รัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักรหรือรัฐธรรมนูญอังกฤษประกอบด้วยการเตรียมการและเขียนไม่ได้เขียนไว้ว่าสร้างสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเป็นร่างกายทางการเมือง ซึ่งแตกต่างจากในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีความพยายามในการประมวลข้อตกลงดังกล่าวลงในเอกสารเดียว ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการแก้ไข สิ่งนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้อย่างง่ายดายเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติที่ยึดติดอย่างเป็นทางการ [2]อย่างไรก็ตามศาลฎีกาของสหราชอาณาจักรตระหนักดีว่ามีหลักการตามรัฐธรรมนูญรวมถึงอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาที่กฎของกฎหมาย , ประชาธิปไตยและส่งเสริมกฎหมายระหว่างประเทศ . [3]

รัฐสภาเป็นศูนย์กลางของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร ใน พระราชวังเวสต์มินสเตอร์สภาเป็นตัวแทนของประชาชนใน 650 หน่วยงานในสหราชอาณาจักรและเลือก นายกรัฐมนตรีที่จะ สภาขุนนางยังคง unelected แต่สามารถตก [1]

ศาลฎีกายังยอมรับว่าการกระทำของรัฐสภาบางฉบับมีสถานะพิเศษตามรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ [4]เหล่านี้รวมถึงMagna Cartaซึ่งในปี 1215 กำหนดให้กษัตริย์เรียก "ที่ปรึกษาทั่วไป" (ปัจจุบันเรียกว่ารัฐสภา ) เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนขึ้นศาลในสถานที่ที่แน่นอนเพื่อรับประกันการพิจารณาคดีที่ยุติธรรม เพื่อปลดปล่อยคริสตจักรจากรัฐและเพื่อรับประกันสิทธิของ "คนทั่วไป" ในการใช้ที่ดิน [5]หลังจากที่สงครามสามก๊กและรุ่งโรจน์การปฏิวัติที่บิลสิทธิ 1689และเรียกร้องของ Right Act 1689ยึดตำแหน่งของรัฐสภาเป็นกฎหมายสูงสุดทำให้ร่างกายและกล่าวว่า "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ควรจะเป็น ฟรี".

สนธิสัญญาสหภาพระหว่างอังกฤษและสกอตแลนด์ในปี 1706ตามด้วยพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707สองฉบับฉบับหนึ่งในสกอตแลนด์อีกฉบับในรัฐสภาอังกฤษรวมอังกฤษเวลส์และสกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เข้าร่วมในลักษณะที่คล้ายกันผ่านการกระทำของพันธมิตร 1801 รัฐอิสระไอริชแยกออกจากกันหลังจากที่ 1921 สนธิสัญญาแองโกลไอริชมีผลบังคับใช้ในปี 1922 ไอร์แลนด์เหนือยังคงอยู่ในสหภาพ

หลังจากขั้นตอนการชะลอตัวของการปฏิรูปการเลือกตั้ง, สหราชอาณาจักรรับประกันพลเมืองทุกคนผู้ใหญ่สิทธิเสมอกันในการออกเสียงลงคะแนนในการเป็นตัวแทนของประชาชน (แฟรนไชส์ที่เท่าเทียมกัน) พ.ศ. 1928 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหราชอาณาจักรได้เข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของคณะมนตรีแห่งยุโรปเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและองค์การสหประชาชาติรับรองสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นบรรพบุรุษของประชาคมยุโรป (ตลาดกลาง) เข้าร่วมครั้งแรกในปี 2516 แต่ออกจากปี 2563 [6]สหราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและการค้าโลก องค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการควบคุมเศรษฐกิจโลก [7]

