พระราชบัญญัติรัฐสภาประจำปี 2554

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
พระราชบัญญัติรัฐสภาประจำปี 2554
พระราชบัญญัติรัฐสภา
ชื่อยาวพระราชบัญญัติจัดทำบทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบสภาและการกำหนดวันเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อ
การอ้างอิง2554 ค. 14
แนะนำโดยNick Clegg , รองนายกรัฐมนตรี ( คอมมอนส์ )
ลอร์ดวอลเลซ Tankerness , สนับสนุนทั่วไปสำหรับสกอตแลนด์ ( ขุนนาง )
ขอบเขตดินแดนสหราชอาณาจักร
(อังกฤษและเวลส์สกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือ)
วันที่
พระราชยินยอม15 กันยายน 2554
เริ่มต้น15 กันยายน 2554 (พระราชบัญญัติทั้งฉบับ)
กฎหมายอื่น ๆ
การทำซ้ำพระราชบัญญัติ Septennial 1716
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภายุคแรก พ.ศ. 2562
สถานะ: กฎหมายปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมาของการผ่านรัฐสภา
ข้อความของกฎหมายตามที่ตราไว้เดิม
แก้ไขข้อความของมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติม

คงที่ระยะ Parliaments พระราชบัญญัติ 2011 (ค. 14) ( FTPA ) เป็นพระราชบัญญัติของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรว่าสำหรับชุดเป็นครั้งแรกในการออกกฎหมายเริ่มต้นที่กําหนดวันเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะรัฐสภา Westminster ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพ. ร. บ. กฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ ห้าปี แต่อาจเรียกได้ว่าเร็วกว่านี้หากนายกรัฐมนตรีแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจเพื่อทำเช่นนั้น นายกรัฐมนตรีมักใช้กลไกนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งก่อนครบวาระ 5 ปีซึ่งบางครั้งก็ค่อนข้างเร็วและนักวิจารณ์บางคนเห็นว่านี่เป็นการให้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นหลังจากการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาล: ญัตติดังกล่าวจะผ่านไปด้วยเสียงส่วนใหญ่ธรรมดาสามัญของผู้ที่ลงคะแนนเสียงในสภาและตามรัฐธรรมนูญจะบังคับให้รัฐบาลลาออกที่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนายกรัฐมนตรีจะแนะนำให้พระมหากษัตริย์เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่

ภายใต้ FTPA การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคมของปีที่ห้าหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อนหรือปีที่สี่หากวันที่มีการเลือกตั้งครั้งก่อนอยู่ก่อนวันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม FTPA ยังมีสองวิธีในการเรียกการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ หนึ่งคือการลงคะแนนเสียงของคอมมอนส์ที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งยังคงต้องการเพียงเสียงส่วนใหญ่ในการลงคะแนนเสียง อีกเสียงหนึ่งคือการลงคะแนนโดยชัดแจ้งว่าเห็นด้วยกับการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ซึ่งต้องการเสียงข้างมากสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของคอมมอนส์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม[1]

การเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้ FTPA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 การเลือกตั้งก่อนกำหนดจัดขึ้นในปี 2560หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมย์ได้รับการอนุมัติให้เรียกโดยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ [2]

ภายใต้ FTPA การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปกำหนดไว้สำหรับปี 2565 แต่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภาในช่วงต้นปี 2019ผ่านการสนับสนุนจากฝ่ายค้านหลีกเลี่ยง FTPA โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2019ในขณะที่ออกจาก FTPA วันที่สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปกำหนดโดย FTPA เป็นปีที่ห้าหลังจากการเลือกตั้งปี 2019 ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่จะมีการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ภายใต้ FTPA

พรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกเลิก FTPA [3]เพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาของแถลงการณ์ฉบับนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติรัฐสภาฉบับคงที่ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) ร่างพระราชบัญญัติซึ่งจะยกเลิก FTPA และรื้อฟื้นพระราชอำนาจในการยุบสภาตามที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัติ [4]คาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะประกาศอย่างเป็นทางการในสุนทรพจน์ของราชินีในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [5]

ความเป็นมา[ แก้ไข]

ก่อนที่ทางเดินของ FTPA รัฐสภาอาจจะเลือนหายไปจากพระราชประกาศโดยอาศัยอำนาจของพระราชอำนาจเดิมหมายความว่าอังกฤษและอังกฤษในเวลาต่อมาพระมหากษัตริย์ตัดสินใจว่าจะยุบรัฐสภาเมื่อใด เมื่อเวลาผ่านไปพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีมากขึ้นเรื่อย ๆและโดยนายกรัฐมนตรีในศตวรรษที่ 19 มีอำนาจควบคุมระยะเวลาการเลือกตั้งทั่วไปโดยพฤตินัยอย่างมาก[ ต้องการอ้างอิง ]

Septennial พระราชบัญญัติ 1715โดยมีเงื่อนไขว่ารัฐสภาหมดอายุเจ็ดปีหลังจากที่มันได้รับการเรียกตัว ระยะเวลาที่ลดลงไปห้าปีโดยรัฐสภาทำหน้าที่ 1911 [ ต้องการอ้างอิง ]

นอกเหนือจากกฎหมายพิเศษที่ตราขึ้นในระหว่างสงครามโลกทั้งสองครั้งเพื่อยืดอายุของรัฐสภาในขณะนั้นรัฐสภายังไม่เคยเข้าถึง (หรือในสงครามเกิน) ระยะเวลาสูงสุดตามกฎหมายในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทำตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี ของวันนั้นมักจะละลายก่อนหมดอายุเสมอ [6]รัฐสภาที่ยาวที่สุดก่อนหน้า FTPA นอกเหนือจากช่วงสงครามคือรัฐสภาที่ 51 (2535-2540) ซึ่งกินเวลาสี่ปีสิบเอ็ดเดือนและสองวัน [7]

