การเหยียดเชื้อชาติ

การเหยียดเชื้อชาติเป็นความเชื่อที่ว่ากลุ่มของมนุษย์มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ และสามารถแบ่งออกได้ตามความเหนือกว่าของเชื้อชาติหนึ่งเหนืออีกเผ่าพันธุ์หนึ่ง [1] [2] [3] [4]นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงความอยุติธรรม , การเลือกปฏิบัติหรือการเป็นปรปักษ์กันผู้กำกับกับคนอื่น ๆ เพราะพวกเขามีที่แตกต่างเชื้อชาติ [2] [3]การเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่มักมีพื้นฐานมาจากการรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างประชาชน มุมมองเหล่านี้สามารถอยู่ในรูปแบบของการกระทำทางสังคม การปฏิบัติหรือความเชื่อ หรือระบบการเมืองโดยที่เผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ได้รับการจัดอันดับว่าเหนือกว่าหรือด้อยกว่ากันโดยเนื้อแท้ โดยพิจารณาจากลักษณะ ความสามารถ หรือคุณสมบัติที่สันนิษฐานได้ร่วมกัน [2] [3] [5]

วิเวียน มาโลนนักศึกษามหาวิทยาลัย แอฟริกัน-อเมริกันเข้า ศึกษาที่มหาวิทยาลัยอลาบามาในสหรัฐอเมริกาเพื่อลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนในฐานะหนึ่งในนักศึกษาที่ไม่ใช่คนผิวขาวคนแรก ที่เข้าเรียนในสถาบัน จนถึงปี พ.ศ. 2506 มหาวิทยาลัยถูก แบ่งแยกทางเชื้อชาติและไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่ใช่คนผิวขาวเข้าร่วม

ในแง่ของระบบการเมือง (เช่นการแบ่งแยกสีผิว ) ที่สนับสนุนการแสดงออกของอคติหรือความเกลียดชังในการเลือกปฏิบัติหรือกฎหมายที่ชนชั้นอุดมการณ์อาจรวมถึงการเชื่อมโยงด้านสังคมเช่นnativism , xenophobia , ข้อแตกต่างกัน , แยก , ลำดับชั้นการจัดอันดับและsupremacism

แม้ว่าแนวคิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์จะถือว่าแยกจากกันในสังคมศาสตร์ร่วมสมัยคำศัพท์ทั้งสองคำนี้มีประวัติความเท่าเทียมกันมายาวนานในการใช้งานที่ได้รับความนิยมและวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ที่เก่ากว่า "เชื้อชาติ" มักถูกใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า "เชื้อชาติ" ตามประเพณี: การแบ่งกลุ่มมนุษย์ตามคุณสมบัติที่ถือว่าจำเป็นหรือมีมาแต่กำเนิดของกลุ่ม (เช่นบรรพบุรุษร่วมกันหรือพฤติกรรมร่วมกัน) ดังนั้น การเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติจึงมักใช้เพื่ออธิบายการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรม โดยไม่ขึ้นกับว่าความแตกต่างเหล่านี้จะอธิบายว่าเป็นเชื้อชาติหรือไม่ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติไม่มีความแตกต่างระหว่างคำว่าการเลือกปฏิบัติ "ทางเชื้อชาติ" และ "ทางชาติพันธุ์" อนุสัญญาสหประชาชาติสรุปว่าความเหนือกว่าโดยอิงจากความแตกต่างทางเชื้อชาตินั้นเป็นเท็จทางวิทยาศาสตร์ถูกประณามทางศีลธรรมไม่ยุติธรรมในสังคมและเป็นอันตราย อนุสัญญายังประกาศด้วยว่าไม่มีเหตุผลสำหรับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไม่ว่าที่ใด ทั้งในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติ [6]

การเหยียดเชื้อชาติเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างทันสมัยที่เกิดขึ้นในยุโรปยุคของจักรวรรดินิยมการเจริญเติบโตที่ตามมาของระบบทุนนิยมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าทาสมหาสมุทรแอตแลนติก , [1] [7] [ แหล่งที่ดีจำเป็น ]ซึ่งมันเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ [8]นอกจากนี้ยังเป็นกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแบ่งแยกทางเชื้อชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่สิบเก้าและต้นศตวรรษที่ยี่สิบและแอฟริกาใต้ภายใต้การแบ่งแยกสีผิว ; การเหยียดเชื้อชาติในศตวรรษที่ 19 และ 20 ในวัฒนธรรมตะวันตกได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีและถือเป็นจุดอ้างอิงในการศึกษาและวาทกรรมเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ [9]การเหยียดเชื้อชาติมีบทบาทในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเซอร์เบีย , เช่นเดียวกับโครงการอาณานิคมรวมทั้งยุโรปการล่าอาณานิคมของอเมริกา , แอฟริกาและเอเชียเช่นเดียวกับการเนรเทศออกนอกประเทศของโซเวียตพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย . [10] ชนพื้นเมืองได้รับ—และ—มักมีเจตคติแบ่งแยกเชื้อชาติ

การใช้งานที่เริ่มต้นของคำว่า "ชนชาติ" โดย ริชาร์ดเฮนรี่แพรตต์ในปี 1902: สมาคมของการแข่งขันและการเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำลายชนชาติและ classism

ในศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับความเชื่อที่ว่าประชากรมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็นเผ่าพันธุ์ได้ คำว่าracismเป็นคำนามที่บรรยายถึงสภาวะของการเหยียดผิว กล่าวคือ สมัครรับความเชื่อที่ว่าประชากรมนุษย์สามารถหรือควรถูกจำแนกเป็นเชื้อชาติที่มีความสามารถและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งสิทธิและสิทธิพิเศษต่างๆ แบ่งตามประเภทเชื้อชาติ คำว่า "ชนชั้น" อาจเป็นคำคุณศัพท์หรือคำนาม ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ยึดถือความเชื่อเหล่านั้น [11]ที่มาของคำว่า "เชื้อชาติ" นั้นไม่ชัดเจน นักภาษาศาสตร์มักเห็นด้วยว่าภาษาอังกฤษมาจากภาษาฝรั่งเศสตอนกลางแต่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วมาเป็นภาษาละตินได้อย่างไร ข้อเสนอล่าสุดคือมันมาจากภาษาอาหรับ ra'sซึ่งหมายถึง "หัว, จุดเริ่มต้น, ต้นกำเนิด" หรือภาษาฮีบรู roshซึ่งมีความหมายคล้ายกัน [12]นักทฤษฎีเชื้อชาติในยุคแรก ๆ มักมองว่าบางเผ่าพันธุ์ด้อยกว่าคนอื่น ๆ และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเชื่อว่าการปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันนั้นมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ [13] [14] [15] [16]ทฤษฎีเบื้องต้นเหล่านี้ชี้นำสมมติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลอก ความพยายามร่วมกันเพื่อกำหนดและตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างทางเชื้อชาติอย่างเพียงพอมักถูกเรียกว่าการเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าคำนี้จะเป็นการเรียกชื่อผิด เนื่องจากไม่มีวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงสนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าว

วันนี้ส่วนใหญ่นักชีววิทยา , นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาปฏิเสธอนุกรมวิธานของการแข่งขันในความโปรดปรานของเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและ / หรือเกณฑ์ตรวจสอบได้สังเกตุเช่นภูมิศาสตร์เชื้อชาติหรือประวัติของendogamy [17]จนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยในการวิจัยจีโนมมนุษย์ซึ่งบ่งชี้ว่าสามารถกำหนดเผ่าพันธุ์ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการจำแนกทางพันธุกรรมของมนุษย์ [18] [19] [20]

รายการหนึ่งในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ด (2008) ให้คำจำกัดความการเหยียดเชื้อชาติว่า "[a]n คำที่เก่ากว่าการเหยียดเชื้อชาติ แต่ตอนนี้ถูกแทนที่โดยส่วนใหญ่แล้ว" และอ้างถึงคำว่า "ลัทธิเชื้อชาติ" ในข้อความอ้างอิงปี 1902 [21]พจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ดที่แก้ไขแล้วอ้างถึงคำว่า "การเหยียดเชื้อชาติ" ที่สั้นลงในคำพูดจากปีถัดไป พ.ศ. 2446 [22]พจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ดกำหนดครั้งแรก(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, 1989) เป็น "[t] ทฤษฎี ลักษณะและความสามารถที่โดดเด่นของมนุษย์นั้นถูกกำหนดโดยเชื้อชาติ"; พจนานุกรมเดียวกันนี้เรียกว่าracism ซึ่งเป็นคำพ้องของracialism : "ความเชื่อในความเหนือกว่าของเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง" ในตอนท้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง , การเหยียดสีผิวได้กลายเป็นความหมายเดียวกัน supremacist เดิมที่เกี่ยวข้องกับลัทธิเหยียดผิว : การเหยียดสีผิวในขณะนี้โดยนัยเชื้อชาติการเลือกปฏิบัติเชื้อชาติsupremacismและความตั้งใจที่จะเป็นอันตราย (คำว่า "ความเกลียดชังทางเชื้อชาติ" ยังถูกใช้โดยนักสังคมวิทยาเฟรเดอริก เฮิร์ตซ์ในช่วงปลายทศวรรษ 1920)

ตามประวัติศาสตร์การใช้คำว่าracism ที่ได้รับความนิยมนั้นค่อนข้างล่าสุด คำนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในโลกตะวันตกในช่วงทศวรรษที่ 1930 เมื่อมันถูกใช้เพื่ออธิบายอุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองของลัทธินาซีซึ่งถือว่า "เชื้อชาติ" เป็นหน่วยทางการเมืองที่กำหนดโดยธรรมชาติ [23]เป็นที่ตกลงกันโดยทั่วไปว่าการเหยียดเชื้อชาติมีอยู่ก่อนการสร้างคำ แต่ไม่มีข้อตกลงกว้างๆ เกี่ยวกับคำจำกัดความเดียวว่าการเหยียดเชื้อชาติคืออะไรและอะไรไม่ใช่ [13]วันนี้นักวิชาการของชนชาติบางคนชอบที่จะใช้แนวคิดในพหูพจน์Racismsในการสั่งซื้อที่จะเน้นรูปแบบที่แตกต่างกันจำนวนมากที่ไม่ได้อย่างง่ายดายตกอยู่ภายใต้คำนิยามเดียว พวกเขายังโต้แย้งว่ารูปแบบต่างๆ ของการเหยียดเชื้อชาติมีลักษณะของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน [24] Garner (2009: p. 11) สรุปคำจำกัดความของการเหยียดเชื้อชาติที่มีอยู่และระบุองค์ประกอบทั่วไปสามประการที่มีอยู่ในคำจำกัดความของการเหยียดเชื้อชาติ ประการแรกความสัมพันธ์เชิงอำนาจเชิงประวัติศาสตร์และลำดับชั้นระหว่างกลุ่มต่างๆ ประการที่สอง ชุดความคิด (อุดมการณ์) เกี่ยวกับความแตกต่างทางเชื้อชาติ และประการที่สาม การเลือกปฏิบัติ (การปฏิบัติ) [13]

กฎหมาย

แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกจะผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติเครื่องมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญชิ้นแรกที่พัฒนาโดยสหประชาชาติ (UN) คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) [25]ซึ่งได้รับการรับรองโดยสหรัฐ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 1948 UDHR ตระหนักว่าถ้าคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีที่พวกเขาต้องการสิทธิทางเศรษฐกิจ , สิทธิทางสังคมรวมทั้งการศึกษาและสิทธิในการทางวัฒนธรรมและการเมืองการมีส่วนร่วมและเสรีภาพ มันรัฐต่อไปว่าทุกคนจะได้รับสิทธิเหล่านี้ "ไม่มีความแตกต่างใด ๆ เช่นเชื้อชาติสี , เซ็กซ์ , ภาษา , ศาสนา , การเมืองหรืออื่น ๆ ความคิดเห็นในระดับชาติหรือสังคมกำเนิดทรัพย์สินเกิดหรือสถานะอื่น ๆ"

สหประชาชาติไม่ได้กำหนด "การเหยียดเชื้อชาติ"; อย่างไรก็ตาม มันกำหนด "การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ" ตามที่สหประชาชาติ 1965 การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการกำจัดของทุกรูปแบบของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ , [26]

คำว่า "การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ" หมายถึงความแตกต่าง การกีดกัน การจำกัด หรือความชอบตามเชื้อชาติ สีผิว การสืบเชื้อสายหรือชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์ที่มีวัตถุประสงค์หรือผลของการทำให้เป็นโมฆะหรือทำให้การรับรู้ ความเพลิดเพลิน หรือการออกกำลังกายเป็นโมฆะโดยเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือด้านอื่นใดของชีวิตสาธารณะ

ในปฏิญญาองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ในปี 1978 ว่าด้วยเชื้อชาติและอคติทางเชื้อชาติ (มาตรา 1) สหประชาชาติระบุว่า "มนุษย์ทุกคนเป็นของสายพันธุ์เดียวและสืบเชื้อสายมาจากหุ้นสามัญ พวกเขาเกิดมา เท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิและทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญของมนุษยชาติ” [27]

นิยามของสหประชาชาติเหยียดผิวไม่ได้ทำให้ความแตกต่างระหว่างการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติและการแข่งขันในส่วนหนึ่งเพราะความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองที่ได้รับเรื่องของการถกเถียงในหมู่นักวิชาการรวมทั้งนักมานุษยวิทยา [28]ในทำนองเดียวกัน ในกฎหมายของอังกฤษวลีracial groupหมายถึง "กลุ่มคนใด ๆ ที่ถูกกำหนดโดยการอ้างอิงถึงเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ (รวมถึงสัญชาติ) หรือชาติพันธุ์หรือชาติกำเนิด" [29]

ในนอร์เวย์คำว่า "เชื้อชาติ" ได้ถูกลบออกจากกฎหมายระดับชาติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากการใช้วลีดังกล่าวถือเป็นปัญหาและผิดจรรยาบรรณ [30] [31]พระราชบัญญัติต่อต้านการเลือกปฏิบัติของนอร์เวย์ห้ามการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ ชาติกำเนิด เชื้อสาย และสีผิว (32)

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

นักสังคมวิทยาโดยทั่วไปรู้จัก "การแข่งขัน" เป็นโครงสร้างทางสังคม ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าแนวคิดเรื่องเชื้อชาติและการเหยียดเชื้อชาติจะอิงตามลักษณะทางชีววิทยาที่สังเกตได้ แต่ข้อสรุปใดๆ ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติบนพื้นฐานของการสังเกตเหล่านั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอุดมการณ์ทางวัฒนธรรม การเหยียดเชื้อชาติในฐานะอุดมการณ์มีอยู่ในสังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน

แม้ว่างานวิจัยและงานวิจัยเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติส่วนใหญ่ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาหรือประมาณนั้นได้มุ่งความสนใจไปที่ "การเหยียดผิวสีขาว" ในโลกตะวันตก แต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแนวปฏิบัติทางสังคมตามเชื้อชาติก็สามารถพบได้ทั่วโลก [33]ดังนั้น การเหยียดเชื้อชาติสามารถกำหนดได้กว้างๆ เพื่อรวมอคติของบุคคลและกลุ่ม และการกระทำของการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดข้อได้เปรียบทางวัตถุและวัฒนธรรมที่มอบให้กับกลุ่มส่วนใหญ่หรือกลุ่มทางสังคมที่มีอำนาจเหนือกว่า [34] ที่เรียกว่า "การเหยียดผิวสีขาว" มุ่งเน้นไปที่สังคมที่ประชากรผิวขาวเป็นส่วนใหญ่หรือกลุ่มทางสังคมที่มีอำนาจเหนือกว่า ในการศึกษาสังคมผิวขาวส่วนใหญ่เหล่านี้ ความได้เปรียบทางวัตถุและวัฒนธรรมรวมกันมักเรียกว่า " สิทธิพิเศษสีขาว "

การแข่งขันและการแข่งขันความสัมพันธ์ที่เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นของการศึกษาในสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ วรรณกรรมทางสังคมวิทยาส่วนใหญ่เน้นที่การเหยียดผิวสีขาว บางส่วนของผลงานทางสังคมวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดในชนชาติที่ถูกเขียนโดยนักสังคมวิทยาWEB ดูบัวส์เป็นครั้งแรกที่แอฟริกันอเมริกันที่จะได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ Du Bois เขียนว่า "[t]เขาปัญหาของศตวรรษที่ยี่สิบคือปัญหาของเส้นสี " [35] Wellman (1993) ให้คำจำกัดความการเหยียดเชื้อชาติว่าเป็น "ความเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากวัฒนธรรม ซึ่ง โดยไม่คำนึงถึงเจตนาที่เกี่ยวข้อง ปกป้องข้อดีที่คนผิวขาวมีเนื่องจากตำแหน่งรองของชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ" [36]ในทั้งสองสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ผลของการกระทำของชนชั้นมักจะวัดจากความไม่เท่าเทียมกันในรายได้ , ความมั่งคั่ง , มูลค่าสุทธิและการเข้าถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมอื่น ๆ (เช่นการศึกษา) ระหว่างกลุ่มเชื้อชาติ [37]

ในสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม , เชื้อชาติเอกลักษณ์และการเข้าซื้อกิจการของตัวตนที่มักจะถูกนำมาใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาชนชาติ อุดมการณ์ทางเชื้อชาติและอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติ Cazenave and Maddern (1999) ให้คำจำกัดความการเหยียดเชื้อชาติว่าเป็น "ระบบที่มีการจัดการอย่างสูงของสิทธิพิเศษของกลุ่มตาม 'เชื้อชาติ' ซึ่งดำเนินการในทุกระดับของสังคมและถูกจัดขึ้นร่วมกันโดยอุดมการณ์ที่ซับซ้อนของอำนาจสูงสุดด้านสี/เชื้อชาติ ศูนย์กลางทางเชื้อชาติ (ขอบเขต) ซึ่งวัฒนธรรมยอมรับอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติของแต่ละบุคคล) ดูเหมือนจะส่งผลต่อระดับของการเลือกปฏิบัติที่คนหนุ่มสาวชาวแอฟริกันอเมริกันรับรู้ ในขณะที่อุดมการณ์ทางเชื้อชาติอาจยับยั้งผลกระทบทางอารมณ์ที่เป็นอันตรายของการเลือกปฏิบัตินั้น" [38]ผู้ขายและเชลตัน (2003) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและความทุกข์ทางอารมณ์ถูกกลั่นกรองโดยอุดมการณ์ทางเชื้อชาติและความเชื่อทางสังคม [39]

นักสังคมวิทยาบางคนยังโต้แย้งว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันตก ที่ซึ่งการเหยียดเชื้อชาติมักถูกลงโทษในเชิงลบในสังคม การเหยียดเชื้อชาติได้เปลี่ยนจากการแสดงที่โจ่งแจ้งเป็นการแสดงอคติทางเชื้อชาติที่แอบแฝงมากขึ้น รูปแบบการเหยียดเชื้อชาติที่ "ใหม่กว่า" (ซ่อนอยู่และตรวจจับได้ง่ายน้อยกว่า) ซึ่งถือได้ว่าฝังอยู่ในกระบวนการและโครงสร้างทางสังคมนั้นยากต่อการสำรวจและท้าทาย มีคนแนะนำว่าแม้ในหลายประเทศที่มีการเหยียดเชื้อชาติอย่างโจ่งแจ้งหรือโจ่งแจ้งกลายเป็นเรื่องต้องห้ามมากขึ้นแม้แต่ในหมู่ผู้ที่แสดงเจตคติอย่างโจ่งแจ้งอย่างเท่าเทียม การเหยียดผิวโดยปริยายหรือรังเกียจก็ยังคงถูกรักษาไว้โดยไม่รู้ตัว [40]

กระบวนการนี้จะได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในด้านจิตวิทยาสังคมเป็นสมาคมโดยปริยายและทัศนคติโดยนัยองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจโดยปริยาย ทัศนคติโดยนัยคือการประเมินที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวต่อวัตถุทัศนคติหรือตนเอง การประเมินเหล่านี้โดยทั่วไปดีหรือไม่ดี มาจากอิทธิพลที่หลากหลายในประสบการณ์ของแต่ละคน [41]เจตคติโดยปริยายไม่ได้ระบุโดยเจตนา (หรือระบุอย่างไม่ถูกต้อง) ร่องรอยของประสบการณ์ในอดีตที่ไกล่เกลี่ยความรู้สึก ความคิด หรือการกระทำที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจต่อวัตถุทางสังคม [40]ความรู้สึก ความคิด หรือการกระทำเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่บุคคลอาจไม่ทราบ [42]

ดังนั้น การเหยียดเชื้อชาติในจิตใต้สำนึกสามารถมีอิทธิพลต่อการประมวลผลภาพของเราและวิธีการทำงานของจิตใจของเราเมื่อเราเผชิญกับใบหน้าที่มีสีต่างกันอย่างอ่อนเกิน ตัวอย่างเช่น ในการคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมนักจิตวิทยาสังคม เจนนิเฟอร์ แอล. เอเบอร์ฮาร์ด (2004) จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่า "ความมืดมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมาก คุณพร้อมที่จะเลือกวัตถุอาชญากรรมเหล่านี้" [43]การเปิดเผยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราและอาจทำให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติในจิตใต้สำนึกในพฤติกรรมของเราต่อผู้อื่นหรือแม้แต่ต่อวัตถุ ดังนั้น ความคิดและการกระทำที่เหยียดเชื้อชาติสามารถเกิดขึ้นได้จากแบบแผนและความกลัวที่เราไม่รู้ (44)ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์และนักเคลื่อนไหวได้เตือนว่าการใช้ภาพเหมารวม "เจ้าชายไนจีเรีย" เพื่ออ้างถึงนักต้มตุ๋นที่คิดค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นการเหยียดผิว กล่าวคือ "การลดไนจีเรียเป็นประเทศแห่งนักต้มตุ๋นและเจ้าชายจอมหลอกลวง เนื่องจากบางคนยังทำออนไลน์อยู่ เป็นแบบแผนที่ต้องเรียกออกมา". [45]

มนุษยศาสตร์

ภาษา , ภาษาศาสตร์และวาทกรรมเป็นพื้นที่ที่ใช้งานของการศึกษาในมนุษยศาสตร์พร้อมกับวรรณกรรมและศิลปะ การวิเคราะห์วาทกรรมพยายามที่จะเปิดเผยความหมายของเชื้อชาติและการกระทำของผู้เหยียดเชื้อชาติผ่านการศึกษาอย่างรอบคอบถึงวิธีการอธิบายและอภิปรายปัจจัยเหล่านี้ของสังคมมนุษย์ในงานเขียนและงานปากเปล่าต่างๆ ตัวอย่างเช่น Van Dijk (1992) ตรวจสอบวิธีต่างๆ ที่คำอธิบายเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติและการกระทำแบ่งแยกเชื้อชาติถูกพรรณนาโดยผู้กระทำความผิดของการกระทำดังกล่าวและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ [46]เขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อคำอธิบายของการกระทำมีผลกระทบในทางลบต่อคนส่วนใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชนชั้นสูงผิวขาว พวกเขามักจะถูกมองว่าเป็นข้อขัดแย้งและการตีความที่ขัดแย้งกันดังกล่าวมักถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายคำพูดหรือพวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยการแสดงออกถึงระยะทางหรือความสงสัย หนังสือที่อ้างถึงก่อนหน้านี้The Souls of Black Folkโดย WEB Du Bois แสดงถึงวรรณคดีแอฟริกัน-อเมริกันยุคแรกๆที่บรรยายประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติเมื่อเขาเดินทางไปทางใต้ในฐานะชาวแอฟริกันอเมริกัน

