การแต่งงาน

การแต่งงานที่เรียกว่าการแต่งงานหรือการสมรสเป็นสหภาพแรงงานได้รับการยอมรับทางวัฒนธรรมระหว่างผู้คนที่เรียกว่าคู่สมรสที่ก่อตั้งสิทธิและหน้าที่ระหว่างพวกเขาเช่นเดียวกับระหว่างพวกเขาและลูก ๆ ของพวกเขาและระหว่างพวกเขาและพวกเขาในกฎหมาย [1]ถือเป็นสากลทางวัฒนธรรมแต่ความหมายของการแต่งงานแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและศาสนาและเมื่อเวลาผ่านไป โดยทั่วไปแล้วเป็นสถาบันที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยปกติทางเพศได้รับการยอมรับหรือถูกทำนองคลองธรรม ในบางวัฒนธรรมแนะนำให้แต่งงานหรือถือเป็นภาคบังคับก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมทางเพศใด ๆ. พิธีแต่งงานจะเรียกว่าเป็นงานแต่งงาน

คู่สามีภรรยา ชาวเยอรมันโบราณ อาร์มินิอุและ ธูสเนลดาได้พบกันอย่างโรแมนติก ผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นในปี 1884 โดย Johannes Gehrtsแสดงให้เห็นว่า Arminius กล่าวคำอำลากับภรรยาที่รักของเขาก่อนที่เขาจะออกไปสู่สนามรบ
ชุดแต่งงานของราชวงศ์สวีเดนในปี 1766 ที่ Livrustkammarenในสตอกโฮล์ม
งานแต่งงานของเนปาล

บุคคลที่อาจจะแต่งงานด้วยเหตุผลหลายประการรวมทั้งกฎหมายสังคมlibidinalอารมณ์ทางการเงินทางจิตวิญญาณและวัตถุประสงค์ทางศาสนา ซึ่งพวกเขาจะแต่งงานอาจจะได้รับอิทธิพลจากเพศ , สังคมกำหนดกฎของการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง , กฎการแต่งงานที่กำหนดทางเลือกของผู้ปกครองและความปรารถนาของแต่ละบุคคล ในบางพื้นที่ของโลกการแต่งงานแบบคลุมถุงชนมีการฝึกฝนการแต่งงานแบบมีบุตรการมีภรรยาหลายคนและการบังคับแต่งงาน ในพื้นที่อื่น ๆ การปฏิบัติดังกล่าวจะผิดกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของผู้หญิงหรือสิทธิเด็ก (ทั้งหญิงและชาย) หรือเป็นผลมาจากกฎหมายต่างประเทศ [2]การแต่งงานได้ จำกัด สิทธิของผู้หญิงที่ได้รับการพิจารณาบางครั้งคุณสมบัติของอดีตสามี ทั่วโลกเป็นหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยได้มีแนวโน้มทั่วไปที่มีต่อการสร้างความมั่นใจสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงในชีวิตสมรส (รวมถึงการยกเลิกcoverture , การเปิดเสรีการหย่าร้างกฎหมายและการปฏิรูปการเจริญพันธุ์สิทธิและเพศ) และถูกต้องตามกฎหมายการตระหนักถึงการแต่งงานของinterfaith , เชื้อชาติและคู่รักเพศเดียวกัน การถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของผู้หญิงที่แต่งงาน, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อความรุนแรงในชีวิตสมรสศุลกากรเช่นสินสอดทองหมั้นและสินสอดแต่งงานบังคับอายุสมรสและอาชญากรรมทางก่อนการแต่งงานและการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

แต่งงานได้รับการยอมรับโดยรัฐเป็นองค์กรที่มีอำนาจทางศาสนาเป็นกลุ่มชนเผ่าท้องถิ่นชุมชนหรือเพื่อนร่วมงาน มันมักจะถูกมองว่าเป็นสัญญา การแต่งงานทางศาสนาดำเนินการโดยสถาบันทางศาสนาเพื่อยอมรับและสร้างสิทธิและหน้าที่ที่แท้จริงของการแต่งงานในศาสนานั้น การแต่งงานทางศาสนาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นการแต่งงานแบบศีลระลึกในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนิกะห์ในศาสนาอิสลามนิสซูอินในศาสนายิวและชื่ออื่น ๆ อีกมากมายในประเพณีความเชื่ออื่น ๆ แต่ละชื่อมีข้อ จำกัด ของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบขึ้นและผู้ที่สามารถเข้าสู่การแต่งงานทางศาสนาที่ถูกต้อง

เมื่อการแต่งงานที่จะดำเนินการและดำเนินการโดยสถาบันของรัฐบาลในการให้สอดคล้องกับกฎหมายการแต่งงานของศาลโดยไม่มีเนื้อหาทางศาสนาก็คือการแต่งงาน การแต่งงานทางแพ่งรับรู้และสร้างสิทธิและหน้าที่ที่แท้จริงของการแต่งงานในสายตาของรัฐ บางประเทศไม่ยอมรับการแต่งงานทางศาสนาในท้องถิ่นด้วยตนเองและกำหนดให้มีการแต่งงานแบบพลเรือนแยกกันเพื่อจุดประสงค์อย่างเป็นทางการ ตรงกันข้ามการแต่งงานไม่ได้อยู่ในบางประเทศปกครองโดยระบบกฎหมายศาสนาเช่นซาอุดิอารเบียที่แต่งงานหดตัวในต่างประเทศอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในทางตรงกันข้ามถ้าพวกเขามีสัญญาจะตีความซาอุดีอาระเบียของกฎหมายศาสนาอิสลาม ในประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายแบบผสมทางโลกและทางศาสนาเช่นเลบานอนและอิสราเอลการแต่งงานทางแพ่งในท้องถิ่นไม่มีอยู่ในประเทศซึ่งป้องกันไม่ให้มีการแต่งงานระหว่างกันและการแต่งงานอื่น ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายศาสนาไม่ให้เข้ามาในประเทศ อย่างไรก็ตามการแต่งงานในต่างประเทศอาจได้รับการยอมรับจากรัฐแม้ว่าจะขัดแย้งกับกฎหมายศาสนาก็ตาม ตัวอย่างเช่นในกรณีของการยอมรับการแต่งงานในอิสราเอลสิ่งนี้รวมถึงการยอมรับไม่เพียง แต่การแต่งงานระหว่างกันระหว่างกันที่ดำเนินการในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในต่างประเทศด้วย

ส่วนใหญ่รัฐอธิปไตยและเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ขีด จำกัด ได้รับการยอมรับถูกต้องตามกฎหมายการแต่งงานกับเพศตรงข้ามคู่และจำนวนที่ลดลงของทั้งใบอนุญาตเมีย , ลูกแต่งงานและแต่งงานที่ถูกบังคับ ในยุคปัจจุบันตัวเลขการเติบโตของประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาส่วนใหญ่ได้ยกเรย์แบนและได้สร้างการรับรู้ทางกฎหมายสำหรับการแต่งงานของinterfaith , เชื้อชาติและเพศเดียวกันคู่ ในบางพื้นที่การแต่งงานของเด็กและการมีภรรยาหลายคนอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ากฎหมายของประเทศจะขัดต่อการปฏิบัติก็ตาม

คำว่า "แต่งงาน" มาจากภาษาอังกฤษยุคกลาง Mariageซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี 1250-1300 CE นี้ในการเปิดมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ , Marier (จะแต่งงาน) และในที่สุดละติน , marītāreความหมายที่จะให้กับสามีหรือภรรยาและmarītāriความหมายที่จะได้แต่งงาน คำคุณศัพท์marīt-us -a, -um ที่หมายถึงการแต่งงานหรือการสมรสยังสามารถใช้ในรูปแบบผู้ชายเป็นคำนามสำหรับ "สามี" และในรูปแบบผู้หญิงสำหรับ "ภรรยา" [3]คำที่เกี่ยวข้อง " วิวาห์ " มาจากmatremoineคำภาษาฝรั่งเศสเก่าซึ่งปรากฏประมาณ 1300 CEและในที่สุดก็มาจากภาษาละตินmātrimōniumซึ่งรวมสองแนวคิดเข้าด้วยกัน: materแปลว่า " แม่ " และคำต่อท้าย - monium ที่บ่งบอกถึง "การกระทำ, สถานะ หรือเงื่อนไข ". [4]

นักมานุษยวิทยาได้เสนอคำจำกัดความของการแต่งงานที่แข่งขันกันหลายประการเพื่อพยายามที่จะครอบคลุมการปฏิบัติทางสมรสที่หลากหลายซึ่งสังเกตได้จากวัฒนธรรมต่างๆ [5]แม้แต่ในวัฒนธรรมตะวันตก "คำจำกัดความของการแต่งงานได้ใส่ใจจากที่หนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งและทุกหนทุกแห่งระหว่างกัน" (ตามที่ Evan Gerstmann ได้วางไว้) [6]

ความสัมพันธ์ที่ยอมรับโดยจารีตประเพณีหรือกฎหมาย

ในประวัติศาสตร์การแต่งงานของมนุษย์ (พ.ศ. 2434) เอ็ดวาร์ดเวสเตอร์มาร์ค (Edvard Westermarck)ให้คำจำกัดความการแต่งงานว่า [7]ในอนาคตของการแต่งงานในอารยธรรมตะวันตก (พ.ศ. 2479) เขาปฏิเสธคำจำกัดความก่อนหน้านี้แทนที่จะกำหนดการแต่งงานชั่วคราวว่า [8]

ความถูกต้องตามกฎหมายของลูกหลาน

หนังสือคู่มือทางมานุษยวิทยาNotes and Queries (1951) กำหนดให้การแต่งงานเป็น "การรวมกันระหว่างชายและหญิงโดยที่เด็กที่เกิดกับผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกหลานที่ชอบด้วยกฎหมายของทั้งคู่" [9]ในการรับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติของชาวนูเออร์แห่งซูดานที่อนุญาตให้ผู้หญิงทำหน้าที่สามีในบางสถานการณ์ (การแต่งงานแบบผี ) แค ธ ลีนกอฟแนะนำให้ปรับเปลี่ยนเรื่องนี้เป็น [10]

ในการวิเคราะห์การแต่งงานในหมู่ชาวนายาร์ซึ่งเป็นสังคมที่มีหลายชนชั้นในอินเดียกอฟพบว่ากลุ่มนี้ขาดสามีในความหมายทั่วไป บทบาทที่รวมกันในตะวันตกถูกแบ่งออกระหว่าง "พ่อทางสังคม" ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ของลูก ๆ ของผู้หญิงกับคนรักของเธอซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง ชายเหล่านี้ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้หญิงคนนั้น สิ่งนี้บังคับให้กอฟไม่มองข้ามการเข้าถึงทางเพศเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแต่งงานและกำหนดในแง่ของความชอบธรรมของลูกหลานเพียงอย่างเดียว: การแต่งงานคือ "ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างผู้หญิงกับบุคคลอื่นหนึ่งคนขึ้นไปซึ่งให้เด็กที่เกิดกับผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่ถูกห้ามโดยกฎของความสัมพันธ์จะได้รับสิทธิในสถานะการเกิดเต็มรูปแบบโดยทั่วไปสำหรับสมาชิกปกติในสังคมหรือชั้นทางสังคมของเขา " [11]

นักมานุษยวิทยาเศรษฐกิจDuran Bellได้วิพากษ์วิจารณ์คำจำกัดความที่ถูกต้องตามกฎหมายบนพื้นฐานที่ว่าบางสังคมไม่ต้องการการแต่งงานเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย เขาแย้งว่าคำจำกัดความตามความถูกต้องของการแต่งงานนั้นมีอยู่ในวงกว้างในสังคมที่การผิดกฎหมายไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางสังคมอื่นใดสำหรับเด็กคนอื่นนอกจากแม่ที่ยังไม่ได้แต่งงาน [5]

การรวบรวมสิทธิ์

Edmund Leachวิพากษ์วิจารณ์คำจำกัดความของ Gough ว่าเข้มงวดเกินไปในแง่ของลูกหลานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับการยอมรับและแนะนำให้มองการแต่งงานในแง่ของสิทธิประเภทต่างๆที่ใช้ในการสร้าง ในบทความปี 1955 ในMan Leach แย้งว่าไม่มีคำจำกัดความของการแต่งงานที่ใช้กับทุกวัฒนธรรม เขาเสนอรายการสิทธิ 10 ประการที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานรวมถึงการผูกขาดทางเพศและสิทธิเกี่ยวกับเด็กโดยมีสิทธิเฉพาะที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม สิทธิ์เหล่านั้นตาม Leach รวมถึง:

 1. "เพื่อจัดตั้งบิดาตามกฎหมายของบุตรของผู้หญิง.
 2. เพื่อสร้างแม่ตามกฎหมายของลูก ๆ ของผู้ชาย
 3. เพื่อให้สามีผูกขาดทางเพศของภรรยา.
 4. เพื่อให้ภรรยาผูกขาดทางเพศของสามี.
 5. เพื่อให้สามีมีสิทธิบางส่วนหรือผูกขาดในการให้บริการในบ้านและแรงงานอื่น ๆ ของภรรยา
 6. เพื่อให้ภรรยามีสิทธิบางส่วนหรือผูกขาดในการให้บริการด้านแรงงานในบ้านและอื่น ๆ ของสามี
 7. เพื่อให้สามีควบคุมทรัพย์สินที่เป็นของหรือที่อาจเกิดขึ้นกับภรรยาได้บางส่วนหรือทั้งหมด
 8. เพื่อให้ภรรยาควบคุมทรัพย์สินที่เป็นของหรืออาจเกิดขึ้นกับสามีบางส่วนหรือทั้งหมด
 9. เพื่อจัดตั้งกองทุนร่วมกันของทรัพย์สิน - หุ้นส่วน - เพื่อผลประโยชน์ของบุตรของการแต่งงาน
 10. เพื่อสร้าง 'ความสัมพันธ์ของความใกล้ชิด' ที่มีนัยสำคัญทางสังคมระหว่างสามีและพี่น้องของภรรยา " [12]

สิทธิในการเข้าถึงทางเพศ

ในบทความปี 1997 ในปัจจุบันมานุษยวิทยา , Duran เบลล์อธิบายการแต่งงานเป็น "ความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งหรือมากกว่าผู้ชาย (ชายหรือหญิง) ใน severalty จะหนึ่งหรือมากกว่าผู้หญิงที่ให้คนเหล่านั้นมีความต้องการสิทธิในการเข้าถึงทางเพศภายในกลุ่มในประเทศและ ระบุผู้หญิงที่แบกรับภาระหน้าที่ในการยอมทำตามความต้องการของผู้ชายเหล่านั้น " ในการอ้างถึง "ผู้ชายหลายสิบคน" เบลล์หมายถึงกลุ่มเครือญาติขององค์กรเช่นเชื้อสายซึ่งในการจ่ายราคาเจ้าสาวจะรักษาสิทธิในลูกหลานของผู้หญิงแม้ว่าสามีของเธอ (สมาชิกเชื้อสาย) จะหลอกลวง ( เลวีเรตแต่งงาน ) ในการอ้างถึง "ผู้ชาย (ชายหรือหญิง)" เบลล์หมายถึงผู้หญิงในสายเลือดที่อาจยืนอยู่ในฐานะ "พ่อทางสังคม" ของลูก ๆ ของภรรยาที่เกิดจากคนรักคนอื่น (ดู Nuer " การแต่งงานแบบผี ") [5]

คู่สมรสคนเดียว

The marriage of Inanna and Dumuzid
ภาพวาดของชาวสุเมเรียนโบราณ เกี่ยวกับการแต่งงานของ Inannaและ Dumuzid [13]

คู่สมรสคนเดียวเป็นรูปแบบของการแต่งงานที่แต่ละคนมีคู่สมรสเพียงคนเดียวในช่วงชีวิตของพวกเขาหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (คู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรม)

นักมานุษยวิทยาJack Goodyการศึกษาเปรียบเทียบการแต่งงานทั่วโลกโดยใช้Ethnographic Atlasพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างเกษตรกรรมแบบไถแบบเร่งรัดสินสอดและการมีคู่สมรสคนเดียว รูปแบบนี้พบในสังคมยูเรเชียในวงกว้างตั้งแต่ญี่ปุ่นถึงไอร์แลนด์ สังคมแอฟริกันซับซาฮาราส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจอบอย่างกว้างขวางในทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง " ราคาเจ้าสาว " กับการมีภรรยาหลายคน [14]ภาพวาดการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ชาติพันธุ์วิทยาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างการเพิ่มขนาดของสังคมความเชื่อใน "เทพเจ้าชั้นสูง" เพื่อสนับสนุนศีลธรรมของมนุษย์และการมีคู่สมรสคนเดียว [15]

ในประเทศที่ไม่อนุญาตให้สามีคนที่แต่งงานในหนึ่งในประเทศเหล่านั้นเป็นคนในขณะที่ยังคงมีการแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายไปยังอีกกระทำอาชญากรรมของการจดทะเบียนสมรสซ้อน ในทุกกรณีการแต่งงานครั้งที่สองถือเป็นโมฆะตามกฎหมาย นอกจากการแต่งงานครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไปจะเป็นโมฆะแล้วผู้ที่นับถือศาสนาใหญ่ยังต้องรับผิดต่อบทลงโทษอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล

คู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรม

รัฐบาลที่สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียวอาจปล่อยให้มีการหย่าร้างได้ง่าย ในหลายประเทศตะวันตกอัตราการหย่าร้างอยู่ที่ 50% คนที่แต่งงานใหม่จะทำเช่นนั้นโดยเฉลี่ยสามครั้ง [ ต้องการอ้างอิง ] ดังนั้นการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่อาจส่งผลให้เกิด "คู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรม" กล่าวคือมีการแต่งงานหลายครั้ง แต่มีคู่สมรสตามกฎหมายเพียงคนเดียวในแต่ละครั้ง นี้สามารถตีความได้ว่ารูปแบบของการผสมพันธุ์พหูพจน์เช่นเดียวกับสังคมผู้ครอบงำโดยครอบครัวหญิงมุ่งหน้าไปในทะเลแคริบเบียน , มอริเชียสและบราซิลที่มีการหมุนบ่อยของคู่ค้าที่ยังไม่ได้แต่งงาน โดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้คิดเป็น 16 ถึง 24% ของหมวดหมู่ "คู่สมรสคนเดียว" [16]

การมีคู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรมสร้างญาติรูปแบบใหม่คือ "อดีต" ตัวอย่างเช่น "อดีตภรรยา" ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต "อดีตสามี" หรือ "อดีตภรรยา" ของเธอเนื่องจากอาจเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยการโอนทรัพยากร (ค่าเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูบุตร) หรือการดูแลบุตรร่วมกัน . บ็อบซิมป์สันตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีของอังกฤษคู่สมรสคนเดียวแบบอนุกรมก่อให้เกิด "ครอบครัวขยาย" ซึ่งมีครัวเรือนจำนวนมากที่เชื่อมโยงกันในลักษณะนี้รวมถึงเด็กที่เดินทางมาด้วย (อดีตที่เป็นไปได้อาจรวมถึงอดีตภรรยาอดีตพี่เขย ฯลฯ แต่ไม่ใช่ "อดีตลูก") เหล่านี้ "ครอบครัวไม่ชัดเจน" ไม่พอดีกับแม่พิมพ์ของคู่สมรสครอบครัวนิวเคลียร์ ในฐานะที่เป็นกลุ่มครัวเรือนที่เชื่อมต่อกันพวกเขามีลักษณะคล้ายกับแบบจำลองหลายเพศของครัวเรือนที่แยกจากกันซึ่งดูแลโดยมารดาที่มีบุตรโดยผูกติดกับชายที่พวกเขาแต่งงานหรือหย่าร้างกัน [17]

สามี

การมีภรรยาหลายคนคือการแต่งงานที่มีคู่สมรสมากกว่าสองคน [18]เมื่อผู้ชายแต่งงานกับภรรยามากกว่าหนึ่งคนในแต่ละครั้งความสัมพันธ์นี้เรียกว่าpolygynyและไม่มีพันธะการแต่งงานระหว่างภรรยา; และเมื่อผู้หญิงแต่งงานกับสามีมากกว่าหนึ่งคนในแต่ละครั้งจะเรียกว่าสามีหลายคนและไม่มีพันธะการแต่งงานระหว่างสามี ถ้าแต่งงานมีสามีหลายคนหรือภรรยาจะสามารถเรียกว่ากลุ่มแต่งงาน [18]

การศึกษาทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์ทั่วโลกเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า polygyny ทางเพศเป็นเรื่องปกติของรูปแบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์จนกระทั่งมีการเปลี่ยนไปสู่ชุมชนเกษตรกรรมแบบอยู่ประจำเมื่อประมาณ 10,000 ถึง 5,000 ปีก่อนในยุโรปและเอเชียและเมื่อไม่นานมานี้ในแอฟริกาและอเมริกา [19] ดังที่ระบุไว้ข้างต้นการศึกษาเปรียบเทียบการแต่งงานของแจ็คกู๊ดดี้นักมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการแต่งงานทั่วโลกโดยใช้แผนที่ชาติพันธุ์วิทยาพบว่าสังคมแอฟริกันซับซาฮาราส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจอบอย่างกว้างขวางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง " ราคาเจ้าสาว " กับการมีภรรยาหลายคน [14]การสำรวจตัวอย่างข้ามวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ยืนยันว่าการไม่มีรถไถเป็นเพียงตัวทำนายของการมีภรรยาหลายคนแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่น ๆ เช่นการเสียชีวิตของชายในสงครามสูง (ในสังคมที่ไม่ใช่รัฐ) และความเครียดจากเชื้อโรค (ในสังคมของรัฐ ) มีผลกระทบบางอย่าง [20]

การแต่งงานแบ่งตามจำนวนคู่สมรสตามกฎหมายที่แต่ละบุคคลมี คำต่อท้าย "-gamy" หมายถึงจำนวนคู่สมรสโดยเฉพาะเช่นเดียวกับในbi-gamy (คู่สมรสสองคนโดยทั่วไปผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่) และ poly-gamy (มีคู่สมรสมากกว่าหนึ่งคน)

สังคมแสดงการยอมรับการมีภรรยาหลายคนแบบผันแปรว่าเป็นอุดมคติทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติ ตามแผนที่ชาติพันธุ์วรรณนาจาก 1,231 สังคมระบุว่า 186 คนเป็นคู่สมรสคนเดียว; 453 มี polygyny เป็นครั้งคราว; 588 มี polygyny บ่อยขึ้นและ 4 คนมี polyandry [21]อย่างไรก็ตามดังที่ Miriam Zeitzen เขียนความอดทนทางสังคมต่อการมีภรรยาหลายคนนั้นแตกต่างจากการมีภรรยาหลายคนเนื่องจากต้องใช้ความมั่งคั่งในการสร้างครัวเรือนหลายครัวเรือนสำหรับภรรยาหลายคน การมีภรรยาหลายคนในสังคมที่มีความอดทนอดกลั้นอาจอยู่ในระดับต่ำโดยส่วนใหญ่ของผู้มีสามีหลายคนที่มีความปรารถนาจะฝึกฝนการแต่งงานแบบคู่สมรสคนเดียว การติดตามการเกิดมีภรรยาหลายคนมีความซับซ้อนมากขึ้นในเขตอำนาจศาลที่ถูกห้าม แต่ยังคงมีการปฏิบัติต่อไป (การมีภรรยาหลายคนโดยพฤตินัย ) [22]

Zeitzen ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการรับรู้ของสังคมชาวแอฟริกันแบบตะวันตกและรูปแบบการแต่งงานมีความลำเอียงโดย "ความกังวลที่ขัดแย้งกันของความคิดถึงวัฒนธรรมแอฟริกันดั้งเดิมเทียบกับการวิพากษ์วิจารณ์การมีภรรยาหลายคนว่าเป็นการกดขี่ผู้หญิงหรือเป็นอันตรายต่อการพัฒนา" [22] การมีภรรยาหลายคนถูกประณามว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่งโดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในครอบครัวการบังคับให้แต่งงานและการละเลย ประเทศส่วนใหญ่ของโลกรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทั้งหมดของโลกไม่อนุญาตให้มีภรรยาหลายคน มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการมีภรรยาหลายคนในประเทศกำลังพัฒนา

Polygyny

Polygyny มักจะให้ภรรยามีสถานะเท่าเทียมกันแม้ว่าสามีอาจจะมีความชอบส่วนตัวก็ตาม ประเภทหนึ่งของพฤตินัยเมียเป็นนางบำเรอ , [ ต้องการอ้างอิง ]ซึ่งมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งได้รับสิทธิของภรรยาและสถานะในขณะที่ผู้หญิงคนอื่น ๆ ยังคงอยู่บ้านครูตามกฎหมาย

แม้ว่าสังคมอาจถูกจัดว่าเป็นคนมีหลายเพศ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งงานทั้งหมดในสังคมนั้น การแต่งงานแบบคู่สมรสคนเดียวอาจมีอิทธิพลเหนือกว่าในความเป็นจริง ความยืดหยุ่นนี้เองที่นักมานุษยวิทยาโรบินฟ็อกซ์ระบุถึงความสำเร็จในฐานะระบบสนับสนุนทางสังคม: "สิ่งนี้มักจะหมายถึง - เนื่องจากความไม่สมดุลของอัตราส่วนทางเพศการตายของทารกเพศชายที่สูงขึ้นช่วงชีวิตที่สั้นลงของเพศชายการสูญเสียเพศชายใน ช่วงสงคราม ฯลฯ - ผู้หญิงมักถูกทิ้งโดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสามีในการแก้ไขเงื่อนไขนี้ผู้หญิงต้องถูกฆ่าตั้งแต่แรกเกิดยังคงเป็นโสดเป็นโสเภณีหรือถูกสูบฉีดออกไปตามคำสั่งทางศาสนาที่เป็นโสดระบบหลายเพศมีข้อได้เปรียบที่ พวกเขาสามารถสัญญาเช่นเดียวกับมอร์มอนบ้านและครอบครัวสำหรับผู้หญิงทุกคน " [23]