สถาบันชั้นนำในรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร ได้แก่ รัฐสภาตุลาการผู้บริหารและรัฐบาลระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น รัฐสภาเป็นหน่วยงานที่กำหนดกฎหมายสูงสุดและเป็นตัวแทนของประชาชนในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์และบ้านสองหลัง สภาได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงประชาธิปไตยในประเทศ 650 เขตเลือกตั้ง สภาขุนนางได้รับการแต่งตั้งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ข้ามทางการเมืองจากสภา ในการจัดทำพระราชบัญญัติรัฐสภาฉบับใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบของกฎหมายสูงสุดทั้งสองสภาจะต้องอ่านแก้ไขหรืออนุมัติกฎหมายที่เสนอสามครั้งและพระมหากษัตริย์จะต้องให้ความยินยอม ตุลาการตีความกฎหมายที่พบในการกระทำของรัฐสภาและพัฒนากฎหมายที่กำหนดขึ้นโดยกรณีก่อนหน้านี้ ศาลที่สูงที่สุดคือศาลฎีกา 12 คนเนื่องจากมีการตัดสินอุทธรณ์จากศาลอุทธรณ์ในอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์เหนือหรือศาลในสกอตแลนด์ อย่างไรก็ตามไม่ได้ยินคำอุทธรณ์ทางอาญาจากสกอตแลนด์ ศาลอังกฤษไม่สามารถประกาศหน้าที่ของรัฐสภาที่จะเป็นรัฐธรรมนูญ แต่สามารถระบุได้ว่าการกระทำของผู้บริหารที่มีความถูกต้องตามกฎหมายหรือประกาศกฎหมายใด ๆ ที่จะขัดกับอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป ผู้บริหารบริหารสหราชอาณาจักรวันต่อวัน ฝ่ายบริหารนำโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์และได้รับเชิญให้พยายามจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนอื่นซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่โดยข้าราชการเช่นกรมอนามัยซึ่งบริหารบริการสุขภาพแห่งชาติหรือกรมสามัญศึกษาซึ่งให้ทุนแก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย พระมหากษัตริย์ในฐานะประชาชนของพวกเขาเป็นที่รู้จักมงกุฎ embodies รัฐ กฎหมายทั้งหมดทำในนามของมงกุฎผู้พิพากษาทุกคนนั่งแทนมงกุฎและรัฐมนตรีทุกคนทำหน้าที่ในนามของมงกุฎ พระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ในพิธีการ เมื่อให้ความยินยอมต่อกฎหมายใหม่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ปฏิเสธที่จะลงนามในกฎหมายใหม่ใด ๆ นับตั้งแต่รัฐบาลทหารอาสาสมัครของสก็อตแลนด์ในปี 1708 และเป็นอนุสัญญาตามรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐมนตรี

การดำเนินคดีตามรัฐธรรมนูญของอังกฤษส่วนใหญ่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดีเพื่อตัดสินว่าหน่วยงานสาธารณะได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ หน่วยงานสาธารณะทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในการกระทำของรัฐสภาและอยู่ภายใต้ตราสารทางกฎหมายที่ทำโดยผู้บริหารด้วย ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชน 1998ศาลอาจตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อตัดสินว่ารัฐบาลได้ปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดในการปฏิบัติตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 1950 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง สิทธิมนุษยชนรวมถึงสิทธิของทุกคนที่จะมีเสรีภาพต่อต้านการจับกุมหรือคุมขังเพื่อทดลองใช้งานเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับการเฝ้าระวังผิดกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อเสรีภาพในการสมาคมรวมทั้งการเข้าร่วมสหภาพการค้าและเสรีภาพในการชุมนุมและการประท้วง [8]

รัฐสภา (มาจากภาษาฝรั่งเศสแบบเก่า, parler , "to talk") เป็นหน่วยงานที่สร้างกฎหมายสูงสุดของสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะไม่ได้มีการ ประมวลผลแต่รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรก็เขียนไว้ในพระราชบัญญัติรัฐสภาคดีในศาลและเอกสารประกอบการประชุมหลายร้อยฉบับ หลักการที่สำคัญมันเป็น อำนาจอธิปไตยของรัฐสภาที่ กฎของกฎหมาย , ประชาธิปไตยและ สากล [9]

แม้ว่ารัฐธรรมนูญของอังกฤษจะไม่ได้ประมวลกฎหมายแต่ศาลฎีกาก็ยอมรับหลักการตามรัฐธรรมนูญ[10]และกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญ[11]ซึ่งกำหนดรูปแบบการใช้อำนาจทางการเมือง แหล่งที่มาหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญได้แก่ การกระทำของรัฐสภาคดีในศาลและการประชุมในลักษณะที่รัฐบาลรัฐสภาและพระมหากษัตริย์กระทำ [12]มีหลักการตามรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสี่ประการที่ศาลรับรอง ประการแรกอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาหมายความว่าการกระทำของรัฐสภาเป็นแหล่งที่มาสูงสุดของกฎหมาย ผ่านการปฏิรูปประเทศอังกฤษในสงครามกลางเมืองที่รุ่งโรจน์ของการปฏิวัติ 1688และพระราชบัญญัติของสหภาพ 1707รัฐสภากลายเป็นสาขาที่โดดเด่นของรัฐเหนือตุลาการผู้บริหารสถาบันพระมหากษัตริย์และคริสตจักร แม้ว่าจะมีข้อ จำกัด อย่างเป็นทางการหลายประการเกี่ยวกับกฎหมายที่รัฐสภาสามารถทำได้ซึ่งมีอยู่ในสนธิสัญญาสหภาพระหว่างอังกฤษและสกอตแลนด์ปี ค.ศ. 1707 แต่บางครั้งก็มีการยืนยันว่ารัฐสภาสามารถสร้างหรือยกเลิกกฎหมายใด ๆ ได้ซึ่งโดยปกติแล้วรัฐสภาจะได้รับการรับรองตามระบอบประชาธิปไตย ได้รับการเลือกตั้งและรักษาหลักนิติธรรมรวมถึงสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ [13]ประการที่สองหลักนิติธรรมได้ดำเนินผ่านรัฐธรรมนูญเป็นหลักการพื้นฐานตั้งแต่สมัยแรกสุดในฐานะ "ราชาต้อง [เป็น] ... ภายใต้กฎหมายเพราะกฎหมายทำให้เป็นกษัตริย์" - เฮนรีเดอบร็องตันใน C13th. หลักการนี้ได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญ 1215และคำร้องของขวา 1628 ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลอาจดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเท่านั้นรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน [14]ประการที่สามอย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471การเลือกตั้งที่ผู้ใหญ่ที่มีความสามารถทุกคนเข้าร่วมได้กลายเป็นหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แต่เดิมมีเพียงผู้ชายที่ร่ำรวยและเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้กับสภาในขณะที่พระมหากษัตริย์ร่วมกับสภาขุนนางที่สืบทอดทางพันธุกรรมเป็นครั้งคราวครอบงำการเมือง จาก 1,832 พลเมืองผู้ใหญ่เป็นต้นไปได้อย่างช้าๆสิทธิที่จะสากลอธิษฐาน [15]สี่รัฐธรรมนูญอังกฤษถูกผูกไว้กับกฎหมายต่างประเทศรัฐสภาได้เลือกที่จะเพิ่มอำนาจการปฏิบัติในความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในองค์กรระหว่างประเทศเช่นองค์การแรงงานระหว่างประเทศ , [16]สหประชาชาติที่ยุโรปอนุสัญญา สิทธิมนุษยชนขององค์การการค้าโลกและศาลอาญาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรซ้ายสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังจากที่มีการลงประชามติในปี 2016 และมีการเลือกตั้งทั่วไปใน 2019 [17]

อำนาจอธิปไตยของรัฐสภา

อำนาจอธิปไตยของรัฐสภามักถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในรัฐธรรมนูญของอังกฤษแม้ว่าขอบเขตจะถูกโต้แย้งก็ตาม [18]หมายความว่าพระราชบัญญัติรัฐสภาเป็นรูปแบบสูงสุดของกฎหมาย แต่ยังรวมถึงว่า "รัฐสภาไม่สามารถผูกมัดตัวเองได้" [19] ในอดีตรัฐสภากลายเป็นอำนาจอธิปไตยผ่านชุดของการต่อสู้ทางอำนาจระหว่างพระมหากษัตริย์คริสตจักรศาลและประชาชน รัฐธรรมนูญ 1215ซึ่งได้มาจากความขัดแย้งที่นำไปสู่ครั้งแรกที่ยักษ์ใหญ่ของสงครามได้รับขวาของรัฐสภาที่จะมีอยู่สำหรับ 'ปรึกษาทั่วไป' ก่อนหักภาษีใด ๆ[20]กับ ' เทวสิทธิราชย์ ' กฎ ที่ดินทั่วไปได้รับการรับรองให้ผู้คนทำไร่ไถนากินหญ้าล่าสัตว์หรือตกปลาแม้ว่าขุนนางจะยังคงมีอำนาจเหนือการเมือง ในการกระทำสุด 1534 , กษัตริย์เฮนรี่ที่แปดกล่าวหาขวาของพระเจ้าของเขามากกว่าคริสตจักรคาทอลิกในกรุงโรมประกาศตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษ จากนั้นในเอิร์ลแห่งกรณีของ Oxfordใน 1615 [21]เสนาบดี (ทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวและตัวแทนของตุลาการ ) ยืนยันอำนาจสูงสุดของศาลฎีกากว่าศาลกฎหมายทั่วไปขัดแย้งกับเซอร์เอ็ดเวิร์ดโค้กยืนยัน 's ว่าผู้พิพากษา สามารถประกาศให้กฎเกณฑ์เป็นโมฆะได้หากพวกเขา "ต่อต้านสิทธิและเหตุผลร่วมกัน" [22]ในที่สุดหลังจากที่รุ่งโรจน์การปฏิวัติของ 1688ที่บิลสิทธิ 1689ยึดอำนาจของรัฐสภากว่าพระมหากษัตริย์ (และในช่วงคริสตจักรและสนาม) รัฐสภากลายเป็น " อำนาจอธิปไตย " และสูงสุด อย่างไรก็ตามเพียง 18 ปีต่อมารัฐสภาอังกฤษก็ยกเลิกตัวเองเพื่อสร้างรัฐสภา 'สหภาพ' ใหม่ตามสนธิสัญญาสหภาพระหว่างอังกฤษและสกอตแลนด์ในขณะที่รัฐสภาสก็อตแลนด์ก็ทำเช่นเดียวกัน อำนาจการต่อสู้ภายในรัฐสภาอย่างต่อเนื่องระหว่างชนชั้นสูงและคนทั่วไป นอกรัฐสภาคนที่มาจากChartistsเพื่อสหภาพแรงงานต่อสู้สำหรับการลงคะแนนเสียงในสภา รัฐสภาทำหน้าที่ 1911มั่นใจคอมมอนส์จะได้ชัยชนะในความขัดแย้งใด ๆ ในช่วงการเลือกตั้งสภาขุนนาง รัฐสภาทำหน้าที่ 1949มั่นใจขุนนางเท่านั้นที่สามารถชะลอการออกกฎหมายโดยหนึ่งปี[23]และไม่ล่าช้ามาตรการงบประมาณใด ๆ ในช่วงเดือน [24]ในคดีชั้นนำอาร์ (แจ็คสัน) โวลต์อัยการสูงสุดกลุ่มผู้ประท้วงด้านการล่าสัตว์ได้ท้าทายการห้ามล่าสุนัขจิ้งจอกของพระราชบัญญัติการล่าสัตว์ในปี พ.ศ. 2547โดยอ้างว่ามันไม่ใช่พระราชบัญญัติที่ถูกต้องเพราะผ่านการหลีกเลี่ยงบ้านของ ขุนนางโดยใช้พระราชบัญญัติรัฐสภา พวกเขาโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติปีพ. ศ. 2492 ถูกส่งผ่านโดยใช้อำนาจของพระราชบัญญัติในปีพ. ศ. 2454 เพื่อแทนที่ลอร์ดในสองปี ผู้อ้างสิทธิ์โต้แย้งว่านี่หมายความว่าพระราชบัญญัติปีพ. ศ. 2492 ไม่ควรถือเป็นกฎหมายที่ถูกต้องเนื่องจากพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2454 มีขอบเขต จำกัด และไม่สามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อ จำกัด ของอำนาจของลอร์ดได้ สภาขุนนางปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้โดยถือทั้งพระราชบัญญัติรัฐสภา พ.ศ. 2492และพระราชบัญญัติการล่าสัตว์ พ.ศ. 2547จึงมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามในobiter dicta Lord Hope แย้งว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา "ไม่มีอีกต่อไปถ้ามันเคยเป็นแบบสัมบูรณ์" และ "หลักนิติธรรมที่บังคับใช้โดยศาลเป็นปัจจัยควบคุมขั้นสูงสุดที่รัฐธรรมนูญของเรายึด" และไม่สามารถ ใช้เพื่อปกป้องการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (ตามที่ศาลกำหนด) [25]ยังไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับความหมายของ "อำนาจอธิปไตยของรัฐสภา" ยกเว้นว่าความชอบธรรมนั้นขึ้นอยู่กับหลักการของ "กระบวนการประชาธิปไตย" [26]

สหราชอาณาจักรได้มุ่งมั่นที่จะ กฎหมายต่างประเทศในฐานะสมาชิกคน "อธิปไตย" ที่จะขยายอำนาจของตนผ่านความร่วมมือใน สหประชาชาติตั้งแต่ปี 1945 เป็นครั้งแรกที่ ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่ เมธกลางฮอลล์เปิดโดย นายกรัฐมนตรี ผ่อนผัน Attlee [27]

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาได้พัฒนาไปใน 4 แนวทางหลัก [28]ประการแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ความร่วมมือระหว่างประเทศทำให้รัฐสภาเพิ่มอำนาจโดยการทำงานร่วมกับประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยอื่น ๆ จักรวรรดิอังกฤษซึ่งครั้งหนึ่งเคยตกเป็นเมืองหนึ่งในสี่ของประชากรโลกและหนึ่งในสามของที่ดินลดลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและชำรุดทรุดโทรมหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะที่รัฐสภามีอำนาจทางทหารที่แทบไม่มีใครโต้แย้งมาก่อนและนักเขียนในสมัยจักรพรรดิก็คิดเช่นนั้นว่าจะสามารถ "สร้างหรือยกเลิกกฎหมายใด ๆ ก็ตาม" ได้[29]สหราชอาณาจักรเลือกที่จะเข้าร่วมในสันนิบาตแห่งชาติในปีพ. ศ. 2462 และหลังจากนั้น ความล้มเหลวของสหประชาชาติในปีพ. ศ. 2488 ในการมีส่วนร่วมในการสร้างระบบกฎหมายระหว่างประเทศแทนที่จักรวรรดิ แวร์ซายสนธิสัญญา 1919จำได้ว่า "สันติภาพเท่านั้นที่สามารถจัดตั้งขึ้นถ้ามันจะขึ้นอยู่กับความยุติธรรมทางสังคม" [30]และกฎบัตรสหประชาชาติ "บนพื้นฐานของหลักการความเสมอภาคอธิปไตยของทุกสมาชิกของ" กล่าวว่า "เพื่อบันทึกการประสบความสำเร็จ ชั่วอายุคนจากภัยสงครามซึ่งสองครั้งในช่วงชีวิตของเราได้นำความเศร้าโศกมาสู่มนุษยชาติอย่างไม่สิ้นสุด "UN จะ" ยืนยันศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน "อีกครั้งและสมาชิกควร" อยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี " ข้อตกลง Bretton Woods Act 1945 , สหประชาชาติพระราชบัญญัติ 1946และองค์การระหว่างประเทศพระราชบัญญัติ 1968เขียนการระดมทุนของสหราชอาณาจักรและการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ธนาคารทั่วโลก , และหน่วยงานอื่น ๆ ในกฎหมาย [31]ตัวอย่างเช่นสหราชอาณาจักรผูกพันตัวเองที่จะดำเนินการตามคำสั่งมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจนถึงการใช้กำลังจริงเพื่อตอบแทนการเป็นตัวแทนในสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคง [32]แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนมาโดยตลอด แต่[33]ก็ยอมรับหน้าที่อย่างเป็นทางการว่าอำนาจอธิปไตยของตนจะไม่ถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สองในปี 1950 สหราชอาณาจักรส่วนช่วยในการเขียนและเข้าร่วมการประชุมสิทธิมนุษยชนยุโรป ในขณะที่การประชุมที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐานและกรณีการตัดสินใจภายใต้กฎเกณฑ์ของอังกฤษและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ , [34]สหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับว่าคนที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปในสตราสบูถ้าการเยียวยาในประเทศมีไม่เพียงพอ ในพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2541รัฐสภาได้ตัดสินว่าตุลาการของอังกฤษควรจะต้องใช้บรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรงในการพิจารณาคดีของอังกฤษเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ปัญหาตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลต่อการให้เหตุผลด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

จาก 1973-2020, สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของ สหภาพยุโรปซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะ " ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , เสรีภาพ , ประชาธิปไตย , ความเท่าเทียมกันที่ กฎของกฎหมายและการเคารพ สิทธิมนุษยชน " [35]

ประการที่สามสหราชอาณาจักรได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังจากพระราชบัญญัติประชาคมยุโรป พ.ศ. 2515และผ่านการให้สัตยาบันสนธิสัญญามาสทริชต์ในปี พ.ศ. 2535 ความคิดเรื่องสหภาพได้รับการจินตนาการมานานแล้วโดยผู้นำในยุโรปรวมถึงวินสตันเชอร์ชิลซึ่งในปี พ.ศ. 2489 ได้เรียกว่า สำหรับ " สหรัฐอเมริกาในยุโรป " [36] [37] กฎหมายของสหภาพยุโรปได้รับการระงับมานานแล้วในความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างการกระทำของรัฐสภาสำหรับสาขาที่ จำกัด ในการดำเนินการ[38]แต่รัฐสมาชิกและพลเมืองได้รับการควบคุมตามขอบเขตของกฎหมายของสหภาพยุโรปและขยายออกไป อำนาจอธิปไตยของพวกเขาในกิจการระหว่างประเทศโดยผ่านตัวแทนร่วมกันในรัฐสภายุโรป , คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักการนี้ได้รับการทดสอบในR (Factortame Ltd) v SS for Transportซึ่งธุรกิจประมงอ้างว่าไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นชาวอังกฤษ 75% ตามที่Merchant Shipping Act 1988กล่าว [39]ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปหลักการแห่งเสรีภาพในการจัดตั้งระบุว่าคนชาติของรัฐสมาชิกใด ๆ สามารถรวมและดำเนินธุรกิจทั่วสหภาพยุโรปได้อย่างอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงที่ไม่เป็นธรรม สภาขุนนางถือได้ว่าเป็นเพราะกฎหมายของสหภาพยุโรปขัดแย้งกับในส่วนของ 1988 พระราชบัญญัติ, ส่วนเหล่านั้นจะไม่ได้รับการบังคับใช้และ disapplied เพราะรัฐสภาไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนความตั้งใจที่จะสละ 1972 พระราชบัญญัติ ตามที่ลอร์ดบริดจ์ "ข้อ จำกัด ใด ๆ ของอำนาจอธิปไตยที่รัฐสภายอมรับเมื่อตรา [1972 Act] เป็นไปโดยสมัครใจ" [40]ดังนั้นหน้าที่ของศาลในการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป ในทางกลับกันในR (HS2 Action Alliance Limited) v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมศาลฎีกาถือว่าหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษจะไม่ได้รับการตีความโดยศาลว่าได้รับการยกเลิกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ อาจเป็นองค์กรระหว่างประเทศใด ๆ [41] ที่นี่กลุ่มประท้วงต่อต้านรถไฟความเร็วสูง 2เส้นจากลอนดอนไปยังแมนเชสเตอร์และลีดส์อ้างว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องโดยการโหวตในรัฐสภาเพื่ออนุมัติแผน พวกเขาโต้แย้งว่าคำสั่งดังกล่าวต้องการการปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยและเสรีซึ่งจะไม่บรรลุผลหากพรรคแส้บังคับให้สมาชิกพรรคลงคะแนนเสียง ศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าคำสั่งไม่ได้กำหนดให้ไม่มีพรรคแส้เกิดขึ้น แต่หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นคำสั่งจะไม่สามารถประนีประนอมหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญจากร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่รัฐสภามีอิสระในการจัดระเบียบกิจการของตน

ประการที่สี่ความรับผิดชอบในสหราชอาณาจักรมีความหมายรัฐสภาให้อำนาจที่จะออกกฎหมายในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงไปยังประเทศและภูมิภาคที่: สกอตแลนด์พระราชบัญญัติ 1998สร้างรัฐสภาสกอตแลนด์ที่รัฐบาลของเวลส์พระราชบัญญัติ 1998สร้างสมัชชาเวลส์ที่ไอร์แลนด์เหนือพระราชบัญญัติ 1998สร้างภาคเหนือ ผู้บริหารของไอร์แลนด์ตามข้อตกลงวันศุกร์อันเก่าแก่เพื่อนำมาซึ่งสันติภาพ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2515และพระราชบัญญัติการมีอำนาจในมหานครลอนดอน พ.ศ. 2542 ยังให้อำนาจที่ จำกัด มากขึ้นแก่รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลลอนดอน ในทางปฏิบัติ แต่ตามรัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าไม่ควรนำการตัดสินใจสำหรับสหราชอาณาจักรซึ่งจะมาแทนที่และสวนทางกับเจตจำนงของรัฐบาลในภูมิภาค อย่างไรก็ตามในMiller v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของการออกจากสหภาพยุโรปกลุ่มคนที่พยายามจะอยู่ในสหภาพยุโรปได้นำรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีสามารถเรียกใช้มาตรา 50 เพื่อแจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบถึงความตั้งใจที่จะออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่กระทำของรัฐสภา [42]สิ่งนี้เป็นไปตามการสำรวจ Brexit ของปี 2016ซึ่ง 51.9% ของผู้ลงคะแนนโหวตให้ออก [43]ผู้อ้างสิทธิ์โต้แย้งว่าเนื่องจาก " Brexit " จะลบล้างสิทธิที่รัฐสภามอบให้ผ่านการกระทำ (เช่นสิทธิในการเคลื่อนไหวอย่างเสรีของพลเมืองอังกฤษในสหภาพยุโรปสิทธิในการแข่งขันที่เป็นธรรมผ่านการควบคุมการควบรวมกิจการและสิทธิในการลงคะแนนเสียง สำหรับสถาบันในสหภาพยุโรป) มีเพียงรัฐสภาเท่านั้นที่สามารถยินยอมที่จะแจ้งความตั้งใจที่จะเจรจาเพื่อออกจากมาตรา 50 พวกเขายังโต้แย้งว่าอนุสัญญา Sewelสำหรับการชุมนุมที่ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งการประชุมผ่านการเคลื่อนไหวที่รัฐสภาเวสต์มินสเตอร์สามารถออกกฎหมายในเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขก่อนที่จะทำ ดังนั้นหมายความว่าสหราชอาณาจักรไม่สามารถเจรจาที่จะออกไปโดยปราศจากความยินยอมจากสภานิติบัญญัติของสกอตแลนด์เวลช์หรือไอร์แลนด์เหนือ ที่ศาลฎีกาถือได้ว่ารัฐสภาจะต้องผ่านการกระทำและไม่สามารถเริ่มต้นกระบวนการของการออกอย่างหมดจดผ่านรอยัลอภิสิทธิ์ อย่างไรก็ตามไม่สามารถบังคับใช้อนุสัญญา Sewel ได้โดยศาลแทนที่จะปฏิบัติตาม [44]สิ่งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมย์จัดหาสหภาพยุโรป (ประกาศการถอน) พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560ทำให้เธอมีอำนาจในการแจ้งความตั้งใจที่จะออกจากสหภาพยุโรป [45]

