โรงเรียนมัธยมฮันติงตัน (โอไฮโอ)

ฮันติงตันโรงเรียนมัธยมเป็นสาธารณะโรงเรียนมัธยมตั้งอยู่ที่ 188 ถนนรั้งรอในฮันติงตันเมืองใกล้ชิลิโอไฮโอในรอสส์เคา เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในเขตโรงเรียนท้องถิ่นฮันติงตัน โรงเรียนนี้ร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษาฮันติงตันและโรงเรียนมัธยมฮันติงตันซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารเรียน

2445 ใน มีโรงเรียนต่าง ๆ อยู่สิบหกแห่งในเมืองฮันติงตัน [2]ครั้งแรกที่โรงเรียนได้รับการสอนโดยโทมัส Gilfillen ขณะที่ครูคนอื่น ๆ รวมเวนท์นิง, Zebulon ดาวโจนส์และ Theophilus ไม้

โรงเรียน Huntington Township ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย สร้างขึ้นในปี 1926 [3]