อย่างไรก็ตาม polygyny เป็นปัญหาทางเพศที่ให้ประโยชน์กับผู้ชายที่ไม่สมส่วน ในบางกรณีมีความคลาดเคลื่อนของอายุมาก (เท่ากับรุ่นหนึ่ง) ระหว่างชายคนหนึ่งกับภรรยาคนสุดท้องของเขาซึ่งทำให้ความแตกต่างของพลังระหว่างทั้งสองคนมีความแตกต่างกัน ความตึงเครียดไม่เพียง แต่เกิดขึ้นระหว่างเพศเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในเพศอีกด้วย ชายอาวุโสและผู้เยาว์แข่งขันกันเพื่อหาภรรยาและภรรยาอาวุโสและผู้เยาว์ในครอบครัวเดียวกันอาจประสบกับสภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและลำดับชั้นภายใน งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับผู้หญิงคนอื่น ๆ รวมถึงภรรยาร่วมและญาติหญิงของสามีเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญยิ่งกว่ากับสามีของเธอเพื่อความสำเร็จในการผลิตการสืบพันธุ์และความสำเร็จส่วนตัวของเธอ [24]ในบางสังคมภรรยาร่วมเป็นญาติพี่น้องมักจะเป็นพี่น้องกันการปฏิบัติที่เรียกว่าโซโรรัล polygyny ; ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วระหว่างภรรยาร่วมคิดว่าจะลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตสมรส [25]

ฟ็อกซ์ระบุว่า "ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการมีภรรยาหลายคนและคู่สมรสคนเดียวสามารถระบุได้: ในขณะที่การผสมพันธุ์แบบพหูพจน์เกิดขึ้นในทั้งสองระบบภายใต้สหภาพที่มีหลายคนหลายคนอาจได้รับการยอมรับว่าเป็นการแต่งงานตามกฎหมายในขณะที่มีคู่สมรสคนเดียวมีเพียงสหภาพเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับบ่อยครั้ง มันยากที่จะลากเส้นที่ยากและรวดเร็วระหว่างทั้งสอง " [26]

เนื่องจากการมีภรรยาหลายคนในแอฟริกาอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ทางกฎหมายมากขึ้นรูปแบบที่แตกต่างกันของการมีภรรยาหลายคนในทางพฤตินัย (ซึ่งตรงข้ามกับกฎหมายหรือนิตินัย ) กำลังได้รับการฝึกฝนในใจกลางเมือง แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานอย่างเป็นทางการหลายครั้ง (ปัจจุบันผิดกฎหมาย) แต่การเตรียมการในบ้านและส่วนบุคคลเป็นไปตามรูปแบบของสามีหลายคนแบบเก่า รูปแบบของ polygyny โดยพฤตินัยพบได้ในส่วนอื่น ๆ ของโลกเช่นกัน (รวมถึงนิกายมอร์มอนและครอบครัวมุสลิมในสหรัฐอเมริกา) [27]ในบางสังคมเช่นLovedu of South Africa หรือNuer of the Sudan ผู้หญิงชนชั้นสูงอาจกลายเป็น 'สามี' ของผู้หญิง ในกรณี Lovedu สามีหญิงคนนี้อาจมีภรรยาหลายคนหลายคน นี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเลสเบี้ยน แต่เป็นวิธีการขยายเชื้อสายของราชวงศ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยแนบลูกของภรรยาเหล่านี้เข้ามา ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคนมีหลายเพศไม่ใช่หลายเพศเพราะในความเป็นจริงแล้วสามีของหญิงนั้นถือว่าเพศชายมีบทบาททางการเมือง [25]

กลุ่มศาสนามีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการถูกต้องตามกฎหมายของเมีย มันเป็นเรื่องที่ได้รับอนุญาตในอิสลามและขงจื้อ ศาสนายิวและศาสนาคริสต์ได้กล่าวถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการมีลูกหลายคนในอดีตอย่างไรก็ตามการยอมรับทางศาสนาโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้รับการกล่าวถึงจนกว่าจะมีการปฏิเสธในข้อความต่อมา พวกเขาห้ามอย่างชัดเจนในวันนี้ว่ามี polygyny

Polyandry

Polyandryนั้นหายากกว่า polygyny โดยเฉพาะแม้ว่าจะหายากน้อยกว่าตัวเลขที่อ้างถึงโดยทั่วไปในEthnographic Atlas (1980) ซึ่งระบุเฉพาะสังคมหลายกลุ่มที่พบในเทือกเขาหิมาลัย การศึกษาล่าสุดพบว่า 53 สังคมนอก 28 แห่งที่พบในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งฝึกฝนการมีหลายรูปแบบ [28]เป็นเรื่องปกติมากที่สุดในสังคมที่มีความเท่าเทียมกันโดยมีการตายของเพศชายสูงหรือการขาดเพศชาย มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพ่อที่ไม่สามารถแยกได้ซึ่งเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมที่ว่าเด็กสามารถมีพ่อได้มากกว่าหนึ่งคน [29]

คำอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายในเทือกเขาหิมาลัยเกี่ยวข้องกับความขาดแคลนที่ดิน การแต่งงานของพี่น้องทุกคนในครอบครัวกับภรรยาคนเดียวกัน ( ภราดรภาพ ) ทำให้ที่ดินของครอบครัวยังคงเหมือนเดิมและไม่มีการแบ่งแยก หากพี่น้องทุกคนแต่งงานแยกกันและมีลูกที่ดินของครอบครัวจะถูกแบ่งออกเป็นแปลงเล็ก ๆ ที่ไม่ยั่งยืน ในยุโรปสิ่งนี้ถูกขัดขวางโดยการปฏิบัติทางสังคมเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นกลาง (การไม่รับมรดกของพี่น้องส่วนใหญ่บางคนไปเป็นพระและนักบวชพรหมจรรย์) [30]

การแต่งงานหลายคน

กลุ่มแต่งงาน (หรือเรียกว่าการแต่งงานหลายด้านข้าง ) เป็นรูปแบบของpolyamoryซึ่งมากกว่าสองคนในรูปแบบครอบครัวหน่วยที่มีสมาชิกทั้งหมดของการแต่งงานของกลุ่มที่ได้รับการพิจารณาจะแต่งงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของการแต่งงานของกลุ่ม และสมาชิกทุกคนในการแต่งงานมีความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ปกครองสำหรับเด็กที่เกิดจากการแต่งงาน [31]ไม่มีประเทศใดยอมรับการแต่งงานแบบกลุ่มอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือการแต่งงานตามกฎหมายทั่วไป แต่ในอดีตวัฒนธรรมบางอย่างของโพลินีเซียเอเชียปาปัวนิวกินีและอเมริการวมทั้งในบางชุมชนโดยเจตนาและ วัฒนธรรมย่อยทางเลือกเช่นOneida Perfectionistsในรัฐนิวยอร์ก จาก 250 สังคมที่รายงานโดยนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันGeorge Murdockในปี 1949 มีเพียงKaingangของบราซิลเท่านั้นที่มีการแต่งงานแบบกลุ่มใด ๆ เลย [32]

การแต่งงานในวัยเด็ก

การแต่งงานของเด็กคือการแต่งงานที่หนึ่งหรือทั้งสองผัวเมียอายุ 18 ภายใต้[33] [34]มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหมั้นและวัยรุ่นตั้งครรภ์

การแต่งงานกับลูกเป็นเรื่องปกติตลอดประวัติศาสตร์จนถึงปี 1900 ในสหรัฐอเมริกาซึ่งในปี 1880 CE ในรัฐเดลาแวร์อายุที่ยินยอมให้แต่งงานคือ 7 ปี [35] ถึงกระนั้นในปี 2017 กว่าครึ่งหนึ่งของ 50 สหรัฐอเมริกาไม่มีอายุขั้นต่ำที่ชัดเจนในการแต่งงานและหลายรัฐกำหนดอายุต่ำสุดที่ 14 [36]ปัจจุบันองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศถูกประณาม [37] [38]การแต่งงานของเด็กมักจะจัดขึ้นระหว่างครอบครัวของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวในอนาคตบางครั้งทันทีที่หญิงสาวเกิด [37]อย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษที่ 1800 ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีเริ่มเรียกร้องให้มีการเพิ่มอายุของกฎหมายยินยอมซึ่งในที่สุดก็ได้รับการจัดการในปี ค.ศ. 1920 โดยได้รับการยกขึ้นเป็น 16–18 [39]

การแต่งงานของเด็กยังสามารถเกิดขึ้นในบริบทของการลักพาตัวเจ้าสาว [37]

ในปี ค.ศ. 1552 จอห์นซอมเมอร์ฟอร์ดและเจนซอมเมอร์ฟอร์ดเบรเรตันทั้งคู่แต่งงานกันเมื่ออายุ 3 และ 2 ปีตามลำดับ สิบสองปีต่อมาในปี 1564 จอห์นฟ้องหย่า [40]

แม้ว่าการแต่งงานของเด็กจะเกิดขึ้นกับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง แต่คู่สมรสที่เป็นเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิง [41]ในหลายกรณีการแต่งงานเพียงหนึ่งคู่เป็นเด็กปกติเพศหญิงเนื่องจากความสำคัญของวางอยู่บนหญิงบริสุทธิ์ [37]สาเหตุของการแต่งงานของเด็ก ได้แก่ความยากจน , ราคาเจ้าสาว , สินสอดทองหมั้นกฎหมายที่อนุญาตให้มีการแต่งงานเด็กศาสนาและแรงกดดันทางสังคม , ศุลกากรภูมิภาคกลัวที่เหลือยังไม่ได้แต่งงานและการรับรู้ไร้ความสามารถของผู้หญิงที่จะทำงานเพื่อเงิน

ปัจจุบันการแต่งงานของเด็กแพร่หลายไปทั่วโลก พบมากที่สุดในเอเชียใต้และแอฟริกาตอนใต้ของซาฮาราโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กผู้หญิงในบางประเทศในภูมิภาคเหล่านั้นแต่งงานก่อน 18 ปี[37]อุบัติการณ์ของการแต่งงานของเด็กลดลงในเกือบทุกพื้นที่ของโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้วการแต่งงานของเด็กถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือถูก จำกัด

เด็กผู้หญิงที่แต่งงานก่อนอายุ 18 ปีมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแต่งงานกับผู้ชายที่มีอายุมาก [38]

การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันและเพศที่สาม

การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันหลายประเภทได้รับการบันทึกไว้ในวัฒนธรรมพื้นเมืองและตามเชื้อสาย ในอเมริกาWe'wha ( Zuni ) เป็นLhamana (บุคคลชายที่อย่างน้อยบางครั้งก็แต่งกายและใช้ชีวิตในบทบาทที่มักจะเต็มไปด้วยผู้หญิงในวัฒนธรรมนั้น); ศิลปินเคารพเว์าทำหน้าที่เป็นทูตของ Zuni ไปยังกรุงวอชิงตันซึ่งเขาได้พบประธานาธิบดีโกรเวอร์คลีฟแลนด์ [42]เรามีสามีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นเช่นนั้น [43]

แม้ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างใหม่ในการอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันได้รับการยอมรับทางกฎหมายในรูปแบบเดียวกับที่มอบให้กับคู่รักต่างเพศ แต่ก็มีประวัติของสหภาพแรงงานเพศเดียวกันที่บันทึกไว้ทั่วโลก [44] ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันของกรีกโบราณ เป็นเหมือนการแต่งงานแบบคู่หูสมัยใหม่ซึ่งแตกต่างจากการแต่งงานต่างเพศที่คู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์น้อยและสามีมีอิสระที่จะมีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานทางเพศภายนอก Codex Theodosianus ( C. Th. 9.7.3) ที่ออกใน 438 CEกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงหรือเสียชีวิตบนความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน[45]แต่ที่แน่นอนเจตนาของกฎหมายและความสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางสังคมมีความชัดเจนเป็นเพียงไม่กี่ ตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในวัฒนธรรมนั้นมีอยู่จริง [46]สหภาพแรงงานเพศเดียวกันกำลังโด่งดังในพื้นที่บางส่วนของประเทศจีนเช่นฝูเจี้ยน [47]งานแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันอาจเป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศาสนจักรละตินเกิดขึ้นในกรุงโรมประเทศอิตาลีที่San Giovanni a Porta Latinaในปี ค.ศ. 1581 [48]

การแต่งงานชั่วคราว

หลายวัฒนธรรมได้ฝึกฝนการแต่งงานแบบชั่วคราวและมีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่นเซลติกปฏิบัติของhandfastingและการแต่งงานคงที่ระยะยาวในชุมชนมุสลิม ชาวอาหรับก่อนนับถือศาสนาอิสลามได้ฝึกฝนรูปแบบของการแต่งงานชั่วคราวที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ในการปฏิบัติของนิกะห์มูอะห์ซึ่งเป็นสัญญาการแต่งงานแบบมีกำหนดระยะเวลา มุฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามได้คว่ำบาตรการแต่งงานชั่วคราว - ซิเกห์ในอิหร่านและมูตาอาในอิรักซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการทางเพศ [49]รูปแบบเดียวกันของการแต่งงานชั่วคราวได้ถูกนำมาใช้ในอียิปต์, เลบานอนและอิหร่านจะทำให้การบริจาคของมนุษย์ไข่ทางกฎหมายสำหรับการปฏิสนธิในหลอดทดลอง ; อย่างไรก็ตามผู้หญิงไม่สามารถใช้การแต่งงานแบบนี้เพื่อขอรับการบริจาคอสุจิได้ [50] การ โต้เถียงของชาวมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับ Nikah Mut'ahส่งผลให้การปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนชีอะห์ Matrilineal Mosuoของจีนปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การแต่งงานแบบเดิน"

การอยู่ร่วมกัน

ในบางเขตอำนาจศาลการอยู่ร่วมกันในบางสถานการณ์อาจถือเป็นการแต่งงานตามกฎหมายการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือให้สิทธิและความรับผิดชอบต่างๆแก่คู่ค้าที่ยังไม่ได้แต่งงาน และในบางประเทศกฎหมายรับรองการอยู่ร่วมกันแทนการแต่งงานในสถาบันเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีและประกันสังคม ในกรณีนี้เช่นในออสเตรเลีย [51]การอยู่ร่วมกันอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านการแต่งงานแบบสถาบัน อย่างไรก็ตามในบริบทนี้บางประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดความสัมพันธ์ว่าเป็นการสมรสหรือในทางอื่นในการควบคุมความสัมพันธ์แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะไม่ได้รับการจดทะเบียนกับรัฐหรือสถาบันทางศาสนาก็ตาม [52]

ในทางกลับกันการแต่งงานแบบสถาบันอาจไม่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกัน ในบางกรณีคู่รักที่อยู่ด้วยกันไม่ต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าแต่งงานแล้ว สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสิทธิเงินบำนาญหรือค่าเลี้ยงดูได้รับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการพิจารณาการจัดเก็บภาษี เนื่องจากปัญหาการย้ายถิ่นฐานหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ การแต่งงานดังกล่าวยังได้รับการกันมากขึ้นในกรุงปักกิ่ง Guo Jianmei ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสตรีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวNewsdayว่า "การแต่งงานแบบเดินได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมจีน" "การแต่งงานแบบเดิน" หมายถึงการแต่งงานชั่วคราวประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยชาวโมซูโอแห่งประเทศจีนซึ่งคู่ชายอาศัยอยู่ที่อื่นและไปเยี่ยมทุกคืน [53]ข้อตกลงที่คล้ายกันในซาอุดิอาระเบียเรียกว่าการแต่งงานแบบมิซยาร์ยังเกี่ยวข้องกับสามีและภรรยาที่แยกกันอยู่ แต่พบกันเป็นประจำ [54]

โฆษณา "Wife Wanted" ในหนังสือพิมพ์ปี 1801 [55]
" NB " หมายถึง "ทราบดี"

มีการเปลี่ยนแปลงข้ามวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางในกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ควบคุมการเลือกคู่ครองสำหรับการแต่งงาน มีความแตกต่างกันในระดับที่การเลือกพันธมิตรเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนโดยคู่ค้าหรือการตัดสินใจร่วมกันโดยกลุ่มเครือญาติของพันธมิตรและมีการเปลี่ยนแปลงในกฎที่ควบคุมว่าพันธมิตรใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง

รายงานภาวะเจริญพันธุ์โลกขององค์การสหประชาชาติปี 2546 รายงานว่า 89% ของทุกคนแต่งงานก่อนอายุสี่สิบเก้าปี [56]เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานก่อนอายุสี่สิบเก้าปีลดลงเหลือเกือบ 50% ในบางประเทศและเกือบ 100% ในประเทศอื่น ๆ [57]

ในวัฒนธรรมอื่นที่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดน้อยกว่าในการควบคุมกลุ่มที่สามารถเลือกคู่ครองได้การเลือกคู่แต่งงานอาจเกี่ยวข้องกับทั้งคู่ที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกการเกี้ยวพาราสีหรือการแต่งงานอาจจัดโดยพ่อแม่ของคู่สามีภรรยาหรือบุคคลภายนอกสตอรี่

อายุต่างกัน

บางคนต้องการแต่งงานกับคนที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าพวกเขา สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส[58]และคู่นอนที่มีอายุห่างกันมากกว่า 10 ปีมักจะประสบกับความไม่ยอมรับทางสังคม[59]นอกจากนี้ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า (อายุมากกว่า 35 ปี) ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อตั้งครรภ์ (ซึ่งอาจเป็นเพียง ปัญหาหากทั้งคู่ตั้งใจที่จะมีลูก) [60] [61]

สถานะทางสังคมและความมั่งคั่ง

บางคนต้องการแต่งงานกับคนที่มีฐานะสูงกว่าหรือต่ำกว่าพวกเขา คนอื่นอยากแต่งงานกับคนที่มีฐานะใกล้เคียงกัน ในหลาย ๆ สังคมผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า [62]มีการแต่งงานที่แต่ละฝ่ายแสวงหาคู่ครองที่มีสถานะใกล้เคียงกัน มีการแต่งงานอื่น ๆ ที่ผู้ชายแก่กว่าผู้หญิง [63]

บางคนต้องการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกรรมเพื่อเงินมากกว่าความรัก (ซึ่งเป็นประเภทของการแต่งงานที่สะดวกสบาย) คนดังกล่าวบางครั้งเรียกว่าขุดทอง อย่างไรก็ตามระบบทรัพย์สินที่แยกจากกันสามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกส่งต่อไปยังคู่ค้าหลังการหย่าร้างหรือการเสียชีวิต

ผู้ชายที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานและมีแนวโน้มที่จะหย่าร้างน้อยลง ผู้หญิงที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะหย่าร้าง [64]

ข้อห้ามการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง exogamy และ endogamy

สังคมมักวางข้อ จำกัด ในการแต่งงานกับญาติแม้ว่าระดับของความสัมพันธ์ต้องห้ามจะแตกต่างกันไป การแต่งงานระหว่างพ่อแม่และลูกหรือระหว่างพี่น้องเต็มรูปแบบโดยมีข้อยกเว้นบางประการ[65] [66] [67] [68] [69] [70] [71]ถือเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและต้องห้าม อย่างไรก็ตามการแต่งงานระหว่างญาติห่าง ๆเป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยมีการประมาณการว่า 80% ของการแต่งงานทั้งหมดในประวัติศาสตร์อยู่ระหว่างญาติคนที่สองหรือใกล้กว่า [72]สัดส่วนนี้ลดลงอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นมากกว่า 10% ของการแต่งงานทั้งหมดเชื่อว่าเป็นระหว่างคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องคนที่สองหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากกว่า [73]ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันการแต่งงานดังกล่าวได้รับการตีตราอย่างมากและกฎหมายห้ามการแต่งงานลูกพี่ลูกน้องส่วนใหญ่หรือทั้งหมดใน 30 รัฐ ข้อมูลจำเพาะแตกต่างกันไป: ในเกาหลีใต้ในอดีตการแต่งงานกับคนที่มีนามสกุลเดียวกันและเชื้อสายเดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย [74]

การแต่งงานแบบ Avunculateคือการแต่งงานที่เกิดขึ้นระหว่างลุงกับหลานสาวของเขาหรือระหว่างป้ากับหลานชายของเธอ การแต่งงานดังกล่าวผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่เนื่องจากข้อ จำกัด ในการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง อย่างไรก็ตามจำนวนเล็ก ๆ ของประเทศได้ทำให้การค้ามันรวมทั้งอาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, มาเลเซีย , [75]และรัสเซีย [76]

แผนภูมิแสดงครอบครัวญาติพี่น้องที่อยู่ในกฎหมายอิสลามอิสลามจะได้รับการพิจารณา mahrim (หรือ maharem ): ญาติ unmarriageable กับผู้ที่ มีเพศสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณา ชู้สาว

ในสังคมต่างๆการเลือกคู่ครองมักจะ จำกัด เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมจากกลุ่มสังคมที่เฉพาะเจาะจง ในบางสังคมกฎก็คือการเลือกคู่ครองจากกลุ่มสังคมของแต่ละบุคคลนั่นคือendogamyซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีชนชั้นและวรรณะ แต่ในสังคมอื่น ๆ จะต้องเลือกคู่ชีวิตจากกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ของตน - exogamyนี่อาจเป็นกรณีในสังคมที่นับถือศาสนาtotemicที่สังคมถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มโทเทมที่แตกต่างกันหลายกลุ่มเช่นสังคมอะบอริจินออสเตรเลียส่วนใหญ่ ในสังคมอื่น ๆ คาดว่าบุคคลจะแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องข้ามเพศผู้หญิงต้องแต่งงานกับลูกชายของพี่สาวของพ่อและผู้ชายต้องแต่งงานกับลูกสาวของพี่ชายของแม่ซึ่งมักจะเป็นเช่นนี้หากสังคมใดสังคมหนึ่งมีกฎในการติดตามเครือญาติโดยเฉพาะผ่านทางครอบครัว หรือกลุ่มเชื้อสาย matrilineal เช่นเดียวกับชาวAkanในแอฟริกาตะวันตก การเลือกแต่งงานอีกรูปแบบหนึ่งคือการแต่งงานแบบลีไวซึ่งหญิงม่ายมีหน้าที่ต้องแต่งงานกับพี่ชายของสามีซึ่งส่วนใหญ่พบในสังคมที่เครือญาติขึ้นอยู่กับกลุ่มตระกูล endogamous

โดยทั่วไปแล้วศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องที่ญาติพี่น้องได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้ ความสัมพันธ์อาจเป็นไปตามความสามัคคีหรือความสัมพันธ์ซึ่งหมายถึงทางสายเลือดหรือโดยการแต่งงาน เกี่ยวกับการแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องนโยบายของคาทอลิกได้พัฒนาจากการยอมรับครั้งแรกผ่านข้อห้ามทั่วไปเป็นเวลานานไปจนถึงข้อกำหนดร่วมสมัยสำหรับสมัยการประทาน [77] อิสลามอนุญาตมาโดยตลอดในขณะที่ข้อความในศาสนาฮินดูแตกต่างกันไป [78] [79]

การแต่งงานที่กำหนด

นัดการแต่งงานระหว่าง หลุยส์ที่สิบสี่ของฝรั่งเศสและ มาเรียเทเรซ่าแห่งสเปน

ในสังคมที่มีเชื้อสายต่างๆมากมายที่มีระบบเครือญาติแบบคลาสสิกคู่สมรสที่มีศักยภาพจะถูกแสวงหาจากกลุ่มญาติที่เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดโดยกฎการแต่งงานที่กำหนดไว้ นักมานุษยวิทยาอาจแสดงกฎนี้โดยใช้คำทางเครือญาติ "เชิงพรรณนา" เช่น "ลูกสาวของพี่ชายของแม่ของชายคนหนึ่ง" (หรือที่เรียกว่า "ลูกพี่ลูกน้องข้าม") กฎเชิงพรรณนาดังกล่าวปิดบังมุมมองของผู้เข้าร่วม: ผู้ชายควรแต่งงานกับผู้หญิงที่มาจากสายเลือดแม่ของเขา ภายในคำศัพท์ทางเครือญาติของสังคมญาติดังกล่าวมักจะระบุด้วยคำศัพท์เฉพาะซึ่งแยกพวกเขาออกจากกันว่าเป็นไปได้ที่จะแต่งงานได้ ปิแอร์ Bourdieuตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งงานน้อยมากที่จะปฏิบัติตามกฎและเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นก็เป็นเพราะเหตุผล "เครือญาติในทางปฏิบัติ" เช่นการรักษาทรัพย์สินของครอบครัวแทนที่จะเป็นอุดมการณ์ "เครือญาติอย่างเป็นทางการ" [80]

ตราบเท่าที่การแต่งงานตามปกติตามกฎที่กำหนดเกิดขึ้นเชื้อสายจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในความสัมพันธ์แบบคงที่ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อสายเหล่านี้อาจก่อให้เกิดพันธมิตรทางการเมืองในสังคมที่มีการปกครองแบบเครือญาติ [81]นักมานุษยวิทยาโครงสร้างชาวฝรั่งเศสClaude Lévi-Strauss ได้พัฒนาทฤษฎีพันธมิตรเพื่ออธิบายโครงสร้างเครือญาติ "ระดับประถมศึกษา" ที่สร้างขึ้นโดยกฎเกณฑ์การแต่งงานที่กำหนดจำนวน จำกัด เท่าที่จะเป็นไปได้ [82]

การแต่งงานในทางปฏิบัติ (หรือ 'คลุมถุงชน') ทำได้ง่ายขึ้นโดยกระบวนการที่เป็นทางการของการเมืองในครอบครัวหรือกลุ่ม หน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งหรือสนับสนุนการแต่งงาน พวกเขาอาจมีส่วนร่วมกับ บริษัทจัดหาคู่มืออาชีพเพื่อค้นหาคู่ครองที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้มีอำนาจอาจเป็นพ่อแม่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ศาสนาหรือฉันทามติของกลุ่ม ในบางกรณีผู้มีอำนาจอาจเลือกคู่เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากความสามัคคีในชีวิตสมรส [ ต้องการอ้างอิง ]

การแต่งงานแบบคลุมถุงชน

การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ ประเพณีของสังคมอาเซอร์ตั้งแต่ความรุนแรงในครอบครัวไปจนถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองของผู้หญิงในชุมชน

การแต่งงานแบบบังคับคือการแต่งงานที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแต่งงานกันโดยขัดต่อเจตจำนงของพวกเขา แต่งงานที่ถูกบังคับยังคงได้รับการปฏิบัติในส่วนของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกา เส้นแบ่งระหว่างการแต่งงานที่ถูกบังคับและการแต่งงานโดยยินยอมอาจเบลอเพราะบรรทัดฐานทางสังคมของวัฒนธรรมเหล่านี้กำหนดว่าเราไม่ควรต่อต้านความปรารถนาของพ่อแม่ / ญาติในเรื่องการเลือกคู่ครอง ในวัฒนธรรมดังกล่าวไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ความรุนแรงการข่มขู่การข่มขู่ ฯลฯ บุคคลเพียงแค่ "ยินยอม" ให้แต่งงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการก็ตามจากแรงกดดันและหน้าที่ทางสังคมโดยนัย ธรรมเนียมของราคาเจ้าสาวและสินสอดที่มีอยู่ในหลายส่วนของโลกสามารถนำไปสู่การซื้อและขายผู้คนไปสู่การแต่งงานได้ [83] [84]

