คอรัปชั่น

จาก Wikipedia สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

การ์ตูนในปี 1902 แสดงให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีผ้าปิดตาที่มีข้อความว่า "สินบน"

การทุจริตตามที่ธนาคารโลกกำหนดเป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่ซื่อสัตย์หรือความผิดทางอาญาที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้มีอำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายหรือใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การทุจริตอาจรวมถึงกิจกรรมหลายอย่างรวมถึงการให้สินบนและการยักยอกแม้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายในหลายประเทศ[1] การคอร์รัปชั่นทางการเมืองเกิดขึ้นเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งหรือพนักงานของรัฐคนอื่น ๆ กระทำการอย่างเป็นทางการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การคอร์รัปชั่นพบมากที่สุดในkleptocracies , oligarchies , narco-Statesและรัฐมาเฟีย [ ต้องการอ้างอิง ]

การคอร์รัปชั่นและอาชญากรรมเป็นเหตุการณ์ทางสังคมวิทยาเฉพาะถิ่นซึ่งปรากฏด้วยความถี่สม่ำเสมอในแทบทุกประเทศในระดับโลกในระดับและสัดส่วนที่แตกต่างกัน แต่ละประเทศจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศเพื่อการควบคุมและควบคุมการทุจริตและอาชญากรรม กลยุทธ์ในการต่อต้านการทุจริตมักถูกสรุปไว้ภายใต้คำว่าต่อต้านคอร์รัปชั่นอกจากนี้ความคิดริเริ่มระดับโลกเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่16ยังมีเป้าหมายเพื่อลดการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างมาก [2]

คำจำกัดความและมาตราส่วน[ แก้ไข]

ป้ายโฆษณาในแซมเบียจงเตือนสติประชาชนที่จะ "แค่บอกว่าไม่มีการทุจริต"

สตีเฟนดี. มอร์ริส[3]ศาสตราจารย์ด้านการเมืองเขียนว่าการคอร์รัปชั่นทางการเมืองคือการใช้อำนาจสาธารณะโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นักเศรษฐศาสตร์เอียนอาวุโสกำหนดให้การคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำเพื่อให้สินค้าหรือบริการแก่บุคคลที่สามอย่างลับๆเพื่อให้เขาหรือเธอสามารถมีอิทธิพลต่อการกระทำบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทุจริตบุคคลที่สามหรือทั้งสองอย่างที่ตัวแทนทุจริตมีอำนาจ[4] Daniel Kaufmann นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก[5]ขยายแนวคิดให้ครอบคลุมถึง "การคอร์รัปชั่นทางกฎหมาย" ซึ่งมีการใช้อำนาจในทางมิชอบภายในขอบเขตของกฎหมายเนื่องจากผู้ที่มีอำนาจมักมีความสามารถในการกำหนดกฎหมายเพื่อคุ้มครองตน ผลกระทบของการทุจริตในโครงสร้างพื้นฐานคือการเพิ่มต้นทุนและเวลาในการก่อสร้างลดคุณภาพและลดผลประโยชน์ [6]

การทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับที่แตกต่างกัน การคอร์รัปชั่นมีตั้งแต่ความโปรดปรานเล็กน้อยระหว่างคนจำนวนน้อย (การทุจริตเล็กน้อย) [7]ไปจนถึงการคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลในระดับใหญ่ (การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่) และการคอร์รัปชั่นที่แพร่หลายจนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างในชีวิตประจำวันของสังคม รวมถึงการคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในอาการของการก่ออาชญากรรม

มีการพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือจำนวนมากซึ่งสามารถวัดการทุจริตในรูปแบบต่างๆโดยมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น [8] [9]แต่เมื่อทำไม่ได้ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้ไขมันในร่างกายเป็นแนวทางคร่าวๆหลังจากพบว่าความอ้วนของรัฐมนตรีในประเทศหลังสหภาพโซเวียตมีความสัมพันธ์อย่างมากกับมาตรการคอร์รัปชั่นที่แม่นยำกว่า [10] [11]

การทุจริตเล็กน้อย[ แก้ไข]

การทุจริตเล็กน้อยเกิดขึ้นในระดับที่เล็กกว่าและเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการให้บริการสาธารณะเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพบประชาชน ตัวอย่างเช่นในสถานที่เล็ก ๆ หลายแห่งเช่นสำนักงานทะเบียนสถานีตำรวจคณะกรรมการออกใบอนุญาตของรัฐ[12] [13]และภาคเอกชนและภาครัฐอื่น ๆ อีกมากมาย

การฉ้อราษฎร์บังหลวง[ แก้]

การคอร์รัปชั่นใหญ่หมายถึงการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระดับสูงสุดของรัฐบาลในลักษณะที่ต้องการการโค่นล้มระบบการเมืองกฎหมายและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ การคอร์รัปชั่นดังกล่าวมักพบในประเทศที่มีรัฐบาลเผด็จการหรือเผด็จการ แต่ยังพบในประเทศที่ไม่มีการตรวจสอบการทุจริตอย่างเพียงพอ [14]

ระบบรัฐบาลในหลายประเทศแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเพื่อพยายามให้บริการที่เป็นอิสระซึ่งมีการคอร์รัปชั่นน้อยลงเนื่องจากเป็นอิสระจากกัน [15]

การทุจริตเชิงระบบ[ แก้]

การคอร์รัปชั่นเชิงระบบ (หรือคอร์รัปชั่นเฉพาะถิ่น) [16]คือการคอร์รัปชั่นซึ่งสาเหตุหลักมาจากจุดอ่อนขององค์กรหรือกระบวนการ สามารถเปรียบเทียบได้กับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนแต่ละคนที่กระทำการทุจริตภายในระบบ

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการทุจริตในระบบรวมถึงแรงจูงใจที่ขัดแย้งกัน , อำนาจตามอำเภอใจ ; อำนาจผูกขาด ; ขาดความโปร่งใส ; จ่ายต่ำ และวัฒนธรรมของการยกเว้นโทษ [17]การกระทำที่เฉพาะเจาะจงของการทุจริตรวมถึง "การติดสินบนการขู่กรรโชกและการยักยอก" ในระบบที่ "การคอร์รัปชั่นกลายเป็นกฎแทนที่จะเป็นข้อยกเว้น" [18]นักวิชาการแยกแยะระหว่างการคอร์รัปชั่นแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจขึ้นอยู่กับระดับของการคอร์รัปชั่นของรัฐหรือรัฐบาลที่เกิดขึ้น ในประเทศต่างๆเช่นรัฐหลังโซเวียตเกิดขึ้นทั้งสองประเภท[19] นักวิชาการบางคนโต้แย้งว่ามีหน้าที่เชิงลบ[ ต้องการคำชี้แจง ]ของรัฐบาลตะวันตกเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบของรัฐบาลที่ด้อยพัฒนา[20] [21]

การคอร์รัปชั่นเป็นประเด็นสำคัญในจีนที่สังคมต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอย่างมาก ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมกับความต้องการความมั่งคั่งแบบใหม่ทำให้เกิดการคอรัปชั่นที่ทวีความรุนแรงขึ้น Keith Schoppa นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าการติดสินบนเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการคอร์รัปชั่นของจีนซึ่งรวมถึง "การโกงกินการเลือกที่รักมักที่ชังการค้าของเถื่อนการขู่กรรโชกการฉ้อโกงเงินใต้โต๊ะการหลอกลวงการฉ้อโกงการใช้จ่ายเงินสาธารณะอย่างสุรุ่ยสุร่ายการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่ผิดกฎหมายการยักย้ายถ่ายเทหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ ฉ้อโกง” ด้วยการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นซ้ำ ๆ จึงเป็นข้อควรระวังอย่างรอบคอบในการเคลื่อนย้ายเงินที่ฉ้อโกงไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุด[22]

ในฐานะประเทศหลังสหภาพโซเวียตอาร์เมเนียกำลังเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเช่นกัน สิ่งนี้ถูกโอนไปยังอาร์เมเนียและสาธารณรัฐสมาชิกสหภาพโซเวียตอื่น ๆ เพื่อเป็นมรดก อาร์เมเนียเป็นข้อยกเว้นที่น่ายินดี หลังจากการปฏิวัติกำมะหยี่อาร์เมเนียในปี 2018 รัฐบาลใหม่ทำให้การต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นมีความสำคัญสูงสุดอย่างเป็นทางการ[23] 'กลยุทธ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น' ดูเหมือนจะให้ผลลัพธ์เมื่อได้คะแนน CPI จากอันดับที่ 105 เป็น 60 ในเวลาเพียงสองปี[24]

ในประเทศแถบละตินอเมริกาอนุญาตให้มีการทุจริตอันเป็นผลมาจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของสถาบัน ในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกามีความรู้สึกไว้วางใจในหมู่คนแปลกหน้าค่อนข้างมากซึ่งไม่พบในประเทศแถบละตินอเมริกา ในประเทศลาตินอเมริกาไม่มีความไว้วางใจนี้ในขณะที่บรรทัดฐานทางสังคมบอกเป็นนัยว่าไม่มีคนแปลกหน้ารับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีหรือความสุขของคนแปลกหน้าอีกคน แต่ความไว้วางใจนั้นพบได้ในคนรู้จัก คนรู้จักได้รับการปฏิบัติด้วยความไว้วางใจและความเคารพซึ่งเป็นระดับความไว้วางใจที่ไม่พบในหมู่คนรู้จักในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา นี่คือสิ่งที่อนุญาตให้มีการคอร์รัปชั่นในประเทศละตินอเมริกา หากมีความไว้วางใจในฝ่ายบริหารมากพอที่จะไม่มีใครทรยศต่อส่วนที่เหลือนโยบายที่ทุจริตจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ในสหรัฐอเมริกา,สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีความไว้วางใจที่แข็งแกร่งเพียงพอในหมู่สมาชิกของฝ่ายบริหารที่จะยอมให้มีการทุจริต ในประเทศแถบลาตินอเมริกามีค่านิยมในความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นซึ่งรวมถึงคนรู้จักซึ่งแตกต่างจากในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่รวมคนรู้จักไว้ด้วย[25]

สาเหตุ[ แก้ไข]

ต่อR. Klitgaard [26]การคอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นหากผลได้จากการทุจริตมากกว่าโทษคูณด้วยความเป็นไปได้ที่จะถูกจับและดำเนินคดี:

ผลประโยชน์จากการทุจริต> บทลงโทษ×โอกาสที่จะถูกจับและดำเนินคดี

Klitgaard ยังได้กำหนดสูตรเชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นว่าปริมาณการทุจริตขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 ประการ ได้แก่ การผูกขาด (M) ในการจัดหาสินค้าหรือบริการดุลยพินิจ (D) ของซัพพลายเออร์และความรับผิดชอบและความโปร่งใสของซัพพลายเออร์ (A) ให้กับผู้อื่น จำนวนคอร์รัปชั่น (C) สามารถแสดงเป็น: [27] : 26

C = M + D - ก.

เนื่องจากการผูกขาดและการใช้ดุลยพินิจในระดับสูงพร้อมกับความโปร่งใสในระดับต่ำจึงไม่นำไปสู่การทุจริตโดยอัตโนมัติตัวแปรที่สี่ของ "คุณธรรม" หรือ "ความซื่อสัตย์" จึงถูกนำมาใช้โดยคนอื่น ๆ มิติทางศีลธรรมมีองค์ประกอบที่อยู่ภายในและหมายถึง "ปัญหาทางความคิด" และองค์ประกอบภายนอกที่อ้างถึงสถานการณ์เช่นความยากจนค่าตอบแทนไม่เพียงพอสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมและขั้นตอนที่ใช้ไม่ได้หรือซับซ้อนเกินไปซึ่งทำให้ผู้คนเสียศีลธรรมและให้พวกเขาค้นหา "ทางเลือกอื่น" แนวทางแก้ไข [28]ดังนั้นสมการ Klitgaard ที่แก้ไขแล้วคือ

ระดับการทุจริต = การผูกขาด + ดุลพินิจ - ความโปร่งใส - คุณธรรม

จากการศึกษาสำรวจในปี 2017 พบว่าปัจจัยต่อไปนี้เป็นสาเหตุของการคอร์รัปชั่น: [29]

 • ความโลภของเงินความปรารถนา
 • ระดับที่สูงขึ้นของตลาดและการผูกขาดทางการเมือง
 • ประชาธิปไตยในระดับต่ำการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองที่อ่อนแอและความโปร่งใสทางการเมืองต่ำ
 • ระบบราชการในระดับที่สูงขึ้นและโครงสร้างการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • เสรีภาพสื่อมวลชนต่ำ
 • เสรีภาพทางเศรษฐกิจต่ำ
 • การแบ่งแยกชาติพันธุ์ขนาดใหญ่และการเล่นพรรคเล่นพวกในกลุ่มระดับสูง
 • ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
 • ความยากจน
 • ความไม่มั่นคงทางการเมือง
 • สิทธิ์ในทรัพย์สินที่อ่อนแอ
 • การติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทุจริต
 • การศึกษาระดับต่ำ
 • ขาดความมุ่งมั่นต่อสังคม
 • ครอบครัวฟุ่มเฟือย

