ไม้โอ๊คพิษ

Poison oakหมายถึงพืชสองชนิดในสกุลToxicodendronซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง:

  • Toxicodendron Diversilobumหรือต้นโอ๊กพิษตะวันตกพบทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ
  • Toxicodendron pubescensหรือต้นโอ๊กพิษแอตแลนติกพบทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา