This is a good article. Click here for more information.
Page semi-protected
Listen to this article

คริสตจักรคาทอลิก

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนเส้นทางมาจากนิกายโรมันคาทอลิก )
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

Emblem of the Holy See
คริสตจักรคาทอลิก
ปัญญาจารย์คา ธ อลิก
Saint Peter's Basilica
การจำแนกประเภทคาทอลิก
คัมภีร์คัมภีร์ไบเบิล
เทววิทยาศาสนศาสตร์คาทอลิก
รัฐธรรมนูญสังฆราช[1]
โครงสร้างศีลมหาสนิท
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
ธุรการโรมันคูเรีย
โดยเฉพาะคริสตจักรซุยไอริส
คริสตจักรละตินและคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก 23 แห่ง
สังฆมณฑล
 • อัครสังฆราช: 640
 • สังฆมณฑล: 2,851
ปารีส221,700
ภูมิภาคทั่วโลก
ภาษาภาษาละตินและภาษาพื้นเมืองของผู้ประกาศ
พิธีสวดตะวันตกและตะวันออก
สำนักงานใหญ่เมืองวาติกัน
ผู้สร้างพระเยซูตาม
ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์
แหล่งกำเนิดศตวรรษที่ 1
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ , จักรวรรดิโรมัน[2] [3]
สมาชิก1.345 พันล้าน (2019) [4]
เสมียน
โรงพยาบาล5,500 [5]
โรงเรียนประถม95,200 [6]
โรงเรียนมัธยม43,800
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการwww.vatican.va

ริสตจักรคาทอลิกมักจะเรียกว่าคริสตจักรโรมันคาทอลิกเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดคริสเตียนมีประมาณ 1.3 พันบัพติศมาคาทอลิกทั่วโลก2019 [4]ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศทำงานอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก[7]มันมีบทบาทที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์และการพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก [8]คริสตจักรประกอบด้วย 24 คริสตจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งและเกือบ 3,500 เหรียญตราและeparchies ทั่วโลก สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งเป็นบิชอปแห่งโรม (และมีตำแหน่งรวมถึงผู้แทนของพระเยซูคริสต์และผู้สืบทอดแห่งเซนต์ปีเตอร์ด้วย) เป็นศิษยาภิบาลหัวหน้าของคริสตจักร[9]มอบหมายให้กระทรวงเอกภาพและการแก้ไขของPetrineสากลการบริหารงานของคริสตจักรที่พระเห็นอยู่ในนครวาติกัน , วงล้อมเล็ก ๆ ของกรุงโรมซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุขแห่งรัฐ

ความเชื่อหลักของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่พบในลัทธิ Niceneคริสตจักรคาทอลิกสอนว่ามันเป็นหนึ่งศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกและเผยแพร่ศาสนาคริสตจักรที่ก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์ในของเขากรรมการใหญ่ , [10] [11] [หมายเหตุ 1]ว่าบาทหลวงเป็นผู้สืบทอดของพระคริสต์อัครสาวกและที่สมเด็จพระสันตะปาปา ผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรซึ่งพระเยซูคริสต์ได้รับการสถาปนาเป็นเอกราช[14]มันยืนยันว่ามันปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของคริสเตียนสงวนความไม่ถูกต้องถูกส่งต่อไปประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ [15]ละตินคริสตจักรที่ยี่สิบสามโบสถ์คาทอลิกตะวันออกและสถาบันเช่นคำสั่งภิกขุ , ล้อมรอบวัดสั่งและคำสั่งซื้อที่สามสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของศาสนศาสตร์เน้นและจิตวิญญาณในโบสถ์[16] [17]

ของเจ็ดพิธีที่ศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งในหลักการเฉลิมฉลองliturgicallyในมวล [18]คริสตจักรสอนว่าผ่านการถวายโดยพระสงฆ์ที่เสียสละขนมปังและไวน์ กลายเป็นกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีเป็นที่เคารพสักการะในโบสถ์คาทอลิกเป็นพระมารดาของพระเจ้าและราชินีแห่งสวรรค์เกียรติในความประพฤติและก้มหน้าก้มตา [19]การเรียนการสอนรวมถึงความเมตตาของพระเจ้า ,ล้างบาปโดยความเชื่อและประกาศพระวรสารของพระเยซูเช่นเดียวกับการเรียนการสอนทางสังคมคาทอลิกซึ่งเน้นการสนับสนุนสมัครใจสำหรับผู้ป่วยยากจนและทุกข์ผ่านผลงานขององค์กรและจิตวิญญาณแห่งความเมตตาคริสตจักรคาทอลิกดำเนินพันของโรงเรียนคาทอลิก , โรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วโลกและเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาและการดูแลสุขภาพในโลก[20]ในบรรดาบริการทางสังคมอื่น ๆ ได้แก่ องค์กรการกุศลและองค์กรด้านมนุษยธรรมจำนวนมาก

คริสตจักรคาทอลิกมีอิทธิพลตะวันตกปรัชญา , วัฒนธรรม , ศิลปะ , ดนตรีและวิทยาศาสตร์ คาทอลิกอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกผ่านภารกิจ , พลัดถิ่นและการแปลงตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในซีกโลกใต้เนื่องจากsecularisationในยุโรปและเพิ่มการประหัตประหารในตะวันออกกลางคริสตจักรคาทอลิกได้ร่วมสนทนากับคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์จนกระทั่งเกิดความแตกแยกทางตะวันออก - ตะวันตกในปีค. ศ. 1054 โดยมีข้อโต้แย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา ก่อนที่จะมีสภาเอเฟซัสในปี ค.ศ. 431 คริสตจักรแห่งตะวันออกก็มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกก่อนที่สภาแห่ง Chalcedonใน ค.ศ. 451; ทั้งหมดแยกออกจากความแตกต่างใน คริสต์ศาสนาเป็นหลัก ในศตวรรษที่ 16 การปฏิรูปทำให้ลัทธิโปรเตสแตนต์หมดไปเช่นกัน ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 คริสตจักรคาทอลิกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศการไม่สามารถบวชสตรีและการจัดการกรณีล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับนักบวช

ชื่อ

การใช้คำว่า "คริสตจักรคาทอลิก" เป็นครั้งแรก (หมายถึง "คริสตจักรสากล") โดยพ่อของคริสตจักรนักบุญอิกนาเทียสแห่งแอนติออคในจดหมายถึงชาวสเมียร์นา ( ค.  110  ค.ศ. ) [21]อิกเนเชียสแห่งแอนติออคยังเป็นแหล่งที่บันทึกการใช้คำว่า "คริสต์ศาสนา" (กรีก: Χριστιανισμός ) ค.  ค.ศ.  100 [22]เขาเสียชีวิตในกรุงโรมกับเขาพระธาตุตั้งอยู่ในมหาวิหารซานเคลเมนอัล Laterano

คาทอลิก (จากภาษากรีก : καθολικός , อักษรโรมันkatholikos , lit. 'universal') ถูกใช้เป็นครั้งแรกเพื่ออธิบายคริสตจักรในต้นศตวรรษที่ 2 [23]การใช้งานครั้งแรกที่รู้จักของวลีที่ว่า "คริสตจักรคาทอลิก" ( กรีก : καθολικὴἐκκλησία , romanizedเขา katholike ekklesia ) ที่เกิดขึ้นในจดหมายที่เขียนประมาณ 110 AD จากนักบุญอิกออชไปSmyrnaeans [หมายเหตุ 2]ในการบรรยายคำบรรยาย ( ค.  350 ) ของนักบุญซีริลแห่งเยรูซาเล็มชื่อ "คริสตจักรคาทอลิก" ถูกใช้เพื่อแยกความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ที่เรียกตัวเองว่า "คริสตจักร" [24] [25]แนวความคิด "คาทอลิก" ได้รับการเน้นย้ำเพิ่มเติมในคำสั่งDe fide Catolica ที่ออกโดยTheodosius I 380 ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ปกครองทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกของจักรวรรดิโรมันเมื่อสร้างโบสถ์ประจำรัฐของ จักรวรรดิโรมัน[26]

นับตั้งแต่ความแตกแยกทางตะวันออก - ตะวันตกในปี . ศ. 1054 คริสตจักรตะวันออกได้ใช้คำคุณศัพท์ "ออร์โธดอกซ์" เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น (อย่างไรก็ตามชื่อทางการยังคงเป็น "คริสตจักรคาทอลิกออร์โธดอกซ์" [27] ) และคริสตจักรตะวันตกในการติดต่อกับHoly Seeได้ใช้คำว่า "คาทอลิก" ในทำนองเดียวกันโดยรักษาคำอธิบายนั้นไว้ด้วยหลังจากการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่ 16 เมื่อผู้ที่หยุดอยู่ในการมีส่วนร่วมกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "โปรเตสแตนต์" [28] [29]

ในขณะที่ "คริสตจักรโรมัน" ถูกใช้เพื่ออธิบายสังฆมณฑลโรมตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตกและในช่วงต้นยุคกลาง (ศตวรรษที่ 6-10) "นิกายโรมันคา ธ อลิก" ได้ถูกนำไปใช้กับทั้งคริสตจักร ในภาษาอังกฤษตั้งแต่การปฏิรูปโปรเตสแตนต์ในปลายศตวรรษที่ 16 [30] "โรมันคา ธ อลิก" เป็นครั้งคราวปรากฏในเอกสารที่ผลิตโดย Holy See [หมายเหตุ 3]นำไปใช้กับการประชุมระดับชาติบางแห่งโดยเฉพาะและสังฆมณฑลในท้องถิ่น[หมายเหตุ 4]

ชื่อ "คริสตจักรคาทอลิก" สำหรับคริสตจักรทั้งหมดใช้ในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก (1990) และประมวลกฎหมายบัญญัติ (1983) ชื่อ "คริสตจักรคาทอลิก" ก็ยังใช้ในเอกสารของสองสภาวาติกัน (1962-1965), [31]แรกของสภาวาติกัน (1869-1870) [32]สภา Trent (1545-1563) [ 33]และเอกสารราชการอื่น ๆ อีกมากมาย [34] [35]

ประวัติศาสตร์

Painting a haloed Jesus Christ passing keys to a kneeling man.
นี้ปูนเปียก (1481-1482) โดยPietro Peruginoในโบสถ์ Sistineแสดงให้เห็นว่าพระเยซูให้กุญแจแห่งสวรรค์ไปเซนต์ปีเตอร์
The Last Supperที่ 1490s ปลายจิตรกรรมฝาผนังโดยเลโอนาร์โดดาวินชีภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูและเขาอัครสาวกสิบสองในวันที่เขาถูกตรึงกางเขน อัครสาวกส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ในกรุงโรมรวมทั้งนักบุญเปโตร

ศาสนาคริสต์จะขึ้นอยู่กับคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่อาศัยอยู่และเทศน์ในศตวรรษที่ 1 ในจังหวัดของแคว้นยูเดียของจักรวรรดิโรมัน ศาสนศาสตร์คาทอลิกสอนว่าคริสตจักรคาทอลิกร่วมสมัยเป็นความต่อเนื่องของชุมชนคริสเตียนในยุคแรกที่พระเยซูตั้งขึ้น[10]ศาสนาคริสต์แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรโรมันตอนต้นแม้จะมีการกดขี่ข่มเหงเนื่องจากความขัดแย้งกับศาสนาของรัฐนอกรีตจักรพรรดิคอนสแตนตินรับรองการปฏิบัติของศาสนาคริสต์ในปี 313 และกลายเป็นศาสนาประจำชาติในปี 380 ผู้รุกรานดินแดนโรมันดั้งเดิมในศตวรรษที่ 5 และ 6 ซึ่งหลายคนเคยนับถือศาสนาคริสต์แบบแอเรียนมาก่อนในที่สุดก็รับเอาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมาเป็นพันธมิตรกับพระสันตปาปาและพระราชวงศ์

ในวันที่ 7 และ 8 ศตวรรษขยายมุสลิมล้วนต่อไปนี้การถือกำเนิดของศาสนาอิสลามนำไปสู่การปกครองอาหรับของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ตัดการเชื่อมต่อทางการเมืองระหว่างพื้นที่นั้นและภาคเหนือของยุโรปและอ่อนแอเชื่อมต่อวัฒนธรรมระหว่างกรุงโรมและไบเซนไทน์เอ็มไพร์ ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจในโบสถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจของบิชอปแห่งกรุงโรมในที่สุด culminated ในEast-West แตกแยกในศตวรรษที่ 11 คริสตจักรแยกออกเป็นคาทอลิกและออร์โธดอกคริสตจักร ก่อนหน้านี้การแตกแยกภายในคริสตจักรเกิดขึ้นหลังจากสภาแห่งเอเฟซัส (431) และสภาแห่งชาลซีดอน(451) อย่างไรก็ตามคริสตจักรตะวันออกสองสามแห่งยังคงอยู่ในความสัมพันธ์กับโรมและบางส่วนของอีกบางส่วนได้ก่อตั้งการมีส่วนร่วมในศตวรรษที่ 15 และต่อมาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก

พระราชวงศ์ทั่วยุโรปในช่วงต้นช่วยรักษากรีกและโรมันอารยธรรมคลาสสิกในที่สุดคริสตจักรก็กลายเป็นอิทธิพลที่โดดเด่นในอารยธรรมตะวันตกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่บุคคลในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหลายคนได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักร อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่ 16 เริ่มเห็นความท้าทายต่อคริสตจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้มีอำนาจทางศาสนาโดยตัวเลขในการปฏิรูปโปรเตสแตนต์เช่นเดียวกับในศตวรรษที่ 17 โดยปัญญาชนฆราวาสในยุคตรัสรู้ ขณะเดียวกันสเปนและโปรตุเกสสำรวจและมิชชันนารีแผ่อิทธิพลของคริสตจักรผ่านแอฟริกา, เอเชียและโลกใหม่

ในปีพ. ศ. 2413 สภาวาติกันแห่งแรกได้ประกาศความเชื่อเรื่องความผิดพลาดของพระสันตปาปาและราชอาณาจักรอิตาลีได้ผนวกกรุงโรมซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของรัฐสันตะปาปาที่จะรวมเข้าเป็นประเทศใหม่ ในศตวรรษที่ 20 รัฐบาลต่อต้านพระสงฆ์ทั่วโลกรวมทั้งเม็กซิโกและสเปนได้ข่มเหงหรือประหารชีวิตผู้บวชและฆราวาสหลายพันคน ในสงครามโลกครั้งที่สองคริสตจักรประณามลัทธินาซีและการป้องกันหลายร้อยหลายพันของชาวยิวจากหายนะ ; อย่างไรก็ตามความพยายามของมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เพียงพอ หลังสงครามเสรีภาพในการนับถือศาสนาถูก จำกัด อย่างรุนแรงในประเทศคอมมิวนิสต์ที่เพิ่งปรับตัวกับสหภาพโซเวียตซึ่งหลายแห่งมีประชากรคาทอลิกจำนวนมาก

ในปี 1960 ที่สองสภาวาติกันนำไปสู่การปฏิรูปการสวดมนต์ของคริสตจักรและการปฏิบัติที่อธิบายว่า "การเปิดหน้าต่าง" โดยกองหลัง แต่การวิพากษ์วิจารณ์จากชาวคาทอลิกอนุรักษนิยม ในหน้าของการวิจารณ์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกที่คริสตจักรได้ยึดถือหรือกรุณาธิคุณในหลาย ๆ ครั้งแย้งทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศรวมทั้งการ จำกัด พระสงฆ์กับเพศชายและชี้ชวนคุณธรรมกับการทำแท้ง , การคุมกำเนิด , กิจกรรมทางเพศนอกสมรส, แต่งงานใหม่ ต่อไปนี้การหย่าร้างโดยไม่ต้องยกเลิกและต่อต้านการแต่งงานเพศเดียวกัน

ยุคเผยแพร่ศาสนาและพระสันตปาปา

พระเยซูมอบหมายให้นักบุญเปโตร

พันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะในพระวรสารบันทึกของพระเยซูและกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับการแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองของเขาและกรรมการใหญ่ของอัครสาวกสอนพวกเขาจะยังคงทำงานของเขา [36] [37]หนังสือกิจการของอัครสาวกเล่าถึงการก่อตั้งคริสตจักรของคริสต์ศาสนาและการเผยแพร่ข่าวสารไปยังอาณาจักรโรมัน [38] คริสตจักรคาทอลิกสอนว่ากระทรวงสาธารณะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคริสตชนที่เกิดขึ้นห้าสิบวันนับจากวันที่พระเยซูคริสต์เชื่อว่าจะได้ฟื้นคืนชีพ [39]ในวันเพ็นเทคอสต์อัครสาวกเชื่อกันว่าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับพันธกิจในการนำคริสตจักร[40] [41]คริสตจักรคาทอลิกสอนว่าวิทยาลัยบิชอปซึ่งนำโดยบิชอปแห่งโรมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งอัครสาวก[42]