ระยะเวลาสูงสุดห้าปีอ้างอิงถึงอายุการใช้งานของรัฐสภาและไม่ใช่ช่วงระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป ตัวอย่างเช่นในขณะที่รัฐบาลของจอห์นเมเจอร์กินเวลาสี่ปีสิบเอ็ดเดือนและสองวัน; ระยะเวลาระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2535และ2540คือห้าปียี่สิบสองวัน [ ต้องการอ้างอิง ]

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง[ แก้ไข]

ระบบก่อนหน้านี้มีมานานแล้ว เหตุผลในการเปลี่ยนระบบ ได้แก่ :

 1. ระบบก่อนหน้านี้อนุญาตให้นายกรัฐมนตรีของวันนั้นสามารถเลือกวันสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคของตนได้เปรียบมากที่สุด [8]
 2. ระบบก่อนหน้านี้อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดหากการเลือกตั้งดังกล่าวได้รับการคาดการณ์อย่างกว้างขวาง [8]
 3. ภายใต้ระบบเดิมมันง่ายกว่าที่จะตัดรัฐสภาและจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองหรือขจัดความไม่มั่นคง อย่างไรก็ตามผลของการเลือกตั้งเร็วไม่จำเป็นต้องทำให้วัตถุประสงค์เหล่านั้นบรรลุผลได้ง่ายขึ้น [ ต้องการอ้างอิง ]

มุมมองของฝ่ายหลัก[ แก้ไข]

จนกระทั่ง2010 พรรคอนุรักษ์นิยมแถลงการณ์ 's ได้พูดถึงรัฐสภาคงที่ระยะยาวไม่มีพรรคแรงงานประกาศสำหรับปี 2010 กล่าวว่าจะแนะนำ Parliaments คงที่ระยะยาว แต่ไม่ได้พูดว่าระยะเวลาที่พวกเขาจะเสรีนิยมประชาธิปไตยแถลงการณ์สำหรับปี 2010 รวมถึงการจำนำที่จะแนะนำสี่ปี Parliaments ระยะคงที่ การเลือกตั้งปี 2010 ส่งผลให้รัฐสภาถูกแขวนโดยพรรคอนุรักษ์นิยมมี ส.ส. 306 คนและ ส.ส. พรรคเสรีประชาธิปไตย 57 คน ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและความมุ่งมั่นในการออกกฎหมายสำหรับรัฐสภาแบบกำหนดระยะเวลารวมอยู่ในข้อตกลงร่วมรัฐบาล[8]นักข่าวJohn Rentoulได้เสนอว่าหนึ่งในแรงจูงใจของรัฐบาลผสมในเวลาต่อมาในการผ่านกฎหมายคือความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงที่อาจเกิดขึ้นเอง ในมุมมองนี้การออกกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้พันธมิตรทั้งสองฝ่ายบังคับให้มีการเลือกตั้งเร็วและทำให้รัฐบาลล้มเหลวได้ยาก [9]

บทบัญญัติ[ แก้ไข]

มาตรา 3 (1) [10]แห่งพระราชบัญญัติเดิมที่ระบุไว้[11]ว่ารัฐสภาควรจะเลือนหายไปโดยอัตโนมัติเจ็ดวันทำการก่อนวันเลือกตั้งของการเลือกตั้งทั่วไปต่อมาได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการลงทะเบียนและการบริหารการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556เป็นยี่สิบห้าวันทำการ มาตรา 1 ของ FTPA กำหนดให้วันเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนพฤษภาคมของปีที่ 5 หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อนเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 [ ต้องการอ้างอิง ]

นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการเลื่อนวันนี้ออกไปได้ถึงสองเดือนโดยวางร่างกฎหมายก่อนที่สภาจะเสนอให้วันเลือกตั้งเกิดขึ้นช้ากว่าวันนั้นไม่เกินสองเดือน หากการใช้เครื่องมือทางกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่ละแห่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามคำสั่งตามกฎหมายตามมาตรา 1 (5) เพื่อให้วันเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นตามนั้น [ ต้องการอ้างอิง ]

มาตรา 2 ของ FTPA ยังระบุถึงสองวิธีในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนสิ้นสุดระยะเวลาห้าปีนี้: [12]

 • หากสภาฯ มีมติ "ว่าสภานี้ไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลของสมเด็จพระนางเจ้าฯ " ( ญัตติไม่ไว้วางใจ ) จะมีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดเว้นแต่สภาจะมีมติในภายหลัง "ว่าสภานี้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ". การลงมติครั้งที่สองนี้จะต้องทำภายในสิบสี่วันนับจากวันแรก บทบัญญัตินี้ตระหนักดีว่าในรัฐสภาที่ถูกแขวนอาจเป็นไปได้ที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยสั่งการเสียงข้างมาก
 • หากสภาด้วยการสนับสนุนสองในสามของสมาชิกทั้งหมด (รวมถึงที่นั่งว่าง) มีมติว่า "ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภาในช่วงต้น"

ในสองกรณีนี้พระมหากษัตริย์ (ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี) เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยการประกาศ จากนั้นรัฐสภาจะถูกยุบ 25 วันทำการก่อนวันดังกล่าว[ ต้องการอ้างอิง ]

นอกเหนือจากการยุบโดยอัตโนมัติเพื่อรอการเลือกตั้งทั่วไปไม่ว่าจะจัดขึ้นก่อนเวลาหรือไม่ก็ตามมาตรา 3 (2) ระบุว่า "ไม่สามารถยุบรัฐสภาเป็นอย่างอื่นได้" FTPA จึงเอาพระราชอำนาจดั้งเดิมพระราชยุบสภา , [13]และยกเลิก Septennial พระราชบัญญัติ 1715 เช่นเดียวกับการอ้างอิงในกิจการอื่น ๆ เพื่อพระราชอำนาจ พระราชอำนาจที่จะปิดสมัยประชุมรัฐสภา - นั่นคือจะจบเซสชั่นรัฐสภา - ไม่ได้รับผลกระทบจาก FTPA [14]

