Hellandsbygd

HellandsbygdaหรือHellandsbygdเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลSauda ใน เขตRogalandประเทศนอร์เวย์ หมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขาแม่น้ำประมาณ 12 กิโลเมตร (7.5 ไมล์) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซาดา หมู่บ้านนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาที่มีป่าปกคลุม โดยมี County Road 520 วิ่งผ่านหมู่บ้านระหว่างทางจาก Sauda เหนือภูเขาไปยัง พื้นที่ RøldalในเขตVestland ที่อยู่ใกล้เคียง ภูเขาKyrkjenutenอยู่ทางเหนือของ Hellandsbygda และภูเขาSkaulenอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน [2]

ในอดีต Hellandsbygda เป็นเหมืองแร่/ที่ตั้งอุตสาหกรรมที่สำคัญ เหมือง Allmannajuvetที่อยู่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทำเหมืองในพื้นที่ Hellandsbygd ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ที่สำคัญอีกด้วย โรง ไฟฟ้า Sauda Iมีการใช้งานที่นี่ตั้งแต่ปี 1919–2008 และ โรงไฟฟ้า Sauda IVมีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 1968