นเพียงระเบียบวิธี (แทนที่จะเป็น ontological) หมายความว่าวิทยาศาสตร์ไม่ควรพิจารณาคำอธิบายที่เหนือธรรมชาติ แต่ไม่ควรอ้างว่าผิดด้วย แต่คำอธิบายเหนือธรรมชาติควรจะเหลือเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนอกขอบเขตของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาตินิยมตามระเบียบวิธียืนยันว่าวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมต้องการการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในการศึกษาเชิงประจักษ์และการตรวจสอบอย่างอิสระเป็นกระบวนการในการพัฒนาและประเมินคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ที่สังเกตได้อย่างเหมาะสม [152]การไม่มีมาตรฐานเหล่านี้ข้อโต้แย้งจากผู้มีอำนาจการศึกษาเชิงสังเกตการณ์ที่เอนเอียงและการเข้าใจผิดทั่วไปอื่น ๆมักถูกอ้างถึงโดยผู้สนับสนุนลัทธิธรรมชาตินิยมเชิงวิธีตามลักษณะของสิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์

ความแน่นอนและวิทยาศาสตร์

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นเชิงประจักษ์[h] [153]และเปิดให้มีการปลอมแปลงเสมอหากมีการนำเสนอหลักฐานใหม่ นั่นคือทฤษฎีที่ไม่เคยมีการพิจารณาอย่างเคร่งครัดบางอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ยอมรับแนวคิดของfallibilism [j]นักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์คาร์ลป็อปเปอร์ได้แยกแยะความจริงจากความแน่นอนอย่างเห็นได้ชัด เขาเขียนว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ "ประกอบไปด้วยการค้นหาความจริง" แต่มัน "ไม่ใช่การค้นหาความแน่นอน ... ความรู้ทั้งหมดของมนุษย์นั้นคลาดเคลื่อนและไม่แน่นอน" [154]

ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์แทบจะไม่ส่งผลให้ความเข้าใจของเราเปลี่ยนแปลง ตามที่นักจิตวิทยาคี ธ สตาโนวิชกล่าวว่าอาจเป็นการใช้คำพูดมากเกินไปของสื่อเช่น "การพัฒนา" ที่ทำให้ประชาชนจินตนาการว่าวิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์ทุกสิ่งที่คิดว่าจริงและเท็จอยู่ตลอดเวลา [125]ในขณะที่มีกรณีที่มีชื่อเสียงเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพที่จำเป็นต้องมีการสร้างใหม่ให้สมบูรณ์ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการทดลองที่แตกต่างกันโดยนักวิจัยหลายคนในสาขาวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน มันเหมือนการปีนมากกว่าการกระโดด [125]ทฤษฎีแตกต่างกันไปตามขอบเขตที่ได้รับการทดสอบและตรวจสอบตลอดจนการยอมรับในชุมชนวิทยาศาสตร์ [k]ตัวอย่างเช่นทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง , ทฤษฎีวิวัฒนาการ , ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีเชื้อโรคยังคงแบกรับชื่อ "ทฤษฎี" แม้ว่าในทางปฏิบัติพวกเขาจะพิจารณาข้อเท็จจริง [155]นักปรัชญาแบร์รี่สเตราด์กล่าวเสริมว่าแม้ว่าคำจำกัดความที่ดีที่สุดสำหรับ " ความรู้ " จะถูกโต้แย้ง แต่การสงสัยและให้ความบันเทิงกับความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเข้ากันได้กับความถูกต้อง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์การยึดมั่นในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะสงสัยตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวที่พวกเขามีความจริง [156]ผู้ผิดพลาด C. S. Peirceโต้แย้งว่าการไต่สวนเป็นการต่อสู้เพื่อแก้ไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจริงและเพียงแค่การทะเลาะวิวาททางวาจาหรือข้อสงสัยที่เกินความจริงก็ไร้ผล[157]  - แต่ยังรวมถึงผู้สอบถามควรพยายามที่จะบรรลุข้อสงสัยที่แท้จริงมากกว่าที่จะนิ่งเฉยอย่างไร้เหตุผล ความรู้สึก. [158]เขาถือได้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จไว้วางใจไม่ให้มีการอนุมานแบบห่วงโซ่เดียว (ไม่แข็งแกร่งไปกว่าการเชื่อมโยงที่อ่อนแอที่สุด) แต่เชื่อมโยงกับสายเคเบิลของข้อโต้แย้งที่หลากหลายและหลากหลาย [159]

Stanovich ยังยืนยันว่าวิทยาศาสตร์หลีกเลี่ยงการค้นหา "กระสุนวิเศษ"; หลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดเพียงสาเหตุเดียว ซึ่งหมายความว่านักวิทยาศาสตร์จะไม่ขอเพียง "คืออะไรสาเหตุของ ..." แต่ "สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสาเหตุของ ..." โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เขตเปล่ามากขึ้นของวิทยาศาสตร์ (เช่นจิตวิทยา , ร่างกายจักรวาล ) [125] การวิจัยมักจะวิเคราะห์ปัจจัยเพียงไม่กี่อย่างในคราวเดียว แต่จะมีการเพิ่มปัจจัยเหล่านี้ไว้ในรายการปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาเสมอ [125]ตัวอย่างเช่นการรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุกรรมของบุคคลหรือประวัติและการเลี้ยงดูของพวกเขาหรือสถานการณ์ปัจจุบันอาจไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมได้ แต่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านี้ทั้งหมดที่รวมกันสามารถคาดเดาได้มาก

วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์

ปกหนังสือเล่มแรกของวารสาร วิทยาศาสตร์ Scienceในปีพ. ศ. 2423

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์ในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย [160] วารสารทางวิทยาศาสตร์สื่อสารและบันทึกผลการวิจัยที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยอื่น ๆ โดยทำหน้าที่เป็นบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วารสารทางวิทยาศาสตร์เล่มแรกJournal des Sçavansตามด้วยPhilosophical Transactionsเริ่มตีพิมพ์ในปี 1665 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจำนวนวารสารที่ใช้งานได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีพ. ศ. 2524 จำนวนวารสารทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่ตีพิมพ์ประมาณหนึ่งฉบับคือ 11,500 ฉบับ [161]ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาจัดทำดัชนีวารสาร 5,516 รายการที่มีบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แม้ว่าวารสารจะเป็นภาษาต่างๆ 39 ภาษา แต่ 91 เปอร์เซ็นต์ของบทความที่จัดทำดัชนีจะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ [162]

วารสารทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์สาขาเดียวและตีพิมพ์งานวิจัยภายในสาขานั้น ๆ การวิจัยจะแสดงตามปกติในรูปแบบของกระดาษทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แพร่หลายอย่างมากในสังคมสมัยใหม่โดยทั่วไปถือว่าจำเป็นในการสื่อสารความสำเร็จข่าวสารและความทะเยอทะยานของนักวิทยาศาสตร์ไปยังประชากรในวงกว้าง

นิตยสารวิทยาศาสตร์เช่นNew Scientist , Science & VieและScientific Americanตอบสนองความต้องการของผู้อ่านในวงกว้างมากขึ้นและให้ข้อมูลสรุปที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคของงานวิจัยยอดนิยมรวมถึงการค้นพบและความก้าวหน้าที่น่าทึ่งในการวิจัยบางสาขา หนังสือวิทยาศาสตร์ดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วประเภทนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะที่ยอดเยี่ยมโดยหลักแล้วมีส่วนร่วมในจินตนาการของสาธารณชนและถ่ายทอดความคิดหากไม่ใช่วิธีการของวิทยาศาสตร์

ความพยายามล่าสุดที่จะกระชับหรือพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เช่นวรรณกรรมหรือมากขึ้นโดยเฉพาะบทกวีรวมถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ทรัพยากรการพัฒนาผ่านกองทุนรอยัลวรรณกรรม [163]

ผลกระทบในทางปฏิบัติ

การค้นพบในวิทยาศาสตร์พื้นฐานสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ตัวอย่างเช่น:

การวิจัย ผลกระทบ
ไฟฟ้าสถิตและแม่เหล็ก (ค. 1600)
กระแสไฟฟ้า (ศตวรรษที่ 18)
เครื่องใช้ไฟฟ้าไดนาโมสถานีพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง , โทรทัศน์ , เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า , แม่เหล็กกระตุ้น transcranial , กระตุ้นสมองส่วนลึก , เทปแม่เหล็ก , ลำโพงและเข็มทิศและสายล่อฟ้า
การเลี้ยวเบน (1665) เลนส์จึงใยแก้วนำแสงสายเคเบิล (1840) ที่ทันสมัยการสื่อสารข้ามทวีปและเคเบิ้ลทีวีและอินเตอร์เน็ต
ทฤษฎีเชื้อโรค (1700) สุขอนามัยทำให้การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อลดลง แอนติบอดีซึ่งนำไปสู่เทคนิคในการวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยยาต้านมะเร็งที่ตรงเป้าหมาย
การฉีดวัคซีน (1798) ที่นำไปสู่การกำจัดของโรคติดเชื้อมากที่สุดจากประเทศที่พัฒนาแล้วและกำจัดทั่วโลกของไข้ทรพิษ
ผลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (1839) เซลล์แสงอาทิตย์ (1883) ด้วยเหตุนี้พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานแสงอาทิตย์นาฬิกา , เครื่องคิดเลขและอุปกรณ์อื่น ๆ
วงโคจรแปลก ๆ ของดาวพุธ (1859) และงานวิจัยอื่น ๆ ที่
นำไปสู่ความพิเศษ (1905) และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (2459)
เทคโนโลยีดาวเทียมที่ใช้เช่นจีพีเอส (1973) SatNavและการสื่อสารผ่านดาวเทียม [l]
คลื่นวิทยุ (1887) วิทยุได้กลายเป็นใช้ในรูปแบบนับไม่ถ้วนเกินพื้นที่ที่รู้จักกันดีของโทรศัพท์และการออกอากาศ โทรทัศน์ (1927) และวิทยุ (1906) ความบันเทิง ใช้อื่น ๆ รวม - บริการฉุกเฉิน , เรดาร์ ( ลูกศรและการพยากรณ์อากาศ ), ยา , ดาราศาสตร์ , การสื่อสารไร้สาย , ธรณีฟิสิกส์และเครือข่าย คลื่นวิทยุยังนำนักวิจัยไปยังความถี่ที่อยู่ติดกันเช่นไมโครเวฟซึ่งใช้กันทั่วโลกในการอุ่นและปรุงอาหาร
กัมมันตภาพรังสี (พ.ศ. 2439) และปฏิสสาร (พ.ศ. 2475) มะเร็งรักษา (1896) Radiometric เดท (1905) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (1942) และอาวุธ (1945) สำรวจแร่ , สแกน PET (1961) และการวิจัยทางการแพทย์ (ผ่านการติดฉลากไอโซโทป )
รังสีเอกซ์ (2439) ถ่ายภาพทางการแพทย์รวมทั้งการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
การตกผลึกและกลศาสตร์ควอนตัม (1900) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (1906) ที่ทันสมัยด้วยเหตุนี้การใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายที่: โทรศัพท์มือถือ , [L] หลอด LEDและเลเซอร์
พลาสติก (1907) เริ่มต้นด้วยBakeliteโพลีเมอร์เทียมหลายประเภทสำหรับการใช้งานจำนวนมากในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน
ยาปฏิชีวนะ (1880s, 1928) Salvarsan , Penicillin , doxycyclineเป็นต้น
เรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (1930s) สเปกโทรสโกปีเรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (พ.ศ. 2489), การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (พ.ศ. 2514), การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กที่ใช้งานได้ (1990s)