กฎของกฎหมาย

หลักนิติธรรมถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายสมัยใหม่รวมทั้งสหราชอาณาจักร [46]ได้รับการขนานนามว่า "มีความสำคัญในสังคมเสรีเช่นเดียวกับแฟรนไชส์ประชาธิปไตย", [47]และแม้กระทั่ง "ปัจจัยควบคุมขั้นสูงสุดที่รัฐธรรมนูญของเรายึด", [48]แต่เช่นเดียวกับอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาความหมายและขอบเขต เป็นที่โต้แย้ง ความหมายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดพูดถึงปัจจัยหลายประการ: ลอร์ดบิงแฮมแห่งคอร์นฮิลล์ซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาสูงสุดในอังกฤษและเวลส์เสนอว่าหลักนิติธรรมควรหมายความว่ากฎหมายมีความชัดเจนและสามารถคาดเดาได้ไม่อยู่ภายใต้การใช้ดุลพินิจอย่างกว้าง ๆ หรือไม่มีเหตุผลใช้กับ คนทุกคนมีความรวดเร็วและเป็นธรรมขั้นตอนสำหรับการบังคับใช้ปกป้องพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและการทำงานตามกฎหมายต่างประเทศ [49]คำจำกัดความอื่น ๆ พยายามที่จะยกเว้นสิทธิมนุษยชนและกฎหมายต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้อง แต่ส่วนใหญ่เกิดจากวิสัยทัศน์ของนักวิชาการก่อนประชาธิปไตยเช่นอัลเบิร์เวนเสี่ยงอันตราย [50]หลักนิติธรรมได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนว่าเป็น "หลักการตามรัฐธรรมนูญ" ในมาตรา 1 ของพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548ซึ่ง จำกัด บทบาททางตุลาการของเสนาบดีและสร้างระบบการแต่งตั้งตุลาการขึ้นใหม่เพื่อยึดความเป็นอิสระความหลากหลายและความดีความชอบ [51]ตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ให้คำจำกัดความเพิ่มเติมความหมายในทางปฏิบัติของ "หลักนิติธรรม" ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้กฎหมายกรณี

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตามหลักการกฎหมายทั่วไป [52]ปกป้อง กฎของกฎหมายโดยกำหนดเสรีภาพของผู้คนความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่น ๆ จะไม่ละเมิดโดยรัฐบาลจนกว่าจะมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนและเหตุผล [53]

หลักของหลักนิติธรรมในภาษาอังกฤษและกฎหมายของอังกฤษถือเป็นหลักการของ " ความชอบด้วยกฎหมาย " มา แต่ดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่ารัฐรัฐบาลและบุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่ภายใต้อำนาจของรัฐบาล (รวมถึง บริษัท ) [54]สามารถดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น ในปี ค.ศ. 1765 ในเอนทิคโวลต์คาร์ริงตันนักเขียนจอห์นเอนทิคอ้างว่านาธานคาร์ริงตันหัวหน้าผู้ส่งสารของกษัตริย์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะบุกเข้าไปรื้อค้นบ้านของเขาและนำเอกสารของเขาออก คาร์ริงตันอ้างว่าเขาได้รับอำนาจจากรัฐมนตรีต่างประเทศลอร์ดแฮลิแฟกซ์ที่ออก "หมายค้น" แต่ไม่มีมาตราใดที่ให้อำนาจลอร์ดแฮลิแฟกซ์ในการออกหมายค้น ลอร์ดแคมเดน CJกล่าวว่า "จุดจบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมนุษย์เข้าสู่สังคมคือการรักษาทรัพย์สินของตน" และการที่ไม่มีอำนาจใด ๆ "การบุกรุกทรัพย์สินส่วนตัวทุกครั้ง [55]แคร์ริงตันทำผิดกฎหมายและต้องจ่ายค่าเสียหาย ปัจจุบันหลักการแห่งความถูกต้องตามกฎหมายนี้พบได้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งทำให้การละเมิดสิทธิเป็นจุดเริ่มต้นก็ต่อเมื่อ "เป็นไปตามกฎหมาย" [56]ในปีพ. ศ. 2522 ในมาโลนโวลต์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชายคนหนึ่งที่ถูกตั้งข้อหาจัดการสินค้าที่ถูกขโมยอ้างว่าตำรวจเคาะโทรศัพท์ของเขาอย่างผิดกฎหมายเพื่อขอหลักฐาน พระราชบัญญัติที่ทำการไปรษณีย์ พ.ศ. 2512ตารางที่ 5 ระบุว่าไม่ควรมีการแทรกแซงกิจการโทรคมนาคมเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะออกหมายจับ แต่ไม่ได้พูดอะไรอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการดักฟังโทรศัพท์ Megarry VCถือได้ว่าไม่มีความผิดในกฎหมายทั่วไปและปฏิเสธที่จะตีความกฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวภายใต้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 8 [57]ในการอุทธรณ์ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้สรุปอนุสัญญา ถูกละเมิดเนื่องจากธรรมนูญไม่ได้ 'ระบุขอบเขตและลักษณะการใช้ดุลพินิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณะด้วยความชัดเจนตามสมควร' [58]อย่างไรก็ตามการตัดสินถูกบดบังโดยรัฐบาลผ่านพระราชบัญญัติฉบับใหม่อย่างรวดเร็วเพื่ออนุญาตให้มีการแตะโทรศัพท์ด้วยหมายจับ [59]โดยตัวของมันเองหลักการของความชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่เพียงพอที่จะรักษาสิทธิมนุษยชนเพียงอย่างเดียวเมื่อเผชิญกับอำนาจตามกฎหมายที่ล่วงล้ำมากขึ้นในการสอดส่องโดย บริษัท หรือรัฐบาล