ในบางสังคมตั้งแต่เอเชียกลางจนถึงคอเคซัสไปจนถึงแอฟริกาประเพณีการลักพาตัวเจ้าสาวยังคงมีอยู่ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับโดยผู้ชายและเพื่อนของเขา บางครั้งนี้ครอบคลุมหนีแต่บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงทางเพศ ในครั้งก่อนraptioเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้กับกลุ่มผู้หญิงที่ถูกจับโดยกลุ่มผู้ชายบางครั้งก็อยู่ในสงคราม ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดคือThe Rape of the Sabine Womenซึ่งให้พลเมืองคนแรกของโรมอยู่กับภรรยาของพวกเขา

คู่สมรสอื่น ๆ มีการกำหนดไว้สำหรับแต่ละบุคคลไม่มากก็น้อย ตัวอย่างเช่นมรดกของหญิงม่ายให้หญิงม่ายกับชายอื่นจากพี่ชายของสามีผู้ล่วงลับของเธอ

ในพื้นที่ชนบทของอินเดียมีการฝึกฝนการแต่งงานของเด็กโดยพ่อแม่มักจะจัดงานแต่งงานบางครั้งก่อนที่เด็กจะเกิดด้วยซ้ำ [85]การปฏิบัตินี้ผิดกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการยับยั้งการแต่งงานของเด็กในปีพ. ศ. 2472

ด้านการเงินของการแต่งงานแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในบางวัฒนธรรมยังคงมีการเรียกร้องสินสอดและความเป็นเพื่อนกันอยู่ในปัจจุบัน ในทั้งสองกรณีการเตรียมการทางการเงินมักจะทำระหว่างเจ้าบ่าว (หรือครอบครัวของเขา) และครอบครัวของเจ้าสาว กับเจ้าสาวมักไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาและมักไม่มีทางเลือกว่าจะเข้าร่วมในการแต่งงานหรือไม่

ในสหราชอาณาจักรสมัยใหม่ตอนต้นสถานะทางสังคมของทั้งคู่ควรจะเท่าเทียมกัน หลังจากแต่งงานทรัพย์สินทั้งหมด (เรียกว่า "โชคลาภ") และมรดกที่คาดว่าจะได้รับของภรรยาเป็นของสามี

สินสอด

สินสอดทองหมั้นคือ "กระบวนการโดยคุณสมบัติของผู้ปกครองที่มีการกระจายให้กับลูกสาวที่แต่งงานของเธอ (เช่นVivos อินเตอร์ ) มากกว่าการตายของเจ้าของ ( ชีวิตกิตติมศักดิ์ ) ... สินสอดทองหมั้นก่อตั้งหลากหลายของกองทุนสมรสบางธรรมชาติที่อาจแตกต่างกัน กองทุนนี้ช่วยให้เธอได้รับการสนับสนุน (หรือการบริจาค) ในการเป็นม่ายและในที่สุดก็ไปหาลูกชายและลูกสาวของเธอ " [86]

ในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเช่นตุรกี , อินเดีย , บังคลาเทศ , ปากีสถาน , ศรีลังกา , โมร็อกโก , เนปาล , dowries ยังคงถูกคาดว่า ในอินเดียมีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสินสอดหลายพันรายเป็นประจำทุกปี[87] [88]เพื่อแก้ปัญหานี้เขตอำนาจศาลหลายแห่งได้ออกกฎหมาย จำกัด หรือห้ามการให้สินสอด (ดูกฎหมายสินสอดในอินเดีย ) ในเนปาลสินสอดถูกทำผิดกฎหมายในปี 2552 [89]ผู้เขียนบางคนเชื่อว่าการให้และรับสินสอดสะท้อนถึงสถานะและแม้แต่ความพยายามที่จะไต่ลำดับชั้นทางสังคมให้สูงขึ้น [90]

ดีเวอร์

Direct Dowry แตกต่างจากbridewealthซึ่งเจ้าบ่าวหรือครอบครัวของเขาจ่ายให้กับพ่อแม่ของเจ้าสาวและสินสอดทางอ้อม (หรือdower ) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวเองในขณะที่แต่งงานและยังคงอยู่ภายใต้เธอ ความเป็นเจ้าของและการควบคุม [91]

ในประเพณีของชาวยิวแรบไบในสมัยโบราณยืนยันให้คู่สมรสทำสัญญาก่อนสมรสที่เรียกว่าคีตูบาห์ นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ แล้วคีตูบาห์ยังจัดเตรียมจำนวนเงินที่สามีจะต้องจ่ายในกรณีที่มีการหย่าร้างหรือทรัพย์สินของเขาในกรณีที่เขาเสียชีวิต เงินจำนวนนี้เป็นการทดแทนราคาdower ในพระคัมภีร์หรือราคาเจ้าสาวซึ่งเจ้าบ่าวต้องจ่ายในช่วงเวลาของการแต่งงานให้กับพ่อของเจ้าสาว ‹ดู Tfd› [อพยพ 22: 15–16]นวัตกรรมนี้ถูกนำมาใช้เนื่องจากราคาเจ้าสาวตามพระคัมภีร์สร้างปัญหาสังคมที่สำคัญ: สามีที่คาดหวังอายุน้อยจำนวนมากไม่สามารถขึ้นราคาเจ้าสาวได้ในเวลาที่พวกเขาคาดว่าจะแต่งงานตามปกติ . ดังนั้นเพื่อให้ชายหนุ่มเหล่านี้สามารถแต่งงานได้ในที่สุดแรบไบจึงชะลอเวลาที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนนั้นออกไปเมื่อพวกเขามีแนวโน้มที่จะได้เงินก้อนนั้นมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจสังเกตได้ว่าทั้ง dower และketubahต่างก็มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือการปกป้องภรรยาควรให้การสนับสนุนเธอยุติลงไม่ว่าจะด้วยการเสียชีวิตหรือการหย่าร้าง ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างทั้งสองระบบคือช่วงเวลาของการชำระเงิน มันเป็นบรรพบุรุษกับภรรยาของสิทธิในปัจจุบันวันต่อการบำรุงรักษาในกรณีของการล่มสลายของการแต่งงานและการบำรุงรักษาครอบครัวในกรณีที่สามีไม่ได้ให้เพียงพอสำหรับภรรยาในของเขาประสงค์ อีกหน้าที่หนึ่งที่ดำเนินการโดยจำนวนเงินคีตูบาห์คือการให้กำลังใจแก่สามีที่คิดจะหย่ากับภรรยาของเขา: เขาจะต้องมีจำนวนเงินที่สามารถจ่ายให้กับภรรยาได้

ของกำนัลยามเช้าซึ่งพ่อของเจ้าสาวอาจจัดให้ไม่ใช่ของเจ้าสาวจะมอบให้เจ้าสาวด้วยตัวเอง ชื่อนี้มาจากประเพณีของชนเผ่าดั้งเดิมที่ให้พวกเขาในตอนเช้าหลังจากคืนแต่งงาน เธออาจควบคุมของขวัญในตอนเช้านี้ในช่วงชีวิตของสามี แต่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญนั้นเมื่อเป็นม่าย หากจำนวนเงินที่เป็นมรดกของเธอจะตัดสินตามกฎหมายมากกว่าข้อตกลงก็อาจจะเรียกว่าสามี ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายและการจัดการที่แน่นอนเธออาจไม่มีสิทธิ์ขายทิ้งหลังจากที่เธอเสียชีวิตและอาจสูญเสียทรัพย์สินหากเธอแต่งงานใหม่ ของขวัญตอนเช้าได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายศตวรรษในการแต่งงานแบบมอร์แกนซึ่งเป็นสหภาพที่สถานะทางสังคมที่ด้อยกว่าของภรรยาถูกจัดขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้ลูก ๆ ของเธอสืบทอดตำแหน่งหรือฐานันดรของขุนนาง ในกรณีนี้ของขวัญตอนเช้าจะสนับสนุนภรรยาและลูก ๆ บทบัญญัติทางกฎหมายอีกประการหนึ่งสำหรับการเป็นม่ายคือการร่วมกันซึ่งทรัพย์สินมักจะเป็นที่ดินจะถูกจัดขึ้นในการเช่าร่วมกันเพื่อที่จะตกเป็นของแม่ม่ายโดยอัตโนมัติเมื่อสามีของเธอเสียชีวิต

ประเพณีของอิสลามมีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน ' mahr ' ไม่ว่าจะทันทีหรือรอการตัดบัญชีคือส่วนของความมั่งคั่งของเจ้าบ่าว (การหย่าร้าง) หรืออสังหาริมทรัพย์ (ความตาย) ของผู้หญิง โดยปกติแล้วจำนวนเงินเหล่านี้จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่งคั่งและรายได้ของเจ้าบ่าวและครอบครัว แต่ในบางส่วนมีการตั้งค่าไว้สูงมากเพื่อให้เจ้าบ่าวไม่เต็มใจที่จะหย่าร้างหรือครอบครัวของสามี 'รับมรดก' เป็นส่วนใหญ่ ของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีลูกหลานชายจากการแต่งงาน ในบางประเทศรวมทั้งอิหร่านMahrหรือค่าเลี้ยงดูสามารถเป็นจำนวนเงินมากกว่าคนที่เคยหวังว่าจะสามารถได้รับบางครั้งถึง US $ 1,000,000 (4000 อย่างเป็นทางการเหรียญทองอิหร่าน) ถ้าสามีไม่สามารถจ่ายMahrทั้งในกรณีของการหย่าร้างหรือตามความต้องการตามที่กฎหมายในปัจจุบันในอิหร่านเขาจะต้องจ่ายเงินโดยการผ่อนชำระ ความล้มเหลวที่จะจ่ายMahrยังอาจนำไปสู่การจำคุก [92]

Bridewealth

การนำเสนอ bridewealth แบบดั้งเดิมและเป็นทางการ (หรือที่เรียกว่า "sin sot") ในพิธีหมั้นใน ประเทศไทย

bridewealth เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( ไทย , กัมพูชา ) ส่วนของเอเชียกลางและมากในsub-Saharan Africa เป็นที่รู้จักกันในชื่อราคาเจ้าสาวแม้ว่าสิ่งนี้จะลดลงด้วยความไม่พอใจเนื่องจากมีความหมายถึงการซื้อเจ้าสาว Bridewealth คือจำนวนเงินหรือทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติที่เจ้าบ่าวหรือครอบครัวของเขาจ่ายให้กับพ่อแม่ของผู้หญิงเมื่อลูกสาวแต่งงานกับเจ้าบ่าว ในวรรณคดีทางมานุษยวิทยามักมีการอธิบายราคาเจ้าสาวว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อชดเชยครอบครัวของเจ้าสาวที่สูญเสียแรงงานและความอุดมสมบูรณ์ของเธอ ในบางกรณี bridewealth เป็นวิธีการที่ครอบครัวของเจ้าบ่าวมีความสัมพันธ์กับลูก ๆ ของสหภาพแรงงานได้รับการยอมรับ

ภาษีอากร

ในบางประเทศบุคคลที่แต่งงานแล้วหรือคู่สามีภรรยาจะได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านภาษีต่าง ๆ สำหรับบุคคลคนเดียว ยกตัวอย่างเช่นคู่สมรสอาจได้รับอนุญาตให้ค่าเฉลี่ยของพวกเขารวมรายได้ นี่เป็นข้อดีสำหรับคู่แต่งงานที่มีรายได้ไม่เท่ากัน เพื่อชดเชยสิ่งนี้ประเทศต่างๆอาจจัดให้มีกรอบภาษีที่สูงกว่าสำหรับรายได้เฉลี่ยของคู่แต่งงาน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยยังคงเป็นประโยชน์ต่อคู่แต่งงานที่มีคู่สมรสอยู่ที่บ้าน แต่ค่าเฉลี่ยดังกล่าวจะทำให้คู่แต่งงานที่มีรายได้ส่วนตัวเท่ากันโดยประมาณที่จะต้องจ่ายภาษีทั้งหมดมากกว่าที่พวกเขาจะเป็นคนโสดสองคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา, นี้เรียกว่าโทษแต่งงาน [ ต้องการอ้างอิง ]

เมื่ออัตราที่ใช้ในรหัสภาษีไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ย แต่เป็นผลรวมของรายได้ของแต่ละบุคคลอัตราที่สูงขึ้นมักจะนำไปใช้กับแต่ละคนในครัวเรือนที่มีรายได้สองคนในระบบภาษีแบบก้าวหน้า กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูงและเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่เรียกว่าโทษจากการแต่งงาน [93]

ในทางกลับกันเมื่อมีการเรียกเก็บภาษีแบบก้าวหน้าสำหรับแต่ละบุคคลโดยไม่คำนึงถึงการเป็นหุ้นส่วนคู่สามีภรรยาที่มีรายได้คู่จะมีค่าใช้จ่ายที่ดีกว่าคู่รักที่มีรายได้เดี่ยวที่มีรายได้ในครัวเรือนใกล้เคียงกัน ผลกระทบสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อระบบสวัสดิการปฏิบัติต่อรายได้เช่นเดียวกับรายได้ร่วมกันดังนั้นจึงปฏิเสธการเข้าถึงสวัสดิการของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ระบบดังกล่าวใช้ในออสเตรเลียและแคนาดาเป็นต้น [ ต้องการอ้างอิง ]

ในหลายวัฒนธรรมตะวันตกการแต่งงานมักจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวใหม่ที่ประกอบด้วยคู่แต่งงานโดยคู่แต่งงานที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันมักจะนอนร่วมเตียงเดียวกัน แต่ในวัฒนธรรมอื่น ๆ นี่ไม่ใช่ประเพณี [94]ในหมู่มินังกาเบาทางตะวันตกของเกาะสุมาตราการอยู่อาศัยหลังแต่งงานเป็นแบบmatrilocalโดยสามีย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของแม่ของภรรยา [95] Residency หลังจากการแต่งงานยังสามารถpatrilocalหรือavunculocal ในกรณีเหล่านี้คู่แต่งงานไม่สามารถจัดตั้งครัวเรือนที่เป็นอิสระ แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครอบครัวขยาย

ทฤษฎีแรกเริ่มที่อธิบายปัจจัยของถิ่นที่อยู่หลังการแต่งงาน[96]เกี่ยวข้องกับการแบ่งงานทางเพศ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันการทดสอบข้ามวัฒนธรรมของสมมติฐานนี้โดยใช้ตัวอย่างทั่วโลกไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญระหว่างสองตัวแปรนี้ อย่างไรก็ตามการทดสอบของKorotayevแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการดำรงชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับที่อยู่อาศัยของ matrilocal โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้ถูกปิดบังโดยปัจจัยหลายอย่างทั่วไป

แม้ว่าในการแต่งงานต่างเพศการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการยังชีพมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การอยู่อาศัยของ matrilocal แต่ก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การมีpolygynyที่ไม่ใช่โซโรรัลทั่วไปในเวลาเดียวกันซึ่งจะทำลายmatrilocalityได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการควบคุมปัจจัย polygyny นี้ (เช่นผ่านแบบจำลองการถดถอยพหุคูณ ) การแบ่งงานจะกลายเป็นตัวทำนายที่สำคัญของถิ่นที่อยู่หลังแต่งงาน ดังนั้นสมมติฐานของ Murdock เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งงานทางเพศกับการพำนักหลังแต่งงานจึงถูกต้องโดยทั่วไปแม้ว่า[97]ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวแปรทั้งสองกลุ่มนี้จะซับซ้อนกว่าที่เขาคาดไว้ [98] [99]

มีแนวโน้มไปสู่ที่อยู่อาศัยแบบนีโอโลแคลในสังคมตะวันตก [100]

กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานหมายถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดความถูกต้องของการแต่งงานซึ่งแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ

มาตรา 16 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประกาศว่า "ชายและหญิงที่มีอายุครบโดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ เนื่องจากเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนามีสิทธิที่จะแต่งงานและพบครอบครัวพวกเขามีสิทธิเท่าเทียมกันในการแต่งงาน ในระหว่างการแต่งงานและการเลิกกันการแต่งงานจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างเสรีและเต็มที่จากคู่สมรสที่ตั้งใจไว้ " [101]

สิทธิและหน้าที่

การแต่งงานมอบสิทธิและหน้าที่ให้กับฝ่ายที่แต่งงานแล้วและบางครั้งก็เป็นญาติด้วยเช่นกันซึ่งเป็นกลไกเดียวในการสร้างความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน (ในกฎหมาย) สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล:

 • ให้คู่สมรสคนหนึ่งหรือครอบครัวของเขา / เธอควบคุมบริการทางเพศแรงงานและทรัพย์สินของคู่สมรสอีกคนหนึ่ง
 • ให้คู่สมรสคนหนึ่งรับผิดชอบหนี้ของอีกฝ่าย
 • ให้สิทธิในการเยี่ยมคู่สมรสหนึ่งคนเมื่ออีกฝ่ายถูกจองจำหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ให้คู่สมรสคนหนึ่งควบคุมกิจการของอีกฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายไร้ความสามารถ
 • การตั้งผู้ปกครองตามกฎหมายคนที่สองของเด็กของพ่อแม่
 • การจัดตั้งกองทุนร่วมกันของทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของเด็ก
 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของคู่สมรส

สิทธิและหน้าที่เหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากระหว่างสังคมและระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคม [102]เหล่านี้อาจรวมถึงการคลุมถุงชนภาระหน้าที่ในครอบครัวที่สถานประกอบการทางกฎหมายของครอบครัวนิวเคลียร์หน่วยที่กฎหมายคุ้มครองเด็กและการประกาศสาธารณะของความมุ่งมั่น [103] [104]

ระบอบทรัพย์สิน

ในหลายประเทศในปัจจุบันคู่แต่งงานแต่ละคู่มีทางเลือกในการรักษาทรัพย์สินของตนแยกจากกันหรือรวมทรัพย์สินเข้าด้วยกัน ในกรณีหลังนี้เรียกว่าทรัพย์สินของชุมชนเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้างแต่ละฝ่ายถือครองครึ่งหนึ่ง แทนพินัยกรรมหรือความไว้วางใจทรัพย์สินที่ผู้ตายเป็นเจ้าของโดยทั่วไปจะได้รับมรดกจากคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่

ในบางระบบกฎหมายคู่สมรส "ร่วมรับผิด" ในหนี้ของการสมรส สิ่งนี้มีพื้นฐานในแนวคิดทางกฎหมายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า "หลักคำสอนของความจำเป็น" โดยในการแต่งงานแบบรักต่างเพศสามีต้องรับผิดชอบในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นให้กับภรรยาของเขา ในกรณีนี้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งอาจถูกฟ้องร้องให้เรียกเก็บหนี้โดยที่พวกเขาไม่ได้ทำสัญญาโดยชัดแจ้ง นักวิจารณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัตินี้ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานติดตามหนี้สามารถละเมิดได้โดยอ้างว่าหนี้จำนวนมากที่ไม่มีเหตุผลเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน จากนั้นค่าใช้จ่ายในการป้องกันตัวและภาระการพิสูจน์จะถูกวางไว้ที่คู่สัญญาที่ไม่ได้ทำสัญญาเพื่อพิสูจน์ว่าค่าใช้จ่ายนั้นไม่ได้เป็นหนี้ของครอบครัว ภาระผูกพันตามสัญญาการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องทั้งในระหว่างและในที่สุดหลังจากการแต่งงานที่ถูกควบคุมในส่วนเขตอำนาจศาล ; ค่าเลี้ยงดูเป็นหนึ่งในวิธีการดังกล่าว

ข้อ จำกัด

การแต่งงานเป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยข้อ จำกัด ในอดีต จากอายุเชื้อชาติสถานะทางสังคมเพื่อพงศ์พันธุ์ , เพศ, ข้อ จำกัด ที่มีอยู่ในการแต่งงานโดยสังคมสำหรับเหตุผลของเด็กได้รับประโยชน์ผ่านยีนสุขภาพดีรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือเพราะอคติและความกลัว เกือบทุกวัฒนธรรมที่ยอมรับว่าการแต่งงานยังยอมรับว่าการล่วงประเวณีเป็นการละเมิดเงื่อนไขการแต่งงาน [105]

อายุ

เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการแต่งงานกล่าวคือบุคคลจะต้องมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้ตามกฎหมาย อายุนี้อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตัวอย่างเช่นข้อยกเว้นจากกฎทั่วไปอาจได้รับอนุญาตหากพ่อแม่ของคนหนุ่มสาวแสดงความยินยอมและ / หรือศาลตัดสินว่าการแต่งงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเยาวชน (โดยปกติจะใช้ ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์) แม้ว่าจะมีการ จำกัด อายุส่วนใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกบังคับให้แต่งงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่นอนที่มีอายุมาก - การแต่งงานซึ่งอาจส่งผลด้านลบด้านการศึกษาและสุขภาพและนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ[106] - การแต่งงานของเด็กเช่นนี้ยังคงมีอยู่ทั่วไปในบางส่วนของโลก ตามที่สหประชาชาติแต่งงานเด็กจะพบมากที่สุดในชนบทsub-Saharan Africaและเอเชียใต้ สิบประเทศที่มีอัตราการแต่งงานของบุตรสูงที่สุด ได้แก่ไนเจอร์ (75%) ชาดสาธารณรัฐแอฟริกากลางบังกลาเทศกินีโมซัมบิกมาลีบูร์กินาฟาโซซูดานใต้และมาลาวี [107]

เครือญาติ

กฎหมายการแต่งงานได้กำหนดข้อห้ามสำหรับญาติที่จะแต่งงานด้วยเพื่อห้ามไม่ให้มีการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและเหตุผลทางเพศ โดยปกติญาติสายโลหิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานในขณะที่ญาติทางสายตรงกฎหมายจะระมัดระวัง

แข่ง

สหรัฐอเมริกาภายในวันที่ยกเลิกกฎหมายต่อต้านการเข้าใจผิด:
  ไม่มีกฎหมายใดผ่าน
  ยกเลิกก่อนปีพ. ศ. 2430
  ยกเลิกระหว่างปีพ. ศ. 2491 ถึง 2510
  พลิกคว่ำเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2510

กฎหมายห้าม "การผสมเชื้อชาติ" ถูกบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลบางแห่งในอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี 1691 [108]จนถึงปี 1967 ในนาซีเยอรมนี (The Nuremberg Laws ) ตั้งแต่ปี 1935 ถึงปี 1945 และในแอฟริกาใต้ในช่วงส่วนใหญ่ของยุคแบ่งแยกสีผิว (พ.ศ. 2492-2528 ). กฎหมายทั้งหมดนี้ห้ามการแต่งงานระหว่างบุคคลที่มีเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งเรียกว่า "การควบรวมกิจการ" หรือ "การเข้าใจผิด" ในสหรัฐอเมริกากฎหมายในนาซีเยอรมนีและหลายรัฐในสหรัฐอเมริการวมทั้งแอฟริกาใต้ก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าว

ในสหรัฐอเมริกากฎหมายในบางรัฐ แต่ไม่ใช่บางรัฐห้ามการแต่งงานของคนผิวขาวและคนผิวดำและในหลายรัฐยังมีการแต่งงานระหว่างคนผิวขาวกับชาวอเมริกันพื้นเมืองหรือชาวเอเชียด้วย [109]ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันกฎหมายต่อต้านชาติ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2456 ถึงปีพ. ศ. 2491 30 จาก 48 รัฐบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว [110]แม้ว่าจะมีการ "ต่อต้านการแก้ไขการเข้าใจผิด" ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2414 ในปี พ.ศ. 2455-2556 และในปี พ.ศ. 2471 [111] [112]ไม่เคยมีการตรากฎหมายทั่วประเทศที่ต่อต้านการแต่งงานแบบผสมระหว่างเชื้อชาติ ในปี 1967 ที่ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเอกฉันท์ปกครองในรัก v. เวอร์จิเนียว่ากฎหมายต่อต้านชาติเป็นรัฐธรรมนูญ ด้วยการพิจารณาคดีนี้กฎหมายเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปใน 16 รัฐที่เหลือที่ยังคงมีอยู่

ห้ามนาซีในการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติและเพศเชื้อชาติถูกตราขึ้นในกันยายน 1935 เป็นส่วนหนึ่งของนูเรมเบิร์กกฎหมายที่Gesetz zum Schütze des ดอย Blutes คาดไม่ถึงเดอร์ดอย Ehre (กฎหมายเพื่อการคุ้มครองเยอรมันเลือดและภาษาเยอรมันเกียรตินิยม) กฎหมายนูเรมเบิร์กจัดให้ชาวยิวเป็นเผ่าพันธุ์และห้ามไม่ให้มีการแต่งงานและมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสกับคนเชื้อสายยิวในตอนแรก แต่ต่อมาก็จบลงที่ "พวกยิปซีนิโกรหรือลูกครึ่ง" และคนที่มีเชื้อสาย "เยอรมันหรือสายเลือดที่เกี่ยวข้อง" [113]ความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นRassenschande (จุด "เชื้อชาติ - อับอายขายหน้า") และอาจถูกลงโทษโดยการจำคุก (ตามด้วยการเนรเทศไปยังค่ายกักกัน) และแม้กระทั่งถึงแก่ความตาย

แอฟริกาใต้ภายใต้การแบ่งแยกสีผิวยังห้ามการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติ ห้ามผสมแต่งงานพระราชบัญญัติ 1949ห้ามการแต่งงานระหว่างคนต่างเชื้อชาติและพระราชบัญญัติการผิดศีลธรรม 1950 ทำให้ความสัมพันธ์ทางเพศกับคนของการแข่งขันที่แตกต่างกันอาชญากรรม

เพศ / เพศ

  การแต่งงานเปิดให้คู่รักเพศเดียวกัน (แหวน: แต่ละกรณี)
  กฎหมายหรือคำตัดสินของศาลในประเทศที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน แต่ยังไม่มีการกำหนดให้มีการแต่งงาน
  การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันได้รับการยอมรับเมื่อดำเนินการในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และได้รับสิทธิที่สูงกว่าสหภาพแรงงานเพศเดียวกันในท้องถิ่น (ถ้ามี)
  สหภาพแรงงานหรือความร่วมมือในประเทศ
  การยอมรับทางกฎหมายอย่าง จำกัด (การอยู่ร่วมกันที่ลงทะเบียน)
  การรับรองในท้องถิ่นโดยไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
  การยอมรับอย่าง จำกัด เกี่ยวกับการแต่งงานที่ดำเนินการในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ (สิทธิในการอยู่อาศัยสำหรับคู่สมรส)
  ประเทศที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลระหว่างประเทศให้ยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน
  สหภาพแรงงานเพศเดียวกันไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย

การแต่งงานของเพศเดียวกันจะดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับ (ทั่วประเทศหรือในเขตอำนาจศาลบางคน) ในอาร์เจนตินา , ออสเตรเลีย , ออสเตรีย , เบลเยียม , บราซิล , แคนาดา , โคลัมเบีย , คอสตาริกา , เดนมาร์ก , เอกวาดอร์ , ฟินแลนด์ , ฝรั่งเศส , เยอรมนี , ไอซ์แลนด์ , ไอร์แลนด์ , ลักเซมเบิร์ก , มอลตา , เม็กซิโก , [เป็น]เนเธอร์แลนด์ , [b] นิวซีแลนด์ , [C] นอร์เวย์ , โปรตุเกส , แอฟริกาใต้ , สเปน , สวีเดน , ไต้หวันที่สหราชอาณาจักร , [D]สหรัฐอเมริกา , [อี]และอุรุกวัย อิสราเอลยอมรับว่าการแต่งงานของเพศเดียวกันในต่างประเทศเป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ศาลอเมริกันอินเตอร์สิทธิมนุษยชนได้ออกคำวินิจฉัยที่คาดว่าจะอำนวยความสะดวกในการรับรู้ในหลายประเทศในส่วนอเมริกา [f] [114]

การเปิดตัวการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันมีความแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลซึ่งสามารถทำได้หลายอย่างผ่านการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายไปสู่กฎหมายการแต่งงานการพิจารณาคดีของศาลโดยอาศัยการรับรองความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญหรือโดยคะแนนนิยมโดยตรง (ผ่านการริเริ่มการลงคะแนนหรือการลงประชามติ ) การยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันถือเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองเช่นเดียวกับประเด็นทางการเมืองสังคมและศาสนา [115]ผู้สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันที่โดดเด่นที่สุดคือสิทธิมนุษยชนและองค์กรสิทธิพลเมืองตลอดจนชุมชนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามที่โดดเด่นที่สุดคือกลุ่มศาสนา ชุมชนความเชื่อต่างๆทั่วโลกสนับสนุนการแต่งงานของเพศเดียวกันในขณะที่กลุ่มศาสนาหลายกลุ่มคัดค้าน แบบสำรวจแสดงการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการยอมรับการแต่งงานของเพศเดียวกันในระบอบประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วทั้งหมดและในระบอบประชาธิปไตยที่กำลังพัฒนาบางส่วน [116]

การจัดตั้งการยอมรับในกฎหมายสำหรับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่โดดเด่นที่สุดของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ LGBT

จำนวนคู่สมรส

  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในบางภูมิภาค (อินโดนีเซีย)
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่การปฏิบัติไม่ถูกทำให้ผิดกฎหมาย
  การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีการปฏิบัติทางอาญา
  ไม่ทราบสถานะทางกฎหมาย
 • การมีภรรยาหลายคนในอินเดียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
 • ในไนจีเรียและแอฟริกาใต้การแต่งงานแบบมีภรรยาหลายคนภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีและสำหรับชาวมุสลิมได้รับการยอมรับตามกฎหมาย
 • ในมอริเชียสสหภาพที่มีภรรยาหลายคนไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามผู้ชายมุสลิมอาจ "แต่งงาน" กับผู้หญิงได้ถึงสี่คน แต่พวกเขาไม่มีสถานะเป็นภรรยาตามกฎหมาย

Polygyny ได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางในประเทศมุสลิมและแอฟริกาส่วนใหญ่ [117] [118]ในภูมิภาคตะวันออกกลางอิสราเอลตุรกีและตูนิเซียเป็นข้อยกเว้นที่น่าสังเกต [119]

ในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ การมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา, สามีเป็นสิ่งผิดกฎหมายในทุก50 รัฐ [120]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 พลเมืองในดินแดนที่ปกครองตนเองของยูทาห์ในปัจจุบันถูกบังคับโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาให้ละทิ้งการมีภรรยาหลายคนผ่านการบังคับใช้อย่างเข้มงวดของพระราชบัญญัติสภาคองเกรสหลายฉบับและในที่สุดก็ปฏิบัติตาม คริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยกเลิกการปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปี 1890 ในเอกสารชื่อ ' The Manifesto ' (ดูLatter Day Saint polygamy ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ) [121]ในหมู่ชาวอเมริกันมุสลิมมีคนส่วนน้อยประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีสามีซึ่งมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาที่ผิดกฎหมาย [120]

หลายประเทศเช่นอินเดียและศรีลังกา[122]อนุญาตให้เฉพาะพลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามของตนมีภรรยาหลายคน ชาวอินเดียบางส่วนได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด ทางกฎหมายดังกล่าว [123]ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่มักจะไม่อนุญาตให้สหภาพแรงงานมีภรรยาหลายคนมีกำมือของข้อยกเว้นการเป็นสาธารณรัฐคองโกยูกันดาและแซมเบีย เมียนมาร์ (มักเรียกกันว่าพม่า) ยังเป็นประเทศพุทธส่วนใหญ่เพียงชาติเดียวที่อนุญาตให้มีการแต่งงานแบบมีหลายเพศได้แม้ว่าประชากรพม่าจะไม่ค่อยยอมรับก็ตาม [124]

การรับรู้ของรัฐ

ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ การแต่งงานทางแพ่งอาจเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานทางศาสนาแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในทางทฤษฎีก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งอนุญาตให้มีการแต่งงานพลเรือนในสถานการณ์ที่มีการสะดุดตาไม่ได้รับอนุญาตจากศาสนาโดยเฉพาะเช่นการแต่งงานเพศเดียวกันหรือสหภาพแรงงาน

กรณีตรงข้ามก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน พันธมิตรอาจไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่ทางกฎหมายอย่างเต็มที่และคริสตจักรอาจมีข้อ จำกัด ที่เข้มงวดน้อยกว่าเขตอำนาจศาลพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ใช้กับอายุขั้นต่ำหรือความอ่อนแอทางร่างกาย [ ต้องการอ้างอิง ] [ ต้องการคำชี้แจง ]

เป็นไปได้ที่คนสองคนจะได้รับการยอมรับว่าแต่งงานโดยสถาบันทางศาสนาหรือสถาบันอื่น ๆ แต่ไม่ใช่โดยรัฐและด้วยเหตุนี้โดยไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการแต่งงาน หรือมีการแต่งงานทางแพ่งถือว่าศาสนาไม่ถูกต้องและเป็นบาป ในทำนองเดียวกันคู่สามีภรรยาอาจยังคงแต่งงานอยู่ในสายตาทางศาสนาหลังจากการหย่าร้างทางแพ่ง

ใบอนุญาตการสมรสพิธีทางแพ่งและทะเบียน

คู่แต่งงานใน ศาสนาชินโตพิธีใน ทาคายามะกิจังหวัด
คู่สามีภรรยา ชาวอัสซีเรียที่เพิ่งแต่งงาน

การแต่งงานมักจะทำอย่างเป็นทางการในงานแต่งงานหรือพิธีแต่งงาน พิธีอาจทำโดยเจ้าหน้าที่ศาสนาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เฉลิมฉลองที่ได้รับอนุมัติจากรัฐ ในหลายประเทศในยุโรปและลาตินอเมริกาบางประเทศจะต้องจัดพิธีทางศาสนาแยกต่างหากจากพิธีทางแพ่งที่กำหนด บางประเทศเช่นเบลเยียมบัลแกเรียฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์โรมาเนียและตุรกี[125]กำหนดให้มีพิธีทางแพ่งก่อนศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐไอร์แลนด์นอร์เวย์และสเปนทั้งสองพิธีสามารถจัดร่วมกันได้ เจ้าหน้าที่ในพิธีทางศาสนาและทางแพ่งยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการทำพิธีทางแพ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงนัยยะใด ๆ ที่บ่งบอกว่ารัฐกำลัง "รับรู้" การแต่งงานทางศาสนา (ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในบางประเทศ) - กล่าวกันว่าพิธี "แพ่ง" จะจัดขึ้นในเวลาเดียวกับพิธีทางศาสนา บ่อยครั้งสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนระหว่างพิธีทางศาสนา หากละเว้นองค์ประกอบทางแพ่งของพิธีทางศาสนาพิธีแต่งงานจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการแต่งงานโดยรัฐบาลภายใต้กฎหมาย

บางประเทศเช่นออสเตรเลียอนุญาตให้มีการแต่งงานแบบส่วนตัวและในสถานที่ใดก็ได้ ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งอังกฤษและเวลส์กำหนดให้ทำพิธีทางแพ่งในสถานที่ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมและได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษตามกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ ในอังกฤษสถานที่แต่งงานเดิมต้องเป็นโบสถ์หรือสำนักงานทะเบียนแต่จะขยายไปยังสถานที่สาธารณะที่มีใบอนุญาตที่จำเป็น ข้อยกเว้นสามารถทำได้ในกรณีของการแต่งงานโดยใบอนุญาตฉุกเฉินพิเศษ (UK: license) ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งป่วยในระยะสุดท้าย กฎเกี่ยวกับสถานที่และเวลาที่บุคคลสามารถแต่งงานแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ข้อบังคับบางอย่างกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอาศัยอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานทะเบียน (เดิมชื่อตำบล)

ผู้มีอำนาจทางศาสนาแต่ละคนมีกฎเกณฑ์สำหรับลักษณะการแต่งงานของเจ้าหน้าที่และสมาชิกของตน ในกรณีที่รัฐยอมรับการแต่งงานทางศาสนาเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลด้วย

การแต่งงานตามกฎหมาย

ความสัมพันธ์ในการแต่งงานในเขตอำนาจศาลจำนวนน้อยอาจถูกสร้างขึ้นโดยการดำเนินการของกฎหมายเพียงอย่างเดียว [ ต้องการอ้างอิง ] [126]ซึ่งแตกต่างจากการแต่งงานตามพิธีทั่วไปที่มีสัญญาทางกฎหมายพิธีแต่งงานและรายละเอียดอื่น ๆการแต่งงานตามกฎหมายทั่วไปอาจเรียกว่า "การแต่งงานตามนิสัยและชื่อเสียง (การอยู่ร่วมกัน)" การแต่งงานตามกฎหมายโดยพฤตินัยโดยไม่มีใบอนุญาตหรือพิธีมีผลผูกพันทางกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล แต่ไม่มีผลทางกฎหมายในบางเขต [126]

สหภาพแรงงาน

ผู้สนับสนุนการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันหลายคนเช่นผู้ประท้วงที่การเดินขบวนประท้วงในนิวยอร์กซิตี้เพื่อต่อต้าน ข้อเสนอแคลิฟอร์เนียข้อ 8ถือว่า สหภาพแรงงานเป็นทางเลือกที่ด้อยกว่าในการยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันตามกฎหมาย [127]

พลเรือนยังเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับถูกต้องตามกฎหมายของการเป็นหุ้นส่วนที่คล้ายกับการแต่งงาน เริ่มต้นที่เดนมาร์กในปี 1989 สหภาพแรงงานภายใต้ชื่อเดียวหรืออีกชื่อหนึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในหลายประเทศเพื่อให้สิทธิประโยชน์และความรับผิดชอบของคู่รักเพศ เดียวกันที่คล้ายคลึงกัน (ในบางประเทศเหมือนกัน) กับการแต่งงานระหว่างเพศตรงข้าม ในบางเขตอำนาจศาลเช่นบราซิล , นิวซีแลนด์ , อุรุกวัย , เอกวาดอร์ , ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาของฮาวายและรัฐอิลลินอยส์ , สหภาพแรงงานนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้คู่รักเพศตรงข้าม

"การคลุมถุงชน"

บางครั้งคนแต่งงานเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์บางอย่างบางครั้งเรียกว่าการแต่งงานเพื่อความสะดวกหรือการแต่งงานที่หลอกลวง ในปี 2003 กว่า 180,000 อพยพเข้ารับการรักษาไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ ; อีก [128]คนได้รับการยอมรับในฐานะคู่หมั้นของพลเมืองสหรัฐเพื่อจุดประสงค์ในการแต่งงานภายใน 90 วัน การแต่งงานเหล่านี้มีแรงจูงใจที่หลากหลายรวมถึงการได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรการได้รับมรดกที่มีเงื่อนไขการแต่งงานหรือการลงทะเบียนในประกันสุขภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าการแต่งงานทั้งหมดจะมีการผสมผสานที่ซับซ้อนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จูงใจให้ทั้งสองฝ่ายแต่งงานกัน แต่การแต่งงานที่สะดวกสบายเป็นเรื่องที่ปราศจากเหตุผลปกติที่จะแต่งงาน ในบางประเทศเช่นการแต่งงานหลอกลวงในสิงคโปร์มีโทษทางอาญา [129]

การวิพากษ์วิจารณ์ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันเกี่ยวกับการแต่งงาน

" Esposas de Matrimonio " ("Wedding Cuffs") ซึ่งเป็น รูปสลักแหวนแต่งงานที่แสดงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ผลกระทบของการแต่งงานที่มีต่อเสรีภาพของแต่ละบุคคล Esposasคือการเล่นในสเปนซึ่งในรูปเอกพจน์ของคำ ESPOSAหมายถึงคู่สมรสและพหูพจน์หมายถึง กุญแจมือ

ผู้คนเสนอข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการแต่งงานด้วยเหตุผลที่รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองปรัชญาและศาสนา ความกังวลเกี่ยวกับอัตราการหย่าร้าง ; เสรีภาพส่วนบุคคลและความเท่าเทียมกันทางเพศ การตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานทางศาสนาลงโทษ หรือการส่งเสริมความเป็นโสดด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือปรัชญา

อำนาจและบทบาททางเพศ

ประเทศที่กฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องเชื่อฟังสามีในปี 2015 [130]

ประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีสิทธิมากน้อยของพวกเขาเองได้รับการพิจารณาพร้อมกับเด็กของครอบครัวทรัพย์สินของสามี ; ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สามารถเป็นเจ้าของหรือรับช่วงทรัพย์สินหรือเป็นตัวแทนของตัวเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ดูตัวอย่างเช่นการปกปิด ) ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ในบางประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นตะวันตก ) การแต่งงานได้รับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสิทธิของภรรยา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึงการให้ภรรยามีตัวตนตามกฎหมายของตนเองยกเลิกสิทธิของสามีในการลงโทษทางวินัยภรรยาการให้สิทธิในทรัพย์สินแก่ภรรยาการเปิดเสรีกฎหมายการหย่าร้างการให้สิทธิในการสืบพันธุ์ของภรรยาและต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาเมื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศ เกิดขึ้น ในศตวรรษที่ 21 ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วการยอมรับทางกฎหมายหรือการผ่อนปรนต่อความรุนแรงภายในชีวิตสมรส (โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ) ประเพณีการแต่งงานแบบดั้งเดิมเช่นค่าสินสอดและราคาเจ้าสาวการบังคับแต่งงานอายุที่แต่งงานได้และ อาชญากรรมทางพฤติกรรมความยินยอมเช่นก่อนการแต่งงานและการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

ทฤษฎีสตรีนิยมเข้าใกล้การแต่งงานของเพศตรงข้ามในฐานะสถาบันที่มีรากฐานมาจากระบอบปิตาธิปไตยที่ส่งเสริมความเป็นชายที่เหนือกว่าและมีอำนาจเหนือผู้หญิง พลังแบบไดนามิกนี้กำหนดให้ผู้ชายเป็น "ผู้ให้บริการในพื้นที่สาธารณะ" และผู้หญิงเป็น "ผู้ดูแลที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ส่วนตัว" [131] "ในทางทฤษฎีผู้หญิง ... [ถูก] กำหนดให้เป็นสมบัติของสามี .... การล่วงประเวณีของผู้หญิงมักจะได้รับการปฏิบัติอย่างรุนแรงมากกว่าผู้ชาย" [132] "[F] เรียกร้องให้ภรรยาควบคุมทรัพย์สินของตัวเองไม่พบ [ในบางส่วนของบริเตน] จนกระทั่ง ... [กฎหมายถูกส่งต่อในช่วงปลายศตวรรษที่ 19]" [133]

การแต่งงานต่างเพศแบบดั้งเดิมกำหนดภาระหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับสามีของเธอและภาระหน้าที่ของสามีในการให้การสนับสนุนด้านวัสดุ / ทางการเงินสำหรับภรรยา นักปรัชญาสตรีและนักวิชาการหลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดประวัติศาสตร์ประณามความเจ้าเล่ห์ของเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายและศาสนาในประเด็นทางเพศ ชี้ไปที่การขาดทางเลือกของผู้หญิงในเรื่องการควบคุมเรื่องเพศของเธอเอง และการวาดภาพความคล้ายคลึงกันระหว่างการแต่งงานสถาบันที่ได้รับการยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์และการค้าประเวณีถูกประณามและประณามอย่างกว้างขวาง (แม้ว่ามักจะยอมรับว่าเป็น " ความชั่วร้ายที่จำเป็น ") Mary Wollstonecraftในศตวรรษที่ 18 อธิบายการแต่งงานว่าเป็น "การค้าประเวณีตามกฎหมาย" [134] เอ็มม่าโกลด์แมนเขียนในปีพ. ศ. 2453: "สำหรับการค้าประเวณีผู้มีศีลธรรมไม่ได้มีความจริงที่ว่าผู้หญิงขายร่างกายของเธอมากนัก [135] เบอร์ทรานด์รัสเซลในหนังสือการแต่งงานและศีลธรรมของเขาเขียนว่า: "การแต่งงานสำหรับผู้หญิงเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตที่พบได้บ่อยที่สุดและจำนวนเพศที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหมดที่ผู้หญิงต้องทนกับการแต่งงานอาจมากกว่าการค้าประเวณี" [136] แองเจลาคาร์เตอร์ในคืนที่ละครสัตว์เขียนว่า: "การแต่งงานคืออะไร แต่การค้าประเวณีกับผู้ชายคนเดียวแทนที่จะเป็นหลายคน" [137]

นักวิจารณ์บางคนคัดค้านสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน - จากรัฐบาลองค์กรทางศาสนาสื่อซึ่งส่งเสริมการแต่งงานอย่างจริงจังเพื่อเป็นทางออกสำหรับปัญหาสังคมทั้งหมด การโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมการแต่งงานในโรงเรียนที่เด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงถูกโจมตีด้วยข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับการแต่งงานโดยนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น [138] [139]

การแสดงบทบาททางเพศที่โดดเด่นของผู้ชายและบทบาททางเพศที่ยอมจำนนของผู้หญิงมีอิทธิพลต่อพลังอำนาจของการแต่งงานต่างเพศ [140]ในบางครัวเรือนของชาวอเมริกันผู้หญิงปรับแบบแผนบทบาททางเพศและมักจะหลอมรวมเข้ากับบทบาทของ "ภรรยา" "แม่" และ "ผู้ดูแล" ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมและคู่ชายของตน ผู้แต่งระฆังขอกล่าวว่า "ภายในโครงสร้างครอบครัวแต่ละคนเรียนรู้ที่จะยอมรับการกดขี่ทางเพศเป็น 'ธรรมชาติ' และได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการกดขี่ในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการครอบงำจากลัทธิต่างเพศด้วย" [141] "[T] อำนาจสูงสุดทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองและกฎหมายของสามี" เป็น "[t] แบบดั้งเดิม ... ภายใต้กฎหมายอังกฤษ" [142]แบบไดนามิกนี้ปรมาจารย์เทียบกับความคิดของคุ้มหรือPeer สมรสที่กำลังและแรงงานจะแบ่งเท่า ๆ กันและไม่เป็นไปตามบทบาททางเพศ [131]

ในสหรัฐอเมริกาการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีอุดมคติที่เท่าเทียมกัน แต่ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่าครึ่งมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามมีอำนาจเท่าเทียมกันโดยที่ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันมักถูกครอบงำโดยคู่ชายมากกว่า [143]การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าคู่แต่งงานพบความพึงพอใจในระดับสูงสุดในความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันและความพึงพอใจในระดับต่ำสุดในภรรยามีอิทธิพลเหนือความสัมพันธ์ [143]ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการแต่งงานแบบเสมอภาคหรือเพียร์ได้รับความสนใจและความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา

เพศสัมพันธ์นอกสมรส

ร้านซักผ้ามักดาลีนเป็นสถาบันที่มีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 ทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือที่ซึ่ง "ผู้หญิงที่ร่วงหล่น" รวมทั้ง มารดาที่ไม่ได้แต่งงานถูกควบคุมตัว ภาพ: Magdalene Laundry ใน ไอร์แลนด์แคลิฟอร์เนีย ต้นศตวรรษที่ 20 [144]

สังคมที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงความอดทนต่อการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสที่หลากหลาย ตัวอย่างมาตรฐานข้ามวัฒนธรรมอธิบายการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสตามเพศในวัฒนธรรมก่อนอุตสาหกรรมกว่า 50 วัฒนธรรม [145] [146]การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของผู้ชายถูกอธิบายว่า "เป็นสากล" ใน 6 วัฒนธรรม "ปานกลาง" ใน 29 วัฒนธรรม "เป็นครั้งคราว" ใน 6 วัฒนธรรมและ "ผิดปกติ" ใน 10 วัฒนธรรม การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของผู้หญิงถูกอธิบายว่าเป็น "สากล" ใน 6 วัฒนธรรม "ปานกลาง" ใน 23 วัฒนธรรม "เป็นครั้งคราว" ใน 9 วัฒนธรรมและ "ผิดปกติ" ใน 15 วัฒนธรรม การศึกษาสามชิ้นโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนระดับประเทศในสหรัฐอเมริกาพบว่าระหว่าง 10–15% ของผู้หญิงและผู้ชาย 20–25% มีเพศสัมพันธ์แบบนอกสมรส [147] [148] [149]

ศาสนาสำคัญ ๆ ของโลกหลายแห่งมองด้วยความไม่พอใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศนอกชีวิตสมรส [150]มีไม่ใช่เป็นฆราวาสรัฐที่อนุมัติการลงโทษทางอาญาสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน [ ต้องการอ้างอิง ]ความสัมพันธ์ทางเพศโดยบุคคลที่แต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของเขา / เธอเป็นที่รู้จักกันชู้ กาเมสุมิจฉาจารมีการพิจารณาในหลายเขตอำนาจศาลที่จะเป็นความผิดทางอาญาและพื้นที่สำหรับการหย่าร้าง

ในบางประเทศเช่นซาอุดีอาระเบียปากีสถาน[151]อัฟกานิสถาน[152] [153]อิหร่าน[153]คูเวต[154]มัลดีฟส์[155]โมร็อกโก[156]โอมาน[157]มอริเตเนีย[ 158]สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[159] [160]ซูดาน[161]เยเมน[162]กิจกรรมทางเพศใด ๆ นอกการแต่งงานถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ในบางส่วนของโลกผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงานมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการฆ่าเพื่อศักดิ์ศรีที่ครอบครัวของพวกเขากระทำ [163] [164]ในปี 2554 หลายคนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการขว้างด้วยก้อนหินหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ในอิหร่านโซมาเลียอัฟกานิสถานซูดานมาลีและปากีสถาน [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173]การปฏิบัติเช่นการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติและการขว้างด้วยก้อนหินยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองกระแสหลักและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในบางประเทศ ในปากีสถานหลังจากการสังหารอย่างมีเกียรติ Balochistan ในปี 2008 ซึ่งผู้หญิงห้าคนถูกสังหารโดยชนเผ่าของเผ่าUmraniแห่งBalochistanรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการไปรษณีย์ของรัฐบาลกลางปากีสถานIsrar Ullah Zehriได้ปกป้องการปฏิบัตินี้ เขากล่าวว่า: [174] "สิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีเก่าแก่หลายศตวรรษและฉันจะปกป้องพวกเขาต่อไปเฉพาะผู้ที่หลงระเริงในการกระทำที่ผิดศีลธรรมเท่านั้นที่ควรกลัว" [175]

ความรุนแรงทางเพศ

ปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับการแต่งงานและความกังวลอย่างรุนแรงซึ่งได้รับวัตถุของการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างประเทศเป็นที่ของความรุนแรงทางเพศในชีวิตสมรส ตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่การมีเพศสัมพันธ์ในการแต่งงานถือเป็น 'สิทธิ' ซึ่งอาจถูกบังคับ (โดยมากโดยผู้ชายจากผู้หญิง) หาก 'ถูกปฏิเสธ' ในขณะที่แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเริ่มพัฒนาในศตวรรษที่ 20 และด้วยการมาถึงของสตรีนิยมในคลื่นลูกที่สองความคิดเห็นดังกล่าวจึงได้รับการยอมรับในวงกว้างน้อยลง [ ต้องการอ้างอิง ]

แนวคิดทางกฎหมายและสังคมเกี่ยวกับการข่มขืนในชีวิตสมรสได้พัฒนาขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 20 ในส่วนอื่น ๆ ของโลกไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบของการละเมิดทางสังคมหรือตามกฎหมาย หลายประเทศในยุโรปตะวันออกและสแกนดิเนเวียทำให้การข่มขืนในชีวิตสมรสเป็นสิ่งผิดกฎหมายก่อนปี 1970 และประเทศอื่น ๆ ในยุโรปตะวันตกและโลกตะวันตกที่พูดภาษาอังกฤษผิดกฎหมายในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ในอังกฤษและเวลส์การข่มขืนในชีวิตสมรสถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปี 1991 แม้ว่าการข่มขืนในชีวิตสมรสจะถูกทำให้เป็นอาชญากรมากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศกำลังพัฒนาเช่นกัน แต่อุดมการณ์ทางวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีเกี่ยวกับ "สิทธิผูกมัด" ยังคงแข็งแกร่งมากในหลาย ๆ ส่วนของโลก และแม้แต่ในหลายประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านการข่มขืนในการแต่งงานอย่างเพียงพอกฎหมายเหล่านี้ก็แทบไม่ได้บังคับใช้ [ ต้องการอ้างอิง ]

