Le Thuit-Anger

Le Thuit-ความโกรธเป็นอดีตประชาคมในEure แผนกในนอร์มองดีในภาคเหนือของฝรั่งเศส วันที่ 1 มกราคม 2016 มันถูกรวมเข้าเป็นประชาคมใหม่ของเลอ Thuit-de-l'Oison [2]