ดาวเทียม

ในบริบทของยานอวกาศที่มีดาวเทียมเป็นวัตถุที่ได้รับการวางเจตนาเข้าไปในวงโคจร วัตถุเหล่านี้จะเรียกว่าดาวเทียมเทียมจะแตกต่างจากธรรมชาติดาวเทียมเช่นของโลกดวงจันทร์

กองเรือสำรวจโลกของNASAณ เดือนมิถุนายน 2019