ความท้าทาย

วิกฤตการจำลองแบบ

วิกฤตการจำลองแบบเป็นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิกฤตส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อส่วนของสังคมและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตซึ่งนักวิชาการได้พบว่าผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำหรือทำซ้ำในภายหลังการสอบสวนอย่างใดอย่างหนึ่งโดยนักวิจัยอิสระหรือโดยนักวิจัยเดิม ตัวเอง [164] [165]วิกฤตมีรากมายาวนาน วลีนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในช่วงต้นปี 2010 [166]ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักถึงปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น วิกฤตการจำลองแบบเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยในด้านmetascienceซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในขณะที่ลดของเสีย [167]

วิทยาศาสตร์ขอบวิทยาศาสตร์เทียมและวิทยาศาสตร์ขยะ

พื้นที่การศึกษาหรือการเก็งกำไรที่ปลอมตัวเป็นวิทยาศาสตร์ในความพยายามที่จะเรียกร้องความถูกต้องว่ามันจะไม่เป็นอย่างอื่นจะสามารถบรรลุเป็นบางครั้งเรียกว่าpseudoscience , วิทยาศาสตร์ขอบหรือวิทยาศาสตร์ขยะ [m]ริชาร์ดไฟน์แมนนักฟิสิกส์เป็นผู้บัญญัติศัพท์คำว่า " ลัทธิวิทยาศาสตร์การขนส่งสินค้า " สำหรับกรณีที่นักวิจัยเชื่อว่าพวกเขากำลังทำวิทยาศาสตร์เนื่องจากกิจกรรมของพวกเขามีรูปลักษณ์ภายนอกของวิทยาศาสตร์ แต่ที่จริงแล้วขาด "ความซื่อสัตย์อย่างเต็มที่" ที่ช่วยให้ผลลัพธ์ของพวกเขาเป็นไปอย่างเข้มงวด ประเมินแล้ว. [168]การโฆษณาเชิงพาณิชย์หลายประเภทตั้งแต่โฆษณาเกินจริงไปจนถึงการฉ้อโกงอาจอยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้ วิทยาศาสตร์ได้รับการอธิบายว่าเป็น "เครื่องมือที่สำคัญที่สุด" ในการแยกการอ้างสิทธิ์ที่ถูกต้องออกจากการอ้างสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง [169]

นอกจากนี้ยังอาจมีองค์ประกอบของอคติทางการเมืองหรืออุดมการณ์ในทุกด้านของการถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งงานวิจัยอาจถูกจัดว่าเป็นงานวิจัย "วิทยาศาสตร์ที่ไม่ดี" ซึ่งอาจมีเจตนาดี แต่แท้จริงแล้วไม่ถูกต้องล้าสมัยไม่สมบูรณ์หรือง่ายเกินไป คำว่า " การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์ " หมายถึงสถานการณ์เช่นกรณีที่นักวิจัยจงใจบิดเบือนข้อมูลที่เผยแพร่หรือให้เครดิตโดยเจตนาสำหรับการค้นพบกับบุคคลที่ไม่ถูกต้อง [170]

ชุมชนวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสังคมและสถาบันของตน

นักวิทยาศาสตร์

เยอรมันเกิดนักวิทยาศาสตร์ Albert Einstein (1879-1955) การพัฒนา ทฤษฎีสัมพัทธ นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัล รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1921 สำหรับคำอธิบายของเขาจาก ผลตาแมว

นักวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลที่ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้ในสาขาที่สนใจ [171] [172]คำว่านักวิทยาศาสตร์บัญญัติโดยวิลเลียมวีเวลล์ในปี พ.ศ. 2376 ในยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพจำนวนมากได้รับการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมทางวิชาการและเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทางวิชาการโดยระดับสูงสุดคือปริญญาเอกเช่นด็อกเตอร์ ปรัชญา (PhD). [173]นักวิทยาศาสตร์หลายคนประกอบอาชีพในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจเช่นสถาบันการศึกษา , อุตสาหกรรม , รัฐบาลและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร [174] [175] [176]

นักวิทยาศาสตร์แสดงความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นจริงโดยนักวิทยาศาสตร์บางคนมีความปรารถนาที่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพประเทศชาติสิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรม แรงจูงใจอื่น ๆ ได้แก่ การยอมรับจากคนรอบข้างและความมีหน้ามีตา รางวัลโนเบลได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง[177]คือรางวัลประจำปีให้กับผู้ที่ได้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของยา , ฟิสิกส์ , เคมีและเศรษฐศาสตร์

ผู้หญิงในสายวิทยาศาสตร์

Marie Curieเป็นบุคคลแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล 2 รางวัลได้แก่ สาขาฟิสิกส์ในปี 2446 และ สาขาเคมีในปี 2454 [178]

ในอดีตวิทยาศาสตร์เป็นสาขาที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายโดยมีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตบางประการ [n]ผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์อย่างมากเช่นเดียวกับที่ทำในพื้นที่อื่น ๆ ของสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่เช่นมักถูกส่งต่อโอกาสในการทำงานและถูกปฏิเสธเครดิตสำหรับการทำงาน [o]ตัวอย่างเช่นChristine Ladd (1847–1930) สามารถเข้าเรียนปริญญาเอกได้ โปรแกรมเป็น "C. Ladd"; คริสติน "คิตตี้" แลดด์ทำตามข้อกำหนดในปี 2425 แต่ได้รับปริญญาในปีพ. ศ. 2469 หลังจากประกอบอาชีพซึ่งครอบคลุมพีชคณิตของตรรกะ (ดูตารางความจริง ) การมองเห็นสีและจิตวิทยา การทำงานของเธอก่อนที่นักวิจัยที่โดดเด่นเช่นLudwig Wittgensteinและชาร์ลส์แซนเดอร์เพียรซ ความสำเร็จของผู้หญิงในวิทยาศาสตร์ได้รับการบันทึกให้การต่อต้านของบทบาทดั้งเดิมของพวกเขาเป็นคนงานภายในทรงกลมในประเทศ [179]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การรับสมัครสตรีอย่างแข็งขันและการขจัดการเลือกปฏิบัติในสถาบันเนื่องจากเรื่องเพศทำให้จำนวนนักวิทยาศาสตร์สตรีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ความไม่เสมอภาคทางเพศยังคงมีอยู่ในบางสาขา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 นักชีววิทยารุ่นใหม่กว่าครึ่งเป็นเพศหญิงในขณะที่ 80% ของปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์มอบให้กับผู้ชาย [ ต้องการอ้างอิง ]ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 ผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาได้รับปริญญาตรี 50.3% ปริญญาโท 45.6% และปริญญาเอก 40.7% ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม พวกเขาได้รับปริญญาด้านจิตวิทยามากกว่าครึ่ง (ประมาณ 70%) สังคมศาสตร์ (ประมาณ 50%) และชีววิทยา (ประมาณ 50–60%) แต่ได้รับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์โลกคณิตศาสตร์ไม่ถึงครึ่ง วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [180]ทางเลือกในการดำเนินชีวิตยังมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในวิทยาศาสตร์ ผู้หญิงที่มีลูกเล็กมีโอกาสน้อยกว่า 28% ที่จะดำรงตำแหน่งตามวาระเนื่องจากปัญหาความสมดุลในชีวิตการทำงาน[181]และความสนใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหญิงในอาชีพในการวิจัยลดลงอย่างมากในช่วงจบการศึกษาในขณะที่เพศชาย เพื่อนร่วมงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง [182]

สังคมแห่งการเรียนรู้

นักฟิสิกส์หน้า อาคารRoyal Societyในลอนดอน (2495)

สังคมได้เรียนรู้สำหรับการสื่อสารและโปรโมชั่นของความคิดทางวิทยาศาสตร์และการทดลองมีมาตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา [183]นักวิทยาศาสตร์หลายคนอยู่ในสังคมได้เรียนรู้ที่ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ของตนมีระเบียบวินัย , อาชีพหรือกลุ่มของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง [184] การเป็นสมาชิกอาจเปิดกว้างสำหรับทุกคนอาจต้องการการครอบครองข้อมูลรับรองทางวิทยาศาสตร์บางอย่างหรืออาจเป็นเกียรติที่ได้รับจากการเลือกตั้ง [185]สมาคมวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและหลายคนเป็นสมาคมวิชาชีพ กิจกรรมของพวกเขามักจะรวมถึงการจัดประชุมตามปกติสำหรับการนำเสนอและการอภิปรายผลการวิจัยใหม่และการตีพิมพ์หรือสนับสนุนวารสารวิชาการในสาขาวิชาของพวกเขา บางคนทำหน้าที่เป็นองค์กรวิชาชีพควบคุมกิจกรรมของสมาชิกเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิก นักวิชาการด้านสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์[ ใคร? ]โต้แย้งว่าสังคมแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญและการพัฒนาของพวกเขาช่วยในการเกิดขึ้นและการพัฒนาสาขาวิชาหรือวิชาชีพใหม่ ๆ

ความเป็นมืออาชีพของวิทยาศาสตร์เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 19 ส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศเช่นAccademia dei Lincei ของอิตาลีในปี 1603, [186] British Royal Societyในปี 1660, French Académie des Sciencesในปี ค.ศ. 1666, [187] American National Academy of Sciencesในปี พ.ศ. 2406, สถาบันไกเซอร์วิลเฮล์มของเยอรมันในปี พ.ศ. 2454 และสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนในปี พ.ศ. 2471 องค์กรทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเช่นสภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ

นโยบายวิทยาศาสตร์

ฟอรั่มวิทยาศาสตร์นโยบาย - ธุรกิจระดับโลกของสหประชาชาติ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในไนโรบีประเทศเคนยา (2017)

นโยบายวิทยาศาสตร์เป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งมักจะเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายระดับชาติอื่น ๆ เช่นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์การพัฒนาอาวุธการดูแลสุขภาพและ การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม นโยบายวิทยาศาสตร์ยังหมายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเห็นพ้องในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ดังนั้นนโยบายวิทยาศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตามนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองเป้าหมายของนโยบายวิทยาศาสตร์คือการพิจารณาว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถให้บริการประชาชนได้ดีที่สุดอย่างไร

รัฐ นโยบายมีอิทธิพลต่อการระดมทุนของประชาชนและวิทยาศาสตร์เป็นพัน ๆ ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอารยธรรมกับรัฐบาลจัดสูงเช่นจักรวรรดิจีนและจักรวรรดิโรมัน ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่กำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างเสร็จในช่วงสองพันปีผ่านการสนับสนุนจากหลายราชวงศ์และGrand Canalของแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นผลงานทางวิศวกรรมไฮดรอลิกอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นโดยSunshu Ao (孫叔敖 7 c. ก่อนคริสตศักราช ), Ximen Bao (西門豹 5th c.BCE) และ Shi Chi (4th c. BCE) การก่อสร้างนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชภายใต้ราชวงศ์สุยและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ในประเทศจีนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวและโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์วันอย่างน้อยจากเวลาของMohistsที่เป็นแรงบันดาลใจการศึกษาของตรรกะในช่วงระยะเวลาของร้อยโรงเรียนแห่งความคิดและการศึกษาของป้อมปราการป้องกันเช่นกำแพงเมืองจีนในช่วงรบสหรัฐฯประจำเดือน