ในเรื่องราวคำสารภาพของเปโตรที่พบในพระวรสารนักบุญมัทธิวพระคริสต์ทรงกำหนดให้เปโตรเป็น "ศิลา" ที่จะสร้างคริสตจักรของพระคริสต์[43] [44]คริสตจักรคาทอลิกพิจารณาบิชอปแห่งกรุงโรมสมเด็จพระสันตะปาปาที่จะสืบต่อไปเซนต์ปีเตอร์ [45]นักวิชาการบางคนระบุว่าปีเตอร์เป็นบิชอปคนแรกของโรม[46] [หมายเหตุ 5]คนอื่น ๆ กล่าวว่าสถาบันของพระสันตปาปาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าปีเตอร์เป็นบิชอปแห่งโรมหรือแม้แต่ในขณะที่เขาเคยอยู่ในโรม[47]นักวิชาการหลายคนเชื่อว่าโครงสร้างคริสตจักรของผู้ดำรงตำแหน่งพหูพจน์ / บิชอปยังคงอยู่ในโรมจนถึงกลางศตวรรษที่ 2 เมื่อมีการนำโครงสร้างของบิชอปคนเดียวและพหูพจน์พหูพจน์มาใช้[48]และต่อมานักเขียนใช้คำว่า "บิชอปแห่งโรมแบบย้อนหลัง "ให้กับสมาชิกที่มีชื่อเสียงที่สุดของคณะนักบวชในช่วงก่อนหน้านี้และรวมถึงเปโตรเองด้วย[48]บนพื้นฐานนี้Oscar Cullmann , [49] Henry Chadwick , [50]และBart D. Ehrman [51]ถามว่ามีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการระหว่างปีเตอร์กับพระสันตปาปาสมัยใหม่หรือไม่เรย์มอนด์อีบราวน์ยังกล่าวอีกว่าการพูดถึงเปโตรในแง่ของบิชอปท้องถิ่นแห่งโรมเป็นเรื่องผิดกาลสมัย แต่คริสเตียนในยุคนั้นจะมองเปโตรว่ามี "บทบาทที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบทบาทของพระสันตปาปาใน คริสตจักรต่อมา ". บทบาทเหล่านี้บราวน์กล่าวว่า "มีส่วนอย่างมากในการได้เห็นบิชอปแห่งโรมอธิการของเมืองที่เปโตรเสียชีวิตและที่ซึ่งพอลเป็นพยานถึงความจริงของพระคริสต์ในฐานะผู้สืบทอดของปีเตอร์ในการดูแลคริสตจักรสากล" [48]

สมัยโบราณและอาณาจักรโรมัน

เงื่อนไขในอาณาจักรโรมันเอื้อให้เกิดการแพร่กระจายของแนวคิดใหม่ ๆ เครือข่ายถนนและทางน้ำของจักรวรรดิช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและPax Romanaทำให้การเดินทางปลอดภัย จักรวรรดิสนับสนุนให้มีการแพร่กระจายของวัฒนธรรมร่วมกันที่มีรากฐานมาจากกรีกซึ่งทำให้สามารถแสดงออกและเข้าใจความคิดได้ง่ายขึ้น [52]

อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับศาสนาส่วนใหญ่ในจักรวรรดิโรมันอย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์ต้องการให้สมัครพรรคพวกในการละทิ้งเทพเจ้าอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่นำมาจากศาสนายิว (ดูรูปเคารพ ) การที่คริสเตียนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเฉลิมฉลองของคนนอกศาสนาหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะได้มากนักซึ่งทำให้ผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนรวมถึงหน่วยงานของรัฐกลัวว่าชาวคริสต์กำลังโกรธพระเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงคุกคามสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิ การข่มเหงที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่กำหนดของความเข้าใจตนเองของคริสเตียนจนกระทั่งศาสนาคริสต์ได้รับการรับรองในคริสต์ศตวรรษที่ 4 [53]

ภาพวาดในสมัยศตวรรษที่ 19 ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เก่าสร้างขึ้นในปี 318 โดยจักรพรรดิคอนสแตนติน

ใน 313 จักรพรรดิคอนสแตนติ 's พระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน legalized ศาสนาคริสต์และใน 330 คอนสแตนติย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิคอนสแตนติทันสมัยอิสตันบูล, ตุรกีใน 380 คำสั่งของ Thessalonicaได้กำหนดให้ศาสนาคริสต์ Niceneเป็นคริสตจักรของจักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นตำแหน่งที่ภายในดินแดนที่ลดน้อยลงของจักรวรรดิไบแซนไทน์จะคงอยู่จนกว่าอาณาจักรจะสิ้นสุดลงในการล่มสลายของคอนสแตนติโนเปิลในปี 1453 ในขณะที่ที่อื่น ๆ คริสตจักรเป็นอิสระจาก จักรวรรดิเป็นกลายเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัดเจนกับEast-West แตกแยกในช่วงของเซเว่นทั่วโลกประชุมห้าหลักเห็นโผล่ออกมาการจัดเรียงอย่างเป็นทางการในช่วงกลางศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนผมเป็นPentarchyของกรุงโรม, คอนสแตนติ , ออค , เยรูซาเล็มและซานเดรีย [54] [55]ใน 451 สภาแห่ง Chalcedonในหลักการของความถูกต้องที่ขัดแย้งกัน[56] ได้ยกระดับการมองเห็นของคอนสแตนติโนเปิลขึ้นสู่ตำแหน่ง[57]จากค. 350 ถึง c. 500 ซึ่งเป็นบาทหลวงหรือพระสันตปาปาแห่งโรมมีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการแทรกแซงอย่างสม่ำเสมอในการสนับสนุนผู้นำนิกายออร์โธดอกซ์ในข้อพิพาททางเทววิทยาซึ่งสนับสนุนให้มีการอุทธรณ์ต่อพวกเขา[58]จักรพรรดิจัสติเนียนที่ในพื้นที่ภายใต้การควบคุมของเขาเป็นที่ยอมรับแตกหักรูปแบบของจักรพรรดิสันตะปาปานิยม , [59]ซึ่ง "เขามีสิทธิและหน้าที่ของการควบคุมตามกฎหมายของเขารายละเอียดน้อยที่สุดของการเคารพบูชาและมีระเบียบวินัยและการเขียนรายงาน ความคิดเห็นทางเทววิทยาที่จะจัดขึ้นในคริสตจักร ", [60]สร้างอำนาจของจักรวรรดิขึ้นใหม่เหนือโรมและส่วนอื่น ๆ ของตะวันตกโดยเริ่มต้นช่วงเวลาที่เรียกว่าพระสันตปาปาไบแซนไทน์(537–752) ซึ่งเป็นช่วงที่บิชอปแห่งโรมหรือพระสันตปาปาต้องได้รับการอนุมัติจากจักรพรรดิในคอนสแตนติโนเปิลหรือจากตัวแทนของเขาในราเวนนาเพื่อทำการถวายและส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกจากจักรพรรดิจากอาสาสมัครที่พูดภาษากรีกของเขา[61]ส่งผลให้ ในการ "หลอม" ประเพณีของคริสเตียนตะวันตกและตะวันออกในงานศิลปะตลอดจนพิธีสวด[62]

ส่วนใหญ่ของชนเผ่าดั้งเดิมที่ในศตวรรษต่อไปนี้บุกเข้ามาในจักรวรรดิโรมันได้นำศาสนาคริสต์ในของอาเรียนรูปแบบซึ่งคริสตจักรคาทอลิกประกาศศาสนา [63]ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างผู้ปกครองดั้งเดิมและวิชาคาทอลิก[64]หลีกเลี่ยงเมื่อใน 497, โคลวิสผมที่ส่งไม้บรรทัดแปลงดั้งเดิมโรมันคาทอลิก allying ตัวเองกับพระสันตะปาปาและพระราชวงศ์[65] Visigoths ในสเปนตามผู้นำของเขาในปี 589, [66]และชาวลอมบาร์ดในอิตาลีในช่วงศตวรรษที่ 7 [67]

ศาสนาคริสต์ตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านอารามเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาอารยธรรมคลาสสิกด้วยศิลปะ (ดูต้นฉบับที่ส่องสว่าง ) และการอ่านออกเขียนได้[68] [69]ผ่านเขากฎ , เบเนดิกต์แห่งเนอร์เซี ย (ค. 480-543) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของพระเวสเทิร์ทุ่มเทอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อวัฒนธรรมของยุโรปผ่านการจัดสรรมรดกทางจิตวิญญาณที่วัดในช่วงต้นคริสตจักรคาทอลิกและ ด้วยการแพร่กระจายของประเพณีเบเนดิกตินผ่านการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมโบราณ ในช่วงเวลานี้สำนักสงฆ์ไอร์แลนด์กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และมิชชันนารีชาวไอริชในยุคแรก ๆ เช่นโคลัมและนกพิราบกระจายคริสต์ศาสนาและพระราชวงศ์ที่จัดตั้งขึ้นทั่วทวีปยุโรป [1]

ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

คริสตจักรคาทอลิกเป็นอิทธิพลที่โดดเด่นในอารยธรรมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณตอนปลายจนถึงรุ่งอรุณของยุคใหม่[8]เป็นผู้สนับสนุนหลักของรูปแบบโรมาเนสก์โกธิคเรอเนสซองซ์ลักษณะเฉพาะและบาโรกในศิลปะสถาปัตยกรรมและดนตรี[70]บุคคลในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเช่นRaphael , Michelangelo , Leonardo da Vinci , Botticelli , Fra Angelico , Tintoretto , Titian , BerniniและCaravaggioเป็นตัวอย่างของศิลปินทัศนศิลป์จำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักร[71] Paul Legutko นักประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าคริสตจักรคาทอลิกเป็น "ศูนย์กลางของการพัฒนาค่านิยมความคิดวิทยาศาสตร์กฎหมายและสถาบันซึ่งประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอารยธรรมตะวันตก " [72]

การรุกรานของชาวอิสลามครั้งใหญ่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 7เริ่มต้นการต่อสู้อันยาวนานระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามทั่วลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียนไบเซนไทน์เอ็มไพร์เร็ว ๆ นี้การสูญเสียดินแดนแห่งตะวันออกpatriarchatesของกรุงเยรูซาเล็ม , ซานเดรียและออคและได้รับการลดลงของคอนสแตนติเมืองหลวงของจักรวรรดิ อันเป็นผลมาจากการครอบงำของอิสลามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรัฐแฟรงกิชซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทะเลนั้นสามารถพัฒนาขึ้นในฐานะอำนาจที่ครอบงำซึ่งหล่อหลอมยุโรปตะวันตกในยุคกลาง[73]การต่อสู้ของตูลูสและปัวติเยร์หยุดการรุกคืบของอิสลามในตะวันตกและการบุกโจมตีคอนสแตนติโนเปิลที่ล้มเหลวได้หยุดลงในภาคตะวันออก สองหรือสามทศวรรษต่อมาในปี 751 จักรวรรดิไบแซนไทน์ได้สูญเสียลอมบาร์ดไปยังเมืองราเวนนาซึ่งปกครองส่วนเล็ก ๆ ของอิตาลีรวมทั้งโรมซึ่งยอมรับอำนาจอธิปไตยของตน การล่มสลายของราเวนนาหมายความว่าไม่มีการขอคำยืนยันจากผู้ที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปในระหว่างการเลือกตั้งในปี 752 ของสมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่ 2และพระสันตปาปาถูกบังคับให้มองหาอำนาจพลเรือนเพื่อปกป้องที่อื่น[74]ในปี 754 ตามคำร้องขอเร่งด่วนของสมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนกษัตริย์ชาวตรงไปตรงมาเปปินเดอะชอร์ตพิชิตลอมบาร์ดส์ จากนั้นเขาก็มีพรสวรรค์ดินแดนของอดีต exarchate สมเด็จพระสันตะปาปาจึงริเริ่มพระสันตะปาปากรุงโรมและไบเซนไทน์ตะวันออกจะเจาะเข้าสู่ความขัดแย้งต่อไปในช่วงแตกแยก Photianของยุค 860 เมื่อโฟติวิพากษ์วิจารณ์ตะวันตกละตินของการเพิ่มของFilioqueข้อหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรโดยนิโคลัสฉันแม้ว่าความแตกแยกจะกลับมาคืนดีกันแล้ว แต่ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะนำไปสู่การแบ่งส่วนต่อไป[75]

ในศตวรรษที่ 11 ความพยายามของHildebrand of Sovanaนำไปสู่การสร้างวิทยาลัยพระคาร์ดินัลเพื่อเลือกตั้งพระสันตปาปาองค์ใหม่โดยเริ่มจากสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2ในการเลือกตั้งพระสันตปาปาในปีค.ศ. 1061เมื่ออเล็กซานเด II ตาย Hildebrand ได้รับเลือกให้เขาประสบความสำเร็จในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระบบการเลือกตั้งขั้นพื้นฐานของวิทยาลัยพระคาร์ดินัลซึ่ง Gregory VII ช่วยสร้างนั้นยังคงทำงานต่อไปในศตวรรษที่ 21 สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 ทรงริเริ่มการปฏิรูปเกรกอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะสงฆ์จากอำนาจทางโลก สิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งในการลงทุนระหว่างคริสตจักรและจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอำนาจในการแต่งตั้งบิชอปและพระสันตปาปา [76] [77]

ใน 1095 ไบเซนไทน์จักรพรรดิAlexius ฉันยื่นอุทธรณ์ไปยังสมเด็จพระสันตะปาปา Urban IIเพื่อขอความช่วยเหลือกับการต่ออายุการรุกรานของชาวมุสลิมในไบเซนไทน์จุคสงคราม , [78]ซึ่งทำให้เมืองที่จะเปิดตัวก่อนสงครามครูเสดมุ่งเป้าไปที่การช่วยงานไบเซนไทน์เอ็มไพร์และกลับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่จะควบคุมคริสเตียน . [79]ในศตวรรษที่ 11ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างคริสตจักรกรีกส่วนใหญ่และคริสตจักรละตินแยกพวกเขาออกจากการแตกแยกทางตะวันออก - ตะวันตกส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งในอำนาจของพระสันตปาปา สี่รณรงค์และการแย่งชิงคอนสแตนติโนเปิลโดยพวกครูเสดที่ทรยศหักหลังได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการฝ่าฝืนครั้งสุดท้าย[80]ในยุคนี้มหาวิหารแบบกอธิคที่ยิ่งใหญ่ในฝรั่งเศสเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเชื่อของชาวคริสต์

ในศตวรรษที่ 13 ต้นคำสั่งภิกขุถูกก่อตั้งขึ้นโดยฟรานซิสแห่งอัสซีซีและโดมินิคเดอ Guzman สตูดิโอคอนเวนทัวเลียและสตูดิโอทั่วไปของคำสั่งที่ไม่เหมาะสมมีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมหาวิหารที่ได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรและโรงเรียนในวังเช่นของชาร์เลอมาญที่อาเคินให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของยุโรป[81] นักเทววิทยานักวิชาการและนักปรัชญาเช่นโทมัสควีนาสนักบวชชาวโดมินิกันศึกษาและสอนที่สตูดิโอเหล่านี้Summa Theologicaของ Aquinasเป็นขั้นตอนทางปัญญาในการสังเคราะห์มรดกของนักปรัชญากรีกโบราณเช่นเพลโตและอริสโตเติลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดเผยของคริสเตียน[82]

ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับคริสตจักรที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในศตวรรษที่ 14 เพื่อหลีกหนีความไม่มั่นคงในกรุงโรมClement Vในปี ค.ศ. 1309 กลายเป็นพระสันตปาปาองค์แรกในเจ็ดองค์ที่พำนักอยู่ในเมืองอาวีญงทางตอนใต้ของฝรั่งเศส[83]ในช่วงที่เรียกว่าพระสันตปาปาอาวิญงพระสันตปาปาอาวิญงสิ้นสุดในปี 1376 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปากลับไปยังกรุงโรม[84]แต่ตามมาในปี ค.ศ. 1378 โดยความแตกแยกทางตะวันตกที่ยาวนาน 38 ปีโดยมีผู้อ้างสิทธิ์ในพระสันตปาปาในโรมอาวิญงและ (หลังปี 1409) ปิซา[84]เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขส่วนใหญ่ในปี ค.ศ. 1415–17 ที่สภาคอนสแตนซ์โดยผู้อ้างสิทธิ์ในโรมและปิซาตกลงที่จะลาออกและผู้อ้างสิทธิ์คนที่สามที่ถูกคว่ำบาตรโดยพระคาร์ดินัลซึ่งจัดการเลือกตั้งใหม่ชื่อMartin V pope [85]

ระยะเวลาการฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นยุคทองของศิลปะคาทอลิก ภาพ: เพดานโบสถ์ SistineวาดโดยMichelangelo

ในปีค. ศ. 1438 สภาแห่งฟลอเรนซ์ได้ประชุมกันซึ่งมีการสนทนาที่เข้มข้นโดยมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความแตกต่างทางเทววิทยาระหว่างตะวันออกและตะวันตกโดยมีความหวังที่จะรวมคริสตจักรคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์กลับมารวมกันอีกครั้ง [86]คริสตจักรภาคตะวันออกรวมตัวกันหลายรูปส่วนใหญ่ของโบสถ์คาทอลิกตะวันออก [87]

อายุแห่งการค้นพบ

อายุพบในต้นศตวรรษที่ 15 เห็นการขยายตัวของยุโรปตะวันตกของทางการเมืองและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อทั่วโลก เนื่องจากมีบทบาทที่โดดเด่นของประเทศคาทอลิกในสเปนและโปรตุเกสที่มีบทบาทในลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจึงแพร่กระจายไปยังทวีปอเมริกาเอเชียและโอเชียเนียโดยนักสำรวจผู้พิชิตและมิชชันนารีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมผ่านกลไกทางสังคมและการเมือง ของการปกครองอาณานิคมสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6ได้มอบสิทธิในการล่าอาณานิคมเหนือดินแดนส่วนใหญ่ที่เพิ่งค้นพบให้กับสเปนและโปรตุเกส[88]และระบบอุปถัมภ์ที่ตามมาทำให้หน่วยงานของรัฐไม่ใช่วาติกันเพื่อควบคุมการแต่งตั้งเสมียนทั้งหมดในอาณานิคมใหม่[89]ใน 1521 นักสำรวจชาวโปรตุเกสเฟอร์ดินานด์มาเจลลันทำแปลงคาทอลิกครั้งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ [90] ที่อื่นมิชชันนารีชาวโปรตุเกสภายใต้นิกายเยซูอิตฟรานซิสซาเวียร์ชาวสเปนเผยแพร่ศาสนาในอินเดียจีนและญี่ปุ่น [91]อาณานิคมของฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาเริ่มต้นในศตวรรษที่ 16 ที่จัดตั้งขึ้นโรมันคาทอลิกฝรั่งเศสประชากรและการห้ามไม่ใช่คาทอลิกจะชำระในควิเบก [92]

