โรงเรียนกลางวัน

โรงเรียนในวัน[1] -as ตรงข้ามกับโรงเรียนกินนอน -is เป็นสถาบันการศึกษาที่เด็ก[2]และวัยรุ่นจะได้รับการเรียนการสอนในระหว่างวันหลังจากที่นักเรียนกลับไปที่บ้านของพวกเขา โรงเรียนหนึ่งวันมีโปรแกรมเต็มวัน (เมื่อเทียบกับโปรแกรมหลังเลิกเรียน )

โรงเรียนหนึ่งวันเป็น one-off ชุดของการบรรยายหรือชั้นเรียนที่เกิดขึ้นในวันเดียวมักจะในหัวข้อเฉพาะและมักจะกำกับที่เรียนผู้ใหญ่ที่มีเวลาน้อยที่จะว่าง [3]