วรรณกรรมสวมบทบาทชาวอเมริกันจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและ "ประสบการณ์ทางเชื้อชาติ" ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลงานที่เขียนโดยคนผิวขาว เช่นกระท่อมของลุงทอม , การฆ่าม็อกกิ้งเบิร์ด , และการเลียนแบบชีวิตหรือแม้แต่งานที่ไม่ใช่นิยายดำ Like Me หนังสือเหล่านี้และหนังสืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ได้ซึมซับสิ่งที่เรียกว่า " การเล่าเรื่องผู้ช่วยให้รอดสีขาวในภาพยนตร์ " ซึ่งทั้งฮีโร่และวีรสตรีต่างก็เป็นคนผิวขาว แม้ว่าเรื่องราวจะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครผิวดำก็ตาม การวิเคราะห์ข้อความของงานเขียนดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนกับคำอธิบายของผู้เขียนผิวดำเกี่ยวกับชาวแอฟริกันอเมริกันและประสบการณ์ของพวกเขาในสังคมสหรัฐอเมริกา นักเขียนชาวแอฟริกันอเมริกันบางครั้งได้รับการพรรณนาในการศึกษาของชาวแอฟริกัน - อเมริกันว่าหนีจากปัญหาทางเชื้อชาติเมื่อพวกเขาเขียนเกี่ยวกับ " ความขาว " ในขณะที่คนอื่นระบุว่านี่เป็นประเพณีวรรณกรรมแอฟริกันอเมริกันที่เรียกว่า "วรรณกรรมแห่งความเหินห่าง" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลายง่าม ความพยายามที่จะท้าทายและรื้อถอนอำนาจสูงสุดของคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกา [47]

การใช้งานยอดนิยม

ตามพจนานุกรม คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายอคติและการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ [48] [49]

การเหยียดเชื้อชาติยังสามารถอธิบายสภาพในสังคมที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอำนาจเหนือกว่าได้รับประโยชน์จากการกดขี่ของผู้อื่น ไม่ว่ากลุ่มนั้นจะต้องการผลประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม [50]นักวิชาการของ Foucauldian Ladelle McWhorter ในหนังสือของเธอในปี 2009 เรื่องRacism and Sexual Oppression in Anglo-America: A Genealogyนำเสนอการเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่ในทำนองเดียวกัน โดยเน้นที่แนวคิดของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่า ซึ่งมักจะเป็นคนผิวขาว แย่งชิงความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติและความก้าวหน้า ค่อนข้าง มากกว่าอุดมการณ์ที่เปิดเผยหรือชัดเจนเน้นไปที่การกดขี่ของคนผิวขาว [51]

ในการใช้งานที่เป็นที่นิยมในขณะที่การใช้งานทางวิชาการบางอย่างแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำระหว่าง "เหยียดเชื้อชาติ" และ " ประเพณี " บ่อยครั้งที่ทั้งสองถูกระบุว่าเป็น "เชื้อชาติและชาติพันธุ์" ในการอธิบายการกระทำหรือผลลัพธ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอคติภายในกลุ่มส่วนใหญ่หรือกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าในสังคม นอกจากนี้ ความหมายของคำว่า racism มักจะถูกรวมเข้ากับคำว่า อคติความคลั่งไคล้และการเลือกปฏิบัติ การเหยียดเชื้อชาติเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละสิ่ง แต่ไม่สามารถเทียบได้ และไม่ตรงกันกับเงื่อนไขอื่นๆ เหล่านี้ [ ต้องการการอ้างอิง ]

คำที่มักจะใช้ในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นอคติภายในเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มปราบปรามในขณะที่แนวคิดของการเหยียดสีผิวกลับ "Reverse racism" เป็นแนวคิดที่มักใช้เพื่ออธิบายการกระทำของการเลือกปฏิบัติหรือความเป็นปรปักษ์ต่อสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาติพันธุ์ที่มีอำนาจเหนือกว่าในขณะที่สนับสนุนสมาชิกของชนกลุ่มน้อย [52] [53]แนวคิดนี้ถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาในการโต้วาทีเกี่ยวกับนโยบายที่คำนึงถึงสี (เช่นการยืนยันการกระทำ ) ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ [54]เหล่านั้น[ ใคร? ]ที่รณรงค์เพื่อผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อยมักปฏิเสธแนวคิดเรื่องการเหยียดผิวแบบย้อนกลับ [55]นักวิชาการมักนิยามการเหยียดเชื้อชาติไม่เพียงแต่ในแง่ของอคติส่วนบุคคล แต่ยังรวมถึงในแง่ของโครงสร้างอำนาจที่ปกป้องผลประโยชน์ของวัฒนธรรมที่มีอำนาจเหนือกว่าและกีดกันชนกลุ่มน้อยอย่างแข็งขัน [52] [53]จากมุมมองนี้ ในขณะที่สมาชิกของชนกลุ่มน้อยอาจมีอคติต่อสมาชิกของวัฒนธรรมที่มีอำนาจเหนือกว่า พวกเขาขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่จะกดขี่พวกเขาอย่างแข็งขัน และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้ปฏิบัติ "การเหยียดเชื้อชาติ" [1] [52] [56]

อุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังการเหยียดเชื้อชาติสามารถแสดงออกได้ในหลายแง่มุมของชีวิตทางสังคม ประเด็นดังกล่าวได้อธิบายไว้ในส่วนนี้ แม้ว่ารายการจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม

เหยียดเชื้อชาติ

Aversive racism เป็นรูปแบบหนึ่งของการเหยียดเชื้อชาติโดยนัย ซึ่งการประเมินเชิงลบโดยไม่รู้ตัวของบุคคลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์นั้นเกิดขึ้นได้จากการหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิมชนชาติโจ่งแจ้งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยความเกลียดชังโจ่งแจ้งและการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนกับชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติ / ชาติพันธุ์เชื้อชาติ aversive เป็นลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นเด็ดขาดสำนวนและทัศนคติ [57] Aversive racism คล้ายกับแนวคิดของการเหยียดเชื้อชาติเชิงสัญลักษณ์หรือสมัยใหม่ (อธิบายไว้ด้านล่าง) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของทัศนคติโดยปริยาย หมดสติ หรือแอบแฝง ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการเลือกปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว

คำนี้กำหนดโดย Joel Kovel เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางเชื้อชาติที่ละเอียดอ่อนของกลุ่มชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติที่หาเหตุผลเข้าข้างตนเองความเกลียดชังต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการอุทธรณ์กฎหรือแบบแผน [57]ผู้ที่ประพฤติตนในทางที่ผิดทางเชื้อชาติอาจยอมรับความเชื่อที่เท่าเทียม และมักจะปฏิเสธพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจทางเชื้อชาติของพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อต้องติดต่อกับสมาชิกของเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมากกว่าที่พวกเขาเป็นสมาชิก แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นคิดว่าเป็นนัยหรือจิตใต้สำนึก การทดลองได้ให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับการมีอยู่ของการเหยียดเชื้อชาติที่รังเกียจ การเหยียดเชื้อชาติได้รับการแสดงแล้วว่ามีผลกระทบร้ายแรงต่อการตัดสินใจในการจ้างงาน การตัดสินใจทางกฎหมาย และพฤติกรรมการช่วยเหลือ [58] [59]

ตาบอดสี

ในความสัมพันธ์กับการเหยียดเชื้อชาติ การตาบอดสีคือการละเลยลักษณะทางเชื้อชาติในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตัวอย่างเช่น ในการปฏิเสธการกระทำที่ยืนยัน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ของรูปแบบการเลือกปฏิบัติในอดีต นักวิจารณ์ทัศนคตินี้โต้แย้งว่าการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติ ในความเป็นจริงตาบอดสีทางเชื้อชาติทำให้รูปแบบที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว [60]

Eduardo Bonilla-Silva ให้เหตุผลว่าการเหยียดสีผิวของคนตาบอดสีนั้นเกิดขึ้นจาก " ลัทธิเสรีนิยมแบบนามธรรมชีววิทยาของวัฒนธรรม การแปลงสัญชาติของเรื่องเชื้อชาติ และการลดระดับการเหยียดเชื้อชาติ" [61]วิธีปฏิบัติที่ตาบอดสีคือ "ละเอียดอ่อนสถาบันและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เชื้อชาติ" [62]เพราะการแข่งขันถูกละเลยอย่างชัดเจนในการตัดสินใจ หากการแข่งขันจะไม่ใส่ใจในประชากรส่วนใหญ่เป็นสีขาวเช่นสีขาวกลายเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานในขณะที่คนที่มีสีจะotheredและชนชาติเหล่านี้ประสบการณ์บุคคลที่อาจจะลดลงหรือถูกลบ [63] [64]ในระดับบุคคลคนที่มี "สีอคติตาบอด" ปฏิเสธชนชั้นอุดมการณ์ แต่ยังปฏิเสธนโยบายระบบตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสถาบันชนชาติ [64]

วัฒนธรรม

การเหยียดเชื้อชาติแสดงออกตามความเชื่อและขนบธรรมเนียมของสังคมที่ส่งเสริมสมมติฐานว่าผลิตภัณฑ์ของวัฒนธรรมที่กำหนด รวมทั้งภาษาและประเพณีของวัฒนธรรมนั้น เหนือกว่าวัฒนธรรมอื่นๆ หุ้นมันเป็นข้อตกลงที่ดีกับxenophobiaซึ่งมักจะโดดเด่นด้วยความกลัวของหรือการรุกรานที่มีต่อสมาชิกของoutgroupโดยสมาชิกของกลุ่มภายใน [ อ้างอิงจำเป็น ]ในแง่นั้นมันก็คล้ายกับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ใช้ในเอเชียใต้ [65]

การเหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับแบบแผนเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง [66] ในขณะที่การเหยียดเชื้อชาติสามารถมีลักษณะเฉพาะได้ด้วยความเชื่อที่ว่าเชื้อชาติหนึ่งมีความเหนือกว่าโดยเนื้อแท้ การเหยียดเชื้อชาติทางวัฒนธรรมสามารถมีลักษณะเฉพาะได้ด้วยความเชื่อที่ว่าวัฒนธรรมหนึ่งมีความเหนือกว่าวัฒนธรรมอื่นโดยเนื้อแท้ [67]

เศรษฐกิจ

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือสังคมในอดีตถูกกล่าวหาว่าเป็นรูปแบบของการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากการเหยียดเชื้อชาติในอดีตและเหตุผลทางประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นปัจจุบันผ่านการขาดดุลในการศึกษาอย่างเป็นทางการและประเภทของการเตรียมการในรุ่นก่อน ๆ และผ่านทัศนคติและการกระทำที่แบ่งแยกเชื้อชาติโดยไม่รู้ตัวในขั้นต้นต่อสมาชิกของ ประชากรทั่วไป การเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจอาจนำไปสู่ทางเลือกที่ยืดอายุการเหยียดเชื้อชาติ ตัวอย่างเช่น ฟิล์มถ่ายภาพสีปรับให้เข้ากับผิวขาว[68]เช่นเดียวกับเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ[69]และระบบจดจำใบหน้า [70]

ในปี 2554 Bank of Americaตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 335 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อตกลงของรัฐบาลกลางที่อ้างว่าแผนกสินเชื่อ Countrywide Financial ของตนเลือกปฏิบัติต่อผู้ซื้อบ้านผิวดำและชาวสเปน [71]

สถาบัน

การเหยียดเชื้อชาติในสถาบัน (หรือเรียกอีกอย่างว่าการเหยียดผิวเชิงโครงสร้าง การเหยียดเชื้อชาติโดยรัฐหรือการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ) เป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยรัฐบาล บริษัท ศาสนา หรือสถาบันการศึกษาหรือองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ ที่มีอำนาจโน้มน้าวชีวิตของบุคคลจำนวนมาก Stokely Carmichaelได้รับการยกย่องจากการสร้างวลีการเหยียดเชื้อชาติในสถาบันในช่วงปลายทศวรรษ 1960 เขานิยามคำว่า "ความล้มเหลวโดยรวมขององค์กรในการให้บริการที่เหมาะสมและเป็นมืออาชีพแก่ผู้คนเนื่องจากสีผิว วัฒนธรรม หรือแหล่งกำเนิดทางชาติพันธุ์" [72]

Maulana Karengaแย้งว่าการเหยียดเชื้อชาติเป็นการทำลายวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และความเป็นไปได้ของมนุษย์ และผลกระทบของการเหยียดเชื้อชาติคือ "การทำลายความเป็นไปได้อย่างมหันต์ทางศีลธรรมของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดมนุษยชาติแอฟริกันใหม่ให้กับโลก วางยาพิษความสัมพันธ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตกับผู้อื่น ที่รู้จักเราผ่านแบบแผนนี้เท่านั้น และทำลายความสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างแท้จริงในหมู่ประชาชน" [73]

อื่นๆ

Othering เป็นคำที่บางคนใช้เพื่ออธิบายระบบการเลือกปฏิบัติโดยใช้คุณลักษณะของกลุ่มเพื่อแยกความแตกต่างออกจากบรรทัดฐาน [74]

อื่นๆ มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และความต่อเนื่องของการเหยียดเชื้อชาติ การทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งที่แตกต่าง แปลกใหม่ หรือด้อยพัฒนา คือการสรุปว่าไม่เหมือนกับสังคม 'ปกติ' ทัศนคติแบบอาณานิคมของยุโรปที่มีต่อชาวตะวันออกเป็นตัวอย่างนี้ เนื่องจากคิดว่าตะวันออกเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตะวันตก ผู้หญิงโดยที่ตะวันตกเป็นผู้ชาย อ่อนแอในที่ที่ตะวันตกแข็งแกร่งและเป็นประเพณีที่ตะวันตกก้าวหน้า [75]โดยการทำให้ลักษณะทั่วไปเหล่านี้และส่วนอื่นๆ ของตะวันออก ยุโรปได้กำหนดตัวเองว่าเป็นบรรทัดฐานพร้อมๆ กัน เพื่อยึดช่องว่างต่อไป [76]

กระบวนการของการเป็นคนอื่นส่วนใหญ่อาศัยจินตนาการถึงความแตกต่าง หรือความคาดหวังในความแตกต่าง ความแตกต่างเชิงพื้นที่อาจเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า "เรา" "อยู่ที่นี่" และ "คนอื่นๆ" อยู่เหนือ "ที่นั่น" [75]ความแตกต่างทางจินตนาการใช้เพื่อจัดหมวดหมู่บุคคลออกเป็นกลุ่มๆ และกำหนดลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้จินตนาการ [77]

เหยียดผิว

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหมายถึงการเลือกปฏิบัติต่อใครบางคนบนพื้นฐานของเชื้อชาติของพวกเขา

การแบ่งแยกเชื้อชาติ

วิดีโอภายนอก
video icon James A. White Sr.: ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ผมเคยเช่าบ้าน , TED Talks , 14:20, 20 กุมภาพันธ์ 2015

การแบ่งแยกทางเชื้อชาติคือการแยกมนุษย์ออกเป็นกลุ่มเชื้อชาติที่สร้างโดยสังคมในชีวิตประจำวัน อาจนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร ดื่มน้ำจากน้ำพุ ใช้ห้องน้ำ ไปโรงเรียน ไปดูหนัง หรือเช่าหรือซื้อบ้าน [78]การแบ่งแยกโดยทั่วไปเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่อาจมีอยู่โดยอาศัยบรรทัดฐานทางสังคม แม้ว่าจะไม่มีความชอบส่วนตัวที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้ ตามที่แนะนำโดยแบบจำลองของการแบ่งแยกและการทำงานที่ตามมาของโธมัส เชลลิง

Supremacism

ในปี ค.ศ. 1899 ลุงแซม (บุคคลจำลองของสหรัฐอเมริกา) ได้สร้างสมดุลให้กับทรัพย์สินใหม่ของเขา ซึ่งถูกมองว่าเป็นเด็กป่าเถื่อน ตัวเลขมี เปอร์โตริโก , ฮาวาย , คิวบา , ฟิลิปปินส์และ "Ladrones" (ความที่ หมู่เกาะมาเรียนา )

ศตวรรษของลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรปในอเมริกา , แอฟริกาและเอเชียมักจะถูกธรรมโดยสีขาว supremacistทัศนคติ [79]ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 วลี " ภาระของชายผิวขาว " ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อพิสูจน์นโยบายของจักรวรรดินิยมในฐานะองค์กรที่มีเกียรติ [80] [81]เหตุผลสำหรับนโยบายของชัยชนะและปราบปรามของชนพื้นเมืองอเมริกันเล็ดลอดออกมาจากการรับรู้ตายตัวของคนพื้นเมืองเป็น "ป่าอินเดียเลือดเย็น" เช่นที่พวกเขาอธิบายไว้ในคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา [82]แซม วูลฟ์สันแห่งเดอะการ์เดียนเขียนว่า "ข้อความของคำประกาศมักถูกอ้างถึงว่าเป็นการห่อหุ้มทัศนคติที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ที่มีต่อชนพื้นเมืองอเมริกันที่สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นมา" [83]ในบทความปี 1890 เกี่ยวกับการขยายอาณานิคมสู่ดินแดนของชนพื้นเมืองอเมริกันแอล. แฟรงค์ บอม ผู้เขียนเขียนว่า: "คนผิวขาว ตามกฎแห่งชัยชนะ โดยความยุติธรรมของอารยธรรม เป็นเจ้าแห่งทวีปอเมริกา และความปลอดภัยที่ดีที่สุดของพรมแดน การตั้งถิ่นฐานจะปลอดภัยโดยการทำลายล้างของชาวอินเดียนแดงที่เหลือเพียงไม่กี่คน” [84]ทัศนคติของมไหศวรรย์สีดำ , อำนาจสูงสุดอาหรับและเอเชียตะวันออกอำนาจสูงสุดยังอยู่

สัญลักษณ์/ทันสมัย

นักวิชาการบางคนโต้แย้งว่าในสหรัฐอเมริกา รูปแบบการเหยียดเชื้อชาติที่รุนแรงและก้าวร้าวก่อนหน้านี้ได้พัฒนาไปสู่รูปแบบอคติที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การเหยียดเชื้อชาติรูปแบบใหม่นี้บางครั้งเรียกว่า "การเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่" และมีลักษณะเฉพาะโดยการกระทำภายนอกที่ไม่มีอคติในขณะที่ยังคงทัศนคติที่มีอคติอยู่ในใจ แสดงพฤติกรรมที่มีอคติที่ละเอียดอ่อน เช่น การกระทำที่ได้รับแจ้งโดยการระบุคุณสมบัติต่อผู้อื่นตามแบบแผนทางเชื้อชาติ และการประเมินสิ่งเดียวกัน พฤติกรรมแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของบุคคลที่ได้รับการประเมิน [85]มุมมองนี้มีพื้นฐานมาจากการศึกษาเกี่ยวกับอคติและพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ ซึ่งบางคนจะกระทำการอย่างคลุมเครือต่อคนผิวดำ โดยมีปฏิกิริยาเชิงบวกในบางบริบทที่เป็นสาธารณะมากกว่า แต่มีมุมมองและการแสดงออกเชิงลบมากขึ้นในบริบทที่เป็นส่วนตัวมากกว่า ความสับสนนี้ยังอาจมองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น ในการตัดสินใจจ้างงาน ซึ่งผู้สมัครงานที่ได้รับการประเมินในทางบวกอาจได้รับผลตอบรับจากนายจ้างโดยไม่รู้ตัวในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนื่องจากเชื้อชาติของพวกเขา [86] [87] [88]นักวิชาการบางคนถือว่าการเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่มีลักษณะเฉพาะโดยการปฏิเสธแบบแผนอย่างชัดเจน รวมกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลที่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เชื้อชาติ อุดมการณ์ที่พิจารณาโอกาสที่ปัจเจกบุคคลล้วนๆ พื้นฐานที่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องของเชื้อชาติในการกำหนดโอกาสของแต่ละบุคคลและการแสดงรูปแบบทางอ้อมของการรุกรานเล็กน้อยต่อและ/หรือการหลีกเลี่ยงผู้คนจากเผ่าพันธุ์อื่น [89]

อคติของจิตใต้สำนึก

การวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่อ้างว่าตนปฏิเสธการเหยียดเชื้อชาติอย่างมีสติอาจยังคงแสดงอคติของจิตใต้สำนึกตามเชื้อชาติในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา แม้ว่า "อคติทางเชื้อชาติในจิตใต้สำนึก" ดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความของการเหยียดเชื้อชาติอย่างเต็มที่ แต่ผลกระทบของความเอนเอียงดังกล่าวอาจคล้ายคลึงกัน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเด่นชัดน้อยกว่า ไม่ชัดเจน มีสติสัมปชัญญะหรือจงใจ [90]

ในปีพ.ศ. 2462 ข้อเสนอที่จะรวมข้อกำหนดความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติไว้ในกติกาของสันนิบาตชาติได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมาก แต่ไม่ได้นำมาใช้ในการประชุมสันติภาพปารีสในปี พ.ศ. 2462 ในปี พ.ศ. 2486 ญี่ปุ่นและพันธมิตรได้ประกาศให้มีการเลิกจ้างทางเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติที่จะเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเขาในการประชุมเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่ [91]บทความ 1 ของกฎบัตรสหประชาชาติปี 1945 รวมถึง "การส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ" ตามวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ

ในปี 1950 UNESCO ได้เสนอแนะในThe Race Questionซึ่งเป็นคำแถลงที่ลงนามโดยนักวิชาการ 21 คน เช่นAshley Montagu , Claude Lévi-Strauss , Gunnar Myrdal , Julian Huxleyเป็นต้น – เพื่อ "เลิกใช้คำว่าraceโดยสิ้นเชิงและแทนที่จะพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ " คำสั่งประณามวิทยาศาสตร์ชนชาติทฤษฎีที่ได้มีบทบาทในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยมุ่งเป้าไปที่ทั้งการหักล้างทฤษฎีการเหยียดผิวทางวิทยาศาสตร์ โดยเผยแพร่ความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับ "คำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติ" และประณามการเหยียดเชื้อชาติในทางศีลธรรมว่าขัดต่อปรัชญาของการตรัสรู้และการสันนิษฐานว่ามีสิทธิเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน พร้อมกับ Myrdal ของชาวอเมริกัน Dilemma: นิโกรปัญหาและโมเดิร์นประชาธิปไตย (1944) การแข่งขันคำถามอิทธิพล 1954 ศาลฎีกาสหรัฐdesegregationตัดสินใจในโวลต์คณะกรรมการการศึกษา. [92]นอกจากนี้ ในปี 1950 ได้มีการนำอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาใช้ ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเด็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [93]

องค์การสหประชาชาติใช้คำจำกัดความของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบซึ่งนำมาใช้ในปี 2509: [94]

... ความแตกต่าง การกีดกัน การจำกัดหรือความชอบใด ๆ ตามเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์ที่มีจุดประสงค์หรือผลของการทำให้เป็นโมฆะหรือทำให้การรับรู้ ความเพลิดเพลิน หรือการออกกำลังกายโดยเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและ เสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือด้านอื่นใดของชีวิตสาธารณะ (ส่วนที่ 1 ของข้อ 1 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ)

ในปี 2544 สหภาพยุโรปได้สั่งห้ามการเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจนพร้อมกับรูปแบบการเลือกปฏิบัติทางสังคมรูปแบบอื่น ๆ ในกฎบัตรแห่งสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรปผลกระทบทางกฎหมายซึ่งหากจำเป็น จะต้องจำกัดเฉพาะสถาบันของสหภาพยุโรป : “มาตรา 21 ของกฎบัตรห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์หรือสังคม ลักษณะทางพันธุกรรม ภาษา ศาสนาหรือความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด สมาชิกของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ อายุ หรือทางเพศ การปฐมนิเทศและการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งสัญชาติ” [95]

โปสเตอร์หาเสียงทางการเมืองที่เหยียดผิวPro- Hiester Clymerจาก การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียในปี 2409

การเหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ในฐานะ " การเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์ " ซึ่งพยายามจัดหมวดหมู่ทางเชื้อชาติของมนุษยชาติ [96]ในปี ค.ศ. 1775 โยฮันน์ บลูเมนบัคแบ่งประชากรโลกออกเป็นห้ากลุ่มตามสีผิว (คอเคเซียน มองโกล ฯลฯ) โดยให้ทัศนะว่าผู้ที่ไม่ใช่คอเคเซียนได้เกิดขึ้นจากกระบวนการเสื่อมโทรม ทัศนะเบื้องต้นอีกประการหนึ่งในการเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์คือทัศนะ polygenistซึ่งถือได้ว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นแยกจากกัน ตัวอย่างเช่นPolygenist Christoph Meinersแบ่งมนุษยชาติออกเป็นสองส่วนซึ่งเขาระบุว่าเป็น "เผ่าพันธุ์ขาวที่สวยงาม" และ "เผ่าพันธุ์ดำน่าเกลียด" ในหนังสือของไมเนอร์สThe Outline of History of Mankindเขาอ้างว่าลักษณะสำคัญของเชื้อชาติคือความงามหรือความอัปลักษณ์ เขามองว่ามีแต่คนผิวขาวเท่านั้นที่สวย เขาถือว่าเผ่าพันธุ์ที่น่าเกลียดนั้นด้อยกว่า ผิดศีลธรรม และเหมือนสัตว์

Anders Retziusแสดงให้เห็นว่าทั้งชาวยุโรปและคนอื่น ๆ ไม่ใช่ "เผ่าพันธุ์บริสุทธิ์" แต่มีต้นกำเนิดผสมกัน แม้ว่าจะไม่น่าเชื่อถือก็ตาม ที่มาของอนุกรมวิธานของ Blumenbach ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในการจำแนกประเภทของประชากรในสหรัฐอเมริกา ฮันส์ Peder Steensbyในขณะที่ขอเน้นว่ามนุษย์ทุกคนในวันนี้มีต้นกำเนิดผสมในปี 1907 อ้างว่าต้นกำเนิดของความแตกต่างของมนุษย์จะต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษย้อนกลับไปในเวลาและคาดคะเนได้ว่า "การแข่งขันที่บริสุทธิ์" ในวันนี้จะเป็นคนพื้นเมืองออสเตรเลีย [97]

ป้ายบน ชายหาดที่แบ่งแยกทางเชื้อชาติใน ยุคการแบ่งแยกสีผิวใน แอฟริกาใต้โดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีไว้สำหรับ "การใช้สมาชิกของกลุ่มเชื้อชาติขาวเพียงผู้เดียว"

วิทยาศาสตร์ชนชาติลดลงอย่างมากจากความโปรดปรานในต้นศตวรรษที่ 20 แต่ต้นกำเนิดของมนุษย์และสังคมแตกต่างพื้นฐานที่มีการวิจัยยังอยู่ในสถาบันการศึกษาในสาขาต่าง ๆ เช่นพันธุศาสตร์ของมนุษย์รวมทั้งpaleogenetics , มานุษยวิทยาสังคม , การเมืองเปรียบเทียบ , ประวัติศาสตร์ของศาสนา , ประวัติศาสตร์ของความคิด , ประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ , จริยธรรมและจิตเวช มีการปฏิเสธวิธีการใด ๆ อย่างกว้างขวางโดยอิงจากสิ่งที่คล้ายกับเผ่าพันธุ์ของ Blumenbach ไม่ชัดเจนว่าจะยอมรับแบบแผนทางชาติพันธุ์และระดับชาติ เมื่อใดและเมื่อใด

แม้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อุดมการณ์เหยียดผิวถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยเหตุผลทางจริยธรรม การเมือง และวิทยาศาสตร์ การเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติยังคงแพร่หลายไปทั่วโลก

Du Boisตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่ได้นึกถึง "เชื้อชาติ" มากนัก แต่เป็นวัฒนธรรม: "... ประวัติศาสตร์ร่วมกัน กฎหมายและศาสนาทั่วไป นิสัยทางความคิดที่คล้ายคลึงกัน และจิตสำนึกที่มุ่งมั่นร่วมกันเพื่ออุดมคติบางอย่างของชีวิต" [98]ชาตินิยมช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นคนแรกที่ยอมรับวาทกรรมร่วมสมัยเรื่อง "เชื้อชาติ" ชาติพันธุ์ และ "การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด " เพื่อสร้างหลักคำสอนชาตินิยมใหม่ ในท้ายที่สุด การแข่งขันไม่ได้แสดงถึงลักษณะที่สำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์เท่านั้น แต่ยังถือเป็นตัวกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของชาติอย่างเด็ดขาด [99]ตามทัศนะนี้วัฒนธรรมคือการสำแดงทางกายภาพที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ตามที่กำหนดโดยลักษณะทางเชื้อชาติอย่างเต็มที่ วัฒนธรรมและเชื้อชาติถือว่ามีความเกี่ยวพันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน บางครั้งถึงแม้จะรวมสัญชาติหรือภาษาไว้ในชุดของคำจำกัดความก็ตาม ความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติมักจะเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ค่อนข้างผิวเผินซึ่งระบุและโฆษณาได้ง่าย เช่น ผมบลอนด์ คุณสมบัติทางเชื้อชาติมักจะเกี่ยวข้องกับสัญชาติและภาษามากกว่าการกระจายทางภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของลักษณะทางเชื้อชาติ ในกรณีของนอร์ดิกนิกาย " เจอร์มานิก " เทียบเท่ากับความเหนือกว่าของเชื้อชาติ

แนวคิดเรื่องความเหนือกว่าทางเชื้อชาติสนับสนุนโดยค่านิยมชาตินิยมและชาติพันธุ์ที่ยึดถือชาติพันธุ์เป็นหลัก แนวคิดเรื่องความเหนือกว่าทางเชื้อชาตินี้พัฒนาขึ้นเพื่อแยกความแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นที่ถือว่าด้อยกว่าหรือไม่บริสุทธิ์ การเน้นที่วัฒนธรรมนี้สอดคล้องกับคำจำกัดความกระแสหลักในปัจจุบันของการเหยียดเชื้อชาติ: "[r]acism ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีอยู่ของ 'เชื้อชาติ' มันสร้างพวกเขาผ่านกระบวนการของการแบ่งสังคมออกเป็นหมวดหมู่: ทุกคนสามารถแบ่งแยกเชื้อชาติได้โดยไม่ขึ้นกับร่างกาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา" [100]

คำจำกัดความนี้เพิกเฉยต่อแนวคิดทางชีววิทยาของเชื้อชาติอย่างชัดเจน ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ ในคำพูดของDavid C. Rowe "[a] แนวความคิดทางเชื้อชาติแม้ว่าบางครั้งจะซ่อนอยู่ในชื่ออื่นจะยังคงใช้ในด้านชีววิทยาและในด้านอื่น ๆ เพราะนักวิทยาศาสตร์และฆราวาสต่างหลงใหลในความหลากหลายของมนุษย์ ซึ่งบางส่วนถูกจับโดยเผ่าพันธุ์" [11]

อคติทางเชื้อชาติอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่นปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 กล่าวถึงอคติทางเชื้อชาติอย่างชัดเจนถัดจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติพันธุ์ (มาตรา 1) [102]

หลุมศพขนาดใหญ่ที่ถูกขุดเพื่อหาศพที่ถูกแช่แข็งจากการสังหารหมู่ที่หัวเข่าที่ได้รับบาดเจ็บในปี 1890 ซึ่งกองทัพสหรัฐฯ ได้สังหารชาวลาโกตาไป 150 คนถือเป็นการสิ้นสุดของ สงครามอเมริกันอินเดียน

การอภิปรายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการเหยียดเชื้อชาติมักประสบกับการขาดความชัดเจนตลอดระยะเวลา จำนวนมากใช้คำว่า "ชนชาติ" เพื่ออ้างถึงปรากฏการณ์ทั่วไปมากขึ้นเช่นxenophobiaและประเพณีแม้นักวิชาการพยายามที่จะแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนปรากฏการณ์เหล่านั้นมาจากการเหยียดสีผิวในฐานะที่เป็นอุดมการณ์หรือจากวิทยาศาสตร์ชนชาติซึ่งมีน้อยจะทำอย่างไรกับความเกลียดกลัวชาวต่างสามัญ คนอื่นๆ ผสมผสานรูปแบบการเหยียดเชื้อชาติล่าสุดกับรูปแบบก่อนหน้าของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และระดับชาติ ในกรณีส่วนใหญ่ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และชาติพันธุ์ดูเหมือนจะเป็นหนี้ตัวเองจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ในบางกรณีเชื้อชาติและลัทธิชาตินิยมถูกควบคุมเพื่อระดมพลรบในสงครามระหว่างจักรวรรดิทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ (เช่น ชาวมุสลิมเติร์กและชาวออสเตรีย-ฮังการีคาทอลิก)

พัฒนาการของการแข่งขันและการเหยียดสีผิวมักจะมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ตลอดประวัติศาสตร์ เมื่อฝ่ายตรงข้ามถูกระบุว่าเป็น "คนอื่น" ตามแนวคิดเรื่องเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ "คนอื่น" ถูกตีความว่าหมายถึง "ด้อยกว่า") วิธีการที่ใช้โดยฝ่ายที่ถือว่า "เหนือกว่า" ในดินแดนที่เหมาะสม ทรัพย์สินของมนุษย์หรือความมั่งคั่งทางวัตถุมักไร้ความปรานี โหดเหี้ยม และถูกจำกัดด้วยการพิจารณาทางศีลธรรมหรือจริยธรรม ตามคำกล่าวของนักประวัติศาสตร์ Daniel Richter การกบฏของ Pontiacได้เห็นการเกิดขึ้นทั้งสองด้านของความขัดแย้งของ "แนวความคิดใหม่ที่ว่าคนพื้นเมืองทั้งหมดเป็น 'อินเดียน' ที่ชาวยูโร - อเมริกันทั้งหมดเป็น 'คนผิวขาว' และทุกคนจะต้องรวมกันเป็นหนึ่ง ทำลายอีก". [103] Basil Davidsonระบุในสารคดีของเขาแอฟริกา: แตกต่างแต่เท่าเทียมกัน การเหยียดเชื้อชาตินั้น อันที่จริง เพิ่งโผล่ขึ้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากความจำเป็นในการให้เหตุผลในการเป็นทาสในอเมริกา

ประวัติศาสตร์ชนชาติเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังการค้าทาสมหาสมุทรแอตแลนติก [104]มันก็เป็นกำลังสำคัญเบื้องหลังการแบ่งแยกเชื้อชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 และแอฟริกาใต้ภายใต้การแบ่งแยกสีผิว ; การเหยียดเชื้อชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในโลกตะวันตกได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีและถือเป็นจุดอ้างอิงในการศึกษาและวาทกรรมเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ [105]การเหยียดเชื้อชาติมีบทบาทในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และโครงการอาณานิคมเช่นยุโรปการล่าอาณานิคมของอเมริกา , แอฟริกาและเอเชีย ชนพื้นเมืองได้รับ - และ - มักมีทัศนคติที่แบ่งแยกเชื้อชาติ การปฏิบัติและอุดมการณ์ของชนชาติจะถูกประณามจากสหประชาชาติในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน [16]

ชาตินิยมทางชาติพันธุ์และทางเชื้อชาติ

ใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านการเกณฑ์ทหารปี 1917 ที่ วิงวอนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง " ทำให้ออสเตรเลียขาวขึ้น " ฝูงคนเอเชียถือธงมังกรปรากฏทางทิศเหนือ

หลังจากที่โปเลียนยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับใหม่ " เชื้อชาติคำถาม" ที่นำไปสู่ reconfigurations ของแผนที่ยุโรปซึ่งพรมแดนระหว่างรัฐที่ได้รับการเบี่ยงในช่วง 1648 สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย ลัทธิชาตินิยมได้ปรากฏตัวครั้งแรกด้วยการประดิษฐ์levée en masseโดยนักปฏิวัติฝรั่งเศสดังนั้นจึงเป็นการประดิษฐ์การเกณฑ์ทหารเพื่อที่จะสามารถปกป้องสาธารณรัฐที่เพิ่งก่อตั้งใหม่จากคำสั่งAncien Régime ที่แสดงโดยราชวงศ์ยุโรป นี้นำไปสู่สงครามปฏิวัติฝรั่งเศส (1792-1802) และหลังจากนั้นจะพ่วงของนโปเลียนและภายหลังการอภิปรายยุโรปกว้างในแนวคิดและความเป็นจริงของประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐชาติ สนธิสัญญา Westphaliaแบ่งยุโรปเข้ามาในอาณาจักรต่างๆและสหราชอาณาจักร (เช่นจักรวรรดิออตโตที่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวรรดิสวีเดนที่ราชอาณาจักรฝรั่งเศสฯลฯ ) และสำหรับศตวรรษสงครามถูกขับเคี่ยวกันระหว่างเจ้าชาย ( Kabinettskriegeในภาษาเยอรมัน)

รัฐชาติสมัยใหม่ปรากฏขึ้นหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยมีการก่อตัวของความรู้สึกรักชาติเป็นครั้งแรกในสเปนระหว่างสงครามคาบสมุทร (1808–1813 หรือที่รู้จักในสเปนในชื่อสงครามประกาศอิสรภาพ) แม้จะมีการฟื้นฟูของการสั่งซื้อก่อนที่มี 1815 คองเกรสแห่งเวียนนาที่ "เชื้อชาติคำถาม" กลายเป็นปัญหาหลักของยุโรปในช่วงยุคอุตสาหกรรมชั้นนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิวัติ 1848ที่อิตาเลียนผสมผสานเสร็จสมบูรณ์ในช่วง 1871 ฝรั่งเศสปรัสเซียนสงคราม , ที่ตัวเอง culminated ในประกาศของจักรวรรดิเยอรมันในห้องโถงกระจกในพระราชวังแวร์ซายจึงบรรลุการรวมเยอรมัน

ในขณะเดียวกันจักรวรรดิออตโตมัน " คนป่วยของยุโรป " กำลังเผชิญกับขบวนการชาตินิยมที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งควบคู่ไปกับการล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีจะนำไปสู่การสร้างประเทศต่างๆ หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง - รัฐของคาบสมุทรบอลข่านโดยมี " ชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ" อยู่ในพรมแดน [107]

ชาตินิยมทางชาติพันธุ์ซึ่งสนับสนุนความเชื่อในการเป็นสมาชิกทางพันธุกรรมของชาติได้ปรากฏตัวขึ้นในบริบททางประวัติศาสตร์โดยรอบการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่

อิทธิพลหลักประการหนึ่งคือขบวนการชาตินิยมแนวโรแมนติกในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 19 โดยมีบุคคลเช่นJohann Herder (1744–1803), Johan Fichte (1762–1814) ในAddresses to the German Nation (1808), ฟรีดริช Hegel (1770–1831) หรือในฝรั่งเศสJules Michelet (1798–1874) ตรงกันข้ามกับลัทธิชาตินิยมแบบเสรีนิยมตัวแทนของผู้เขียนเช่นเออร์เนสต์เรแนน (2366-2435) ผู้ซึ่งรู้สึกชาติเป็นชุมชนซึ่งแทนที่จะตั้งอยู่บนกลุ่มชาติพันธุ์โวลค์และเป็นภาษาทั่วไปที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับเจตจำนงที่จะอยู่ด้วยกัน ("ประเทศชาติเป็นประชามติรายวัน", 2425) หรือจอห์นสจ๊วตมิลล์ (1806–1873) [108]ลัทธิชาตินิยมทางชาติพันธุ์ผสมผสานกับวาทกรรมเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับ " จักรวรรดินิยมในทวีป" ( Hannah Arendt , 1951 [109] ) วาทกรรม ตัวอย่างเช่น ในวาทกรรมpan-Germanismซึ่งตั้งสมมติฐานความเหนือกว่าทางเชื้อชาติของ German Volk (ผู้คน /พื้นบ้าน). แพนเยอรมันลีก ( Alldeutscher รวมกัน ) สร้างขึ้นในปี 1891 การเลื่อนตำแหน่งจักรวรรดินิยมเยอรมันและ " สุขอนามัยเชื้อชาติ " และเป็นศัตรูกับการแต่งงานกับชาวยิว อีกประการหนึ่งในปัจจุบันที่นิยมการเคลื่อนไหวVölkischนอกจากนั้นยังมีผู้สนับสนุนที่สำคัญของเยอรมันวาทกรรมชาตินิยมชาติพันธุ์และมันรวมอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันที่ทันสมัยยิวเชื้อชาติ สมาชิกของขบวนการVölkischโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่สังคมจะมีส่วนร่วมในการก่อตั้งพรรคเยอรมันของงาน (DAP) ในมิวนิคในปี 1918 บรรพบุรุษของพรรคนาซี Pan-Germanism มีบทบาทชี้ขาดในช่วงระหว่างสงครามระหว่างปี ค.ศ. 1920-1930 [19]

กระแสเหล่านี้เริ่มเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องชาติกับแนวคิดทางชีววิทยาของ " เผ่าพันธุ์หลัก " (มักเป็น " เผ่าพันธุ์อารยัน " หรือ " เชื้อชาตินอร์ดิก ") ที่ออกมาจากวาทกรรมเหยียดผิวทางวิทยาศาสตร์ พวกเขารวมสัญชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่า "เชื้อชาติ" ในลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวาทกรรมทางเชื้อชาติก่อนหน้านี้ที่แสดงถึงการมีอยู่ของ "การต่อสู้ทางเชื้อชาติ" ภายในประเทศและรัฐเอง นอกจากนี้ พวกเขาเชื่อว่าเขตแดนทางการเมืองควรสะท้อนถึงกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกล่าวหา ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ต้องล้างเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะบรรลุ "ความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติ" และเพื่อให้เกิดความเป็นเนื้อเดียวกันทางชาติพันธุ์ในรัฐชาติ

อย่างไรก็ตาม วาทกรรมเหยียดผิวดังกล่าว รวมกับลัทธิชาตินิยม ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงกลุ่มชาวเยอรมันเท่านั้น ในฝรั่งเศส การเปลี่ยนผ่านจากลัทธิชาตินิยมเสรีนิยมของพรรครีพับลิกันไปสู่ลัทธิชาตินิยมทางชาติพันธุ์ ซึ่งทำให้ลัทธิชาตินิยมมีลักษณะเฉพาะของขบวนการขวาจัดในฝรั่งเศสเกิดขึ้นระหว่างกิจการเดรย์ฟัสเมื่อปลายศตวรรษที่ 19. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วิกฤตทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อสังคมฝรั่งเศส เกี่ยวกับการกล่าวหาว่าทรยศต่ออัลเฟรด เดรย์ฟัสนายทหารชาวยิวชาวฝรั่งเศส ประเทศแบ่งขั้วตัวเองออกเป็นสองค่ายตรงข้าม หนึ่งเป็นตัวแทนของÉmile Zolaผู้เขียนJ'Accuse…! เพื่อปกป้องอัลเฟรด เดรย์ฟัส และอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนของกวีชาตินิยมมอริซ บาร์แรส (1862–1923) หนึ่งในผู้ก่อตั้งวาทกรรมชาตินิยมทางชาติพันธุ์ในฝรั่งเศส [110]ในเวลาเดียวกันชาร์ลส์ เมาราส (2411-2495) ผู้ก่อตั้งขบวนการราชาธิปไตยAction française ตั้งทฤษฎีว่า "ต่อต้านฝรั่งเศส" ประกอบด้วย "สี่รัฐพันธมิตรของโปรเตสแตนต์ ยิว ฟรีเมสัน และชาวต่างชาติ" (ของเขา คำจริงสำหรับคำหลังเป็นmétèquesดูถูก) อันที่จริงกับเขาสามคนแรกทุกคน "ชาวต่างชาติภายใน" ที่ขู่ว่าความสามัคคีของชนเผ่าของชาวฝรั่งเศส

ชาติพันธุ์นิยมและโปรโต-ชนชาติ-

พระธรรมปฐมกาลสาปแช่งพระคัมภีร์ไบเบิล 's ใน คานาอันซึ่งมักจะถูกตีความว่าเป็น คำสาปแช่งพ่อของเขา แฮมถูกนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึง การเป็นทาสในศตวรรษที่ 19 ของอเมริกา [111]

เบอร์นาร์ด ลูอิสได้อ้างถึงนักปรัชญาชาวกรีก อริสโตเติลซึ่งในการอภิปรายของเขาเรื่องการเป็นทาสระบุว่าในขณะที่ชาวกรีกเป็นอิสระโดยธรรมชาติ " คนป่าเถื่อน " (ที่ไม่ใช่ชาวกรีก) เป็นทาสโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติของพวกเขาจะเต็มใจมากขึ้น ยื่นต่อรัฐบาลเผด็จการ [112]แม้ว่าอริสโตเติลไม่ได้ระบุการแข่งขันใด ๆ เขาระบุว่าคนที่มาจากประเทศนอกประเทศกรีซมีแนวโน้มที่จะเป็นภาระของการเป็นทาสกว่าผู้ที่มาจากประเทศกรีซ [113]ในขณะที่อริสโตเติลกล่าวถึงทาสโดยธรรมชาติมากที่สุดคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและวิญญาณทาส (ไม่เหมาะที่จะปกครอง ไม่ฉลาด) ซึ่งดูเหมือนจะบ่งบอกถึงพื้นฐานทางกายภาพสำหรับการเลือกปฏิบัติ เขายังระบุอย่างชัดเจนว่าวิญญาณและร่างกายที่ถูกต้อง ไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไป หมายความว่าสิ่งที่กำหนดที่สุดสำหรับความด้อยกว่าและทาสโดยธรรมชาติ กับเจ้านายตามธรรมชาติคือวิญญาณ ไม่ใช่ร่างกาย [114]นี้โปรชนชาติถูกมองว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในการเหยียดสีผิวที่ทันสมัยโดยข้เบนจามินไอแซก

โปรโต-การเหยียดเชื้อชาติและชาติพันธุ์นิยมเช่นนี้ต้องพิจารณาในบริบท เนื่องจากความเข้าใจสมัยใหม่เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติโดยอาศัยความด้อยทางกรรมพันธุ์ (ด้วยการเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากสุพันธุศาสตร์และการเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์) ยังไม่ได้รับการพัฒนา และไม่ชัดเจนว่าอริสโตเติลเชื่อในความต่ำต้อยตามธรรมชาติของอนารยชนหรือไม่ เกิดจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ (เช่นคนรุ่นเดียวกันหลายคน) หรือโดยกำเนิด [15]

นักประวัติศาสตร์ Dante A. Puzzo ในการอภิปรายของเขาเกี่ยวกับอริสโตเติล การเหยียดเชื้อชาติ และโลกโบราณเขียนว่า: [116]

การเหยียดเชื้อชาติตั้งอยู่บนสมมติฐานพื้นฐานสองประการ: มีความสัมพันธ์กันระหว่างลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางศีลธรรม ที่มนุษยชาติแบ่งออกเป็นหุ้นที่เหนือกว่าและด้อยกว่า ดังนั้นการเหยียดเชื้อชาติจึงเป็นแนวคิดสมัยใหม่ เพราะก่อนศตวรรษที่ XVI แทบไม่มีอะไรในชีวิตและความคิดของตะวันตกที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดแตกต่างที่ชัดเจนจะต้องทำระหว่างชนชาติและประเพณี  ... โบราณฮีบรูในหมายถึงทุกคนที่ไม่ได้ฮีบรูเป็นคนต่างชาติได้รับการผ่อนคลายในประเพณีไม่ได้อยู่ในการเหยียดสีผิว ... ดังนั้น ชาวเฮลเลเนสจึงตั้งชื่อว่าคนที่ไม่ใช่ชาวเฮลเลนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชาวไซเธียนป่าหรือชาวอียิปต์ที่พวกเขายอมรับว่าเป็นครูสอนศิลปะแห่งอารยธรรม—คนป่าเถื่อน คำที่แสดงถึงสิ่งที่แปลกหรือแปลกปลอม