นอกเหนือจากประเด็นการข่มขืนกระทำชำเราคู่สมรสแล้วการแต่งงานยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรุนแรงทางเพศรูปแบบอื่น ๆ ในบางพื้นที่เช่นโมร็อกโกเด็กหญิงที่ยังไม่แต่งงานและผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมักถูกบังคับโดยครอบครัว จะแต่งงานกับผู้ข่มขืนของพวกเขา เนื่องจากการตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนและการสูญเสียความบริสุทธิ์ถือเป็นการสร้างความอับอายทางสังคมอย่างมากและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะถูกทำให้เสื่อมเสีย "ชื่อเสียง" จึงมีการคลุมถุงชนกับผู้ข่มขืน สิ่งนี้อ้างว่าเป็นประโยชน์ของทั้งเหยื่อ - ที่ไม่ได้เป็นโสดและไม่สูญเสียสถานะทางสังคม - และของผู้ข่มขืนที่หลีกเลี่ยงการลงโทษ ในปี 2012 หลังจากเด็กสาววัย 16 ปีชาวโมร็อกโกฆ่าตัวตายหลังจากถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับผู้ข่มขืนและต้องทนกับการถูกผู้ข่มขืนกระทำชำเราต่อไปหลังจากที่พวกเขาแต่งงานแล้วก็มีการประท้วงจากนักเคลื่อนไหวต่อต้านการปฏิบัตินี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติในโมร็อกโก . [176]

ในบางสังคมมีความสำคัญทางสังคมและศาสนาที่สูงมากของความจงรักภักดีสมรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจงรักภักดีหญิงมีเป็นผลอาชญากรรมเป็นชู้ที่มักจะมีบทลงโทษที่รุนแรงเช่นหินหรือเฆี่ยนตี ; เช่นเดียวกับการผ่อนปรนต่อการลงโทษด้วยความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการนอกใจ (เช่นการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ ) [177]ในศตวรรษที่ 21 กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการล่วงประเวณีได้กลายเป็นข้อขัดแย้งกับองค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้ยกเลิก [178] [179]ฝ่ายตรงข้ามของกฎหมายการล่วงประเวณีให้เหตุผลว่ากฎหมายเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเลือกปฏิบัติและใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ว่าพวกเขาป้องกันผู้หญิงจากการรายงานความรุนแรงทางเพศ ; และรักษาบรรทัดฐานทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงการก่ออาชญากรรมรุนแรงต่อผู้หญิงโดยสามีครอบครัวและชุมชน แถลงการณ์ร่วมของคณะทำงานแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติระบุว่า "การล่วงประเวณีเป็นความผิดทางอาญาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี" [179]องค์กรสิทธิมนุษยชนบางแห่งโต้แย้งว่าการล่วงประเวณีในทางอาญายังเป็นการละเมิดการคุ้มครองชีวิตส่วนตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากเป็นการแทรกแซงโดยพลการกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ [180]

กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสถานะทางเพศ

กฎหมายรอบการแต่งงานกับเพศตรงข้ามในหลายประเทศได้มาภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างประเทศเพราะพวกเขาขัดแย้งกับมาตรฐานสากลของสิทธิมนุษยชน ; สถาบันความรุนแรงต่อผู้หญิง , ลูกแต่งงานและแต่งงานที่ถูกบังคับ ; ต้องได้รับอนุญาตจากสามีให้ภรรยาทำงานในงานที่ได้รับค่าจ้างเซ็นเอกสารทางกฎหมายฟ้องคดีอาญาฟ้องศาลแพ่ง ฯลฯ ลงโทษการใช้ความรุนแรงโดยสามี "วินัย" ภรรยาของตน; และเลือกปฏิบัติต่อสตรีในการหย่าร้าง [181] [182] [183]

สิ่งเหล่านี้ถูกกฎหมายแม้แต่ในหลายประเทศทางตะวันตกจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้: ตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศสผู้หญิงที่แต่งงานแล้วได้รับสิทธิ์ในการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสามีในปี 2508 [184] [185] [186]และในเยอรมนีตะวันตกผู้หญิงได้รับสิทธินี้ใน 1977 (โดยเปรียบเทียบผู้หญิงในเยอรมนีตะวันออกมีสิทธิมากกว่านี้) [187] [188]ในสเปนในยุคของ Franco ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องการความยินยอมจากสามีเรียกว่าการสมรสแบบอนุญาตสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดรวมถึงการจ้างงานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและแม้กระทั่งการเดินทางออกจากบ้าน การสมรสของ Permisoถูกยกเลิกในปีพ. ศ. 2518 [189]

การส่งภรรยาไปหาสามีอย่างแท้จริงได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาในหลาย ๆ ส่วนของโลกตัวอย่างเช่นการสำรวจโดยยูนิเซฟแสดงให้เห็นว่าร้อยละของผู้หญิงอายุระหว่าง 15–49 ปีที่คิดว่าสามีมีความชอบธรรมในการตีหรือตีภรรยาของตนภายใต้ สถานการณ์บางอย่างสูงถึง 90% ในอัฟกานิสถานและจอร์แดน 87% ในมาลี 86% ในกินีและติมอร์ - เลสเต 81% ในลาว 80% ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง [190]ผลการวิจัยโดยละเอียดจากอัฟกานิสถานแสดงให้เห็นว่าผู้หญิง 78% เห็นด้วยกับการตีหากภรรยา "ออกไปโดยไม่บอกเขา [สามี]" และ 76% เห็นด้วย "ถ้าเธอเถียงกับเขา" [191]

ตลอดประวัติศาสตร์และปัจจุบันในหลายประเทศกฎหมายได้จัดให้มีการลดทอนสถานการณ์การป้องกันบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับผู้ชายที่ฆ่าภรรยาเนื่องจากการล่วงประเวณีโดยการกระทำดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมแห่งความหลงใหลและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเช่นการยั่วยุหรือการป้องกันของเกียรติครอบครัว [192]

สิทธิและความสามารถในการหย่าร้าง

ในขณะที่กฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศยอมรับถึงความจำเป็นในการได้รับความยินยอมในการเข้าสู่การแต่งงานกล่าวคือผู้คนไม่สามารถถูกบังคับให้แต่งงานได้โดยไม่ชอบตามความประสงค์ของพวกเขา - ไม่ยอมรับสิทธิในการหย่า ดังนั้นการถือบุคคลในการแต่งงานโดยขัดต่อเจตจำนงของพวกเขา (หากบุคคลดังกล่าวยินยอมที่จะเข้าร่วม) จึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยประเด็นการหย่าร้างถูกทิ้งไว้ให้เป็นที่ชื่นชมของแต่ละรัฐ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ตัดสินซ้ำว่าภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปมีค่าสิทธิที่จะนำไปใช้กับการหย่าร้างหรือสิทธิที่จะได้รับการหย่าร้างถ้าใช้สำหรับมัน; ในปี 2560 ในBabiarz v. Polandศาลได้ตัดสินว่าโปแลนด์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการหย่าร้างเนื่องจากไม่พบเหตุแห่งการหย่าร้างแม้ว่าการแต่งงานที่เป็นปัญหาจะได้รับการยอมรับทั้งจากศาลโปแลนด์และ ECHR ว่าเป็นนิยายทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแยกทางกันในระยะยาวโดยที่สามีอาศัยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นซึ่งเขามีลูกอายุ 11 ปีด้วย [193]

ในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่จะช่วยให้การหย่าร้างเป็นมอลตา , ในปี 2011 ทั่วโลกประเทศเดียวที่จะห้ามการหย่าร้างเป็นฟิลิปปินส์และนครวาติกัน , [194]ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติในหลายประเทศที่ใช้ความผิดของการหย่าร้างตามระบบที่ได้รับการหย่าร้างเป็นเรื่องยากมาก ความสามารถในการหย่าร้างในทางกฎหมายและการปฏิบัติยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในหลายประเทศและวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ที่แตกต่างกันเช่นสตรีนิยมลัทธิอนุรักษนิยมทางสังคมการตีความทางศาสนา [195]

สินสอดและความมั่งคั่ง

โปสเตอร์ต่อต้านสินสอดทองหมั้นใน บังกาลอร์, อินเดีย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเพณีเรื่องสินสอดและราคาเจ้าสาวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและตระกูล ที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง ; ส่งเสริมวัตถุนิยม การเพิ่มอาชญากรรมทางทรัพย์สิน (ที่ผู้ชายขโมยสินค้าเช่นวัวเพื่อให้สามารถจ่ายราคาเจ้าสาวได้) และทำให้คนยากจนแต่งงานกันได้ยาก นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชาวแอฟริกันสนับสนุนการยกเลิกราคาเจ้าสาวซึ่งพวกเขาโต้แย้งว่ามีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งที่สามารถซื้อได้ [196]ราคาเจ้าสาวยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีส่วนในการค้าเด็กเนื่องจากพ่อแม่ยากจนขายลูกสาวของตนให้กับชายชราที่ร่ำรวย [197]เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสของปาปัวนิวกินีได้เรียกร้องให้ยกเลิกราคาเจ้าสาวโดยอ้างว่าเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงในประเทศนั้นกระทำผิด [198]การปฏิบัติตรงข้ามของสินสอดทองหมั้นได้รับการเชื่อมโยงกับระดับสูงของความรุนแรง (ดูการตายของสินสอดทองหมั้น ) และการก่ออาชญากรรมเช่นกรรโชก [199]

เด็กที่เกิดนอกสมรส

The Outcastโดย Richard Redgraveในปี 1851 ปรมาจารย์ปลดลูกสาวและลูกนอกสมรสของเธอออกจากบ้านของครอบครัว
เปอร์เซ็นต์การเกิดของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานประเทศที่เลือก พ.ศ. 2523 และ 2550 [200]

ในอดีตและในหลาย ๆ ประเทศเด็กที่เกิดนอกสมรสได้รับความอัปยศทางสังคมและการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง ในอังกฤษและเวลส์เด็กดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันไอ้และ whoresons

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างภูมิภาคต่างๆในโลกเกี่ยวกับตำแหน่งทางสังคมและกฎหมายของการเกิดที่ไม่ได้สมรสตั้งแต่การได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่และไม่มีข้อโต้แย้งไปจนถึงการถูกตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง [201] [202]

อนุสัญญายุโรปปี 1975 เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเวดล็อคปกป้องสิทธิของเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ยังไม่ได้แต่งงาน [203]ในที่ประชุมระบุว่า: "บิดาและมารดาของเด็กที่คลอดออกมาจากการสมรสจะมีภาระหน้าที่เดียวกันในการดูแลเด็กราวกับว่าเกิดจากการสมรส" และ "เด็กที่เกิดจากการสมรส จะมีสิทธิในการสืบทอดมรดกของบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวของบิดาหรือมารดาเหมือนกันราวกับว่าได้เกิดมาในชีวิตสมรส” [204]

ในขณะที่ในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายระหว่างเด็กที่เกิดในและนอกสมรสส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ในบางส่วนของโลกก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นนี้

สถานะทางกฎหมายของบิดาที่ยังไม่ได้แต่งงานนั้นแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ โดยไม่ต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยสมัครใจของเด็กโดยพ่อในกรณีส่วนใหญ่มีความจำเป็นของกระบวนการของกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นพ่อ อย่างไรก็ตามในบางประเทศการอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานของคู่รักในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้เกิดข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นพ่อคล้ายกับการแต่งงานอย่างเป็นทางการ กรณีนี้เกิดขึ้นในออสเตรเลีย [205]ภายใต้สถานการณ์ใดที่สามารถเริ่มต้นการดำเนินการเพื่อพ่อได้สิทธิและความรับผิดชอบของบิดาเมื่อได้กำหนดความเป็นบิดาแล้ว (ไม่ว่าเขาจะได้รับความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือไม่และเขาสามารถถูกบังคับให้เลี้ยงดูเด็กได้หรือไม่ ) รวมทั้งตำแหน่งทางกฎหมายของ บิดาที่รับทราบบุตรโดยสมัครใจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล สถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกโดยชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของเธอ บางประเทศเช่นอิสราเอลปฏิเสธที่จะยอมรับความท้าทายทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นพ่อในสถานการณ์เช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราของเด็ก (ดูMamzerซึ่งเป็นแนวคิดภายใต้กฎหมายของชาวยิว ) ในปี 2010 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้ตัดสินให้ชายชาวเยอรมันคนหนึ่งที่มีลูกแฝดกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วโดยให้สิทธิ์ในการติดต่อกับฝาแฝดแม้ว่าแม่และสามีของเธอจะห้ามไม่ให้เขาเห็นลูกก็ตาม . [206]

ขั้นตอนที่บิดาที่ยังไม่ได้แต่งงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในบุตรของตนนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ (เช่นสหราชอาณาจักร - ตั้งแต่ปี 2546 ในอังกฤษและเวลส์ปี 2549 ในสกอตแลนด์และปี 2545 ในไอร์แลนด์เหนือ) บิดามีรายชื่ออยู่ในสูติบัตรก็เพียงพอแล้วเพื่อให้เขามีสิทธิความเป็นผู้ปกครอง [207]ในประเทศอื่น ๆ เช่นไอร์แลนด์การมีรายชื่อในสูติบัตรไม่ได้ให้สิทธิใด ๆ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพิ่มเติม (หากมารดายินยอมผู้ปกครองทั้งสองสามารถลงนามใน "คำประกาศตามกฎหมาย" ได้ แต่ถ้า แม่ไม่เห็นด้วยพ่อต้องยื่นเรื่องต่อศาล) [208]

เด็กที่เกิดนอกสมรสกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นและในบางประเทศส่วนใหญ่ ข้อมูลล่าสุดจากละตินอเมริกาแสดงให้เห็นว่าตัวเลขการคลอดบุตรที่ไม่ได้สมรสจะเป็น 74% สำหรับโคลอมเบีย , 69% สำหรับเปรู , 68% สำหรับชิลี 66% สำหรับบราซิล , 58% สำหรับอาร์เจนตินา 55% สำหรับเม็กซิโก [209] [210]ในปี 2555 ในสหภาพยุโรป 40% ของการเกิดนอกสมรส[211]และในสหรัฐอเมริกาในปี 2556 ตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกันคือ 41% [212]ในสหราชอาณาจักร 48% ของการเกิดเป็นสตรีที่ยังไม่แต่งงานในปี 2555; ในไอร์แลนด์คิดเป็น 35% [211]

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20, หญิงโสดในบางประเทศทางตะวันตกที่ถูกข่มขู่โดยเจ้าหน้าที่จะให้เด็กของพวกเขาขึ้นสำหรับการนำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้ในออสเตรเลียผ่านการบังคับให้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในออสเตรเลียโดยการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปี 1950 ถึง 1970 ในปี 2013 จูเลียกิลลาร์ดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเสนอคำขอโทษระดับชาติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับให้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม [213] [214]

บางคู่แต่งงานเลือกที่จะไม่ที่จะมีลูก คนอื่นไม่สามารถมีบุตรได้เนื่องจากภาวะมีบุตรยากหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ขัดขวางการคิดหรือการมีบุตร ในบางวัฒนธรรมการแต่งงานกำหนดข้อผูกมัดให้ผู้หญิงต้องมีลูก ตัวอย่างเช่นในกานาทางตอนเหนือการจ่ายเงินค่าbridewealthแสดงถึงความต้องการของผู้หญิงในการเลี้ยงดูบุตรและผู้หญิงที่ใช้การคุมกำเนิดต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการทำร้ายร่างกายและการตอบโต้อย่างมาก [215]

ศาสนาพัฒนาในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมที่เฉพาะเจาะจง [216]ทัศนคติและการปฏิบัติทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานแตกต่างกันไป แต่มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ [217]

ศาสนาอับราฮัม

Baháʼí ศรัทธา

ศรัทธากระตุ้นให้เกิดการแต่งงานและมุมมองว่ามันเป็นความผูกพันร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง การแต่งงานแบบบาไฮขึ้นอยู่กับความยินยอมของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด [218]

ศาสนาคริสต์

การแลกเปลี่ยนแหวน - จากคู่หมั้นเป็นภรรยา

" 'แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงคนหนึ่งจากซี่โครงที่เขาเอาออกจากชายคนนั้นและเขาก็พาเธอไปหาชายคนนั้นชายคนนั้นพูดว่า" นี่เป็นกระดูกของกระดูกของฉันและเนื้อของเนื้อของฉัน เธอจะถูกเรียกว่า 'ผู้หญิง' เพราะเธอถูกพรากจากผู้ชาย "ด้วยเหตุนี้ผู้ชายจะจากพ่อและแม่ของเขาไปอยู่กับภรรยาของเขาและพวกเขาจะกลายเป็นเนื้อเดียวกัน‹ดู Tfd› [ปฐมกาล 2: 22–24]

" '... ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่สองคนอีกต่อไป แต่เป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้รวมเข้าด้วยกันอย่าให้มนุษย์แยกจากกัน"

-  พระเยซู‹ดู Tfd› [มัทธิว 19: 6]
งานแต่งงานของชาวคริสต์ใน เกียวโตประเทศญี่ปุ่น
พิธีแต่งงานแบบรัสเซียออร์โธดอกซ์

โมเดิร์นศาสนาคริสต์ฐานมุมมองของตนเกี่ยวกับการแต่งงานบนคำสอนของพระเยซูและพอลสาวก [219]หลายที่ใหญ่ที่สุดที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายเรื่องการแต่งงานเป็นคริสต์ศาสนิกชนสถาบันศักดิ์สิทธิ์หรือพันธสัญญา [220]อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีในคริสตจักรนิกายโรมันคา ธ อลิกก่อนที่ 1184 Council of Verona ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นนี้ [221] [222]ก่อนหน้านั้นไม่มีพิธีใดที่กำหนดไว้สำหรับการเฉลิมฉลองการแต่งงาน: "คำปฏิญาณการแต่งงานไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนในโบสถ์และไม่จำเป็นต้องมีการแสดงตนของปุโรหิตคู่สามีภรรยาสามารถแลกเปลี่ยนความยินยอมได้ทุกที่ทุกเวลา" [222] [223]

คำสั่งที่เป็นที่รู้จักครั้งแรกเกี่ยวกับการแต่งงานคือในช่วงที่สภาโรมันคา ธ อลิก แห่งเทรนต์ (สมัยที่ยี่สิบสี่ของปี 1563) คำสั่งที่ทำให้ความถูกต้องของการแต่งงานขึ้นอยู่กับงานแต่งงานที่เกิดขึ้นต่อหน้านักบวชและพยานสองคน [222] [224]การไม่มีข้อกำหนดในการยินยอมของผู้ปกครองยุติการอภิปรายที่ดำเนินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 [224] [225]ในกรณีของการหย่าร้างทางแพ่งคู่สมรสที่บริสุทธิ์มีและไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานใหม่ได้อีกจนกว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียชีวิตแม้ว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความผิดฐานล่วงประเวณีก็ตาม [224]

คริสตจักรคริสเตียนดำเนินการแต่งงานในทึบของโบสถ์ก่อนศตวรรษที่ 16 เมื่อเน้นอยู่ในสัญญาสมรสและพิธีหมั้น ต่อจากนั้นพิธีได้ย้ายเข้าไปในห้องศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักร [222] [226]

คริสเตียนมัก[ จำนวน ]แต่งงานด้วยเหตุผลทางศาสนาตั้งแต่การปฏิบัติตามคำสั่งในพระคัมภีร์ที่ให้ "ผู้ชายทิ้งพ่อและแม่ไปผูกพันกับภรรยาของเขาและทั้งสองจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน", ‹ดู Tfd› [ปก. 2:24] [227]เพื่อเข้าถึงพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคา ธ อลิ[228]

คาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอกเช่นเดียวกับหลายผู้นับถือและเมโทพิจารณาแต่งงานเรียกว่าการแต่งงานศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการแสดงออกของพระมหากรุณาธิคุณ , [229]เรียกว่าศีลและลึกลับในสองครั้งแรกประเพณีคริสเตียน ในพิธีกรรมตะวันตกรัฐมนตรีของคริสต์ศาสนิกชนที่มีคู่สมรสของตัวเองกับบิชอป , พระสงฆ์หรือปลอมเพียงพยานยูเนี่ยนในนามของคริสตจักรและให้ศีลให้พรมัน ในคริสตจักรพิธีกรรมทางตะวันออกบิชอปหรือนักบวชทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีที่แท้จริงของความลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ มัคนายกนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ไม่สามารถทำการสมรสได้ ชาวคริสต์ตะวันตกมักเรียกการแต่งงานว่าเป็นอาชีพในขณะที่คริสเตียนตะวันออกถือว่าเป็นการบวชและการพลีชีพแม้ว่าคำสอนทางเทววิทยาที่ระบุโดยชื่อต่าง ๆ จะไม่ได้รับการยกเว้นจากคำสอนของประเพณีทั้งสอง [ พิรุธ ]การแต่งงานมักมีการเฉลิมฉลองในบริบทของพิธีศีลมหาสนิท ( พิธีวิวาห์หรือพิธีสวดศักดิ์สิทธิ์ ) ศีลสมรสบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์และศาสนจักร ‹ดู Tfd› [Eph. 5: 29–32]

โรมันคาทอลิกประเพณีของ 12 และศตวรรษที่ 13 ที่กำหนดไว้ว่าการแต่งงานเป็นคริสต์ศาสนิกชนบวชโดยพระเจ้า[219] signifying แต่งงานลึกลับของพระคริสต์กับโบสถ์ของเขา [230]

พันธสัญญาเกี่ยวกับการแต่งงานซึ่งชายและหญิงตั้งขึ้นระหว่างพวกเขาเป็นหุ้นส่วนกันตลอดชีวิตนั้นเป็นไปตามธรรมชาติของพันธสัญญาที่สั่งให้ทำเพื่อประโยชน์ของคู่สมรสและการให้กำเนิดและการศึกษาของลูกหลาน พันธสัญญาระหว่างบุคคลที่รับบัพติศมานี้ได้รับการเลี้ยงดูโดยพระคริสต์พระเจ้าให้มีศักดิ์ศรีของศีลระลึก [231]

สำหรับคริสเตียนคาทอลิกและเมโธดิสต์ความรักซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยากลายเป็นภาพลักษณ์ของความรักนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าทรงรักมนุษยชาติ [232]ในคริสตจักรยูไนเต็ดเมธอดิสต์การเฉลิมฉลองการวิวาห์ศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในบริบทของการนมัสการซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทด้วย [229] ในทำนองเดียวกันการเฉลิมฉลองการแต่งงานระหว่างชาวคาทอลิกสองคนโดยปกติจะเกิดขึ้นในระหว่างการเฉลิมฉลองพิธีมิสซาของพิธีบูชาขอบพระคุณของประชาชนเนื่องจากการเชื่อมต่อศีลศักดิ์สิทธิ์กับเอกภาพของปริศนาปาสคาลของพระคริสต์ (ศีลมหาสนิท) การแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความผูกพันที่ถาวรและเป็นเอกสิทธิ์ระหว่างคู่สมรส โดยธรรมชาติแล้วสถาบันแห่งการแต่งงานและความรักแบบผูกมัดได้รับคำสั่งให้มีการให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกหลาน การแต่งงานก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในศาสนจักรระหว่างคู่สมรสและต่อบุตรของตน: "[e] การแต่งงานโดยมีเจตนาที่จะไม่มีบุตรถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง [233]ตามกฎหมายของนิกายโรมันคา ธ อลิกปัจจุบันลูกหลานของความสัมพันธ์ที่เป็นโมฆะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลที่แต่งงานใหม่ของซิวิลลีซึ่งได้หย่าร้างกับคู่สมรสที่มีชีวิตและคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่ถูกแยกออกจากศาสนจักร แต่พวกเขาไม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้ [234]

การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่ได้รับการสนับสนุน แต่ก็ถือว่าแตกต่างกันไปในแต่ละนิกายของคริสเตียน ส่วนใหญ่โบสถ์โปรเตสแตนต์อนุญาตให้บุคคลที่จะแต่งงานอีกครั้งหลังจากการหย่าร้างในขณะที่คนอื่น ๆ ต้องมีการยกเลิก คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกช่วยให้การหย่าร้างในจำนวนที่ จำกัด ของเหตุผลและในทฤษฎี แต่มักจะไม่ได้ในทางปฏิบัติต้องว่าการแต่งงานหลังจากการหย่าร้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังกับรองสำนึกผิด ในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างคริสเตียนกับคนนอกศาสนาคริสตจักรยุคแรก "บางครั้งมีมุมมองที่ผ่อนปรนมากขึ้นโดยเรียกสิ่งที่เรียกว่าสิทธิพิเศษในการแยกตัวของพอลลีนที่อนุญาต (1 คร. 7) เป็นเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมายในการอนุญาตให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหย่ากับคู่สมรสนอกรีต แล้วแต่งงานกับคริสเตียน " [235]

ริสตจักรคาทอลิกยึดเนรเทศของพระเยซูในมัทธิว 19: 6 ว่าคู่สมรสที่แต่งงานแล้วที่มีบริบูรณ์แต่งงานของพวกเขา ". จะไม่มีสอง แต่เนื้อหนึ่งดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้ร่วมกันไม่มีมนุษย์ต้องแยก.” [236]ด้วยเหตุนี้คริสตจักรคาทอลิกจึงเข้าใจว่าโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีอำนาจในการยุติการแต่งงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามศีลและCodex Iuris Canonici ( 1983 Code of Canon Law ) ยืนยันสิ่งนี้ในศีล 1055–7 โดยเฉพาะ Canon 1056 ประกาศว่า "คุณสมบัติที่สำคัญของการแต่งงานมีความสามัคคีและความคงทน ; ใน [C] การแต่งงานของชาวคริสต์พวกเขาได้รับความหนักแน่นที่โดดเด่นโดยเหตุผลของศีลศักดิ์สิทธิ์ " [237]ศีล 1057, §2ประกาศว่าการแต่งงานเป็น" พันธสัญญาที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ " [238]ดังนั้นการหย่าร้างของการแต่งงานดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเลื่อนลอย ความเป็นไปไม่ได้ทางศีลธรรมและทางกฎหมายอย่างไรก็ตามศาสนจักรมีอำนาจที่จะยกเลิก "การแต่งงาน" ที่สันนิษฐานไว้โดยการประกาศว่าการแต่งงานนั้นไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกกล่าวคือการประกาศว่าจะไม่เป็นและไม่เคยมีการแต่งงานในขั้นตอนการยกเลิก , [239]ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นความพยายามในการค้นหาข้อเท็จจริงและการประกาศข้อเท็จจริง

สำหรับนิกายโปรเตสแตนต์จุดประสงค์ของการแต่งงานรวมถึงความเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดการเลี้ยงดูบุตรและการสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคู่สมรสทั้งสองเพื่อเติมเต็มการเรียกในชีวิตของพวกเขา คริสเตียนที่กลับเนื้อกลับตัวส่วนใหญ่ไม่ถือว่าการแต่งงานมีสถานะเป็นคริสต์ศาสนิกชน "เพราะพวกเขาไม่ถือว่าการแต่งงานเป็นวิธีที่จำเป็นสำหรับการช่วยให้รอด"; อย่างไรก็ตามถือเป็นพันธสัญญาระหว่างคู่สมรสต่อหน้าพระเจ้า cf. <ดู TFD> [เอเฟซัส 5: 31-33]นอกจากนี้บางนิกายโปรเตสแตนต์ (เช่นคริสตจักรเมธอดิส) ยืนยันว่าศักดิ์สิทธิ์วิวาห์เป็น " วิธีการของเกรซจึงศักดิ์สิทธิ์ในตัวละคร" [240]