มีข้อสังเกตว่าในการเปรียบเทียบประเทศที่เสียหายที่สุดกับประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดกลุ่มในอดีตประกอบด้วยประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากและกลุ่มหลังประกอบด้วยประเทศที่มีความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับสูง [30]

ในภาคต่างๆ[ แก้]

คอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือแม้แต่องค์กรพัฒนาเอกชน (โดยเฉพาะในภาครัฐ) อย่างไรก็ตามเฉพาะในสถาบันที่มีการควบคุมตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่มีผลประโยชน์ของสาธารณชน (เจ้าของ) ในการพัฒนากลไกภายในเพื่อต่อสู้กับการทุจริตที่ใช้งานหรือแฝงในขณะที่ในอุตสาหกรรมเอกชนและในองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มีการควบคุมสาธารณะ ดังนั้นผลกำไรของนักลงทุนของเจ้าของหรือผู้ให้การสนับสนุนจึงเป็นปัจจัยหลักที่เด็ดขาด

ภาครัฐ / ภาคประชาชน[ แก้]

การคอร์รัปชั่นสาธารณะรวมถึงการทุจริตของกระบวนการทางการเมืองและของหน่วยงานของรัฐเช่นคนเก็บภาษีและตำรวจตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดสรรเงินสาธารณะสำหรับการทำสัญญาการให้เงินช่วยเหลือและการจ้างงาน การวิจัยล่าสุดของธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจด้านนโยบาย (เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งหรือข้าราชการ) อาจมีความสำคัญในการกำหนดระดับการทุจริตเนื่องจากสิ่งจูงใจที่ผู้กำหนดนโยบายต่างเผชิญ [31]

ภายในระบบการเมือง[ แก้]

การ์ตูนการเมืองจากHarper's Weeklyวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2421 แสดงให้เห็นถึงนายคาร์ลชูร์ซรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐที่สอบสวนสำนักอินเดียที่กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐ คำบรรยายต้นฉบับของการ์ตูนเรื่องนี้คือ: "เลขาธิการของการสืบสวนภายในอินเดียบูรียูให้เหตุผลของเขาและให้พวกเขาตามกำหนด"

การคอร์รัปชั่นทางการเมืองคือการใช้อำนาจสาธารณะสำนักงานหรือทรัพยากรในทางที่ผิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยการขู่กรรโชกชักชวนหรือเสนอสินบน นอกจากนี้ยังสามารถใช้รูปแบบของผู้ดำรงตำแหน่งที่ดำรงตนในตำแหน่งโดยการซื้อคะแนนเสียงโดยการออกกฎหมายที่ใช้เงินของผู้เสียภาษี[32]หลักฐานชี้ให้เห็นว่าการคอร์รัปชั่นอาจส่งผลทางการเมือง - โดยประชาชนที่ถูกขอสินบนมีโอกาสน้อยที่จะระบุในประเทศหรือภูมิภาคของตน[33]

การกระทำทางการเมืองของการรับสินบน (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) เป็นรูปแบบการคอร์รัปชั่นทางการเมืองที่รู้จักกันดีและในปัจจุบันเป็นการใช้อำนาจของนักการเมืองอย่างไร้ศีลธรรมและผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเงินทุนสำหรับโครงการสาธารณะถูกส่งไปในทางที่ผิดโดยเจตนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลประโยชน์ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบของบุคคลที่เสียหายและพวกพ้องของพวกเขา ในบางกรณีสถาบันของรัฐถูก "เปลี่ยนตำแหน่ง" หรือถูกโยกย้ายออกจากอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่อื่นซึ่งมักจะทุจริต [34]ดูState Captureด้วย

เคานาส "Golden Toilet"

กรณีห้องน้ำเคานาสสีทองเป็นเรื่องอื้อฉาวลิทัวเนียที่สำคัญ ในปี 2009 เทศบาลเมืองเคานาส (นำโดยนายกเทศมนตรี Andrius Kupčinskas) สั่งให้เปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์เป็นห้องน้ำกลางแจ้งในราคา 500,000 litai (ประมาณ 150,000 ยูโร) นอกจากนี้ยังต้องใช้เงิน 5,000 litai (1,500 ยูโร) ในค่าบำรุงรักษารายเดือน[35]ในเวลาเดียวกันกับที่ "Golden Toilet" ของ Kaunas ถูกสร้างขึ้นสโมสรเทนนิสKėdainiaiได้รับโซลูชันที่คล้ายกันมาก แต่มีขั้นสูงกว่าในราคา 4,500 ยูโร[35]เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงของห้องน้ำกลางแจ้งจึงมีชื่อเล่นว่า "Golden Toilet" แม้จะมีการลงทุน แต่ "ห้องน้ำทองคำ" ยังคงปิดอยู่เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากความผิดปกติและเป็นเรื่องของการสอบสวนการต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานเกี่ยวกับผู้ที่สร้างมันขึ้นมาและ[35]เทศบาลในพื้นที่ถึงกับพิจารณารื้อถอนอาคารเมื่อถึงจุดหนึ่ง[36]กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อห้องน้ำได้รับโทษจำคุกหลายประเภทในข้อหาประมาทเลินเล่อการใช้อำนาจในทางที่ผิดและการปลอมแปลงเอกสารในคดีในศาลปี 2555 แต่ถูกหักล้างข้อหาทุจริตและได้รับค่าชดเชยซึ่งผลักดันการก่อสร้างทั้งหมด ต้นทุนและการสูญเสียทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามมาเป็น 352,000 ยูโร

แหล่งข่าวหลายแห่งยกย่องว่าพรรคประชาชนสเปน - Partido Popular - เป็นพรรคที่มีการทุจริตมากที่สุดในยุโรปโดยมีการคอร์รัปชั่นมูลค่าปีละประมาณ 45 พันล้านยูโร [37]

7 กรกฏาคมปี 2020 คาร์เนกีบริจาคเพื่อสันติภาพนานาชาติ , ถังคิดว่าทั่วโลกออกรายงานที่อ้างว่าเมืองมิเรตส์ที่ดูไบ , ของการเป็น Enabler ของการทุจริตทั่วโลกอาชญากรรมและกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยระบุว่านักทุจริตและอาชญากรระดับโลกไม่ว่าจะดำเนินการผ่านหรือจากดูไบ เมืองนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่าสวรรค์สำหรับการฟอกเงินตามการค้าเนื่องจากมีพื้นที่ให้กับเขตการค้าเสรีโดยมีกฎหมายกำกับดูแลและการบังคับใช้ศุลกากรน้อยที่สุด [38]

ภายในตำรวจ[ แก้]

การทุจริตของตำรวจเป็นรูปแบบเฉพาะของการประพฤติมิชอบของตำรวจที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินผลประโยชน์ส่วนตัวความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ติดตามหรือเลือกติดตามการสืบสวนหรือจับกุมหรือลักษณะของ " เส้นสีน้ำเงินบาง ๆ " ซึ่งมีการบังคับ สมาชิกสมรู้ร่วมคิดในการปกป้องสมาชิกคนอื่น ๆ จากความรับผิดชอบ การคอร์รัปชั่นของตำรวจรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยคือการเรี่ยไรหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่รายงานเรื่องยาเสพติดหรือการค้าประเวณีหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในอเมริกาการคอร์รัปชั่นของตำรวจอีกรูปแบบหนึ่งคือเมื่อกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดผิวขาวเช่นนีโอนาซีสกินเฮดหรือคูคลักซ์แคลนรับสมัครสมาชิกผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าสู่ตำแหน่งของพวกเขาหรือสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมหน่วยงานตำรวจท้องถิ่นเพื่อปราบปรามชนกลุ่มน้อยและส่งเสริมอำนาจสูงสุดของคนผิวขาวอย่างลับๆ[39]

อีกตัวอย่างหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหยามตำรวจจรรยาบรรณเพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผู้ต้องสงสัยตัวอย่างเช่นผ่านการใช้งานของการล่วงละเมิดการเฝ้าระวัง , สารภาพบังคับและ / หรือหลักฐานปลอม น้อยครั้งนักที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมด้วยตนเองโดยเจตนาและเป็นระบบ ในเมืองใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่มีส่วนกิจการภายในเพื่อตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของตำรวจที่น่าสงสัย หน่วยงานที่คล้ายกัน ได้แก่ อังกฤษร้องเรียนคณะกรรมาธิการตำรวจเอก

ในระบบตุลาการ[ แก้ไข]

ในภาพเฟรสโกยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเรื่อง The Good and the Bad Judge ( Monsaraz , Portugal ) ผู้พิพากษาที่ไม่ดีซึ่งมีภาพสองหน้าแสดงให้เห็นว่ารับสินบน: ขุนนางทางด้านขวาเสนอเหรียญทองให้เขาจากกระเป๋าเงินและวิลลินทางด้านซ้าย ทำให้เขามีคู่ของนกกระทา

การทุจริตในกระบวนการยุติธรรมหมายถึงการประพฤติมิชอบของผู้พิพากษาโดยการรับหรือให้สินบนการตัดสินอาชญากรที่ถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมอคติในการรับฟังและตัดสินข้อโต้แย้งและการประพฤติมิชอบอื่น ๆ การทุจริตในกระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการได้โดยอัยการและทนายฝ่ายจำเลย ตัวอย่างของการประพฤติมิชอบในการฟ้องร้องอาจเป็นนักการเมืองหรือหัวหน้าอาชญากรรมที่ติดสินบนอัยการเพื่อเปิดการสอบสวนและฟ้องร้องนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือหัวหน้าอาชญากรรมคู่แข่งเพื่อทำร้ายการแข่งขัน [40]ตัวอย่างของการประพฤติมิชอบของทนายความจะเป็นทนายความฝ่ายจำเลยที่ปฏิเสธที่จะเป็นตัวแทนของลูกค้าในเรื่องการเมืองหรือแรงจูงใจระดับมืออาชีพ [41]

การคอร์รัปชั่นของฝ่ายตุลาการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหลายประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านและกำลังพัฒนาเนื่องจากงบประมาณถูกควบคุมโดยผู้บริหารเกือบทั้งหมด ประเด็นหลังนี้ทำลายการแบ่งแยกอำนาจเนื่องจากเป็นการสร้างการพึ่งพาทางการเงินที่สำคัญของฝ่ายตุลาการ การกระจายความมั่งคั่งแห่งชาติที่เหมาะสมรวมทั้งการใช้จ่ายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเป็นไปตามเศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ

สิ่งสำคัญคือต้องแยกความแตกต่างระหว่างสองวิธีการทุจริตของตุลาการ: รัฐบาล (ผ่านการวางแผนงบประมาณและสิทธิพิเศษต่างๆ) และของเอกชน [42]การทุจริตในกระบวนการยุติธรรมอาจเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดให้หมดไปแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว [43] การคอร์รัปชั่นในกระบวนการยุติธรรมยังเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจโดยใช้แขนตุลาการของรัฐบาลเพื่อกดขี่ฝ่ายค้านในความเสียหายของรัฐ

ภายในกองทหาร[ แก้]

การทุจริตทางทหารหมายถึงการใช้อำนาจโดยมิชอบของสมาชิกในกองกำลังเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของทหารหรือทหาร รูปแบบหนึ่งของการทุจริตทหารในกองกำลังสหรัฐเป็นทหารทหารได้รับการส่งเสริมในตำแหน่งหรือถูกได้รับการรักษาที่ดีกว่าเพื่อนร่วมงานของพวกเขาโดยเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาแข่งขัน , รสนิยมทางเพศ , เชื้อชาติ , เพศ , ความเชื่อทางศาสนา , ระดับชั้นทางสังคมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงแม้จะมีบุญคุณก็ตาม[44]นอกจากนั้นกองทัพสหรัฐฯยังมีกรณีเจ้าหน้าที่ทำร้ายทางเพศเพื่อนเจ้าหน้าที่อีกหลายครั้งและในหลายกรณีมีข้อกล่าวหาว่ามีการปกปิดการโจมตีหลายครั้งและเหยื่อถูกบีบบังคับให้นิ่งเฉยโดยเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันหรือ อันดับที่สูงขึ้น[45]

ตัวอย่างของการทุจริตทหารอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจของตำแหน่งของพวกเขาที่จะกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่น skimming ซัพพลายจิสติกส์เช่นอาหาร, ยา, น้ำมันเชื้อเพลิง, เกราะหรืออาวุธไปขายในท้องถิ่นตลาดสีดำ [46] [47]นอกจากนี้ยังมีกรณีของเจ้าหน้าที่ทหาร, การให้บริการอุปกรณ์และการสนับสนุนการต่อสู้เพื่อองค์กรอาชญากรรม , บริษัท ส่วนตัวของกองทัพและกลุ่มก่อการร้ายโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของพวกเขา[48]ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงมีกองกำลังตำรวจทหารเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติตามกฎหมายและความประพฤติของประเทศนั้น ๆ แต่ในบางครั้งตำรวจทหารก็มีระดับการทุจริตเสียเอง [49]

ด้านการดูแลสุขภาพ[ แก้ไข]

การทุจริตการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวตามที่กำหนดโดยTransparency International [50]เป็นระบบในภาคส่วนสุขภาพ ลักษณะของระบบสุขภาพที่มีการให้บริการอย่างเข้มข้นอำนาจในการตัดสินใจที่สูงของสมาชิกในการควบคุมอุปทานและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นต่ำเป็นกลุ่มดาวที่แน่นอนของตัวแปรที่ Klitgaard อธิบายซึ่งขึ้นอยู่กับการทุจริต [27] : 26

การทุจริตในการดูแลสุขภาพเป็นอันตรายมากกว่าในภาคส่วนอื่น ๆ เนื่องจากมีผลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างแท้จริง[51]เป็นที่แพร่หลายและยังไม่ค่อยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เกี่ยวกับหัวข้อนี้และในปี 2019 ยังไม่มีหลักฐานว่าอะไรจะช่วยลดการคอร์รัปชั่นในภาคสุขภาพได้[52]การคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในภาคเอกชนและสาธารณสุขและอาจดูเหมือนเป็นการลักขโมยการยักยอกการเล่นพรรคเล่นพวกการติดสินบนจนถึงการขู่กรรโชกหรือมีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม[53]และเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ในภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในการให้บริการการจัดซื้อการก่อสร้างและการจ้างงาน ในปี 2019 Transparency International ได้อธิบายถึง 6 วิธีการทุจริตในการให้บริการที่พบบ่อยที่สุดดังต่อไปนี้: การขาดงาน, การจ่ายเงินอย่างไม่เป็นทางการจากผู้ป่วย, การยักยอก, การให้บริการที่สูงเกินจริงและค่าบริการ, การเล่นพรรคเล่นพวกและการจัดการข้อมูล (การเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการที่ไม่เคยส่งหรือทำ) [54]

คอร์รัปชั่นขององค์กร[ แก้]

สำนักงานใหญ่ Petrobras ในเมืองริโอเดอจาเนโร

ในอาชญวิทยา , องค์กรอาชญากรรมหมายถึงการก่ออาชญากรรมทั้งโดยบริษัท (เช่นองค์กรธุรกิจที่มีบุคลิกกฎหมายแยกจากบุคคลธรรมดาที่จัดการกิจกรรม) หรือโดยบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามของ บริษัท หรือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ (ดูชะลอ ความรับผิดและความรับผิดขององค์กร ) พฤติกรรมเชิงลบบางอย่างของ บริษัท อาจไม่เป็นความผิดทางอาญา กฎหมายแตกต่างกันไประหว่างเขตอำนาจศาล ยกตัวอย่างเช่นบางประเทศอนุญาตให้ค้าภายใน

Petroleo Brasileiro SA - Petrobrasที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเพียงแค่Petrobras ( โปรตุเกสอ่าน:  [ˌpɛtɾobɾas] ) เป็นกึ่งสาธารณะบราซิลบรรษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสำนักงานใหญ่อยู่ในริโอเดอจาเนโร , บราซิลชื่อของ บริษัท แปลว่าบราซิลปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่น - Petrobras บริษัท ฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 58 ใน 2016 Fortune Global 500รายการ[55]กำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดขององค์กรและทางการเมืองและการทุจริต[56]

Odebrechtเป็นบราซิลเอกชนกลุ่ม บริษัท ในเครือประกอบด้วยธุรกิจในสาขาวิศวกรรมอสังหาริมทรัพย์ , ก่อสร้าง,สารเคมีและปิโตรเคมีบริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี 2487 ใน Salvador da Bahiaโดย Norberto Odebrechtปัจจุบัน บริษัท ตั้งอยู่ในอเมริกาใต้อเมริกากลางอเมริกาเหนือแคริบเบียนแอฟริกายุโรปและตะวันออกกลาง บริษัท ชั้นนำของมันคือนอร์เบอร์โต้โอดเบร ค์ Construtora  [ PT ] [57] Odebrecht เป็นหนึ่งใน บริษัท ก่อสร้างระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด 25 แห่งและนำโดยตระกูล Odebrecht

ในปี 2559 ผู้บริหารของ บริษัท ได้รับการตรวจสอบระหว่างOperation Car Wash ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเรื่องการให้สินบนขององค์กร Odebrecht แก่ผู้บริหารของ Petrobras เพื่อแลกเปลี่ยนกับสัญญาและอิทธิพล [58] [59] [56] Operation Car Wash คือการฟอกเงินทางอาญาอย่างต่อเนื่องและการให้สินบนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนอาชญากรรมขององค์กรที่ดำเนินการโดยFederal Police of Brazilสาขา Curitiba และได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาSérgio Moroตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2014 [ 60] [61] [62] [56]

ในระบบการศึกษา[ แก้]

การทุจริตทางการศึกษาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การทุจริตในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการทุจริตมากที่สุดในภาคการศึกษา[63]ความพยายามล่าสุดในบางประเทศเช่นรัสเซียและยูเครนเพื่อยับยั้งการทุจริตในการรับสมัครผ่านการยกเลิกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและการแนะนำการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานได้พบกับฟันเฟืองจากส่วนหนึ่งของสังคม[64]ในขณะที่คนอื่น ๆ ชื่นชมการเปลี่ยนแปลง . บัตรกำนัลสำหรับผู้เข้ามหาวิทยาลัยไม่เคยปรากฏ[65]ต้นทุนของการคอร์รัปชั่นนั้นขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน[65]

การทุจริตเฉพาะถิ่นในสถาบันการศึกษานำไปสู่การก่อตัวของลำดับชั้นการทุจริตที่ยั่งยืน[66] [67] [68]ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาในรัสเซียมีความแตกต่างจากการติดสินบนอย่างกว้างขวาง แต่การคอรัปชั่นในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีการฉ้อโกงจำนวนมาก[69] [70]สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างด้วยพื้นที่สีเทาและการทุจริตของสถาบันในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา[71] [72]ระบอบเผด็จการรวมทั้งในอดีตสาธารณรัฐโซเวียตสนับสนุนให้มีการทุจริตทางการศึกษาและควบคุมมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง[73]นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับรัสเซีย[74]ยูเครน[75]และระบอบการปกครองของเอเชียกลาง[76]ท่ามกลางคนอื่น ๆ. ประชาชนทั่วไปตระหนักดีถึงการคอร์รัปชั่นระดับสูงในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวมถึงขอบคุณสื่อมวลชน[77] [78]การศึกษาระดับปริญญาเอกไม่มีข้อยกเว้นโดยมีวิทยานิพนธ์และปริญญาเอกพร้อมจำหน่ายรวมทั้งสำหรับนักการเมืองด้วย[79]รัฐสภารัสเซียมีชื่อเสียงในเรื่อง ส.ส. "มีการศึกษาสูง" [80]การคอร์รัปชั่นระดับสูงเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแยกตัวออกจากอดีตสตาลินนิสต์ของพวกเขาได้มากกว่าระบบราชการ[81]และการขาดความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน[82] ใช้วิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการทุจริตการศึกษา[83]แต่หัวข้อนี้ยังคงไม่ได้รับการเอาใจใส่จากนักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ ในสังคมและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งการทุจริตด้านการศึกษายังคงเป็นเรื่องต้องห้าม ในบางประเทศเช่นบางประเทศในยุโรปตะวันออกบางประเทศบอลข่านและบางประเทศในเอเชียการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นบ่อยในมหาวิทยาลัย [84]ซึ่งอาจรวมถึงการให้สินบนเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบราชการและการติดสินบนคณะเพื่อรับเกรด [84] [85]ความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นเช่นการรับเงินสินบนเพื่อแลกกับเกรดจะลดลงหากแต่ละคนมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่รังเกียจอย่างมากนั่นคือการละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมและหากพวกเขากลัวการลงโทษเกี่ยวกับความรุนแรงและความน่าจะเป็นของการคว่ำบาตร [85]

ภายในสหภาพแรงงาน[ แก้ไข]

Teamsters ( International Brotherhood of Teamsters ) เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้กระบวนการRICOทางแพ่ง สำหรับทศวรรษที่ผ่านมาคนขับรถบรรทุกได้รับการควบคุมอย่างมีนัยสำคัญโดยLa Cosa Nostra ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2500 ประธานาธิบดี Teamster สี่ในแปดคนถูกฟ้องร้อง แต่สหภาพยังคงถูกควบคุมโดยองค์กรอาชญากรรม รัฐบาลกลางประสบความสำเร็จในการกำจัดอิทธิพลทางอาญาออกจากสหภาพสมาชิก 1.4 ล้านคนนี้โดยใช้กระบวนการทางแพ่ง [86]

ในศาสนา[ แก้]

ประวัติศาสตร์ของศาสนามีตัวอย่างมากมายของผู้นำศาสนาที่เรียกร้องให้มีการทุจริตในการปฏิบัติทางศาสนาและสถาบันในสมัยของพวกเขา ผู้เผยพระวจนะชาวยิวอิสยาห์และอาโมสตำหนิการก่อตั้งอาณาจักรยูเดียโบราณที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามอุดมคติของโทราห์ได้[87]ในพันธสัญญาใหม่ , พระเยซูกล่าวหาว่าสถานประกอบการ rabbinical ของเวลาที่เขาแกล้งทำต่อไปนี้เฉพาะส่วนพระราชพิธีของโตราห์และละเลยองค์ประกอบที่สำคัญมากขึ้นของความยุติธรรมความเมตตาและความสัตย์ซื่อ[88]คอร์รัปชั่นเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งในระหว่างการโต้เถียงเรื่องการลงทุน. ใน 1517 มาร์ตินลูเธอร์กล่าวหาว่าคริสตจักรคาทอลิกของการทุจริตอย่างกว้างขวางรวมทั้งการขายหวานหู [89]

ในปี 2015 มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันศาสตราจารย์เควินเอ็ม Kruseก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ที่ผู้นำทางธุรกิจในปี 1930 และปี 1940 ได้ร่วมมือกับบาทหลวงรวมทั้งเจมส์ดับเบิลยู Fifield จูเนียร์ในการพัฒนาและส่งเสริมการใหม่อธิบายหรือแปลวิธีการที่พระคัมภีร์ที่จะยกเลิกการเน้นสังคม พระกิตติคุณและเน้นหัวข้อต่างๆเช่นความรอดของแต่ละบุคคลมีความสอดคล้องกับองค์กรอิสระมากขึ้น [90]

แน่นอนว่าผู้นำทางธุรกิจทำงานเพื่อ " สินค้า " ด้วยตัวเองมานานแล้วผ่านการจัดสรรศาสนา ในองค์กรต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณกลุ่มอาหารเช้าสำหรับการอธิษฐานและมูลนิธิเสรีภาพพวกเขาได้เชื่อมโยงระบบทุนนิยมกับศาสนาคริสต์และในขณะเดียวกันก็เปรียบรัฐสวัสดิการกับลัทธินอกศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้า [91]

ในทางปรัชญา[ แก้]

อาร์เธอร์โชเพนเฮาเออร์นักปรัชญาชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 19 ยอมรับว่านักวิชาการรวมถึงนักปรัชญาอยู่ภายใต้แหล่งที่มาของการทุจริตเช่นเดียวกับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ เขาสร้างความแตกต่างให้กับนักปรัชญา "มหาวิทยาลัย" ที่ทุจริตซึ่ง "ความกังวลที่แท้จริงคือการได้รับเครดิตจากการดำรงชีวิตที่สุจริตสำหรับตัวเองและ ... เพื่อให้ได้รับการยกย่องในสายตาของสาธารณชน" [92]จากนักปรัชญาของแท้ซึ่งมีแรงจูงใจเพียงอย่างเดียว คือการค้นพบและเป็นพยานถึงความจริง

การเป็นปราชญ์กล่าวคือผู้รักปัญญา (สำหรับปัญญานั้นไม่มีอะไรนอกจากความจริง) มนุษย์จะรักความจริงไม่เพียงพอเท่าที่จะเข้ากันได้กับความสนใจของตนเองด้วยเจตจำนงของ ผู้บังคับบัญชาของเขาด้วยความเชื่อของคริสตจักรหรือด้วยอคติและรสนิยมของคนรุ่นเดียวกันของเขา ตราบเท่าที่เขาพอใจกับตำแหน่งนี้เขาเป็นเพียงφίλαυτος [ผู้รักตนเอง] ไม่ใช่φιλόσοφος [ผู้รักสติปัญญา] สำหรับตำแหน่งเกียรติยศนี้ได้รับการคิดขึ้นอย่างดีและชาญฉลาดโดยระบุว่าเราควรรักความจริงอย่างจริงจังและสุดใจด้วยเหตุนี้โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สงวนไว้เหนือสิ่งอื่นใดและหากจำเป็นจะต้องอยู่ในการต่อต้านสิ่งอื่นใด ตอนนี้เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าสติปัญญากลายเป็นอิสระและในสถานะนี้มันไม่ได้รู้หรือเข้าใจความสนใจอื่นใดนอกจากความจริง[93]

อาวุธเป็นเงินสด[ แก้ไข]

"อาวุธเป็นเงินสด" สามารถทำได้โดยพ่อค้าอาวุธที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ บริษัท หรือรัฐกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยถือว่าเป็นเพียงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีเท่านั้นและไม่ใช่ญาติหรือพันธมิตรทางการเมืองจึงทำให้พวกเขาไม่ดีไปกว่านักวิ่งปืนทั่วไป ผู้ลักลอบค้าอาวุธซึ่งเป็นผู้ค้าอาวุธอยู่แล้วอาจทำงานให้กับพวกเขาในภาคพื้นดินหรือด้วยการขนส่งเงินมักจะซักประวัติและมักจะถูกทำลาย [94] มักจะละเมิดกฎหมายสหประชาชาติระดับชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ[94] การชำระเงินอาจเป็นวิธีแปลก ๆ หรือโดยอ้อมเช่นอาวุธที่จ่ายในสัญญาน้ำมันหลังสงครามการเป็นเจ้าของโรงแรมหลังสงครามเพชรแห่งความขัดแย้งหุ้นของ บริษัท หรือสัญญาระยะยาวหลังสงครามของ Superfus [ต้องการคำชี้แจง ]สัญญาในอนาคตระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ...

ในปี 2549 Transparency International ได้จัดอันดับให้แองโกลาอยู่ในระดับต่ำ 142 จาก 163 ประเทศในดัชนีการรับรู้การทุจริตรองจากเวเนซุเอลาและก่อนหน้าสาธารณรัฐคองโกด้วยคะแนน 2.2 [95] [96]แองโกลาอยู่ในอันดับที่ 168 (จาก 178 ประเทศ) ในดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ Transparency International โดยได้รับ 1.9 จากระดับ 0 ถึง 10 [97]ในดัชนีการกำกับดูแลทั่วโลกประจำปี 2552 ของธนาคารโลกแองโกลาได้ประเมินด้านการกำกับดูแลทั้ง 6 ด้านได้แย่มาก ในขณะที่คะแนนด้านเสถียรภาพทางการเมืองเพิ่มขึ้นเป็น 35.8 ในปี 2552 (ในระดับ 100 คะแนน) จาก 19.2 ในปี 2547 แองโกลาได้รับคะแนนต่ำโดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบมาตรฐานการกำกับดูแลและหลักนิติธรรม คะแนนคอร์รัปชั่นลดลงจากระดับต่ำสุด 6.3 ในปี 2547 เหลือ 5.2 ในปี 2552 [98] [99]

ประเทศนี้ได้รับการยกย่องว่าไม่ดีและการคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเลวร้ายแม้จะมีความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมน้ำมันเกิดขึ้นก็ตาม [98]

เรื่องMitterrand – Pasquaหรือที่รู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการในชื่อAngolagateเป็นเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขายและการขนส่งอาวุธที่เป็นความลับและผิดกฎหมายจากประเทศในยุโรปกลางไปยังรัฐบาลแองโกลาโดยรัฐบาลฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ 1990 นำไปสู่การจับกุมและการดำเนินการของศาลในช่วงทศวรรษ 2000 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธอย่างผิดกฎหมายให้กับแองโกลาแม้จะมีการคว่ำบาตรของสหประชาชาติโดยมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในฝรั่งเศสและที่อื่น ๆ ที่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากน้ำมันของแองโกลาอย่างไม่เหมาะสม เรื่องอื้อฉาวดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหลายคนในการเมืองฝรั่งเศสในเวลาต่อมา[98]

42 บุคคลซึ่งรวมถึง 42 คนรวมทั้ง Jean-Christophe มิตฌาค Attali , ชาร์ลส์ Pasquaและจีนชาร์ลมาร์เคีย นี , ปิแอร์ฟอลคอน Arcadi Gaydamak , พอลลูปสุลิตเซอร์ , สหภาพเพื่อขบวนการประชาชนรองGeorges ตะกี้ , ฟิลิปป์ Courroye  [ FR ]บุตรชายของFrançoisมิตและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฝรั่งเศสมหาดไทยถูกตั้งข้อหากล่าวหาผิดหรือตัดสินลงโทษด้วยอาวุธผิดกฎหมายการซื้อขายภาษี การฉ้อโกงการยักยอกการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ[98] [100] " [101]

ทรัพยากรธรรมชาติ[ แก้]

ภายในประเทศที่มีประชาธิปไตยน้อยการมีทรัพยากรเช่นเพชรทองน้ำมันและป่าไม้เพิ่มความชุกของการคอร์รัปชั่น และปราบปรามการทุจริตรวมถึงการทุจริตอุตสาหกรรมประกอบด้วยสินบนขนาดใหญ่เช่นเดียวกับความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นลอบล่าสัตว์ไถ่สวนเรนเจอร์ที่จะเพิกเฉยต่อการรุกล้ำ การมีอยู่ของการสกัดและการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับการคอร์รัปชั่นในขณะที่การส่งออกแร่ทำให้เกิดการคอรัปชั่นในประเทศที่ยากจนกว่าเท่านั้น ในประเทศที่ร่ำรวยกว่าการส่งออกแร่เช่นทองคำและเพชรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นที่ลดลง International Extractive Industries Transparency Initiativeพยายามสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกำกับดูแลก๊าซน้ำมันและแร่ธาตุที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปที่การจัดการรายได้จากทรัพยากรเหล่านี้ของรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าใด ๆ อาจได้รับผลกระทบจากการทุจริตรวมทั้งน้ำเพื่อการชลประทานที่ดินสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ป่าล่าสัตว์และตัดไม้และการประมง [102]

การมีอยู่หรือการรับรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นยังทำลายการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม ในเคนยาเกษตรกรตำหนิผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ดีเนื่องจากการคอร์รัปชั่นดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่จะดำเนินมาตรการอนุรักษ์ดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหาร ในเบนิน, ความไม่ไว้วางใจของรัฐบาลเนื่องจากการทุจริตการรับรู้นำไปสู่เกษตรกรรายย่อยที่จะปฏิเสธการปรับตัวของมาตรการที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ [102]

วิธีการ[ แก้ไข]

ในการคอร์รัปชั่นเชิงระบบและการคอร์รัปชั่นที่ยิ่งใหญ่จะมีการใช้วิธีการคอร์รัปชั่นหลายวิธีพร้อมกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกัน [103]

การติดสินบน[ แก้ไข]

ใบปลิวการเลือกตั้งที่มีเงินเป็นหลัก

การติดสินบนเกี่ยวข้องกับการใช้ของขวัญและความช่วยเหลืออย่างไม่เหมาะสมเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันสินบนหรือในตะวันออกกลางเป็นเงินรางวัล มันเป็นรูปแบบทั่วไปของการคอร์รัปชั่น ประเภทของบุญให้มีความหลากหลายและอาจรวมถึงเงิน , ของขวัญ , อสังหาริมทรัพย์ , โปรโมชั่น , บริการทางเพศ , ผลประโยชน์ของพนักงาน , หุ้นของ บริษัท , สิทธิพิเศษ , ความบันเทิง , การจ้างงานและผลประโยชน์ทางการเมือง ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ได้รับอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การให้สิทธิพิเศษอย่างจริงจังไปจนถึงการเพิกเฉยหรือมองข้ามอาชญากรรม[104]

บางครั้งการติดสินบนอาจเป็นส่วนหนึ่งของการใช้การคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบเพื่อจุดจบอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการทุจริตต่อไป การติดสินบนสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ถูกแบล็กเมล์หรือขู่กรรโชกได้ง่ายขึ้น

การยักยอกการโจรกรรมและการฉ้อโกง[ แก้ไข]

การยักยอกและการโจรกรรมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถเข้าถึงเงินทุนหรือทรัพย์สินที่ควบคุมพวกเขาอย่างผิดกฎหมาย การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับการใช้การหลอกลวงเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าของเงินหรือทรัพย์สินมอบให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างเช่นการนำเงินของ บริษัท ไปใช้ในทางที่ผิดไปสู่ ​​"บริษัท เงา" (จากนั้นเข้าไปในกระเป๋าของพนักงานที่ทุจริต) การใช้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศการหลอกลวงการฉ้อโกงการเลือกตั้งและการทุจริตอื่น ๆ

รับสินบน[ แก้ไข]

การกระทำทางการเมืองของการรับสินบนคือเมื่อกองทุนที่มีไว้สำหรับโครงการสาธารณะมีเจตนาบิดเบือนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลที่ทุจริต

การขู่กรรโชกและแบล็กเมล์[ แก้ไข]

ในขณะที่การติดสินบนคือการใช้การชักจูงเชิงบวกเพื่อจุดมุ่งหมายในการทุจริตการขู่กรรโชกและการขู่กรรโชกศูนย์โดยใช้การคุกคาม นี่อาจเป็นการคุกคามความรุนแรงทางร่างกายหรือการจำคุกที่ผิดพลาดตลอดจนการเปิดเผยความลับของแต่ละบุคคลหรือการก่ออาชญากรรมก่อนหน้านี้

ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมดังกล่าวในฐานะผู้มีอิทธิพลที่ข่มขู่ว่าจะไปหาสื่อหากพวกเขาไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว (เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยรายอื่น) คุกคามเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการเปิดเผยความลับของพวกเขาหากพวกเขาไม่ลงคะแนนในลักษณะเฉพาะ หรือเรียกร้องเงินเพื่อแลกกับความลับอย่างต่อเนื่อง อีกตัวอย่างหนึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกคุกคามจากการสูญเสียงานจากผู้บังคับบัญชาหากพวกเขาดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่อไป

มีอิทธิพลต่อการเร่ขาย[ แก้]

การเร่ขายของอิทธิพลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในการใช้อิทธิพลของตนในรัฐบาลหรือการเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีอำนาจเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือการปฏิบัติตามสิทธิพิเศษโดยปกติจะเป็นการตอบแทนการจ่ายเงิน

เครือข่าย[ แก้ไข]

การสร้างเครือข่าย (ทั้งธุรกิจและส่วนบุคคล ) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้หางานในการได้เปรียบในการแข่งขันเหนือผู้อื่นในตลาดงาน แนวคิดคือการปลูกฝังความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายจ้างในอนาคตผู้เข้าร่วมคัดเลือกและคนอื่น ๆ โดยหวังว่าความรักส่วนตัวเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจ้างงานในอนาคต รูปแบบของการสร้างเครือข่ายนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นความพยายามที่จะทำลายกระบวนการจ้างงานอย่างเป็นทางการซึ่งผู้สมัครทุกคนจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความดีความชอบให้กับผู้คัดเลือก เครือข่ายถูกกล่าวหาว่าแสวงหาความได้เปรียบที่ไม่ได้รับการยกย่องจากผู้สมัครคนอื่น ๆ ข้อได้เปรียบที่ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนตัวมากกว่าการประเมินวัตถุประสงค์ใด ๆ ว่าผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่ง[105] [106]

ธนบัตรยูโรซ่อนอยู่ในแขนเสื้อ

การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ[ แก้ไข]

การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหมายถึงการใช้อำนาจและสิ่งอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่นผู้พิพากษายกฟ้องคดีอาญาอย่างไม่เหมาะสมหรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้ดุลยพินิจอนุญาตให้นำสารต้องห้ามผ่านท่าเรือ

เล่นพรรคเล่นพวกเล่นพรรคเล่นพวกและลูกค้านิยม[ แก้ไข]

เล่นพรรคเล่นพวก , การเล่นพรรคเล่นพวกและclientelismเกี่ยวข้องกับความนิยมของการไม่กระทำผิดการทุจริต แต่คนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเช่นเพื่อนสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกของสมาคม ตัวอย่างจะรวมถึงการจ้างหรือส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวหรือพนักงานให้มีบทบาทที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกับคุณโดยไม่คำนึงถึงความดีความชอบ [107]

ความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ[ แก้]

การคอร์รัปชั่นมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมากกับส่วนแบ่งการลงทุนภาคเอกชนและด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง [108]

การทุจริตลดผลตอบแทนของกิจกรรมการผลิต หากผลตอบแทนสู่การผลิตลดลงเร็วกว่าการกลับไปสู่การทุจริตและกิจกรรมแสวงหาค่าเช่าทรัพยากรจะหลั่งไหลจากกิจกรรมการผลิตไปสู่กิจกรรมคอร์รัปชั่นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะส่งผลให้สต็อกของปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้ลดลงเช่นทุนมนุษย์ในประเทศที่เสียหาย [108]

การคอร์รัปชั่นสร้างโอกาสสำหรับความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นลดการกลับมาของกิจกรรมการผลิตและด้วยเหตุนี้จึงทำให้กิจกรรมการแสวงหาผลประโยชน์และการทุจริตให้เช่ามีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โอกาสสำหรับความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่เพียง แต่สร้างความขุ่นมัวทางจิตใจให้กับผู้ด้อยโอกาส แต่ยังช่วยลดการเติบโตของผลผลิตการลงทุนและโอกาสในการทำงานอีกด้วย [108]

การป้องกัน[ แก้ไข]

ตามสมการของ Klitgaard ที่ได้รับการแก้ไข[28]ข้อ จำกัด ของการผูกขาดและการใช้ดุลพินิจของผู้กำกับดูแลบุคคลและความโปร่งใสในระดับสูงผ่านการกำกับดูแลที่เป็นอิสระโดยองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และสื่อรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ของประชาชนสามารถลดปัญหาได้ Djankov และนักวิจัยคนอื่น ๆ[109]ได้กล่าวถึงข้อมูลบทบาทในการต่อสู้กับการคอร์รัปชั่นอย่างเป็นอิสระโดยมีหลักฐานจากทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อสาธารณะมีความเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงความรับผิดชอบของสถาบันและขจัดการประพฤติมิชอบเช่นการซื้อคะแนนเสียง ผลกระทบที่น่าทึ่งเป็นพิเศษเมื่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับแหล่งรายได้หนี้สินและระดับทรัพย์สินของนักการเมืองแทนที่จะเป็นเพียงระดับรายได้ ควรกำจัดแง่มุมภายนอกที่อาจลดทอนศีลธรรม นอกจากนี้ประเทศควรสร้างวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมในสังคมโดยมีรัฐบาลเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเสริมสร้างศีลธรรมอันแท้จริง

ในปีพ. ศ. 2512 โดโรธีเดย์ผู้อนาธิปไตยคริสเตียน[a]โต้แย้งว่าพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาการละเมิดทางเศรษฐกิจเช่นการคอร์รัปชั่น เธอเขียนว่า[110]

โชคดีที่รัฐสันตะปาปาถูกแย่งชิงจากศาสนจักรในศตวรรษที่ผ่านมา แต่ยังคงมีปัญหาในการลงทุนของกองทุนของพระสันตปาปา เป็นความคิดที่น่ายินดีสำหรับฉันเสมอว่าถ้าเรามีความปรารถนาดีและยังไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขสำหรับการละเมิดทางเศรษฐกิจในเวลาของเราในครอบครัวของเราตำบลของเราและคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่โดยรวมพระเจ้าจะจัดการเรื่องต่างๆ และทำงานให้เรา

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม[ แก้]

การสร้างกลไกจากล่างขึ้นบนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมคุณค่าของความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อสู้กับการทุจริต ในปี 2012 การดำเนินงานของ "ศูนย์ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย (ALACs)" ในยุโรปได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนการร้องเรียนของพลเมืองเกี่ยวกับการกระทำทุจริตที่ได้รับและบันทึกไว้[111]และยังรวมถึงการพัฒนากลยุทธ์สำหรับ ธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่เต็มใจที่จะต่อต้านการทุจริต[112]

โครงการต่อต้านการทุจริต[ แก้]

ต่างประเทศเสียหาย Practices Act (FCPA, USA 1977) เป็นกฎหมายกระบวนทัศน์ต้นสำหรับหลายประเทศตะวันตกเช่นประเทศอุตสาหกรรมของOECDที่นั่นเป็นครั้งแรกที่วิธีการของตัวแทนหลักแบบเก่าถูกย้ายกลับโดยที่ส่วนใหญ่เป็นเหยื่อ (สังคมส่วนตัวหรือสาธารณะ) และสมาชิกที่ทุจริตแฝง (บุคคล) ได้รับการพิจารณาในขณะที่ส่วนที่ทุจริตที่ใช้งานอยู่ไม่ได้อยู่ในจุดเน้นของ การฟ้องร้องทางกฎหมาย. ประวัติการณ์กฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมโดยตรงประณามการทุจริตการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในความขัดแย้งกับกิจกรรมต่อต้านการติดสินบนของ World Bank และสปินออกองค์กรที่โปร่งใสนานาชาติ

ในช่วงต้นปี 1989 OECD ได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อสำรวจ "... แนวคิดพื้นฐานของการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นและการใช้อำนาจศาลของประเทศเกี่ยวกับความผิดที่กระทำในต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน" [113] ตามแนวคิด FCPA คณะทำงานได้นำเสนอ "ข้อเสนอแนะการต่อต้านการติดสินบนของ OECD" ในปี 1994 ในฐานะผู้นำของอนุสัญญา OECD ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ[114]ซึ่งลงนามในปี 1997 โดย ประเทศสมาชิกทั้งหมดและมีผลบังคับใช้ในที่สุดในปี 2542 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการปกปิดการทุจริตอย่างต่อเนื่องในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศหลายเครื่องมือของการตรวจสอบประเทศ[115]ได้รับการพัฒนาตั้งแต่นั้นมาโดย OECD เพื่อส่งเสริมและประเมินกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตจากต่างประเทศ การสำรวจชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจากการดำเนินการทบทวน บริษัท ข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นภายใต้การประชุมในปี 2010 บริษัท จากประเทศที่ลงนามในอนุสัญญามีโอกาสน้อยที่จะใช้การติดสินบน [116]

ในปี 2013 เอกสาร[117] ที่จัดทำโดยหลักฐานทางวิชาชีพของภาคเศรษฐกิจและภาคเอกชนและฝ่ายช่วยเหลือด้านบริการความรู้เชิงประยุกต์ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติบางประการที่มีอยู่ในการต่อต้านการทุจริต พวกเขาพบ:

 • ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการต่อต้านการทุจริตกำลังเปลี่ยนจากแนวทางตัวแทนหลักไปสู่ปัญหาการดำเนินการร่วมกัน ทฤษฎีตัวแทนหลักดูเหมือนจะไม่เหมาะสมในการกำหนดเป้าหมายการทุจริตเชิงระบบ
 • บทบาทของสถาบันพหุภาคีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อต้านการทุจริต UNCACให้แนวทางร่วมกันสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งTransparency InternationalและWorld Bankให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลของประเทศในด้านการวินิจฉัยและการออกแบบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • การใช้งานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตได้แพร่กระจายออกไปในปีที่ผ่านมาหลังจากการลงนามในอนุสัญญาฯ พวกเขาไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับขอบเขตของการมีส่วนร่วมหรือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดโครงสร้าง
 • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นตามเนื้อผ้ามีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ความสำเร็จและสามัญสำนึก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความพยายามที่จะให้มีการประเมินประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบมากขึ้น พวกเขาพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ยังอยู่ในวัยเด็ก
 • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่แนะนำโดยทั่วไปสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอาจไม่เหมาะสำหรับประเทศหลังความขัดแย้ง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในรัฐที่เปราะบางต้องได้รับการปรับแต่งอย่างรอบคอบ
 • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีหลักฐานว่าคอร์รัปชั่นที่ลดลงอาจเอื้อต่อการทำธุรกิจและเพิ่มผลผลิตของ บริษัท รวันดาในทศวรรษที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงการกำกับดูแลและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งเป็นแบบอย่างที่จะปฏิบัติตามสำหรับประเทศหลังความขัดแย้ง [117]

ในวัฒนธรรมสมัยนิยม[ แก้]

ในบางประเทศคนเดินทางไปยังจุดร้อนทุจริตหรือ บริษัท ทัวร์ผู้เชี่ยวชาญจะนำพวกเขาในทัวร์เมืองการทุจริตตามที่มันเป็นกรณีในปราก [118] [119] [120] [121]ทัวร์และปราบปรามการทุจริตเกิดขึ้นยังอยู่ในชิคาโก , [122]และเม็กซิโกซิตี้[123] [124]

ภาพยนตร์เกี่ยวกับการทุจริต ได้แก่Runaway Jury , บริษัท , Syriana , The Constant Gardenerและทั้งหมดของประธานาธิบดีคน

การทุจริตทางกฎหมาย[ แก้]

แม้ว่าการทุจริตมักถูกมองว่าผิดกฎหมาย แต่Daniel Kaufmannและ Pedro Vicente ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตทางกฎหมาย [5] [125]อาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ทุจริต แต่ได้รับการคุ้มครองตามกรอบกฎหมาย (นั่นคือได้รับอนุญาตโดยเฉพาะหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมาย) [126]

ตัวอย่าง[ แก้ไข]

ในปี 1994 คณะกรรมาธิการด้านการเงินของรัฐสภาเยอรมันในกรุงบอนน์ได้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบ "การทุจริตทางกฎหมาย" ในประเทศอุตสาหกรรม OECD [127]พวกเขารายงานว่าในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่การคอร์รัปชั่นในต่างประเทศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและการทุจริตในต่างประเทศของพวกเขามีตั้งแต่แบบเรียบง่ายจนถึงระดับรัฐบาล เงินอุดหนุน (การหักภาษี) จนถึงกรณีที่รุนแรงเช่นในเยอรมนีที่มีการสนับสนุนการทุจริตจากต่างประเทศในขณะที่ภายในประเทศถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย คณะกรรมาธิการด้านการเงินของรัฐสภาเยอรมันปฏิเสธข้อเสนอของรัฐสภาโดยฝ่ายค้านซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ จำกัด การคอร์รัปชั่นจากต่างประเทศของเยอรมันบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติการต่อต้านการทุจริตต่างประเทศของสหรัฐฯ(FCPA จากปี 1977) จึงส่งเสริม บริษัท ส่งออกระดับชาติ[128]ในปี 1997 สอดคล้องกันอนุสัญญาต่อต้านการติดสินบน OECDได้รับการลงนามโดยสมาชิก [129] [130] ใช้เวลาจนถึงปี 2542 หลังจากที่อนุสัญญาต่อต้านการติดสินบนของ OECD มีผลบังคับใช้เยอรมนีจึงถอนการออกกฎหมายคอร์รัปชั่นจากต่างประเทศ [131]

การทุจริตในต่างประเทศของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม OECD การศึกษาปี 1994 [ แก้]

การทุจริตในต่างประเทศของประเทศอุตสาหกรรม OECD 1994 (การศึกษาของคณะกรรมาธิการการเงินของรัฐสภาบอนน์) [127]

เบลเยี่ยม: โดยทั่วไปการจ่ายสินบนจะนำไปหักลดหย่อนภาษีเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้หากมีการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้รับผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เงินใต้โต๊ะที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไปต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้หักได้แม้จะไม่มีหลักฐานจากผู้รับ:

 • การชำระเงินจะต้องมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถอยู่รอดจากการแข่งขันในต่างประเทศได้
 • พวกเขาต้องเป็นเรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรม
 • ต้องยื่นใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังในแต่ละปี
 • การชำระเงินต้องเหมาะสม
 • ผู้จ่ายจะต้องจ่ายเงินก้อนให้กับสำนักงานภาษีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด (อย่างน้อย 20% ของจำนวนเงินที่จ่าย)

ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับ บริษัท ที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลที่จ่ายสินบนโดยไม่มีหลักฐานจากผู้รับจะมีการเรียกเก็บภาษีพิเศษ 200% อย่างไรก็ตามภาษีพิเศษนี้อาจถูกลดลงพร้อมกับจำนวนเงินสินบนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เดนมาร์ก: การจ่ายสินบนจะหักลดหย่อนได้เมื่อมีบริบทการดำเนินงานที่ชัดเจนและคงไว้ซึ่งความเพียงพอ

ฝรั่งเศส: โดยทั่วไปสามารถหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายพนักงานต้องสอดคล้องกับงานที่ทำจริงและต้องไม่มากเกินไปเมื่อเทียบกับความสำคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังใช้กับการชำระเงินให้กับบุคคลต่างชาติ ที่นี่ผู้รับจะต้องระบุชื่อและที่อยู่เว้นแต่จำนวนเงินทั้งหมดในการชำระเงินต่อผู้รับผลประโยชน์ไม่เกิน 500 FF หากไม่เปิดเผยผู้รับการชำระเงินจะถือว่าเป็น "rémunérations occult" และเกี่ยวข้องกับข้อเสียดังต่อไปนี้:

 • การหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (ของเงินสินบน) จะถูกตัดออก
 • สำหรับ บริษัท และนิติบุคคลอื่น ๆ จะต้องชำระค่าปรับภาษี 100% ของ "rémunérations occult" และ 75% สำหรับการประกาศโพสต์โดยสมัครใจ
 • อาจมีค่าปรับทั่วไปไม่เกิน 200 FF คงที่ต่อกรณี

ญี่ปุ่น: ในญี่ปุ่นเงินสินบนจะหักเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ถูกต้องตามการดำเนินงาน (ของ บริษัท ) หากระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ นอกจากนี้ยังใช้กับการชำระเงินให้กับชาวต่างชาติ หากการระบุชื่อถูกปฏิเสธค่าใช้จ่ายที่อ้างว่าจะไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

แคนาดา: ไม่มีกฎทั่วไปเกี่ยวกับการหักลดหย่อนหรือการไม่หักลดหย่อนของเงินใต้โต๊ะและสินบน ดังนั้นกฎก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการได้รับรายได้ (สัญญา) จะถูกหักออก การจ่ายเงินให้กับสมาชิกของบริการสาธารณะและการบริหารงานยุติธรรมในประเทศให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานและผู้ที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการล่อลวงผู้รับให้ละเมิดหน้าที่ราชการของตนไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจตลอดจนการชำระเงินที่ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา

ลักเซมเบิร์ก: สินบนที่ถูกต้องตามการดำเนินงาน (ของ บริษัท ) สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านภาษีอาจกำหนดให้ผู้ชำระเงินต้องกำหนดชื่อผู้รับ หากไม่เป็นเช่นนั้นค่าใช้จ่ายจะไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เนเธอร์แลนด์: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือใกล้ชิดกับธุรกิจสามารถหักลดหย่อนได้ นอกจากนี้ยังใช้กับรายจ่ายนอกการดำเนินธุรกิจจริงหากผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้วยเหตุผลที่ดี สิ่งที่นับเป็นประเพณีของพ่อค้าที่ดี ทั้งกฎหมายและฝ่ายบริหารไม่ได้รับอนุญาตในการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดที่ไม่เป็นธรรมในการดำเนินงานดังนั้นจึงไม่สามารถหักลดหย่อนได้ สำหรับการหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจไม่ใช่ข้อกำหนดที่ระบุผู้รับ เป็นการเพียงพอที่จะชี้แจงเพื่อความพึงพอใจของหน่วยงานด้านภาษีว่าการชำระเงินนั้นอยู่ในผลประโยชน์ของการดำเนินการ

ออสเตรีย: สินบนที่ถูกต้องตามการดำเนินงาน (ของ บริษัท ) สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านภาษีอาจกำหนดให้ผู้ชำระเงินระบุชื่อผู้รับการชำระเงินที่หักไว้ให้ตรงกันทุกประการ หากการระบุชื่อถูกปฏิเสธเช่นเนื่องจากการมาธุรกิจค่าใช้จ่ายที่อ้างว่าจะไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หลักการนี้ยังใช้กับการชำระเงินให้กับชาวต่างชาติ

สวิตเซอร์แลนด์: การจ่ายสินบนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้หากมีการเริ่มดำเนินการอย่างชัดเจนและมีการระบุผู้รับมอบ

สหรัฐอเมริกา: (ประวัติคร่าวๆ: "โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะหักลดหย่อนได้หากไม่ผิดกฎหมายตาม FCPA")

สหราชอาณาจักร: เงินใต้โต๊ะและสินบนจะหักลดหย่อนได้หากมีการจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน หน่วยงานด้านภาษีอาจขอชื่อและที่อยู่ของผู้รับ "

"เฉพาะ" การทุจริตทางกฎหมาย: ต่อต้านต่างประเทศโดยเฉพาะ[ แก้]

อ้างถึงข้อเสนอแนะของการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเงินรัฐสภาดังกล่าวข้างต้น[127]ฝ่ายบริหารของโคห์ล (2534-2537) ตัดสินใจที่จะรักษาความถูกต้องตามกฎหมายของการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะในธุรกรรมต่างประเทศ[132]และยืนยันการหักเงินสินบนทั้งหมด การจัดหาเงินทุนร่วมกันจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นชาตินิยมโดยเฉพาะ (§4 Abs. 5 Nr. 10 EStG ใช้ได้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2542) ซึ่งขัดแย้งกับคำแนะนำของ OECD ในปี 1994 [133]กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่อนุสัญญา OECD ในเยอรมนีจะมีผลบังคับใช้ (2542) [134] จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเงินของรัฐสภาอย่างไรก็ตามในปี 2537 การทุจริตของประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องชาตินิยมและถูก จำกัด ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าเมื่อเทียบกับเยอรมนี [135]

การพัฒนาของเศรษฐกิจเงาใน(West-) เยอรมัน 1975-2015 ข้อมูลเศรษฐกิจเงาต้นฉบับจาก Friedrich Schneider, University Linz

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เปิดเผยชื่อผู้รับเงินสินบนในการประกาศภาษีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทุจริตทางกฎหมายในช่วงปี 1990 สำหรับ บริษัท เยอรมันทำให้พวกเขาสามารถปิดกั้นเขตอำนาจศาลทางกฎหมายของต่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อสู้กับการทุจริตในประเทศของตน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีการควบคุมจึงสร้างเครือข่ายลูกค้าที่แข็งแกร่งทั่วยุโรป (เช่น SIEMENS) [136]พร้อมกับการจัดตั้งตลาดเดี่ยวของยุโรปในสหภาพยุโรปและยูโรโซนที่กำลังจะมาถึง. ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเสริมสร้างการคอร์รัปชั่นที่แข็งขันยิ่งขึ้นการดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีในช่วงทศวรรษนั้นได้รับการ จำกัด อย่างเข้มงวด หน่วยงานด้านภาษีของเยอรมันได้รับคำสั่งให้ปฏิเสธการเปิดเผยชื่อผู้รับสินบนใด ๆ ตั้งแต่การประกาศภาษีจนถึงการดำเนินคดีทางอาญาของเยอรมัน [137]ด้วยเหตุนี้ บริษัท เยอรมันจึงเพิ่มเศรษฐกิจนอกระบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปัจจุบันเป็น 350 พันล้านยูโรต่อปี (ดูแผนภาพด้านขวา) ดังนั้นจึงมีการสำรองเงินสำรองอย่างต่อเนื่อง [138]

คดีทุจริตซีเมนส์[ แก้]

ในปี 2007 ซีเมนส์ได้รับการตัดสินในศาลแขวงดาร์มสตัดของการทุจริตผิดทางอาญากับอิตาลี บริษัทEnel SpA ซีเมนส์จ่ายสินบนเกือบ 3.5 ล้านยูโรเพื่อเลือกโครงการ 200 ล้านยูโรจาก บริษัท อิตาลีซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของบางส่วน ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการจัดการผ่านบัญชีเงินดำในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะ[139] เนื่องจากอาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2542 หลังจากที่อนุสัญญา OECD มีผลบังคับใช้การทุจริตในต่างประเทศนี้อาจถูกดำเนินคดีได้ นับเป็นครั้งแรกที่ศาลกฎหมายของเยอรมนีตัดสินให้มีการทุจริตในต่างประเทศเหมือนกับการปฏิบัติในระดับประเทศแม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องจะยังไม่ได้ปกป้องคู่แข่งจากต่างชาติในธุรกิจก็ตาม [140]

ในระหว่างการพิจารณาคดีมีการเปิดเผยบัญชีดำดังกล่าวจำนวนมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา [136]

การตอบสนองทางประวัติศาสตร์ในแง่คิดทางปรัชญาและศาสนา[ แก้]

นักปรัชญาและนักคิดทางศาสนาได้ตอบสนองต่อความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการทุจริตในรูปแบบที่แตกต่างกันเพลโตในสาธารณรัฐยอมรับลักษณะการทุจริตของสถาบันทางการเมืองและแนะนำให้นักปรัชญา "หลบอยู่หลังกำแพง" เพื่อหลีกเลี่ยงการพลีชีพอย่างไร้เหตุผล

สาวกของปรัชญา ... ได้ลิ้มรสว่าปรัชญาการครอบครองนั้นหอมหวานและมีความสุขเพียงใดและยังได้เห็นและพอใจกับความบ้าคลั่งของคนหมู่มากและรู้ว่าไม่มีใครที่เคยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในการปกครองของรัฐหรือใด ๆ ผู้ช่วยที่จะช่วยผู้ใดก็ตามที่รักษาสาเหตุของความยุติธรรม ผู้ช่วยชีวิตเช่นนี้จะเป็นเหมือนคนที่ตกอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่า - ไม่สามารถเข้าร่วมกับความชั่วร้ายของพวกพ้องของมันได้เขาจะไม่สามารถต้านทานธรรมชาติที่ดุร้ายทั้งหมดของพวกมันได้เพียงลำพังดังนั้นเขาจะไม่มีประโยชน์อะไรกับรัฐหรือ ต่อเพื่อนของเขาและจะต้องทิ้งชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะทำดีต่อตัวเองหรือผู้อื่น และเขาไตร่ตรองเรื่องทั้งหมดนี้และถือความสงบและทำธุรกิจของตัวเองเขาเหมือนคนที่ถอยออกมาภายใต้กำแพงที่กำบังท่ามกลางพายุฝุ่นและลูกเห็บที่ลมพัดโหมกระหน่ำ และเมื่อเขาเห็นมนุษย์ที่เหลืออยู่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเขาก็พอใจถ้าเขาสามารถมีชีวิตของตัวเองได้และบริสุทธิ์จากความชั่วร้ายหรืออธรรมและจากไปด้วยความสงบและความปรารถนาดีด้วยความหวังอันสดใส[141]

พันธสัญญาใหม่ในการรักษาด้วยประเพณีของกรีกโบราณคิดว่ายังตรงไปตรงมายอมรับการทุจริตของโลก (ὁ κόσμος ) [142]และสิทธิเรียกร้องที่จะนำเสนอวิธีการรักษาจิตวิญญาณ "หมดจดจากโลก." [143] พอลแห่งทาร์ซัสยอมรับว่าผู้อ่านของเขาต้อง "จัดการกับโลก" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้[144]และแนะนำให้ใช้ทัศนคติที่ "ราวกับว่าไม่ใช่" ในการติดต่อทั้งหมด ตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาซื้อสิ่งของพวกเขาควรเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น "ราวกับว่ามันไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้" [145]ขอแนะนำให้ผู้อ่านพันธสัญญาใหม่ปฏิเสธที่จะ "ปฏิบัติตามยุคปัจจุบัน" [146]และอย่าละอายใจที่จะแปลกประหลาดหรือเป็นเอกพจน์[147]พวกเขาไม่ควรเป็นเพื่อนร่วมโลกที่เสื่อมทรามเพราะ "มิตรภาพกับโลกเป็นศัตรูกับพระเจ้า" [148]พวกเขาไม่ควรรักโลกที่เสื่อมทรามหรือสิ่งต่างๆของโลก[149]ผู้ปกครองของโลกนี้เปาโลอธิบายว่า "กำลังจะมาถึง" [150]ในขณะที่ผู้อ่านต้องเชื่อฟังผู้ปกครองที่ทุจริตเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในโลก[151]วิญญาณไม่อยู่ภายใต้กฎหมายใด ๆ แต่ต้องรักพระเจ้าและ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง[152]ขอแนะนำให้ผู้อ่านพันธสัญญาใหม่ใช้แนวความคิดที่พวกเขาเป็น "ในโลก แต่ไม่ใช่ของโลก" [153]นิสัยเช่นนี้พอลอ้างว่าแสดงให้เราเห็นวิธีที่จะหลีกหนี "การเป็นทาสของการทุจริต" และสัมผัสกับอิสรภาพและความรุ่งโรจน์ของการเป็น "บุตรของพระเจ้า" ที่ไร้เดียงสา [154]

คอรัปชั่นรายประเทศ[ แก้]

ดูเพิ่มเติม[ แก้ไข]

หมายเหตุ[ แก้ไข]

 1. ^ ในปี ค.ศ. 1962 การรณรงค์การเขียนจดหมายพยายาม แต่ล้มเหลวในที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้การก่อสร้างของวอเตอร์เกทที่ซับซ้อนในบริเวณที่สละแบ่งเขตจะไม่ได้รับได้วาติกันไม่ได้รับนักลงทุนรายใหญ่

อ้างอิง[ แก้ไข]

 1. ^ "รายงาน" (PDF) siteresources.worldbank.org . สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 5 พฤษภาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ25 กันยายน 2555 .
 2. ^ Doss เอริค “ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 16” . สหประชาชาติและหลักนิติธรรม. สืบค้นเมื่อ25 กันยายน 2563 .
 3. ^ มอร์ริส, SD (1991), และปราบปรามการทุจริตและการเมืองร่วมสมัยในเม็กซิโก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอลาบามาทัสคาลูซา
 4. ^ อาวุโสครั้งที่หนึ่ง (2006), และปราบปรามการทุจริต - โลกของบิ๊กซี, สถาบันเศรษฐกิจ, ลอนดอน
 5. ^ โลคาเตลลีจอร์จิโอ; มาริอานี่, จาโคโม; ไซนาติ, ทริสตาโน; Greco, Marco (1 เมษายน 2017). "ทุจริตโครงการสาธารณะและเมกะโปรเจ็กต์: มีช้างอยู่ในห้อง!" . วารสารนานาชาติของการจัดการโครงการ . 35 (3): 252–268 ดอย : 10.1016 / j.ijproman.2016.09.010 .
 6. ^ เอลเลียต, คิมเบอร์ลีแอน (1997) "การทุจริตเป็นปัญหานโยบายต่างประเทศ: ภาพรวมและข้อเสนอแนะ" (PDF) วอชิงตันดีซี: สถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 7. ^ แฮมิลตัน, อเล็กซานเด (2017) "เราสามารถวัดพลังของโลภมือ? เปรียบเทียบการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันของการทุจริต" (PDF) นโยบายธนาคารทั่วโลกการวิจัยชุดกระดาษทำงาน
 8. ^ "DSTAIR"
 9. ^ "นักการเมืองที่มีน้ำหนักเกินมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหรือไม่" . ดิอีโคโนมิสต์ 30 กรกฎาคม 2020 สืบค้นเมื่อ23 ธันวาคม 2563 .
 10. ^ Blavatskyy, Pavlo (18 กรกฎาคม 2020) "ความอ้วนของนักการเมืองและการคอร์รัปชั่นในประเทศหลังโซเวียต". เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงสถาบัน . 2020 : 1–14. ดอย : 10.1111 / ecot.12259 .
 11. ^ "Mishler v. รัฐ Bd. ของ Med. ตรวจสอบ" กฎหมาย Justia
 12. ^ "รายงาน" (PDF) supremecourt.org .
 13. ^ "วัสดุแกรนด์ทุจริต" (PDF) สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ .
 14. ^ Alt เจมส์ "ทางการเมืองและตุลาการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริต: การศึกษาจากรัฐบาลรัฐอเมริกัน" (PDF) โครงการที่ฮาร์วาร์ สืบค้นจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 3 ธันวาคม 2558.
 15. ^ "คำศัพท์" U4 Anti-Corruption Resource Center . สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2554 .
 16. ^ Lorena อัลคาซาร์, ราอูล Andrade (2001) การทุจริตการวินิจฉัย หน้า 135–136 ISBN 978-1-931003-11-7.
 17. ^ Znoj, Heinzpeter (2009) "การทุจริตอย่างลึกซึ้งในอินโดนีเซีย: วาทกรรมแนวทางปฏิบัติประวัติศาสตร์" . ใน Monique Nuijten, Gerhard Anders (ed.). และปราบปรามการทุจริตและความลับของกฎหมาย: มุมมองทางกฎหมายมานุษยวิทยา Ashgate หน้า 53–54 ISBN 978-0-7546-7682-9.
 18. ^ Legvold โรเบิร์ต (2009) "การทุจริตของรัฐความผิดอาญาและโพสต์ของสหภาพโซเวียตเปลี่ยน" ใน Robert I. Rotberg (ed.) และปราบปรามการทุจริต, การรักษาความปลอดภัยทั่วโลกและ Orde สถาบัน Brookings หน้า 197. ISBN 978-0-8157-0329-7.
 19. ^ เมิร์ล, Jean-Christophe เอ็ด (2556). “ ความท้าทายระดับโลกต่อเสรีนิยมประชาธิปไตย”. Spheres of Global Justice . 1 : 812.
 20. ^ Pogge โธมัส "ความยากจนอย่างรุนแรงว่าเป็นการละเมิดหน้าที่เชิงลบ" thomaspogge.com . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2558 .
 21. ^ R Keith Schoppa การปฏิวัติและอดีต: อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ (ฉบับที่ 3 2020) น. 383.
 22. ^ "ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตใหม่และการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอาร์เมเนีย" กองอาชญากรรมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ1 พฤษภาคม 2564 .
 23. ^ "อาร์เมเนียยังคงเพิ่มขึ้นในการจัดอันดับการทุจริตทั่วโลก" «ԱզատԵվրոպա / Ազատություն»ռադիոկայան (อาร์เมเนีย) สืบค้นเมื่อ1 พฤษภาคม 2564 .
 24. ^ Lambsdorff, Johann เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่แห่งการทุจริต เลดจ์, 2549
 25. ^ Klitgaard โรเบิร์ต (1998), การควบคุมและปราบปรามการทุจริตข่าวมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์, แคลิฟอร์เนีย
 26. ^ a b Klitgaard, Robert E. (2000) เมืองเสียหาย: แนวทางปฏิบัติในการรักษาและการป้องกัน โอกแลนด์แคลิฟอร์เนีย: ICS Press ISBN 0-585-26666-2. OCLC  45728341
 27. ^ a b Stephan, Constantin (2012), Industrial Health, Safety and Environmental Management, MV Wissenschaft, Muenster, 3rd edition 2012, pp.26–28, ISBN 978-3-86582-452-3 
 28. ^ Dimant, Eugen; Tosato, Guglielmo (1 มกราคม 2560). "สาเหตุและผลกระทบของการทุจริต: การวิจัยเชิงประจักษ์ของทศวรรษที่ผ่านมาสอนอะไรเราบ้าง? การสำรวจ" วารสารการสำรวจเศรษฐกิจ . 32 (2): 335–356 ดอย : 10.1111 / joes.12198 . ISSN 1467-6419 S2CID 3531803 .  
 29. ^ ต้นตอของการทุจริต Tabish Khair
 30. ^ แฮมิลตัน, อเล็กซานเด (2013) "ขนาดเล็กที่มีความสวยงามอย่างน้อยในระบอบประชาธิปไตยมีรายได้สูง: การกระจายของความรับผิดชอบต่อนโยบายการรับผิดชอบการเลือกตั้งและแรงจูงใจให้เช่าสกัด" (PDF) ธนาคารโลก .
 31. ^ "SOS มิสซูรี - หอจดหมายเหตุของรัฐสิ่งพิมพ์" Sos.mo.gov . สืบค้นเมื่อ19 เมษายน 2556 .
 32. ^ แฮมิลตัน, ก.; ฮัดสัน, J. (2014). "การติดสินบนและบัตรประจำตัว: หลักฐานจากซูดาน" (PDF) อาบน้ำการวิจัยทางเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ไม่มี 21/14 สืบค้นจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2 พฤษภาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ30 เมษายน 2557 .
 33. ^ Chipkin อิวอร์และ swilling มาร์ค 2018 รัฐเงา: การเมืองของรัฐจับนเนสเบิร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยซ์
 34. ^ a b c " " Auksinis "tualetas per mėnesį atsieis 5 tūkst. Lt - DELFI" . 18 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2560 .CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 35. ^ "Alfa.lt - Kauno apskrities viršininkoดูแลระบบkreipėsiįteismądėl" auksinio "tualeto griovimo" . 18 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2560 .CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 36. ^ "Plus de 45 milliards d '€ de Corruption annuelle: Rajoy est à la tête du parti Politique le plus corrompu d'Europe" . 22 กันยายน 2560.
 37. ^ "บทบาทของดูไบอำนวยความสะดวกในการทุจริตและผิดกฎหมายทั่วโลกการเงินกระแส" คาร์เนกีบริจาคเพื่อสันติภาพนานาชาติ สืบค้นเมื่อ7 กรกฎาคม 2563 .
 38. ^ https://www.justsecurity.org/70507/white-supremacist-infiltration-of-us-police-forces-fact-checking-national-security-advisor-obrien/
 39. ^ https://www.drugwarfacts.org/chapter/corruption
 40. ^ https://definitions.uslegal.com/a/attorney-misconduct/
 41. ^ Barenboim ปีเตอร์ (ตุลาคม 2009) การกำหนดกฎระเบียบ ฉบับที่ 90 ทนายความยุโรป
 42. ^ Pahis โตส (2009) "การทุจริตในศาลของเรา: หน้าตาเป็นอย่างไรและซ่อนอยู่ที่ไหน" . วารสารกฎหมายเยล . 118 . สืบค้นเมื่อ1 สิงหาคม 2558 .
 43. ^ https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-military-discrimination
 44. ^ http://www.ncpolicywatch.com/2020/07/29/metoo-movement-expose-failure-of-us-military-to-take-seriously-sexual-assault/
 45. ^ https://publicintegrity.org/national-security/us-military-personnel-have-been-convicted-of-50-million-worth-of-crimes-in-iraq-and-afghanistan/
 46. ^ https://www.thebalancecareers.com/gang-activity-in-the-us-military-3354199
 47. ^ https://fas.org/irp/threat/pub45270chap3.html
 48. ^ https://www.unodc.org/documents/treaties/publications/core_factors.pdf
 49. ^ "Transparency International - คอร์รัปชันคืออะไร" . www.transparency.org . nd . สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2562 .
 50. ^ "การต่อสู้กับการทุจริต" ธนาคารโลก . 4 ตุลาคม 2561 . สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2562 .
 51. ^ García, แพทริเซีเจ (7 ธันวาคม 2019) "การทุจริตในสุขภาพโลก: ความลับที่เปิดเผย" . มีดหมอ . 394 (10214): 2119–2124 ดอย : 10.1016 / S0140-6736 (19) 32527-9 . ISSN 0140-6736 PMID 31785827  
 52. ^ Taryn Vian และ Carin Norberg (2008) “ คอร์รัปชั่นในภาคสุขภาพ” . (U4 ฉบับที่ 2008: 10). เบอร์เกน: Chr. สถาบัน Michelsen Cite journal requires |journal= (help)
 53. ^ "ละเว้นระบาด" โปร่งใสริเริ่มสุขภาพนานาชาติ 19 มีนาคม 2562 . สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2562 .
 54. ^ eddiegilman (20 กรกฎาคม 2559). “ เปโตรบราส” . โชคลาภ . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ30 สิงหาคม 2559 .
 55. ^ "บราซิลจับกุมหัวหน้า Odebrecht ใน Petrobras Scandal" นิวยอร์กไทม์ส 20 มิถุนายน 2558 . สืบค้นเมื่อ22 ธันวาคม 2559 .
 56. ^ "โครงสร้างองค์กร | Odebrecht" 10 กรกฎาคม 2555. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ24 พฤษภาคม 2560 .CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
 57. ^ Fonseca, เปโดร (8 มีนาคม 2016) "อดีตซีอีโอ Odebrecht ตัดสินในกรณีสินบนบราซิล" สำนักข่าวรอยเตอร์ สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2559 .
 58. ^ "บราซิล Petrobras อื้อฉาว: Tycoon มาร์เซโลโอดเบรค์ตัดสินจำคุก" BBC . 8 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2559 .
 59. ^ Economia UOL ดอลลาร์เชิงพาณิชย์: ใบเสนอราคาและแผนภูมิ สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2560.
 60. ^ "Leia o manifesto dos Advogados que comparam Lava Jato àInquisição" . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 สืบค้นเมื่อ20 มกราคม 2561 .
 61. ^ Raquel Stenzel (20 มกราคม 2017) "บราซิลศาลฎีกาจัดการสอบสวนสินบนผู้พิพากษาเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตก" สำนักข่าวรอยเตอร์ สืบค้นเมื่อ20 มกราคม 2559 .
 62. ^ Osipian, อารารัต. (2556). การสรรหาและการรับเข้าเรียน: ส่งเสริมความโปร่งใสบนเส้นทางสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในความโปร่งใสนานาชาติ: รายงานการทุจริตทั่วโลก: การศึกษา (หน้า 148–54) นิวยอร์ก: เลดจ์, 536 หน้า
 63. ^ Osipian, อารารัต. (2558). ระดับโลกและระดับท้องถิ่น: การทดสอบมาตรฐานและการทุจริตในการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของยูเครน ในแคโรลีนเอบราวน์ (Ed.). โลกาภิวัตน์นโยบายการศึกษาระหว่างประเทศและการกำหนดนโยบายท้องถิ่น (หน้า 215–34) นิวยอร์ก: สปริงเกอร์
 64. ^ "ararat.osipian"
 65. ^ Osipian, อารารัต. (2556). องค์กรที่ทุจริต: การสร้างแบบจำลองการประพฤติมิชอบของนักการศึกษาด้วย Cellular Automata การคำนวณทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีองค์การ 19 (1), PP. 1-24
 66. ^ Osipian, อารารัต. (2552). ลำดับชั้นการทุจริตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอดีตกลุ่มโซเวียต วารสารนานาชาติพัฒนาการศึกษา, 29 (3), PP. 321-30
 67. ^ Osipian, อารารัต. (2553). ลำดับชั้นขององค์กรที่เสียหายในอดีตกลุ่มโซเวียต การเปลี่ยนแปลงการศึกษาทบทวน 17 (4), PP. 822-36
 68. ^ Osipian, อารารัต. (2557). การติดสินบนและการฉ้อโกงจะมาบรรจบกันหรือไม่? การทุจริตเปรียบเทียบในระดับอุดมศึกษาในรัสเซียและสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบ:. วารสารเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ, 44 (2), PP 252-73
 69. ^ Osipian, อารารัต. (2551). การทุจริตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา: มันแตกต่างกันไปทั่วประเทศและทำไม? Research in Comparative and International Education, 3 (4), pp. 345–65 .
 70. ^ Osipian, อารารัต. (2555). พื้นที่สีเทาในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา: ความถูกต้องตามกฎหมายกับความทุจริต Brigham Young ศึกษามหาวิทยาลัยและวารสารกฎหมาย 1 (1), PP. 140-90
 71. ^ Osipian, อารารัต. (2552). การสืบสวนการทุจริตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอเมริกา: ระเบียบวิธี FedUni วารสารอุดมศึกษา, 4 (2), PP. 49-81
 72. ^ Osipian, อารารัต. (2553). การทุจริตในมหาวิทยาลัยที่มีการเมือง: บทเรียนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2010 ของยูเครน นวัตกรรม:. ยุโรปวารสารวิจัยสังคมศาสตร์ 23 (2), PP 101-14
 73. ^ Osipian, อารารัต. (2555). ความภักดีเป็นค่าเช่า: การทุจริตและการทำให้การเมืองของมหาวิทยาลัยรัสเซีย วารสารนานาชาติสังคมวิทยาและนโยบายสังคม 32 (3/4), PP. 153-67
 74. ^ Osipian, อารารัต. (2551). การทุจริตทางการเมืองและการศึกษาในยูเครน: การปฏิบัติตามการสมรู้ร่วมคิดและการควบคุม Demokratizatsiya:. วารสารการโพสต์ของสหภาพโซเวียตประชาธิปไตย, 16 (4), PP 323-44
 75. ^ Osipian, อารารัต. (2552). “ Feed from the Service”: การทุจริตและการบีบบังคับในรัฐ - University Relations in Central Eurasia Research in Comparative and International Education, 4 (2), pp. 182–203 .
 76. ^ Osipian, อารารัต. (2555). ใครมีความผิดและต้องทำอย่างไร? ความคิดเห็นยอดนิยมและวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการทุจริตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัสเซีย แคนาดาและการศึกษานานาชาติ Journal, 41 (1), PP. 81-95
 77. ^ Osipian, อารารัต. (2550). การทุจริตการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยูเครน: ความคิดเห็นและการประมาณการ นานาชาติอุดมศึกษา, 49, PP. 20-21
 78. ^ Osipian, อารารัต. (2555). เศรษฐศาสตร์การทุจริตในการศึกษาระดับปริญญาเอก: ตลาดวิทยานิพนธ์. เศรษฐศาสตร์การศึกษาทบทวน, 31 (1), หน้า 76–83 .
 79. ^ Osipian, Ararat. (2010). Le Bourgeois Gentilhomme: Political Corruption of Russian Doctorates. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 18(3), pp. 260–80.
 80. ^ Osipian, Ararat. (2014). Transforming University Governance in Ukraine: Collegiums, Bureaucracies, and Political Institutions. Higher Education Policy, 27(1), pp. 65–84.
 81. ^ Osipian, Ararat. (2008). Corruption and Coercion: University Autonomy versus State Control. European Education: Issues and Studies, 40(3), pp. 27–48.
 82. ^ O sipian, Ararat. (2007). Corruption in Higher Education: Conceptual Approaches and Measurement Techniques. Research in Comparative and International Education, 2(4), pp. 313–32.
 83. ^ a b Heyneman, S. P., Anderson, K. H. and Nuraliyeva, N. (2008). The cost of corruption in higher education. Comparative Education Review, 51, 1–25.
 84. ^ a b Graeff, P., Sattler, S., Mehlkop, G. and Sauer, C. (2014). "Incentives and Inhibitors of Abusing Academic Positions: Analysing University Students' Decisions about Bribing Academic Staff" In: European Sociological Review 30(2) 230–41. 10.1093/esr/jct036
 85. ^ "FBI – Italian/Mafia". Fbi.gov. Archived from the original on 24 May 2014. Retrieved 24 April 2014.
 86. ^ Isaiah 1:2–31, Amos 5:21–24.
 87. ^ Mt 23:13–33.
 88. ^ See Ninety-five Theses.
 89. ^ Kevin M. Kruse, One Nation Under God: How Corporate America Invented Christian America (2015), p. 7.
 90. ^ Kevin M. Kruse, One Nation Under God: How Corporate America Invented Christian America (2015), p. 86.
 91. ^ Arthur Schopenhauer, "On Philosophy in the Universities", Parerga and Paralipomena, E. Payne, trans. (1974) Vol. 1, p. 141.
 92. ^ Arthur Schopenhauer, "Sketch for a history of the doctrine of the ideal and the real", Parerga and Paralipomena, E. Payne, trans. (1974) Vol. 1, pp. 21–22.
 93. ^ a b Lin, Tom C. W. (14 April 2016). "Financial Weapons of War, Minnesota Law Review (2016)". SSRN 2765010. Cite journal requires |journal= (help)
 94. ^ e.V., Transparency International. "Transparency International – The Global Anti-Corruption Coalition". www.transparency.org. Archived from the original on 16 April 2011.
 95. ^ J. Graf Lambsdorff (2006). "Corruption Perceptions Index 2006". Transparency International. Archived from the original on 16 April 2011. Retrieved 21 January 2008.
 96. ^ "Archived copy". Archived from the original on 9 January 2008. Retrieved 21 January 2008.CS1 maint: archived copy as title (link)
 97. ^ a b c d "Overview of corruption and anti-corruption in Angola" (PDF). Transparency International.
 98. ^ "Index of Economic Freedom". The Heritage Foundation. 2008. Retrieved 21 January 2008.
 99. ^ "Angolagate: les principaux acteurs de l'affaire". Le Figaro. 28 March 2007.
 100. ^ "French writer says he's a "mosquito" in arms trial". Reuters via Tiscali. 1 January 2009.[permanent dead link]
 101. ^ a b Tacconi, Luca; Williams, David Aled (2020). "Corruption and Anti-Corruption in Environmental and Resource Management". Annual Review of Environment and Resources. 45: 305–329. doi:10.1146/annurev-environ-012320-083949.
 102. ^ "United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures For Prosecutors and Investigators" (PDF). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Retrieved 3 November 2012.
 103. ^ Wang, Peng (2013). "The rise of the Red Mafia in China: a case study of organised crime and corruption in Chongqing". Trends in Organized Crime. 16 (1): 49–73. doi:10.1007/s12117-012-9179-8. S2CID 143858155.
 104. ^ "Just what are you trying to pull?". 30 September 2013. Archived from the original on 9 October 2017. Retrieved 12 August 2016.
 105. ^ Dobos, Ned (14 September 2015). "Networking, Corruption, and Subversion". J Bus Ethics. 144 (3): 467–478. doi:10.1007/s10551-015-2853-4. S2CID 142568212.
 106. ^ "Favoritism, Cronyism, and Nepotism". Santa Clara. Retrieved 28 February 2017.
 107. ^ a b c Mo, P.H. (2001). Corruption and Economic Growth. Journal of Comparative Economics, 29, 66–79.
 108. ^ Olken, Benjamin A; Pande, Rohini (2012). "Corruption in Developing Countries" (PDF). Annual Review of Economics. 4: 479–509. doi:10.1146/annurev-economics-080511-110917. hdl:1721.1/73081. S2CID 16399354.[dead link]
 109. ^ "Hutterite Communities," Catholic Worker (July–August 1969)
 110. ^ "Increase in the number of civil complaints against acts of corruption. [Social Impact]. ALACs. Promotion of Participation and Citizenship in Europe through the "Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs)" of Transparency International (2009–2012). Framework Programme 7 (FP7)". SIOR, Social Impact Open Repository.
 111. ^ "Impact on national legislation. [Social Impact]. ALACs. Promotion of Participation and Citizenship in Europe through the "Advocacy and Legal Advice Centres (ALACs)" of Transparency International (2009–2012). Framework Programme 7 (FP7)". SIOR, Social Impact Open Repository.
 112. ^ "IMF on OECD Convention, (page 3) Historical Background and Context" (PDF). imf.org.
 113. ^ "OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Bearer of Transactions". oecd.org.
 114. ^ "Country monitoring of the OECD Anti-Bribery Convention". oecd.org.
 115. ^ Jensen, Nathan M.; Malesky, Edmund J. (2017). "Nonstate Actors and Compliance with International Agreements: An Empirical Analysis of the OECD Anti-Bribery Convention". International Organization. 72 (1): 33–69. doi:10.1017/S0020818317000443. ISSN 0020-8183.
 116. ^ a b "Forgues-Puccio, G.F. April 2013, Existing practices on anti-corruption, Economic and private sector professional evidence and applied knowledge services helpdesk request". Retrieved 24 April 2014.
 117. ^ Carney, Gordon Fairclough And Sean. "Czech Republic Has Its Answer to the Beverly Hills Star Tour". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 4 March 2016.
 118. ^ "Meet the strangest startup in travel: CorruptTour | CNN Travel". travel.cnn.com. Retrieved 4 March 2016.
 119. ^ Bilefsky, Dan (12 August 2013). "On the Crony Safari, a Tour of a City's Corruption". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 4 March 2016.
 120. ^ Cameron, Rob (2 June 2014). "Corruption redefined as tourism in Czech Republic – BBC News". Retrieved 4 March 2016.
 121. ^ "So much corruption, stuffed into one Chicago tour". Reuters. 3 May 2017. Retrieved 11 May 2017.
 122. ^ Político*, Animal. "Tour Bus Offers Sightseeing of Emblematic Corruption Spots in Mexico City". www.insightcrime.org. Retrieved 11 May 2017.
 123. ^ "Using tourism to teach Mexicans about corruption". The Economist. Retrieved 11 May 2017.
 124. ^ Kaufmann, Daniel; Vicente, Pedro (2011). "Legal Corruption (revised)" (PDF). Economics and Politics, v23. pp. 195–219.
 125. ^ Kaufmann, Daniel; Vicente, Pedro (2011). "Legal Corruption (revised)" (PDF). Economics and Politics, v23. p. 195.
 126. ^ a b c "Drucksache 12/8468" (PDF). Bonn Parliament records. 8 September 1994. pp. 4–6.
 127. ^ Drucksache 12/8468: "Die Ablehnung erfolgte mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei Abwesenheit der Gruppen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der PDS/Linke Liste."
 128. ^ "Report" (PDF). oecd.org.
 129. ^ "Report" (PDF). oecd.org.
 130. ^ § 4 chapter 5 no. 10 Income Tax Act, valid until 19 March 1999
 131. ^ the term "official" had been limited to German jurisdiction. Officials of other states legally were no "officials". See für Rolf Keller" Essay in Memory for Rolf Keller, 2003, Edited by Criminal Law professors from the Law Faculty of Tübingen and the Ministry of Justice of Baden-Wuerttemberg, Germany, page 104: "Nach der Legaldefinition des §11 I Nr.2a StGB versteht man unter einem Amtsträger u. a. eine Person, die >>nach deutschem Recht Beamter oder Richter ist. Die Vorschrift enthält also eine vom Wortlaut her eindeutige Einschränkung auf das deutsche Recht. Ausländische Amtsträger werden somit nicht erfasst."
 132. ^ "OECD: Recommendation of the Council on Bribery in International Business Transactions" (PDF).
 133. ^ Britta Bannenberg, Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle, page VII (Introduction): "Durch die OECD-Konvention und europaweite Abkommen wurden auch in Deutschland neue Anti-Korruptions-Gesetze geschaffen, so dass nun die Auslandsbestechung durch deutsche Unternehmen dem Strafrecht unterfällt und die Bestechungsgelder nicht mehr als Betriebsausgaben von der Steuer abgesetzt werden können."
 134. ^ Parliamentary Financial Commission's study 1994, pp. 6–7: "Nach Auffassung der Fraktion der SPD belegt auch der Bericht der Bundesregierung eindeutig, daß in den meisten ausländischen Industriestaaten Schmier- und Bestechungsgelder in wesentlich geringerem Umfang als in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich abgesetzt werden könnten. So müsse in fast allen Staaten bei Zahlungen in das Ausland der Empfänger angegeben werden... Die Abzugsfähigkeit der genannten Ausgaben (Schmier- und Bestechungsgelder) stelle eine steuerliche Subvention dar..."
 135. ^ a b "HRRS Februar 2008: Saliger/Gaede – Rückwirkende Ächtung der Auslandskorruption und Untreue als Korruptionsdelikt – Der Fall Siemens als Start-schuss in ein entgrenztes internationalisiertes Wirtschaftsstrafrecht? · hrr-strafrecht.de". hrr-strafrecht.de.
 136. ^ Transparency International: "Geschützt durch das Steuergeheimnis dürfen die Steuerbehörden Hinweise auf Korruption nicht an die Staatsanwaltschaft melden."
 137. ^ "Schattenwirtschaft – Umfang in Deutschland bis 2015 – Statistik". Statista.
 138. ^ "HRRS Februar 2008: Saliger/Gaede – Rückwirkende Ächtung der Auslandskorruption und Untreue als Korruptionsdelikt – Der Fall Siemens als Start-schuss in ein entgrenztes internationalisiertes Wirtschaftsstrafrecht? – hrr-strafrecht.de". hrr-strafrecht.de.
 139. ^ "HRRS Februar 2008: Saliger/Gaede – Rückwirkende Ächtung der Auslandskorruption und Untreue als Korruptionsdelikt – Der Fall Siemens als Start-schuss in ein entgrenztes internationalisiertes Wirtschaftsstrafrecht? · hrr-strafrecht.de". hrr-strafrecht.de.
 140. ^ Plato, Plato, Republic, 496d
 141. ^ 2 Peter 1:4, 2:20.
 142. ^ James 1:27.
 143. ^ 1 Cor 7:31.
 144. ^ 1 Cor 7:30.
 145. ^ Romans 12:2.
 146. ^ 1 Peter 2:9.
 147. ^ James 4:4.
 148. ^ 1 John 2:15.
 149. ^ 1 Cor 2:6.
 150. ^ Romans 13:1.
 151. ^ Romans 13:8.
 152. ^ Andrew L. Fitz-Gibbon, In the World But Not of the World: Christian Social Thinking at the End of the Twentieth Century (2000), See also John 15:19.
 153. ^ Roman 8:21.

Further reading[edit]