Pośród niesnasków Pan Bóg uderza...

Pośród niesnasków Pan Bóg uderza... - "ท่ามกลางความบาดหมางของพระเจ้าดังขึ้น [กระดิ่ง]..." - เป็นบทกวีที่เขียนโดยJuliusz Słowackiในปี ค.ศ. 1848 ซึ่งกวีพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระสันตปาปาสลาฟองค์แรก [1] [2]

บทกวีนี้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนร่วมสมัยของสโลวักกี และส่วนใหญ่ถูกลืมไปจนกระทั่งอีกหนึ่งศตวรรษต่อมา เมื่อบทกวีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากคาร์โรล วอจตีวา พระคาร์ดินัลชาวโปแลนด์ได้รับ เลือกเป็นพระสันตะปาปาในปี 1978 เนื่องจากมีการคาดการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปาสลาฟในอนาคต (ในภาษาโปแลนด์: "Słowiański Papież ") [3] [4]มักถูกอ้างถึงโดยยอห์น ปอลที่ 2