คู่สามีภรรยาหลังแต่งงานใน วิหาร Manti Utah

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา 5 รุ่นที่แข่งขันกันได้หล่อหลอมการแต่งงานตามประเพณีตะวันตกตามที่อธิบายโดยJohn Witte, Jr. : [241]

 • การแต่งงานในฐานะศาสนิกชนในประเพณีโรมันคา ธ อลิก
 • การแต่งงานเป็นฐานันดรทางสังคมในการปฏิรูปลูเธอรัน
 • การแต่งงานตามพันธสัญญาในประเพณีคาลวินิสต์
 • การแต่งงานในเครือจักรภพในประเพณีแองกลิกัน
 • การแต่งงานเป็นสัญญาในประเพณีการตรัสรู้

สมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (LDS Church) เชื่อว่า " การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวเป็นศูนย์กลางของแผนของผู้สร้างสำหรับโชคชะตานิรันดร์ของบุตรของพระองค์[242 ] "มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับการแต่งงานคือความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถยืนยงอยู่เหนือหลุมฝังศพ [243]นี้เป็นที่รู้จักในฐานะของการแต่งงานนิรันดร์ 'ซึ่งอาจจะเป็นนิรันดร์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตผู้ดำรงฐานะปุโรหิตดำเนินการสั่งปิดผนึกในศักดิ์สิทธิ์วัด [244]

ทัศนคติของคริสเตียนต่อการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน
คู่รักเพศเดียวกันแลกเปลี่ยนคำสาบานในการแต่งงานในกลุ่ม Unitarian Universalist Fellowship

แม้ว่าจะมีหลายนิกายที่นับถือศาสนาคริสต์ยังไม่ดำเนินการแต่งงานเพศเดียวกันให้ทำอีกมากมายเช่นคริสตจักรเพรสไบที (USA) , เหรียญตราของบางบาทหลวงในโบสถ์ที่เทศบาลชุมชนโบสถ์ , อังกฤษ , สหคริสตจักรของประเทศแคนาดาและสหคริสตจักรของพระคริสต์ศาสนิกชน และสังฆมณฑลแองกลิกันบางแห่งเป็นต้น [245] [246]เพศเดียวกันแต่งงานเป็นที่ยอมรับโดยต่างๆนิกาย [247] [248]

ศาสนาอิสลาม

ข้าวใหม่ปลามันคู่เยี่ยมชม Timurรูปปั้น 's รับพรจัดงานแต่งงานใน อุซเบกิ
เจ้าสาวชาวมุสลิมใน ปากีสถานกำเนิดการลงนามใน nama nikkahหรือ ใบสำคัญการสมรส
คู่สามีภรรยาชาวมุสลิมแต่งงานริม แม่น้ำ Tungabhadraที่ Hampiประเทศอินเดีย

อิสลามยังยกย่องการแต่งงานด้วยอายุของการแต่งงานจะเป็นเมื่อใดก็ตามที่แต่ละคนรู้สึกพร้อมทั้งทางการเงินและทางอารมณ์ [ ต้องการอ้างอิง ]

ในศาสนาอิสลามเมียที่ได้รับอนุญาตในขณะที่สามีไม่ได้มีเฉพาะข้อ จำกัดที่มนุษย์สามารถมีไม่เกินสี่ภรรยาตามกฎหมายที่ใดเวลาหนึ่งและไม่ จำกัด จำนวนของทาสหญิงเป็นนางสนมที่อาจมีสิทธิภรรยาที่คล้ายกันมีข้อยกเว้นของ ไม่เป็นอิสระเว้นแต่ชายคนนั้นจะมีลูกกับพวกเขา[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]โดยมีข้อกำหนดว่าชายคนนั้นสามารถและเต็มใจที่จะแบ่งเวลาและความมั่งคั่งของตนให้เท่าเทียมกันระหว่างภรรยาและนางสนมตามลำดับ (การปฏิบัติต่อนางบำเรอเช่นเดียวกับในศาสนายิวไม่ใช่ ใช้ได้ในสมัยปัจจุบันและถูกมองโดยนักวิชาการว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นทาสในโลก) [ ต้องการอ้างอิง ]

สำหรับงานแต่งงานของชาวมุสลิมที่จะใช้สถานที่เจ้าบ่าวและผู้ปกครองของเจ้าสาว (คนwali ) ทั้งสองจะต้องเห็นด้วยกับการแต่งงาน หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานอาจไม่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หากwaliของหญิงสาวที่เป็นพ่อหรือปู่ของเธอเขามีสิทธิที่จะบังคับให้เธอแต่งงานกับเธอแม้ประกาศเจตจำนงถ้ามันเป็นการแต่งงานครั้งแรกของเธอ ผู้ปกครองที่ได้รับอนุญาตให้บังคับเจ้าสาวแต่งงานที่เรียกว่าmujbir wali [249]

จากมุมมองของกฎหมายอิสลาม ( ชารีอะห์ ) ข้อกำหนดและความรับผิดชอบขั้นต่ำในการแต่งงานของชาวมุสลิมคือเจ้าบ่าวต้องจ่ายค่าครองชีพ (ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารการบำรุงรักษา) ให้กับเจ้าสาวและในทางกลับกันความรับผิดชอบหลักของเจ้าสาวคือการเลี้ยงดูลูก ๆ เป็นมุสลิมที่เหมาะสม สิทธิและความรับผิดชอบอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกตัดสินระหว่างสามีและภรรยาและอาจรวมเป็นข้อกำหนดในสัญญาการแต่งงานก่อนที่การแต่งงานจะเกิดขึ้นจริงตราบใดที่พวกเขาไม่ขัดต่อข้อกำหนดขั้นต่ำของการแต่งงาน

ในมุสลิมสุหนี่ , แต่งงานจะต้องใช้สถานที่ในการปรากฏตัวของพยานอย่างน้อยสองเชื่อถือได้ด้วยความยินยอมของผู้ปกครองของเจ้าสาวและยินยอมของเจ้าบ่าวที่ หลังจากการแต่งงานทั้งคู่อาจทำให้ชีวิตสมรสสมบูรณ์ ในการสร้าง ' การแต่งงานแบบurfก็เพียงพอแล้วที่ชายและหญิงแสดงความตั้งใจที่จะแต่งงานกันและอ่านคำที่จำเป็นต่อหน้ามุสลิมที่เหมาะสม งานแต่งงานมักจะตามมา แต่สามารถจัดได้หลายวันหรือหลายเดือนต่อมาเมื่อใดก็ตามที่ทั้งคู่และครอบครัวต้องการ อย่างไรก็ตามไม่สามารถปกปิดการแต่งงานได้เนื่องจากถือเป็นการแจ้งต่อสาธารณะเนื่องจากข้อกำหนดของพยาน [250] [251] [252] [253]

ในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์การแต่งงานอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีพยานเหมือนเช่นกรณีนิกะห์มูอะห์ชั่วคราว(ห้ามในศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่) แต่ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าว หลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาอาจจะทำให้ชีวิตสมรสสมบูรณ์ [254]

ศาสนายิว

งานแต่งงานของชาวยิวภาพวาดโดย Jozef Israëls , 1903
ketubahในภาษาฮิบรูยิวแต่งงานสัญญาสรุปหน้าที่ของแต่ละคู่ค้า

ในศาสนายิวการแต่งงานเป็นไปตามกฎหมายของโตราห์และเป็นพันธะสัญญาระหว่างคู่สมรสที่คู่สมรสอุทิศให้เป็นเอกสิทธิ์ซึ่งกันและกัน [255]สัญญานี้เรียกว่าkiddushin [256]แม้ว่าการให้กำเนิดจะไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียว แต่การแต่งงานของชาวยิวก็คาดหวังว่าจะปฏิบัติตามพระบัญญัติที่จะมีบุตรได้เช่นกัน ‹ดู Tfd› [พล. 1:28]โฟกัสหลักเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส Kabbalisticallyแต่งงานเป็นที่เข้าใจกันหมายถึงการที่คู่สมรสที่มีการควบรวมเป็นจิตวิญญาณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ชายจึงถูกมองว่า "ไม่สมบูรณ์" หากเขายังไม่ได้แต่งงานเนื่องจากจิตวิญญาณของเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่ใหญ่กว่าที่ยังคงรวมเป็นหนึ่งเดียว [257]

ฮีบรูไบเบิล (คริสเตียนพันธสัญญาเดิม ) อธิบายจำนวนของการแต่งงานรวมทั้งไอแซค ( Gen 24: 49-67 ), จาค็อบ ( Gen 29:27 ) และแซมซั่น ( ผู้พิพากษา 14: 7-12 ) Polygynyหรือผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนพร้อมกันเป็นหนึ่งในการเตรียมการสมรสที่พบบ่อยที่สุดในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู [258]อีกประการหนึ่งคือนางบำเรอ ( กองข้าว ) ซึ่งมักจัดโดยชายและหญิงซึ่งโดยทั่วไปมีความสุขเช่นเดียวกับภรรยาตามกฎหมายเต็มรูปแบบ (สามารถดูวิธีการอื่นในการเป็นนางบำเรอได้ในผู้พิพากษาที่ 19-20 ซึ่งการแต่งงานโดยการลักพาตัวจำนวนมากได้รับการฝึกฝนเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษผู้ละเมิด) [259]วันนี้ชาวยิว Ashkenaziถูกห้ามมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเนื่องจากคำสั่งห้ามของเกอร์โชมเบนยูดาห์ (เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1040)

ในหมู่ชาวฮีบรูโบราณการแต่งงานเป็นเรื่องภายในบ้านไม่ใช่พิธีทางศาสนา ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของปุโรหิตหรือแรบไบ [260]

Betrothal ( erusin ) ซึ่งหมายถึงเวลาที่ทำสัญญาผูกพันนี้แตกต่างจากการแต่งงาน ( nissu'in ) โดยช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้แตกต่างกันอย่างมาก [258] [261]ในพระคัมภีร์ครั้งภรรยาถือเป็นสมบัติส่วนตัวเป็นของสามี; [258] [261]รายละเอียดของพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าเธอจะคาดว่าจะดำเนินการเช่นการปั่นการเย็บผ้าการทอผ้าการผลิตเครื่องแต่งกาย, การดึงน้ำอบขนมปังและการเลี้ยงสัตว์ [262]อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วภรรยาจะได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่และผู้ชายที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนถูกคาดหวังว่าจะต้องให้อาหารเสื้อผ้าและสิทธิในการสมรสแก่ภรรยาคนแรกต่อไป ‹ดู Tfd› [อพย 21:10]

เนื่องจากภรรยาถูกมองว่าเป็นทรัพย์สิน แต่เดิมสามีของเธอจึงมีอิสระที่จะหย่าร้างกับเธอไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อใดก็ได้ [261]หย่าผู้หญิงกับเธอจะยังได้รับการอนุญาตจากชอมเบนยูดาห์สำหรับชาวยิวอาซ คู่สามีภรรยาที่หย่าร้างได้รับอนุญาตให้กลับมาอยู่ด้วยกันได้เว้นแต่ภรรยาจะแต่งงานกับคนอื่นหลังจากการหย่าร้างของเธอ ‹ดู Tfd› [Deut 24: 2–4]

ศาสนาฮินดู

พิธีแต่งงานของชาวฮินดูจาก งานแต่งงานราชปุ
คู่สามีภรรยาชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดูในพิธีแต่งงาน

ศาสนาฮินดูมองว่าการแต่งงานเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันทั้งทางศาสนาและสังคม วรรณคดีฮินดูเก่าแก่ในภาษาสันสกฤตให้การแต่งงานหลายประเภทและการแบ่งประเภทของพวกเขาตั้งแต่ "Gandharva Vivaha" (การแต่งงานทันทีโดยความยินยอมร่วมกันของผู้เข้าร่วมเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามแม้แต่คนเดียวในฐานะพยาน) ไปจนถึงการแต่งงานตามปกติ (ปัจจุบัน) ถึง "Rakshasa Vivaha" (การแต่งงานแบบ "ปีศาจ" ดำเนินการโดยการลักพาตัวของผู้เข้าร่วมคนหนึ่งโดยผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ โดยปกติ แต่ไม่เสมอไปด้วยความช่วยเหลือของบุคคลอื่น) ในอนุทวีปอินเดีย , คลุมถุงชนพ่อแม่ของคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุมากกว่าเลือกพันธมิตรยังคงโดดเด่นเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าการแต่งงานรักจนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติการแต่งงานใหม่ของแม่ม่ายชาวฮินดู พ.ศ. 2399 อนุญาตให้หญิงม่ายชาวฮินดูสามารถแต่งงานใหม่ได้

พระพุทธศาสนา

มุมมองทางพุทธศาสนาของการแต่งงานพิจารณาการแต่งงานเป็นเรื่องทางโลกและจึงไม่ได้เป็นคริสต์ศาสนิกชน ชาวพุทธคาดว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการแต่งงานที่กำหนดโดยรัฐบาลของตน Gautama Buddha การเป็นkshatriyaถูกกำหนดโดยประเพณีของ Shakyan ในการผ่านการทดสอบหลายครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักรบก่อนที่เขาจะได้รับอนุญาตให้แต่งงาน

ศาสนาซิกข์

ในการแต่งงานของชาวซิกข์ทั้งคู่เดินไปรอบ ๆหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของคุรุแกรนธ์ซาฮิบสี่ครั้งและชายผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ท่องตามแบบคีร์ตัน พิธีนี้เรียกว่า ' Anand Karaj ' และแสดงถึงการรวมกันศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณสองดวงที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

นิกาย

การแต่งงานของ Wiccan เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ handfastings แม้ว่าการจับมือจะแตกต่างกันไปในแต่ละ Wiccan แต่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับการเคารพเทพเจ้า Wiccan เซ็กส์ถือเป็นกิจกรรมที่เคร่งศาสนาและศักดิ์สิทธิ์ [263]

การแต่งงานมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งคู่และลูก ๆ ของพวกเขารวมถึงรายได้ที่สูงขึ้นสำหรับผู้ชายสุขภาพที่ดีขึ้นและอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง ส่วนหนึ่งของผลกระทบเหล่านี้เกิดจากการที่คนที่มีความคาดหวังดีแต่งงานบ่อยขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมวิจัยอย่างเป็นระบบพบว่าส่วนสำคัญของผลกระทบน่าจะเกิดจากผลกระทบเชิงสาเหตุที่แท้จริง สาเหตุอาจเป็นเพราะการแต่งงานทำให้ผู้ชายโดยเฉพาะมีอนาคตมากขึ้นและมีความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ของครอบครัว การศึกษากำจัดผลของการคัดเลือกได้หลายวิธี อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำในแง่นี้ บนมืออื่น ๆ ที่มีผลต่อสาเหตุอาจจะสูงขึ้นถ้าเงินทักษะการทำงานและการเลี้ยงดูการปฏิบัติที่เป็นภายนอก ผู้ชายที่แต่งงานแล้วมีการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์น้อยกว่าและมักจะอยู่บ้านในช่วงกลางคืน [264]

สุขภาพ

การแต่งงานเช่นความสัมพันธ์ใกล้ชิดอื่น ๆ ออกแรงอิทธิพลมากในสุขภาพ [265]คนที่แต่งงานแล้วมีประสบการณ์ที่ต่ำกว่าการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตทั่วเช่นภัยคุกคามสุขภาพหลากหลายเช่นโรคมะเร็ง , โรคหัวใจและการผ่าตัด [266] การวิจัยเกี่ยวกับการแต่งงานและสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ทางสังคมในวงกว้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมทำให้ผู้คนมีความรู้สึกถึงตัวตนจุดมุ่งหมายความเป็นเจ้าของและการสนับสนุน [267]การแต่งงานอย่างเรียบง่ายเช่นเดียวกับคุณภาพของการแต่งงานนั้นเชื่อมโยงกับมาตรการด้านสุขภาพที่หลากหลาย [265] [ ต้องการคำชี้แจง ]

ผลการป้องกันสุขภาพของการแต่งงานมีผลต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง [266] [268]สถานภาพการสมรส - ข้อเท็จจริงง่ายๆของการแต่งงาน - ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง [266]

สุขภาพของผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าผู้ชายจากความขัดแย้งในชีวิตสมรสหรือความพึงพอใจเช่นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่มีความสุขจะไม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับคู่โสดของพวกเขา [266] [268] [269]งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแต่งงานและสุขภาพมุ่งเน้นไปที่คู่รักต่างเพศ การทำงานมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชี้แจงผลกระทบต่อสุขภาพของการแต่งงานเพศเดียวกัน [265]

ในสังคมส่วนใหญ่การเสียชีวิตของคู่ค้าคนใดคนหนึ่งจะยุติการแต่งงานและในสังคมที่มีคู่สมรสคนเดียวสิ่งนี้ทำให้อีกฝ่ายสามารถแต่งงานใหม่ได้แม้ว่าบางครั้งจะอยู่ในช่วงรอหรือไว้ทุกข์ก็ตาม

ในบางสังคมการแต่งงานอาจเป็นโมฆะได้เมื่อผู้มีอำนาจประกาศว่าการแต่งงานไม่เคยเกิดขึ้น เขตอำนาจศาลมักจะมีบทบัญญัติสำหรับการแต่งงานเป็นโมฆะหรือแต่งงานโมฆียะ

การแต่งงานยังอาจถูกยกเลิกผ่านการหย่าร้าง ประเทศที่เพิ่งหย่าร้างกันอย่างถูกกฎหมาย ได้แก่ อิตาลี (2513) โปรตุเกส (2518) บราซิล (2520) สเปน (2524) อาร์เจนตินา (2530) ปารากวัย (2534) โคลอมเบีย (2534) ไอร์แลนด์ (2539) ชิลี ( 2547) และมอลตา (2554). ในปี 2555 ฟิลิปปินส์และนครวาติกันเป็นเขตอำนาจศาลเดียวที่ไม่อนุญาตให้หย่าร้าง (ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในฟิลิปปินส์) [270]หลังจากการหย่าร้างคู่สมรสอาจจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู กฎหมายเกี่ยวกับการหย่าร้างและความง่ายในการหย่าร้างนั้นแตกต่างกันไปทั่วโลก หลังจากการหย่าร้างหรือการยกเลิกผู้ที่เกี่ยวข้องมีอิสระที่จะแต่งงานใหม่ (หรือแต่งงาน)

สิทธิตามกฎหมายของคู่สมรสสองคนในการยินยอมพร้อมใจกันในการหย่าร้างได้มีการตราขึ้นในประเทศตะวันตกในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ในสหรัฐอเมริกาการหย่าร้างแบบไม่มีข้อผิดพลาดได้รับการตราขึ้นเป็นครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียในปี พ.ศ. 2512 และรัฐสุดท้ายที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคือนิวยอร์กในปี พ.ศ. 2532 [271]

ประมาณ 45% ของการแต่งงานในสหราชอาณาจักร[272]และจากการศึกษาในปี 2552 พบว่า 46% ของการแต่งงานในสหรัฐอเมริกา[273]จบลงด้วยการหย่าร้าง

ประวัติของการแต่งงานมักจะถูกพิจารณาภายใต้ประวัติศาสตร์ของครอบครัวหรือประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย [274]

โลกโบราณ

ตะวันออกใกล้โบราณ

หลายวัฒนธรรมมีตำนานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการแต่งงาน วิธีการดำเนินการแต่งงานและกฎระเบียบและการแบ่งส่วนได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับสถาบันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือกลุ่มประชากรในเวลานั้น [275]

ครั้งแรกที่บันทึกหลักฐานของพิธีแต่งงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันชายและหญิงวันที่กลับไปประมาณ 2,350 ปีก่อนคริสตกาลในสมัยโบราณโสโปเตเมีย [276]พิธีจัดงานแต่งงาน, เช่นเดียวกับสินสอดทองหมั้นและการหย่าร้างสามารถสืบย้อนกลับไปโสโปเตเมียและบิ [277]

ตามประเพณีของชาวฮีบรูโบราณภรรยาถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและโดยปกติแล้วจะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง [258] [261]ชุมชนเร่ร่อนในช่วงกลางตะวันออกฝึกรูปแบบของการแต่งงานที่รู้จักกันเป็นbeenaซึ่งเป็นภรรยาคนที่จะเป็นเจ้าของเต็นท์ของเธอเป็นเจ้าของภายในซึ่งเธอยังคงรักษาความเป็นอิสระที่สมบูรณ์จากสามีของเธอ; [278]หลักการนี้ดูเหมือนจะดำรงอยู่ได้ในสังคมอิสราเอลยุคแรก ๆ เนื่องจากข้อความในช่วงต้นของพระคัมภีร์บางตอนดูเหมือนว่าภรรยาบางคนถือเต็นท์เป็นสมบัติส่วนตัว[278] (โดยเฉพาะยาเอล , [279] ซาราห์ , [ 280]และภรรยาของยาโคบ[281] )

สามีก็บอกเป็นนัยโดยอ้อมว่าต้องมีความรับผิดชอบบางอย่างต่อภรรยาของตน กติการหัสคำสั่งซื้อ "ถ้าเขาพาเขาอีก; อาหารของเธอเสื้อผ้าของเธอและหน้าที่ของเธอแต่งงานเขาจะได้ลดน้อยลง (หรือลดลง)" [282]ถ้าสามีไม่จัดหาสิ่งเหล่านี้ให้กับภรรยาคนแรกเธอจะต้องหย่าร้างกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ [283]มุดตีความเช่นนี้เป็นความจำเป็นสำหรับคนที่จะให้อาหารและเสื้อผ้าให้และมีเพศสัมพันธ์กับแต่ละภรรยาของเขา [284] [ ต้องการคำชี้แจง ]อย่างไรก็ตาม "หน้าที่ของการแต่งงาน" ยังถูกตีความว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำในฐานะคู่แต่งงานซึ่งเป็นมากกว่ากิจกรรมทางเพศ และคำว่าลดน้อยลงซึ่งหมายถึงการลดน้อยลงแสดงให้เห็นว่าผู้ชายต้องปฏิบัติต่อเธอราวกับว่าเขาไม่ได้แต่งงานกับคนอื่น

ในฐานะที่เป็นสังคมที่มีภรรยาหลายคนชาวอิสราเอลไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้ผู้ชายมีความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส [285] [286]อย่างไรก็ตามผู้เผยพระวจนะมาลาคีกล่าวว่าไม่มีใครควรซื่อสัตย์ต่อภรรยาในวัยหนุ่มของเขาและพระเจ้าทรงเกลียดการหย่าร้าง [287] เป็นชู้ผู้หญิงผู้หญิงคู่หมั้นชู้สาวและคนที่หลับอยู่กับพวกเขาแต่งงานกันอย่างไรภายใต้โทษประหารชีวิตโดยกฎหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลกับชู้ [288] [289] [290]ตามที่รหัสพระของหนังสือ ของตัวเลขถ้าตั้งครรภ์[291]ผู้หญิงถูกสงสัยว่าเป็นชู้เธอจะต้องถูกยัดเยียดให้พิสูจน์ด้วยน้ำขม , [292]รูปแบบของการพิจารณาคดีโดยการทรมานแต่อย่างหนึ่งที่เกิดปาฏิหาริย์ให้นักโทษ ผู้เผยพระวจนะวรรณกรรมบ่งชี้ชู้ที่เป็นเกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้จะมีการประท้วงแข็งแกร่งของพวกเขากับมัน[293] [294] [295] [296]และเหล่า strictnesses ทางกฎหมาย [285]

คลาสสิกกรีกและโรม

ในกรีกโบราณไม่จำเป็นต้องมีพิธีทางแพ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสร้างการแต่งงานต่างเพศ - มีเพียงข้อตกลงร่วมกันและความจริงที่ว่าทั้งคู่ต้องถือว่ากันและกันในฐานะสามีและภรรยาตามนั้น [ ต้องการอ้างอิง ]ผู้ชายมักจะแต่งงานกันเมื่ออายุ 20 ปี[ ต้องการอ้างอิง ]และผู้หญิงในช่วงวัยรุ่น มีการเสนอว่าวัยเหล่านี้เหมาะสมสำหรับชาวกรีกเพราะโดยทั่วไปผู้ชายมักจะรับราชการทหารหรือมีฐานะทางการเงินในช่วงอายุ 20 ปลาย ๆ และการแต่งงานกับเด็กสาววัยรุ่นทำให้เธอมีเวลาเพียงพอในการเลี้ยงลูกเนื่องจากอายุขัยต่ำลงอย่างมาก [ ต้องการอ้างอิง ]ผู้หญิงกรีกที่แต่งงานแล้วมีสิทธิเพียงเล็กน้อยในสังคมกรีกโบราณและได้รับการคาดหวังให้ดูแลบ้านและลูก ๆ [ ต้องการอ้างอิง ]เวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการแต่งงานของชาวกรีก ตัวอย่างเช่นมีความเชื่อโชคลางว่าการแต่งงานในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเป็นความโชคดีและตามที่Robert Flacelièreกล่าวว่าชาวกรีกแต่งงานกันในช่วงฤดูหนาว [ ต้องการอ้างอิง ]มรดกสำคัญกว่าความรู้สึก: ผู้หญิงที่พ่อเสียชีวิตโดยไม่มีทายาทชายอาจถูกบังคับให้แต่งงานกับญาติชายที่ใกล้ที่สุด - แม้ว่าเธอจะต้องหย่ากับสามีก่อนก็ตาม [297]

มีการแต่งงานหลายประเภทในสังคมโรมันโบราณ รูปแบบดั้งเดิม ("ธรรมดา") ที่เรียกว่าคอนเวนติโอในแมนนัมจำเป็นต้องมีพิธีร่วมกับพยานและก็สลายไปพร้อมกับพิธี [298]ในการแต่งงานประเภทนี้ผู้หญิงคนหนึ่งสูญเสียสิทธิในครอบครัวของเธอในการรับมรดกของครอบครัวเก่าของเธอและได้มาพร้อมกับคนใหม่ของเธอ ตอนนี้เธออยู่ภายใต้อำนาจของสามีของเธอ [ ต้องการอ้างอิง ]มีการแต่งงานฟรีที่รู้จักในฐานะเป็นมนูซายน์ ในข้อตกลงนี้ภรรยายังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวเดิมของเธอ เธออยู่ภายใต้อำนาจของพ่อของเธอรักษาสิทธิในครอบครัวของเธอในมรดกกับครอบครัวเก่าของเธอและไม่ได้รับใด ๆ กับครอบครัวใหม่ [299]อายุขั้นต่ำของการแต่งงานของเด็กผู้หญิงคือ 12 [300]