ตรวจสอบ[ แก้ไข]

ภายใต้มาตรา 7 (4) - (6) ของ FTPA นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนการดำเนินงานของ FTPA และเสนอแนะในการแก้ไขหรือยกเลิกหากเหมาะสม ต้องจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 พฤศจิกายน 2020 และสมาชิกส่วนใหญ่จะต้องเป็นสมาชิกสภา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สภาได้สั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมตาม FTPA และแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ [15]

อภิปราย[ แก้ไข]

เมื่อนำร่างพระราชบัญญัติที่กลายเป็น FTPA เข้าสู่สภานายนิคเคล็กก์รองนายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรคเสรีนิยมเดโมแครตกล่าวว่า "โดยกำหนดวันที่รัฐสภาจะ [ถูก] ยุบ [d] นายกรัฐมนตรีของเราคือ สละสิทธิ์ในการเลือกวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปซึ่งถือเป็นครั้งแรกในแวดวงการเมืองของอังกฤษ " [16]

ในตอนแรกรัฐบาลระบุว่าจำเป็นต้องมี "เสียงข้างมาก" ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ 55 เพื่อกระตุ้นการยุบสภา แต่สิ่งนี้ไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ FTPA แต่ FTPA มีข้อกำหนดสองในสาม [17]

การแก้ไขที่เสนอซึ่งจะ จำกัด ระยะเวลาคงที่ไว้ที่สี่ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากLabor , Plaid CymruและSNPพ่ายแพ้ [18]

มาตรา 4 ของ FTPA เลื่อนการเลือกตั้งรัฐสภาสก็อตที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยย้ายวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตรงกับการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร [19]

คำวิจารณ์[ แก้ไข]

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย[ แก้ไข]

โรเบิร์ตแบล็กเบิร์นคิวซีศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่า "สถานะและผลกระทบของการเคลื่อนไหวที่ไม่ไว้วางใจยังคงมีอยู่เป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ" [20] Alastair Meeks อย่างไรก็ตามทนายความที่เขียนบนเว็บไซต์PoliticalBetting.comได้โต้แย้งว่าเช่นเดียวกับการลบความสามารถของนายกรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งในช่วงเวลาที่เธอเลือกหรือ FTPA ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรัฐธรรมนูญของอังกฤษ. มันได้ลบความสามารถของนายกรัฐมนตรีในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในรัฐบาลซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลของชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลที่มีเสียงข้างน้อยใช้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการออกกฎหมายในสภา ทำให้รัฐบาลดังกล่าวตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอยู่ในอำนาจโดยไม่มีความสามารถเพียงพอในการออกกฎหมายเพิ่มความจำเป็นของพรรคร่วมรัฐบาล[1]

David Allen Greenนักกฎหมายและนักข่าวและ Andrew Blick นักวิชาการด้านกฎหมายได้โต้แย้งว่า FTPA มีการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนายกรัฐมนตรียังคงสามารถทำได้ตราบเท่าที่อย่างน้อยส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านเห็นด้วยให้กำหนดเวลาการเลือกตั้ง ตามความพอใจของเขาหรือเธอ[21] [22] บลิคยังให้เหตุผลว่าการใช้ความต้องการอำนาจสำคัญยิ่งสำหรับสภาซึ่งหาได้ยากมากในกฎหมายของสหราชอาณาจักรแสดงถึงการก้าวไปสู่มาตราที่ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร[23]

ในปี 2560 Blick ได้โต้เถียงกับเกรแฮมอัลเลนซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการเลือกสภาผู้แทนราษฎรด้านการปฏิรูปการเมืองและรัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่านมาของ FTPA ว่า FTPA ล้มเหลว "ในการส่งมอบตามวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งที่ระบุไว้ โดยนายกรัฐมนตรีสามารถกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปได้”. Allen และ Blick แย้งว่านี่เป็น "วัตถุประสงค์ที่น่าชื่นชม" และเสนอว่าแทนที่จะยกเลิก FTPA ควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีการป้องกันเพิ่มเติม [24]

มุมมองของนักการเมือง[ แก้ไข]

ระหว่างทางของ FTPA เกรแฮมอัลเลนระบุในการอ่านครั้งที่สองว่าคณะกรรมการของเขาไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างเพียงพอและมี "ข้อบกพร่องมากมายในร่างพระราชบัญญัติ" [25]มีรายงานด้วยว่าอัลเลนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คณะกรรมการไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาว่าระยะเวลาสี่ปีจะเหมาะสมกว่าระยะเวลาห้าปีที่กำหนดไว้ใน FTPA หรือไม่ [26]ในขณะที่เขายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคัดเลือกทางการเมืองและการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ[27]อัลเลนเขียนบทความเพื่อสนับสนุนการประมวลอำนาจสิทธิพิเศษทั้งหมดและอ้างถึงประสบการณ์ของเขาในการท้าทายอำนาจสิทธิพิเศษในสงคราม [28]

มุมมองของนักรัฐศาสตร์[ แก้]

ตามที่นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง, โคลินทัลบอตที่ FTPA ทำให้รัฐบาลของชนกลุ่มน้อยที่มีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีการบังคับให้รัฐบาลออกจากอำนาจเช่นความพ่ายแพ้ของสมเด็จพระราชินีฯ คำพูดหรือการออกกฎหมายที่สำคัญอื่น ๆสูญเสียของอุปทาน , หรือการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแทนที่จะเป็นรัฐบาลโดยรวม - ไม่สามารถทำได้อย่างเป็นทางการ[29]