การปฏิรูปโปรเตสแตนต์และการปฏิรูปการต่อต้าน

มาร์ตินลูเทอร์เดิมเป็นพระภิกษุชาวออกัสโพสต์บทความเก้าสิบห้าในปีค. ศ. 1517

ใน 1415 ยันฮุสถูกเผาทั้งเป็นบาป แต่ความพยายามปฏิรูปของเขาสนับสนุนให้มาร์ตินลูเธอร์เป็นออกัสพระภิกษุสงฆ์ในวันที่ทันสมัยเยอรมนีที่ส่งเขาเก้าสิบห้าวิทยานิพนธ์หลายบาทหลวงใน 1517. [93]วิทยานิพนธ์ของเขาประท้วงที่สำคัญ จุดคาทอลิกคำสอนเช่นเดียวกับการขายของหวานหูและพร้อมกับไลพ์ซิกอภิปรายนี้นำเขาไปสู่การคว่ำบาตรใน 1521 [93] [94]ในวิตเซอร์แลนด์ , Huldrych กลี , จอห์นคาลวินและอื่น ๆ ที่ปฏิรูปโปรเตสแตนต์วิพากษ์วิจารณ์คำสอนคาทอลิกต่อไป ความท้าทายเหล่านี้พัฒนาไปสู่การปฏิรูปซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดส่วนใหญ่โปรเตสแตนต์ นิกาย[95]และการเข้ารหัสลับโปรเตสแตนต์ภายในคริสตจักรคาทอลิก[96]ในขณะที่เฮนรี่ viiiกระทรวงมหาดไทยสมเด็จพระสันตะปาปาสำหรับการประกาศเป็นโมฆะเกี่ยวกับการแต่งงานของเขากับแคเธอรีนแห่งอารากอนเมื่อสิ่งนี้ถูกปฏิเสธเขาได้ส่งผ่านการกระทำของอำนาจสูงสุดเพื่อให้เขาเป็นหัวหน้าคริสตจักรแห่งอังกฤษกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปภาษาอังกฤษและการพัฒนานิกายแองกลิกันในที่สุด[97]

การปฏิรูปมีส่วนทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มโปรเตสแตนต์Schmalkaldic LeagueกับจักรพรรดิคาทอลิกCharles Vและพันธมิตรของเขา สงครามเก้าปีครั้งแรกสิ้นสุดลงในปี 1555 ด้วยสันติภาพแห่งเอาก์สบวร์กแต่ความตึงเครียดยังคงก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นนั่นคือสงครามสามสิบปีซึ่งเกิดขึ้นในปี 1618 [98]ในฝรั่งเศสความขัดแย้งหลายชุดเรียกว่าสงครามฝรั่งเศสของ ศาสนาได้รับการต่อสู้ระหว่างปี 1562 ถึงปี 1598 ระหว่างชาวฮิวเกนอตส์ (ชาวฝรั่งเศสคาลวินิสต์ ) กับกองกำลังของกลุ่มคาทอลิกฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสนับสนุนและสนับสนุนจากพระสันตปาปาหลายชุด[99]สิ่งนี้จบลงภายใต้สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 8ผู้ซึ่งยอมรับอย่างไม่ลังเลที่จะยอมรับกฤษฎีกาน็องต์ปี 1598 ของกษัตริย์เฮนรีที่ 4 ที่ให้ความอดทนทางแพ่งและศาสนาแก่ชาวโปรเตสแตนต์ชาวฝรั่งเศส[98] [99]

สภา Trent (1545-1563) กลายเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการปฏิรูปคาทอลิกในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของนิกายโปรเตสแตนต์ ในทางทฤษฎีได้ยืนยันคำสอนของคาทอลิกส่วนกลางเช่นการเปลี่ยนสถานะและข้อกำหนดสำหรับความรักและความหวังตลอดจนศรัทธาที่จะบรรลุความรอด [100]ในหลายศตวรรษต่อมาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยส่วนหนึ่งผ่านมิชชันนารีและลัทธิจักรวรรดินิยมแม้ว่าประชากรในยุโรปจะลดลงเนื่องจากการเติบโตของความสงสัยทางศาสนาในระหว่างและหลังการตรัสรู้ [101]

การตรัสรู้และสมัยปัจจุบัน

ซากปรักหักพังของนิกายเยซูอิตที่São Miguel das Missõesในบราซิล

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมาการตรัสรู้ได้ตั้งคำถามถึงอำนาจและอิทธิพลของคริสตจักรคาทอลิกที่มีต่อสังคมตะวันตก[102]ในศตวรรษที่ 18 นักเขียนเช่นวอลแตร์และสารานุกรมได้เขียนวิจารณ์ทั้งศาสนาและคริสตจักรคาทอลิกอย่างดุเดือด เป้าหมายประการหนึ่งของการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาคือการเพิกถอนกฤษฎีกาแห่งน็องต์ในปี ค.ศ. 1685 โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสซึ่งยุตินโยบายการยอมรับทางศาสนาของโปรเตสแตนต์ Huguenots มายาวนานกว่าศตวรรษ ในขณะที่พระสันตปาปาต่อต้านการผลักดันลัทธิกัลลิกันการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 ได้เปลี่ยนอำนาจไปสู่รัฐทำให้เกิดการทำลายคริสตจักรการจัดตั้งศาสนาของเหตุผล , [103]และความทุกข์ทรมานของแม่ชีในช่วงรัชกาลแห่งความหวาดกลัว [104]ในปี พ.ศ. 2341 นายพลหลุยส์ - อเล็กซานเดรแบร์เทียร์ของนโปเลียนโบนาปาร์ตบุกยึดคาบสมุทรอิตาลีกักขังสมเด็จพระสันตปาปาปิอุสที่ 6ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกจองจำ นโปเลียนอีกครั้งหลังจากก่อตั้งคริสตจักรคาทอลิกในประเทศฝรั่งเศสผ่านความตกลง ค.ศ. 1801 [105]ในตอนท้ายของการสงครามนโปเลียนนำคืนชีพคาทอลิกและการกลับมาของพระสันตะปาปา [106]

ในปี 1854, สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสทรงเครื่องด้วยการสนับสนุนของส่วนใหญ่ที่ครอบงำของบาทหลวงคาทอลิกซึ่งเขาได้ปรึกษา 1851-1853 ที่ประกาศสมโภชเป็นความเชื่อในคริสตจักรคาทอลิก [107]ในปี 1870 ที่สภาวาติกันครั้งแรกยืนยันหลักคำสอนของสันตะปาปาถูกต้องเมื่อใช้สิทธิในแถลงการณ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ[108] [109]โดดเด่นระเบิดไปยังตำแหน่งที่คู่แข่งของconciliarismการทะเลาะวิวาทมากกว่านี้และปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลในการเคลื่อนไหวที่แตกต่างที่เรียกว่าคริสตจักรคาทอลิกเก่าแก่ , [110]

การรวมกันของอิตาลีในช่วงทศวรรษที่ 1860 ได้รวมเอารัฐสันตะปาปารวมทั้งกรุงโรมเข้ามาในราชอาณาจักรอิตาลีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2413 จึงยุติอำนาจชั่วคราวของพระสันตปาปา ในการตอบสนองสมเด็จพระสันตปาปาปิอุสที่ 9 ทรงปลดกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2ปฏิเสธการจ่ายเงินค่าที่ดินและปฏิเสธกฎหมายค้ำประกันของอิตาลีซึ่งให้สิทธิพิเศษแก่เขา เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองอยู่ใต้อำนาจทางการอิตาลีที่มองเห็นได้เขายังคงเป็น " นักโทษในวาติกัน " [111] ข้อขัดแย้งนี้ซึ่งถูกพูดถึงว่าเป็นคำถามของชาวโรมันได้รับการแก้ไขโดยสนธิสัญญาลาเตรันในปีพ. ศ. 2472โดยที่ Holy See ยอมรับอำนาจอธิปไตยของอิตาลีเหนือรัฐสันตะปาปาในอดีตเพื่อตอบแทนการชำระเงินและการที่อิตาลียอมรับอำนาจอธิปไตยของพระสันตปาปาเหนือนครรัฐวาติกันในฐานะรัฐอธิปไตยและเอกราชแห่งใหม่ [112]

โดยทั่วไปมิชชันนารีคาทอลิกได้รับการสนับสนุนและพยายามอำนวยความสะดวกในการพิชิตมหาอำนาจของจักรวรรดิยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้า ตามที่นักประวัติศาสตร์ศาสนาเอเดรียนเฮสติงส์เผยว่ามิชชันนารีคาทอลิกโดยทั่วไปไม่เต็มใจที่จะปกป้องสิทธิของชาวแอฟริกันหรือสนับสนุนให้ชาวแอฟริกันเห็นว่าตัวเองเท่าเทียมกับชาวยุโรปตรงกันข้ามกับมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ซึ่งเต็มใจที่จะต่อต้านความอยุติธรรมของอาณานิคม [113]

ศตวรรษที่ 20

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการเรียกร้องสันติภาพจำนวนมากมาจากคริสตจักรคาทอลิก การริเริ่ม "Dès le début" ของสมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 15เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460 ล้มเหลวเนื่องจากการปฏิเสธของฝ่ายที่ทำสงคราม[114]

รัฐบาลต่อต้านพระสงฆ์จำนวนมากเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 กฎหมายคาลเลสปี 1926 แยกโบสถ์และรัฐในเม็กซิโกนำไปสู่สงครามคริสเทโร[115]ซึ่งมีนักบวชมากกว่า 3,000 คนถูกเนรเทศหรือลอบสังหาร[116]คริสตจักรที่ถูกเหยียดหยามบริการเยาะเย้ยแม่ชีข่มขืนและจับนักบวชที่ถูกยิง[115]หลังจากการปฏิวัติเดือนตุลาคม พ.ศ. 2460 การกดขี่ข่มเหงคริสตจักรและชาวคาทอลิกในสหภาพโซเวียตยังคงดำเนินต่อไปในทศวรรษที่ 1930 ด้วยการประหารชีวิตและการเนรเทศพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสการยึดเครื่องมือทางศาสนาและการปิดโบสถ์[117] [118]ในสงครามกลางเมืองสเปนพ.ศ. 2479–39ลำดับชั้นของคาทอลิกที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่ม ชาตินิยมของฟรังโกที่ต่อต้านรัฐบาลแนวร่วมนิยม[119]โดยอ้างว่าเป็นการใช้ความรุนแรงต่อคริสตจักรของพรรครีพับลิกัน [120] [121] สมเด็จพระสันตปาปาปิอุสที่ 11เรียกทั้งสามประเทศนี้ว่า "สามเหลี่ยมที่น่ากลัว" [122] [123]

ในขณะที่คริสตจักรถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทำน้อยเกินไปกับความหายนะสงครามและนาซีกลุ่มต่อต้านคาทอลิกแต่ละกลุ่มที่นำโดยนักบวชไฮน์ริชไมเออร์ช่วยพันธมิตรต่อสู้ V-2 ซึ่งผลิตโดยนักโทษในค่ายกักกัน .

หลังจากการละเมิด 1933 Reichskonkordatระหว่างคริสตจักรและนาซีเยอรมนี , สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสออก 1937 พิมพ์ลายมือเอ็มไอที brennender Sorgeซึ่งประณามสาธารณชนประหัตประหารนาซีของคริสตจักรและอุดมการณ์ของพวกเขาจากนีโอพระเจ้าและความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ [124] [125] [126]คริสตจักรประณามการรุกรานโปแลนด์ในปีพ. ศ. 2482 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองและการรุกรานของนาซีในช่วงสงครามอื่น ๆ[127]พันของพระสงฆ์คาทอลิกแม่ชีและพี่น้องที่ถูกขังอยู่ในประเทศที่ถูกครอบครองโดยพวกนาซีหรือถูกนำตัวไปยังค่ายกักกันทรมานและฆาตกรรมรวมทั้งเซนต์แมกโคลบีและอีดิ ธ สไตน์[128] [129]ตรงกันข้ามนักบวชคาทอลิกมีบทบาทนำในรัฐบาลของรัฐสโลวาเกียฟาสซิสต์ซึ่งร่วมมือกับพวกนาซีลอกเลียนนโยบายต่อต้านชาวยิวและช่วยพวกเขาดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสโลวาเกียJozef Tisoประธานาธิบดีแห่งรัฐสโลวักเป็นนักบวชคาทอลิกและสนับสนุนการเนรเทศชาวยิวในสโลวาเกียไปยังค่ายขุดคุ้ยของรัฐบาล[130]

ไม่เพียง แต่เกี่ยวกับการต่อต้านแบบพาสซีฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเอาชนะสังคมนิยมแห่งชาติด้วย ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มต่อต้านคาทอลิกทั่วปุโรหิตเฮ็น Maierที่ถูกมักจะเรียกว่าไมล์สคริผ่านประสบความสำเร็จมากเกี่ยวกับแผนและสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตสำหรับV-1 บินทิ้งระเบิด , จรวด V-2 , เสือรถถัง , Messerschmitt ฉัน 163 Kometและ เครื่องบินลำอื่นให้กับพันธมิตรซึ่งพวกเขาสามารถกำหนดเป้าหมายโรงงานผลิตของเยอรมันได้ ข้อมูลส่วนใหญ่มีความสำคัญต่อOperation HydraและOperation Crossbowทั้งการปฏิบัติการที่สำคัญต่อOperation Overlord. ไมเออร์และกลุ่มของเขาได้แจ้งให้หน่วยสืบราชการลับของอเมริกา OSS ทราบโดยเร็วเกี่ยวกับการสังหารหมู่ชาวยิวในค่ายเอาชวิทซ์ [131]

สมาชิกของกองทหารRoyal 22 eของแคนาดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาปิอุสที่สิบสองหลังจากการปลดปล่อยกรุงโรมในปี พ.ศ. 2487 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ประมาณปีพ. ศ. 2486 อดอล์ฟฮิตเลอร์วางแผนลักพาตัวพระสันตปาปาและกักขังเขาในเยอรมนี เขาให้ SS General Wolff ตามคำสั่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการ[132] [133]ในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปา Pius XIIได้รับการยกย่องช่วยในการประหยัดหลายร้อยหลายพันของชาวยิวในช่วงหายนะ , [134] [135]คริสตจักรยังได้รับการกล่าวหาว่ามีมานานหลายศตวรรษกำลังใจของยิวโดยคำสอน[136]และไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการสังหารโหดของนาซี[137]อาชญากรของนาซีจำนวนมากหลบหนีไปต่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเพราะพวกเขามีผู้สนับสนุนที่ทรงพลังจากวาติกัน[138] [139] [140]การตัดสินของ Pius XII ทำให้ยากขึ้นโดยแหล่งที่มาเนื่องจากที่เก็บเอกสารของคริสตจักรสำหรับการดำรงตำแหน่งของเขาในฐานะแม่ชีพระคาร์ดินัลเลขาธิการแห่งรัฐและสมเด็จพระสันตะปาปาอยู่ในส่วนที่ปิดหรือยังไม่ได้ดำเนินการ [141]

ในชิ้นส่วนยูโกสลาเวีย , คริสตจักรได้รับการสนับสนุนนาซีติดตั้งคาทอลิกโครเอเชียโรมันฟาสซิสต์Ustašeระบอบการปกครองเนื่องจากอุดมการณ์ต่อต้านคอมมิวนิสต์และศักยภาพในการคืนอิทธิพลคาทอลิกในภูมิภาคต่อไปนี้การสลายตัวของออสเตรียฮังการี [142]อย่างไรก็ตามไม่ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นรัฐเอกราชแห่งโครเอเชีย (NDH) [142]แม้จะมีการแจ้งให้ทราบของระบอบการปกครองของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับออร์โธดอกเซอร์เบีย , ชาวยิวและไม่ใช่ Croats อื่น ๆ คริสตจักรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนพูดออกมาต่อต้านก็เลือกที่จะดันออกแรงผ่านการทูต[143]ในการประเมินตำแหน่งของวาติกันนักประวัติศาสตร์Jozo Tomasevichเขียนว่า "ดูเหมือนว่าคริสตจักรคาทอลิกจะสนับสนุนระบอบการปกครอง [Ustaše] และนโยบายของตนอย่างเต็มที่" [144]

ในช่วงหลังสงครามรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกได้ จำกัด เสรีภาพทางศาสนาอย่างรุนแรง [145]แม้ว่านักบวชและผู้เคร่งศาสนาบางคนจะร่วมมือกับระบอบคอมมิวนิสต์[146]อีกหลายคนถูกจำคุกเนรเทศหรือประหารชีวิต คริสตจักรเป็นผู้เล่นสำคัญในการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปโดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ [147]

ในปีพ. ศ. 2492 ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในสงครามกลางเมืองของจีนนำไปสู่การขับไล่มิชชันนารีต่างชาติทั้งหมด [148]รัฐบาลใหม่ยังสร้างคริสตจักรรักชาติและแต่งตั้งบาทหลวง การนัดหมายเหล่านี้ในตอนแรกถูกปฏิเสธโดยโรมก่อนที่หลายคนจะได้รับการยอมรับ [149] [ ต้องการแหล่งข้อมูลที่ดีกว่า ]ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมคอมมิวนิสต์จีนได้ปิดสถานประกอบการทางศาสนาทั้งหมด เมื่อคริสตจักรจีนเปิดใหม่ในที่สุดพวกเขาก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของคริสตจักรผู้รักชาติ ศิษยาภิบาลและนักบวชคาทอลิกหลายคนยังคงถูกส่งเข้าคุกเนื่องจากปฏิเสธที่จะสละความจงรักภักดีต่อโรม [150]

สภาวาติกันที่สอง

บิชอปฟังระหว่างการประชุมสภาวาติกันครั้งที่สอง

สองสภาวาติกัน (1962-1965) แนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติที่คาทอลิกตั้งแต่สภา Trentสี่ศตวรรษก่อน[151]ริเริ่มโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น XXIIIนี้สภาทั่วโลกที่ทันสมัยการปฏิบัติของโบสถ์คาทอลิกที่ช่วยให้มวลที่จะกล่าวว่าในพื้นถิ่น (ภาษาท้องถิ่น) และกระตุ้นให้ "ใส่ใจอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองพิธีสวด" [152]มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คริสตจักรมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับโลกปัจจุบันมากขึ้น ( aggiornamento ) ซึ่งได้รับการอธิบายโดยผู้สนับสนุนว่าเป็น "การเปิดหน้าต่าง" [153]นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในการสวดมนต์ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการของคริสตจักรนิกาย , [154]และเรียกร้องให้ปรับปรุงความสัมพันธ์กับศาสนาไม่ใช่คริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูดายในเอกสารสโตรค Aetate [155]

อย่างไรก็ตามสภาสร้างความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินการปฏิรูป: ผู้เสนอ " Spirit of Vatican II " เช่นนักเทววิทยาชาวสวิสHans Küngกล่าวว่าวาติกันที่ 2 "ยังไม่ไปไกลพอ" ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของคริสตจักร[156] คาทอลิกอนุรักษนิยมเช่นบาทหลวงมาร์ เซลเลอเฟบฟร์อย่างไรก็ตามวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในสภาโดยอ้างว่าการปฏิรูปพิธีกรรมนำไปสู่[157]

หลายคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นทั้งพร้อมกันและปฏิบัติตามสภา; ท่ามกลางคำสอนนั้นคือการเรียนการสอนของคริสตจักรที่เกี่ยวกับความอยุติธรรมของการคุมกำเนิดการเปิดตัวฮอร์โมนคุมกำเนิดเมื่อเร็ว ๆ นี้(รวมถึง "ยาเม็ด") ซึ่งบางคนเชื่อว่ามีศีลธรรมแตกต่างจากวิธีการก่อนหน้านี้ทำให้จอห์น XXIII จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำแนะนำเขาเกี่ยวกับประเด็นทางศีลธรรมและเทววิทยาด้วยวิธีการใหม่นี้[158] [159]สมเด็จพระสันตปาปาปอลที่ 6 ต่อมาได้ขยายขอบเขตของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบวิธีการทั้งหมดอย่างอิสระและรายงานขั้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้เผยแพร่ของคณะกรรมการมีข่าวลือว่าแนะนำให้อนุญาตวิธีการคุมกำเนิดอย่างน้อยที่สุด พอลไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งที่นำเสนอและในที่สุดก็ออกHumanae vitaeโดยบอกว่ายึดถือคำสอนอย่างต่อเนื่องของคริสตจักรในเรื่องการคุมกำเนิด รวมถึงวิธีการให้ฮอร์โมนโดยชัดแจ้งเป็นสิ่งต้องห้าม [หมายเหตุ 6]เอกสารนี้ได้รับการตอบรับเชิงลบอย่างมากจากชาวคาทอลิกจำนวนมาก [ จากใคร? ] [160]

จอห์นพอลที่ 2

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สองได้รับการยกย่องว่าเป็นอิทธิพลสำคัญไปยังจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นและการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่นี่ร่วมกับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแห่งสหรัฐฯและแนนซีภรรยาของเขาในปี 2525

ในปีพ. ศ. 2521 สมเด็จพระสันตปาปาจอห์นปอลที่ 2เดิมคืออาร์คบิชอปแห่งคราคูฟในสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์กลายเป็นพระสันตปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีคนแรกในรอบ 455 ปี สังฆราช 26 1/2 ปีเป็นหนึ่งในสังฆราชที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ [161] มิคาอิลกอร์บาชอฟประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตให้เครดิตกับสมเด็จพระสันตะปาปาโปแลนด์ในการเร่งการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรป [162]

จอห์นปอลที่สองพยายามที่จะการประกาศข่าวดีมากขึ้นโลกฆราวาสเขากำหนดให้วันเยาวชนโลกเป็น "การเผชิญหน้ากับสมเด็จพระสันตะปาปาทั่วโลก" สำหรับเยาวชน ตอนนี้จัดขึ้นทุกสองถึงสามปี[163]เขาเดินทางมากกว่าพระสันตะปาปาองค์อื่น ๆ เยี่ยมเยียน 129 ประเทศ[164]และใช้โทรทัศน์และวิทยุเป็นสื่อในการเผยแพร่คำสอนของคริสตจักร นอกจากนี้เขายังเน้นศักดิ์ศรีของการทำงานและสิทธิตามธรรมชาติของคนงานที่จะมีค่าจ้างที่เป็นธรรมและเงื่อนไขความปลอดภัยในexercens Laborem [165]เขาเน้นคำสอนคริสตจักรหลายแห่งรวมถึงชี้ชวนคุณธรรมกับการทำแท้ง , นาเซียและต่อต้านการใช้อย่างแพร่หลายของโทษประหารชีวิตในEvangelium Vitae [166]

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 คริสตจักรคาทอลิกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศการไม่สามารถบวชสตรีและการจัดการกรณีล่วงละเมิดทางเพศได้

ในปี 1992 วาติกันยอมรับข้อผิดพลาดในการข่มเหงกาลิเลโอเมื่อ 359 ปีก่อนหน้านี้เนื่องจากพิสูจน์ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ [167] [168]

ศตวรรษที่ 21

ในปี 2548 หลังจากการสิ้นพระชนม์ของจอห์นปอลที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16หัวหน้ากลุ่มชุมนุมเพื่อหลักคำสอนแห่งศรัทธาภายใต้จอห์นพอลได้รับเลือก เขาเป็นที่รู้จักสำหรับการส่งเสริมแบบดั้งเดิมคุณค่าของศาสนาคริสต์กับsecularisation , [169]และการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของมวลชน Tridentineเท่าที่พบในโรมันสวดมนต์ของปี 1962 [170]ในปี 2012 ครบรอบ 50 ปีของวาติกันครั้งที่สองการชุมนุมของเถร พระสังฆราชกล่าวถึงการเผยแพร่ศาสนาอีกครั้งที่ล่วงลับไปแล้วชาวคาทอลิกในโลกที่พัฒนาแล้ว[171] โดยอ้างถึงความอ่อนแอของวัยที่ก้าวหน้าเบเนดิกต์ลาออกในปี 2556 กลายเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบเกือบ 600 ปี [172]

พระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสันตปาปาองค์ปัจจุบันของคริสตจักรคาทอลิกสืบต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในปี 2556 เป็นพระสันตปาปาองค์แรกจากทวีปอเมริกาพระองค์แรกจากซีกโลกใต้และพระสันตปาปาองค์แรกจากนอกยุโรปนับตั้งแต่ซีเรียเกรกอรีที่ 3ซึ่งครองราชย์ในคริสต์ศักราชที่ 8 ศตวรรษ. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับการกล่าวขานถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเน้นความเมตตาของพระเจ้าห่วงใยคนยากจนและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความมุ่งมั่นในการสนทนาระหว่างกัน เขาได้รับการยกย่องว่ามีแนวทางที่เป็นทางการน้อยกว่าพระสันตปาปากว่ารุ่นก่อน ๆ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับการยอมรับในความพยายามของพระองค์ "เพื่อปิดฉากความเหินห่างเกือบ 1,000 ปีกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์ " [173]การติดตั้งของเขาได้เข้าร่วมโดยพระสังฆราชบาร์โธโลมิผมของคอนสแตนติของคริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก , [174]เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แตกแยกของ 1054 ที่ภาคตะวันออกออร์โธดอกพระสังฆราชทั่วโลกของคอนสแตนติได้เข้าร่วมการติดตั้งของสมเด็จพระสันตะปาปา[175] 12 กุมภาพันธ์ 2016 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและพระสังฆราชคิริลล์ของกรุงมอสโกหัวของโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดตะวันออกออร์โธดอกพบในฮาวานา , คิวบาออกการประกาศร่วมกันเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูเอกภาพของคริสเตียนระหว่างคริสตจักรทั้งสอง มีรายงานว่าเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกระหว่างทั้งสองคริสตจักรนับตั้งแต่เกิดการแตกแยกครั้งใหญ่ในปีค. ศ. 1054 [176]

ในปี 2014 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสังฆราชครั้งที่สามได้กล่าวถึงพันธกิจของคริสตจักรที่มีต่อครอบครัวและการแต่งงานและต่อชาวคาทอลิกในความสัมพันธ์ที่ "ผิดปกติ" เช่นผู้ที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่นอกคริสตจักรโดยไม่มีการประกาศความว่างเปล่า [177] [178]ในขณะที่บางคนได้รับการต้อนรับ แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบางคนในเรื่องความคลุมเครือกระตุ้นให้เกิดการโต้เถียงในหมู่ตัวแทนแต่ละคนที่มีมุมมองที่แตกต่างกัน [179]

ในปี 2017 ในระหว่างการเยือนในอียิปต์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสถาปนารับรู้ร่วมกันของการล้างบาปกับโบสถ์คอปติกออร์โธดอก [180]

องค์กร

"เราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์ให้กับคุณและสิ่งใดก็ตามที่คุณผูกไว้บนโลกจะถูกผูกไว้ในสวรรค์และสิ่งใดก็ตามที่คุณหลวมบนโลกจะถูกปลดในสวรรค์" พระเยซูปีเตอร์ในพระวรสารของแมทธิว , 16:19 ข้ามทองและเงินคีย์ของพระเห็นสัญลักษณ์กุญแจของซีโมนเปโตคิดเป็นอำนาจของสำนักงานของสมเด็จพระสันตะปาปาจะหลวมและผูก มงกุฏของพระสันตปาปาสามมงกุฎเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสามประการของสมเด็จพระสันตะปาปาในฐานะ "บิดาแห่งกษัตริย์" "ผู้ปกครองโลก" และ "ผู้แทนของพระคริสต์" กางเขนสีทองบนไฮโซ ( โลก ) ข้ามรัดเกล้าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยของพระเยซู

คริสตจักรคาทอลิกเป็นไปตามระบอบการปกครองแบบสังฆราชนำโดยบาทหลวงที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับเขตอำนาจศาลอย่างเป็นทางการในการปกครองภายในคริสตจักร[181] [182]มีสามระดับของนักบวชสังฆราชประกอบด้วยบาทหลวงที่มีอำนาจเหนือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าสังฆมณฑลหรือeparchy ; presbyterate ประกอบด้วยนักบวชที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบิชอปและผู้ที่ทำงานในสังฆมณฑลท้องถิ่นหรือคำสั่งทางศาสนา และผู้แทนประกอบด้วยมัคนายกที่ช่วยเหลือบิชอปและปุโรหิตในบทบาทรัฐมนตรีที่หลากหลาย ในที่สุดผู้นำคริสตจักรคาทอลิกทั้งหมดคือบิชอปแห่งโรมซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งมีเขตอำนาจศาลเรียกว่าพระเห็น ควบคู่ไปกับโครงสร้างสังฆมณฑลคือสถาบันทางศาสนาหลายแห่งที่ทำหน้าที่เป็นอิสระโดยมักจะอยู่ภายใต้อำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปาเท่านั้นแม้ว่าบางครั้งจะขึ้นอยู่กับบิชอปในท้องถิ่นก็ตาม สถาบันศาสนาส่วนใหญ่มีเพียงสมาชิกชายหรือหญิง แต่บางสถาบันมีทั้งสองอย่าง นอกจากนี้สมาชิกฆราวาสยังช่วยงานพิธีกรรมหลายอย่างในระหว่างการนมัสการ

Holy See พระสันตปาปาโรมันคูเรียและวิทยาลัยพระคาร์ดินัล

ฟรานซิสเป็น266สมเด็จพระสันตะปาปาและปัจจุบันของคริสตจักรคาทอลิกชื่อเขาถืออดีตเป็นบิชอปแห่งกรุงโรมและอธิปไตยของนครวาติกัน เขาได้รับเลือกในสันตะปาปาประชุม 2013

ลำดับชั้นของโบสถ์คาทอลิกเป็นหัวหน้า[หมายเหตุ 7]โดยบิชอปแห่งกรุงโรมที่รู้จักในฐานะสมเด็จพระสันตะปาปา ( ภาษาละติน : พ่อ ; "พ่อ") ซึ่งเป็นผู้นำของทั่วโลกคริสตจักรคาทอลิก [188]สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันฟรานซิสได้รับเลือกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยพระสันตปาปา [189]

สำนักงานของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นที่รู้จักกันในนามของพระสันตปาปา คริสตจักรคาทอลิกถือได้ว่าพระเยซูคริสต์พระสันตะปาปาก่อตั้งเมื่อให้กุญแจแห่งสวรรค์ไปเซนต์ปีเตอร์เขตอำนาจศาลของสงฆ์เรียกว่า " Holy See " ( Sancta Sedesในภาษาละติน) หรือ " Apostolic See " (หมายถึงการมองเห็นของอัครสาวกเปโตร) [190] [191] การรับใช้สมเด็จพระสันตะปาปาโดยตรงคือโรมันคูเรียซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลกิจการประจำวันของคริสตจักรคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปายังเป็นSovereignของนครวาติกัน[192]เล็กเมืองรัฐทั้งหมดenclavedในเมืองของกรุงโรมซึ่งเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างจากพระเห็น ในฐานะหัวหน้าของ Holy See ไม่ใช่ในฐานะหัวหน้าของนครรัฐวาติกันที่สมเด็จพระสันตะปาปารับทูตของรัฐและส่งผู้แทนทางการทูตของพระองค์เอง[193]พระเห็นยังฟาโรห์คำสั่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราเช่นคำสั่งของความกล้าหาญที่มีต้นกำเนิดจากยุคกลาง

ในขณะที่มหาวิหารนักบุญเปโตรที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในนครวาติกันเหนือพื้นที่ดั้งเดิมของสุสานของนักบุญเปโตรแต่มหาวิหารของพระสันตปาปาแห่งสังฆมณฑลโรมคืออาร์คบาซิลิกาแห่งนักบุญจอห์นลาเตรันซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโรมแม้ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษจากนอกอาณาเขตที่ได้รับการรับรอง พระเห็น

ตำแหน่งของพระคาร์ดินัลเป็นตำแหน่งเกียรติยศที่พระสันตะปาปามอบให้กับนักบวชบางกลุ่มเช่นผู้นำในโรมันคูเรียบาทหลวงที่รับใช้ในเมืองใหญ่ ๆ และนักเทววิทยาที่มีชื่อเสียง สำหรับคำแนะนำและความช่วยเหลือในการปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปาอาจหันไปวิทยาลัยพระคาร์ดินัล [194]

หลังจากการสิ้นพระชนม์หรือการลาออกของสมเด็จพระสันตะปาปา[หมายเหตุ 8]สมาชิกของวิทยาลัยพระคาร์ดินัลที่มีอายุต่ำกว่า 80 ปีทำหน้าที่เป็นวิทยาลัยการเลือกตั้งการประชุมในการประชุมของพระสันตปาปาเพื่อเลือกผู้สืบทอด [196]แม้ว่าที่ประชุมจะเลือกชายคาทอลิกคนใดคนหนึ่งเป็นพระสันตะปาปาตั้งแต่ปี 1389 มีเพียงพระคาร์ดินัลเท่านั้นที่ได้รับการเลือกตั้ง [197]

กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายบัญญัติ ( ละติน : jus canonicum ) [198]เป็นระบบของกฎหมายและหลักการทางกฎหมายที่จัดทำและบังคับใช้โดยหน่วยงานลำดับชั้นของคริสตจักรคาทอลิกเพื่อควบคุมองค์กรภายนอกและรัฐบาลและสั่งและกำกับกิจกรรมของชาวคาทอลิกไปสู่พันธกิจของ คริสตจักร. [199]กฎหมายบัญญัติของคริสตจักรละตินเป็นระบบกฎหมายสมัยใหม่แบบตะวันตกระบบแรก[200]และเป็นระบบกฎหมายที่ทำงานอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันตก[201] [202]ในขณะที่ประเพณีที่โดดเด่นของกฎหมายบัญญัติคาทอลิกตะวันออกควบคุม 23 คาทอลิกตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักร หมี่ iuris

กฎหมายของสงฆ์ในเชิงบวกขึ้นอยู่กับกฎของพระเจ้าหรือกฎธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนรูปโดยตรงหรือโดยอ้อมได้รับอำนาจอย่างเป็นทางการในกรณีของกฎหมายสากลจากการประกาศใช้โดยผู้บัญญัติกฎหมายสูงสุด - สังฆราชสูงสุดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการทั้งหมดในตัวบุคคลของเขา , [203]ในขณะที่กฎหมายบางฉบับได้รับอำนาจอย่างเป็นทางการจากการประกาศใช้โดยผู้บัญญัติกฎหมายที่ด้อยกว่าผู้บัญญัติกฎหมายสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติธรรมดาหรือผู้แทน เนื้อหาสาระที่แท้จริงของศีลไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักคำสอนหรือศีลธรรมในธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงสภาพของมนุษย์ด้วย มันมีองค์ประกอบทั่วไปของระบบกฎหมายที่ครบถ้วน: [204]กฎหมายศาลทนายความผู้พิพากษา[204]ก้องอย่างเต็มที่รหัสตามกฎหมายสำหรับละตินโบสถ์[205]เช่นเดียวกับรหัสสำหรับโบสถ์คาทอลิกตะวันออก[205]หลักการของการตีความทางกฎหมาย , [206]และบีบบังคับลงโทษ[207] [208]