เบอร์นาร์ด ลูอิสยังได้อ้างถึงนักประวัติศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ[117]รวมทั้งอัล-มูกัดดาซีอัล-จาฮิอัล-มาซูดี อาบูเรย์ฮับีรูนีนาซีร์ อัล-ดิน อัล-ตูซี และอิบนุ กุไตบะห์ [117]แม้ว่าอัลกุรอานเป็นการแสดงออกถึงความไม่มีอคติทางเชื้อชาติลูอิสระบุว่าอคติ ethnocentric ต่อมาพัฒนาในหมู่ชาวอาหรับสำหรับหลากหลายเหตุผล: [117]ของพวกเขาล้วนกว้างขวางและการค้าทาส ; อิทธิพลของความคิดของอริสโตเติลเกี่ยวกับการเป็นทาส ซึ่งนักปรัชญามุสลิมบางคนชี้ไปที่ซานญ์ ( เป่าตู[118] ) และชาวเตอร์ก ; [112]และอิทธิพลของแนวคิดยิว-คริสเตียนเกี่ยวกับการแบ่งแยกระหว่างมวลมนุษยชาติ [119]แอฟริกาอาหรับเขียนอัลจาฮิซตัวเองมีZanjปู่เขียนหนังสือมีสิทธิเหนือกว่าของคนผิวดำเพื่อผิวขาว , [120]และอธิบายว่าทำไม Zanj เป็นสีดำในแง่ของชะตาสิ่งแวดล้อมใน "ใน Zaj" บทของบทความ . [121]โดยศตวรรษที่ 14 ทาสจำนวนมากมาจากอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา- ; ลูอิสให้เหตุผลว่าสิ่งนี้นำไปสู่การชอบของนักประวัติศาสตร์ชาวอียิปต์อัล-อับซิบิ (1388–1446) ที่เขียนว่า "[i]t ถูกกล่าวว่าเมื่อทาส [ดำ] อิ่มแล้ว เขาผิดประเวณี เมื่อเขาหิว เขาจะขโมย" [122]อ้างอิงจากส ลูอิสอิบนุ คัลดุน ปราชญ์ชาวตูนิเซียในศตวรรษที่ 14 ยังเขียนว่า: [117] [123]

...นอกเหนือจาก [ชนชาติที่รู้จักกันในแอฟริกาตะวันตกสีดำ] ทางใต้ไม่มีอารยธรรมที่เหมาะสม มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ใกล้ชิดกับสัตว์ใบ้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าทึบและในถ้ำ กินสมุนไพรและเมล็ดพืชที่ไม่ได้เตรียมไว้ มักกินกันเอง พวกเขาไม่สามารถถือได้ว่าเป็นมนุษย์ ดังนั้น ชาตินิโกรมักจะยอมจำนนต่อความเป็นทาส เพราะ (นิโกร) มีเพียงเล็กน้อยที่เป็นมนุษย์ (โดยพื้นฐาน) และมีคุณลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกับสัตว์ใบ้ดังที่เราได้กล่าวไว้

อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์อับเดลมาจิด ฮันนูมแห่งมหาวิทยาลัยเวสเลยัน กล่าวว่า ทัศนคติดังกล่าวไม่แพร่หลายจนถึงศตวรรษที่ 18 และ 19 เขาให้เหตุผลว่าข้อความบางส่วนของตำราภาษาอาหรับ เช่น ตำราของ Ibn Khaldun เป็นการแปลที่ผิดพลาดโดยชาวตะวันออกของฝรั่งเศส ซึ่งคาดการณ์ถึงมุมมองของชนชั้นแบ่งแยกเชื้อชาติและอาณานิคมของศตวรรษที่ 19 ในการแปลงานเขียนภาษาอาหรับในยุคกลาง [124]เจมส์ อี. ลินด์เซย์ยังให้เหตุผลว่าแนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหรับนั้นไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน [125]

Limpieza de sangre

ด้วยการพิชิตราชวงศ์อุมัยยะฮ์ของสเปนมุสลิมอาหรับและเบอร์เบอร์โสก่อนหน้าซิกอทปกครองและสร้างAl-Andalus , [126]ซึ่งมีส่วนทำให้ยุคทองของวัฒนธรรมของชาวยิวและกินเวลานานหลายศตวรรษที่หก [127]ตามมาด้วยหลายศตวรรษยาวReconquista , [128]สิ้นสุดภายใต้คาทอลิกพระมหากษัตริย์ เฟอร์ดินานด์ VและIsabella ฉัน ชาวสเปนคาทอลิกที่เป็นมรดกตกทอดได้กำหนดหลักคำสอนเรื่องความสะอาดของเลือด มันเป็นช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์ว่าแนวคิดตะวันตกของชนชั้นสูง " เลือดสีฟ้า " โผล่ออกมาใน racialized บริบททางศาสนาและศักดินา[129]เพื่อยับยั้งการเคลื่อนไหวทางสังคมสูงขึ้นของการแปลงคริสเตียนใหม่ Robert Lacey อธิบายว่า: [130]

เป็นชาวสเปนที่ทำให้โลกมีความคิดที่ว่าเลือดของขุนนางไม่ใช่สีแดง แต่เป็นสีน้ำเงิน ชนชั้นสูงของสเปนเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงศตวรรษที่สิบเก้าในรูปแบบการทหารคลาสสิก โดยยึดครองดินแดนเป็นนักรบบนหลังม้า พวกเขาต้องดำเนินกระบวนการต่อไปนานกว่าห้าร้อยปี โดยดึงส่วนหลังของคาบสมุทรออกจากผู้ครอบครองชาวมัวร์ และขุนนางผู้หนึ่งได้สาธิตสายเลือดของเขาโดยชูแขนดาบขึ้นเพื่อแสดงเส้นสายเลือดสีน้ำเงินใต้ผิวหนังสีซีดของเขา— หลักฐานว่าการเกิดของเขาไม่ได้ถูกศัตรูผิวคล้ำปนเปื้อน Sangre azul เลือดสีน้ำเงินจึงเป็นคำสละสลวยสำหรับการเป็นคนผิวขาว —เครื่องเตือนใจเฉพาะของสเปนเองว่ารอยเท้าอันประณีตของขุนนางผ่านประวัติศาสตร์ทำให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติที่ขัดเกลาน้อยกว่า

หลังจากการขับไล่ชาวอาหรับมัวร์และชาวยิวดิฟฮาร์ดส่วนใหญ่ออกจากคาบสมุทรไอบีเรียชาวยิวและมุสลิมที่เหลือก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนมานับถือนิกายโรมันคาธอลิก กลายเป็น " คริสเตียนใหม่ " ซึ่งบางครั้งถูก " คริสเตียนเก่า " กีดกันในบางครั้ง เมืองต่างๆ (รวมถึงโตเลโด ) แม้จะมีการประณามจากศาสนจักรและรัฐ ซึ่งทั้งคู่ต้อนรับฝูงแกะใหม่ [129]การสอบสวนดำเนินการโดยสมาชิกของคณะโดมินิกันเพื่อกำจัดผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ยังคงปฏิบัติศาสนายิวและศาสนาอิสลามอย่างลับๆ ระบบและอุดมการณ์ของLimpieza เดอ Sangreเมตตาที่นับถือศาสนาคริสต์เท็จจากสังคมเพื่อป้องกันการกบฏ [131]ส่วนที่เหลือของกฎหมายดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในศตวรรษที่ 19 ในบริบททางการทหาร [132]

ในโปรตุเกสความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างคริสเตียนใหม่และคริสเตียนเก่าสิ้นสุดลงด้วยกฤษฎีกาทางกฎหมายที่ออกโดยMarquis of Pombalในปี ค.ศ. 1772 เกือบสามศตวรรษหลังจากการดำเนินการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ กฎหมายLimpieza de sangreเป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันในช่วงการล่าอาณานิคมของอเมริกาซึ่งนำไปสู่การแยกเชื้อชาติและศักดินาของผู้คนและชั้นทางสังคมในอาณานิคม อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมักถูกละเลยเนื่องจากอาณานิคมใหม่ต้องการคนที่มีทักษะ [133]

ภาพประกอบในศตวรรษที่ 16 โดย เฟลมิชโปรเตสแตนต์ โอดอร์เดอ Bryสำหรับ ลาสเสซ 's Brevisima relación de la destrucciónเดอลาส Indiasภาพวาดโหดสเปนในช่วง พิชิตคิวบา

ในตอนท้ายของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่บายาโดลิดอภิปราย (1550-1551) เกี่ยวกับการรักษาของชาวพื้นเมืองของ " โลกใหม่ " หลุมนักบวชสาธารณรัฐโดมินิกันและบิชอปแห่งเชียปัสBartoloméเดอลาสเสซ , ไปยังอีกสาธารณรัฐโดมินิกันและมนุษยปรัชญา , ฮวน จิเนส เดอ เซปุลเบดา . ฝ่ายหลังแย้งว่าชาวอินเดียได้ฝึกฝนการเสียสละของมนุษย์เพื่อไร้เดียงสา การกินเนื้อคนและ "อาชญากรรมต่อธรรมชาติ" อื่น ๆ เช่นนี้ พวกเขาเป็นที่ยอมรับไม่ได้และควรจะระงับโดยวิธีการใด ๆ ที่เป็นไปได้รวมทั้งสงคราม[134]ซึ่งช่วยลดพวกเขาที่จะเป็นทาสหรือเป็นทาสเป็นไปตามธรรมคาทอลิกและกฎธรรมชาติ ไปในทางตรงกันข้ามBartoloméเดอลาสเสซแย้งว่า Amerindians เป็นคนฟรีในลำดับธรรมชาติและสมควรได้รับการรักษาเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ตามธรรมคาทอลิก มันเป็นหนึ่งในข้อขัดแย้งมากมายเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ ความเป็นทาส ศาสนา และศีลธรรมของยุโรปที่จะเกิดขึ้นในหลายศตวรรษต่อมา และส่งผลให้มีการออกกฎหมายปกป้องชาวพื้นเมือง [135]การแต่งงานระหว่าง Luisa de Abrego คนรับใช้ในบ้านผิวดำฟรีจากเซบียาและมิเกล โรดริเกซ ผู้พิชิตชาวเซโกเวียสีขาวในปี ค.ศ. 1565 ในเซนต์ออกัสติน (สเปนฟลอริดา) เป็นการแต่งงานของคริสเตียนที่รู้จักและบันทึกไว้ครั้งแรกที่ใดก็ได้ในทวีปอเมริกา . [136]

ในอาณานิคมของสเปน ชาวสเปนได้พัฒนาระบบวรรณะที่ซับซ้อนตามเชื้อชาติ ซึ่งใช้สำหรับการควบคุมทางสังคม และกำหนดความสำคัญของบุคคลในสังคมด้วย [137]ในขณะที่หลายประเทศในละตินอเมริกาได้ทำให้ระบบผิดกฎหมายอย่างเป็นทางการผ่านการออกกฎหมายมาช้านานแล้ว โดยปกติในช่วงเวลาที่พวกเขาได้รับเอกราชอคติตามระดับของระยะห่างทางเชื้อชาติที่รับรู้จากบรรพบุรุษของยุโรปรวมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงมีอยู่ เสียงสะท้อนของอาณานิคม ระบบวรรณะ. [138]

การเหยียดเชื้อชาติเป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่

แม้ว่าลัทธิต่อต้านยิวจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์และศาสนาอียิปต์หรือกรีกดั้งเดิม[139] ( การต่อต้านยิว ) การเหยียดเชื้อชาติเองก็ถูกอธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่ในบางครั้ง ในมุมมองของนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสมิเชล ฟูโกต์ การเหยียดเชื้อชาติครั้งแรกเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ตอนต้นว่าเป็น " วาทกรรมแห่งการต่อสู้ทางเชื้อชาติ" และวาทกรรมทางประวัติศาสตร์และการเมือง ซึ่งฟูโกต์ต่อต้านวาทกรรมทางปรัชญาและกฎหมายของอธิปไตย . [140]ในทางกลับกัน เช่น การระบุตนเองของจีนว่าเป็น "เผ่าพันธุ์สีเหลือง" ถือกำเนิดแนวคิดทางเชื้อชาติในยุโรปดังกล่าว [141]

การวิเคราะห์ยุโรปซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในสหราชอาณาจักรได้รับการดำเนินการแล้วในฝรั่งเศสโดยคนเช่นBoulainvilliers , นิโคลัสเฟรอเร็ตและจากนั้นในช่วง 1789 การปฏิวัติฝรั่งเศส , Sieyèsและหลังจากนั้นAugustin Thierryและกูร์โนต์ บูแลงวิลิเยร์ผู้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับวาทกรรมเหยียดผิวในฝรั่งเศสยุคกลางมองว่า "เชื้อชาติ" เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกของ "ชาติ" มากขึ้น ซึ่งในสมัยของเขา "เชื้อชาติ" หมายถึง "ผู้คน"

เขารู้สึกว่าฝรั่งเศสถูกแบ่งแยกระหว่างประเทศต่างๆ – รัฐชาติที่เป็นปึกแผ่นเป็นสิ่งที่ผิดสมัย – ซึ่งตัวเขาเองได้ก่อให้เกิด "เชื้อชาติ" ที่แตกต่างกัน Boulainvilliers คัดค้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งพยายามที่จะข้ามชนชั้นสูงโดยการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับอสังหาริมทรัพย์ที่สาม ดังนั้นเขาจึงพัฒนาทฤษฎีที่ว่าขุนนางฝรั่งเศสเป็นทายาทของผู้รุกรานจากต่างประเทศซึ่งเขาเรียกว่า " แฟรงค์ " ในขณะที่เขากล่าวว่านิคมอุตสาหกรรมที่สามประกอบด้วยกัลโล - โรมันที่ปกครองตนเองและพ่ายแพ้ซึ่งถูกปกครองโดยขุนนางส่งเป็น เป็นผลมาจากทางขวาของพิชิต การเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่ในยุคแรกต่อต้านลัทธิชาตินิยมและรัฐชาติ: Comte de Montlosierซึ่งถูกเนรเทศระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสผู้ซึ่งยืมวาทกรรมของ Boulainvilliers เกี่ยวกับ "เชื้อชาตินอร์ดิก" ว่าเป็นชนชั้นสูงของฝรั่งเศสที่รุกราน "Gauls" ของ plebeian ดังนั้น แสดงความดูถูกเหยียดหยามในนิคมที่สาม เรียกมันว่า "คนรุ่นใหม่ที่เกิดจากทาส ... ส่วนผสมของทุกเชื้อชาติและทุกเวลา "

ศตวรรษที่ 19

โฆษณาสำหรับ สบู่ลูกแพร์คำบรรยายภาพอ่านว่า "ไม่เข้ากับผิวเลย..." ภาพประกอบของการใช้สบู่ 'ก่อนและหลัง' ของเด็กผิวดำในอ่าง สบู่ล้างผิวคล้ำของเขา

ในขณะที่การเหยียดเชื้อชาติในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับลัทธิชาตินิยม[142]นำไปสู่วาทกรรมชาตินิยมทางชาติพันธุ์ที่ระบุ "เชื้อชาติ" กับ " พื้นบ้าน " ซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวเช่นpan-Germanism , pan-Turkism , pan-Arabismและแพน Slavismชนชาติในยุคกลางอย่างแม่นยำแบ่งประเทศออกเป็นต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางชีวภาพ "แข่ง" ซึ่งกำลังคิดว่าจะเป็นผลมาจากการพ่วงประวัติศาสตร์และความขัดแย้งในสังคม Michel Foucault สืบเชื้อสายมาจากการเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่ถึง "วาทกรรมทางประวัติศาสตร์และการเมืองของการต่อสู้ทางเชื้อชาติ" ในยุคกลางนี้ ตามที่เขาพูด มันแบ่งตัวเองในศตวรรษที่ 19 ตามสองแนวการแข่งขัน: ด้านหนึ่งมันถูกรวมเข้าด้วยกันโดยนักเหยียดเชื้อชาตินักชีววิทยาและสุพันธุศาสตร์ซึ่งให้ความรู้สึกที่ทันสมัยของ "เชื้อชาติ" และพวกเขายังเปลี่ยนวาทกรรมยอดนิยมนี้เป็น "การเหยียดเชื้อชาติของรัฐ " (เช่น ลัทธินาซี) ในทางกลับกันลัทธิมาร์กซิสต์ยังยึดวาทกรรมนี้ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานของการต่อสู้ทางการเมืองซึ่งให้กลไกที่แท้จริงของประวัติศาสตร์และยังคงกระทำการต่อไปภายใต้ความสงบสุขที่เห็นได้ชัดเจน ดังนั้น พวกมาร์กซิสต์จึงเปลี่ยนแนวคิดที่สำคัญของ "เชื้อชาติ" ให้เป็นแนวคิดทางประวัติศาสตร์ของ " การต่อสู้ทางชนชั้น " ซึ่งกำหนดโดยตำแหน่งที่มีโครงสร้างทางสังคม: ทุนนิยมหรือชนชั้นกรรมาชีพ ในThe Will to Knowledge (1976) ฟูโกต์วิเคราะห์ฝ่ายตรงข้ามของวาทกรรม "การต่อสู้ทางเชื้อชาติ" อีกคนหนึ่ง: จิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ซึ่งต่อต้านแนวคิดเรื่อง "การถ่ายทอดทางพันธุกรรมในเลือด" ซึ่งแพร่หลายในวาทกรรมเหยียดผิวในศตวรรษที่ 19

ผู้เขียนเช่นHannah Arendtในหนังสือของเธอในปี 1951 The Origins of Totalitarianismได้กล่าวว่าอุดมการณ์แบ่งแยกเชื้อชาติ (การเหยียดเชื้อชาติที่เป็นที่นิยม ) ซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ช่วยให้การพิชิตดินแดนต่างประเทศของจักรวรรดินิยมและความโหดร้ายที่บางครั้งมาพร้อมกับพวกเขา ( เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของHerero และ Namaquaในปี 1904–1907 หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียในปี 1915–1917) บทกวีของรัดยาร์ด คิปลิงเรื่องThe White Man's Burden (1899) เป็นหนึ่งในภาพประกอบที่มีชื่อเสียงมากขึ้นของความเชื่อในความเหนือกว่าโดยธรรมชาติของวัฒนธรรมยุโรปในส่วนอื่น ๆ ของโลก แม้ว่าจะคิดว่าเป็นการประเมินเสียดสีของ จักรวรรดินิยมดังกล่าว อุดมการณ์แบ่งแยกเชื้อชาติจึงช่วยให้การยึดครองและการรวมดินแดนต่างประเทศเข้าเป็นอาณาจักรที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเพียงบางส่วนอันเป็นผลมาจากความเชื่อแบ่งแยกเชื้อชาติเหล่านี้

ภาพประกอบจากไอร์แลนด์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จาก มุมมองที่ถูกละเลยหนึ่งหรือสองจุดโดย H. Strickland Constable แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างคุณลักษณะ "Irish Iberian" และ "Negro" ที่ตรงกันข้ามกับ "Anglo-Teutonic" ที่ "สูงกว่า"

อย่างไรก็ตามในช่วงศตวรรษที่ 19, เวสเทิร์อาณานิคมยุโรปมีส่วนร่วมในการปราบปรามของการค้าทาสอาหรับในแอฟริกา[143]เช่นเดียวกับในการปราบปรามของการค้าทาสในแอฟริกาตะวันตก [144]บางยุโรปในช่วงระยะเวลาคัดค้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในอาณานิคมและกล่อมในนามของประชาชนชาวพื้นเมือง ดังนั้น เมื่อHottentot Venusถูกจัดแสดงในอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 สมาคมแอฟริกันจึงคัดค้านการแสดงต่อสาธารณะ ในปีเดียวกันที่ Kipling ตีพิมพ์บทกวีของเขาโจเซฟคอนราดตีพิมพ์หัวใจแห่งความมืด (1899) ซึ่งเป็นคำวิจารณ์ที่ชัดเจนของรัฐอิสระคองโกซึ่งเป็นเจ้าของโดยเลียวโปลด์ที่สองแห่งเบลเยียม

ตัวอย่างของทฤษฎีเชื้อชาติที่ใช้รวมถึงการสร้างของHamitic ethno ภาษากลุ่มในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของยุโรปแอฟริกา มันถูก จำกัด แล้วโดยคาร์ลฟรีดริช Lepsius (1810-1877) จะไม่ใช่ยิว ภาษาแอฟริกาเอเซีย [145]

คำHamiteถูกนำไปใช้กับประชากรแตกต่างกันภายในแอฟริกาเหนือส่วนใหญ่ประกอบเอธิโอเปีย , Eritreans , โซมาเลีย , เบอร์เบอร์และชาวอียิปต์โบราณ ชาวฮาไมต์ถูกมองว่าเป็นชนชาติคอเคซอยด์ซึ่งอาจมีถิ่นกำเนิดในอาระเบียหรือเอเชียโดยอาศัยความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม กายภาพ และภาษากับประชาชนในพื้นที่เหล่านั้น [146] [147] [148]ชาวยุโรปถือว่าชาวฮาไมต์มีอารยะธรรมมากกว่าชาวอัฟริกาใต้-ทะเลทรายซาฮาราและคล้ายกับตนเองและชนชาติเซมิติกมากกว่า [149]ในครั้งแรกที่สองในสามของศตวรรษที่ 20 การแข่งขัน Hamitic ถูกในความเป็นจริงถือเป็นหนึ่งในสาขาของคอเคเซียนพร้อมกับอินโดยุโรป , Semitesและเมดิเตอร์เรเนียน

อย่างไรก็ตาม ชนชาติฮามิติกเองก็มักจะถูกมองว่าล้มเหลวในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งมักจะถูกกำหนดให้ผสมพันธุ์กับพวกนิโกร ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นักวิชาการชาวเยอรมันCarl Meinhof (1857–1944) อ้างว่าเผ่าพันธุ์Bantuเกิดขึ้นจากการควบรวมของเผ่าพันธุ์HamiticและNegro Hottentots ( NamaหรือKhoi ) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชนเผ่าHamitic และBushmen (San) ซึ่งปัจจุบันทั้งสองถูกเรียกว่าชาวKhoisan

หนึ่งในชุดโปสเตอร์โจมตี พรรครีพับลิกันหัวรุนแรงในประเด็นการลงคะแนนเสียงแบบคนผิวสี ซึ่งออกระหว่าง การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียในปี 2409

ในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 American Colonization Societyได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหลักสำหรับข้อเสนอในการคืนชาวอเมริกันผิวดำให้มีเสรีภาพและความเท่าเทียมกันมากขึ้นในแอฟริกา [150]ความพยายามในการล่าอาณานิคมเป็นผลจากการผสมผสานของแรงจูงใจกับผู้ก่อตั้งเฮนรี เคลย์ โดยกล่าวว่า "อคติที่เอาชนะไม่ได้อันเป็นผลจากสีของพวกเขา พวกเขาไม่สามารถผสมผสานกับคนผิวขาวที่เป็นอิสระของประเทศนี้ได้ จึงเป็นที่พึงปรารถนา ดังนั้น ตามที่เคารพพวกเขา และส่วนที่เหลือของประชากรของประเทศเพื่อระบายออก". [151] การเหยียดเชื้อชาติแพร่กระจายไปทั่วโลกใหม่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 Whitecappingซึ่งเริ่มต้นในรัฐอินเดียนาในปลายศตวรรษที่ 19 ในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปทั่วอเมริกาเหนือทั้งหมด ทำให้คนงานชาวแอฟริกันจำนวนมากหนีจากดินแดนที่พวกเขาทำงานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 1860 โปสเตอร์เหยียดผิวถูกใช้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ในโปสเตอร์แบ่งแยกเชื้อชาติเหล่านี้ (ดูด้านบน) มีภาพชายผิวดำนั่งพักผ่อนอยู่เบื้องหน้าขณะที่ชายผิวขาวคนหนึ่งไถนาของเขาและอีกคนหนึ่งสับฟืน ป้ายข้างเคียงคือ: "เจ้าจะกินขนมปังของเจ้าด้วยเหงื่ออาบหน้า" และ "คนขาวต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรของตนและจ่ายภาษี" ชายผิวสีสงสัยว่า "วอร์ไม่มีประโยชน์สำหรับฉันที่จะทำงานตราบเท่าที่พวกเขาทำการจัดสรรโดยมิชอบ" ข้างบนเมฆเป็นภาพของ "สำนักของเสรีชน! นิโกรประมาณการเสรีภาพ!" สำนักนี้มีภาพเป็นอาคารทรงโดมขนาดใหญ่ที่คล้ายกับศาลาว่าการสหรัฐฯ และถูกจารึกไว้ว่า "เสรีภาพและไม่ทำงาน" เสาและผนังมีป้ายกำกับว่า "Candy", "Rum, Gin, Whisky", "Sugar Plums", "Indolence", "White Women", "Apathy", "White Sugar", "Idleness" และอื่นๆ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2416 เซอร์ฟรานซิส กัลตันนักสำรวจชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงและเป็นลูกพี่ลูกน้องของชาร์ลส์ ดาร์วิน เขียนจดหมายถึงThe Times ว่า :

ข้อเสนอของฉันคือการให้กำลังใจการตั้งถิ่นฐานของจีนในแอฟริกาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับชาติของเราโดยเชื่อว่าผู้อพยพชาวจีนจะไม่เพียงรักษาตำแหน่งของพวกเขาเท่านั้น แต่พวกเขาจะทวีคูณและลูกหลานของพวกเขาเข้ามาแทนที่เผ่านิโกรที่ด้อยกว่า ... ฉัน ควรคาดหวังว่าชายฝั่งทะเลแอฟริกาซึ่งปัจจุบันถูกครอบครองโดยคนป่าเถื่อนที่เกียจคร้านและเกียจคร้าน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจมีชาวจีนที่ขยันขันแข็งและรักระเบียบอยู่ในครอบครอง โดยอาศัยการพึ่งพาอาศัยกันแบบกึ่งอิสระของจีน หรืออื่นๆ ในเสรีภาพที่สมบูรณ์แบบภายใต้กฎหมายของตนเอง [152]

ศตวรรษที่ 20

นาซีออสเตรียและชาวเมืองเฝ้าดูขณะที่ชาวยิวถูกบังคับให้ขัดถูทางเท้า, เวียนนา , มีนาคม 1938
รายชื่อประชากรชาวยิวในยุโรปของEichmann ที่ร่างขึ้นสำหรับการ ประชุม Wannsee Conferenceซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าความร่วมมือของรัฐบาลนาซีในระดับต่างๆ ในการ แก้ปัญหาขั้นสุดท้าย
ดื่มน้ำพุจากกลางศตวรรษที่ 20 ที่ระบุว่า "สี" ที่มีภาพของต์ แอฟริกันอเมริกันดื่มคน

พรรคนาซีซึ่งยึดอำนาจในการเลือกตั้งของเยอรมันในปี 2476และรักษาการปกครองแบบเผด็จการเหนือส่วนใหญ่ของยุโรปจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปยุโรปถือว่าชาวเยอรมันเป็นส่วนหนึ่งของ " เผ่าพันธุ์หลัก " ของชาวอารยัน( Herrenvolk ) ซึ่ง จึงมีสิทธิที่จะขยายอาณาเขตของตนและกดขี่หรือฆ่าสมาชิกของเผ่าพันธุ์อื่นที่ถือว่าด้อยกว่า [153]

อุดมการณ์ทางเชื้อชาติที่เกิดจากพวกนาซีได้ให้คะแนนมนุษย์ในระดับอารยันบริสุทธิ์ถึงไม่ใช่ชาวอารยันโดยที่หลังถูกมองว่าเป็นมนุษย์ ที่ด้านบนของขนาดของ Aryans บริสุทธิ์ที่ถูกเยอรมันและดั้งเดิมอื่น ๆ รวมทั้งชาวดัตช์ , สแกนดิเนเวียนและภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ เช่นบางส่วนทางตอนเหนือของอิตาลีและฝรั่งเศสที่ถูกกล่าวว่ามีส่วนผสมที่เหมาะสมของเลือดดั้งเดิม [154]นโยบายนาซีที่มีป้ายกำกับคนโร , คนที่มีสีและSlavs (ส่วนใหญ่โปแลนด์ , เซอร์เบีย , รัสเซีย , Belarusians , Ukrainiansและเช็ก ) เป็น subhumans ไม่ใช่อารยันที่ด้อยกว่า [155] [156]ชาวยิวที่ด้านล่างของลำดับชั้นทารุณพิจารณาแล้วจึงไม่น่าเชื่อถือของชีวิต [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162]สอดคล้องกับนาซีเชื้อชาติอุดมการณ์ประมาณหกล้านชาวยิวถูกฆ่าตายในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวโปแลนด์ 2.5 ล้านคน ชาวเซิร์บ 0.5 ล้านคนและชาวโรมานี 0.22-0.5 ล้านคนถูกสังหารโดยระบอบการปกครองและผู้ทำงานร่วมกัน [163]

พวกนาซีถือว่ามากที่สุดSlavsที่จะไม่ใช่อารยันUntermenschen พรรคนาซีของทฤษฎีเชื้อชาติหัวหน้าอัลเฟรดโรเซ็นเบิร์กนำคำจากซุ่ม Lothrop ดาร์ด 's 1922 หนังสือประท้วงต่อต้านอารยธรรม: อันตรายของคนใต้ [164]ในแผนลับGeneralplan Ost ("แผนแม่บทตะวันออก") พวกนาซีตัดสินใจที่จะขับไล่ ทำให้เป็นทาส หรือทำลายล้างชาวสลาฟส่วนใหญ่เพื่อให้ " พื้นที่อยู่อาศัย " แก่ชาวเยอรมัน[165]แต่นโยบายของนาซีที่มีต่อชาวสลาฟเปลี่ยนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองเนื่องจากการขาดแคลนกำลังคนซึ่งเพียงพอสำหรับ จำกัด การมีส่วนร่วมสลาฟในวาฟเฟนเอสเอสอ [166]ที่สําคัญอาชญากรรมสงครามมีความมุ่งมั่นกับ Slavs โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโปแลนด์และโซเวียต POWsมีอัตราการตายสูงกว่าชาวอเมริกันและอังกฤษได้ counterparts เนื่องจากการละเลยโดยเจตนาและการกระทำทารุณ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 ถึงมกราคม พ.ศ. 2485 พวกนาซีได้สังหารเชลยศึกกองทัพแดงประมาณ 2.8 ล้านคนซึ่งพวกเขามองว่าเป็น "มนุษย์" [167]

ในปี 1943-1945 ประมาณ 120,000 คนโปแลนด์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กกลายเป็นเหยื่อของการสังหารหมู่กลุ่มคนที่ใช้โดยกองทัพกบฎยูเครนซึ่งถูกแล้วการดำเนินงานในดินแดนของโปแลนด์ที่ถูกยึดครอง [168]นอกจากชาวโปแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถูกสังหารส่วนใหญ่แล้ว เหยื่อยังรวมถึงชาวยิว อาร์เมเนีย รัสเซีย และยูเครนที่แต่งงานกับชาวโปแลนด์หรือพยายามช่วยเหลือพวกเขา [169]

ระหว่างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนาซีเยอรมนีในช่วงทศวรรษที่ 1930 Ante PavelićและUstašeและความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับชาติโครเอเชียเริ่มเน้นเรื่องเชื้อชาติมากขึ้น [170] [171] [172]มุมมอง Ustaše เกี่ยวกับอัตลักษณ์ประจำชาติและเชื้อชาติ เช่นเดียวกับทฤษฎีของSerbsในฐานะเชื้อชาติที่ด้อยกว่า ได้รับอิทธิพลจากชาตินิยมและปัญญาชนชาวโครเอเชียตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 . [170] [173] [174] [175]เซิร์บเป็นเป้าหมายหลักของกฎหมายเชื้อชาติและการฆาตกรรมในรัฐอิสระของโครเอเชียหุ่นกระบอก(NDH); ชาวยิวและโรมาก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน [176] Ustaše ได้แนะนำกฎหมายเพื่อตัดชาวเซิร์บจากการเป็นพลเมือง ความเป็นอยู่ และทรัพย์สินของตน [177]ระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน NDH Serbs ได้รับความทุกข์ทรมานจากอัตราการเสียชีวิตสูงสุดในยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และ NDH เป็นหนึ่งในระบอบที่ร้ายแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 [178] [179] [172]

ชาวเยอรมันยกย่องการเหยียดเชื้อชาติในสถาบันของอเมริกาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 และทนายความของนาซีเป็นผู้สนับสนุนการใช้แบบจำลองของชาวอเมริกัน [180]กฎหมายสัญชาติอเมริกันตามเชื้อชาติและกฎหมายต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ (ไม่มีการผสมผสานทางเชื้อชาติ) เป็นแรงบันดาลใจโดยตรงต่อกฎหมายเกี่ยวกับเชื้อชาตินูเรมเบิร์กหลักสองข้อของนาซี– กฎหมายสัญชาติและกฎหมายเลือด [180] Mein Kampfไดอารี่ของฮิตเลอร์ในปี 1925 เต็มไปด้วยความชื่นชมต่อการปฏิบัติต่อ "คนผิวสี" ของอเมริกา [181]นาซีขยายไปทางทิศตะวันออกพร้อมกับการเรียกให้ขยายอาณานิคมของอเมริกาไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับการกระทำต่อชนพื้นเมืองอเมริกัน [182]ในปี ค.ศ. 1928 ฮิตเลอร์ยกย่องชาวอเมริกันที่ "สังหารชาวอินเดียนแดงหลายล้านคนให้เหลือเพียงไม่กี่แสนคน [183]นาซีเยอรมนีขยายไปทางตะวันออก ในปี 1941 ฮิตเลอร์กล่าวว่า "มิสซิสซิปปี้ของเรา [แนวที่โทมัสเจฟเฟอร์สันต้องการให้ชาวอินเดียนแดงทั้งหมดขับไล่] ต้องเป็นแม่น้ำโวลก้า" [182]

ป้ายที่โพสต์เหนือแถบที่เขียนว่า "ห้ามขายเบียร์ให้ชาวอินเดียนแดง [ชนพื้นเมืองอเมริกัน]" Birney , มอนแทนา 1941

สีขาวสุดเป็นที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาจากการก่อตั้งขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน [184]ในกฎหมายการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐอเมริกาก่อนปี 2508 นักสังคมวิทยาสตีเฟน ไคลน์เบิร์ก อ้างถึงกฎหมายดังกล่าวโดยประกาศอย่างชัดเจนว่า " ชาวยุโรปเหนือเป็นสายพันธุ์ย่อยที่เหนือกว่าของเผ่าพันธุ์ขาว" [185]ในขณะที่การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติในเอเชียถูกฝังอยู่ในการเมืองและวัฒนธรรมของสหรัฐฯ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ชาวอินเดียก็ถูกแบ่งแยกเชื้อชาติเนื่องจากการต่อต้านอาณานิคม โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ มองว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคาม "ฮินดู" ผลักดันให้จักรวรรดิตะวันตกขยายออกไปในต่างประเทศ [186]สัญชาติพระราชบัญญัติ 1790จำกัด เป็นพลเมืองสหรัฐเพื่อผิวขาวเท่านั้นและในกรณีที่ 1923 สหรัฐอเมริกา v. บากาตซิงห์ธิน ด์ ที่ศาลฎีกาตัดสินว่าวรรณะสูงฮินดูไม่ใช่ "คนขาว" และดังนั้นจึงเป็นเชื้อชาติที่เหมาะสมสำหรับการแปลงสัญชาติ สัญชาติ [187] [188]หลังจากพระราชบัญญัติLuce–Celler ของปี 1946ที่โควตาของชาวอินเดีย 100 คนต่อปีสามารถอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นพลเมืองได้ [189]ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติพระราชบัญญัติ 1965รายการเปิดอย่างรวดเร็วไปยังสหรัฐให้กับผู้อพยพอื่นที่ไม่ใช่ยุโรปตอนเหนือและแบบดั้งเดิมดั้งเดิมกลุ่มและเป็นผลอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นการปรับเปลี่ยนการผสมผสานทางประชากรในสหรัฐอเมริกา[185]

จริงจังจลาจลในเดอร์บันระหว่างอินเดียและซูลูปะทุขึ้นในปี 1949 [190] เนวิน 's ขึ้นสู่อำนาจในพม่าในปี 1962 และการกดขี่ข่มเหงอย่างไม่หยุดยั้งของ 'คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่' นำไปสู่การอพยพของบาง 300,000 พม่าอินเดีย [191]พวกเขาอพยพเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการค้าส่งของรัฐวิสาหกิจในไม่กี่ปีต่อมาในปี 2507 [192]การปฏิวัติแซนซิบาร์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 ยุติราชวงศ์อาหรับในท้องถิ่น [193]ชาวอาหรับและชาวอินเดียหลายพันคนในแซนซิบาร์ถูกสังหารในการจลาจล และอีกหลายพันคนถูกควบคุมตัวหรือหนีออกจากเกาะ [194]ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1972 Idi Aminประธานาธิบดียูกันดาได้เริ่มการเวนคืนทรัพย์สินที่เป็นของชาวเอเชียและชาวยุโรป [195] [196]ในปีเดียวกัน อามินได้ชำระล้างชาวเอเชียของยูกันดาตามชาติพันธุ์โดยให้เวลา 90 วันแก่พวกเขาในการออกนอกประเทศ [197]ไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแอฟริกาใต้พรรคชาติเอาการควบคุมของรัฐบาลในแอฟริกาใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2537 ระบอบการแบ่งแยกสีผิวเกิดขึ้น ระบอบการปกครองนี้มีพื้นฐานมาจากอุดมการณ์เกี่ยวกับการแบ่งแยกระหว่างคนผิวขาวและคนผิวขาว รวมถึงสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันของคนผิวขาว หลายประท้วงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเหล่านี้รวมถึงSharpeville สังหารหมู่ในปี 1960 การจลาจล Sowetoในปี 1976 ที่คริสตจักรถนนระเบิดของปี 1983 และเคปทาวน์สันติภาพมีนาคมของปี 1989 [198]

ร่วมสมัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2011 จูเลียส มาเลมา ผู้นำเยาวชนของANCผู้ปกครองของแอฟริกาใต้ ถูกพบว่ามีความผิดฐานแสดงวาจาสร้างความเกลียดชังในการร้องเพลง ' Shoot the Boer ' ในงานสาธารณะจำนวนหนึ่ง [19]

ในช่วงสงครามกลางเมืองคองโก (พ.ศ. 2541-2546) คนแคระถูกตามล่าเหมือนสัตว์ป่าและถูกกิน ทั้งสองฝ่ายในสงครามมองว่าพวกเขาเป็น "มนุษย์" และบางคนก็บอกว่าเนื้อหนังของพวกมันสามารถมอบพลังวิเศษได้ สหประชาชาติร้องสิทธิมนุษยชนรายงานในปี 2003 ว่ากลุ่มกบฏได้ดำเนินการทำหน้าที่ของกินกัน Sinafasi Makelo ตัวแทนของที่Mbuti pygmies ได้ถามคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะรับรู้กินกันเป็นทั้งอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการกระทำของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [20]รายงานที่ออกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ประณามการปฏิบัติต่อ ' บุชแมน ' ของบอตสวานาในฐานะผู้เหยียดผิว [201]ในปี 2008 เป็นศาลของ 15 ประเทศทางตอนใต้ของแอฟริกาพัฒนาชุมชน (SADC) ผู้ถูกกล่าวหาซิมบับเวประธานาธิบดีโรเบิร์ตมุของการมีทัศนคติที่มีต่อชนชั้นคนผิวขาว [22] (203]

เดินขบวนและการจลาจลต่อต้านแอฟริกันนักเรียนในหนานจิง , จีน , กินเวลาตั้งแต่ธันวาคม 1988 ถึงเดือนมกราคม 1989 [204]เจ้าของบาร์ในใจกลางกรุงปักกิ่งถูกบังคับโดยตำรวจ "ไม่ได้ที่จะให้บริการประชาชนสีดำหรือชาวมองโกล" ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 , ขณะที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ด้วยการที่ผิดกฎหมายการค้าประเวณีและการค้ายาเสพติด [205]ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่าLou Jingซึ่งเป็นเชื้อสายจีนและแอฟริกันได้กลายเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการความสามารถที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนและกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรงเนื่องจากสีผิวของเธอ [206]ความสนใจของเธอในสื่อเปิดอภิปรายร้ายแรงเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวในประเทศจีนและอคติทางเชื้อชาติ [207]

ชาวมอริเตเนียผิวดำราว70,000 คนถูกขับไล่ออกจากมอริเตเนียในช่วงปลายทศวรรษ 1980 [208]ในซูดานเชลยชาวแอฟริกันผิวดำในสงครามกลางเมืองมักถูกกดขี่ข่มเหงและนักโทษหญิงมักถูกทารุณกรรมทางเพศ [209]ดาร์ฟัวร์ขัดแย้งได้รับการอธิบายโดยบางส่วนเป็นเรื่องเชื้อชาติ [210]ในเดือนตุลาคมปี 2006 ไนเจอร์ประกาศว่าจะขับไล่ประมาณ 150,000 [211] ชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในDiffaภูมิภาคตะวันออกของไนเจอร์ชาด [212]ในขณะที่รัฐบาลรวบรวมชาวอาหรับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเนรเทศเด็กหญิงสองคนเสียชีวิต ตามรายงานหลังจากหนีกองกำลังของรัฐบาล และผู้หญิงสามคนประสบกับการแท้งบุตร [213]

เศษซากของร้านอาหารอินเดีย Govinda ใน ฟิจิพฤษภาคม 2000

จลาจลจาการ์ตาของพฤษภาคม 1998 กำหนดเป้าหมายหลายอินโดนีเซียจีน [214]กฎหมายต่อต้านจีนอยู่ในรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย 1998 จนความไม่พอใจกับจีนคนงานได้นำไปสู่การเผชิญหน้าความรุนแรงในแอฟริกา[215] [216] [217]และโอเชียเนีย [218] [219]จลาจลต่อต้านจีนที่เกี่ยวข้องกับหลายหมื่นคน[220]โพล่งออกมาในปาปัวนิวกินีพฤษภาคม 2009 [221] อินโด Fijiansได้รับความเดือดร้อนการโจมตีอย่างรุนแรงหลังจากการทำรัฐประหารในปี 2000 ประเทศฟิจิ [222]พลเมืองที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองของฟิจิอาจถูกเลือกปฏิบัติ [223] [224]ดิวิชั่นเชื้อชาติยังมีอยู่ในกายอานา , [225] มาเลเซีย , [226] ตรินิแดดและโตเบโก , [227] มาดากัสการ์ , [228]และแอฟริกาใต้ [229]ในประเทศมาเลเซียนโยบายของรัฐชนชั้นดังกล่าวจะถูกประมวลผลในหลายระดับ[230] [231]ดูBumiputera

Peter Bouckaert ผู้อำนวยการฝ่ายฉุกเฉินของ Human Rights Watchกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า "ความเกลียดชังทางเชื้อชาติ" เป็นแรงจูงใจหลักที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาร์ [232]

รูปแบบหนึ่งของชนชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกบังคับแยกเชื้อชาติซึ่งจนกระทั่งปี 1960 เมื่อมันถูกกรรมในสิทธิของ 1964 มีการถกเถียงกันว่าการแบ่งแยกเชื้อชาตินี้ยังคงมีอยู่โดยพฤตินัยในทุกวันนี้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขาดการเข้าถึงเงินกู้และทรัพยากร หรือการเลือกปฏิบัติโดยตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ [233] [234]

2016 การสำรวจ Pew Researchพบว่าชาวอิตาเลียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แข็งแกร่งถือanti-views โรกับ 82% ของชาวอิตาเลียนแสดงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับโร ในกรีซมี 67% ในฮังการี 64% ในฝรั่งเศส 61% ในสเปน 49% ในโปแลนด์ 47% ในสหราชอาณาจักร 45% ในสวีเดน 42% ในเยอรมนี 40% และในเนเธอร์แลนด์ 37% ที่มีมุมมองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อโรม่า [235]การสำรวจที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์พบสาธารณรัฐเช็ก , ลิทัวเนีย , เบลารุสและยูเครนมีอคติทางเชื้อชาติที่แข็งแกร่งกับคนผิวดำในยุโรปขณะที่เซอร์เบียและสโลวีเนียมีอคติทางเชื้อชาติที่อ่อนแอที่สุดตามด้วยบอสเนียและเฮอร์เซโก , โครเอเชียและไอร์แลนด์ [236] [237]

ภาพวาดจาก โจเซีย C น็อตต์และ จอร์จกลิดดอน 's แข่งพื้นเมืองของโลก (1857) ซึ่งชี้ให้เห็น คนผิวดำอันดับระหว่าง คนผิวขาวและลิงชิมแปนซีในแง่ของหน่วยสืบราชการลับ

คำจำกัดความทางชีววิทยาสมัยใหม่ของเชื้อชาติพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยมีทฤษฎีการเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์ คำว่าวิทยาศาสตร์ชนชาติหมายถึงการใช้วิทยาศาสตร์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและการสนับสนุนชนชั้นซึ่งจะไปกลับไปในศตวรรษที่ 18 ต้นแม้ว่ามันจะได้รับส่วนใหญ่ของอิทธิพลที่มีในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ในช่วงจักรวรรดินิยมใหม่ระยะเวลา ยังเป็นที่รู้จักกันในนามการเหยียดเชื้อชาติทางวิชาการ ทฤษฎีดังกล่าวจำเป็นต้องเอาชนะการต่อต้านของศาสนจักรต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์เชิงบวกและการสนับสนุนmonogenismของศาสนจักรแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีต้นกำเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ตามบันทึกของประวัติศาสตร์ที่เนรมิตไว้

ทฤษฎีแบ่งแยกเชื้อชาติเหล่านี้นำเสนอในสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมกับทฤษฎีเส้นเดียวของความก้าวหน้าทางสังคมซึ่งตั้งสมมติฐานว่าอารยธรรมยุโรปเหนือกว่าส่วนอื่นๆ ของโลก นอกจากนี้ พวกเขายังมักใช้แนวคิดเรื่อง "การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด " ซึ่งเป็นคำที่เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ประกาศใช้ในปี 2407 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการแข่งขัน ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าลัทธิดาร์วินทางสังคมในทศวรรษที่ 1940 ชาร์ลส์ ดาร์วินเองก็ต่อต้านแนวคิดเรื่องความแตกต่างทางเชื้อชาติที่เข้มงวดในThe Descent of Man (1871) ซึ่งเขาโต้แย้งว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันซึ่งมีเชื้อสายร่วมกัน เขายอมรับว่าความแตกต่างทางเชื้อชาติเป็นความหลากหลายของมนุษยชาติ และเน้นความคล้ายคลึงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้คนจากทุกเชื้อชาติในด้านจิตใจ รสนิยม นิสัยและนิสัย ในขณะที่ยังคงเปรียบเทียบวัฒนธรรมของ "คนป่าที่ต่ำที่สุด" กับอารยธรรมยุโรป [238] [239]

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 ผู้เสนอการเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์ได้เชื่อมโยงกับวาทกรรมสุพันธุศาสตร์ของ " ความเสื่อมของเชื้อชาติ" และ "การถ่ายทอดทางพันธุกรรม " [ อ้างอิงจำเป็น ]ต่อจากนี้ไป วาทกรรมเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง polygenism, unilinealism, สังคมดาร์วินนิยมและสุพันธุศาสตร์ พวกเขาพบว่าถูกต้องตามกฎหมายของพวกเขาในทางวิทยาศาสตร์มานุษยวิทยากายภาพ , มนุษย์มิติ , craniometry , phrenology , โหงวเฮ้งและคนอื่น ๆ ในขณะนี้น่าอดสูสาขาวิชาเพื่อกำหนดอคติชนชั้น

ก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์ในศตวรรษที่ 20 โดยโรงเรียนมานุษยวิทยาวัฒนธรรมอเมริกัน( Franz Boasเป็นต้น) โรงเรียนมานุษยวิทยาสังคมของอังกฤษ( Bronisław Malinowski , Alfred Radcliffe-Brownเป็นต้น) โรงเรียนชาติพันธุ์วิทยาของฝรั่งเศส( Claude Lévi- สเตราส์ฯลฯ ) เช่นเดียวกับการค้นพบการสังเคราะห์นีโอดาร์วินวิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะมานุษยวิทยา ถูกนำมาใช้เพื่ออนุมานพฤติกรรมและลักษณะทางจิตวิทยาจากลักษณะภายนอกและทางกายภาพ

การสังเคราะห์แบบนีโอ-ดาร์วินซึ่งพัฒนาขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1930 ในที่สุดก็นำไปสู่มุมมองวิวัฒนาการที่มียีนเป็นศูนย์กลางในทศวรรษ 1960 ตามที่โครงการจีโนมมนุษย์ , การทำแผนที่ที่สมบูรณ์ที่สุดของดีเอ็นเอของมนุษย์วันที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความชัดเจนพื้นฐานทางพันธุกรรมเพื่อกลุ่มเชื้อชาติ แม้ว่ายีนบางยีนจะพบได้ทั่วไปในประชากรบางกลุ่ม แต่ไม่มียีนที่มีอยู่ในสมาชิกทั้งหมดของประชากรกลุ่มหนึ่งและไม่มีสมาชิกของกลุ่มอื่น [240]

กรรมพันธุ์และสุพันธุศาสตร์

ทฤษฎีสุพันธุศาสตร์ข้อแรกได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2412 โดยฟรานซิส กัลตัน (ค.ศ. 1822–ค.ศ. 1911) ซึ่งใช้แนวคิดเรื่องความเสื่อมความนิยมในขณะนั้น เขาใช้สถิติเพื่อศึกษาความแตกต่างของมนุษย์และข้อกล่าวหาว่า " มรดกแห่งปัญญา " คาดการณ์การใช้ " การทดสอบสติปัญญา " ในอนาคตโดยโรงเรียนมานุษยวิทยา ผู้เขียนÉmile Zola (1840–1902) ได้อธิบายทฤษฎีดังกล่าวอย่างชัดเจนซึ่งเริ่มตีพิมพ์ในปี 1871 ซึ่งเป็นวัฏจักรยี่สิบนวนิยายLes Rougon-Macquartซึ่งเขาเชื่อมโยงพันธุกรรมกับพฤติกรรม ดังนั้น Zola จึงบรรยายว่า Rougons ที่เกิดในระดับสูงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ( Son Excellence Eugène Rougon ) และยารักษาโรค ( Le Docteur Pascal ) และ Macquarts ที่เกิดมาเตี้ยในฐานะผู้ที่ติดสุรา ( L'Assommoir ) โสเภณี ( Nana ) และการฆาตกรรม ( La Bête humaine ).