ลอร์ดนอร์ตันนักรัฐศาสตร์อนุรักษ์นิยมโต้แย้งว่า FTPA จำกัดความสามารถของนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากฝ่ายค้านสามารถป้องกันไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงคัดค้าน [30]เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2019 เนื่องจากฝ่ายค้านปิดกั้นความพยายามของนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันที่จะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าหลายต่อหลายครั้ง [31]พระราชบัญญัติรัฐสภาสำหรับการเลือกตั้งก่อนกำหนด ( พระราชบัญญัติการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ) ได้ผ่านการสนับสนุนจากฝ่ายค้านโดยเสียงข้างมาก [ ต้องการอ้างอิง ]

หลักฐานต่อคณะกรรมาธิการรัฐธรรมนูญ House of Lords (2019) [ แก้]

ในเดือนกันยายน 2019 Junade Ali ให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการรัฐธรรมนูญของสภาขุนนาง ว่าการยกเลิก FTPA ควรดำเนินการบนพื้นฐานที่AV Diceyตั้งข้อสังเกตการยุบทำให้ผู้บริหารสามารถอุทธรณ์ไปยังประเทศได้หากรู้สึกว่าสภาผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้รับการสนับสนุนจากคอมมอนส์อีกต่อไปทำให้สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญที่ไม่คาดฝันได้[32]อาลีแย้งว่า "สภานิติบัญญัติที่อยู่ภายใต้การยุบสภาในทุกสถานการณ์จำเป็นต้องยินยอมให้มีการยุบสภาดังกล่าวลบการกำกับดูแลที่สำคัญในรัฐสภาที่มีอำนาจอธิปไตยที่สามารถกำหนดหรือยกเลิกกฎหมายใด ๆ ก็ได้" [33]อาลีย้ำข้อโต้แย้งของเขาว่าแม้ว่า FTPA จะมีการกำหนดอำนาจในการกำหนดสิทธิ แต่ผู้บริหารสามารถขอปฏิเสธRoyal Assent ได้แทนจนกว่าจะมีการเรียกการเลือกตั้งในช่วงต้นซึ่ง Ali ระบุว่า "น่าจะก่อให้เกิดความชั่วร้ายในรัฐธรรมนูญมากขึ้น" และการประมวลผลจะ "คุกคามต่อ เปลี่ยนการเมืองให้เป็นวิกฤตทางรัฐธรรมนูญ " [34]มุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนในการยื่นเสนอของโรเบิร์ตเครกซึ่งระบุว่า:" เหตุผลหลักสำหรับพระราชบัญญัตินี้ดูเหมือนจะอยู่ในมุมมองที่ผิดพลาดว่าอำนาจทางการเมืองในการเรียกการเลือกตั้งไม่เหมาะสมในทางการเมือง รัฐธรรมนูญ." [35]

Joint Committee on the Fixed-Term Par การเงิน Act (2020–21) [ แก้ไข]

มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐสภาข้ามพรรคเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรัฐสภาแบบกำหนดระยะเวลาซึ่งรวมถึงสมาชิกของคอมมอนส์ 14 คนและเพื่อนร่วมงาน 6 คนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อทบทวนการดำเนินงานของพระราชบัญญัติและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกหรือแก้ไข[36]รายงานซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สรุปว่าพระราชบัญญัตินี้มีข้อบกพร่องในหลายประการ: ความต้องการอำนาจเหนือกว่าที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการโต้แย้งความเสี่ยง "กริดล็อกของรัฐสภา" และ "ขาดความน่าเชื่อถือ" ดังที่แสดงโดยกฎหมายพิเศษที่ส่งผ่านไปยัง หลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติในปี 2019; พระราชบัญญัตินี้ จำกัด ขอบเขตอำนาจของผู้นำฝ่ายค้านอย่างไม่เหมาะสมเพื่อนำมาซึ่งการเคลื่อนไหวที่ไม่ไว้วางใจและของรัฐบาลในการประกาศให้ประเด็นต่างๆเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น ในที่สุดคำจำกัดความของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลา 14 วันหลังจากการเคลื่อนไหวที่ไม่มีความเชื่อมั่นที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจและอาจทำให้รัฐบาลสามารถบังคับให้มีการเลือกตั้งได้แม้ในกรณีที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลอื่นจากรัฐสภาที่มีอยู่ได้[37]ประธานคณะกรรมการลอร์ด McLoughlin หัวโบราณ, described the FTPA as "likely to be a short-lived constitutional experiment".[5]

Implementation[edit]

Election held after a full five-year term on date fixed by section 1 of the FTPA[edit]

The 2015 general election held on 7 May 2015 is the first, and so far only, use of the FTPA to dictate the date of a general election.[38]

Election held after a two-thirds Commons majority for dissolution by section 2(1) of the FTPA[edit]

On 18 April 2017 Prime Minister Theresa May announced her intention to call a general election for 8 June 2017, bringing the United Kingdom's 56th Parliament to an end after two years and 32 days. The FTPA permits this, but requires two-thirds of the Commons (at least 434 MPs) to support the motion to allow it to be passed.[39] Jeremy Corbyn, then the Leader of the Opposition and the Labour Party indicated that he was in support of an election. The motion was passed the following day by 522 votes to 13 votes.[40]

As the FTPA requires that general elections take place on the first Thursday in May, the date of the next general election after the 2017 election (assuming that no earlier election were called) would have been 5 May 2022, meaning that the term would have been one month short of five years.[citation needed]

Motions that did not result in an election[edit]

2018 proposed motion of no confidence in the Prime Minister[edit]