กฎหมายบัญญัติเกี่ยวข้องกับชีวิตและองค์กรของคริสตจักรคาทอลิกและแตกต่างจากกฎหมายแพ่ง ในสาขาของตัวเองให้บังคับใช้กฎหมายแพ่งโดยการตรากฎหมายเฉพาะในเรื่องต่างๆเช่นการปกครองของผู้เยาว์ [209]ในทำนองเดียวกันกฎหมายแพ่งอาจให้อำนาจตามกฎหมายบัญญัติ แต่โดยการตรากฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับการแต่งงานที่เป็นที่ยอมรับ [210]ปัจจุบันประมวลกฎหมาย Canon ปี 1983มีผลบังคับใช้สำหรับคริสตจักรละติน [211]หลักจรรยาบรรณของคริสตจักรตะวันออกในปี 1990 ( CCEOตามชื่อย่อภาษาละติน) ใช้กับคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่เป็นอิสระ [212]

คริสตจักรละตินและตะวันออก

ในช่วงพันปีแรกของประวัติศาสตร์คาทอลิกศาสนาคริสต์ที่หลากหลายได้พัฒนาขึ้นในพื้นที่คริสเตียนตะวันตกและตะวันออกของยุโรป แม้ว่าคริสตจักรตามประเพณีตะวันออกส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ร่วมกับคริสตจักรคาทอลิกอีกต่อไปหลังจากการแตกแยกครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1054 แต่ปัจจุบันคริสตจักรที่เป็นอิสระโดยเฉพาะของทั้งสองประเพณีได้เข้าร่วมหรือที่เรียกว่า "คริสตจักรซุยไอริส" ( ละติน : "ของสิทธิ") ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือคริสตจักรละตินซึ่งเป็นคริสตจักรแบบตะวันตกเพียงแห่งเดียวที่มีสมาชิกมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกค่อนข้างน้อยในแง่ของผู้นับถือเมื่อเทียบกับคริสตจักรละตินคือคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่ปกครองตนเอง 23 แห่ง กับสมาชิกรวม 17.3 ล้านบาทของปี 2010 . [213] [214] [215] [216]

คริสตจักรละตินอยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตปาปาและสังฆราชสังฆมณฑลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเขา สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสดงบทบาทของปรมาจารย์โดยตรงเหนือคริสตจักรละตินซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบดั้งเดิมและยังคงเป็นส่วนสำคัญของศาสนาคริสต์ตะวันตกมรดกของความเชื่อและประเพณีบางอย่างที่มีต้นกำเนิดในยุโรปและแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งบางส่วนได้รับการสืบทอดโดยนิกายคริสเตียนหลายนิกายที่ติดตามต้นกำเนิดของพวกเขาไปสู่การปฏิรูปโปรเตสแตนต์[217]

คริสตจักรคาทอลิกตะวันออกเป็นไปตามประเพณีและจิตวิญญาณของศาสนาคริสต์ตะวันออกและเป็นคริสตจักรที่ยังคงอยู่ร่วมกับคริสตจักรคาทอลิกอย่างเต็มที่หรือผู้ที่เลือกที่จะเข้าสู่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในช่วงหลายศตวรรษหลังจากความแตกแยกทางตะวันออก - ตะวันตกและการแบ่งแยกก่อนหน้านี้ คริสตจักรเหล่านี้เป็นชุมชนของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกซึ่งรูปแบบการนมัสการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากกว่าความแตกต่างในหลักคำสอน

คริสตจักรsui iurisถูกกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของคริสตจักรตะวันออกว่าเป็น "กลุ่มของคริสเตียนที่ซื่อสัตย์เป็นปึกแผ่นตามลำดับชั้น" ซึ่งได้รับการยอมรับจากสมเด็จพระสันตะปาปาในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดในเรื่องของหลักคำสอนภายในคริสตจักร[218]คำนี้เป็นนวัตกรรมของCCEOเพื่อแสดงถึงการปกครองตนเองของคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก[219]ซึ่งยังคงมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์กับสมเด็จพระสันตะปาปา แต่มีโครงสร้างการปกครองและประเพณีพิธีกรรมที่แยกออกจากคริสตจักรละติน[214]ในขณะที่ศีลของคริสตจักรละตินไม่ได้ใช้คำนี้อย่างชัดเจน แต่ก็เป็นที่ยอมรับโดยปริยายว่าเทียบเท่า

บางคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกมีการปกครองโดยพระสังฆราชที่ได้รับการเลือกตั้งโดยที่เถรของบาทหลวงของโบสถ์นั้น[220]คนอื่น ๆ กำลังมุ่งหน้าไปโดยอาร์คบิชอปที่สำคัญ , [221]อื่น ๆ อยู่ภายใต้ปริมณฑล , [222]และคนอื่น ๆ จะถูกจัดเป็นeparchiesแต่ละรายการ[223]แต่ละคริสตจักรมีอำนาจเหนือรายละเอียดของภายในองค์กรของตนพิธีกรรมพิธีกรรม , ปฏิทินพิธีกรรมและด้านอื่น ๆ ของจิตวิญญาณของเรื่องเพียงเพื่ออำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา[224] Roman Curia มีแผนกเฉพาะคือการชุมนุมของคริสตจักรตะวันออกเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขา [225]โดยทั่วไปพระสันตะปาปาไม่ได้แต่งตั้งบาทหลวงหรือนักบวชในคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกคล้อยตามโครงสร้างการปกครองภายในของพวกเขา แต่อาจแทรกแซงได้หากเขารู้สึกว่าจำเป็น

สังฆมณฑลตำบลองค์กรและสถาบันต่างๆ

การกระจายของชาวคาทอลิก[226]
เปอร์เซ็นต์ของชาวคาทอลิกตามประเทศ (2010)
จำนวนคาทอลิกแยกตามประเทศ (2010)

แต่ละประเทศภูมิภาคหรือเมืองใหญ่ ๆ ได้รับการบริการโดยคริสตจักรเฉพาะที่เรียกว่าสังฆมณฑลในคริสตจักรละตินหรือeparchiesในคริสตจักรคาทอลิกตะวันออกแต่ละแห่งดูแลโดยบิชอป ในปี 2008 คริสตจักรคาทอลิกมี 2,795 สังฆมณฑล[227]บาทหลวงในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นสมาชิกของการประชุมระดับชาติหรือระดับภูมิภาค[228]

เหรียญตราจะแบ่งออกเป็นตำบลแต่ละคนมีหนึ่งหรือมากกว่าพระสงฆ์ , พระหรือฆราวาสรัฐมนตรีของพระศาสนจักร [229]ปารีสมีหน้าที่รับผิดชอบในการเฉลิมฉลองศีลและการอภิบาลของฆราวาสในแต่ละวัน[230]ณ ปี 2559 มี 221,700 ตำบลทั่วโลก[231]

ในคริสตจักรละตินผู้ชายคาทอลิกอาจทำหน้าที่เป็นพระลูกวัดหรือพระสงฆ์โดยได้รับศีลบวชผู้ชายและผู้หญิงอาจทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพิเศษของศีลมหาสนิทเป็นผู้อ่าน ( lectors ) หรือเป็นเซิร์ฟเวอร์แท่นบูชาในอดีตเด็กชายและผู้ชายได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แท่นบูชาเท่านั้น อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมาเด็กผู้หญิงก็ได้รับอนุญาตเช่นกัน[232] [หมายเหตุ 9]

คาทอลิกที่ออกบวชรวมทั้งสมาชิกของฆราวาสอาจเข้าสู่ชีวิตที่ได้รับการอุทิศเป็นรายบุคคลในฐานะฤาษีหรือหญิงพรหมจารีที่บริสุทธิ์หรือโดยการเข้าร่วมสถาบันแห่งชีวิตที่อุทิศ (สถาบันทางศาสนาหรือสถาบันทางโลก ) ที่จะดำเนินการสาบานยืนยันความปรารถนาของพวกเขาที่จะปฏิบัติตามสามพระเยซูเพ็ดทูลของความบริสุทธิ์ , ความยากจนและการเชื่อฟัง[233]ตัวอย่างของสถาบันชีวิตที่ถวายเป็นBenedictinesที่Carmelitesที่โดมินิกันที่Franciscansการเผยแผ่ศาสนาของมูลนิธิที่กองทหารของพระคริสต์และน้องสาวของเมอร์ซี่ [233]

"สถาบันทางศาสนา" เป็นคำที่ทันสมัยครอบคลุมทั้ง " ศาสนา " และ " เร่งเร้า " ซึ่งโดดเด่นครั้งในศีลกฎหมาย [234]คำว่า "ระเบียบทางศาสนา" และ "สถาบันศาสนา" มักจะใช้เป็นคำพ้องความหมายแบบเรียกขาน [235]

คริสตจักรคาทอลิกเป็นองค์กรการกุศลด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยวิธีการขององค์กรการกุศลคาทอลิกและอื่น[20]

การเป็นสมาชิก

การกระจายทางภูมิศาสตร์ของชาวคาทอลิกในปี 2019 [4]
อเมริกา
48.1%
ยุโรป
21.2%
แอฟริกา
18.7%
เอเชีย
11.0%
โอเชียเนีย
0.8%

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่เท่านั้น [236]สมาชิกคริสตจักรซึ่งกำหนดให้เป็นชาวคาทอลิกที่รับบัพติศมามีจำนวน 1.345 พันล้านคน ณ สิ้นปี 2019 ซึ่งเป็น 18% ของประชากรโลก [4] บราซิลมีประชากรคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามด้วยเม็กซิโก , ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา [237]ชาวคาทอลิกเป็นตัวแทนประมาณครึ่งหนึ่งของคริสเตียนทั้งหมด [238]

การกระจายทางภูมิศาสตร์ของชาวคาทอลิกทั่วโลกยังคงเปลี่ยนไปโดย 18.7% ในแอฟริกา 48.1% ในอเมริกา 11.0% เอเชีย 21.2% ในยุโรปและ 0.8% ในโอเชียเนีย [4]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคาทอลิกรวมถึงการบวชพระสงฆ์วางรัฐมนตรีของพระศาสนจักร , มิชชันนารีและครูคำสอนนอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2019 มีนักบวชที่บวชแล้ว 467,938 คนรวมถึงบาทหลวง 5,364 คนนักบวช 414,336 คน (สังฆมณฑลและศาสนา) และ 48,238 มัคนายก (ถาวร) [4]รัฐมนตรีไม่บวชรวม 3,157,568 ครูคำสอน, 367679 มิชชันนารีนอนและ 39,951 รัฐมนตรีพระศาสนจักรวาง [239]

ชาวคาทอลิกที่ยึดมั่นในชีวิตทางศาสนาหรือการอุทิศตนแทนการแต่งงานหรือการเป็นโสดเป็นสถานะของชีวิตหรืออาชีพเชิงสัมพันธ์รวมถึงผู้ชาย 54,559 คนเคร่งศาสนาผู้หญิง 705,529 คนนับถือศาสนา คนเหล่านี้ไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือโดยทั่วไปถือว่าเป็นรัฐมนตรีเว้นแต่จะมีส่วนร่วมในประเภทหนึ่งในฆราวาสรัฐมนตรีข้างต้น [240]

หลักคำสอน

ศาสนาคาทอลิกได้มีการพัฒนาตลอดหลายศตวรรษที่สะท้อนให้เห็นถึงคำสอนโดยตรงของต้นคริสต์นิยามอย่างเป็นทางการของศาสนาความเชื่อและดั้งเดิมโดยทั่วโลกประชุมและวัวของสมเด็จพระสันตะปาปาและอภิปรายเทววิทยาโดยนักวิชาการคริสตจักรเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการชี้นำอย่างต่อเนื่องเมื่อมองเห็นประเด็นทางเทววิทยาใหม่ ๆ และได้รับการปกป้องอย่างไม่ถูกต้องจากการตกอยู่ในความผิดพลาดของหลักคำสอนเมื่อมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในประเด็นปัญหา[241] [242]

มันสอนการเปิดเผยว่ามีหนึ่งในแหล่งที่พบ, พระเจ้า , และสองโหมดที่แตกต่างกันของการส่งผ่าน: คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และศาสนาประเพณี[243] [244]และว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกตีความแท้จริงโดยปกครอง [245] [246]พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยหนังสือ 73 เล่มของพระคัมภีร์คาทอลิกประกอบด้วยพระคัมภีร์เก่า 46 เล่มและงานเขียนในพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยคำสอนที่คริสตจักรเชื่อกันว่าสืบทอดมาตั้งแต่สมัยของอัครสาวก[247]พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และประเพณีศักดิ์สิทธิ์เรียกรวมกันว่า "ฝากศรัทธา" (Depositum fideiในภาษาละติน) สิ่งเหล่านี้ถูกตีความโดย Magisterium (มาจากmagisterภาษาละตินสำหรับ "ครู") ผู้มีอำนาจในการสอนของคริสตจักรซึ่งดำเนินการโดยพระสันตปาปาและวิทยาลัยบิชอปร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาบิชอปแห่งโรม [248]หลักคำสอนของคาทอลิกได้รับการสรุปอย่างเชื่อถือได้ในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกซึ่งจัดพิมพ์โดย Holy See [249] [250]

ธรรมชาติของพระเจ้า

ค. 1210 ฉบับต้นฉบับของแผนภาพเทววิทยาShield of the Trinityแบบดั้งเดิม

คริสตจักรคาทอลิกถือว่ามีพระเจ้านิรันดร์องค์หนึ่งซึ่งดำรงอยู่ในฐานะperichoresis ("การอยู่ร่วมกัน") จากสามhypostasesหรือ "บุคคล": พระเจ้าพระบิดา ; พระเจ้าพระบุตร ; และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งรวมกันเรียกว่า " พระตรีเอกภาพ " [251]

ชาวคาทอลิกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็น "บุคคลที่สอง" ของตรีเอกานุภาพพระเจ้าพระบุตร ในกรณีที่เรียกว่าชาติผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากลายเป็นปึกแผ่นกับธรรมชาติของมนุษย์ผ่านความคิดของพระคริสต์ในครรภ์ของพระแม่มารีดังนั้นพระคริสต์จึงถูกเข้าใจว่าเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์รวมทั้งมีจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วย มันจะสอนว่าภารกิจของพระคริสต์บนโลกรวมถึงการให้คนคำสอนของเขาและให้ตัวอย่างของเขาสำหรับพวกเขาที่จะทำตามที่บันทึกไว้ในสี่พระวรสาร [252]เชื่อกันว่าพระเยซูยังคงปราศจากบาปในขณะที่อยู่บนโลกและปล่อยให้ตัวเองถูกประหารอย่างไม่เป็นธรรมโดยการตรึงกางเขนเป็นเครื่องบูชาของตัวเองเพื่อคืนดีมนุษย์กับพระเจ้า; การปรองดองนี้เป็นที่รู้จักกันลึกลับปาสคาล [253]คำภาษากรีก "คริส" และภาษาฮิบรู "พระเจ้า" ทั้งสองหมายถึง "เจิม" หมายถึงความเชื่อของคริสเตียนว่าพระเยซูตายและการฟื้นคืนชีพมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาเดิมของคำทำนายศาสน [254]

คริสตจักรคาทอลิกสอนอย่างเชื่อโดยเชื่อว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินไปชั่วนิรันดร์จากพระบิดาและพระบุตรไม่ใช่จากสองหลักการ แต่เป็นจากหลักการเดียว" [255]ถือได้ว่าพระบิดาในฐานะ "หลักการที่ปราศจากหลักการ" เป็นจุดกำเนิดแรกของพระวิญญาณ แต่ด้วยที่พระองค์ในฐานะพระบิดาของพระบุตรองค์เดียวทรงอยู่กับพระบุตรซึ่งเป็นหลักการเดียวที่พระวิญญาณดำเนินการ [256]ความเชื่อนี้แสดงไว้ในประโยคFilioqueซึ่งเพิ่มเข้ามาใน Nicene Creed รุ่น 381 ในภาษาละติน แต่ไม่รวมอยู่ในลัทธิที่ใช้ในศาสนาคริสต์ตะวันออกในเวอร์ชันกรีก [257]

ลักษณะของคริสตจักร

คริสตจักรคาทอลิกสอนว่าเป็น " คริสตจักรที่แท้จริงหนึ่งเดียว ", [10] [258] "ศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความรอดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์", [259] [260]และ "ศาสนาที่แท้จริงหนึ่งเดียว" [261]ตามคำสอนคริสตจักรคาทอลิกได้รับการอธิบายเพิ่มเติมใน Nicene Creed ว่าเป็น "คริสตจักรหนึ่งศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกและอัครสาวก" [262]เหล่านี้จะถูกเรียกว่าสี่คะแนนของคริสตจักรคริสตจักรสอนว่าผู้ก่อตั้งคือพระเยซูคริสต์[263] [36]พันธสัญญาใหม่บันทึกเหตุการณ์หลายอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการก่อตั้งคริสตจักรคาทอลิกรวมถึงกิจกรรมและการสอนของพระเยซูและการแต่งตั้งอัครสาวกให้เป็นพยานในการปฏิบัติศาสนกิจความทุกข์ทรมานและการฟื้นคืนพระชนม์ พระมหาบัญชาหลังการฟื้นคืนพระชนม์ได้สั่งให้เหล่าอัครสาวกทำงานต่อไป การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่ออัครสาวกในเหตุการณ์ที่เรียกว่าวันเพ็นเทคอสต์ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจสาธารณะของคริสตจักรคาทอลิก[39]คริสตจักรสอนว่าทุกบาทหลวงถวายรับรองสำเนาถูกต้องมีการสืบทอดเชื้อสายจากอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ที่รู้จักในฐานะทยอยเผยแพร่ [264]โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิชอปแห่งโรม (สมเด็จพระสันตะปาปา) ถือเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากอัครสาวกซีโมนปีเตอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาได้รับอำนาจสูงสุดเหนือคริสตจักร[265]