ชนเผ่าดั้งเดิม

Seuso และภรรยาของเขา

ในบรรดาชนเผ่าดั้งเดิมดั้งเดิมเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมีอายุใกล้เคียงกันและโดยทั่วไปแล้วจะแก่กว่าคู่ชาวโรมันอย่างน้อยตามTacitus :

เยาวชนมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งความรักในช่วงปลายปีและด้วยเหตุนี้จึงล่วงเลยวัยแรกรุ่นไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและหญิงพรหมจารีก็ไม่รีบแต่งงาน ความเป็นผู้ใหญ่เท่ากันจำเป็นต้องมีการเติบโตอย่างเต็มที่เหมือนกัน: เพศรวมตัวกันอย่างเท่าเทียมกันและแข็งแกร่งและเด็ก ๆ จะได้รับความเข้มแข็งของพ่อแม่ [301]

ในกรณีที่อริสโตเติลกำหนดช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไว้ที่ 37 ปีสำหรับผู้ชายและ 18 สำหรับผู้หญิงประมวลกฎหมายวิซิกอทในศตวรรษที่ 7 ได้กำหนดให้ชีวิตคู่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่ 20 ปีสำหรับทั้งชายและหญิงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คาดว่าจะแต่งงานกัน ทาซิทัสกล่าวว่าเจ้าสาวแบบดั้งเดิมในสมัยโบราณมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปีและมีอายุใกล้เคียงกับสามีของพวกเขา [302] Tacitus ไม่เคยไปเยือนดินแดนที่พูดภาษาเยอรมันและข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับGermaniaมาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ นอกจากนี้แองโกลแซกซอนผู้หญิงเหมือนพวกชนเผ่าดั้งเดิมอื่น ๆ มีการทำเครื่องหมายว่าเป็นผู้หญิงตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปขึ้นอยู่กับโบราณคดีพบหมายความว่าอายุของการแต่งงานที่ใกล้เคียงกับวัยแรกรุ่น [303]

ยุโรป

Woodcut. Reymont และ Melusina หมั้นกันอย่างไร / และโดยบิชอปได้รับพรบนเตียงในชีวิตสมรสของพวกเขา จาก Melusineศตวรรษที่ 15

ตั้งแต่คริสตศักราชตอนต้น (30 ถึง 325 CE) การแต่งงานถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นหลักโดยไม่จำเป็นต้องมีพิธีทางศาสนาหรือพิธีอื่นใดเหมือนกัน [304]อย่างไรก็ตามบิชอปอิกนาเทียสแห่งแอนติออคเขียนถึงอธิการโพลีคาร์แห่งสเมียร์นาราว 110 ปีเตือนสติ "[I] กลายเป็นทั้งชายและหญิงที่แต่งงานกันเพื่อจัดตั้งสหภาพโดยความเห็นชอบของบิชอปว่าการแต่งงานของพวกเขาอาจเป็นไปตาม พระเจ้าไม่ใช่ตามตัณหาของพวกเขาเอง " [305]

ในยุโรปศตวรรษที่ 12 ผู้หญิงใช้นามสกุลของสามีและเริ่มต้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 ความยินยอมของผู้ปกครองพร้อมกับความยินยอมของคริสตจักรจึงจำเป็นสำหรับการแต่งงาน [306]

ด้วยข้อยกเว้นในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อยจนถึงปี 1545 การแต่งงานของชาวคริสต์ในยุโรปเป็นไปโดยความยินยอมร่วมกันการประกาศความตั้งใจที่จะแต่งงานและการรวมตัวกันของทั้งสองฝ่ายในเวลาต่อมา [307] [308]ทั้งคู่จะสัญญาด้วยวาจาต่อกันว่าจะแต่งงานกัน ไม่จำเป็นต้องมีปุโรหิตหรือพยาน [309]คำสัญญานี้เรียกว่า "คำพูด" ถ้าให้อย่างเสรีและทำในกาลปัจจุบัน (เช่น "ฉันแต่งงานกับคุณ") มันมีผลผูกพันอย่างแน่นอน; [307]ถ้าทำในอนาคตกาล ( "ฉันจะแต่งงานกับคุณ") ก็จะเป็นการหมั้น

ในปี 1552 มีการจัดงานแต่งงานขึ้นที่เมือง Zufia รัฐนาวาร์ระหว่าง Diego de Zufia และ Mari-Miguel ตามประเพณีที่เป็นอยู่ในอาณาจักรมาตั้งแต่ยุคกลาง แต่ชายคนนั้นได้ประณามการแต่งงานโดยอ้างว่าถูกต้องตามเงื่อนไขของการ "ขี่ "เธอ (" si te cabalgo, lo cual dixo de bascuence (... ) balvin yo baneça aren senar içateko ") ศาลแห่งราชอาณาจักรปฏิเสธข้อเรียกร้องของสามีตรวจสอบความถูกต้องของงานแต่งงาน แต่สามีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในซาราโกซาและสถาบันแห่งนี้ได้ยกเลิกการแต่งงาน [310]ตามกฎบัตรนาวาร์สหภาพพื้นฐานประกอบด้วยการแต่งงานแบบแพ่งโดยไม่จำเป็นต้องมีปุโรหิตและพยานอย่างน้อยสองคนและสัญญาอาจถูกทำลายโดยใช้สูตรเดียวกัน [ ต้องการอ้างอิง ]คริสตจักรก็ฟาดฟันผู้ที่แต่งงานสองครั้งหรือสามครั้งติดต่อกันในขณะที่คู่สมรสของพวกเขายังมีชีวิตอยู่ ในปี 1563 สภาแห่งเทรนต์สมัยที่ยี่สิบสี่กำหนดให้การแต่งงานที่ถูกต้องต้องดำเนินการโดยนักบวชต่อหน้าพยานสองคน [310]

หน้าที่อย่างหนึ่งของคริสตจักรจากยุคกลางคือการจดทะเบียนสมรสซึ่งไม่บังคับ ไม่มีการมีส่วนร่วมของรัฐในการแต่งงานและสถานะบุคคลเป็นกับปัญหาเหล่านี้จะถูกพิพากษาในศาลสงฆ์ ในช่วงยุคกลางมีการคลุมถุงชนบางครั้งก็เร็วเท่าที่เกิดและคำมั่นสัญญาที่จะแต่งงานในช่วงต้นเหล่านี้มักใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสนธิสัญญาระหว่างราชวงศ์ต่างๆขุนนางและทายาทของศักดินาต่างกัน คริสตจักรต่อต้านสหภาพแรงงานที่กำหนดไว้เหล่านี้และเพิ่มจำนวนสาเหตุที่ทำให้การเตรียมการเหล่านี้เป็นโมฆะ [306]ในขณะที่ศาสนาคริสต์แพร่เข้ามาในช่วงสมัยโรมันและยุคกลางความคิดเรื่องการเลือกคู่แต่งงานอย่างเสรีก็เพิ่มขึ้นและแพร่กระจายไปด้วย [306]

ในยุโรปตะวันตกในยุคกลางการแต่งงานในเวลาต่อมาและอัตราความเป็นโสดขั้นสุดท้ายที่สูงขึ้น(ที่เรียกว่า "รูปแบบการแต่งงานแบบยุโรป") ช่วย จำกัด การปกครองแบบปิตาธิปไตยในระดับรุนแรงที่สุด ยกตัวอย่างเช่นอังกฤษในยุคกลางมองว่าอายุการแต่งงานมีความผันแปรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยคู่รักต่าง ๆ ที่ชะลอการแต่งงานไปจนถึงช่วงอายุยี่สิบต้น ๆ เมื่อช่วงเวลาที่เลวร้ายและตกอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหลังจากBlack Deathเมื่อมีการขาดแคลนแรงงาน [311]ตามลักษณะที่ปรากฏการแต่งงานของวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องปกติในอังกฤษ [312] [313] ในกรณีที่อิทธิพลที่แข็งแกร่งของวัฒนธรรมเซลติกและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเซลติก (ซึ่งไม่ใช่ปิตาธิปไตยอย่างเคร่งครัด) [314] [315]ช่วยหักล้างอิทธิพลของปรมาจารย์ยูแด - โรมัน[316]ในยุโรปตะวันออกประเพณีในช่วงต้นและ การแต่งงานแบบสากล (มักอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น) [317]เช่นเดียวกับประเพณีสลาฟ patrilocal แบบดั้งเดิม[318]นำไปสู่สถานะที่ด้อยกว่าของผู้หญิงในทุกระดับของสังคม [319]

อายุเฉลี่ยของการแต่งงานมากที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือยุโรป 1500-1800 รอบ25 ปีของอายุ ; [320] [321] [322]ตามที่คริสตจักรกำหนดว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะแต่งงานกันได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ของพวกเขาเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมีอายุไล่เลี่ยกันโดยที่เจ้าสาวส่วนใหญ่อายุยังน้อย อายุยี่สิบและเจ้าบ่าวส่วนใหญ่อายุสองหรือสามปี[322]และผู้หญิงจำนวนมากแต่งงานกันเป็นครั้งแรกในวัยสามสิบและสี่สิบปีโดยเฉพาะในเขตเมือง[323]โดยอายุเฉลี่ยในการแต่งงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นและลดลงตามสถานการณ์ ตามคำบอก ในช่วงเวลาที่ดีขึ้นผู้คนจำนวนมากสามารถที่จะแต่งงานได้เร็วขึ้นและความอุดมสมบูรณ์จึงเพิ่มขึ้นและในทางกลับกันการแต่งงานล่าช้าหรือถูกให้อภัยเมื่อช่วงเวลาเลวร้ายจึง จำกัด ขนาดครอบครัว [324]หลังจากการตายดำความพร้อมของงานที่ทำกำไรได้มากขึ้นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถแต่งงานกับเด็กและมีลูกได้มากขึ้น[325]แต่การมีเสถียรภาพของประชากรในศตวรรษที่ 16 หมายถึงโอกาสในการทำงานน้อยลงและทำให้ผู้คนชะลอการแต่งงานมากขึ้น [326]

อย่างไรก็ตามอายุของการแต่งงานนั้นไม่แน่นอนเนื่องจากการแต่งงานของเด็กเกิดขึ้นตลอดยุคกลางและต่อมาโดยมีเพียงบางส่วน ได้แก่ :

 • การแต่งงานปี ค.ศ. 1552 ระหว่าง John Somerford และ Jane Somerford Brereto เมื่ออายุ 3 และ 2 ปีตามลำดับ [40]
 • ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 Magnus Hirschfeld ได้ทำการสำรวจอายุที่ยินยอมใน 50 ประเทศซึ่งเขาพบว่ามักจะอยู่ในช่วงระหว่าง 12-16 ในวาติกันอายุที่ยินยอมคือ 12 [327]

ในฐานะส่วนหนึ่งของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์บทบาทของการบันทึกการแต่งงานและการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการแต่งงานได้ส่งผ่านไปยังรัฐซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของมาร์ตินลูเทอร์ว่าการแต่งงานเป็น "สิ่งทางโลก" [328]ในศตวรรษที่ 17 ประเทศในยุโรปโปรเตสแตนต์หลายประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งงานของรัฐ

ในอังกฤษภายใต้คริสตจักรแองกลิกันการแต่งงานโดยความยินยอมและการอยู่ร่วมกันมีผลบังคับใช้จนกว่าจะผ่านพระราชบัญญัติของLord Hardwickeในปี 1753 พระราชบัญญัตินี้กำหนดข้อกำหนดบางประการสำหรับการแต่งงานรวมถึงการประกอบพิธีทางศาสนาที่พยานสังเกตเห็น [329]

แต่งงานในปี 2503 ในอิตาลี ภาพถ่ายโดย เปาโล Monti

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการปฏิรูปในปี 1563 สภาแห่งเทรนต์ได้มีคำสั่งว่าการแต่งงานแบบโรมันคา ธ อลิกจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อมีพิธีแต่งงานโดยนักบวชพร้อมพยานสองคน สภายังอนุญาตให้มีการวิสัชนาซึ่งออกในปี ค.ศ. 1566 ซึ่งกำหนดให้การแต่งงานเป็น "การรวมตัวกันของชายและหญิงทำสัญญาระหว่างบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสองคนซึ่งบังคับให้พวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต" [219]

ในช่วงเวลาก่อนสมัย , จอห์นคาลวินและเขาโปรเตสแตนต์เพื่อนร่วมงาน reformulated แต่งงานคริสเตียนตัวประกันโดยการแต่งงานกฎหมายของเจนีวาซึ่งกำหนด "ความต้องการที่สองของการลงทะเบียนของรัฐและถวายคริสตจักรจะเป็นการแต่งงาน" [219]สำหรับการรับรู้

ในอังกฤษและเวลส์พระราชบัญญัติการแต่งงานของลอร์ดฮาร์ดวิค1753กำหนดให้มีพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงลดการปฏิบัติของการแต่งงานของเรือเดินสมุทรการแต่งงานที่ผิดปกติหรือเป็นความลับ [330] สิ่งเหล่านี้เป็นการแต่งงานที่ไม่เป็นความลับหรือผิดปกติที่ดำเนินการที่เรือนจำฟลีตและที่อื่น ๆ อีกหลายร้อยแห่ง ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1690 จนถึงพระราชบัญญัติการแต่งงานในปี 1753 มีการแต่งงานแบบลับ ๆ มากถึง 300,000 คนที่เรือนจำฟลีตเพียงลำพัง [331]พระราชบัญญัติกำหนดให้มีพิธีแต่งงานโดยนักบวชแองกลิกันในนิกายแองกลิกันพร้อมพยานสองคนและการลงทะเบียน พระราชบัญญัติไม่ได้ใช้กับการแต่งงานของชาวยิวหรือของชาวเควกเกอร์ซึ่งการแต่งงานยังคงถูกควบคุมโดยประเพณีของพวกเขาเอง

คู่บ่าวสาวหลังพิธีทางแพ่งในหอคอย ศาลาว่าการสตอกโฮล์มในปี 2559

ในอังกฤษและเวลส์ตั้งแต่ 1837 แต่งงานพลเรือนได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกตามกฎหมายที่จะแต่งงานคริสตจักรภายใต้กฎหมายการแต่งงาน 1836 ในเยอรมนีการแต่งงานทางแพ่งได้รับการยอมรับในปี 1875 กฎหมายนี้อนุญาตให้มีการประกาศการแต่งงานต่อหน้าเสมียนอย่างเป็นทางการของฝ่ายบริหารพลเรือนเมื่อคู่สมรสทั้งสองยืนยันเจตจำนงที่จะแต่งงานถือเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องและได้ผลตามกฎหมายและอนุญาตให้มีทางเลือกได้ พิธีแต่งงานส่วนตัว

ในกฎหมายร่วมสมัยของอังกฤษการแต่งงานเป็นสัญญาโดยสมัครใจของชายและหญิงซึ่งตามข้อตกลงที่พวกเขาเลือกที่จะเป็นสามีภรรยา [332]เอ็ดวาร์ดเวสเตอร์มาร์กเสนอว่า "สถาบันการแต่งงานอาจพัฒนามาจากนิสัยในยุคดึกดำบรรพ์" [333]

ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญในประเทศตะวันตกนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของการแต่งงานเมื่ออายุของการแต่งงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นมีคนแต่งงานน้อยลงและมีคู่รักจำนวนมากขึ้นที่เลือกที่จะอยู่ร่วมกันมากกว่าที่จะแต่งงาน ตัวอย่างเช่นจำนวนการแต่งงานในยุโรปลดลง 30% จากปี 1975 ถึงปี 2005 [334]ในปี 2000 ช่วงอายุการแต่งงานเฉลี่ยอยู่ที่ 25–44 ปีสำหรับผู้ชายและ 22–39 ปีสำหรับผู้หญิง

ประเทศจีน

ต้นกำเนิดในตำนานของการแต่งงานของชาวจีนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับNüwaและFu Xiที่คิดค้นขั้นตอนการแต่งงานที่เหมาะสมหลังจากแต่งงานกัน ในสังคมจีนโบราณคนที่มีนามสกุลเดียวกันควรปรึกษากับต้นตระกูลก่อนแต่งงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมประเวณีโดยไม่ได้ตั้งใจ การแต่งงานกับญาติของมารดาโดยทั่วไปไม่คิดว่าเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง บางครั้งครอบครัวที่แต่งงานระหว่างกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปคนจีนมีการเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตร์มากขึ้น บุคคลยังคงเป็นสมาชิกของครอบครัวทางชีววิทยา เมื่อคู่สามีภรรยาเสียชีวิตสามีและภรรยาถูกฝังแยกกันในสุสานของตระกูลนั้น ๆ ในการแต่งงานของมารดาผู้ชายจะกลายเป็นลูกเขยที่อาศัยอยู่ในบ้านของภรรยา

กฎหมายใหม่แต่งงานปี 1950 การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงประเพณีแต่งงานจีน, การบังคับใช้คู่สมรสความเสมอภาคของชายและหญิงและทางเลือกในการแต่งงาน; การแต่งงานแบบคลุมถุงชนเป็นประเภทการแต่งงานที่พบบ่อยที่สุดในจีนจนถึงตอนนั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 เป็นต้นมาการแต่งงานหรือหย่าร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของทั้งคู่กลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย [335] [ ต้องการคำชี้แจง ]แม้ว่าผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อเช่นเอดส์อาจแต่งงานกันได้แล้ว แต่การแต่งงานก็ยังผิดกฎหมายสำหรับผู้ป่วยทางจิต [336]

 1. ^ เพศเดียวกันแต่งงานจะดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับในรัฐของเตส ,บาจาแคลิฟอร์เนีย ,รัฐบาฮากาลิฟอร์ เนียซูร์ ,กัมเปเช ,เชียปัส ,ชิวาวา ,โกอาวีลา ,โกลีมา ,อีดัลโก ,ฮาลิสโก ,มิโชอากัง ,มอเรโลส ,นายาริต , Nuevo León ,โออาซากา , Puebla ,กินตานาโร ,ซานหลุยส์โปโตซีและเม็กซิโกซิตี้เช่นเดียวกับในเขตเทศบาลบางอย่างในเกร์เรโร ,เกเรตาโรและซากาเตกั การแต่งงานที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายทั่วเม็กซิโก ในรัฐอื่น ๆ การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันสามารถทำได้โดยคำสั่งศาล ( amparo )
 2. ^ เพศเดียวกันแต่งงานจะดำเนินการและได้รับการยอมรับตามกฎหมายในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เหมาะสมรวมทั้ง Bonaire, ซิ Eustatius และซาบา ป้อนเข้าสู่การแต่งงานมามีการรับรู้น้อยที่สุดในอารูบา, คูราเซาและเซนต์มาติน
 3. ^ เพศเดียวกันแต่งงานจะดำเนินการและได้รับการยอมรับตามกฎหมายในประเทศนิวซีแลนด์ที่เหมาะสมแต่ไม่ได้อยู่ในโตเกเลาที่หมู่เกาะคุกหรือนีอูเอซึ่งร่วมกันทำขึ้นในราชอาณาจักรนิวซีแลนด์
 4. ^ ยกเว้นอังกฤษดินแดนโพ้นทะเลของแองกวิลลาที่หมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่เกาะเคย์แมน ,มอนต์เซอร์รัตและหมู่เกาะเติร์กและไคคอส
 5. ^ เพศเดียวกันแต่งงานจะดำเนินการและได้รับการยอมรับตามกฎหมายในทุกห้าสิบรัฐและโคลัมเบียดินแดนทั้งหมดยกเว้นอเมริกันซามัวและในประเทศบางชนเผ่า
 6. ^ คำตัดสินของ IACHR ออกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2018 โดยคอสตาริกายอมรับผลในการพิจารณาคดีระดับชาติโดยศาลฎีกาของคอสตาริกาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2018เอกวาดอร์กลายเป็นประเทศแรกที่มีการใช้การพิจารณาคดีระหว่างประเทศตามคำตัดสินของประเทศ โดยศาลรัฐธรรมนูญของเอกวาดอร์ที่ 12 มิถุนายน 2019
  ประเทศอื่น ๆ ที่ลงนามอนุสัญญาอเมริกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและตระหนักถึงอำนาจที่มีผลผูกพันของศาลและที่ยังไม่ได้แต่งงานเพศเดียวกันทั่วประเทศมีบาร์เบโดส ,โบลิเวีย ,ชิลี ,สาธารณรัฐโดมินิกัน ,เอลซัลวาดอร์ ,กัวเตมาลา ,เฮติ ,ฮอนดูรัส , เม็กซิโก,นิการากัว ,ปานามา ,ปารากวัย ,เปรูและซูรินาเม
  โดมินิกา ,เกรเนดาและจาไมก้าซึ่งยังลงนามในการประชุมยังไม่ได้ยอมรับเขตอำนาจผ้าห่มของศาล