On 17 December 2018 the Labour Party tabled a motion of no confidence in the Prime Minister, Theresa May. As this was not a motion of no confidence in Her Majesty's Government in the form set out in the FTPA, its passing would not have resulted in a general election being called. Arguing that this would have no effect because of the FTPA, Theresa May was able to call it a stunt and deny it any time for debate.[41]

The SNP, the Liberal Democrats, Plaid Cymru and the Green Party submitted an amendment to the motion that, if passed, would have changed the motion to meet the requirements of the FTPA. The government subsequently announced that the motion would not be given parliamentary time.[citation needed]

The following day, 18 December 2018, the SNP, the Liberal Democrats, Plaid Cymru and the Green Party tabled a new motion of no confidence in the Government in the form set down in the FTPA. This was the first such motion to be tabled under the terms of the FTPA.[42]

2019 motion of no confidence in the government[edit]

Jeremy Corbyn, then the Leader of the Opposition, tabled a motion of no confidence in Her Majesty's Government on 15 January 2019, after the House of Commons rejected Theresa May's draft agreement on Brexit.[43] Ian Blackford, the Westminster leader of the SNP supported the decision.[44] The motion failed, the ayes having 306 and the noes 325.[45] Nigel Dodds, Westminster leader of the DUP, which had a confidence and supply agreement with the government, expressed the opinion that it was in the national interest for his party to support the government in the motion.[46]

2019 motions for a general election[edit]

Boris Johnson's government attempted three times to call an early general election by means of section 2(2) of the FTPA. Each motion achieved a simple majority. but did not meet the two-thirds requirement because opposition parties abstained. Eventually Parliament passed the Early Parliamentary General Election Act 2019.[citation needed]

First motion[edit]

On 3 September 2019 the government tabled a motion under the FTPA to trigger an early general election, requiring the votes of two thirds of MPs. However, Labour refused to support the motion until legislation to delay a no-deal Brexit had been passed.[47] On 4 September there were 298 votes for the motion and 56 against, well short of the two-thirds supermajority required.[31] On 6 September four opposition parties – Labour, the Liberal Democrats, the SNP and Plaid Cymru – agreed not to support any parliamentary vote for a general election until after the next meeting of the European Council, which was scheduled for 17–18 October 2019.[48]

Second motion[edit]

On 9 September another motion for an early election was tabled by the government. Iit failed by 293 voters to 46 with 303 abstentions. On a point of order after the question in the motion was agreed to without the majority required under the FTPA Boris Johnson stated:[49][50][51][52]

We will not allow the emphatic verdict of the referendum to be slowly suffocated by further calculated drift and paralysis. While the Opposition run from their duty to answer to those who put us here, they cannot hide forever. The moment will come when the people will finally get the chance to deliver their verdict on how faithfully this House executed their wishes, and I am determined that they will see that it was this Government who were on their side.

— Boris Johnson (Prime Minister of the United Kingdom), Hansard (Columns 639–640)[53]

Parliament was prorogued on the same day, until 14 October.[54] The prorogation was later deemed unlawful by the Supreme Court and proceedings were resumed on 25 September.[55][56][57]

Third motion[edit]

On 24 October 2019 Prime Minister Boris Johnson announced his intention to call a general election via a motion under the FTPA to be tabled on 28 October.[58] Jeremy Corbyn, then Leader of the Opposition, indicated that he would support an election only if Johnson pledged to take a no-deal Brexit off the table.[59] On 28 October the motion, failed despite a vote of 299 to 70 because mass abstentions by the opposition prevented the forming of the two-thirds majority required under the FTPA.[60][61]

No further motions under the FTPA were attempted in the 2017–19 Parliament, as Prime Minister Boris Johnson introduced the Early Parliamentary General Election Act 2019 to the House of Commons on the same day, which triggered an election.[citation needed]

Circumvention in the 2019 general election[edit]

The Early Parliamentary General Election Act 2019 was introduced on 29 October 2019 by Boris Johnson[62] following the failure to secure an election by a two-thirds majority the previous day. The Bill was fast-tracked through the House of Commons on the same day it was introduced,[63] the following day Baroness Evans of Bowes Park (Leader of the House of Lords) introduced the Bill in the House of Lords and it received its First Reading. The Bill completed all stages the following day (30 October) without amendment and was presented to Her Majesty Elizabeth II for Royal Assent. In accordance with the Royal Assent Act 1967, at 4:27 PM on 31 October, Royal Assent was notified to the House of Lords and notified in the House of Commons at 4:35 PM.[64] The Bill took three days from introduction to Royal Assent.[65][66]

The Act circumvented the FTPA to provide for a general election on 12 December:

1 Early parliamentary general election
(1) An early parliamentary general election is to take place on 12 December 2019 in consequence of the passing of this Act.
(2) That day is to be treated as a polling day appointed under section 2(7) of the Fixed-term Parliaments Act 2011.[67]

At 00.01 AM on Wednesday 6 November 2019, Parliament was dissolved, as the FTPA requires that dissolution must happen 25 days before a general election with all seats in the House of Commons becoming vacant.[68]

The 2019 act refers to the FTPA but does not amend it. The FTPA has remained in force unaltered; the effect of the 2019 act was only to interrupt its operation. The two acts do not legally conflict, owing to the British constitutional principle of Parliamentary sovereignty, that Parliament has "the right to make or unmake any law whatever", and constitutional laws are of no different status.[69][70]

The FTPA now determines that the next scheduled election after the 2019 election is to be in May 2024. However, following the 2019 election and the formation of a Conservative majority government, the 2019 Queen's Speech announced the government's intention to repeal the FTPA.[71]

Other effects[edit]

In 2016, in the wake of the Panama Papers scandal, a petition was created on the Parliament petitions website that called for a general election after former British Prime Minister David Cameron revealed that he had had investments in an offshore trust.[72] After the petition had passed the threshold of 100,000 signatures, the government response cited the Fixed-term Parliaments Act in its reply, and stated that "no Government can call an early general election any more anyway".[73]

In 2017 the journalist John Rentoul writing in The Independent newspaper argued that the Fixed-term Parliaments Act indirectly caused the election loss of Theresa May's majority in the 2017 election. Technicalities made her choose an election campaign of seven weeks, 2–3 weeks longer than usual, which, Rentoul argued, lost her the majority.[9]

Losing the parliamentary vote that follows a Queen's speech has traditionally been seen as having the same consequences for a government as losing a vote of no confidence. Although this is no longer the case under the Act, the consequences of losing a vote on the Queen's speech are still considered significant. Theresa May delayed the Queen's speech that was expected in Spring 2019, partly as a result of concerns about the prospects for winning a parliamentary vote on it.[74]

Proposed changes[edit]

Repeal and replacement[edit]

The Conservative Party manifesto at the 2017 general election proposed repealing the Fixed-term Parliaments Act 2011.[75] However, Theresa May's government failed to win a House of Commons majority at that election and did not attempt to repeal the act.[76] The Conservative Party reiterated the commitment to repeal the act in its manifesto for the December 2019 election, at which it won a majority. The manifesto stated that the Act "has led to paralysis at a time the country needed decisive action".[3][77] The first Queen's Speech following the election confirmed that "work will be taken forward to repeal the Fixed-term Parliaments Act".[78]

Repealing the Act would require a new Act of Parliament. If the duration of parliaments is to be limited, arrangements for this would need to be included in the new Act because the Fixed-term Parliaments Act 2011 repealed pre-existing legislation governing the duration of parliaments.[13]

2020 private member's bill[edit]

After the December 2019 election, on 3 February 2020, a private member's bill to repeal and replace the FTPA was introduced in the House of Lords by Conservative peer Lord Mancroft. The bill would have established five-year parliaments, the next election to be on 2 May 2024, unless an early election is called by royal proclamation dissolving Parliament. This would have substantially restored the position before the FTPA. Additionally, the bill would have confirmed that the monarch has power to prorogue Parliament until a time of the monarch's choosing. Under the bill, the monarch's actions, and government advice to the monarch about those actions, would not have been justiciable. A second reading was not scheduled for the bill, which failed with the prorogation of Parliament on 29 April 2021.[79]

Draft government repeal bill[edit]

The government published on 1 December 2020, for consideration by the Commons committee on the FTPA, a draft Fixed-term Parliaments Act 2011 (Repeal) Bill which would repeal and replace the FTPA.[4] The draft, accompanied by a statement of the underlying principles, provides for revival of the royal prerogative powers as to dissolution of parliament and summoning of a new parliament "as if the Fixed-term Parliaments Act 2011 had never been enacted", with the effect of restoring maximum five-year parliaments. It adds (which is new) that a court "may not question" (a) the "exercise or purported exercise" of those powers, (b) "any decision or purported decision relating to those powers" or (c) "the limits or extent of those powers".[80] The repeal bill is expected to be introduced in the parliamentary session beginning on 11 May 2021.[5]

Reform[edit]

Since the Act abolished the old prerogative powers, for example the royal power of dissolution, some legal experts such as Raphael Hogarth argued that it would not be possible simply to revive them even if that were desired. The Act might instead be reformed, in particular to specify what steps should occur during what has been called the "messy fortnight" after a motion under the Act is passed and to clarify whether pre-existing types of vote amounting to no-confidence, such as rejection of the Budget, continue to require a government's resignation.[81]

This position was rejected in 2020 by the government, which opted to explicitly revive the royal prerogative in its draft legislation repealing the Act.[80] Whether this would in fact constitute a restoration of the prerogative or the creation of a new statutory power is debated by legal experts, with the former Supreme Court judges Baroness Hale and Lord Sumption arguing that the prerogative could be revived, constitutional law professor Anne Twomey that it could not, and Stephen Laws, a former First Parliamentary Counsel, stating that "if Parliament wants the power to be the same as it was before 2011, then it is the duty of the courts to see it as such".[82]

