Paul Graebner

คาร์ลอ็อตโตโรเบิร์ตปีเตอร์พอลเกรบเนอร์ (29 มิถุนายน 1871 ใน Aplerbeck - 6 กุมภาพันธ์ 1933 ในเบอร์ลิน ) เป็นเยอรมันพฤกษศาสตร์

ในปีพ.ศ. 2438 เขาได้รับปริญญาเอกในกรุงเบอร์ลิน โดยทำงานเป็นผู้ช่วยและภัณฑารักษ์ (พ.ศ. 2447) ที่สวนพฤกษศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1890 เขาได้ดำเนินการสำรวจทางพฤกษศาสตร์ในเจริโคเวอร์แลนด์และวอร์ฮาร์ซร่วมกับพอลแอชเชอร์สัน (พ.ศ. 2377–ค.ศ. 1913 ) [1]

ต่อมาเขาได้เป็นศาสตราจารย์ที่สวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ในเบอร์ลิน-ดาห์เลม จากที่ที่เขาทำการวิจัยเกี่ยวกับดอกไม้และพฤกษศาสตร์ [2]