เลอ ทูอิต-ซีญอล

Le Thuit-Signolเป็นอดีตประชาคมในEure แผนกในนอร์มองดีในภาคเหนือของฝรั่งเศส วันที่ 1 มกราคม 2016 มันถูกรวมเข้าเป็นประชาคมใหม่ของเลอ Thuit-de-l'Oison [2]