ความเชื่อของคาทอลิกถือว่าคริสตจักร "เป็นที่ประทับต่อเนื่องของพระเยซูบนโลก" [266]และเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่มีวิธีการแห่งความรอดอย่างเต็มที่[267]ด้วยความหลงใหล (ความทุกข์ทรมาน) ของพระคริสต์ที่นำไปสู่การตรึงกางเขนของเขาตามที่อธิบายไว้ในพระวรสารว่ากันว่าพระคริสต์ทรงสร้างพันธะสัญญาต่อพระเจ้าพระบิดาเพื่อที่จะคืนดีกับมนุษย์กับพระเจ้า[268]การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูทำให้เขาเป็นบุตรหัวปีจากความตายเป็นคนแรกท่ามกลางพี่น้องหลายคน[269]โดยการคืนดีกับพระเจ้าและปฏิบัติตามคำพูดและการกระทำของพระคริสต์แต่ละคนสามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้[270]คริสตจักรมองว่าพิธีสวดและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ทำให้พระหรรษทานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการเสียสละของพระคริสต์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลกับพระคริสต์และช่วยในการเอาชนะบาป [271]

การตัดสินขั้นสุดท้าย

คริสตจักรคาทอลิกสอนว่าทันทีหลังความตายวิญญาณของแต่ละคนจะได้รับการพิพากษาโดยเฉพาะจากพระเจ้าโดยพิจารณาจากบาปและความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระคริสต์ [272] [273]คำสอนนี้ยังยืนยันถึงอีกวันหนึ่งที่พระคริสต์จะประทับในการพิพากษาสากลของมวลมนุษยชาติ การพิพากษาครั้งสุดท้ายนี้ตามคำสอนของคริสตจักรจะทำให้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์สิ้นสุดลงและเป็นจุดเริ่มต้นของสวรรค์และโลกใหม่ที่ดีกว่าและปกครองโดยพระเจ้าด้วยความชอบธรรม [274]

ขึ้นอยู่กับการตัดสินที่เกิดขึ้นหลังจากความตายเชื่อกันว่าวิญญาณอาจเข้าสู่หนึ่งในสามสถานะของชีวิตหลังความตาย:

 • สวรรค์เป็นสถานะของการรวมกันที่ไม่รู้จักจบสิ้นกับธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่ในทางธรรม แต่เป็นเพราะพระคุณ มันเป็นชีวิตนิรันดร์ซึ่งในจิตวิญญาณพิจารณาพระเจ้าในไม่หยุดหย่อนเป็นสุข [275]
 • นรกเป็นเงื่อนไขชั่วคราวสำหรับการชำระจิตวิญญาณที่แม้จะถูกลิขิตจากสวรรค์ แต่ก็ไม่ได้แยกออกจากบาปโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ในทันที [276]ในนรกวิญญาณได้รับความทุกข์ทรมานและได้รับการชำระล้างและทำให้สมบูรณ์ วิญญาณในนรกอาจจะได้รับความช่วยเหลือในการเข้าถึงสวรรค์โดยคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาในแผ่นดินและโดยขอร้องของธรรมิกชน [277]
 • Final Damnation: Finally, those who persist in living in a state of mortal sin and do not repent before death subject themselves to hell, an everlasting separation from God.[278] The church teaches that no one is condemned to hell without having freely decided to reject God.[279] No one is predestined to hell and no one can determine with absolute certainty who has been condemned to hell.[280] Catholicism teaches that through God's mercy a person can repent at any point before death, be illuminated with the truth of the Catholic faith, and thus obtain salvation.[281]นักเทววิทยาคาทอลิกบางคนคาดเดาว่าวิญญาณของทารกที่ไม่ได้รับบัพติศมาและไม่ใช่คริสเตียนที่ไม่มีบาปร้ายแรง แต่ตายด้วยบาปดั้งเดิมจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในบริเวณขอบรกแม้ว่านี่จะไม่ใช่ความเชื่ออย่างเป็นทางการของคริสตจักรก็ตาม[282]

ในขณะที่คริสตจักรคาทอลิกสอนว่าคริสตจักรคาทอลิกมีวิธีการแห่งความรอดเพียงอย่างเดียว[267]ยังยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถใช้ประโยชน์จากชุมชนคริสเตียนที่แยกออกจากตัวเองเพื่อ "ผลักดันไปสู่เอกภาพคาทอลิก" [283]และ "มีแนวโน้มและนำไปสู่ คริสตจักรคาทอลิก" [283]จึงนำคนไปสู่ความรอดเพราะชุมชนแยกเหล่านี้มีองค์ประกอบบางส่วนของหลักคำสอนที่เหมาะสมแม้จะผสมกับข้อผิดพลาดสอนว่าใครก็ตามที่ได้รับความรอดจะได้รับความรอดผ่านคริสตจักรคาทอลิก แต่ผู้คนสามารถได้รับความรอดนอกเหนือจากวิธีการปกติที่เรียกว่าบัพติศมาแห่งความปรารถนาและโดยการพลีชีพก่อนบัพติศมาหรือที่เรียกว่าบัพติศมาด้วยเลือดเช่นเดียวกับเมื่อมีเงื่อนไขของความไม่รู้ที่อยู่ยงคงกระพันอยู่แม้ว่าความไม่รู้ที่อยู่ยงคงกระพันในตัวเองไม่ใช่หนทางแห่งความรอด [284]

นักบุญและการอุทิศตน

นักบุญ (ยังอดีตที่รู้จักกันเป็น Hallow ก) คือบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีการศึกษาระดับปริญญาที่โดดเด่นของความศักดิ์สิทธิ์หรืออุปมาหรือความใกล้ชิดกับพระเจ้าในขณะที่canonizationคือการกระทำโดยที่คริสตจักรบอกว่าคนที่เสียชีวิตเป็นนักบุญ ซึ่งการประกาศบุคคลนั้นจะรวมอยู่ใน "ศีล" หรือรายชื่อของนักบุญที่ได้รับการยอมรับ [285] [286]บุคคลแรกที่ได้รับเกียรติเป็นธรรมิกชนเป็นสักขี ตำนานเคร่งศาสนาของการเสียชีวิตของพวกเขาได้รับการพิจารณายืนยันความจริงของความเชื่อของพวกเขาในพระคริสต์ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงศตวรรษที่สี่ " ผู้สารภาพ " - ผู้คนที่สารภาพความเชื่อไม่ใช่ด้วยการตาย แต่ด้วยคำพูดและชีวิต - เริ่มได้รับการเคารพอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน.

ในคริสตจักรคาทอลิกทั้งในคริสตจักรคาทอลิกละตินและคาทอลิกตะวันออกการกระทำของการเป็นที่ยอมรับถูกสงวนไว้สำหรับApostolic Seeและเกิดขึ้นในตอนท้ายของกระบวนการที่ยาวนานซึ่งต้องมีการพิสูจน์อย่างกว้างขวางว่าผู้สมัครเข้ารับการยอมรับนับถือศาสนามีชีวิตและเสียชีวิตด้วยวิธีที่เป็นแบบอย่างและศักดิ์สิทธิ์ ว่าเขามีค่าควรที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบุญ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการของคริสตจักรความศักดิ์สิทธิ์ก็หมายความว่าคนที่ตอนนี้อยู่ในสวรรค์และบอกว่าเขาอาจถูกเรียกสาธารณชนและกล่าวถึงอย่างเป็นทางการในการสวดมนต์ของโบสถ์รวมทั้งในบทสวดของเซนต์ส Canonizationช่วยให้ความเลื่อมใสสากลของนักบุญสวดในของที่โรมันพระราชพิธี ; สำหรับการอนุญาตให้แสดงความเคารพเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นจำเป็นต้องมีการเฆี่ยนตี[287]

การสักการะบูชาคือ "การปฏิบัติภายนอกของความกตัญญู" ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีสวดอย่างเป็นทางการของคริสตจักรคาทอลิก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เป็นที่นิยมของชาวคาทอลิก[288]เหล่านี้รวมถึงการปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับความเลื่อมใสของธรรมิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเลื่อมใสของพระแม่มารีการปฏิบัติที่สักการะบูชาอื่น ๆ รวมถึงสถานีของ Crossที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูที่ใบหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู , [289]ต่างๆscapulars , novenas วิสุทธิชนต่าง ๆ[290]บุญ[291]และก้มหน้าก้มตากับคริสต์ศาสนิกชนสาธุ , [290 ]และความเคารพของ saintly images such as the santos.[292] The bishops at the Second Vatican Council reminded Catholics that "devotions should be so drawn up that they harmonise with the liturgical seasons, accord with the sacred liturgy, are in some fashion derived from it, and lead the people to it, since, in fact, the liturgy by its very nature far surpasses any of them."[293]

Virgin Mary

The Blessed Virgin Mary is highly regarded in the Catholic Church, proclaiming her as Mother of God, free from original sin and an intercessor.

Catholic Mariology deals with the doctrines and teachings concerning the life of the Mary, mother of Jesus, as well as the veneration of Mary by the faithful. Mary is held in special regard, declared the Mother of God (Greek: Θεοτόκος, romanizedTheotokos, lit.'God-bearer'), and believed as dogma to have remained a virgin throughout her life.[294] Further teachings include the doctrines of the Immaculate Conception (her own conception without the stain of original sin) and the Assumption of Mary (that her body was assumed directly into heaven at the end of her life). Both of these doctrines were defined as infallible dogma, by Pope Pius IX in 1854 and Pope Pius XII in 1950 respectively,[295] but only after consulting with the Catholic bishops throughout the world to ascertain that this is a Catholic belief.[296]

Devotions to Mary are part of Catholic piety but are distinct from the worship of God.[297] Practices include prayers and Marian art, music, and architecture. Several liturgical Marian feasts are celebrated throughout the Church Year and she is honoured with many titles such as Queen of Heaven. Pope Paul VI called her Mother of the Church because, by giving birth to Christ, she is considered to be the spiritual mother to each member of the Body of Christ.[295] Because of her influential role in the life of Jesus, prayers and devotions such as the Hail Mary, the Rosary, the Salve Regina and the Memorare are common Catholic practices.[298] Pilgrimage to the sites of several Marian apparitions affirmed by the church, such as Lourdes, Fátima, and Guadalupe,[299] are also popular Catholic devotions.[300]

Sacraments

Mass at the Grotto at Lourdes, France. The chalice is displayed to the people immediately after the consecration of the wine.

The Catholic Church teaches that it was entrusted with seven sacraments that were instituted by Christ. The number and nature of the sacraments were defined by several ecumenical councils, most recently the Council of Trent.[301][note 10] These are Baptism, Confirmation, the Eucharist, Penance, Anointing of the Sick (formerly called Extreme Unction, one of the "Last Rites"), Holy Orders and Holy Matrimony. Sacraments are visible rituals that Catholics see as signs of God's presence and effective channels of God's grace to all those who receive them with the proper disposition (ex opere operato).[302] The Catechism of the Catholic Church categorises the sacraments into three groups, the "sacraments of Christian initiation", "sacraments of healing" and "sacraments at the service of communion and the mission of the faithful". These groups broadly reflect the stages of people's natural and spiritual lives which each sacrament is intended to serve.[303]

The liturgies of the sacraments are central to the church's mission. According to the Catechism:

In the liturgy of the New Covenant every liturgical action, especially the celebration of the Eucharist and the sacraments, is an encounter between Christ and the Church. The liturgical assembly derives its unity from the "communion of the Holy Spirit" who gathers the children of God into the one Body of Christ. This assembly transcends racial, cultural, social—indeed, all human affinities.[304]

According to church doctrine, the sacraments of the church require the proper form, matter, and intent to be validly celebrated.[305] In addition, the Canon Laws for both the Latin Church and the Eastern Catholic Churches govern who may licitly celebrate certain sacraments, as well as strict rules about who may receive the sacraments.[306] Notably, because the church teaches that Christ is present in the Eucharist,[307] those who are conscious of being in a state of mortal sin are forbidden to receive the sacrament until they have received absolution through the sacrament of Reconciliation (Penance).[308] Catholics are normally obliged to abstain from eating for at least an hour before receiving the sacrament.[308] Non-Catholics are ordinarily prohibited from receiving the Eucharist as well.[306][309]

Catholics, even if they were in danger of death and unable to approach a Catholic minister, may not ask for the sacraments of the Eucharist, penance or anointing of the sick from someone, such as a Protestant minister, who is not known to be validly ordained in line with Catholic teaching on ordination.[310][311] Likewise, even in grave and pressing need, Catholic ministers may not administer these sacraments to those who do not manifest Catholic faith in the sacrament. In relation to the churches of Eastern Christianity not in communion with the Holy See, the Catholic Church is less restrictive, declaring that "a certain communion in sacris, and so in the Eucharist, given suitable circumstances and the approval of Church authority, is not merely possible but is encouraged."[312]

Sacraments of initiation

Baptism

Baptism of Augustine of Hippo as represented in a sculptural group in Troyes Cathedral (1549), France

As viewed by the Catholic Church, Baptism is the first of three sacraments of initiation as a Christian.[313] It washes away all sins, both original sin and personal actual sins.[314] It makes a person a member of the church.[315] As a gratuitous gift of God that requires no merit on the part of the person who is baptised, it is conferred even on children,[316] who, though they have no personal sins, need it on account of original sin.[317] If a new-born child is in a danger of death, anyone—be it a doctor, a nurse, or a parent—may baptise the child.[318] Baptism marks a person permanently and cannot be repeated.[319] The Catholic Church recognises as valid baptisms conferred even by people who are not Catholics or Christians, provided that they intend to baptise ("to do what the Church does when she baptises") and that they use the Trinitarian baptismal formula.[320]

Confirmation

The Catholic Church sees the sacrament of confirmation as required to complete the grace given in baptism.[321] When adults are baptised, confirmation is normally given immediately afterwards,[322] a practice followed even with newly baptised infants in the Eastern Catholic Churches.[323] In the West confirmation of children is delayed until they are old enough to understand or at the bishop's discretion.[324] In Western Christianity, particularly Catholicism, the sacrament is called confirmation, because it confirms and strengthens the grace of baptism; in the Eastern Churches, it is called chrismation, because the essential rite is the anointing of the person with chrism,[325] a mixture of olive oil and some perfumed substance, usually balsam, blessed by a bishop.[325][326] Those who receive confirmation must be in a state of grace, which for those who have reached the age of reason means that they should first be cleansed spiritually by the sacrament of Penance; they should also have the intention of receiving the sacrament, and be prepared to show in their lives that they are Christians.[327]

Eucharist

Pope Benedict XVI celebrates the Eucharist at the canonisation of Frei Galvão in São Paulo, Brazil on 11 May 2007

For Catholics, the Eucharist is the sacrament which completes Christian initiation. It is described as "the source and summit of the Christian life".[328] The ceremony in which a Catholic first receives the Eucharist is known as First Communion.[329]

The Eucharistic celebration, also called the Mass or Divine liturgy, includes prayers and scriptural readings, as well as an offering of bread and wine, which are brought to the altar and consecrated by the priest to become the body and the blood of Jesus Christ, a change called transubstantiation.[330][note 11] The words of consecration reflect the words spoken by Jesus during the Last Supper, where Christ offered his body and blood to his Apostles the night before his crucifixion. The sacrament re-presents (makes present) the sacrifice of Jesus on the cross,[331] and perpetuates it. Christ's death and resurrection give grace through the sacrament that unites the faithful with Christ and one another, remits venial sin, and aids against committing moral sin (though mortal sin itself is forgiven through the sacrament of penance).[332]

A Catholic believer prays in a church in Mexico

Sacraments of healing

The two sacraments of healing are the Sacrament of Penance and Anointing of the Sick.

Penance

The Sacrament of Penance (also called Reconciliation, Forgiveness, Confession, and Conversion[333]) exists for the conversion of those who, after baptism, separate themselves from Christ by sin.[334] Essential to this sacrament are acts both by the sinner (examination of conscience, contrition with a determination not to sin again, confession to a priest, and performance of some act to repair the damage caused by sin) and by the priest (determination of the act of reparation to be performed and absolution).[335] Serious sins (mortal sins) should be confessed at least once a year and always before receiving Holy Communion, while confession of venial sins also is recommended.[336] The priest is bound under the severest penalties to maintain the "seal of confession", absolute secrecy about any sins revealed to him in confession.[337]

Anointing of the sick

The Seven Sacraments Altarpiece triptych painting of Extreme Unction (Anointing of the Sick) with oil being administered by a priest during last rites. Rogier van der Weyden, c. 1445.

While chrism is used only for the three sacraments that cannot be repeated, a different oil is used by a priest or bishop to bless a Catholic who, because of illness or old age, has begun to be in danger of death.[338] This sacrament, known as Anointing of the Sick, is believed to give comfort, peace, courage and, if the sick person is unable to make a confession, even forgiveness of sins.[339]

The sacrament is also referred to as Unction, and in the past as Extreme Unction, and it is one of the three sacraments that constitute the last rites, together with Penance and Viaticum (Eucharist).[340]

Sacraments at the service of communion

According to the Catechism, there are two sacraments of communion directed towards the salvation of others: priesthood and marriage.[341] Within the general vocation to be a Christian, these two sacraments "consecrate to specific mission or vocation among the people of God. Men receive the holy orders to feed the Church by the word and grace. Spouses marry so that their love may be fortified to fulfil duties of their state".[342]

Holy Orders

Priests lay their hands on the ordinands during the rite of ordination.

The sacrament of Holy Orders consecrates and deputes some Christians to serve the whole body as members of three degrees or orders: episcopate (bishops), presbyterate (priests) and diaconate (deacons).[343][344] The church has defined rules on who may be ordained into the clergy. In the Latin Church, the priesthood is generally restricted to celibate men, and the episcopate is always restricted to celibate men.[345] Men who are already married may be ordained in certain Eastern Catholic churches in most countries,[346] and the personal ordinariates and may become deacons even in the Western Church[347][348] (see Clerical marriage). But after becoming a Catholic priest, a man may not marry (see Clerical celibacy) unless he is formally laicised.