ในช่วงการเพิ่มขึ้นของลัทธินาซีในเยอรมนีนักวิทยาศาสตร์บางคนในประเทศตะวันตกทำงานเพื่อหักล้างทฤษฎีทางเชื้อชาติของระบอบการปกครอง บางคนโต้แย้งกับอุดมการณ์แบ่งแยกเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติ แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ทางชีววิทยาที่ถูกกล่าวหาก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในสาขามานุษยวิทยาและชีววิทยา ตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งของชนกลุ่มน้อยจนถึงกลางศตวรรษที่ 20 [241]ตามคำแถลงของ UNESCO ในปี 1950 The Race Questionได้มีการพยายามโครงการระหว่างประเทศเพื่อหักล้างทฤษฎีการแบ่งแยกเชื้อชาติในช่วงกลางทศวรรษ 1930 อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถูกยกเลิก ดังนั้นในปี พ.ศ. 2493 ยูเนสโกจึงประกาศว่าจะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง:

...อีกครั้ง หลังจากเวลาผ่านไปสิบห้าปี โครงการที่คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือทางปัญญาได้ประสงค์จะดำเนินการให้สำเร็จ แต่ก็ต้องละทิ้งตามนโยบายการผ่อนปรนในช่วงก่อนสงคราม คำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติได้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของอุดมการณ์และนโยบายของนาซี MasarykและBenešริเริ่มเรียกร้องให้มีการประชุมเพื่อสร้างขึ้นใหม่ในใจและมโนธรรมของมนุษย์ในทุกหนแห่งความจริงเกี่ยวกับเชื้อชาติ ... การโฆษณาชวนเชื่อของนาซีสามารถทำงานที่น่าเบื่อหน่ายต่อไปได้โดยไม่มีการคัดค้านโดยอำนาจขององค์กรระหว่างประเทศ

นโยบายเชื้อชาติ Third Reich ของมันโปรแกรมสุพันธุศาสตร์และการขุดรากถอนโคนของชาวยิวในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ , เช่นเดียวกับคนโรในPorrajmos (คนโรหายนะ ) และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันหลังสงคราม [ อ้างจำเป็น ]การเปลี่ยนแปลงภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การเพิ่มขึ้นของโรงเรียนมานุษยวิทยา Boasianในสหรัฐอเมริกามีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ทฤษฎีเหล่านี้ถูกประณามอย่างรุนแรงในงบยูเนสโกปี 1950 ลงนามโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับสากลและชื่อการแข่งขันคำถาม

Polygenism และการแบ่งประเภททางเชื้อชาติ

แผนที่ของแมดิสัน แกรนท์ ตั้งแต่ปี 1916 ซึ่งแสดง "การกระจายพันธุ์ในปัจจุบันของยุโรป" โดยที่ชาว นอร์ดิกใช้สีแดง เทือกเขาแอลป์เป็นสีเขียว และ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นสีเหลือง

การทำงานเช่นอาร์เธอร์เดอ Gobineauของการเขียนเรียงความเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ชาติ (1853-1855) อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งใน theorizations แรกของชนชาติใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิด essentialist ของการแข่งขันซึ่งตรงข้ามกับอดีตวาทกรรมทางเชื้อชาติ , ของBoulainvilliersซึ่งเห็นในการแข่งขันในความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์โดยพื้นฐานซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา Gobineau จึงพยายามที่จะกรอบชนชาติที่อยู่ในแง่ของความแตกต่างทางชีวภาพในหมู่มนุษย์ให้มันถูกต้องตามกฎหมายของชีววิทยา

ทฤษฎีของ Gobineau จะขยายออกไปในฝรั่งเศสโดยการจัดประเภทเชื้อชาติของGeorges Vacher de Lapouge (1854–1936) ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1899 The Aryan และบทบาททางสังคมของเขาซึ่งเขาอ้างว่า " เผ่าพันธุ์อารยัน " " dolichocephalic " สีขาวเป็น ตรงกันข้ามกับเผ่าพันธุ์ "brachycephalic" ซึ่ง " ยิว " เป็นต้นแบบ Vacher de Lapouge จึงสร้างการจำแนกประเภทตามลำดับชั้นของเผ่าพันธุ์ซึ่งเขาระบุ " Homo europaeus (เต็มตัว โปรเตสแตนต์ ฯลฯ ) " Homo alpinus " ( Auvergnat , ตุรกี , ฯลฯ ) และสุดท้าย " Homo เมดิเตอร์เรเนียน " ( เนเปิลส์ , Andalusฯลฯ ) เขาหลอมรวมเชื้อชาติและชนชั้นทางสังคมโดยพิจารณาว่าชนชั้นสูงของฝรั่งเศสเป็นตัวแทนของHomo europaeusในขณะที่ชนชั้นล่างเป็นตัวแทนของHomo alpinusการใช้สุพันธุศาสตร์ของ Galton กับทฤษฎีเผ่าพันธุ์ของเขา Vacher de Lapouge " การคัดเลือก" มุ่งเป้าไปที่การทำลายล้างสหภาพแรงงานก่อนซึ่งถือเป็น "ความเสื่อม" ประการที่สอง การสร้างประเภทของผู้ชายแต่ละคนถูกกำหนดให้เป็นปลายด้านหนึ่งเพื่อป้องกันการโต้แย้งสภาพแรงงาน "มานุษยวิทยา" ของเขาจึงมุ่งเป้าไปที่การปิดกั้นความขัดแย้งทางสังคมโดยการสร้างระเบียบทางสังคมที่มีลำดับขั้นคงที่[242]

ในปีเดียวกันนั้นวิลเลียม ซี. ริปลีย์ใช้การจำแนกเชื้อชาติที่เหมือนกันในThe Races of Europe (1899) ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนทางวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ได้แก่HS Chamberlainเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 (พลเมืองอังกฤษที่แปลงสัญชาติเป็นชาวเยอรมันเพราะเขาชื่นชม "เผ่าพันธุ์อารยัน") และMadison Grantสุพันธุศาสตร์และผู้แต่งThe Passing of the Great Race (1916) ). เมดิสัน แกรนท์ จัดทำสถิติสำหรับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2467ซึ่งจำกัดการเข้าเมืองของชาวยิว ชาวสลาฟและชาวยุโรปตอนใต้อย่างเข้มงวดซึ่งต่อมาถูกขัดขวางในการหาทางหนีจากนาซีเยอรมนี [243]

สวนสัตว์มนุษย์

สวนสัตว์มนุษย์ (เรียกว่า "คนแสดง") เป็นวิธีที่สำคัญของการประคบประหงมชนชาติที่นิยมโดยเชื่อมต่อกับวิทยาศาสตร์ชนชาติ: พวกเขาเป็นวัตถุทั้งความอยากรู้ของประชาชนและของมานุษยวิทยาและมนุษย์มิติ [244] [245] Joice Hethทาสชาวแอฟริกันอเมริกัน ถูกแสดงโดยPT Barnumในปี 1836 ไม่กี่ปีหลังจากนิทรรศการของSaartjie Baartman "Hottenot Venus" ในอังกฤษ นิทรรศการดังกล่าวกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยจักรวรรดินิยมใหม่ และยังคงเป็นเช่นนั้นจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง Carl Hagenbeckผู้ประดิษฐ์สวนสัตว์สมัยใหม่ จัดแสดงสัตว์ข้างมนุษย์ที่ถือว่าเป็น "สัตว์ป่า" [246] [247]

Ota Benga คนแคระ ชาวคองโกจัดแสดงในปี 1906 โดยนักสุพันธุศาสตร์เมดิสัน แกรนท์หัวหน้าสวนสัตว์บรองซ์เพื่อแสดง "ความเชื่อมโยงที่ขาดหายไป" ระหว่างมนุษย์กับอุรังอุตังดังนั้น การเหยียดเชื้อชาติจึงเชื่อมโยงกับลัทธิดาร์วินทำให้เกิดอุดมการณ์ทางสังคมของดาร์วินที่พยายาม พื้นฐานในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของดาร์วิน 1931 ปารีสอาณานิคมนิทรรศการแสดงKanaksจากนิวแคลิโดเนีย [248]เป็น "หมู่บ้านคองโก" บนจอแสดงผลเป็นปลาย 1958 ที่กรุงบรัสเซลส์เวิลด์แฟร์

แบบจำลองทางสังคมวิทยาของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และทางเชื้อชาติ

นักจิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการJohn ToobyและLeda Cosmidesงงกับข้อเท็จจริงที่ว่าในสหรัฐอเมริกา เชื้อชาติเป็นหนึ่งในสามลักษณะที่มักใช้ในการบรรยายสั้นๆ ของบุคคล (ส่วนอื่นๆ คืออายุและเพศ) พวกเขาให้เหตุผลว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติจะไม่สนับสนุนวิวัฒนาการของสัญชาตญาณในการใช้เชื้อชาติเป็นการจำแนก เพราะสำหรับประวัติศาสตร์มนุษย์ส่วนใหญ่ มนุษย์แทบไม่เคยพบกับสมาชิกของเผ่าพันธุ์อื่น Tooby และ Cosmides ตั้งสมมติฐานว่าคนสมัยใหม่ใช้เชื้อชาติเป็นตัวแทน (ตัวบ่งชี้คร่าวๆ) สำหรับการเป็นสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากการเดาที่ดีกว่าการสุ่มเกี่ยวกับ "ฝ่ายใด" ที่บุคคลอื่นอยู่จะเป็นประโยชน์หากไม่ทราบจริง ล่วงหน้า.

เพื่อนร่วมงานของพวกเขาRobert Kurzbanได้ออกแบบการทดลองซึ่งผลลัพธ์ดูเหมือนจะสนับสนุนสมมติฐานนี้ โดยใช้โปรโตคอลความสับสนในหน่วยความจำพวกเขานำเสนอหัวข้อที่มีรูปภาพของบุคคลและประโยคซึ่งถูกกล่าวหาว่าพูดโดยบุคคลเหล่านี้ซึ่งนำเสนอการโต้วาทีสองด้าน ข้อผิดพลาดที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากล่าวในสิ่งที่บ่งชี้ว่าบางครั้งพวกเขาอ้างคำพูดผิดกับผู้พูดที่มีเชื้อชาติเดียวกันกับผู้พูดที่ "ถูกต้อง" แม้ว่าบางครั้งพวกเขาก็ให้เหตุผลกับผู้พูด "ในทางเดียวกัน" ผิด ข้าง" ในฐานะผู้พูดที่ "ถูกต้อง" ในการทดลองครั้งที่สอง ทีมงานยังได้แยกแยะ "ด้าน" ในการโต้วาทีด้วยเสื้อผ้าที่มีสีใกล้เคียงกัน และในกรณีนี้ ผลกระทบของความคล้ายคลึงทางเชื้อชาติในการทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกือบจะหายไป ถูกแทนที่ด้วยสีเสื้อผ้าของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างแรกที่ไม่มีเบาะแสจากเสื้อผ้า ใช้การแข่งขันเป็นแนวทางในการเดาว่าใครคือฝ่ายใดของการอภิปราย กลุ่มที่สองใช้สีเสื้อผ้าเป็นเบาะแสหลัก และผลกระทบของเชื้อชาติก็เล็กมาก [249]

งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการคิดแบบมีชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลางอาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาความร่วมมือ นักรัฐศาสตร์ Ross Hammond และ Robert Axelrod ได้สร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์โดยให้บุคคลเสมือนได้รับการสุ่มเลือกสีผิวอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นจึงใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย: ตาบอดสี ชอบสีของคุณเอง หรือชอบสีเหล่านั้น ของสีอื่นๆ พวกเขาพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่ม และจากนั้นก็เติบโตขึ้น จนกระทั่งบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดถูกกำจัดออกไป [250]

ในยีนเห็นแก่ตัว , ชีววิทยาวิวัฒนาการริชาร์ดว์คินส์เขียนว่า "เลือดระหองระแหงและสงครามระหว่างตระกูลเป็น interpretable ได้อย่างง่ายดายในแง่ของแฮมิลตัน 's ทฤษฎีทางพันธุกรรม ." ดอว์กินส์เขียนว่าอคติทางเชื้อชาติ แม้ว่าจะไม่ได้ปรับตามวิวัฒนาการก็ตาม "อาจถูกตีความว่าเป็นลักษณะทั่วไปที่ไม่ลงตัวของแนวโน้มที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือญาติในการระบุตัวบุคคลที่มีรูปร่างคล้ายตัวเอง และน่ารังเกียจต่อบุคคลที่มีรูปลักษณ์ต่างกัน" [251]การทดลองตามการจำลองในทฤษฎีเกมวิวัฒนาการได้พยายามให้คำอธิบายสำหรับการเลือกฟีโนไทป์ของกลยุทธ์ทางชาติพันธุ์ [252]

แม้จะมีการสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดโดยกำเนิดของการเหยียดเชื้อชาติ แต่การศึกษาต่างๆ ได้แนะนำว่าการเหยียดเชื้อชาติมีความเกี่ยวข้องกับสติปัญญาที่ต่ำกว่าและกลุ่มเพื่อนที่มีความหลากหลายน้อยกว่าในช่วงวัยเด็ก การศึกษา neuroimaging เกี่ยวกับกิจกรรม amygdala ระหว่างกิจกรรมการจับคู่ทางเชื้อชาติพบว่ากิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับอายุของวัยรุ่นและกลุ่มเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติน้อยกว่าซึ่งผู้เขียนสรุปได้แนะนำแง่มุมที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ [253]การวิเคราะห์เมตาของการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพประสาทพบว่าการทำงานของต่อมทอนซิลมีความสัมพันธ์กับคะแนนที่เพิ่มขึ้นในการวัดอคติทางเชื้อชาติโดยปริยาย มันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ากิจกรรมอะมิกดาลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเชื้อชาติแสดงถึงการรับรู้ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีดั้งเดิมของกิจกรรมอะมิกดาลาที่แสดงการประมวลผลแบบกลุ่มภายใน-นอกกลุ่ม [254] การเหยียดเชื้อชาติยังสัมพันธ์กับ IQ ในวัยเด็กตอนล่างในการวิเคราะห์ผู้คน 15,000 คนในสหราชอาณาจักร [255]

แยกทางเข้า "สีขาว" และ "สี" ของร้านกาแฟใน นอร์ทแคโรไลนาพ.ศ. 2483
แผนภูมิ 1935 จากนาซีเยอรมนีเคยอธิบาย กฎหมายนูเรมเบิร์กโดยกำหนดว่าชาวเยอรมันคนใดที่จะถือว่าเป็นชาวยิวและถูกถอดสัญชาติ ชาวเยอรมันที่มีปู่ย่าตายายชาวยิวตั้งแต่สามคนขึ้นไปถูกกำหนดให้เป็นชาวยิว ชาวเยอรมันที่มีปู่ย่าตายายชาวยิวหนึ่งหรือสองคนถือเป็นมิช ลิง (เลือดผสม)

รัฐชนชาติ - นั่นคือสถาบันการศึกษาและการปฏิบัติของรัฐชาติที่มีเหตุผลในชนชั้นอุดมการณ์ - มีบทบาทสำคัญในทุกกรณีของไม้ตายลัทธิล่าอาณานิคมจากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศออสเตรเลีย [ ต้องการอ้างอิง ]นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในนาซีเยอรมันระบอบการปกครองในฟาสซิสต์ระบอบการปกครองทั่วยุโรปและในช่วงปีแรกของญี่ปุ่นยุคโชวะ รัฐบาลเหล่านี้สนับสนุนและดำเนินการตามอุดมการณ์และนโยบายที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ รังเกียจคนต่างชาติ และในกรณีของลัทธินาซี เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [256] [257]

นูเรมเบิร์กกฎหมายการแข่งขัน 1935 ห้ามมิให้ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างอารยันใด ๆ และชาวยิวคิดว่ามันRassenschande "มลพิษทางเชื้อชาติ" กฎหมายของนูเรมเบิร์กได้กีดกันชาวยิวทั้งหมด แม้แต่ในสี่ส่วนหรือครึ่งยิว ( Mischlingsระดับที่สองและที่หนึ่ง) จากสัญชาติเยอรมันของพวกเขา นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่มีสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานเช่นการสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในปี ค.ศ. 1936 ชาวยิวถูกห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพการงาน ขัดขวางไม่ให้พวกเขามีอิทธิพลต่อการศึกษา การเมือง การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 เด็กชาวยิวถูกห้ามไม่ให้ไปโรงเรียนปกติ เมื่อถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2482 บริษัทชาวยิวเกือบทั้งหมดต้องล้มละลายภายใต้แรงกดดันทางการเงินและผลกำไรที่ลดลง หรือถูกชักชวนให้ขายให้กับรัฐบาลนาซี สิ่งนี้ยังลดสิทธิของพวกเขาในฐานะมนุษย์ พวกเขาถูกแยกออกจากชาวเยอรมันอย่างเป็นทางการในหลาย ๆ ทาง กฎหมายที่คล้ายคลึงกันอยู่ในบัลแกเรีย - กฎหมายสำหรับการป้องกันประเทศ , ฮังการี , โรมาเนียและออสเตรีย

ชนชาติรัฐนิติบัญญัติเป็นที่รู้จักกันจะได้รับการบังคับใช้โดยพรรคชาติของแอฟริกาใต้ในช่วงของการแบ่งแยกสีผิวระบอบการปกครองระหว่างปี 1948 และปี 1994 ที่นี่ชุดของการออกกฎหมายการแบ่งแยกสีผิวก็ผ่านไปผ่านระบบกฎหมายเพื่อให้กฎหมายสำหรับสีขาวแอฟริกาใต้ที่จะมีสิทธิที่ เหนือกว่าชาวแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่คนผิวขาว ชาวแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่คนผิวขาวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปพัวพันในเรื่องการปกครองใดๆ รวมถึงการลงคะแนนเสียง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ การให้บริการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งน้ำสะอาด ไฟฟ้า; ตลอดจนการเข้าถึงการศึกษาที่เพียงพอ ชาวแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่คนผิวขาวยังถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะบางแห่ง ใช้ระบบขนส่งสาธารณะบางประเภท และต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ชาวแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่คนผิวขาวถูกเก็บภาษีแตกต่างจากชาวแอฟริกาใต้ผิวขาวและพวกเขายังต้องพกเอกสารเพิ่มเติมตลอดเวลา ซึ่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักในนาม "ดอมพาส" เพื่อรับรองการเป็นพลเมืองแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่ชาวแอฟริกาใต้ กฎหมายเกี่ยวกับเชื้อชาติทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมดถูกยกเลิกโดยผ่านชุดของกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันซึ่งได้ผ่านพ้นไปเมื่อสิ้นสุดยุคการแบ่งแยกสีผิวในช่วงต้นทศวรรษ 1990

การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติรวมถึงความเชื่อ การกระทำ การเคลื่อนไหว และนโยบายที่นำมาใช้หรือพัฒนาขึ้นเพื่อต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ โดยทั่วไปแล้วจะส่งเสริมสังคมที่เท่าเทียมซึ่งผู้คนไม่ถูกเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ตัวอย่างของการเคลื่อนไหวต่อต้านชนชั้นรวมถึงการเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนในการต่อต้านขบวนการแบ่งแยกและสีดำชีวิตเรื่อง การต่อต้านอย่างไม่รุนแรงบางครั้งถือเป็นองค์ประกอบของขบวนการต่อต้านการแบ่งแยกเชื้อชาติ แม้ว่าจะไม่ใช่กรณีนี้เสมอไป กฎหมายที่แสดงความเกลียดชังอาชญากรรมการยืนยันและการแบนคำพูดเหยียดเชื้อชาติ เป็นตัวอย่างหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามการเหยียดเชื้อชาติ