นโยบายสาธารณะสามารถส่งผลโดยตรงต่อการระดมทุนของอุปกรณ์ทุนและโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาสำหรับการวิจัยทางอุตสาหกรรมโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่องค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย Vannevar Bushผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผู้บุกเบิกมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติเขียนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2488 ว่า "วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ" [188]

เงินทุนของวิทยาศาสตร์

เครือจักรภพองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (CSIRO) อาคารหลักกีฏวิทยาในออสเตรเลีย

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มักได้รับทุนผ่านกระบวนการแข่งขันซึ่งมีการประเมินโครงการวิจัยที่มีศักยภาพและมีเพียงโครงการที่มีแนวโน้มมากที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับเงินทุน กระบวนการดังกล่าวซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาล บริษัท หรือมูลนิธิจะจัดสรรเงินที่หายาก ทุนวิจัยรวมมากที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ระหว่าง 1.5% และ 3% ของจีดีพี [189]ในOECDประมาณ 2 ใน 3 ของการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคดำเนินการโดยภาคอุตสาหกรรมและ 20% และ 10% ตามลำดับโดยมหาวิทยาลัยและรัฐบาล สัดส่วนเงินทุนของรัฐบาลในอุตสาหกรรมบางอย่างที่สูงขึ้นและมันครอบงำการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในทำนองเดียวกันมีข้อยกเว้นบาง (เช่นเทคโนโลยีชีวภาพ ) รัฐบาลให้เป็นกลุ่มของเงินทุนสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รัฐบาลหลายแห่งได้ทุ่มเทหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นรวมถึงมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกาที่วิทยาศาสตร์แห่งชาติและเทคนิคสภาวิจัยในอาร์เจนตินาเครือจักรภพองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (CSIRO) ในประเทศออสเตรเลียศูนย์แห่งชาติ de la Recherche Scientifiqueในฝรั่งเศส, สมาคมมักซ์พลังค์และดอยซ์ ForschungsgemeinschaftในเยอรมนีและCSICในสเปน ในการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท ที่มุ่งเน้นการวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ทางการค้าในระยะใกล้มากกว่าแนวคิดหรือเทคโนโลยี " ท้องฟ้าสีคราม " (เช่นนิวเคลียร์ฟิวชั่น )

การรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ความตระหนักของประชาชนของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติพฤติกรรมความคิดเห็นและกิจกรรมที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป มันรวมรูปแบบต่างๆและกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ , เทศกาลวิทยาศาสตร์ , งานแสดงสินค้าวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์พลเมืองและวิทยาศาสตร์ที่นิยมในวัฒนธรรม นักสังคมศาสตร์ได้คิดค้นตัวชี้วัดต่างๆเพื่อวัดความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เช่นความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงความรู้ที่รายงานด้วยตนเองและความรู้เชิงโครงสร้าง [190] [191]

วารสารศาสตร์วิทยาศาสตร์

สื่อมวลชนต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายประการที่สามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาแสดงภาพการอ้างสิทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่แข่งขันกันอย่างถูกต้องในแง่ของความน่าเชื่อถือของพวกเขาในชุมชนวิทยาศาสตร์โดยรวม การพิจารณาว่าจะให้น้ำหนักด้านต่างๆในการถกเถียงทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใดอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ [192]นักข่าวไม่กี่คนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและแม้แต่นักข่าวที่รู้ดีเกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์บางประเด็นก็อาจไม่รู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่พวกเขาถูกขอให้ปกปิด [193] [194]

การเมืองของวิทยาศาสตร์

การศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศ (2010-2015) สะท้อนให้เห็นว่าระดับของฉันทามติมีความสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ [195]การศึกษาในปี 2019 พบว่าฉันทามติทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 100% [196]ผลการยืนอยู่ในทางตรงกันข้ามกับ ความขัดแย้งทางการเมืองในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเมืองของวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาล , ธุรกิจหรือสนับสนุนกลุ่มใช้ความดันทางกฎหมายหรือทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่จะมีการเผยแพร่รายงานหรือการตีความ ปัจจัยหลายอย่างสามารถทำหน้าที่เป็นแง่มุมของการทำให้เป็นการเมืองของวิทยาศาสตร์เช่นการต่อต้านปัญญานิยมแบบประชานิยม การรับรู้ภัยคุกคามต่อความเชื่อทางศาสนาลัทธิ อัตวิสัยนิยมหลังสมัยใหม่และความกลัวต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ [197] การทำให้เป็นการเมืองของวิทยาศาสตร์มักจะสำเร็จได้เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่เน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ [198]กลยุทธ์เช่นการเปลี่ยนบทสนทนาการไม่รับทราบข้อเท็จจริงและการใช้ประโยชน์จากข้อสงสัยเกี่ยวกับฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้รับความสนใจมากขึ้นสำหรับมุมมองที่ถูกทำลายโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ [199]ตัวอย่างของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองของวิทยาศาสตร์รวมถึงการทะเลาะวิวาทภาวะโลกร้อน , ผลกระทบต่อสุขภาพของสารกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพของยาสูบ [199] [200]