All clergy, whether deacons, priests or bishops, may preach, teach, baptise, witness marriages and conduct funeral liturgies.[349] Only bishops and priests can administer the sacraments of the Eucharist, Reconciliation (Penance) and Anointing of the Sick.[350][351] Only bishops can administer the sacrament of Holy Orders, which ordains someone into the clergy.[352]

Matrimony

Wedding mass in the Philippines

The Catholic Church teaches that marriage is a social and spiritual bond between a man and a woman, ordered towards the good of the spouses and procreation of children; according to Catholic teachings on sexual morality, it is the only appropriate context for sexual activity. A Catholic marriage, or any marriage between baptised individuals of any Christian denomination, is viewed as a sacrament. A sacramental marriage, once consummated, cannot be dissolved except by death.[353][note 12] The church recognises certain conditions, such as freedom of consent, as required for any marriage to be valid; In addition, the church sets specific rules and norms, known as canonical form, that Catholics must follow.[356]

The church does not recognise divorce as ending a valid marriage and allows state-recognised divorce only as a means of protecting the property and well-being of the spouses and any children. However, consideration of particular cases by the competent ecclesiastical tribunal can lead to declaration of the invalidity of a marriage, a declaration usually referred to as an annulment.[357] Remarriage following a divorce is not permitted unless the prior marriage was declared invalid.[357]

Liturgy

Catholic religious objects – Holy Bible, crucifix and rosary

Among the 24 autonomous (sui iuris) churches, numerous liturgical and other traditions exist, called rites, which reflect historical and cultural diversity rather than differences in belief.[358] In the definition of the Code of Canons of the Eastern Churches, "a rite is the liturgical, theological, spiritual, and disciplinary patrimony, culture and circumstances of history of a distinct people, by which its own manner of living the faith is manifested in each Church sui iuris".[359]

The liturgy of the sacrament of the Eucharist, called the Mass in the West and Divine Liturgy or other names in the East, is the principal liturgy of the Catholic Church.[360] This is because it is considered the propitiatory sacrifice of Christ himself.[361] Its most widely used form is that of the Roman Rite as promulgated by Paul VI in 1969 and revised by Pope John Paul II in 2002. In certain circumstances, the 1962 form of the Roman Rite remains authorised in the Latin Church. Eastern Catholic Churches have their own rites. The liturgies of the Eucharist and the other sacraments vary from rite to rite, reflecting different theological emphases.

Western rites

The Roman Rite is the most common rite of worship used by the Catholic Church. Its use is found worldwide, originating in Rome and spreading throughout Europe, influencing and eventually supplanting local rites.[362] The present ordinary form of Mass in the Roman Rite, found in the post-1969 editions of the Roman Missal, is usually celebrated in the local vernacular language, using an officially approved translation from the original text in Latin. An outline of its major liturgical elements can be found in the sidebar.

Elevation of the chalice before an altar after the consecration during a Solemn Mass of Tridentine Mass

In 2007, Pope Benedict XVI affirmed the licitness of continued use of the 1962 Roman Missal as an "extraordinary form" (forma extraordinaria) of the Roman Rite, speaking of it also as an usus antiquior ("older use"), and issuing new more permissive norms for its employment.[363] An instruction issued four years later spoke of the two forms or usages of the Roman Rite approved by the pope as the ordinary form and the extraordinary form ("the forma ordinaria" and "the forma extraordinaria").[364]

The 1962 edition of the Roman Missal, published a few months before the Second Vatican Council opened, was the last that presented the Mass as standardised in 1570 by Pope Pius V at the request of the Council of Trent and that is therefore known as the Tridentine Mass.[307] Pope Pius V's Roman Missal was subjected to minor revisions by Pope Clement VIII in 1604, Pope Urban VIII in 1634, Pope Pius X in 1911, Pope Pius XII in 1955, and Pope John XXIII in 1962. Each successive edition was the ordinary form of the Roman Rite Mass until superseded by a later edition. When the 1962 edition was superseded by that of Paul VI, promulgated in 1969, its continued use at first required permission from bishops;[365] but Pope Benedict XVI's 2007 motu proprio Summorum Pontificum allowed free use of it for Mass celebrated without a congregation and authorised parish priests to permit, under certain conditions, its use even at public Masses. Except for the scriptural readings, which Pope Benedict allowed to be proclaimed in the vernacular language, it is celebrated exclusively in liturgical Latin.[366]

Since 2014, clergy in the small personal ordinariates set up for groups of former Anglicans under the terms of the 2009 document Anglicanorum Coetibus[367] are permitted to use a variation of the Roman Rite called "Divine Worship" or, less formally, "Ordinariate Use",[368] which incorporates elements of the Anglican liturgy and traditions,[note 13] an accommodation protested by Anglican leaders.

In the Archdiocese of Milan, with around five million Catholics the largest in Europe,[369] Mass is celebrated according to the Ambrosian Rite. Other Latin Church rites include the Mozarabic[370] and those of some religious institutes.[371] These liturgical rites have an antiquity of at least 200 years before 1570, the date of Pope Pius V's Quo primum, and were thus allowed to continue.[372]

Eastern rites

East Syrian Rite wedding crowning celebrated by a bishop of the Syro-Malabar Catholic Church in India, one of the 23 Eastern Catholic Churches in full communion with the pope and the Catholic Church.

The Eastern Catholic Churches share common patrimony and liturgical rites as their counterparts, including Eastern Orthodox and other Eastern Christian churches who are no longer in communion with the Holy See. These include churches that historically developed in Russia, Caucasus, the Balkans, North Eastern Africa, India and the Middle East. The Eastern Catholic Churches are groups of faithful who have either never been out of communion with the Holy See or who have restored communion with it at the cost of breaking communion with their associates of the same tradition.[373]

The rites used by the Eastern Catholic Churches include the Byzantine Rite, in its Antiochian, Greek and Slavonic varieties; the Alexandrian Rite; the Syriac Rite; the Armenian Rite; the Maronite Rite and the Chaldean Rite. Eastern Catholic Churches have the autonomy to set the particulars of their liturgical forms and worship, within certain limits to protect the "accurate observance" of their liturgical tradition.[374] In the past some of the rites used by the Eastern Catholic Churches were subject to a degree of liturgical Latinisation. However, in recent years Eastern Catholic Churches have returned to traditional Eastern practices in accord with the Vatican II decree Orientalium Ecclesiarum.[375] Each church has its own liturgical calendar.[376]

Social and cultural issues

Catholic social teaching

Catholic social teaching, reflecting the concern Jesus showed for the impoverished, places a heavy emphasis on the corporal works of mercy and the spiritual works of mercy, namely the support and concern for the sick, the poor and the afflicted.[377][378] Church teaching calls for a preferential option for the poor while canon law prescribes that "The Christian faithful are also obliged to promote social justice and, mindful of the precept of the Lord, to assist the poor."[379] Its foundations are widely considered to have been laid by Pope Leo XIII's 1891 encyclical letter Rerum novarum which upholds the rights and dignity of labour and the right of workers to form unions.

Catholic teaching regarding sexuality calls for a practice of chastity, with a focus on maintaining the spiritual and bodily integrity of the human person. Marriage is considered the only appropriate context for sexual activity.[380] Church teachings about sexuality have become an issue of increasing controversy, especially after the close of the Second Vatican Council, due to changing cultural attitudes in the Western world described as the sexual revolution.

The church has also addressed stewardship of the natural environment, and its relationship to other social and theological teachings. In the document Laudato si', dated 24 May 2015, Pope Francis critiques consumerism and irresponsible development, and laments environmental degradation and global warming.[381] The pope expressed concern that the warming of the planet is a symptom of a greater problem: the developed world's indifference to the destruction of the planet as humans pursue short-term economic gains.[382]

Social services

Saint Teresa of Calcutta advocated for the sick, the poor and the needy by practicing the acts of corporal works of mercy.

The Catholic Church is the largest non-government provider of education and medical services in the world.[20] In 2010, the Catholic Church's Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care Workers said that the church manages 26% of health care facilities in the world, including hospitals, clinics, orphanages, pharmacies and centres for those with leprosy.[383]

The church has always been involved in education, since the founding of the first universities of Europe. It runs and sponsors thousands of primary and secondary schools, colleges and universities throughout the world[384][385] and operates the world's largest non-governmental school system.[386]

Religious institutes for women have played a particularly prominent role in the provision of health and education services,[387] as with orders such as the Sisters of Mercy, Little Sisters of the Poor, the Missionaries of Charity, the Sisters of St. Joseph of the Sacred Heart, the Sisters of the Blessed Sacrament and the Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul.[388] The Catholic nun Mother Teresa of Calcutta, India, founder of the Missionaries of Charity, was awarded the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work among India's poor.[389] Bishop Carlos Filipe Ximenes Belo won the same award in 1996 for "work towards a just and peaceful solution to the conflict in East Timor".[390]

The church is also actively engaged in international aid and development through organisations such as Catholic Relief Services, Caritas International, Aid to the Church in Need, refugee advocacy groups such as the Jesuit Refugee Service and community aid groups such as the Saint Vincent de Paul Society.[391]

Sexual morality

Allegory of chastity by Hans Memling

The Catholic Church calls all members to practise chastity according to their state in life. Chastity includes temperance, self-mastery, personal and cultural growth, and divine grace. It requires refraining from lust, masturbation, fornication, pornography, prostitution and rape. Chastity for those who are not married requires living in continence, abstaining from sexual activity; those who are married are called to conjugal chastity.[392]

In the church's teaching, sexual activity is reserved to married couples, whether in a sacramental marriage among Christians or in a natural marriage where one or both spouses are unbaptised. Even in romantic relationships, particularly engagement to marriage, partners are called to practise continence, in order to test mutual respect and fidelity.[393] Chastity in marriage requires in particular conjugal fidelity and protecting the fecundity of marriage. The couple must foster trust and honesty as well as spiritual and physical intimacy. Sexual activity must always be open to the possibility of life;[394] the church calls this the procreative significance. It must likewise always bring a couple together in love; the church calls this the unitive significance.[395]

Contraception and certain other sexual practices are not permitted, although natural family planning methods are permitted to provide healthy spacing between births, or to postpone children for a just reason.[396] Pope Francis said in 2015 that he is worried that the church has grown "obsessed" with issues such as abortion, same-sex marriage and contraception and has criticised the Catholic Church for placing dogma before love, and for prioritising moral doctrines over helping the poor and marginalised.[397][398]

Divorce and declarations of nullity

Canon law makes no provision for divorce between baptised individuals, as a valid, consummated sacramental marriage is considered to be a lifelong bond.[399] However, a declaration of nullity may be granted when the proof is produced that essential conditions for contracting a valid marriage were absent from the beginning—in other words, that the marriage was not valid due to some impediment. A declaration of nullity, commonly called an annulment, is a judgement on the part of an ecclesiastical tribunal determining that a marriage was invalidly attempted.[400] In addition, marriages among unbaptised individuals may be dissolved with papal permission under certain situations, such as a desire to marry a Catholic, under Pauline or Petrine privilege.[354][355] An attempt at remarriage following divorce without a declaration of nullity places "the remarried spouse … in a situation of public and permanent adultery". An innocent spouse who lives in continence following divorce, or couples who live in continence following a civil divorce for a grave cause, do not sin.[401]

Worldwide, diocesan tribunals completed over 49000 cases for nullity of marriage in 2006. Over the past 30 years about 55 to 70% of annulments have occurred in the United States. The growth in annulments has been substantial; in the United States, 27,000 marriages were annulled in 2006, compared to 338 in 1968. However, approximately 200,000 married Catholics in the United States divorce each year; 10 million total as of 2006.[402][note 14] Divorce is increasing in some predominantly Catholic countries in Europe.[404] In some predominantly Catholic countries, it is only in recent years that divorce was introduced (e.g. Italy (1970), Portugal (1975), Brazil (1977), Spain (1981), Ireland (1996), Chile (2004) and Malta (2011), while the Philippines and the Vatican City have no procedure for divorce. (The Philippines does, however, allow divorce for Muslims.)

Contraception

Pope Paul VI issued Humanae vitae on 25 July 1968.

The church teaches that sexual intercourse should only take place between a man and woman who are married to each other, and should be without the use of birth control or contraception. In his encyclical Humanae vitae[405] (1968), Pope Paul VI firmly rejected all contraception, thus contradicting dissenters in the church that saw the birth control pill as an ethically justifiable method of contraception, though he permitted the regulation of births by means of natural family planning. This teaching was continued especially by John Paul II in his encyclical Evangelium Vitae, where he clarified the church's position on contraception, abortion and euthanasia by condemning them as part of a "culture of death" and calling instead for a "culture of life".[406]

Many Western Catholics have voiced significant disagreement with the church's teaching on contraception.[407] Catholics for Choice, a political lobbyist group that is not associated with the Catholic Church, stated in 1998 that 96% of U.S. Catholic women had used contraceptives at some point in their lives and that 72% of Catholics believed that one could be a good Catholic without obeying the church's teaching on birth control.[408] Use of natural family planning methods among United States Catholics purportedly is low, although the number cannot be known with certainty.[note 15] As Catholic health providers are among the largest providers of services to patients with HIV/AIDS worldwide, there is significant controversy within and outside the church regarding the use of condoms as a means of limiting new infections, as condom use ordinarily constitutes prohibited contraceptive use.[411]

Similarly, the Catholic Church opposes artificial insemination regardless of whether it is homologous (from the husband) or heterologous (from a donor) and in vitro fertilisation (IVF), saying that the artificial process replaces the love and conjugal act between a husband and wife.[412] In addition, it opposes IVF because it might cause disposal of embryos; Catholics believe an embryo is an individual with a soul who must be treated as such.[413] For this reason, the church also opposes abortion.[414]

Homosexuality

The Catholic Church also teaches that "homosexual acts" are "contrary to the natural law", "acts of grave depravity" and "under no circumstances can they be approved", but that persons experiencing homosexual tendencies must be accorded respect and dignity.[415] According to the Catechism of the Catholic Church,

The number of men and women who have deep-seated homosexual tendencies is not negligible. This inclination, which is objectively disordered, constitutes for most of them a trial. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided… Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.[416]

This part of the Catechism was quoted by Pope Francis in a 2013 press interview in which he remarked, when asked about an individual:

I think that when you encounter a person like this [the individual he was asked about], you must make a distinction between the fact of a person being gay from the fact of being a lobby, because lobbies, all are not good. That is bad. If a person is gay and seeks the Lord and has good will, well who am I to judge them?[417]

This remark and others made in the same interview were seen as a change in the tone, but not in the substance of the teaching of the church,[418] which includes opposition to same-sex marriage.[419] Certain dissenting Catholic groups oppose the position of the Catholic Church and seek to change it.[420]

Holy orders and women

Women and men religious engage in a variety of occupations, from contemplative prayer, to teaching, to providing health care, to working as missionaries.[387][421] While Holy Orders are reserved for men, Catholic women have played diverse roles in the life of the church, with religious institutes providing a formal space for their participation and convents providing spaces for their self-government, prayer and influence through many centuries. Religious sisters and nuns have been extensively involved in developing and running the church's worldwide health and education service networks.[422]

Efforts in support of the ordination of women to the priesthood led to several rulings by the Roman Curia or popes against the proposal, as in Declaration on the Question of the Admission of Women to the Ministerial Priesthood (1976), Mulieris Dignitatem (1988) and Ordinatio sacerdotalis (1994). According to the latest ruling, found in Ordinatio sacerdotalis, Pope John Paul II affirmed that the Catholic Church "does not consider herself authorised to admit women to priestly ordination".[423] In defiance of these rulings, opposition groups such as Roman Catholic Womenpriests have performed ceremonies they affirm as sacramental ordinations (with, reputedly, an ordaining male Catholic bishop in the first few instances) which, according to canon law, are both illicit and invalid and considered mere simulations[424] of the sacrament of ordination.[425][note 16] The Congregation for the Doctrine of the Faith responded by issuing a statement clarifying that any Catholic bishops involved in ordination ceremonies for women, as well as the women themselves if they were Catholic, would automatically receive the penalty of excommunication (latae sententiae, literally "with the sentence already applied", i.e. automatically), citing canon 1378 of canon law and other church laws.[426]

Sexual abuse cases

From the 1990s, the issue of sexual abuse of minors by Catholic clergy and other church members has become the subject of civil litigation, criminal prosecution, media coverage and public debate in countries around the world. The Catholic Church has been criticised for its handling of abuse complaints when it became known that some bishops had shielded accused priests, transferring them to other pastoral assignments where some continued to commit sexual offences.

In response to the scandal, formal procedures have been established to help prevent abuse, encourage the reporting of any abuse that occurs and to handle such reports promptly, although groups representing victims have disputed their effectiveness.[427] In 2014, Pope Francis instituted the Pontifical Commission for the Protection of Minors for the safeguarding of minors.[428]

See also

Listen to this article (1 hour and 8 minutes)
Spoken Wikipedia icon
This audio file was created from a revision of this article dated 23 October 2013 (2013-10-23), and does not reflect subsequent edits.