 1. ^ ฮาวิแลนด์วิลเลียมก.; Prins, Harald EL; แม็คไบรด์กระต่าย; Walrath, Dana (2011). มานุษยวิทยาวัฒนธรรม: ความท้าทายของมนุษย์ (ฉบับที่ 13) การเรียนรู้ Cengage ISBN 978-0-495-81178-7. "คำจำกัดความที่ไม่เป็นศูนย์กลางของการแต่งงานคือการรวมตัวกันตามทำนองคลองธรรมทางวัฒนธรรมระหว่างคนสองคนขึ้นไปที่กำหนดสิทธิและหน้าที่บางอย่างระหว่างประชาชนระหว่างพวกเขากับลูก ๆ และระหว่างพวกเขากับสะใภ้ของพวกเขา"
 2. ^ ประเทศรายงานแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนปี 2008ฉบับที่ 1, น. 1353 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
 3. ^ Oxford English Dictionary 11th Edition, "การแต่งงาน"
 4. ^ "พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์" . Etymonline.com.
 5. ^ เบลล์ดูแรน (1997). "การกำหนดแต่งงานและความชอบธรรม" (PDF) มานุษยวิทยาปัจจุบัน . 38 (2): 237–54 ดอย : 10.1086 / 204606 . JSTOR  2744491 S2CID  144637145 ที่เก็บไว้จากเดิม (PDF)เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2017 สืบค้นเมื่อ6 เมษายน 2556 .
 6. ^ Gerstmann, Evan การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันและรัฐธรรมนูญน. 22 (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2547)
 7. ^ Westermarck, Edward (1 เมษายน 2546). ประวัติความเป็นมาของมนุษย์แต่งงาน 1922 สำนักพิมพ์เคสซิงเกอร์. น. 71. ISBN 978-0-7661-4618-1.
 8. ^ เวสเตอร์มาร์คเอ็ดเวิร์ด (2479) อนาคตของการแต่งงานในอารยธรรมตะวันตก หนังสือสำหรับห้องสมุดกด น. 3. ISBN 978-0-8369-5304-6.
 9. ^ หมายเหตุและคำถามเกี่ยวกับมานุษยวิทยา ราชบัณฑิตยสถาน. พ.ศ. 2494 น. 110.
 10. ^ กอฟอีแค ธ ลีน (2502) "นายาร์และคำจำกัดความของการแต่งงาน". มานุษยวิทยาสถาบันกษัตริย์ของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ 89 (1): 23–34 ดอย : 10.2307 / 2844434 . JSTOR  2844434การแต่งงานแบบหญิง - หญิงของนูเออร์ทำขึ้นเพื่อรักษาทรัพย์สินภายในครอบครัวที่ไม่มีลูกชาย มันไม่ใช่รูปแบบของการเลสเบี้ยน
 11. ^ กอฟแค ธ ลีน (2511) "นายาร์และคำจำกัดความของการแต่งงาน". ใน Paul Bohannan & John Middleton (ed.) การแต่งงาน Family and Residence นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ. น. 68.
 12. ^ Leach, Edmund (ธันวาคม 2498) "สามีภรรยามรดกและคำจำกัดความของการแต่งงาน". ผู้ชาย . 55 (12): 183. ดอย : 10.2307 / 2795331 . JSTOR  2795331
 13. ^ ปอดรส. (2557). "การแต่งงานของ Inanna และ Dumuzi" . สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก . สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก.
 14. ^ กู๊ดดี้แจ็ค (2519) การผลิตและการสืบพันธุ์: การศึกษาเปรียบเทียบโดเมนภายในประเทศ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 7.
 15. ^ Roes, Frans L. (1992). "ขนาดของสังคมการมีคู่สมรสคนเดียวและความเชื่อในพระเจ้าชั้นสูงที่สนับสนุนศีลธรรมของมนุษย์" Tijdschrift voor เพื่อสังคม Wetenschappen 37 (1): 53–58.
 16. ^ ฟ็อกซ์โรบิน (1997) การสืบพันธุ์และสืบทอด: การศึกษาในมานุษยวิทยากฎหมายและสังคม New Brunswick, NJ: ผู้จัดพิมพ์ธุรกรรม น. 34.
 17. ^ ซิมป์สันบ็อบ (1998) การเปลี่ยนครอบครัว: แนวทางชาติพันธุ์ในการหย่าร้างและการแยกจากกัน อ็อกซ์ฟอร์ด: Berg.
 18. ^ Zeitzen, Miriam Koktvedgaard (2008). สามี: การวิเคราะห์ข้ามวัฒนธรรม Berg. น. 3. ISBN 978-1-84520-220-0.
 19. ^ Dupanloup I, Pereira L, Bertorelle G, Calafell F, Prata MJ, Amorim A, Barbujani G (2003) "การเปลี่ยนจาก polygyny ไปเป็น monogamy ในมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้ได้รับการเสนอแนะโดยการวิเคราะห์ความหลากหลายของโครโมโซม Y ทั่วโลก" เจมอลอีโวล . 57 (1): 85–97. รหัสไปรษณีย์ : 2003JMolE..57 ... 85D . CiteSeerX  10.1.1.454.1662 ดอย : 10.1007 / s00239-003-2458-x . PMID  12962309 S2CID  2673314 .
 20. ^ Ember, Carol R. (2011). "สิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการจัดระเบียบสังคม: แนวทางของเมลวินเอมเบอร์ในการศึกษาความเป็นเครือญาติ" การวิจัยข้ามวัฒนธรรม . 45 (1): 27–30. ดอย : 10.1177 / 1069397110383947 . S2CID  143952998
 21. ^ ชาติพันธุ์วิทยา Atlas codebook ที่จัดเก็บ 18 พฤศจิกายน 2012 ที่เครื่อง Waybackมาจากจอร์จพีของ Murdockชาติพันธุ์วิทยา Atlasบันทึกองค์ประกอบสมรสของสังคม 1231 1960-1980
 22. ^ Zeitzen, Miriam Koktvedgaard (2008). สามี: ข้ามวัฒนธรรมการวิเคราะห์ อ็อกซ์ฟอร์ด: Berg. น. 5 . ISBN 978-1-84788-617-0.
 23. ^ ฟ็อกซ์โรบิน (1997) การสืบพันธุ์และสืบทอด: การศึกษาในมานุษยวิทยากฎหมายและสังคม New Brunswick, NJ: ผู้จัดพิมพ์ธุรกรรม น. 48.
 24. ^ Zeitzen, Miriam Koktvedgaard (2008). สามี: ข้ามวัฒนธรรมการวิเคราะห์ อ็อกซ์ฟอร์ด: Berg. หน้า  125 –27
 25. ^ Zeitzen, Miriam Koktvedgaard (2008). สามี: ข้ามวัฒนธรรมการวิเคราะห์ อ็อกซ์ฟอร์ด: Berg. น. 9 .
 26. ^ ฟ็อกซ์โรบิน (1997) การสืบพันธุ์และสืบทอด: การศึกษาในมานุษยวิทยากฎหมายและสังคม New Brunswick, NJ: ผู้จัดพิมพ์ธุรกรรม น. 21.
 27. ^ Zeitzen, Miriam Koktvedgaard (2008). สามี: ข้ามวัฒนธรรมการวิเคราะห์ อ็อกซ์ฟอร์ด: Berg. หน้า  17 , 89–107
 28. ^ สตาร์คเวเธอร์, แคทเธอรีน; Hames, Raymond (มิถุนายน 2555) "การสำรวจความหลากหลายของมนุษย์ที่ไม่ใช่คลาสสิก" ธรรมชาติของมนุษย์ 23 (2): 149–72 ดอย : 10.1007 / s12110-012-9144-x . PMID  22688804 . S2CID  2008559 ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2017
 29. ^ สตาร์คเวเธอร์, แคทเธอรีน; Hames, Raymond (มิถุนายน 2555) "การสำรวจความหลากหลายของมนุษย์ที่ไม่ใช่คลาสสิก" ธรรมชาติของมนุษย์ 23 (2): 149–72 ดอย : 10.1007 / s12110-012-9144-x . PMID  22688804 . S2CID  2008559
 30. ^ Levine, Nancy (1998). พลวัตของสามี: เครือญาติภายในบ้านและประชากรที่ชายแดนทิเบต ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 31. ^ Murdock 1949 พี 24. "การแต่งงานแบบหมู่คณะหรือการสมรสโดยรวมชายหญิงหลายคนพร้อมกันหลายคน"
 32. ^ “ การแต่งงานแบบกลุ่ม” . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 33. ^ การแต่งงานของเด็ก UNICEF (2011)
 34. ^ "Q & A: การแต่งงานเด็กและการละเมิด Girls' สิทธิมนุษยชน - สิทธิมนุษยชน" สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2557 .
 35. ^ โรเบิร์ตสันสตีเฟน “ กฎหมายอายุความยินยอม” . เด็กและเยาวชนในประวัติศาสตร์ . สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ28 สิงหาคม 2562 .
 36. ^ "รัฐธรรมนูญการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นต่ำสมรสอายุและข้อยกเว้นกฎหมาย" (PDF) Tahirih ศูนย์ยุติธรรม สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 15 ธันวาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ27 พฤษภาคม 2560 .
 37. ^ a b c d e "ฉันมีสิทธิ์" . บีบีซีเวิลด์เซอร์วิส สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2557 .
 38. ^ "การแต่งงานเด็ก: 39,000 ทุกวัน" ใคร. สืบค้นเมื่อ7 ตุลาคม 2557 .
 39. ^ Bullough, Vern L. "Age of Consent" . สารานุกรม . กลุ่มเกล. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2558 .
 40. ^ Hermann Heinrich Ploss, Max Bartels, Paul Bartels (1935) ผู้หญิง: มีประวัติศาสตร์Gynæcologicalมานุษยวิทยาและบทสรุป ลอนดอน: William Heinemann (Medical Books) Ltd. p. 129. ISBN 978-1-4831-9419-6.CS1 maint: ใช้พารามิเตอร์ผู้เขียน ( ลิงค์ )
 41. ^ หมายเหตุเกี่ยวกับการแต่งงานของเด็ก UNICEF (กรกฎาคม 2012) หน้า 3
 42. ^ มาทิลด้า Coxe สตีเวนสัน, The Zuni อินเดีย: ตำนานของพวกเขา, ลึกลับภราดรและพิธีกร (BiblioBazaar 2010) พี 37 ข้อความอ้างอิง: "คนที่ฉลาดที่สุดในปวยโบลตัวละครที่แข็งแกร่งทำให้คำพูดของเขาเป็นกฎหมายในหมู่ทั้งชายและหญิงที่เขาเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าความโกรธของเขาจะทำให้ผู้ชายและผู้หญิงหวาดกลัว แต่เขาก็เป็นที่รักของเด็ก ๆ ทุกคนซึ่งเขา เคยใจดี”
 43. ^ Eskridge, William N. (1993). "ประวัติการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน" . ทบทวนกฎหมายเวอร์จิเนีย 79 (7): 1453–58. ดอย : 10.2307 / 1073379 . JSTOR  1073379
 44. ^ อัลเดอร์สัน, เควิน; ลาเฮย์, แค ธ ลีนก. (2547). แต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน: ส่วนบุคคลและทางการเมือง Insomniac Press. น. 16. ISBN 978-1-894663-63-2.
 45. ^ ubi scelus est id, quod non proficit scire, ubi venus mutatur ใน alteram formam, ubi amor quaeritur nec videtur, iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei Ancientrome.ru "ในกรณีที่พบอาชญากรรมซึ่งไม่เหมาะที่จะรู้เราสั่งให้กฎหมายจัดตั้งอาวุธด้วยดาบล้างแค้นซึ่งชายที่น่าอับอายที่เป็นหรือจะมีความผิดในอนาคตอาจได้รับการลงโทษที่รุนแรงที่สุด .” แปลโดยพระเจ้าวิลเลียม Blackstone ,ข้อคิดเห็นในกฎหมายของอังกฤษ (Oxford:.. คลาเรนดอนกด 1769 ฉบับ IV, PP 215-16
 46. ^ คูเฟลเลอร์, แมทธิว (2550). "การปฏิวัติการแต่งงานในช่วงปลายสมัยโบราณ: ประมวลกฎหมายธีโอโดเซียนและกฎหมายการแต่งงานของโรมันในภายหลัง" วารสารประวัติครอบครัว . 32 (4): 343–70. ดอย : 10.1177 / 0363199007304424 . S2CID  143807895
 47. ^ Hinsch, Bret (1990). กิเลสตัณหาของตัดแขน: ชายรักร่วมเพศประเพณีในประเทศจีน Reed Business Information, Inc. ISBN 978-0-520-07869-7.
 48. ^ . 5 ธันวาคม 1998 https://web.archive.org/web/19981205014731/http://www.bway.net/~halsall/lgbh/lgbh-montaigne.txt สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2541 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2560 . ขาดหายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )CS1 maint: bot: ไม่ทราบสถานะ URL เดิม ( ลิงก์ )
 49. ^ İlkkaracan, Pınar (2008). Deconstructing เรื่องเพศในตะวันออกกลาง: ความท้าทายและวาทกรรม Ashgate Publishing, Ltd. p. 36. ISBN 978-0-7546-7235-7.
 50. ^ อินฮอร์นมาร์เซีย (2549). "ทำให้ทารกมุสลิม: ผสมเทียมและ Gamete บริจาคในซุนเมื่อเทียบกับชิมุสลิม" วัฒนธรรมการแพทย์และจิตเวช . 30 (4): 427–50. ดอย : 10.1007 / s11013-006-9027-x . PMC  1705533 PMID  17051430
 51. ^ พระราชบัญญัติการประเมินภาษีเงินได้ พ.ศ. 2540 - มาตรา 995.1 (1) : "" คู่สมรส "ของแต่ละบุคคลรวมถึง: (ก) บุคคลอื่น (ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ) ซึ่งบุคคลนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่จดทะเบียนภายใต้ ก * กฎหมายของรัฐหรือ * กฎหมายอาณาเขตที่กำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ของมาตรา 22B ของพระราชบัญญัติการตีความพระราชบัญญัติ 1901 เป็นความสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนั้นและ (ข) บุคคลอื่นที่แม้ว่าจะไม่ได้สมรสกับบุคคลนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาศัยอยู่กับแต่ละบุคคลบนพื้นฐานภายในประเทศที่แท้จริงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก "
 52. ^ Cherlin, Andrew J. (2004). "การ Deinstitutionalization อเมริกันแต่งงาน" (PDF) วารสารการแต่งงานและครอบครัว . 66 (4): 848–61 CiteSeerX  10.1.1.614.8920 . ดอย : 10.1111 / j.0022-2445.2004.00058.x . ที่เก็บไว้จากเดิม (PDF)เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2560 .
 53. ^ Gargan, Edward A. (19 มีนาคม 2544). "เจ้าสาวของจีนใหม่ใส่เสรีภาพแรก / perks ทั้งหมด, การทำงานในการแต่งงานที่สามารถเดินได้ไม่มี' " Newsday . น. ก. 04.
 54. ^ Karam, Souhail (21 กรกฎาคม 2549). "Misyar มีการแต่งงาน-Lite ในสังคมซาอุดีอาระเบียเข้มงวด" บอสตันโกลบ สำนักข่าวรอยเตอร์ สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552.
 55. ^ "อยากเป็นเมีย (โฆษณาเสริม)" . รัฐแมรี่แลนด์ราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2344 น. 2.
 56. ^ องค์การสหประชาชาติ (2547). รายงานภาวะเจริญพันธุ์ของโลก: 2546. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2549 จาก http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility/World_Fertility_Report.htm .
 57. ^ องค์การสหประชาชาติ (2543) รูปแบบการแต่งงานโลก 2000 ดึง 26 เมษายน 2006 จากhttp://www.un.org/esa/population/publications/worldmarriage/worldmarriagepatterns2000.pdf
 58. ^ DREFAHL, SVEN (7 พฤษภาคม 2553). "ช่องว่างระหว่างอายุระหว่างคู่ค้าส่งผลต่อการอยู่รอดของพวกเขาอย่างไร" . ประชากรศาสตร์ . 47 (2): 313–326 ดอย : 10.1353 / dem.0.0106 . PMC  3000022 . PMID  20608099
 59. ^ "คำนึงถึงช่องว่าง - ความแตกต่างของอายุในความสัมพันธ์มีความสำคัญหรือไม่" . phys.org .
 60. ^ Harmanci, Reyhan (15 เมษายน 2020) "ความจริงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี" - ทาง NYTimes.com
 61. ^ "การมีทารกที่ 40: ประโยชน์, ความเสี่ยงและสิ่งที่คาดหวัง" เฮลท์ไลน์ . 4 มีนาคม 2562.
 62. ^ Stephen K.Sanderson (2010), "Why Rational Choice Theory and Sociobiology Are Natural Allies" (PDF) , Evolution, Biology and Society , 7 (1), archived from the original (PDF)เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2015 , สืบค้นเมื่อ18 เมษายน 2015
 63. ^ แลงคาสเตอร์เจบี; อัลท์มันน์เจ.; เชอร์รอด LR; รอสซี, A. (2010). การเลี้ยงดูข้ามช่วงชีวิต: ชีวสังคมขนาด การทำธุรกรรมของ Aldine ISBN 978-1-4128-4452-9.
 64. ^ Hopcroft, Rosemary L. (เมษายน 2564). "คนรายได้สูงมีค่าสูงที่สุดเท่าที่เพื่อนร่วมระยะยาวในสหรัฐอเมริกา (นามธรรม)" วิวัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ . 42 (3). ดอย : 10.1016 / j.evolhumbehav.2021.03.004 . สืบค้นเมื่อ26 มีนาคม 2564 .
 65. ^ แข็งแรงโป๊ยกั๊ก (2549). "Incest กฎหมายและข้อห้ามขาดในโรมันอียิปต์" ประวัติศาสตร์โบราณ Bulletin 20 .
 66. ^ ลูอิส, N. (1983). ชีวิตในอียิปต์ภายใต้กฎโรมัน คลาเรนดอนกด ISBN 978-0-19-814848-7.
 67. ^ Frier บรูซดับเบิลยู; Bagnall, Roger S. (1994). ประชากรศาสตร์ของโรมันอียิปต์ เคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร: มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-46123-8.
 68. ^ ชอว์ BD (1992). "การอธิบายเรื่อง Incest: Brother-Sister Marriage in Graeco-Roman Egypt" ผู้ชาย . ซีรี่ส์ใหม่ 27 (2): 267–99 ดอย : 10.2307 / 2804054 . JSTOR  2804054
 69. ^ ฮอปกินส์คี ธ (1980) "พี่ชาย - น้องสาวแต่งงานในอียิปต์โรมัน". การศึกษาเปรียบเทียบในสังคมและประวัติศาสตร์ . 22 (3): 303–54. ดอย : 10.1017 / S0010417500009385 .
 70. ^ remijsen, โซฟี "Incest หรือยอมรับ? บราเดอร์น้องสาวแต่งงานในโรมันอียิปต์เยือน" (PDF)
 71. ^ Scheidel, W. (1997). "พี่ชายน้องสาวแต่งงานในโรมันอียิปต์" (PDF) วารสารชีวสังคม . 29 (3): 361–71. ดอย : 10.1017 / s0021932097003611 . PMID  9881142
 72. ^ Conniff, Richard (1 สิงหาคม 2546). "Richard Conniff" ไปข้างหน้าจูบลูกพี่ลูกน้องของคุณ " " . Discovermagazine.com.
 73. ^ Kershaw, Sarah (26 พฤศจิกายน 2552). "สลัดความอัปยศ" . นิวยอร์กไทม์ส
 74. ^ ดูมาตรา 809 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเกาหลีและ "สิบปีแรกของศาลรัฐธรรมนูญเกาหลี" (PDF) . ศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลี. น. 242 (น. 256 ของ PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2555.
 75. ^ ปฏิรูปกฎหมาย (การแต่งงานและการหย่า) พ.ศ. 1976 ที่จัดเก็บ 7 มีนาคม 2012 ที่เครื่อง Wayback (ฮินดูเท่านั้น)
 76. ^ (รัสเซีย) รหัสครอบครัวของสหพันธรัฐรัสเซีย, มาตรา 14 (รัสเซีย) Semkodeks.ru (13 พฤษภาคม 2552). สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2556.
 77. ^ Ottenheimer, Martin (1996). "บทที่ 3" . ญาติต้องห้าม: อเมริกันตำนานของลูกพี่ลูกน้องแต่งงาน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
 78. ^ "ดูอิสลามญาติแต่งงานกับ" IslamonLine.net. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2007 สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2560 .
 79. ^ ศรีนิวาส, ไมซอร์นราสิมฮาชาร์ (2523). อินเดีย: โครงสร้างทางสังคม . เดลี: Hindustan Publishing Corporation น. 55. ISBN 978-1-4128-2619-8.
 80. ^ Bourdieu, ปิแอร์ (2515) ร่างของทฤษฎีของการปฏิบัติ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 27–29
 81. ^ แรดคลิฟฟ์ - บราวน์, AR, Daryll Forde (1950) ระบบแอฟริกันของเครือญาติและการแต่งงาน ลอนดอน: KPI Limited
 82. ^ Lévi-Strauss, Claude (1963). มานุษยวิทยาโครงสร้าง . นิวยอร์ก: หนังสือพื้นฐาน
 83. ^ จริยธรรม - ทาส: ทาสสมัยใหม่ BBC. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2556.
 84. ^ รายงานของผู้รายงานพิเศษในรูปแบบร่วมสมัยของการเป็นทาสรวมทั้งสาเหตุและผลของมัน Gulnara Shahinian สหประชาชาติ. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสมัยที่ยี่สิบเอ็ด 10 กรกฎาคม 2555
 85. ^ "เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแต่งงานของเด็ก: สถานะของประชากรโลกปี 2548" . UNFPA ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2007
 86. ^ กู๊ดดี้แจ็ค (2519) การผลิตและการสืบพันธุ์: การศึกษาเปรียบเทียบโดเมนภายในประเทศ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 6.
 87. ^ "สินสอดของอินเดียเสียชีวิต " ข่าวจากบีบีซี. 16 กรกฎาคม 2546.
 88. ^ แอนนิต้า Pratap (11 กันยายน 1995)ผู้หญิง: ฆ่าโดยความโลภและการกดขี่ " นิตยสารไทม์ปริมาณ 146 เลขที่ 11..
 89. ^ "เรย์แบนเนปาลสินสอดทองหมั้นเลือกปฏิบัติตามวรรณะ - โลกาเอเชียใต้" Southasia.oneworld.net. 27 มกราคม 2009 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2012 สืบค้นเมื่อ26 กันยายน 2555 .
 90. ^ Tanwar, Reicha (2550). Dowery ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียมุมมอง เทคโนโลยีพินนาเคิล น. 36–. ISBN 978-1-61820-208-6.
 91. ^ กู๊ดดี้แจ็ค (2519) การผลิตและการสืบพันธุ์: การศึกษาเปรียบเทียบโดเมนภายในประเทศ Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 8.
 92. ^ "การแปลของบางส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งของอิหร่าน" International-divorce.com.
 93. ^ Renacci, James B. "ทำให้ระบบภาษีของอเมริกาง่ายขึ้น" การลดความซับซ้อนของระบบภาษีของอเมริกา (2016): 1–11. Renacci.house.gov กรกฎาคม 2559. เว็บ. 26 ก.พ. 2560
 94. ^ Rosenblatt, Paul C. (2006). สองเตียง: ระบบทางสังคมของคู่เตียงร่วมกัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ISBN 978-0-7914-6829-6.
 95. ^ Sanday, Peggy Reeves (2002). ผู้หญิงที่ศูนย์: ชีวิตในเป็นใหญ่ที่ทันสมัย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์แนล ISBN 978-0-8014-8906-8.
 96. ^ ตัวอย่างเช่น Lewis Henry Morgan , Edward Tylorหรือ George Peter Murdock
 97. ^ ตามที่ Korotayevแสดงให้เห็น
 98. ^ โคโรทาเยฟอ. (2546). "รูปแบบของการแต่งงานส่วนทางเพศของแรงงานและที่อยู่อาศัย postmarital ในมุมมองข้ามวัฒนธรรม: การพิจารณาใหม่" วารสารการวิจัยทางมานุษยวิทยา . 59 (1): 69–89. ดอย : 10.1086 / jar.59.1.3631445 . JSTOR  3631445 S2CID  147513567
 99. ^ โคโรทาเยฟอ. (2546). "การแบ่งงานตามเพศและ Postmarital ถิ่นที่อยู่ในข้ามวัฒนธรรมมุมมอง: การพิจารณาใหม่" การวิจัยข้ามวัฒนธรรม . 37 (4): 335–72 ดอย : 10.1177 / 1069397103253685 . S2CID  145694651
 100. ^ เอมเบอร์เมลวิน; Ember, Carol R. (1983). การแต่งงานครอบครัวและเครือญาติ: การศึกษาเปรียบเทียบการจัดระเบียบสังคม . New Haven: สำนักพิมพ์HRAF ISBN 978-0-87536-113-0.
 101. ^ “ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” . องค์การสหประชาชาติ. สืบค้นเมื่อ26 ธันวาคม 2556 .
 102. ^ ลีชเอ็ดมันด์ (2511) Paul Bonannan และ John Middleton (ed.) แต่งงาน, ครอบครัว, เรซิเดนซ์ สำนักพิมพ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ISBN 978-1-121-64470-0.
 103. ^ Krier, James E. ; เกรกอรีเอส. อเล็กซานเดอร์; ไมเคิลเอช. ชิลล์; Jesse Dukeminier (2549). ทรัพย์สิน . สำนักพิมพ์ Aspen ISBN 978-0-7355-5792-5.ข้อความที่ตัดตอนมา - น. 335: "... ในงานแต่งงานด้วยเหตุนี้ความสำคัญของการรวมคำว่า 'ด้วยสินค้าทางโลกทั้งหมดของฉันฉันจะมอบให้'"
 104. ^ กัลลาเกอร์, แม็กกี้ (2545). "การแต่งงานสำหรับ? วัตถุประสงค์สาธารณะของกฎหมายการแต่งงานคืออะไร" (PDF) การทบทวนกฎหมายหลุยเซียน่า
 105. ^ "การล่วงประเวณี" สารานุกรมบริแทนนิกา
 106. ^ ถาม - ตอบ: การแต่งงานของเด็กและการละเมิดสิทธิเด็กผู้หญิง | ฮิวแมนไรท์วอทช์ . Hrw.org (14 มิถุนายน 2556). สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2556.
 107. ^ ใคร | การแต่งงานเด็ก: 39,000 ทุกวัน Who.int (7 มีนาคม 2556). สืบค้นเมื่อ 6 เมษายน 2556.
 108. ^ Frank W Sweet (1 มกราคม 2548). "การประดิษฐ์ของเส้นสี: 1691-บทความเกี่ยวกับเส้นสีและ One-Drop กฎ" บทความ Backentyme สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550. อ้างถึงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )
 109. ^ คาร์ ธ คียัน, Hrishi; ชินกาเบรียล (2545). "การรักษาอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติ: รูปแบบประชากรและการประยุกต์ใช้กฎหมายต่อต้านการเข้าใจผิดต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย พ.ศ. 2453-2503" วารสารกฎหมายเอเชีย . 9 (1). SSRN  283998
 110. ^ "คู่รักต่างเชื้อชาติผิดกฎหมายที่ไหน" . LovingDay .
 111. ^ "ประวัติห้องพิจารณาคดี" Lovingday.org สืบค้น 28 มิถุนายน 2550
 112. ^ สไตน์เอ็ดเวิร์ด (2004). "ในอดีตและปัจจุบันเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแต่งงาน". ไตรมาสวอชิงตันกฎหมายมหาวิทยาลัย 82 (3). SSRN  576181
 113. ^ Michael Burleigh (7 พฤศจิกายน 1991). รัฐเชื้อชาติ: เยอรมนี 1933-1945 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 49 . ISBN 978-0-521-39802-2.
 114. ^ "ศาลระหว่างอเมริการับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน" . Agence France-Presse Yahoo7 . 9 มกราคม 2018 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 9 มกราคม 2018 สืบค้นเมื่อ9 มกราคม 2561 .
 115. ^ "ศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างอเมริกาสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน" . BBC . 10 มกราคม 2561 . สืบค้นเมื่อ6 เมษายน 2561 .
  "Obergefell v. ฮอดจ์ 576 สหรัฐอเมริกา ___ (2015)" Justia 26 มิถุนายน 2558 . สืบค้นเมื่อ6 เมษายน 2561 .
  Smith, Susan K. (30 กรกฎาคม 2552). "การแต่งงานเป็นสิทธิทางแพ่งไม่ใช่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์" . วอชิงตันโพสต์ สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2555 .
  "การตัดสินใจใน Perry v. คเกอร์" (PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 16 มีนาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ6 สิงหาคม 2553 .
 116. ^ "สองในสามของชาวอเมริกันสนับสนุนการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน" Gallup . 23 พฤษภาคม 2561.
  "หลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนความเท่าเทียมกันการแต่งงาน" ความเท่าเทียมกันในการแต่งงานของออสเตรเลียรวมเข้าด้วยกัน สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2558 .
  "การสนับสนุนสำหรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในละตินอเมริกา" (PDF) มหาวิทยาลัย Vanderbilt สืบค้นเมื่อ25 กันยายน 2555 .
 117. ^ “ การมีภรรยาหลายคนในประเทศมุสลิม” . Waleg.com 26 มิถุนายน 2005 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 1 กันยายน 2013 สืบค้นเมื่อ4 สิงหาคม 2556 .
 118. ^ Berstein, Nina (25 มีนาคม 2550). "สามีประสบการณ์ในความลับ, แอฟริกันดังต่อไปนี้ไปยังนครนิวยอร์ก" นิวยอร์กไทม์ส . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 20 กรกฎาคม 2551.
 119. ^ "ตูนิเซีย: คุณสมบัติเด่น: สามี" Law.emory.edu.
 120. ^ Hagerty, Barbara Bradley (27 พฤษภาคม 2551). "บางคนมุสลิมในสหรัฐอย่างเงียบ ๆ มีส่วนร่วมในการมีภรรยาหลายคน" วิทยุสาธารณะแห่งชาติ : ทุกอย่าง
 121. ^ ไลแมนเอ็ดเวิร์ดลีโอ (1994) “ รัฐยูทาห์”. ใน Powell, Allan Kent (ed.) สารานุกรมประวัติศาสตร์ยูทาห์ . Salt Lake City, ยูทาห์: มหาวิทยาลัยยูทาห์กด ISBN 978-0-87480-425-6. OCLC  30473917 . ที่เก็บไว้จากเดิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2013
 122. ^ "ศรีลังกา: รหัสครอบครัว" . Genderindex.org ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2010
 123. ^ ดูการมีภรรยาหลายคนในอินเดีย
 124. ^ “ เมียนมาร์: รหัสครอบครัว” . Genderindex.org สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 มีนาคม 2554.
 125. ^ "ตุรกีปฏิรูปประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายอาญาจากเพศมุมมอง: ความสำเร็จของทั้งสองแคมเปญทั่วประเทศ" (PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (6.21 MB) (น. 18)
 126. ^ a b "คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแต่งงานตามกฎหมายทั่วไป" Nolo 31 กรกฎาคม 2552.
 127. ^ ประท้วงนิวยอร์คและสิทธิพลเมืองมีนาคมศัตรูประพจน์ 8 ,แอนดี้ Towle , Towleroad.com 13 พฤศจิกายน 2008 ดึง 14 พฤศจิกายน 2008
 128. ^ "ตรวจคนเข้าเมืองไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา: ปีงบประมาณ 1820-2003" (PDF) (2.03 เมกะไบต์)
 129. ^ "แชมแต่งงาน: แต่งงานในวันที่พวกเขาได้พบในการยืดที่เธออยู่" สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2557 .
 130. ^ "ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วกฎหมายกำหนดให้เชื่อฟังสามีหรือไม่" . โลกของเราในข้อมูล สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2563 .
 131. ^ a b Weadock, Briana "การฝึกหัดการแต่งงาน: เพศอำนาจและความต้านทาน" ที่จัดเก็บ 25 เมษายน 2012 ที่เครื่อง Wayback