 1. ^ Alhacen สามารถเข้าถึงหนังสือเกี่ยวกับทัศนศาสตร์ของ Euclid และ Ptolemy ตามที่ปรากฏในชื่อผลงานที่หายไปของเขา A Book ซึ่งฉันได้สรุป Science of Optics จากหนังสือสองเล่มของ Euclid และ Ptolemy ซึ่งฉันได้เพิ่มความคิด ของการสนทนาครั้งแรกซึ่งขาดหายไปจากหนังสือของปโตเลมีจากแคตตาล็อกของอิบันอาบียูไซเบียตามที่อ้างถึงใน ( Smith 2001 ) : 91 (vol .1), p. xv
 2. ^ "[อิบันอัล - เฮย์แธม] ติดตามการสร้างสะพานของปโตเลมี ... เป็นการสังเคราะห์แสงและการมองเห็นที่ยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่งของความพยายามของเขาประกอบด้วยการวางแผนการทดลองซึ่งมีการตรวจสอบก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ได้ดำเนินการในระดับที่ใหญ่ขึ้น" -โคเฮน 2553น. 59
 3. ^ ผู้แปลเจอราร์ดแห่งเครโมนา (ประมาณ ค.ศ. 1114–1187) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรักของเขาที่มีต่ออัลมาเจสต์มาที่โตเลโดซึ่งเขารู้ว่าเขาสามารถพบอัลมาเจสต์ในภาษาอาหรับได้ เขาพบหนังสือภาษาอาหรับทุกคำอธิบายและเรียนภาษาอาหรับเพื่อแปลหนังสือเหล่านี้เป็นภาษาละตินโดยตระหนักถึง 'ความยากจนของชาวลาติน' - อ้างอิงโดย Burnett, Charles (2002) "การเชื่อมโยงกันของโปรแกรมแปลภาษาอาหรับภาษาละตินใน Toledo ในศตวรรษที่สิบสอง" (PDF) วิทยาศาสตร์ในบริบท 14 (1–2): 249–88. ดอย : 10.1017 / S0269889701000096 . S2CID  143006568 เก็บจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2020
 4. ^ เคปเลอร์, โยฮันเน (1604)โฆษณา Vitellionem paralipomena, quibus Astronomiae ปาร์ Opticae traditur (อาหารเสริมวิเทโลซึ่งในส่วนที่แสงของดาราศาสตร์ได้รับการปฏิบัติ) ตามที่อ้างถึงใน Smith, A.Mark (1 มกราคม 2547). "ประวัติศาสตร์ของเลนส์ยุคกลางเกี่ยวกับอะไรจริงๆ". การดำเนินการของปรัชญาสังคมอเมริกัน 148 (2): 180–94. JSTOR  1558283 . PMID  15338543
  • คำแปลชื่อเต็มมาจาก p. 60 ของ James R.Woelkel (2001) Johannes Kepler และสำนักพิมพ์New Astronomy Oxford University เคปเลอร์ถูกผลักดันให้เข้าร่วมการทดลองนี้หลังจากสังเกตสุริยุปราคาบางส่วนที่กราซ 10 กรกฎาคม 1600 เขาใช้วิธีการสังเกตของ Tycho Brahe ซึ่งก็คือการฉายภาพดวงอาทิตย์บนแผ่นกระดาษผ่านรูรับแสงแทนที่จะมอง โดยตรงที่ดวงอาทิตย์ เขาไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของ Brahe ที่ว่าการเกิดสุริยุปราคาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เพราะมีเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับสุริยุปราคาทั้งหมด แต่เขาอนุมานได้ว่าขนาดของรูรับแสงควบคุมความคมชัดของภาพที่ฉาย (ยิ่งรูรับแสงกว้างขึ้นเท่าไหร่ภาพก็ยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น - ความจริงนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบออปติคัล) Voelkel, พี. 61 ตั้งข้อสังเกตว่าการทดลองของ Kepler สร้างบัญชีแรกของการมองเห็นและดวงตาที่ถูกต้องเพราะเขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถเขียนเกี่ยวกับการสังเกตทางดาราศาสตร์ได้อย่างถูกต้องโดยไม่สนใจตา
 5. ^ di Francia 1976 , pp. 4–5: "คนหนึ่งเรียนรู้ในห้องทดลองคนหนึ่งเรียนรู้วิธีทำการทดลองโดยการทดลองเท่านั้นและคนหนึ่งเรียนรู้วิธีทำงานด้วยมือของเขาเท่านั้นโดยใช้รูปแบบการทดลองแรกและพื้นฐานใน ฟิสิกส์คือการสอนเยาวชนให้ทำงานด้วยมือจากนั้นควรนำเข้าห้องปฏิบัติการและสอนให้ทำงานกับเครื่องมือวัด - นักเรียนแต่ละคนทำการทดลองจริงทางฟิสิกส์รูปแบบการสอนนี้ขาดไม่ได้และไม่สามารถอ่านได้ในหนังสือ .”
 6. ^ Fara 2009พี 204: "ไม่ว่าวินัยของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าแบ่งปันวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ ... ทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์"
 7. ^ การ ตระหนักรู้นี้เป็นหัวข้อของการตรวจสอบความถูกต้องเชิงวัตถุประสงค์ตามที่เล่าขานเช่นโดย Max Born (1949, 1965) Natural Philosophy of Cause and Chanceซึ่งชี้ให้เห็นว่าความรู้ทั้งหมดรวมถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือสังคมก็เป็นอัตวิสัยเช่นกัน น. 162: "ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเริ่มคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวทุกอย่างโดยไม่มีข้อยกเว้นนั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจ"
 8. ^ ในการสืบสวนของกฎหมายของร่างกายล้ม , กาลิเลโอ (1638) ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์: สองวิทยาศาสตร์ใหม่ "ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ไม้หรือไม้ชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 12 ศอกยาวครึ่งศอกกว้างและสามนิ้ว - ความหนาถูกนำมา; บนขอบของมันถูกตัดช่องให้มีความกว้างมากกว่าหนึ่งนิ้วเล็กน้อยทำให้ร่องนี้ตรงเรียบและขัดมันมากและมีการบุด้วยกระดาษ parchment ให้เรียบและขัดเงาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรากลิ้งไปตามมันเป็นลูกบอลบรอนซ์ที่แข็งเรียบและกลมมากเมื่อวางกระดานนี้ในตำแหน่งที่ลาดเอียงโดยยกปลายด้านหนึ่งขึ้นเหนืออีกหนึ่งหรือสองศอกเราก็กลิ้งลูกบอลตามที่ฉันพูดไปตาม ช่องสังเกตในลักษณะที่ต้องอธิบายในปัจจุบันเวลาที่ต้องใช้ในการสืบเชื้อสายตอนนี้เรา ... กลิ้งลูกบอลเพียงหนึ่งในสี่ของความยาวของช่องและเมื่อวัดเวลาที่ตกลงมาแล้วเราพบว่า ครึ่งหนึ่งของอดีตอย่างแม่นยำต่อไปเราลองระยะทางอื่นเปรียบเทียบ t เขาใช้เวลาสำหรับความยาวทั้งหมดกับครึ่งหนึ่งหรือสองในสามหรือสามในสี่หรือแน่นอนสำหรับเศษส่วนใด ๆ ในการทดลองดังกล่าวซ้ำหลายครั้ง." กาลิเลโอแก้ปัญหาของการวัดเวลาโดยการชั่งน้ำหนักน้ำดำเก็บรวบรวมในระหว่างการสืบเชื้อสายของลูกบรอนซ์ตามที่ระบุไว้ในของเขาสองวิทยาศาสตร์ใหม่
 9. ^ ให้เครดิต Willard Van Orman Quine (1969) "Epistemology Naturalized" Ontological Relativity and Other Essays New York: Columbia University Press เช่นเดียวกับ John Deweyด้วยแนวคิดพื้นฐานของธรรมชาตินิยม - Naturalized Epistemologyแต่ Godfrey-Smith แตกต่างจากตำแหน่งของ Quine: ตามที่ Godfrey-Smith กล่าวว่า "นักธรรมชาติวิทยาสามารถคิดว่าวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยในการตอบคำถามเชิงปรัชญาโดยไม่คิดว่าคำถามทางปรัชญาสามารถแทนที่ด้วยคำถามทางวิทยาศาสตร์ได้"
 10. ^ "ไม่มีการทดลองใดสามารถพิสูจน์ได้ว่าฉันถูกต้องการทดลองเพียงครั้งเดียวสามารถพิสูจน์ได้ว่าฉันคิดผิด" - Albert Einsteinเขียนโดย Alice Calaprice (ed. 2005)สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยไอน์สไตน์พรินซ์ตันใหม่และมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเล็ม ISBN  978-0-691-12074-4 น . 291. Calaprice หมายถึงสิ่งนี้ไม่ใช่คำพูดที่แน่นอน แต่เป็นการถอดความจากการแปล "การเหนี่ยวนำและการหัก" ของ A. Einstein รวบรวมกระดาษของ Albert Einstein 7เอกสาร 28 เล่มที่ 7 เป็นเบอร์ลินปี: เขียน, 1918-1921 ก. ไอน์สไตน์; M. Janssen, R.Schulmann, et al., eds.
 11. ^ เฟลคลุดวิก (2522). เทรนน์, แธดเดียสเจ.; Merton, Robert K (eds.) เจเนซิสและการพัฒนาของความจริงทางวิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ISBN 978-0-226-25325-1.การอ้างว่าก่อนที่ข้อเท็จจริงเฉพาะจะ "มีอยู่จริง" จะต้องมีการสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางสังคมภายในชุมชน Steven Shapin (1980) "มุมมองของความคิดทางวิทยาศาสตร์" Science ccvii (7 มี.ค. 2523) 1,065–66 รัฐ "[To Fleck,] มีการคิดค้นข้อเท็จจริงไม่ได้ถูกค้นพบยิ่งไปกว่านั้นการปรากฏตัวของข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เมื่อสิ่งที่ค้นพบนั้นเป็น โครงสร้างทางสังคม: สิ่งที่สร้างขึ้น "
 12. ^ Evicting น์สไตน์ที่ 26 มีนาคมปี 2004 นาซา "ทั้ง [ทฤษฎีสัมพัทธภาพและกลศาสตร์ควอนตัม] ประสบความสำเร็จอย่างมากยกตัวอย่างเช่น Global Positioning System (GPS) จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีทฤษฎีสัมพัทธภาพขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตก็เป็นส่วนหนึ่งของควอนตัม กลศาสตร์."
 13. ^ " Pseudoscientific - แสร้งทำเป็นวิทยาศาสตร์แสดงอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นวิทยาศาสตร์ " จาก Oxford American Dictionaryจัดพิมพ์โดย Oxford English Dictionary ; Hansson, Sven Ove (1996). "Defining Pseudoscience", Philosophia Naturalis, 33: 169–76 ตามที่อ้างถึงใน "Science and Pseudo-science" (2008) ในสารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด บทความของสแตนฟอร์ดระบุว่า: "นักเขียนหลายคนเกี่ยวกับ pseudoscience ได้เน้นย้ำว่า pseudoscience ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่วางตัวเป็นวิทยาศาสตร์คลาสสิกสมัยใหม่ที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ (Gardner 1957) มีชื่อ Fads and Fallacies ในชื่อวิทยาศาสตร์ตาม Brian Baigrie ( 2531, 438), "[w] หมวกเป็นที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้ก็คือพวกเขาปลอมตัวเป็นคนทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง" ผู้เขียนเหล่านี้และคนอื่น ๆ อีกหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องลวงตากิจกรรมหรือการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์สองข้อต่อไปนี้ (Hansson 2539): (1) ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และ (2) ผู้เสนอหลักพยายามสร้างความประทับใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์ ".
  • ตัวอย่างเช่น Hewitt et al. วิทยาศาสตร์กายภาพเชิงแนวคิดแอดดิสันเวสลีย์; 3 ฉบับ (18 กรกฎาคม 2546) ISBN  978-0-321-05173-8 , Bennett และคณะ มุมมองของจักรวาล 3e แอดดิสันเวสลีย์; ฉบับที่ 3 (25 กรกฎาคม 2546) ไอ 978-0-8053-8738-4 ; ดูเพิ่มเติมเช่น Gauch HG Jr. Scientific Method in Practice (2003)
  • รายงานของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2549 เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่อ้างถึงคำจำกัดความของวิทยาศาสตร์เทียมของMichael Shermer (1997): "ข้อเรียกร้องที่นำเสนอเพื่อให้ปรากฏ [เป็น] ทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานสนับสนุนและความเป็นไปได้" (น. 33) . ในทางตรงกันข้ามวิทยาศาสตร์คือ "ชุดวิธีการที่ออกแบบมาเพื่ออธิบายและตีความปรากฏการณ์ที่สังเกตและอนุมานได้ทั้งในอดีตหรือปัจจุบันและมุ่งเป้าไปที่การสร้างองค์ความรู้ที่สามารถทดสอบได้ซึ่งเปิดให้มีการปฏิเสธหรือยืนยัน" (น. 17) ' เชอร์เมอร์เอ็ม. (1997). ทำไมผู้คนถึงเชื่อเรื่องแปลก ๆ : Pseudoscience, ไสยศาสตร์และความสับสนอื่น ๆ ในยุคของเรา นิวยอร์ก: WH Freeman and Company ISBN 978-0-7167-3090-3. ตามที่อ้างโดย คณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ. มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติกองสถิติทรัพยากรวิทยาศาสตร์ (2549) “ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทัศนคติและความเข้าใจสาธารณะ” . ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 2549 . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556.
  • "วิทยาศาสตร์ที่แสร้งทำเป็นหรือปลอมรวบรวมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโลกที่เข้าใจผิดว่าเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือมีสถานะตามที่ความจริงทางวิทยาศาสตร์มีอยู่ในขณะนี้" จากOxford English Dictionaryฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง 1989
 14. ^ ผู้หญิงในสายวิทยาศาสตร์รวมถึง:
  • Hypatia (ค. 350-415 ซีอี) ของห้องสมุดซานเดรีย
  • Trotula of Salerno แพทย์ค. 1060 ส.ศ.
  • แคโรไลน์เฮอร์เชลนักดาราศาสตร์มืออาชีพคนแรกของศตวรรษที่ 18 และ 19
  • คริสตินแลดด์แฟรงคลิน , นักศึกษาปริญญาเอกของCS เพียรซที่ตีพิมพ์Wittgenstein 's โจทย์ 5.101 ในวิทยานิพนธ์ของเธอ 40 ปีก่อนที่จะตีพิมพ์ Wittgenstein ของTractatus Logico-Philosophicus
  • Henrietta Leavittนักคอมพิวเตอร์และนักดาราศาสตร์มืออาชีพของมนุษย์ผู้ซึ่งเผยแพร่ความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างความส่องสว่างของดาวแปรแสงCepheidและระยะห่างจากโลกเป็นครั้งแรก นี้ได้รับอนุญาตฮับเบิลที่จะทำให้การค้นพบของจักรวาลขยายตัวซึ่งจะนำไปสู่ทฤษฎีบิ๊กแบง
  • Emmy Noetherผู้พิสูจน์การอนุรักษ์พลังงานและค่าคงที่ของการเคลื่อนไหวอื่น ๆในปีพ. ศ. 2458
  • Marie Curieผู้ค้นพบเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีร่วมกับสามีของเธอและผู้ที่ตั้งชื่อCurium
  • Rosalind Franklinซึ่งทำงานกับการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์
  • Jocelyn Bell Burnellในตอนแรกไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเธอยังคงอยู่และเป็นคนแรกที่สังเกตและวิเคราะห์พัลซาร์วิทยุอย่างแม่นยำซึ่งหัวหน้างานของเธอได้รับการยอมรับจากรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 1974 (ต่อมาได้รับรางวัล Special Breakthrough Prize สาขาฟิสิกส์ในปี 2018 เธอได้บริจาครางวัลเงินสดเพื่อให้ผู้หญิงชนกลุ่มน้อยและนักเรียนที่ลี้ภัยสามารถเป็นนักวิจัยฟิสิกส์ได้)
  • ในปี 2018 Donna Stricklandกลายเป็นผู้หญิงคนที่สาม (คนที่สองคือMaria Goeppert-Mayerในปี 1962) ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากผลงานของเธอในการขยายพัลส์ของเลเซอร์ Frances H. Arnoldกลายเป็นผู้หญิงคนที่ห้าที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากวิวัฒนาการของเอนไซม์
  ดูโครงการของJess Wade ( Christina Zdanowicz (27 กรกฎาคม 2018) นักฟิสิกส์ของ CNN A กำลังเขียนรายการ Wikipedia วันละหนึ่งรายการเพื่อยกย่องผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์ )
 15. ^ Byers Nina ,การมีส่วนร่วมของศตวรรษที่ 20 สตรีฟิสิกส์ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 83 นักฟิสิกส์หญิงของศตวรรษที่ 20 ในปีพ. ศ. 2519 มีผู้หญิงเป็นนักฟิสิกส์มากขึ้นและ 83 รายที่มีรายละเอียดเข้าร่วมโดยผู้หญิงคนอื่น ๆ ในจำนวนที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 1. ^ ฮาร์เปอร์ดักลาส "วิทยาศาสตร์" . ออนไลน์นิรุกติศาสตร์พจนานุกรม สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2557 .
 2. ^ Wilson, EO (1999). “ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ”. Consilience: The Unity of Knowledge (Reprint ed.). New York, New York: วินเทจ หน้า  49 –71 ISBN 978-0-679-76867-8.
 3. ^ a b c "... วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นการค้นพบเช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์เป็นการค้นพบว่าโดยทั่วไปธรรมชาติทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพียงพอที่จะอธิบายโดยกฎหมายและแม้กระทั่งโดยคณิตศาสตร์และจำเป็นต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคเทคนิคนามธรรมเครื่องมือ และองค์กรสำหรับจัดแสดงระเบียบและรักษาคำอธิบายที่ชอบด้วยกฎหมาย "- น. vii  Heilbron, JL (หัวหน้าบรรณาธิการ) (2003) "คำนำ". ฟอร์ดคู่หูประวัติของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หน้า vii – X. ISBN 978-0-19-511229-0.
 4. ^ "วิทยาศาสตร์" . Merriam-Webster พจนานุกรมออนไลน์ Merriam-Webster , Inc ที่เก็บไปจากเดิมในวันที่ 1 กันยายน 2019 สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2554 . 3 ก:ความรู้หรือระบบความรู้ที่ครอบคลุมความจริงทั่วไปหรือการดำเนินการของกฎหมายทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับและทดสอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์b:ความรู้ดังกล่าวหรือระบบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกทางกายภาพและปรากฏการณ์ของมัน
 5. ^ a b c d e f g "นักประวัติศาสตร์ ... ต้องการคำจำกัดความที่กว้างมากของ" วิทยาศาสตร์ "ซึ่ง ... จะช่วยให้เราเข้าใจองค์กรทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เราต้องกว้างและครอบคลุมมากกว่าที่จะแคบ และพิเศษ ... และเราควรคาดหวังว่ายิ่งเราย้อนเวลากลับไป [ในเวลา] ก็จะยิ่งกว้างขึ้น " น. 3— ลินด์เบิร์กเดวิดซี. (2550). "วิทยาศาสตร์ก่อนกรีก". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปในบริบททางปรัชญาศาสนาและสถาบัน (Second ed.) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 1–27 ISBN 978-0-226-48205-7.
 6. ^ แกรนท์เอ็ดเวิร์ด (2550). “ อียิปต์โบราณถึงเพลโต”. ประวัติศาสตร์ปรัชญาธรรมชาติ: จากโลกโบราณถึงศตวรรษที่สิบเก้า (ฉบับที่ 1) New York, New York: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า  1 –26. ISBN 978-052-1-68957-1.
 7. ^ ลินด์เบิร์กเดวิดซี. (2550). “ การฟื้นฟูการเรียนรู้ในตะวันตก”. จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปในบริบททางปรัชญาศาสนาและสถาบัน (Second ed.) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 193–224 ISBN 978-0-226-48205-7.
 8. ^ ลินด์เบิร์กเดวิดซี. (2550). “ วิทยาศาสตร์อิสลาม”. จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปในบริบททางปรัชญาศาสนาและสถาบัน (Second ed.) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 163–92 ISBN 978-0-226-48205-7.
 9. ^ ลินด์เบิร์กเดวิดซี. (2550). "การฟื้นตัวและการผสมผสานของวิทยาศาสตร์กรีกและอิสลาม". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปในบริบททางปรัชญาศาสนาและสถาบัน (2nd ed.) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 225–53 ISBN 978-0-226-48205-7.
 10. ^ Principe, Lawrence M. (2011). "บทนำ". การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์: บทนำสั้น ๆ (First ed.) New York, New York: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หน้า 1–3. ISBN 978-0-199-56741-6.
 11. ^ ลินด์เบิร์กเดวิดซี. (1990). "แนวคิดของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์จาก Baker ถึง Butterfield: ภาพร่างเบื้องต้น" ในเดวิดซีลินด์เบิร์ก; โรเบิร์ตเอส. เวสต์แมน (eds.) การประเมินใหม่ของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 1–26 ISBN 978-0-521-34262-9.
 12. ^ ลินด์เบิร์กเดวิดซี. (2550). "มรดกของวิทยาศาสตร์โบราณและยุคกลาง". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปในบริบททางปรัชญาศาสนาและสถาบัน (2nd ed.) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 357–368 ISBN 978-0-226-48205-7.
 13. ^ เดลโซลดาโต, อีวา (2016). Zalta, Edward N. (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด (ฤดูใบไม้ร่วง 2016 ed.) ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เก็บถาวรไปจากเดิมในวันที่ 11 ธันวาคม 2019 สืบค้นเมื่อ1 มิถุนายน 2561 .
 14. ^ แกรนท์เอ็ดเวิร์ด (2550). "การเปลี่ยนแปลงของปรัชญาธรรมชาติในยุคกลางจากยุคต้นสมัยใหม่จนถึงปลายศตวรรษที่สิบเก้า". ประวัติศาสตร์ปรัชญาธรรมชาติ: จากโลกโบราณถึงศตวรรษที่สิบเก้า (ฉบับที่ 1) New York, New York: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า  274 –322 ISBN 978-052-1-68957-1.
 15. ^ คาฮันเดวิดเอ็ด (2546). จากปรัชญาธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์: การเขียนประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่สิบเก้าวิทยาศาสตร์ ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ISBN 978-0-226-08928-7.
 16. ^ Oxford อังกฤษวันที่มาของคำว่า "นักวิทยาศาสตร์" เพื่อ 1834
 17. ^ ไลท์แมนเบอร์นาร์ด (2554). "13. วิทยาศาสตร์กับสาธารณะ". ใน Shank ไมเคิล; เบอร์โรนัลด์; แฮร์ริสันปีเตอร์ (eds.) ต่อสู้กับธรรมชาติ: จากลางวิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 367. ISBN 978-0-226-31783-0.
 18. ^ แฮร์ริสันปีเตอร์ (2015) ดินแดนวิทยาศาสตร์และศาสนา ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 164–165 ISBN 978-0-226-18451-7. ลักษณะที่เปลี่ยนไปของผู้ที่มีส่วนร่วมในความพยายามทางวิทยาศาสตร์ได้รับการจับคู่โดยระบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับความพยายามของพวกเขา เครื่องหมายที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี้คือการแทนที่ "ปรัชญาธรรมชาติ" โดย "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" ในปี 1800 มีเพียงไม่กี่คนที่พูดถึง "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" แต่ในปีพ. ศ. 2423 การแสดงออกนี้ได้แซงหน้าป้ายกำกับ "ปรัชญาธรรมชาติ" แบบดั้งเดิม การคงอยู่ของ "ปรัชญาธรรมชาติ" ในศตวรรษที่ยี่สิบเป็นผลมาจากการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติในอดีต (ดูรูปที่ 11) ตามที่ควรจะเป็นในตอนนี้สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแทนที่คำหนึ่งโดยคำอื่น แต่เกี่ยวข้องกับการทิ้งคุณสมบัติส่วนตัวที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินปรัชญาและการดำเนินชีวิตตามปรัชญา
 19. ^ โคเฮนเอลิเอล (2021) "เลนส์ขอบเขต: ทฤษฎีการแสดงทางวิชาการ". The University and its Boundaries: Thriving or Surviving in the 21st Century 1st Edition . New York, New York: Routledge. หน้า 14–41 ISBN 0367562987.
 20. ^ a b c d e กระชอนเดวิดซี.; Hunt, Elgin F. (2019). "สังคมศาสตร์และวิธีการของมัน". สังคมศาสตร์: บทนำสู่การศึกษาสังคม (ฉบับที่ 17) New York, NY: Routledge หน้า 1–22
 21. ^ นิสเบ็ต, โรเบิร์ตเอ; Greenfeld, Liah (16 ตุลาคม 2020) “ สังคมศาสตร์” . สารานุกรมบริแทนนิกา . สารานุกรม Britannica, Inc สืบค้นเมื่อ9 พฤษภาคม 2564 .
 22. ^ Löwe, Benedikt (2002). "วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการ: ขอบเขตรากฐานและความสามัคคีของพวกเขา" Synthese . 133 (1/2): 5–11.
 23. ^ Rucker, Rudy (2019). “ หุ่นยนต์และจิตวิญญาณ”. Infinity and the Mind: The Science and Philosophy of the Infinite (Reprint ed.). Princeton, New Jersey: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน หน้า 157–188 ISBN 0691191387.
 24. ^ บิชอปอลัน (1991) “ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์” . คณิตศาสตร์การอบรมปลูกฝังวัฒนธรรม: เป็นวัฒนธรรมมุมมองการศึกษาคณิตศาสตร์ Norwell, Massachusetts: สำนักพิมพ์วิชาการ Kluwer หน้า 20–59 ISBN 978-0-792-31270-3. เก็บถาวรไปจากเดิมในวันที่ 25 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2561 .
 25. ^ Nickles, Thomas (2013). “ ปัญหาการแบ่งเขต”. ปรัชญาของ Pseudoscience: หารือปัญหาการแบ่งเขต ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 104.
 26. ^ Bunge, Mario (1998). “ แนวทางวิทยาศาสตร์”. ปรัชญาของวิทยาศาสตร์: เล่มที่ 1 จากปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎี 1 (ฉบับแก้ไข) New York, New York: Routledge. หน้า 3–50 ISBN 978-0-765-80413-6.