 1. อรรถเป็น c เดนนิส อาร์เอ็ม (2004) "ชนชาติ" . ใน Kuper, A.; Kuper, J. (สหพันธ์). สารานุกรมสังคมศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับที่ 3) ลอนดอน; นิวยอร์ก: เลดจ์. ISBN 978-1-134-35969-1. การเหยียดเชื้อชาติ [คือ] ความคิดที่ว่ามีความสอดคล้องกันโดยตรงระหว่างค่านิยม พฤติกรรม และทัศนคติของกลุ่ม และลักษณะทางกายภาพ [...] การเหยียดเชื้อชาติยังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่: การเกิดสามารถสืบย้อนไปถึงการล่าอาณานิคมของยุโรปได้มาก โลก การเพิ่มขึ้นและการพัฒนาของระบบทุนนิยมยุโรป และการพัฒนาการค้าทาสของยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 2. อรรถเป็น c Racism Oxford Dictionaries
 3. ^ a b c กานี, นาวิด (2008). "ชนชาติ" . ใน Schaefer, Richard T. (ed.) สารานุกรมเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสังคม . ปราชญ์. น. 1113–1115. ISBN 978-1-4129-2694-2.
 4. ^ นิวแมน DM (2012). สังคมวิทยา: สำรวจสถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน (ฉบับที่ 9) ลอสแองเจลิส: SAGE หน้า 405. ISBN 978-1-4129-8729-5. การเหยียดเชื้อชาติ: ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะพฤติกรรมทางสังคมและความสามารถโดยธรรมชาติที่แตกต่างกัน และสามารถจัดอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่าได้
 5. ^ นิวแมน DM (2012). สังคมวิทยา: สำรวจสถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน (ฉบับที่ 9) ลอสแองเจลิส: ปราชญ์ หน้า 405. ISBN 978-1-4129-8729-5. การเหยียดเชื้อชาติ: ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะพฤติกรรมทางสังคมและความสามารถโดยธรรมชาติที่แตกต่างกัน และสามารถจัดอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่าได้
 6. ^ "อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ" . สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ. สืบค้นเมื่อ23 ธันวาคม 2011 .
 7. ^ ลีเบอร์แมน, แอล. (1997). " "การแข่งขัน" 1997 และ 2001: A Race Odyssey" (PDF) . สมาคมมานุษยวิทยาอเมริกัน . หน้า 2. ในช่วงตั้งแต่ปี 1492 มีการก่อตั้งอาณาจักรและอาณานิคมโพ้นทะเลของยุโรป ... การก่อตั้งเหมืองและพื้นที่เพาะปลูกทำให้ยุโรปมั่งคั่งในขณะที่ยากจนและทำลายล้างชนชาติที่ถูกยึดครองและเป็นทาสในแอฟริกาและโลกใหม่ แนวคิดเรื่องเชื้อชาติช่วยให้ทั้งหมดนี้มีลักษณะของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
 8. ^ Fredrickson, จอร์จเมตร 1988 เย่อหยิ่งของการแข่งขัน: มุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเป็นทาสชนชาติและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม Middletown, Conn: Wesleyan University Press
 9. ^ ไรล์ลี เควิน; คอฟมัน, สตีเฟน; โบดิโน, แองเจล่า (2003). การเหยียดเชื้อชาติ: ผู้อ่านทั่วโลก Armonk, นิวยอร์ก: ME Sharpe น.  45–52 . ISBN 978-0-7656-1060-7.
 10. ^ มาร์ติน, เทอร์รี่ (1998). "ต้นกำเนิดของการล้างเผ่าพันธุ์โซเวียต" (PDF) . วารสารประวัติศาสตร์สมัยใหม่ . 70 (4): 813–861. ดอย : 10.1086/235168 . JSTOR  10.1086/235168 .
 11. ^ เว็บสเตอร์เก้าใหม่พจนานุกรมวิทยาลัย Merriam-Webster, Inc. 1983. p. 969. ISBN 0-87779-508-8.
 12. ^ "การแข่งขัน (n2)" . ออนไลน์นิรุกติศาสตร์พจนานุกรม สืบค้นเมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2559 .
 13. ^ a b c การ์เนอร์, สตีฟ (2009). การเหยียดเชื้อชาติ: บทนำ . ปราชญ์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2019-04-01 . สืบค้นเมื่อ2017-06-21 .
 14. ^ "ชนชาติ" . สารานุกรมของแคนาดา . 2556. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 มิถุนายน 2562 . สืบค้นเมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2559 .
 15. ^ "กรอบการตัดสินใจต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดกลัวต่างชาติ" . สภากรอบการตัดสินใจ 2008/913 / JHA ของ 28 พฤศจิกายน 2008 สหภาพยุโรป. สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2011 .
 16. ^ "อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ" . ชุดสนธิสัญญาสหประชาชาติ สหประชาชาติ. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 สิงหาคม 2011 . สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2011 .
 17. ^ บัมชาด, ไมเคิล; สตีฟ อี. โอลสัน (ธันวาคม 2546) "เผ่าพันธุ์มีอยู่จริงหรือไม่" นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน . 289 (6): 78–85. Bibcode : 2003SciAm.289f..78B . ดอย : 10.1038/scientificamerican1203-78 . PMID  14631734 . หากเชื้อชาติถูกกำหนดให้เป็นกลุ่มที่ไม่ต่อเนื่องทางพันธุกรรม ไม่ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยสามารถใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมบางอย่างเพื่อจัดกลุ่มบุคคลออกเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องทางการแพทย์ได้
 18. ^ Patrinos, อารีย์ (2004). " 'เชื้อชาติ' และจีโนมมนุษย์" . พันธุศาสตร์ธรรมชาติ . 36 (S1–S2): S1–S2. ดอย : 10.1038/ng2150 . PMID  15510100 .
 19. ^ Keita, Shomarka OY และ Rick A. Kittles (1997) "ความคงอยู่ของความคิดทางเชื้อชาติและตำนานของความแตกต่างทางเชื้อชาติ" (PDF) . นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน . 99 (3): 534–44. ดอย : 10.1525/aa.1997.9.3.534 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 2016-10-07 . สืบค้นเมื่อ2016-03-10 .
 20. ^ สเมดลีย์, ออเดรย์ & ไบรอัน ดี. สเมดลีย์ (2005) "การแข่งขันในฐานะชีววิทยาเป็นเรื่องแต่ง การเหยียดเชื้อชาติในฐานะปัญหาสังคมมีจริง: มุมมองทางมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างสังคมของเชื้อชาติ" นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน . 60 (1): 16–26. CiteSeerX  10.1.1.694.7956 . ดอย : 10.1037/0003-066x.60.1.16 . PMID  15641918 .
 21. ^ "เชื้อชาติ, n." โออีออนไลน์ กันยายน 2013 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. (เข้าถึงเมื่อ 03 ธันวาคม 2556).
 22. ^ "การเหยียดเชื้อชาติ n." . โออีออนไลน์ กันยายน 2013 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. เข้าถึงเมื่อ 3 ธันวาคม 2013.
 23. ^ เฟรดริกสัน, จอร์จ เอ็ม. (2002). การเหยียดเชื้อชาติ: ประวัติโดยย่อ . พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 5. ISBN 978-0-691-11652-5. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2016-03-08
 24. ^ เบเธนคอร์ต, ฟรานซิสโก (2014). การเหยียดเชื้อชาติ: จากสงครามครูเสดจนถึงศตวรรษที่ยี่สิบ . พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 25. ^ "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" . สหประชาชาติ. 6 ตุลาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2559 .
 26. ^ "อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ" . สหประชาชาติ. รับรองธันวาคม 2508 มีผลบังคับใช้มกราคม 2512 . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2559 .
 27. ^ "ปฏิญญาว่าด้วยเชื้อชาติและอคติทางเชื้อชาติ" . สหประชาชาติ. 2521 . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2559 .
 28. ^ Metaaux, A. (1950). "แถลงการณ์คณะมนตรีเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาเชื้อชาติ" นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน . 53 (1): 142–45. ดอย : 10.1525/aa.1951.53.1.02a00370 .
 29. ^ "อาชญากรรมทางเชื้อชาติและศาสนา – นโยบายการดำเนินคดีของ CPS" . ซีพีเอส. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2010-01-19 . สืบค้นเมื่อ2010-05-23 .
 30. ^ จอน Dagsland Holgersen (23 กรกฎาคม 2010) Rasebegrepet på vei UT AV loven Aftenposten สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2017 (ในภาษานอร์เวย์)
 31. ^ Rase: Et ubrukelig ord Aftenposten . สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2556 (ในภาษานอร์เวย์)
 32. ^ กระทรวงแรงงานพ.ร.บ. ห้ามเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ Regjeringen.no. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2556
 33. ^ Gossett โทมัสเอฟเชื้อชาติ: ประวัติความเป็นมาของความคิดในอเมริกา นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 1997 ไอเอสบีเอ็น 0-19-509778-5
 34. ^ Feagin, โจ อาร์. (2000). ชนชั้นอเมริกา: รากเป็นจริงในปัจจุบันและในอนาคตสงคราม เลดจ์ ISBN 978-0-415-92531-0.
 35. ^ ดูบัวส์; เว็บ (1903). วิญญาณของคนผิวดำ . นิวยอร์ก: ไก่แจ้คลาสสิค
 36. ^ เวลแมน, เดวิด ที. (1993). ภาพของการเหยียดเชื้อชาติสีขาว นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า x
 37. ^ Massey, D. & N. Denton (1989). "Hypersegregation ในสหรัฐอเมริกาปริมณฑล: สีดำและฮิสแปแยกตามขนาดห้า" ประชากรศาสตร์ 26 (3): 378–79. ดอย : 10.2307/2061599 . JSTOR  2061599 PMID  2792476 . S2CID  37301240 .
 38. ^ คาเซนาฟ, โนเอล เอ และ ดาร์ลีน อัลวาเรซ แมดเดิร์น (1999). "ปกป้องเผ่าพันธุ์ผิวขาว: ฝ่ายชายผิวขาวต่อต้านหลักสูตรชนชาติผิวขาว". เชื้อชาติและสังคม . 2 (1): 25–50. ดอย : 10.1016/s1090-9524(00)00003-6 .
 39. ^ ผู้ขาย RM & JN Shelton (2003) "บทบาทของอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติในการรับรู้การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ". วารสาร บุคลิกภาพ และ จิตวิทยา สังคม . 84 (5): 1079–92. ดอย : 10.1037/0022-3514.84.5.1079 . PMID  12757150 .
 40. ^ กรีนวัลด์ เอจี; บานาจิ, นายแพทย์ (1995). "การรับรู้ทางสังคมโดยนัย: ทัศนคติ ความภาคภูมิใจในตนเอง และแบบแผน". ทบทวนจิตวิทยา . 102 (1): 4–27. CiteSeerX  10.1.1.304.6161 . ดอย : 10.1037/0033-295x.102.1.4 . PMID  7878162 .
 41. ^ Devos, T. (2008). "ทัศนคติและทัศนคติที่เปลี่ยนไป". ทัศนคติโดยนัย 101: ข้อมูลเชิงลึกทฤษฎีและเชิงประจักษ์ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์จิตวิทยา. น. 61–84.
 42. ^ Gawronski, B; Payne, BK (2010). คู่มือของสังคมโดยปริยายความรู้ความเข้าใจการวัดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ISBN 978-1-60623-674-1.
 43. ^ เอเบอร์ฮาร์ด, เจนนิเฟอร์ แอล.; และคณะ (2004). "เห็นคนดำ: เชื้อชาติ อาชญากรรม และการประมวลผลภาพ". วารสาร บุคลิกภาพ และ จิตวิทยา สังคม . 87 (6): 876–93. CiteSeerX  10.1.1.408.3542 . ดอย : 10.1037/0022-3514.87.6.876 . PMID  15598112 .
 44. ^ เบเลนโก, สตีเวน & แคสเซีย สปอน (2014) ยาเสพติดอาชญากรรมและความยุติธรรม ปราชญ์. ISBN 978-1-4833-1295-8.
 45. ^ เยคู, เจมส์ (3 พฤษภาคม 2020). "จริยธรรมต่อต้านแอฟริกาและการเมืองเชิงปฏิบัติของการหลอกลวงทางออนไลน์". พลวัตทางสังคม . 46 (2): 240–258. ดอย : 10.1080/02533952.2020.1813943 . S2CID  222232833 .
 46. ^ ฟาน ไดค์, ตึน (1992). การวิเคราะห์การเหยียดเชื้อชาติผ่านการวิเคราะห์วาทกรรมบางแบบแผนสะท้อนในการแข่งขันและเชื้อชาติในระเบียบวิธีวิจัย Newbury Park, แคลิฟอร์เนีย: Sage หน้า 92–134. ISBN 978-0-8039-5007-8.
 47. ^ วัตสัน, เวโรนิกา ต. (2013). วิญญาณของพื้นบ้านสีขาว: แอฟริกันอเมริกันนักเขียนทฤษฎีความขาว แจ็คสัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ หน้า 137. ISBN 978-1-4968-0245-3.
 48. ^ "นิยามการเหยียดเชื้อชาติในภาษาอังกฤษ" . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ3 มกราคม 2018 .
 49. ^ "คำจำกัดความของการเหยียดเชื้อชาติ" . Merriam-Webster สืบค้นเมื่อ3 มกราคม 2018 .
 50. ^ เบลย์ เซบา (26 สิงหาคม 2015). " ' Reverse Racism': 4 ตำนานที่ต้องหยุด" . ฮัฟฟ์โพสต์ แบล็ควอยซ์. สืบค้นเมื่อ28 กุมภาพันธ์ 2559 .
 51. ^ แมควอร์เตอร์, ลาเดล (2009). การเหยียดเชื้อชาติและการกดขี่ทางเพศในแองโกล-อเมริกา: ลำดับวงศ์ตระกูล . Bloomington: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า. ISBN 978-0-253-35296-5. OCLC  406565635 .
 52. ^ a b c แคชมอร์, เอลลิส, เอ็ด. (2004). "การเหยียดเชื้อชาติ/การเลือกปฏิบัติแบบย้อนกลับ" . สารานุกรมเชื้อชาติและชาติพันธุ์ศึกษา . เลดจ์ หน้า 373. ISBN 978-1-134-44706-0.
 53. ^ ยี, จูน หญิง (2008). "การเหยียดเชื้อชาติ ประเภทของ" . ใน Shaefer, Richard T. (ed.) สารานุกรมเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสังคม . ปราชญ์. น. 1118–19. ISBN 978-1-4129-2694-2.
 54. ^ แอนเซลล์, เอมี่ เอลิซาเบธ (2013). "ปฏิภาณไหวพริบ จิตสำนึกสี" . การแข่งขันและเชื้อชาติ: แนวคิดหลัก เลดจ์ หน้า 4, 46. ISBN 978-0-415-33794-6.
 55. ^ เอมิลี่ ทอร์เบตต์ (21 สิงหาคม 2558) "Reverse racism: นิยามไม่มีอยู่จริง ดูหมิ่นชนกลุ่มน้อย" . ดิ อะธีเนียม. สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2017 .
 56. ^ แอนเซลล์, เอมี่ เอลิซาเบธ (2013). "การเหยียดเชื้อชาติ" . การแข่งขันและเชื้อชาติ: แนวคิดหลัก เลดจ์ หน้า 135–38. ISBN 978-0-415-33794-6.
 57. ^ โดวิดิโอ, จอห์น เอฟ.; Gaertner, ซามูเอล แอล., สหพันธ์. (1986). "รูปแบบการเหยียดเชื้อชาติ". อคติการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติ สื่อวิชาการ. น. 61–89. ISBN 978-0-12-221425-7.
 58. ^ โดวิดิโอ, จอห์น เอฟ.; Gaertner, ซามูเอล แอล. (2004). "การเหยียดเชื้อชาติ". ใน Olson, James M.; ซานน่า, มาร์ค พี. (สหพันธ์). ความก้าวหน้าทางจิตวิทยาสังคมทดลอง . 36 . หน้า 1–52. ดอย : 10.1016/S0065-2601(04)36001-6 . ISBN 978-0-12-015236-0.
 59. ^ ซอเซอร์, โดนัลด์ เอ.; มิลเลอร์, แครอล ต.; ดูเซท, นิโคล (2005). "ความแตกต่างในการช่วยเหลือคนผิวขาวและคนผิวดำ: การวิเคราะห์เมตาดาต้า" บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมรีวิว 9 (1): 2–16. ดอย : 10.1207/s15327957pspr0901_1 . PMID  15745861 . S2CID  14542705 .
 60. ^ แอนเซลล์, เอมี่ อี. (2008). "ตาบอดสี" . ใน Schaefer, Richard T. (ed.) สารานุกรมเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสังคม . ปราชญ์. น. 320–22. ISBN 978-1-4522-6586-5.
 61. ^ โบนิลา-ซิลวา, เอดูอาร์โด (2001). สีขาว Supremacy และการเหยียดเชื้อชาติในยุคสิทธิโพสต์โยธา Lynne Rienner Publishers, Inc. หน้า 137–66 ISBN 978-1-58826-032-1.
 62. ^ โบนิลา-ซิลวา, เอดูอาร์โด (2003). Racism without Racists: การเหยียดผิวแบบตาบอดสีและการคงอยู่ของความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา . แลนแฮม: โรว์แมน & ลิตเติลฟิลด์ หน้า 2–29. ISBN 978-0-7425-1633-5.
 63. ^ ปาร์กเกอร์, ลอเรนซ์ (1999). คือการแข่งขัน - การแข่งขันไม่ได้: ทฤษฎีการแข่งขันที่สำคัญและคุณภาพการศึกษาในการศึกษา เวสต์วิวกด หน้า 184. ISBN 978-0-8133-9069-7.
 64. ^ Ballantine, จีนน์ เอช.; โรเบิร์ตส์, คีธ เอ. (2015). โลกสังคมของเรา: สังคมวิทยาเบื้องต้น (ฉบับย่อ) (ฉบับที่ 3) ลอสแองเจลิส: ปราชญ์ ISBN 978-1-4522-7575-8.
 65. ^ กุณฑนี, อรุณ (2545-10-01). "พันธมิตรที่ไม่บริสุทธิ์? การเหยียดเชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิคอมมิวนิสต์". การแข่งขันและชั้น 44 (2): 71–80. ดอย : 10.1177/0306396802044002976 . ISSN  0306-3968 . S2CID  145013667 .
 66. ^ เร็น, คาเรน (2001). "การเหยียดเชื้อชาติ: บางสิ่งที่เน่าเสียในรัฐเดนมาร์ก?" สังคมและวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ 2 (2): 141–62. ดอย : 10.1080/14649360120047788 . S2CID  33883381 .
 67. ^ เบลาต์, เจมส์ เอ็ม. (1992). "ทฤษฎีการเหยียดเชื้อชาติ" . Antipode: วารสารภูมิศาสตร์ที่รุนแรง. 24 (4): 289–99. ดอย : 10.1111/j.1467-8330.1992.tb00448.x .
 68. ^ Lewis, Sarah (15 กันยายน 2019) "อคติทางเชื้อชาติที่สร้างขึ้นในการถ่ายภาพ" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2020 .
 69. ^ Fussell, Sidney (17 สิงหาคม 2017). "ทำไมเครื่องจ่ายสบู่นี้ไม่สามารถระบุผิวคล้ำได้" . กิซโมโด สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2020 .
 70. ^ ลอห์, สตีฟ (9 กุมภาพันธ์ 2018). "การจดจำใบหน้านั้นแม่นยำ ถ้าคุณเป็นคนผิวขาว" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2020 .
 71. ^ ซาเวจ, ชาร์ลี (21 ธันวาคม 2554). "หลั่งจะชำระสูทอคติ" เดอะนิวยอร์กไทม์ส . สืบค้นเมื่อ24 ธันวาคม 2011 .
 72. ^ Richard W. Race, การวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการศึกษาชาติพันธุ์ในอังกฤษและเวลส์ , Sheffield Online Papers in Social Research , University of Sheffield, p. 12. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2549 ถูกเก็บถาวร 23 กันยายน 2549 ที่ Wayback Machine
 73. ^ Karenga, เมาลาน่า (22–23 มิถุนายน 2544) "จริยธรรมแห่งการชดใช้: การมีส่วนร่วมกับความหายนะของการเป็นทาส" (PDF) . รัฐบาลแห่งชาติของคนผิวดำสำหรับสงครามในอเมริกา(N'COBRA) สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2017 .
 74. ^ Mountz อลิสัน (2009)แนวคิดหลักในภูมิศาสตร์การเมือง. ปราชญ์. หน้า 328
 75. ^ a b กล่าวว่า, เอ็ดเวิร์ด. (1978) ลัทธิตะวันออก . นิวยอร์ก: หนังสือแพนธีออน. หน้า 357
 76. ^ เกรกอรี, ดีเร็ก. (2004). ปัจจุบันอาณานิคม . สำนักพิมพ์แบล็กเวลล์ หน้า 4
 77. ^ กล่าว, เอ็ดเวิร์ด. (1978)ลัทธิตะวันออก . นิวยอร์ก: หนังสือแพนธีออน. หน้า 360
 78. ^ หลักการชี้นำนโยบายการเคหะในตอนต้นของสหัสวรรษ , Michael Schill & Susan Wachter, Cityscape
 79. ^ ทาคาชิ ฟูจิทานิ; เจฟฟรีย์ ไมล์ส ไวท์; ลิซ่า โยเนยามะ (2001). ความทรงจำที่น่ากลัว: สงครามเอเชียแปซิฟิก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก. หน้า 303. ISBN 978-0-8223-2564-2.
 80. ^ มิลเลอร์, สจ๊วต เครตัน (1984). กุศลดูดซึม: อเมริกันพิชิตฟิลิปปินส์ 1899-1903 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. ISBN 978-0-300-03081-5.หน้า 5: "... บรรณาธิการจักรพรรดินิยมออกมาเพื่อสนับสนุนการรักษาหมู่เกาะทั้งหมด (โดยใช้) เหตุผลที่ฟังดูดีกว่าที่เกี่ยวข้องกับ "ภาระของคนผิวขาว"
 81. ^ คลังความคิดเห็น International Herald Tribune (4 กุมภาพันธ์ 2542) "หน้าที่ของเราใน: 100, 75 และ 50 ปีที่ผ่านมา; 1899: ข้ออ้างของคิปลิง" อินเตอร์เนชั่นแนล เฮรัลด์ ทริบูน : 6.: สังเกตว่าบทกวีใหม่ของรัดยาร์ด คิปลิงเรื่อง "ภาระของชายผิวขาว" "ถือเป็นข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ได้รับการตีพิมพ์เพื่อสนับสนุนการขยายตัว"
 82. ^ ตะวันตก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนแบรสกา. 2000. น. 96.
 83. ^ "Facebook ป้ายประกาศเอกราชเป็น 'ความเกลียดชัง' " เดอะการ์เดียน. สืบค้นเมื่อ7 สิงหาคม 2019 .
 84. ^ "บทบรรณาธิการของ L. Frank Baum เกี่ยวกับ Sioux Nation" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 ธันวาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ2007-12-09 . เนื้อหาทั้งหมดของทั้งสอง พร้อมคำอธิบายโดยศาสตราจารย์ A. Waller Hastings
 85. ^ Aronson อีวิลสัน, TD และ Akert, RM (2010) จิตวิทยาสังคม (รุ่นที่ 7) นิวยอร์ก: เพียร์สัน
 86. ^ แมคโคนาเฮย์ เจบี (1983) "การเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่และการเลือกปฏิบัติสมัยใหม่ ผลกระทบของเชื้อชาติ ทัศนคติทางเชื้อชาติ และบริบทต่อการตัดสินใจจ้างแบบจำลอง" แถลงการณ์บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม . 9 (4): 551–58. ดอย : 10.1177/0146167283094004 . S2CID  144674550 .
 87. ^ บทสรุป AP; ดิเอทซ์ เจ.; โคเฮน RR; พัค, SD; วาสโลว์, เจบี (2000). "แค่ทำธุรกิจ: การเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่และการเชื่อฟังผู้มีอำนาจเป็นคำอธิบายสำหรับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน" พฤติกรรมองค์กรและกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ 81 (1): 72–97. CiteSeerX  10.1.1.201.4044 . ดอย : 10.1006/obhd.1999.2867 . PMID  10631069 .
 88. ^ McConahay, JB (1986) การเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่ ความสับสน และมาตราส่วนการเหยียดเชื้อชาติสมัยใหม่
 89. ^ Pettigrew ลุย (1989) "ธรรมชาติของการเหยียดผิวในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา". Revue Internationale de Psychologie Sociale . ชิคาโก
 90. ^ Staff (30 มีนาคม 2558) "อคติในจิตใจของคุณส่งผลต่อความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเชื้อชาติอย่างไร" PBS Newshourเข้าถึง: 9 ตุลาคม 2017
 91. ^ ค. ปีเตอร์ เฉิน (1945-02-23) "แถลงการณ์ร่วมของการประชุม Greater East Asia (ด้านล่าง)" . Ww2db.com สืบค้นเมื่อ2011-01-26 .
 92. ^ "สู่โลกที่ปราศจากความชั่วร้าย: Alfred Métraux as UNESCO Anthropologist (1946-1962)"โดย Harald EL Prins , UNESCO
 93. ^ "เอกสารข้อเท็จจริงคดีศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ" (PDF) . ที่เก็บไว้จากเดิม (PDF)บน 2011/06/14 สืบค้นเมื่อ2011-01-26 .
 94. ^ ข้อความของอนุสัญญา ที่จัดเก็บ 26 กรกฎาคม 2011 ที่เครื่อง Wayback ,การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการกำจัดของทุกรูปแบบของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 1966
 95. ^ [1] เก็บถาวร 12 มกราคม 2555 ที่เครื่อง Wayback
 96. ^ ปีแยร์อันเดรทากุ ฟฟ์ , La แรง du préjugé 1987 (ภาษาฝรั่งเศส)
 97. ^ "การศึกษาการแข่งขันในเดนมาร์ก" (PDF) . Geografisk Tidsskrift (ในภาษาเดนมาร์ก). 19 . พ.ศ. 2450 . สืบค้นเมื่อ2013-11-14 .
 98. ^ ดูบัวส์, เว็บ (1897). "การอนุรักษ์เผ่าพันธุ์" . หน้า 21.
 99. ^ มาริอุส ทูร์ดา (2004). ความคิดที่เหนือกว่าชาติในยุโรปกลาง 1880-1918 เอ็ดวินเมลเลนกด ISBN 978-0-7734-6180-2.
 100. ^ การศึกษาแห่งชาติในการวิเคราะห์ชนชั้นความรุนแรงและอาชญากรรม RAXEN จุดโฟกัสอิตาลี - Annamaria ริเวร่า สภ. "ช่วยทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นจริงสำหรับทุกคนในสหภาพยุโรป" (PDF) . หน่วยงานสหภาพยุโรปสำหรับสิทธิพื้นฐาน เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 16 ธันวาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2010 .
 101. ^ โจเซฟ แอล. เกรฟส์ (2001). เสื้อผ้าใหม่ของจักรพรรดิ: ทฤษฎีทางชีวภาพของการแข่งขันที่สหัสวรรษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส. ISBN 978-0-8135-2847-2.
 102. ^ อเมริกันอินเตอร์อนุสัญญาต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและทุกรูปแบบของการเลือกปฏิบัติและการแพ้ - การศึกษาที่จัดทำโดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอเมริกันอินเตอร์ 2002
 103. ^ ริกเตอร์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากประเทศอินเดียพี 208
 104. ^ Fredrickson, จอร์จเมตร 1988หยิ่งของการแข่งขัน: มุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเป็นทาสการเหยียดเชื้อชาติและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม Middletown, Conn: Wesleyan University Press
 105. ^ ไรล์ลี เควิน; คอฟมัน, สตีเฟน; โบดิโน, แองเจล่า (2003). การเหยียดเชื้อชาติ: ผู้อ่านทั่วโลก Armonk, นิวยอร์ก: ME Sharpe น.  45–52 . ISBN 978-0-7656-1060-7.
 106. ^ ประชุมสมัชชาสหประชาชาติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน , 10 ธันวาคม 1948, 217 A (III) สามารถดูได้ที่: [2] [เข้าถึง 18 กรกฎาคม 2012]
 107. ใน "คำถามเกี่ยวกับสัญชาติ " และปัญหาของลัทธิชาตินิยม โปรดดูบทความที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องราวโดยย่อเกี่ยวกับสถานะของการวิจัยทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ผลงานที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Ernest Gellner , Nations and Nationalism (1983); Eric Hobsbawm , The Age of Revolution : Europe 1789–1848 (1962), Nations and Nationalism since 1780 : programme, myth, reality (พ.ศ. 2533); เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน , Imagined Communities (1991); Charles Tilly , การบีบบังคับ, เมืองหลวงและรัฐยุโรป ค.ศ. 990–1992 (พ.ศ. 2533); Anthony D. Smith ,ทฤษฎีชาตินิยม (1971) เป็นต้น
 108. จอห์น สจ๊วต มิลล์ ,ข้อพิจารณาเกี่ยวกับรัฐบาลตัวแทน , พ.ศ. 2404
 109. อรรถa b Hannah Arendt , ต้นกำเนิดของลัทธิเผด็จการ (1951)
 110. ^ มอริสแบร์เรส , Le โรมัน de l'énergie nationale (นวนิยายพลังงานแห่งชาติไตรภาคเริ่มต้นในปี 1897)
 111. ^ เฮสส์, ริชาร์ด เอส. (2016). พันธสัญญาเก่า: ประวัติศาสตร์เทววิทยาและที่สำคัญความรู้เบื้องต้น เบเกอร์วิชาการ. หน้า 59. ISBN 978-1-4934-0573-2. สืบค้นเมื่อ4 ตุลาคม 2560 .
 112. ^ เควิน ไรลีย์; สตีเฟน คอฟมัน; แองเจลา โบดิโน (2002-09-30) การเหยียดเชื้อชาติ: ทั่วโลกอ่าน เอ็ม ชาร์ป. น.  52–58 . ISBN 978-0-7656-1060-7.
 113. ^ เบอร์นาร์ด ลูอิส (1992). การแข่งขันและการเป็นทาสในตะวันออกกลาง: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. น.  54–55 . ISBN 978-0-19-505326-5.
 114. ^ "อริสโตเติลกับความเป็นทาส" . Oregonstate.edu. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 6 กันยายน 2556 . สืบค้นเมื่อ2013-11-14 .
 115. ^ ไอแซค, เบนจามิน เอช. (2006). การประดิษฐ์การเหยียดเชื้อชาติในสมัยโบราณคลาสสิก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 175. ISBN 978-0-691-2598-5. สืบค้นเมื่อ2013-11-14 .
 116. ^ พัซโซ, ดันเต้ เอ. (1964). "การเหยียดเชื้อชาติและประเพณีตะวันตก". วารสารประวัติศาสตร์ความคิด . 25 (4): 579–86. ดอย : 10.2307/2708188 . จส 2708188 .
 117. ^ a b c d เบอร์นาร์ด ลูอิส (1992). การแข่งขันและการเป็นทาสในตะวันออกกลาง: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 53 . ISBN 978-0-19-505326-5.
 118. ^ คาลิด, อับดุลเลาะห์ (1977). การปลดปล่อยจากภาษาสวาฮิลีจัดสรรยุโรป สำนักวรรณกรรมแอฟริกาตะวันออก. หน้า 38 . สืบค้นเมื่อ10 มิถุนายน 2557 .
 119. ^ เอล ฮาเมล, ชูกิ (2002). " 'เชื้อชาติ' ความเป็นทาสและศาสนาอิสลามใน Maghribi เมดิเตอร์เรเนียนคิด: คำถามของ Haratin ในโมร็อกโก" วารสารแอฟริกาเหนือศึกษา . 7 (3): 29–52 [39–40]. ดอย : 10.1080/13629380208718472 . S2CID  219625829 . ทั้งในอัลกุรอานและหะดีษไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติระหว่างมนุษยชาติ แต่ผลที่ตามมาของชัยชนะของชาวอาหรับ การผสมผสานระหว่างศาสนาอิสลามกับวัฒนธรรมและประเพณีในพระคัมภีร์ของชาวคริสต์และชาวยิวจึงเกิดขึ้น ความแตกต่างทางเชื้อชาติระหว่างมนุษยชาติโดยอ้างอิงถึงบุตรของโนอาห์พบได้ในบาบิโลนทัลมุดซึ่งเป็นชุดงานเขียนของรับบีซึ่งมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่หก
 120. ^ โยเซฟ เบน-โจแชนแนน (1991). ต้นกำเนิดแอฟริกันของ "ศาสนาตะวันตก" ที่สำคัญ . กดคลาสสิกสีดำ. หน้า 231. ISBN 978-0-933121-29-4.
 121. ^ "แหล่งหนังสือยุคกลาง: Abû Ûthmân al-Jâhiz: From The Essays, c. 860 CE" . แหล่งหนังสือยุคกลาง กรกฎาคม 1998 . สืบค้นเมื่อ2008-12-07 .
 122. ^ ลูอิส, เบอร์นาร์ด (2002). การแข่งขันและการเป็นทาสในตะวันออกกลาง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 93 . ISBN 978-0-19-505326-5.
 123. ^ "ทัศนะของชาวเอเชียตะวันตกที่มีต่อชาวแอฟริกันผิวดำในยุคกลาง" . Colorq.org สืบค้นเมื่อ2010-05-23 .
 124. ^ Hannoum, Abdelmajid (1 มกราคม 2546) "การแปลและจินตนาการอาณานิคม: Ibn Khaldûn Orientalist". ประวัติศาสตร์และทฤษฎี . 42 (1): 61–81. ดอย : 10.1111/1468-2303.00230 . JSTOR  3590803 .
 125. ^ Lindsay, James E. (2005), Daily Life in the Medieval Islamic World , Greenwood Publishing Group, หน้า  12–15 , ISBN 978-0-313-32270-9
 126. ^ คอลลินส์, โรเจอร์ (1995). การพิชิตอาหรับของสเปน: 710 - 797 . ไวลีย์. ISBN 9780631194057.
 127. ^ เซฟาร์ดิม . ห้องสมุดเสมือนชาวยิว เข้าถึงล่าสุด 27 ธันวาคม 2554
 128. ^ โอคัลลาแฮน, โจเซฟ เอฟ. (2013). reconquest และสงครามครูเสดในยุคกลางสเปน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย. ISBN 978-0-8122-0306-6.
 129. ^ อ. ชามี, ปาโบล. "ลิมเปียซา เด ซังเกร" . สืบค้นเมื่อ2016-08-01 .
 130. โรเบิร์ต เลซีย์ขุนนาง . ลิตเติ้ล บราวน์ แอนด์ คอมพานี, 1983, p. 67
 131. ^ Sicroff, Albert A. Los estatus de Limpieza de Sangre . หน้า 121.
 132. ^ Colección legislativa de Espana (1870), หน้า 364
 133. ^ อาวรัม เออร์ลิช, มาร์ค (2009). สารานุกรมของชาวยิวพลัดถิ่น: ต้นกำเนิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรม . เอบีซี-คลีโอ หน้า 689. ISBN 978-1-85109-873-6.
 134. ^ Ginés de Sepúlveda, Juan (trans. Marcelino Menendez y Pelayo และ Manuel Garcia-Pelayo) (1941) tratado sobre ลา Justas Causas de la Guerra contra ลอสโอส์ เม็กซิโก DF: Fondo de Cultura Economica. หน้า 155.
 135. ^ โบนาร์ ลุดวิก เอร์นานเดซ (2001). "ความขัดแย้งในลาสคาซัส-เซปุลเบดา: ค.ศ. 1550–1551" (PDF) . อดีต โพสต์ข้อเท็จจริง . 10 : 95–104. เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 21 เมษายน 2558
 136. ^ J. Michael Francis, PhD, Luisa de Abrego: การแต่งงาน, Bigamy และการสืบสวนของสเปน , laflorida.org
 137. ^ Acuña, Rodolfo F. (2010). Occupied America: A History of Chicanos (ฉบับที่ 7) บอสตัน: ลองแมน น. 23–24. ISBN 978-0-205-78618-3.
 138. " The World; Racism? Mexico's in Denial. ", The New York Times , 11 มิถุนายน 1995.
 139. ^ แฟลนเนอรี, เอ็ดเวิร์ด (2004-11-02). ความปวดร้าวของชาวยิว: ยี่สิบสามศตวรรษแห่งการต่อต้านยิว (ฉบับที่ 2) นิวยอร์ก: Paulist Press. ISBN 978-0-8091-4324-5.
 140. มิเชล ฟูโกต์, Society Must Be Defended (1976–77)
 141. ^ "เชื้อชาติและการเหยียดเชื้อชาติในเอเชีย – เชื้อชาติและการเหยียดเชื้อชาติในจีน" . science.jrank.org . สืบค้นเมื่อ2016-08-01 . คำอธิบายภาษาจีนของตัวเองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ "เหลือง" ก่อนยุโรปใช้คำศัพท์ดังกล่าว
 142. ^ สำนักพิมพ์วิชาการ (2000). " สารานุกรมชาตินิยม ชุดสองเล่ม เล่ม 2" .
 143. ^ "ราชนาวีกับการค้าทาส : การต่อสู้ : ประวัติศาสตร์" . Royal-navy.mod.uk. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 พฤษภาคม 2011 . สืบค้นเมื่อ2010-05-23 .
 144. ^ "ไล่นิทรรศการเสรีภาพ: กองทัพเรือและปราบปรามของมหาสมุทรแอตแลนติกทาสการค้า" Royalnavalmuseum.org. 2549-11-21. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 ธันวาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ2010-05-23 .
 145. ^ เรียมเว็บสเตอร์ (บรรณาธิการ) Merriam-Webster พจนานุกรมวิทยาลัย 10 เรฟเอ็ดฉบับ (Merriam-Webster: 1998), หน้า 563
 146. Ronald James Harrison, Africa and the Islands , (Wiley: 1965), p. 58
 147. Dorothy Dodge, African Politics in Perspective , (แวน นอสแตรนด์: 1966), พี. 11
 148. ไมเคิล ซีเนียร์,ทรอปิคัลแลนด์: ภูมิศาสตร์มนุษย์ , (Longman: 1979), p. 59
 149. ^ AHM โจนส์ลิซาเบ ธ มอนโร ,ประวัติความเป็นมาของบิสซิเนีย (สำนักพิมพ์ Kessinger: 2003), หน้า 25
 150. ^ "เบื้องหลังความขัดแย้งในไลบีเรีย" . Fcnl.org 2546-07-30. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 มกราคม 2011 . สืบค้นเมื่อ2011-01-26 .
 151. แม็กกี้ มอนเตซิโนส เซล (1997). ภูเขาไฟที่หลับใหล: อเมริกันเรือทาสปฏิวัติและการผลิตกบฏชาย หน้า 264. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊ก, 1997
 152. ^ กัลตัน, ฟรานซิส (9 มิถุนายน พ.ศ. 2416) "แอฟริกาเพื่อคนจีน" . ลอนดอนและจีนโทรเลข 15 (510) ลอนดอน.
 153. ^ กัมคอฟสกี้, เจนัสซ์; เลสซินสกี้, คาซิเมียร์ซ. "แผนของฮิตเลอร์สำหรับยุโรปตะวันออก" . โปแลนด์ภายใต้นาซีอาชีพ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 กรกฎาคม 2550
 154. เดวีส์, นอร์แมน (2006). ยุโรปในสงคราม 1939-1945: ไม่มีชัยชนะที่เรียบง่าย Macmillan Pubs (หน้า 167, 4).
 155. ^ Operation Barbarossa: อุดมการณ์และจริยธรรมกับศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยAndré Mineau (Rodopi, 2004) พี 180
 156. a b The Czechs under Nazi Rule: The Failure of National Resistance, 1939–1942 , Vojtěch Mastný, Columbia University Press [ หน้าที่จำเป็น ]
 157. ^ ประวัติศาสตร์พจนานุกรมความหายนะ , p. 175 แจ็ค อาร์ ฟิสเชล 2010 นโยบายของ Lebensraumก็เป็นผลผลิตของอุดมการณ์ทางเชื้อชาติของนาซีซึ่งถือได้ว่าชนชาติสลาฟทางตะวันออกนั้นด้อยกว่าเผ่าอารยัน
 158. ^ ของฮิตเลอร์หน้าบ้าน: Wurttemberg ภายใต้นาซีจิลล์สตีเฟนพี 135, อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 'อารยัน' รวมถึง Slavs, Blacks และ Roma
 159. ^ ความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันภายในการขยายตัวของตะวันตก , p. 98 อลัน เจ. เลวีน. พ.ศ. 2539 นักทฤษฎีชาวอารยันชาวยุโรปกลางและพวกนาซีในเวลาต่อมา กลับยืนกรานว่าชนชาติที่พูดภาษาสลาฟไม่ใช่ชาวอารยันจริงๆ
 160. The Politics of Fertility in Twentieth-Century Berlin , พี. 118 แอนเนตต์ เอฟ. ทิมม์ 2010. ความปรารถนาอันแรงกล้าของพวกนาซีที่จะ "ชำระล้าง" เผ่าพันธุ์เยอรมันโดยการกำจัดผู้ที่ไม่ใช่ชาวอารยัน (โดยเฉพาะชาวยิว ชาวยิปซี และชาวสลาฟ)
 161. ^ Curta 2001 , พี. 9, 26–30.
 162. เจอร์รี เบิร์กแมน, "สุพันธุศาสตร์และการพัฒนานโยบายการแข่งขันของนาซี",มุมมองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศรัทธาคริสเตียน PSCF 44 (มิถุนายน 1992):109–24
 163. ^ "สารานุกรมความหายนะ – การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของยุโรปโรมา (ยิปซี), 2482-2488" . สหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน (USHMM) สืบค้นเมื่อ9 สิงหาคม 2011 .
 164. ^ Pauwels, Jacques R. The Great Class War 1914–1918 . บริษัท ฟอร์แมค พับลิชชิ่ง จำกัด หน้า 88.
 165. ^ กัมคอฟสกี้, เจนัสซ์; เลสซินสกี้, คาซิเมียร์ซ; โรเบิร์ต, เอ็ดเวิร์ด (ผู้แปล) (1961) แผนของฮิตเลอร์สำหรับยุโรปตะวันออก โปแลนด์ภายใต้การยึดครองของนาซี (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) โปโลเนียผับ บ้าน. หน้า 219. OCLC  750570006 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ (ปกอ่อน)เมื่อ 2011-04-09 . สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2014 .
 166. นอร์แมน เดวีส์. ยุโรปในสงคราม 1939-1945: ไม่มีชัยชนะที่เรียบง่าย น. 167, 209.
 167. ^ แดเนียล Goldhagen,ฮิตเลอร์ยินดี (หน้า 290.) - "2800000 หนุ่มสาวสุขภาพดีวีท POWs" ฆ่าโดยชาวเยอรมัน "โดยส่วนใหญ่ความอดอยาก ... ในเวลาน้อยกว่าแปดเดือน" ของ 1941-1942 ก่อนที่ "การสังหารของ เชลยศึกโซเวียต ... ถูกหยุด" และชาวเยอรมัน "เริ่มใช้พวกเขาเป็นกรรมกร"
 168. ^ นอร์แมนเดวีส์ ,ยุโรปอยู่ในภาวะสงคราม 1939-1945: ไม่มีชัยชนะง่ายสำนักพิมพ์: ร่อนหนังสือพฤศจิกายน 2007,544 หน้า ไอ 978-0-330-35212-3
 169. ^ Terles, Mikolaj (1 กรกฎาคม 2008) การล้างเผ่าพันธุ์ของชาวโปแลนด์ในโวลฮีเนียและแคว้นกาลิเซียตะวันออก: 1942–1946 . ต้นฉบับจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน . Alliance of the Polish Eastern Provinces, Toronto Branch, 1993. ISBN 978-0-9698020-0-6 – ผ่าน Google Books ค้นหาภายใน
 170. ^ คัลลิส, อริสโตเติล (2008) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และฟาสซิสต์: ผู้ eliminationist ไดรฟ์ในฟาสซิสต์ยุโรป เลดจ์ น. 130–134. ISBN 9781134300341.
 171. ^ Yeomans, โรรี่ (2015). สวรรค์แห่งความหวาดกลัว: ชีวิตและความตายในสงครามโครเอเชีย บอยเดลล์ แอนด์ บริวเวอร์. ISBN 9781580465458.
 172. ^ เพย์น, สแตนลีย์ จี. (2006). "รัฐ NDH ในมุมมองเปรียบเทียบ". ขบวนการเผด็จการและศาสนาทางการเมือง . 7 (4): 409–415. ดอย : 10.1080/14690760600963198 . S2CID  144782263 .
 173. ^ Yeomans, โรรี่ (2012). Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and the Cultural Politics of Fascism, 1941-1945 . พิตต์สเบิร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก. หน้า 7. ISBN 9780822977933.
 174. ^ Bartulin, Nevenko (2013). ความคิดเชื้อชาติในรัฐเอกราชโครเอเชีย: ต้นกำเนิดและทฤษฎี บริล หน้า 124. ISBN 9789004262829.
 175. ^ เคนริก, โดนัลด์ (2006). บทสุดท้าย . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ . หน้า 92. ISBN 9781902806495.
 176. ^ บลอกแซม, โดนัลด์ ; เกอร์วาร์ธ, โรเบิร์ต (2011). ความรุนแรงทางการเมืองในยุโรปศตวรรษที่ยี่สิบ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . หน้า 111. ISBN 9781139501293.
 177. ^ เลวี, มิเชล ฟรุชท์ (2009). " "กระสุนนัดสุดท้ายสำหรับชาวเซิร์บสุดท้าย": The Ustaša Genocide against Serbs: 1941–1945". เอกสารสัญชาติ . 37 (6): 807–837. ดอย : 10.1080/00905990903239174 . S2CID  162231741 .
 178. ^ ดูลิค, โทมิสลาฟ (2006). "การสังหารหมู่ในรัฐเอกราชของโครเอเชีย พ.ศ. 2484-2488: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ" วารสารการวิจัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ . 8 : 255–281. ดอย : 10.1111/nana.12433 .
 179. ^ ชาร์นี, อิสราเอล (1999). สารานุกรมของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์: AH . เอบีซี-คลีโอ น. 18–23. ISBN 9780874369281.
 180. ^ วิทแมน, เจมส์ คิว ​​(2017). ฮิตเลอร์อเมริกันโมเดล: สหรัฐอเมริกาและทำกฎหมายการแข่งขันของนาซี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. น. 37–43.
 181. ^ "กฎหมายอเมริกันกับ 'สีไม่' อิทธิพลนาซีวางแผนเชื้อชาติ" เวลาของอิสราเอล สืบค้นเมื่อ 23 กันยายน 2017
 182. ^ เวสเตอร์มันน์, เอ็ดเวิร์ด. ข. (2016). ฮิตเลอร์ Ostkrieg และอินเดียนสงคราม: การเปรียบเทียบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และพิชิต สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา. หน้า 3.
 183. ^ วิทแมน, เจมส์ คิว ​​(2017). ฮิตเลอร์อเมริกันโมเดล: สหรัฐอเมริกาและทำกฎหมายการแข่งขันของนาซี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 47.
 184. ^ เฟรดริกสัน, จอร์จ (1981). ความขาวสูงสุด . อ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 162 . ISBN 978-0-19-503042-6.
 185. ^ เจนนิเฟอร์ ลุดเดน. "กฎหมายคนเข้าเมือง 2508 เปลี่ยนโฉมหน้าของอเมริกา" . เอ็นพีอาร์ สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2559 .
 186. ^ สีมา โซฮี (2014). เสียงสะท้อนของกบฏ: การแข่งขัน, การเฝ้าระวังและ Anticolonialism อินเดียในทวีปอเมริกาเหนือ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 8. ISBN 978-0-19-937625-4. ในช่วงทศวรรษแรกๆ ของศตวรรษที่ 20 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ความยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวหาพวกต่อต้านอาณานิคมของอินเดียว่าเป็นภัยคุกคาม "ฮินดู"
 187. ^ Zhao, X. & Park, EJW (2013). ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย: สารานุกรมประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง . กรีนวูด. หน้า 1142. ไอ 978-1-59884-239-5
 188. ^ ชูลทซ์, เจฟฟรีย์ ดี. (2002). สารานุกรมของชนกลุ่มน้อยในการเมืองอเมริกัน: ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย . หน้า 284.
 189. ^ "รากในทราย – หอจดหมายเหตุ" . พีบีเอส. สืบค้นเมื่อ2016-12-06 .
 190. ^ จลาจลการแข่งขันปัจจุบันเช่น 1949 ต่อต้านการจลาจลอินเดีย: แอฟริกาใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ข่าวไทยแลนด์. 25 พฤษภาคม 2551
 191. ^ มาร์ติน สมิธ (1991). พม่า – การจลาจลและการเมืองเชื้อชาติ . ลอนดอน; นิวเจอร์ซีย์: หนังสือ Zed หน้า 43–44, 56–57, 98, 176.
 192. ^ พม่า: ชาวเอเชีย กับ ชาวเอเชีย . เวลา . 17 กรกฎาคม 2507
 193. ^ คอนลีย์, โรเบิร์ต (13 มกราคม 2507) "กบฏแอฟริกันคว่ำระบอบอาหรับในแซนซิบาร์" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส. สืบค้นเมื่อ16 พฤศจิกายน 2551 .
 194. ^ เพลคานอฟ, เซอร์เกย์ (2004). ปฏิรูปบนบัลลังก์: สุลต่านบินซาอิดอัลกล่าวว่า ตรีศูลกด. หน้า 91 . ISBN 978-1-900724-70-8.
 195. ^ ประชาชนและเรื่องร่วมสมัยแอฟริกาและมรดกของลัทธิล่าอาณานิคมปลาย: ร่วมสมัยแอฟริกาและมรดกของสายลัทธิล่าอาณานิคมพี 12 , Meike de Goede, CRC Press, 2017
 196. ^ ฉันควรลงทุนที่ไหนในโลก: คู่มือคนวงในในการทำเงินทั่วโลก หน้า 156 , John Wiley & Sons
 197. ^ 1972: ชาวเอเชียได้รับ 90 วันที่จะออกจากยูกันดา บีบีซี .
 198. ^ "การกำเนิดและการตายของการแบ่งแยกสีผิว ". ข่าวจากบีบีซี. 17 มิถุนายน 2545
 199. ^ นักข่าวพนักงาน (11 กันยายน 2554). “หัวหน้าเยาวชน ANC ถูกตัดสินว่ามีวาจาสร้างความเกลียดชังให้กับเพลง Shoot the Boer” . เดอะการ์เดียน. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2554.
 200. ^ "DR Congo Pygmies อุทธรณ์ UN" . ข่าวบีบีซี 2546-05-23 . สืบค้นเมื่อ2010-05-23 .
 201. ^ สหประชาชาติ Condems [ sic ] ชนชาติบอตสวานา เอาชีวิตรอดนานาชาติ. 31 สิงหาคม 2545
 202. ^ "หยุดการยึดครองดินแดนที่เหยียดผิวของคุณ ศาลบอก Robert Mugabe " เวลา. 5 มีนาคม 2552
 203. ^ ฟรีแมน, โคลิน (26 มิถุนายน 2554). "หมดยุคสำหรับชาวนาผิวขาวคนสุดท้ายของซิมบับเวแล้วหรือ" . โทรเลข . co.uk