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ a b Alastair Meeks (5 May 2015). "New Rules. Britain's Changing Constitution". PoliticalBetting.com. Retrieved 27 June 2019.
 2. ^ "Strengthen Our Hand in Europe? No, a Landslide for May Would Weaken It". The Guardian. 2 May 2017.
 3. ^ a b "Get Brexit Done: the Conservative and Unionist Party Manifesto 2019" (PDF). Conservative and Unionist Party. p. 48. Retrieved 24 November 2019.
 4. ^ a b "Government to fulfil manifesto commitment and scrap Fixed-term Parliaments Act". gov.uk. 1 December 2020. Retrieved 1 December 2020.
 5. ^ a b c Slingo, Jemma (24 March 2021). "'Major flaws': parliamentary committee backs repeal of fixed-term act". The Law Society Gazette. Retrieved 5 May 2021. CS1 maint: discouraged parameter (link)
 6. ^ Anthony Wilfred Bradley, Keith D. Ewing (2006). Constitutional and Administrative Law. Pearson Education. pp. 187–189. ISBN 978-1-4058-1207-8.
 7. ^ Wood, Richard (26 October 2017). "7 Longest-Lasting British Parliaments – When Will This One End?". HITC. Retrieved 19 December 2020.
 8. ^ a b c "Q&A: Fixed-Term Parliaments". 13 September 2010. Retrieved 4 May 2019.
 9. ^ a b John Rentoul (17 June 2017). "How George Osborne and David Cameron Lost the Election for Theresa May". The Independent. Retrieved 4 May 2019.
 10. ^ "Fixed-term Parliaments Act 2011". section 3, Act of 2011. legislation.gov.uk. UK Parliament.
 11. ^ "Fixed-term Parliaments Act 2011". Act of 2011. legislation.gov.uk. UK Parliament. (as originally enacted)
 12. ^ Scot Peterson (25 October 2016). "Some Think Theresa May Should Call a General Election. Here's Why She Can't". The Guardian. UK. Retrieved 26 October 2016.
 13. ^ a b Lord Norton of Louth (8 October 2016). "Repealing the Fixed-term Parliaments Act?". The Norton View.
 14. ^ Joe Marshall (8 April 2019). "Proroguing Parliament". The Institute for Government. Retrieved 13 May 2019.
 15. ^ "Joint Committee on the Fixed-Term Parliaments Act - Hansard". hansard.parliament.uk. Retrieved 17 November 2020.
 16. ^ "AV Referendum Question Published". BBC News. 22 July 2010.
 17. ^ George Eaton (12 May 2010). "Fixed-term Parliaments Won't Prevent a Second Election". New Statesman. London. Retrieved 24 March 2014.
 18. ^ "Four-year Fixed-term Parliament Bid Defeated". BBC News. 16 November 2010.
 19. ^ "Fixed-term Parliaments Act 2011, section 4". legislation.gov.uk. Retrieved 8 April 2015.
 20. ^ "Oral evidence - Status of resolutions of the House of Commons - 23 Oct 2018 Q100". data.parliament.uk.
 21. ^ Green, David Allen (18 April 2017). "The Fixed-term Parliaments Act has failed". Financial Times.
 22. ^ Blick, Andrew (17 May 2017). "Good Idea, Bad Outcome: Whatever Happened to Fixed-Term Parliaments?". London School of Economics and Political Science.
 23. ^ Blick, Andrew (2016). "Constitutional Implications of the Fixed-Term Parliaments Act 2011". Parliamentary Affairs. 69 (1): 19–35. doi:10.1093/pa/gsv004. The UK has no written constitution. Yet entrenchment in some forms has had a part in UK constitutional conceptions. Moreover, in recent times this role has grown. Some precedent for supermajorities, for instance, has appeared through the provision in section 2 of the Fixed-term Parliaments Act 2011 for early general elections following support from two-thirds or more of MPs.
 24. ^ Blick, Andrew; Allen, Graham (12 July 2017). "Protecting Even Prime Ministers from Themselves: Why Fixed-Term Parliaments Seem a Good Idea". British Politics and Policy at LSE. London School of Economics and Political Science. Retrieved 24 December 2019.
 25. ^ "Fixed-term Parliaments Bill - Hansard". Hansard.parliament.uk. Retrieved 24 December 2019.
 26. ^ "Five-year parliaments 'too long'". BBC. BBC News. 10 September 2010.
 27. ^ Allen, Graham (28 May 2015). "The UK government says no to democratic reform". Oxford University Politics Blog. Retrieved 17 January 2020.
 28. ^ Haseler, Stephen; Allen, Graham (2014). A Federal Constitution for a Federal Britain. London: Federal Reform Foundation. ISBN 978-1326112714.
 29. ^ Talbot, Colin (3 May 2015). "Under the Fixed Term Parliaments Act, a Minority Government Doesn't Need a 'Confidence and Supply' Arrangement to Be Able to Govern". London School of Economics. Retrieved 3 May 2015.
 30. ^ Lord Norton of Louth (18 April 2017). "We Need to Talk about the Fixed-Term Parliaments Act 2011 to Understand Theresa May's Election Plans". Political Studies Association.
 31. ^ a b "Boris Johnson's Call for General Election Rejected by MPs". BBC News. 4 September 2019. Retrieved 5 September 2019.
 32. ^ Kirby, James (2019). "A. V. Dicey and English constitutionalism". History of European Ideas. 45 (1): 33–46. doi:10.1080/01916599.2018.1498012. ISSN 0191-6599. S2CID 149849188.
 33. ^ Ali, Junade (26 September 2019). "Junade Ali – written evidence (FPA0011)" (PDF). House of Lords Constitution Committee.
 34. ^ Ali, Junade (24 September 2019). "The Fixed Term Parliament Act: A Recipe for Constitutional Crisis and Prorogation?". Oxford University Political Blog.
 35. ^ Craig, Robert (7 October 2019). "Robert Craig, University of Bristol – written evidence (FPA0013)" (PDF). House of Lords Constitution Committee. Retrieved 26 October 2019.
 36. ^ "Joint Committee on the Fixed-term Parliaments Act established: Lord McLoughlin elected as Chair, written evidence deadline Monday 4 January". parliament.uk. 27 November 2020. Retrieved 5 May 2021. CS1 maint: discouraged parameter (link)
 37. ^ "Joint Committee on the Fixed-Term Parliaments Act: Report". parliament.uk. 24 March 2021. p. 3. Retrieved 5 May 2021. CS1 maint: discouraged parameter (link)