 27. ^ Fetzer, James H. (2013). "ความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์และนโยบายสาธารณะ: ขีดจำกัดความรู้ของระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์". คอมพิวเตอร์และความรู้ความเข้าใจ: เหตุใดจิตใจจึงไม่ใช่เครื่องจักร (ฉบับที่ 1) นิวคาสเซิลสหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์วิชาการ Kluwer หน้า 271–308 ISBN 978-1-443-81946-6.
 28. ^ ฟิสเชอร์, ม.ร.ว. ; Fabry, G (2014). "การคิดและการแสดงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์: พื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของการศึกษาทางการแพทย์" . GMS Zeitschrift ขน Medizinische Ausbildung 31 (2): Doc24. ดอย : 10.3205 / zma000916 . PMC  4027809 . PMID  24872859
 29. ^ อับราฮัม, Reem Rachel (2004). "การสอนสรีรวิทยาเชิงคลินิก: กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาตรี" . ความก้าวหน้าในการศึกษาสรีรวิทยา 28 (3): 102–04. ดอย : 10.1152 / advan.00001.2004 . PMID  15319191 S2CID  21610124 . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2020 สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2562 .
 30. ^ ซินแคลร์, มาริอุส (1993). "เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวิธีการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์" วารสารการศึกษาวิศวกรรมนานาชาติ . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2561 .
 31. ^ "เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรม" . เพอร์ดูโรงเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2019 สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2561 .
 32. ^ Bunge, M (1966). “ เทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์”. ใน Rapp, F. (ed.) คุณูปการต่อปรัชญาเทคโนโลยี ทฤษฎีและห้องสมุดการตัดสินใจ (ชุดนานาชาติในปรัชญาและวิธีการของสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) Dordrecht, เนเธอร์แลนด์: Springer หน้า 19–39 ดอย : 10.1007 / 978-94-010-2182-1_2 . ISBN 978-94-010-2184-5. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 . สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2564 .
 33. ^ MacRitchie, Finlay (2011). "บทนำ". การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในฐานะอาชีพ (ฉบับที่ 1) New York, New York: Routledge. หน้า 1–6. ISBN 9781439869659.
 34. ^ Marder, Michael P. (2011). "ความอยากรู้อยากเห็นและการค้นคว้า". ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1). New York, New York: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 1–17 ISBN 0521145848.
 35. ^ de Ridder, Jeroen (2020). "ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์กี่คนถึงจะมีความรู้". ในแมคเคนเควิน; Kampourakis, Kostas (eds.). ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คืออะไร? บทนำสู่ญาณวิทยาร่วมสมัยของวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) New York, New York: Routledge. หน้า 3–17 ISBN 9781138570160.
 36. ^ Szycher, Michael (2016). “ การจัดตั้งทีมในฝันของคุณ”. ความลับทางการค้าสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (ฉบับที่ 1) New York, New York: Routledge. หน้า 159–176 ISBN 1138407410.
 37. ^ Grant, Edward (1 มกราคม 1997) "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มต้นเมื่อใด". นักวิชาการชาวอเมริกัน 66 (1): 105–113 JSTOR  41212592
 38. ^ Pingree, David (ธันวาคม 2535). "Hellenophilia กับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์". ไอซิส . 83 (4): 554–63 Bibcode : 1992Isis ... 83..554 ป . ดอย : 10.1086 / 356288 . JSTOR  234257 S2CID  68570164 .
 39. ^ ซือหม่าเชียน (司馬遷, D 86 คริสตศักราช.) ของเขาในบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ (太史公書) ครอบคลุมบาง 2500 ปีของประวัติศาสตร์จีนบันทึกซันชูาโ (孫叔敖ชั้นคริสตศักราช 630-595 -..ราชวงศ์โจว )วิศวกรไฮดรอลิกคนแรกที่เป็นที่รู้จักของจีนอ้างถึงใน ( Joseph Needham et al. (1971) Science and Civilization in China 4.3 p. 271) ว่าได้สร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งกินเวลามาจนถึงทุกวันนี้
 40. ^ รอชเบิร์ก, ฟรานเชสก้า (2554). "Ch.1 ความรู้ธรรมชาติในเมโสโปเตเมียโบราณ". ใน Shank ไมเคิล; เบอร์โรนัลด์; แฮร์ริสันปีเตอร์ (eds.) ต่อสู้กับธรรมชาติ: จากลางวิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 9. ISBN 978-0-226-31783-0.
 41. ^ a b c d e แมคอินทอชเจนอาร์. (2548). โบราณโสโปเตเมีย: มุมมองใหม่ ซานตาบาร์บาราแคลิฟอร์เนียเดนเวอร์โคโลราโดและอ็อกซ์ฟอร์ดอังกฤษ: ABC-CLIO หน้า 273–76 ISBN 978-1-57607-966-9. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 42. ^ A. Aaboe (2 พฤษภาคม 2517). “ ดาราศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ”. รายการปรัชญาของ Royal Society 276 (1257): 21–42. รหัสไปรษณีย์ : 1974RSPTA.276 ... 21A . ดอย : 10.1098 / rsta.1974.0007 . JSTOR  74272 S2CID  122508567
 43. ^ อาร์ดี. บิ๊กส์ (2548). "การแพทย์การผ่าตัดและการสาธารณสุขในเมโสโปเตเมียโบราณ". วารสารวิชาการศึกษาอัสซีเรีย . 19 (1): 7–18.
 44. ^ Lehoux, Daryn (2011). "2. ความรู้ธรรมชาติในโลกคลาสสิก". ใน Shank ไมเคิล; เบอร์โรนัลด์; แฮร์ริสันปีเตอร์ (eds.) ต่อสู้กับธรรมชาติ: จากลางวิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 39. ISBN 978-0-226-31783-0.
 45. ^ ดูคำพูดใน Homer (ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราช) Odyssey 10.302–03
 46. ^ "ความก้าวหน้าหรือผลตอบแทน" ในบทนำสู่ปรัชญาการเมือง: สิบบทความโดยลีโอสเตราส์ (ฉบับขยายของปรัชญาการเมือง: หกบทความโดยลีโอสเตราส์ 2518) ฮิลาลกิลเดน. ดีทรอยต์: Wayne State UP, 1989
 47. ^ ครอปซีย์; สเตราส์ (eds.). ประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมือง (3rd ed.). น. 209.
 48. ^ Van Norden, Bryan W. "The Geocentric Paradigm" . วาสซาร์ สืบค้นเมื่อ31 มีนาคม 2564 .
 49. ^ O'Grady, Patricia F. (2016). Thales of Miletus: จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์และปรัชญาตะวันตก นิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กและลอนดอนอังกฤษ: Routledge. น. 245. ISBN 978-0-7546-0533-1. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 . สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 50. ^ Burkert, Walter (1 มิถุนายน 2515) ตำนานและวิทยาศาสตร์ในพีทาโกรัสโบราณ . เคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ISBN 978-0-674-53918-1. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2018.
 51. ^ พูลแมนเบอร์นาร์ด (1998) อะตอมในประวัติศาสตร์ของความคิดของมนุษย์ หน้า 31–33 Bibcode : 1998ahht.book ..... ป . ISBN 978-0-19-515040-7. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 52. ^ โคเฮน, อองรี; Lefebvre, Claire, eds. (2560). คู่มือการจัดหมวดหมู่ในวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ (Second ed.). อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์: Elsevier น. 427. ISBN 978-0-08-101107-2. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 53. ^ มาร์กอตตาโรแบร์โต (2511) เรื่องราวของการแพทย์ นิวยอร์กซิตี้, นิวยอร์ก: โกลเด้นกด ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2563 .
 54. ^ Touwaide, Alain (2005). กลิกโทมัสเอฟ; Livesey, สตีเวน; วาลลิสศรัทธา (eds.) ในยุคกลางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์: สารานุกรม นิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กและลอนดอนอังกฤษ: Routledge. น. 224. ISBN 978-0-415-96930-7. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 55. ^ เลฟฟ์, ซามูเอล; Leff, Vera (1956) จากคาถาเพื่ออนามัยโลก ลอนดอน , อังกฤษ: Macmillan ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ23 สิงหาคม 2563 .
 56. ^ “ เพลโตคำขอโทษ” . น. 17. ที่เก็บไปจากเดิมในวันที่ 29 มกราคม 2018 สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2560 .
 57. ^ “ เพลโตคำขอโทษ” . น. 27. เก็บจากต้นฉบับวันที่ 29 มกราคม 2018 . สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2560 .
 58. ^ "เพลโตคำขอโทษมาตรา 30" . ห้องสมุดดิจิตอลเซอุส มหาวิทยาลัยทัฟส์ 2509. สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2560 . สืบค้นเมื่อ1 พฤศจิกายน 2559 .
 59. ^ อริสโตเติล. Nicomachean Ethics (H. Rackham ed.) สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ22 กันยายน 2553 . 1139b
 60. ^ แมคเคลแลนที่สามเจมส์อี.; ดอร์นแฮโรลด์ (2015). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์โลก: บทนำ . บัลติมอร์แมริแลนด์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ หน้า 99–100 ISBN 978-1-4214-1776-9. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 61. ^ Edwards, CH Jr. (1979). การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของแคลคูลัส (ฉบับที่ 1) นิวยอร์กซิตี้นิวยอร์ก: Springer-Verlag น. 75. ISBN 978-0-387-94313-8. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 62. ^ ลอว์สันรัสเซล M. (2004). วิทยาศาสตร์ในโลกโบราณ: สารานุกรม ซานตาบาร์บาราแคลิฟอร์เนีย: ABC-CLIO หน้า 190–91 ISBN 978-1-85109-539-1. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 63. ^ เมอร์ฟี, เทรเวอร์มอร์แกน (2004). Pliny the Elder's Natural History: The Empire in the Encyclopedia . Oxford, England: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. น. 1. ISBN 978-0-19-926288-5. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021 สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 64. ^ ดูเด, Aude (2010). สารานุกรมของพลินี: การรับประวัติศาสตร์ธรรมชาติ . Cambridge, England: Cambridge University Press. น. 1. ISBN 978-1-139-48453-4. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564 . สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2563 .
 65. ^ Smith, A.Mark (มิถุนายน 2547). "ความเป็นมาของเลนส์ยุคกลางที่แท้จริงเกี่ยวกับอะไร". การดำเนินการของปรัชญาสังคมอเมริกัน 148 (2): 180–94. JSTOR  1558283 . PMID  15338543
 66. ^ ลินด์เบิร์กเดวิดซี. (2550). "โรมันและวิทยาศาสตร์ยุคกลางตอนต้น". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปในบริบททางปรัชญาศาสนาและสถาบัน (Second ed.) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 132–162 ISBN 978-0-226-48205-7.
 67. ^ Wildberg, Christian (1 พฤษภาคม 2018) Zalta, Edward N. (ed.) Stanford สารานุกรมปรัชญา ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2019 สืบค้นเมื่อ1 พฤษภาคม 2018 - ผ่าน Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 68. ^ Falcon, Andrea (2019) “ อริสโตเติลบนเวรกรรม” . ใน Zalta, Edward (ed.) สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด (Spring 2019 ed.) ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2020 สืบค้นเมื่อ3 ตุลาคม 2563 .
 69. ^ แกรนท์เอ็ดเวิร์ด (2539) รากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุคกลาง: ศาสนาของพวกเขา, สถาบันและปัญญาบริบท Cambridge Studies in the History of Science. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 7–17 ISBN 978-0521567626. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2019 สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2561 .