Notes

 1. ^ While the Catholic Church considers itself to be the authentic continuation of the Christian community founded by Jesus Christ, it teaches that other Christian churches and communities can be in an imperfect communion with the Catholic Church.[12][13]
 2. ^ Quote of St Ignatius to the Smyrnaeans (c. 110 AD): "Wheresoever the bishop shall appear, there let the people be, even as where Jesus may be, there is the universal [katholike] Church."[24]
 3. ^ Examples uses of "Roman Catholic" by the Holy See: the encyclicals Divini Illius Magistri Archived 23 September 2010 at the Wayback Machine of Pope Pius XI and Humani generis Archived 19 April 2012 at the Wayback Machine of Pope Pius XII; joint declarations signed by Pope Benedict XVI with Archbishop of Canterbury Rowan Williams on 23 November 2006 Archived 2 March 2013 at the Wayback Machine and Patriarch Bartholomew I of Constantinople on 30 November 2006.
 4. ^ Example use of "Roman" Catholic by a bishop's conference: The Baltimore Catechism, an official catechism authorised by the Catholic bishops of the United States, states: "That is why we are called Roman Catholics; to show that we are united to the real successor of St Peter" (Question 118) and refers to the church as the "Roman Catholic Church" under Questions 114 and 131 (Baltimore Catechism).
 5. ^ Joyce, George (1913). "The Pope" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
  Regarding Peter as the first Bishop of Rome, "It is not, however, difficult to show that the fact of his [Peter's] bishopric is so well attested as to be historically certain. In considering this point, it will be well to begin with the third century, when references to it become frequent and work backwards from this point. In the middle of the third century St. Cyprian expressly terms the Roman See the Chair of St. Peter, saying that Cornelius has succeeded to "the place of Fabian which is the place of Peter" (Ep 55:8; cf. 59:14). Firmilian of Caesarea notices that Stephen claimed to decide the controversy regarding rebaptism on the ground that he held the succession from Peter (Cyprian, Ep. 75:17). He does not deny the claim: yet certainly, had he been able, he would have done so. Thus in 250, the Roman episcopate of Peter was admitted by those best able to know the truth, not merely at Rome but in the churches of Africa and of Asia Minor. In the first quarter of the century (about 220) Tertullian (De Pud. 21) mentions Callistus's claim that Peter's power to forgive sins had descended in a special manner to him. Had the Roman Church been merely founded by Peter and not reckoned him as its first bishop, there could have been no ground for such a contention. Tertullian, like Firmilian, had every motive to deny the claim. Moreover, he had himself resided at Rome, and would have been well aware if the idea of a Roman episcopate of Peter had been, as is contended by its opponents, a novelty dating from the first years of the third century, supplanting the older tradition according to which Peter and Paul were co-founders and Linus first bishop. About the same period, Hippolytus (for Lightfoot is surely right in holding him to be the author of the first part of the "Liberian Catalogue" – "Clement of Rome", 1:259) reckons Peter in the list of Roman bishops…"[46]
 6. ^ While ruling contraception to be prohibited, Pope Paul VI did, however, consider natural family planning methods to be morally permissible if used with just cause.
 7. ^ According to Catholic teaching, Jesus Christ is the 'invisible Head' of the Church[183][184][185] while the pope is the 'visible Head'.[186][187]
 8. ^ The last resignation occurred on 28 February 2013, when Pope Benedict XVI retired, citing ill health in his advanced age. The next most recent resignation occurred in 1415, as part of the Council of Constance's resolution of the Avignon Papacy.[195]
 9. ^ In 1992, the Vatican clarified the 1983 Code of Canon Law removed the requirement that altar servers be male; permission to use female altar servers within a diocese is at the discretion of the bishop.[232]
 10. ^ Other councils that addressed the sacraments include the Second Council of Lyon (1274); Council of Florence (1439); as well as the Council of Trent (1547)[301]
 11. ^ For an outline of the Eucharistic liturgy in the Roman Rite, see the side bar in the "Worship and liturgy".
 12. ^ Marriages involving unbaptised individuals are considered valid, but not sacramental. While sacramental marriages are insoluble, non-sacramental marriages may be dissolved under certain situations, such as a desire to marry a Catholic, under Pauline or Petrine privilege.[354][355]
 13. ^ The Divine Worship variant of the Roman Rite differs from the "Anglican Use" variant, which was introduced in 1980 for the few United States parishes established in accordance with a pastoral provision for former members of the Episcopal Church (the American branch of the Anglican Communion). Both uses adapted Anglican liturgical traditions for use within the Catholic Church.
 14. ^ With regard to divorce in the United States, according to the Barna Group, among all who have been married, 33% have been divorced at least once; among American Catholics, 28% (the study did not track religious annulments).[403]
 15. ^ Regarding use of natural family planning, in 2002, 24% of the U.S. population identified as Catholic,[409] but according to a 2002 study by the Centers for Disease Control and Prevention, of sexually active Americans avoiding pregnancy, only 1.5% were using NFP.[410]
 16. ^ According to Roman Catholic Womanpriests: "The principal consecrating Roman Catholic male bishop who ordained our first women bishops is a bishop with apostolic succession within the Roman Catholic Church in full communion with the pope."[425]

References

 1. ^ Marshall, Thomas William (1844). Notes of the Episcopal Polity of the Holy Catholic Church. London: Levey, Rossen and Franklin. ASIN 1163912190.
 2. ^ Stanford, Peter. "Roman Catholic Church". BBC Religions. BBC. Retrieved 1 February 2017.
 3. ^ Bokenkotter 2004, p. 18.
 4. ^ a b c d e f "Pubblicati l'Annuario Pontificio 2021 e l'Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019" (in Italian). L'Osservatore Romano. 25 March 2021. Archived from the original on 25 March 2020. Retrieved 29 March 2021.
 5. ^ Calderisi, Robert. Earthly Mission - The Catholic Church and World Development; TJ International Ltd; 2013; p.40
 6. ^ "Laudato Si". Vermont Catholic. 8 (4, 2016–2017, Winter): 73. Retrieved 19 December 2016.
 7. ^ Mark A. Noll. The New Shape of World Christianity (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009), 191.
 8. ^ a b O'Collins, p. v (preface).
 9. ^ "Lumen gentium". www.vatican.va. Retrieved 11 October 2020.
 10. ^ a b c "Vatican congregation reaffirms truth, oneness of Catholic Church". Catholic News Service. Archived from the original on 10 July 2007. Retrieved 17 March 2012.
 11. ^ Bokenkotter 2004, p. 7.
 12. ^ "Responses to Some Questions regarding Certain Aspects of the Doctrine of the Church". Vatican.va. Archived from the original on 13 August 2013. It is possible, according to Catholic doctrine, to affirm correctly that the Church of Christ is present and operative in the churches and ecclesial communities not yet fully in communion with the Catholic Church, on account of the elements of sanctification and truth that are present in them.
 13. ^ "Declaration on the Unicity and Salvific Universality of Jesus Christ and the Church Dominus Iesus § 17". Vatican.va. Therefore, there exists a single Church of Christ, which subsists in the Catholic Church, governed by the Successor of Peter and by the Bishops in communion with him. The Churches which, while not existing in perfect Koinonia with the Catholic Church, remain united to her by means of the closest bonds, that is, by apostolic succession and a valid Eucharist, are true particular churches. Therefore, the Church of Christ is present and operative also in these Churches, even though they lack full communion with the Catholic Church since they do not accept the Catholic doctrine of the Primacy, which, according to the will of God, the Bishop of Rome objectively has and exercises over the entire Church. … 'The Christian faithful are therefore not permitted to imagine that the Church of Christ is nothing more than a collection—divided, yet in some way one—of Churches and ecclesial communities; nor are they free to hold that today the Church of Christ nowhere really exists, and must be considered only as a goal which all Churches and ecclesial communities must strive to reach.'
 14. ^ Holy Bible: Matthew 16:19
 15. ^ "CCC, 890". Vatican.va.
 16. ^ "CCC, 835". Vatican.va. The rich variety of … theological and spiritual heritages proper to the local churches 'unified in a common effort shows all the more resplendently the catholicity of the undivided Church'.(cf. Second Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium, 23)
 17. ^ Colin Gunton. "Christianity among the Religions in the Encyclopedia of Religion", Religious Studies, Vol. 24, number 1, page 14. In a review of an article from the Encyclopedia of Religion, Gunton writes: "[T]he article [on Catholicism in the encyclopedia] rightly suggests caution, suggesting at the outset that Roman Catholicism is marked by several different doctrinal, theological and liturgical emphases."
 18. ^ "CCC, 1322–1327". Vatican.va. the Eucharist is the sum and summary of our faith
 19. ^ "The Four Marian Dogmas". Catholic News Agency. Retrieved 25 March 2017.
 20. ^ a b c Agnew, John (12 February 2010). "Deus Vult: The Geopolitics of Catholic Church". Geopolitics. 15 (1): 39–61. doi:10.1080/14650040903420388. S2CID 144793259.
 21. ^ John Meyendorff, Catholicity and the Church, St Vladimirs Seminary Press, 1997, ISBN 0-88141-006-3, p. 7
 22. ^ Elwell, Walter; Comfort, Philip Wesley (2001), Tyndale Bible Dictionary, Tyndale House Publishers, pp. 266, 828, ISBN 0-8423-7089-7
 23. ^ MacCulloch, Christianity, p. 127.
 24. ^ a b Thurston, Herbert (1908). "Catholic". In Knight, Kevin (ed.). The Catholic Encyclopedia. 3. New York: Robert Appleton Company. Retrieved 17 August 2012.
 25. ^ "Cyril of Jerusalem, Lecture XVIII, 26". Tertullian.org. 6 August 2004. Retrieved 17 August 2012.
 26. ^ Edictum de fide catholica
 27. ^ "Eastern Orthodoxy", Encyclopædia Britannica online.
 28. ^ "catholic, adj. and n." Oxford English Dictionary Online. Oxford University Press, June 2014. Web. 7 August 2014. Excerpt: "After the separation of East and West 'Catholic' was assumed as its descriptive epithet by the Western or Latin Church, as 'Orthodox' was by the Eastern or Greek. At the Reformation, the term 'Catholic' was claimed as its exclusive right by the body remaining under the Roman obedience, in opposition to the 'Protestant' or 'Reformed' National Churches. These, however, also retained the term, giving it, for the most part, a wider and more ideal or absolute sense, as the attribute of no single community, but only of the whole communion of the saved and saintly in all churches and ages. In England, it was claimed that the Church, even as Reformed, was the national branch of the 'Catholic Church' in its proper historical sense." Note: The full text of the OED definition of "catholic" can be consulted here.
 29. ^ McBrien, Richard (2008). The Church. Harper Collins. p. xvii. Online version available Browseinside.harpercollins.com Archived 27 August 2009 at the Wayback Machine. Quote: "[T]he use of the adjective 'Catholic' as a modifier of 'Church' became divisive only after the East–West Schism… and the Protestant Reformation. … In the former case, the Western Church claimed for itself the title Catholic Church, while the East appropriated the name Orthodox Church. In the latter case, those in communion with the Bishop of Rome retained the adjective "Catholic", while the churches that broke with the Papacy were called Protestant."
 30. ^ "Roman Catholic, n. and adj". Oxford English Dictionary. Retrieved 24 October 2017.
 31. ^ "Documents of the II Vatican Council". Vatican.va. Archived from the original on 5 June 2004. Retrieved 4 May 2009. Note: The pope's signature appears in the Latin version.
 32. ^ "Decrees of the First Vatican Council – Papal Encyclicals". 29 June 1868.
 33. ^ "The Bull of Indiction of the Sacred Oecumenical and General Council of Trent under the Sovereign Pontiff, Paul III." The Council of Trent: The Canons and Decrees of the Sacred and Oecumenical Council of Trent. Ed. and trans. J. Waterworth. London: Dolman, 1848. Retrieved from History.Hanover.edu, 12 September 2018.
 34. ^ "Catholic Encyclopedia: Roman Catholic". www.newadvent.org.
 35. ^ "Kenneth D. Whitehead". www.ewtn.com.
 36. ^ a b Bokenkotter 2004, p. 30.
 37. ^ Kreeft, p. 980.
 38. ^ Burkett, p. 263
 39. ^ a b Barry, p. 46.
 40. ^ "CCC, 1076". Vatican.va. Retrieved 8 November 2014. § 1076: The Church was made manifest to the world on the day of Pentecost by the outpouring of the Holy Spirit…
 41. ^ Herbermann, Charles, ed. (1913). "Holy Ghost" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
  "He [the Holy Spirit] is essentially the Spirit of truth (John 14:16–17; 15:26), Whose office it is to … to teach the Apostles the full meaning of it [of the truth] (John 14:26; 16:13). With these Apostles, He will abide forever (John 14:16). Having descended on them at Pentecost, He will guide them in their work (Acts 8:29)…
 42. ^ "CCC, 880, 883". Vatican.va. Retrieved 1 November 2014."
 43. ^ Christian Bible, Matthew 16:13–20
 44. ^ "Saint Peter the Apostle: Incidents important in interpretations of Peter". Encyclopædia Britannica. Retrieved 8 November 2014.
 45. ^ "CCC, 880–881". Vatican.va. Retrieved 1 November 2014.
 46. ^ a b Joyce, George (1913). "The Pope" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 47. ^ "Was Peter in Rome?". Catholic Answers. 10 August 2004. Archived from the original on 12 December 2016. Retrieved 9 November 2014. if Peter never made it to the capital, he still could have been the first pope, since one of his successors could have been the first holder of that office to settle in Rome. After all, if the papacy exists, it was established by Christ during his lifetime, long before Peter is said to have reached Rome. There must have been a period of some years in which the papacy did not yet have its connection to Rome.
 48. ^ a b c Brown, Raymond E. (2003). 101 Questions and Answers on the Bible. Paulist Press. pp. 132–134. ISBN 978-0-8091-4251-4.
 49. ^ Oscar Cullmann (1962), Peter: Disciple, Apostle, Martyr (2 ed.), Westminster Press p. 234
 50. ^ Henry Chadwick (1993), The Early Church, Penguin Books p. 18
 51. ^ Ehrman, Bart D (2006). Peter, Paul, and Mary Magdalene: The Followers of Jesus in History and Legend. US: Oxford University Press. p. 84. ISBN 978-0-19530-013-0. Peter, in short, could not have been the first bishop of Rome, because the Roman church did not have anyone as its bishop until about a hundred years after Peter's death.
 52. ^ Bokenkotter 2004, p. 24.
 53. ^ MacCulloch, Christianity, pp. 155–159, 164.
 54. ^ Valliere, Paul (2012). Conciliarism. Cambridge University Press. p. 92. ISBN 978-1-107-01574-6.
 55. ^ Patriarch, Bartholomew (2008). Encountering the Mystery. Random House. p. 3. ISBN 978-0-385-52561-9.
 56. ^ Michalopulos, George C. (11 September 2009). "Canon 28 and Eastern Papalism: Cause or Effect?". Archived from the original on 10 January 2013.
 57. ^ Noble, p. 214.
 58. ^ "Rome (early Christian)". Cross, F. L., ed., The Oxford Dictionary of the Christian Church. New York: Oxford University Press. 2005
 59. ^ Ayer, Joseph Cullen, Jr. (1913). A Source Book for Ancient Church History: From the Apostolic Age to the Close of the Conciliar Period. New York: Charles Scribner's Sons. p. 538.
 60. ^ Ayer, p. 553
 61. ^ Baumgartner, Frederic J. (2003). Behind Locked Doors: A History of the Papal Elections. Palgrave Macmillan. pp. 10–12. ISBN 978-0-31229-463-2.
 62. ^ Duffy, Eamon. 1997. Saints & Sinners: A History of the Popes. Yale University Press. pp. 66–67
 63. ^ Le Goff, p. 14: "The face of the barbarian invaders had been transformed by another crucial fact. Although some of them had remained pagan, another part of them, not the least, had become Christian. But, by a curious chance, which was to leave serious consequences, these converted barbarians—the Ostrogoths, Visigoths, Burgundians, Vandals, and later the Lombards—had been converted to Arianism, which had become a heresy after the council of Nicaea. They had in fact been converted by followers of the 'apostle of the Goths', Wulfilas."
 64. ^ Le Goff, p. 14: "Thus what should have been a religious bond was, on the contrary, a subject of discord and sparked off bitter conflicts between Arian barbarians and Catholic Romans."
 65. ^ Le Goff, p. 21: "Clovis' master-stroke was to convert himself and his people not to Arianism, like the other barbarian kings, but to Catholicism."
 66. ^ Le Goff, p. 21
 67. ^ Drew, Katherine Fischer (2014). The Lombard Laws. University of Pennsylvania Press. p. xviii. ISBN 978-0-81221-055-2.
 68. ^ How The Irish Saved Civilisation: The Untold Story of Ireland's Heroic Role from the Fall of Rome to the Rise of Medieval Europe by Thomas Cahill, 1995.
 69. ^ Cahill, Thomas. How the Irish Saved Civilisation. Hodder and Stoughton, 1995.
 70. ^ Woods, pp. 115–27
 71. ^ Duffy, p. 133.
 72. ^ Woods Jr., Thomas. "Review of How the Catholic Church Built Western Civilisation". National Review Book Service. Archived from the original on 22 August 2006. Retrieved 16 September 2006.
 73. ^ Pirenne, Henri (1980) [1925]. Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade. Frank D. Halsey (trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press. pp. 27–32. ISBN 978-0-69100-760-1.
 74. ^ Richards, Jeffrey (2014). The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages. Routledge. p. 230. ISBN 978-1-31767-817-5.
 75. ^ Walker, Willston (1985). History of the Christian Church. Simon and Schuster. pp. 250–251. ISBN 978-0-68418-417-3.
 76. ^ Vidmar, The Catholic Church Through the Ages (2005), pp. 107–11
 77. ^ Duffy, Saints and Sinners (1997), p. 78, quote: "By contrast, Paschal's successor Eugenius II (824–7), elected with imperial influence, gave away most of these papal gains. He acknowledged the Emperor's sovereignty in the papal state, and he accepted a constitution imposed by Lothair which established imperial supervision of the administration of Rome, imposed an oath to the Emperor on all citizens, and required the pope–elect to swear fealty before he could be consecrated. Under Sergius II (844–7) it was even agreed that the pope could not be consecrated without an imperial mandate and that the ceremony must be in the presence of his representative, a revival of some of the more galling restrictions of Byzantine rule."
 78. ^ Riley-Smith, p. 8
 79. ^ Bokenkotter 2004, pp. 140-141.
 80. ^ Phillips, Jonathan (2005). The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople. Penguin Books. p. PT19. ISBN 978-1-10112-772-8.