 38. ^ Uberoi, Elise; Kelly, Richard. "The Fixed-term Parliaments Act". House of Commons Library. Retrieved 11 April 2021.
 39. ^ "House of Commons Debate 5 July 2010 c 23". Parliament of the United Kingdom. 5 July 2010. Retrieved 8 September 2013.
 40. ^ "General Election 2017". The Guardian. 19 April 2017. Retrieved 19 April 2017.
 41. ^ "Downing Street Rules Out Parliament Time for Corbyn's 'Stunt' No-Confidence Motion in May". 18 December 2018. Retrieved 4 May 2019.
 42. ^ Sean Morrison (19 December 2018). "Brexit news latest: Opposition Parties Table Vote of No Confidence in Government". Evening Standard.
 43. ^ Sean Morrison (16 January 2019). "What is a Vote of No Confidence? Could Jeremy Corbyn Spark a General Election after Brexit Deal Vote? How Does It Work?". London Evening Standard.
 44. ^ "Ian Blackford Says SNP Will Back Jeremy Corbyn's No-Confidence Motion". Herald Scotsman. 15 January 2019.
 45. ^ "May's Government Survives No-Confidence Vote". BBC News. 16 January 2019.
 46. ^ "Supporting PM 'in the National Interest' Says Dodds Ahead of No-Confidence Vote". ITV News. 16 January 2019.
 47. ^ "Brexit: PM in New Battle after Commons Vote Defeat". BBC News. 4 September 2019. Retrieved 4 September 2019.
 48. ^ "Brexit: Opposition Parties to Reject PM Election Move". BBC News. 6 September 2019. Retrieved 7 September 2019.
 49. ^ Diver, Tony; Sheridan, Danielle (9 September 2019). "Brexit Latest News: Boris Johnson's Second Bid to Call General Election Fails as Parliament Prorogued". The Telegraph.
 50. ^ "LIVE: Boris Johnson Fails for Second Time with Bid for Snap Election". Sky News.
 51. ^ "No Snap Election: MPs Reject Johnson's Demand for Second Time". uk.news.yahoo.com.
 52. ^ "Boris Savages & Accuses Corbyn With Final Words Before Suspending Parliament For 5 Weeks". politicaluk.co.uk. Retrieved 24 December 2019.
 53. ^ "Early Parliamentary General Election (No. 2) – Hansard". Hansard.parliament.uk. Retrieved 24 December 2019.
 54. ^ "Brexit: Boris Johnson's second attempt to trigger election fails". BBC News. 10 September 2019.
 55. ^ Bowcott, Owen; Quinn, Ben; Carrell, Severin (24 September 2019). "Boris Johnson's Suspension of Parliament Unlawful, Supreme Court Rules". The Guardian.
 56. ^ Jarvis, Jacob (24 September 2019). "Bercow Tells MPs to Return to Parliament Tomorrow Morning". Evening Standard.
 57. ^ Brennan, Paul (25 September 2019). "UK Parliament Resumes After Prorogation Ruled Unlawful". Al Jazeera.
 58. ^ Yorke, Harry (24 October 2019). "Labour in Chaos as Jeremy Corbyn Refuses to Back Election even if Brexit Delayed Until Jan. 31". The Telegraph. Retrieved 29 October 2019.
 59. ^ Stewart, Heather; Boffey, Daniel (25 October 2019). "Johnson Seeks 12 December Election After Sshelving 'Do or Die' Brexit Pledge". The Guardian. Retrieved 29 October 2019.
 60. ^ "MPs Reject 12 December Election Plan". BBC News. 28 October 2019. Retrieved 28 October 2019.
 61. ^ Mason, Rowena (28 October 2019). "Boris Johnson Fails in Third Attempt to Call Early General Election". The Guardian. Retrieved 28 October 2019.
 62. ^ "Order Paper No.10: Part 1" (PDF). House of Commons. 29 October 2019.
 63. ^ Newson, Nicola (30 October 2019). "Early Parliamentary General Election Bill: Briefing for Lords Stages".
 64. ^ "Royal Assent - Hansard". hansard.parliament.uk.
 65. ^ "Civil Partnership - Hansard". hansard.parliament.uk. Retrieved 24 December 2019.
 66. ^ "Bill stages — Early Parliamentary General Election Act 2019 — UK Parliament". services.parliament.uk.
 67. ^ "Early Parliamentary General Election Act 2019". UK Parliament. Retrieved 29 October 2019.
 68. ^ "Dissolution of Parliament - News from Parliament". UK Parliament.
 69. ^ Ali, Junade. "The Fixed Term Parliament Act: A Recipe for Constitutional Crisis and Prorogation?". OxPol. Oxford University.
 70. ^ Blick, Andrew (1 January 2016). "Constitutional Implications of the Fixed-Term Parliaments Act 2011". Parliamentary Affairs. 69 (1): 19–35. doi:10.1093/pa/gsv004. ISSN 0031-2290. Retrieved 24 December 2019.
 71. ^ Clear, Stephen. "Boris Johnson is planning radical changes to the UK constitution – here are the ones you need to know about". The Conversation.
 72. ^ "Petition calls for General Election this year after David Cameron admission". Metro. 8 April 2016. Retrieved 14 June 2016.
 73. ^ "Hold a General Election in 2016". UK Parliament. Retrieved 14 June 2016.
 74. ^ Nicholas Watt (29 April 2019). "Theresa May 'unlikely' to hold another Queen's speech". BBC News. Retrieved 17 July 2019.
 75. ^ Conservative Party 2017 manifesto, p. 43
 76. ^ "Fixed-term Parliaments Act: What is it and why does it matter?". 26 June 2017. Retrieved 4 May 2019.
 77. ^ Kettle, Martin (12 December 2019). "If the exit poll is right, this election will transform British politics". The Guardian. Retrieved 13 December 2019.
 78. ^ "Full transcript: The Queen's Speech". The Spectator. 19 December 2019. Retrieved 19 December 2019.
 79. ^ "Fixed-term Parliaments Act 2011 (Repeal) Bill [HL]". bills.parliament.uk. Retrieved 2 May 2021.
 80. ^ a b Cabinet Office (1 December 2020). "Policy paper: Draft Fixed-term Parliaments Act (Repeal) Bill". gov.uk. Retrieved 18 December 2020.
 81. ^ Hogarth, Raphael (27 November 2019). "The FTPA is a bad law – but it should not be replaced with something worse". Institute for Government. Retrieved 30 November 2019.
 82. ^ Walker, Alex (19 February 2021). "The Joint Committee on the Fixed-term Parliaments Act: an update". The Constitution Society. Retrieved 5 May 2021. CS1 maint: discouraged parameter (link)

Further reading[edit]

External links[edit]