 70. ^ แกรนท์เอ็ดเวิร์ด (2550). "อิสลามกับการเปลี่ยนแปลงไปทางตะวันออกของปรัชญาธรรมชาติของอริสโตเติล". ประวัติความเป็นมาของปรัชญาธรรมชาติ: จากโลกโบราณเพื่อศตวรรษที่สิบเก้า มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า  62 –67 ISBN 978-0-521-68957-1.
 71. ^ ฟิชเชอร์ดับเบิลยูบี (วิลเลียมเบย์น) (2511-2534) ประวัติความเป็นมาเคมบริดจ์ของอิหร่าน Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. ISBN 978-0-521-20093-6. OCLC  745412
 72. ^ “ บัยต์อัลฮิกมะฮ์” . สารานุกรมบริแทนนิกา . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2559 .
 73. ^ ไคลน์แฟรงก์เอฟอัลคินดี้ ใน Leaman, O & Nasr, H (2001). ประวัติปรัชญาอิสลาม . ลอนดอน: Routledge น. 165. เฟลิกซ์ไคลน์ - แฟรงค์ (2544)อัล - คินดีหน้า 166–67 ใน Oliver Leaman & Hossein Nasr. ประวัติปรัชญาอิสลาม . ลอนดอน: Routledge
 74. ^ “ วิทยาศาสตร์ในอิสลาม”. พจนานุกรม Oxford ของยุคกลาง 2552.
 75. ^ ทูเมอร์ GJ (2507) "งานที่ตรวจสอบแล้ว: Ibn al-Haythams Weg zur Physik, Matthias Schramm" ไอซิส . 55 (4): 463–65 ดอย : 10.1086 / 349914 . JSTOR  228328ดูหน้า 464: "Schramm สรุปความสำเร็จของ [Ibn Al-Haytham's] ในการพัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์", p. 465: "Schramm ได้แสดงให้เห็นว่า .. นอกเหนือจากข้อโต้แย้งใด ๆ ที่ Ibn al-Haytham เป็นบุคคลสำคัญในประเพณีทางวิทยาศาสตร์ของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างเทคนิคการทดลอง" น. 465: "ก็ต่อเมื่ออิทธิพลของ ibn al-Haytam และคนอื่น ๆ ที่มีต่อกระแสหลักของงานเขียนทางกายภาพในยุคกลางต่อมาได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังสามารถอ้างสิทธิ์ของ Schramm ที่ว่า ibn al-Haytam เป็นผู้ก่อตั้งฟิสิกส์สมัยใหม่ที่แท้จริงได้รับการประเมิน"
 76. ^ สมิ ธ 2001 : หนังสือ [6.54] น. 372
 77. ^ เซลิน, เอช (2549). วัฒนธรรมสารานุกรมประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ในที่ไม่ใช่ตะวันตก หน้า  155 –156 Bibcode : 2008ehst.book ..... ส . ISBN 978-1-4020-4559-2.
 78. ^ เบอร์โรนัลด์ (2552). กาลิเลโอไปคุกและอื่น ๆ ตำนานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศาสนา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด น. 45. ISBN 978-0-674-03327-6. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564 . สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2561 .
 79. ^ Shwayder, Maya (7 เมษายน 2554). "หักล้างตำนาน" . ฮาร์วาร์ราชกิจจานุเบกษา ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2019 สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2562 .
 80. ^ สมิ ธ 2001
 81. ^ แมคกินนิสจอน (2010). แคนนอนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด. น. 227.
 82. ^ ลินด์เบิร์กเดวิด (2535) จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 162. ISBN 978-0-226-48204-0.
 83. ^ "อัลแบร์เซนต์แมกนัส | เยอรมันนักบวชนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญา" สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ27 ตุลาคม 2560 .
 84. ^ Smith 2001 : เล่ม 1
 85. ^ Smith, A.Mark (1981). "การถ่ายภาพขนาดใหญ่ในมุมมองของเลนส์มุมมอง" ไอซิส . 72 (4): 568–89. ดอย : 10.1086 / 352843 . JSTOR  231249 PMID  7040292 S2CID  27806323
 86. ^ โกลด์สตีนเบอร์นาร์ดอาร์ (2016). "โคเปอร์นิคัและแหล่งกำเนิดของระบบ Heliocentric ของเขา" (PDF) วารสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ . 33 (3): 219–35 ดอย : 10.1177 / 002182860203300301 . S2CID  118351058 เก็บถาวร (PDF)จากเดิมในวันที่ 12 เมษายน 2020 สืบค้นเมื่อ12 เมษายน 2563 .
 87. ^ โคเฮน, เอช. ฟลอริส (2010). วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาในโลกได้อย่างไร สี่อารยธรรมการพัฒนาในศตวรรษที่ 17 (Second ed.) อัมสเตอร์ดัม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ISBN 978-90-8964-239-4.
 88. ^ ฟานเฮลเดน, อัล (1995). "พระสันตปาปาเมืองที่ 8" . โครงการกาลิเลโอ สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2559 .
 89. ^ "Gottfried Leibniz - ชีวประวัติ" . ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2017 สืบค้นเมื่อ2 มีนาคม 2564 .
 90. ^ ฟรอยเดนธาล, กิเดโอน; McLaughlin, Peter (20 พฤษภาคม 2552). สังคมและเศรษฐกิจรากของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์: ตำราโดยบอริสเฮสเซินและเฮนริก Grossmann Springer Science & Business Media ISBN 978-1-4020-9604-4. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2020 สืบค้นเมื่อ25 กรกฎาคม 2561 .
 91. ^ โทมัสกรัม Bergin (Ed.)สารานุกรมของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (ฟอร์ดและนิวยอร์ก: ตลาดหนังสือใหม่, 1987)
 92. ^ ดู Hall (1954), iii; เมสัน (1956), 223.
 93. ^ Cassels, Alan อุดมการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกสมัยใหม่ น. 2.
 94. ^ M. Magnusson (10 พฤศจิกายน 2546), "Review of James Buchan, Capital of the Mind: How Edinburgh Change the World " , New Statesman , เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2011 , สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2014
 95. ^ สวิงวู้ดอลัน (1970) "ต้นกำเนิดของสังคมวิทยา: กรณีของการตรัสรู้ของสก็อตแลนด์". วารสารสังคมวิทยาอังกฤษ 21 (2): 164–180. ดอย : 10.2307 / 588406 . JSTOR  588406
 96. ^ M.Fryมรดกของ Adam Smith: สถานที่ของเขาในการพัฒนาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ (Routledge, 1992)
 97. ^ รอสส์ซิดนีย์ (2505) "นักวิทยาศาสตร์: เรื่องราวของคำ" (PDF) พงศาวดารวิทยาศาสตร์ . 18 (2): 65–85. ดอย : 10.1080 / 00033796200202722 . สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2554 .จะว่าไปแล้วผู้ที่บัญญัติศัพท์นักวิทยาศาสตร์ถูกเรียกใน Whewell 1834 เพียงว่า "สุภาพบุรุษผู้แยบยล" รอสเสริมความคิดเห็นว่า "สุภาพบุรุษที่เฉลียวฉลาด" คนนี้คือ Whewell เองโดยไม่ได้ให้เหตุผลในการระบุตัวตน รอส 1962 หน้า 72.
 98. ^ Padian, Kevin (2008). “ มรดกที่ยืนยงของดาร์วิน” . ธรรมชาติ . 451 (7179): 632–634
 99. ^ เฮนิก (2000). Op. ซีไอ หน้า 134–138
 100. ^ มิโกะ, Ilona (2008). "หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ Gregor Mendel เป็นรากฐานที่สำคัญของพันธุศาสตร์สมัยใหม่แล้วพวกมันคืออะไร?" . การศึกษาธรรมชาติ . 1 (1): 134.
 101. ^ Leahey, Thomas Hardy (2018). “ จิตวิทยาแห่งสติ”. ประวัติจิตวิทยา: ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่ (ฉบับที่ 8) New York, NY: Routledge หน้า 219–253 ISBN 1138652423.
 102. ^ Futuyma & Kirkpatrick 2017 , หน้า 3–26, บทที่ 1: ชีววิทยาวิวัฒนาการ
 103. ^ ฟอน Bertalanffy, Ludwig (1972) "ประวัติและสถานะของทฤษฎีระบบทั่วไป". สถาบันการจัดการวารสาร 15 (4): 407–26. ดอย : 10.2307 / 255139 . JSTOR  255139
 104. ^ ไนดู, นาชีน; ปวิธาน, ยุดี; โซยองริชชี่; คูเปอร์เดวิดเอ็น; Ku, Chee-Seng (ตุลาคม 2554). "มนุษย์พันธุศาสตร์และฟังก์ชั่นสิบปีหลังจากการเปิดตัวของร่างลำดับของจีโนมของมนุษย์" ฟังก์ชั่นของมนุษย์ 5 (6): 577–622 ดอย : 10.1186 / 1479-7364-5-6-577 . PMC  3525251 PMID  22155605
 105. ^ ราชิด, เอส. ทาเมียร์; Alexander, Graeme JM (มีนาคม 2013) "การชักนำให้เกิดเซลล์ต้นกำเนิด pluripotent: จากรางวัลโนเบลเพื่อการใช้งานทางคลินิก" วารสารโรคตับ . 58 (3): 625–629 ดอย : 10.1016 / j.jhep.2012.10.026 . ISSN  1600-0641 PMID  23131523
 106. ^ แอ๊บบอตบีพี; แอ๊บบอต R.; แอ๊บบอต TD; Acernese, F.; แอคคลีย์, พ.; อดัมส์ค.; อดัมส์ท.; แอดเดสโซพี; Adhikari, RX; Adya, VB; Affeldt, C.; อโฟรห์, ม.; อาการ์วาล, บี; อกา ธ อส, ม.; Agatsuma, K.; อักการ์วาลน.; Aguiar, OD; Aiello, L.; อาอิน, ก.; อจิต, ป.; อัลเลนบี; อัลเลนช.; Allocca, A .; อัลติน, PA; อมาโต, ก.; อนันเยวา, ก.; แอนเดอร์สัน SB; แอนเดอร์สัน WG; แองเจโลวา SV; และคณะ (2560). "การสังเกตการณ์หลายผู้ส่งสารของการรวมดาวนิวตรอนแบบไบนารี" วารสารฟิสิกส์ดาราศาสตร์ . 848 (2): L12. arXiv : 1710.05833 รหัสไปรษณีย์ : 2017ApJ ... 848L..12A . ดอย : 10.3847 / 2041-8213 / aa91c9 . S2CID  217162243
 107. ^ โชเอเดรียน (2017). "การรวมดาวนิวตรอนทำให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงและการแสดงแสงบนท้องฟ้า" วิทยาศาสตร์ . ดอย : 10.1126 / science.aar2149 .
 108. ^ "วิธีการทางวิทยาศาสตร์: ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์" . นิตยสารเมล็ดพันธุ์ วันที่ 7 มีนาคม 2007 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2559 .
 109. ^ Bunge, Mario Augusto (1998). ปรัชญาของวิทยาศาสตร์: จากปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎี ผู้เผยแพร่ธุรกรรม น. 24. ISBN 978-0-7658-0413-6.
 110. ^ Popper, Karl R. (2002a) [1959]. "การสำรวจปัญหาพื้นฐานบางประการ". ตรรกะของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ New York, New York: Routledge Classics หน้า  3 –26. ISBN 978-0-415-27844-7. OCLC  59377149
 111. ^ Gauch Jr. , Hugh G. (2003). “ วิทยาศาสตร์ในมุมมอง” . วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติ เคมบริดจ์สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 21–73 ISBN 978-0-52-101708-4. เก็บถาวรไปจากเดิมในวันที่ 25 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ3 กันยายน 2561 .
 112. ^ Oglivie, Brian W. (2008). "บทนำ". ศาสตร์แห่งการอธิบาย: ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุโรป (ปกอ่อน) ชิคาโกอิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 1–24. ISBN 978-0-226-62088-6.
 113. ^ “ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ” . มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน WordNet เก็บถาวรไปจากเดิมในวันที่ 3 มีนาคม 2012 สืบค้นเมื่อ21 ตุลาคม 2555 .
 114. ^ "อย่างเป็นทางการวิทยาศาสตร์: มหาวิทยาลัยวอชิงตันแอนด์ลี" มหาวิทยาลัยวอชิงตันแอนด์ลี สืบค้นเมื่อ14 พฤษภาคม 2564 . "วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการ" คือพื้นที่การศึกษาที่ใช้ระบบที่เป็นทางการเพื่อสร้างความรู้เช่นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการเป็นวิชาที่สำคัญเนื่องจากวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณทั้งหมดขึ้นอยู่กับพวกเขา
 115. ^ โทมาลิน, มาร์คัส (2549). ภาษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางการ . ดอย : 10.2277 / 0521854814 .
 116. ^ Löwe, Benedikt (2002). "วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการ: ขอบเขตรากฐานและความสามัคคีของพวกเขา" Synthese . 133 : 5–11. ดอย : 10.1023 / a: 1020887832028 . S2CID  9272212
 117. ^ บิลทอมป์สัน (2550). "2.4 วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการและคณิตศาสตร์ประยุกต์". ธรรมชาติของหลักฐานทางสถิติ เอกสารประกอบการบรรยายในสถิติ 189 (ฉบับที่ 1) สปริงเกอร์. น. 15.
 118. ^ มูจุมดาร์, อันชูคุปตะ; ซิงห์, Tejinder (2016). "วิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างฟิสิกส์และคณิตศาสตร์". ใน Anthony Aguirre; Brendan Foster (eds.) เคล็ดลับหรือความจริง ?: การเชื่อมต่อระหว่างลึกลับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ คอลเลกชัน Frontiers (ฉบับที่ 1) สวิตเซอร์แลนด์: SpringerNature. หน้า 201–218 ISBN 978-3-319-27494-2.
 119. ^ "พจนานุกรมเคมบริดจ์" . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2019 สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2564 .
 120. ^ Panda SC (มกราคม 2549) "ยา: ศาสตร์หรือศิลป์?" . บุรุษ Sana Monogr . 4 (1): 127–38 ดอย : 10.4103 / 0973-1229.27610 . PMC  3190445 PMID  22013337
 121. ^ เฟิร์ ธ , จอห์น (2020). "ศาสตร์การแพทย์: เมื่อไรอย่างไรและอย่างไร". ฟอร์ดในตำรายา Oxford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0198746690.
 122. ^ Saunders J (มิถุนายน 2543) “ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นศิลปะและเป็นวิทยาศาสตร์” . Med Humanit . 26 (1): 18–22. ดอย : 10.1136 / ม . 26.1.18 . PMID  12484313 . S2CID  73306806 .
 123. ^ "พจนานุกรมยา" . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2016 สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2556 .
 124. ^ Richard Dawkins (10 พฤษภาคม 2549) “ การมีชีวิตอยู่ที่ทุกอย่างก็เพียงพอแล้ว” . RichardDawkins.net ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2012 สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2555 .
 125. ^ a b c d e สตาโนวิช, คี ธ อี. (2550). วิธีการคิดตรงเกี่ยวกับจิตวิทยา บอสตัน: การศึกษาของเพียร์สัน หน้า 106–147 ISBN 978-0-205-68590-5.
 126. ^ Mitchell, Jacqueline S. (18 กุมภาพันธ์ 2546). “ ต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์” . วิทยาศาสตร์อเมริกันพรมแดน พีบีเอส. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2003 สืบค้นเมื่อ3 พฤศจิกายน 2559 .
 127. ^ a b "ประเด็นที่น่าทึ่งก็คือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการค้นพบคณิตศาสตร์มีการนำวิธีการมาใช้ (เครื่องหมายวรรคตอนของผู้แต่ง) }} - di Francia, Giuliano Toraldo (1976). "วิธีการทางฟิสิกส์". สืบสวนของโลกทางกายภาพ เคมบริดจ์สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 1–52 ISBN 978-0-521-29925-1.
 128. ^ วิลสันเอ็ดเวิร์ด (2542). Consilience: The Unity of Knowledge . นิวยอร์ก: วินเทจ ISBN 978-0-679-76867-8.
 129. ^ ฟาร่าแพทริเซีย (2552). "การตัดสินใจ" . วิทยาศาสตร์: A Four ประวัติศาสตร์ปีพัน ออกซ์ฟอร์ดสหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด น. 408 . ISBN 978-0-19-922689-4.
 130. ^ โนล่าโรเบิร์ต; Irzik, Gürol (2005k). "การอุปนัยแบบไร้เดียงสาเป็นระเบียบวิธีในวิทยาศาสตร์". ปรัชญาวิทยาศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรม ห้องสมุดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 . สปริงเกอร์. หน้า 207–230 ISBN 978-1-4020-3769-6.
 131. ^ โนล่าโรเบิร์ต; Irzik, Gürol (2005j). "จุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์และการไต่สวนเชิงวิพากษ์". ปรัชญาวิทยาศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรม ห้องสมุดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 . สปริงเกอร์. หน้า 207–230 ISBN 978-1-4020-3769-6.
 132. ^ แวนเกลเดอร์ทิม (2542) " "หัวฉันชนะหางคุณสูญเสีย ": การเข้าจู่โจมจิตวิทยาปรัชญา" (PDF) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น. ที่เก็บไว้จากเดิม (PDF)เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2008 สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2551 .
 133. ^ Pease, Craig (6 กันยายน 2549). "บทที่ 23 อคติโดยเจตนา: ความขัดแย้งก่อให้เกิดวิทยาศาสตร์ที่ไม่ดี" . วิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจกฎหมายและวารสารศาสตร์ . โรงเรียนกฎหมายเวอร์มอนต์ สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553
 134. ^ แชทซ์เดวิด (2004). Peer Review: A Critical Inquiry . Rowman & Littlefield ISBN 978-0-7425-1434-8. OCLC  54989960
 135. ^ คริมสกีเชลดอน (2546). วิทยาศาสตร์ในภาคเอกชนที่สนใจ: มีธรรมชาติของผลกำไรที่เสียหายได้อานิสงส์จากการวิจัยทางชีวการแพทย์ Rowman & Littlefield ISBN 978-0-7425-1479-9. OCLC  185926306
 136. ^ บุลเกอร์, รู ธ เอลเลน; เฮทแมนเอลิซาเบ ธ ; Reiser, Stanley Joel (2002). มิติทางจริยธรรมของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ (2nd ed.) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-00886-0. OCLC  47791316 .
 137. ^ Backer, Patricia Ryaby (29 ตุลาคม 2547) "วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร" . มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานโฮเซ สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 . สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2551 .
 138. ^ Ziman, John (1978c). “ ข้อสังเกตทั่วไป” . ความรู้ที่เชื่อถือได้: การสำรวจของพื้นที่สำหรับความเชื่อในวิทยาศาสตร์ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ pp.  42-76 ISBN 978-0-521-22087-3.
 139. ^ Ziman, John (1978c). “ ของจริง” . ความรู้ที่เชื่อถือได้: การสำรวจของพื้นที่สำหรับความเชื่อในวิทยาศาสตร์ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ pp.  95-123 ISBN 978-0-521-22087-3.
 140. ^ Popper, Karl R. (2002e) [1959]. “ ปัญหาของพื้นฐานเชิงประจักษ์”. ตรรกะของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ New York, New York: Routledge Classics หน้า  3 –26. ISBN 978-0-415-27844-7. OCLC  59377149
 141. ^ "SIAM: Graduate Education for Computational Science and Engineering" . สมาคมคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและประยุกต์. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2559 .
 142. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003c). "การชักนำและการยืนยัน". ทฤษฎีและความเป็นจริง: บทนำสู่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) ชิคาโกอิลลินอยส์: มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า  39 –56 ISBN 978-0-226-30062-7.
 143. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003o) "Empiricism, naturalism, and science realism?". ทฤษฎีและความเป็นจริง: บทนำสู่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) ชิคาโกอิลลินอยส์: มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า  219 –232 ISBN 978-0-226-30062-7.
 144. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003b). "ตรรกะบวกประจักษ์นิยม". ทฤษฎีและความเป็นจริง: บทนำสู่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) ชิคาโกอิลลินอยส์: มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า  19 –38 ISBN 978-0-226-30062-7.
 145. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003d) "Popper: การคาดเดาและการหักล้าง" ทฤษฎีและความเป็นจริง: บทนำสู่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) ชิคาโกอิลลินอยส์: มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า  57 –74 ISBN 978-0-226-30062-7.
 146. ^ ก็อดฟรีย์ - สมิ ธ ปีเตอร์ (2546 ก.) "Lakatos, Laudan, Feyerabend และ frameworks" ทฤษฎีและความเป็นจริง: บทนำสู่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) ชิคาโกอิลลินอยส์: มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า  102 –121 ISBN 978-0-226-30062-7.
 147. ^ Popper, Karl (1972) ความรู้วัตถุประสงค์ .
 148. ^ นิวตัน - สมิ ธ WH (1994). เหตุผลวิทยาศาสตร์ ลอนดอน: Routledge น. 30 . ISBN 978-0-7100-0913-5.
 149. ^ เบิร์ดอเล็กซานเดอร์ (2013) Zalta, Edward N. (ed.) “ โทมัสคูห์น” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020 สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2558 .
 150. ^ TS Kuhn,โครงสร้างของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ , 2nd. เอ็ดชิคาโก: Univ. ของ Chicago Pr., 1970, p. 206. ไอ 978-0-226-45804-5
 151. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003j). “ ปรัชญาธรรมชาตินิยมในทฤษฎีและการปฏิบัติ”. ทฤษฎีและความเป็นจริง: บทนำสู่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) ชิคาโกอิลลินอยส์: มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า  149 –162 ISBN 978-0-226-30062-7.
 152. ^ Brugger, E. Christian (2004). "Casebeer, William D. Natural Ethical Facts: Evolution, Connectionism, and Moral Cognition". การทบทวนพระอภิธรรม . 58 (2).
 153. ^ Winther, Rasmus Grønfeldt (2015). “ โครงสร้างของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์” . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2018 . สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2559 .
 154. ^ Popper, Karl Raimund (1996). ในการค้นหาของโลกที่ดีกว่า: บรรยายและบทความจากสามสิบปี New York, New York: Routledge. ISBN 978-0-415-13548-1.
 155. ^ ดอว์กินส์ริชาร์ด; คอยน์เจอร์รี่ (2 กันยายน 2548). "ฝ่ายเดียวผิดได้" . เดอะการ์เดียน . ลอนดอน. สืบค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2556.
 156. ^ "แบร์รี่สเตราด์เรื่องความสงสัย" . ปรัชญากัด 16 ธันวาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2555 . สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2555 .
 157. ^ เพียรซ (1877), "ตรึงของความเชื่อ" รายเดือนวิทยาศาสตร์ยอดนิยม, v. 12, PP. 1-15 ดู§IVบน PP. 6-7 ที่จัดเก็บ 15 เมษายน 2016 ที่เครื่อง Wayback Reprinted Collected Papers v. 5, ย่อหน้า 358–87 (ดู 374–76), Writings v. 3, pp. 242–57 (ดู 247–48), Essential Peirce v. 1, pp. 109–23 (ดู 114– 15) และที่อื่น ๆ
 158. ^ เพียรซ (1905), "ปัญหาของ Pragmaticism" Monist , v. XV, n 4, หน้า 481–99 ดู "อักขระ V" บนหน้า 491 . พิมพ์ซ้ำใน Collected Papers v. 5, ย่อหน้า 438–63 (ดู 451), Essential Peirce v. 2, pp. 346–59 (ดู 353) และที่อื่น ๆ
 159. ^ เพียรซ (1868), "ผลกระทบบางส่วนของสี่ Incapacities"วารสารการเก็งกำไรปรัชญา v. 2, n 3, หน้า 140–57 ดูหน้า 141 ที่จัดเก็บ 15 เมษายน 2016 ที่เครื่อง Wayback พิมพ์ซ้ำใน Collected Papers , v. 5, ย่อหน้า 264–317, Writings v. 2, pp. 211–42, Essential Peirce v. 1, pp. 28–55 และที่อื่น ๆ
 160. ^ Ziman, JM (1980). "การแพร่กระจายของวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์: กระบวนการทางธรรมชาติ". วิทยาศาสตร์ . 208 (4442): 369–71. รหัสไปรษณีย์ : 1980Sci ... 208..369Z . ดอย : 10.1126 / science.7367863 . PMID  7367863
 161. ^ Subramanyam, กฤษณะ; Subramanyam, Bhadriraju (1981). วิทยาศาสตร์และเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศ CRC Press. ISBN 978-0-8247-8297-9. OCLC  232950234
 162. ^ "ข้อเท็จจริง MEDLINE" วอชิงตันดีซี: สหรัฐอเมริกาห้องสมุดแห่งชาติของแพทย์ สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ15 ตุลาคม 2554