ความหมายมากที่สุดได้รับการยอมรับในวงกว้างของ กฎของกฎหมาย , สนับสนุนโดย ลอร์ดบิงแฮมของคอร์นฮิลล์รวมถึงหลักการของ กฎหมาย , สิทธิมนุษยชนและความมุ่งมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยและ กฎหมายต่างประเทศ [49]

หลักนิติธรรมยังกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงแม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้อาจมีที่ว่างสำหรับดุลพินิจ ในR (มุมบ้าน Research) วีผู้อำนวยการสำนักงานฉ้อฉลกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการค้าอาวุธ , มุมบ้านวิจัยอ้างฉ้อฉลสำนักงานทำหน้าที่ผิดกฏหมายโดยวางการสอบสวนในสหราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแขนตกลงอัล Yamamah มีการกล่าวหาว่าบริษัท BAE Systems plcจ่ายสินบนให้กับตัวเลขของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย [60]สภาขุนนางที่จัด SFO มีสิทธิที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะในการไม่ดำเนินการสอบสวนรวมถึงภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น บารอนเนสเฮลตั้งข้อสังเกตว่า SFO ต้องพิจารณา "หลักการที่ว่าไม่มีใครรวมถึง บริษัท อังกฤษที่มีอำนาจซึ่งทำธุรกิจให้กับต่างประเทศที่มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมาย" แต่การตัดสินใจไปถึงนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล [61]เมื่อมีการบังคับใช้หรือกระบวนการทางศาลควรดำเนินการอย่างรวดเร็ว: ใครก็ตามที่ถูกควบคุมตัวจะต้องถูกตั้งข้อหาและได้รับการพิจารณาคดีหรือได้รับการปล่อยตัว [62]ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ในทางปฏิบัติ ในR (UNISON) v ท่านเสนาบดีศาลฎีกาได้จัดให้รัฐบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1200 ปอนด์สเตอลิงก์เพื่อนำมาซึ่งการเรียกร้องของศาลการจ้างงานทำลายหลักนิติธรรมและถือเป็นโมฆะ เสนาบดีมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสร้างค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการของศาล แต่ในกรณีของการจ้างงานของศาลที่สั่งซื้อสินค้าของเขานำไปสู่การลดลง 70% ในการเรียกร้องกับนายจ้างสำหรับการละเมิดสิทธิแรงงานเช่นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม, การหักเงินค่าจ้างที่ผิดกฎหมายหรือการเลือกปฏิบัติ ลอร์ดรีดกล่าวว่า "สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงศาลนั้นมีอยู่ในหลักนิติธรรม" หากไม่มีการเข้าถึงศาล "กฎหมายมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจดหมายที่ตายแล้วงานที่ทำโดยรัฐสภาอาจถูกทำให้เสื่อมเสียและการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นเรื่องที่ไร้ความหมาย" [63]โดยหลักการแล้วทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรวมทั้งรัฐมนตรีของรัฐบาลหรือผู้บริหารองค์กรซึ่งอาจถูกศาลดูหมิ่นเพราะฝ่าฝืนคำสั่ง [64]ในระบบอื่น ๆ ความคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญของการรักษาหลักนิติธรรม ในทางทฤษฎีเดิมทีได้รับการสนับสนุนโดยบารอนเดอมองเตสกิเออควรมีการแยกผู้บริหารสภานิติบัญญัติและตุลาการออกจากกันอย่างเข้มงวด [65]ในขณะที่ระบบอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะนำสิ่งนี้ไปสู่การปฏิบัติ (เช่นกำหนดให้ผู้บริหารไม่ได้มาจากฝ่ายนิติบัญญัติ) เป็นที่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองสมัยใหม่อาจทำลายการแบ่งแยกดังกล่าวโดยการจับทั้งสามสาขาของรัฐบาล และยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่า "ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเป็นทางการในสหราชอาณาจักร" ก็ตาม [66]รัฐธรรมนูญปฏิรูปกฎหมาย 2005ได้ แต่สิ้นสุดการปฏิบัติของเสนาบดีนั่งเป็นหัวหน้าขององค์กรตุลาการในขณะที่ยังเป็นสมาชิกรัฐสภาและนั่งอยู่ในตู้ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการยุติคดีในปี ค.ศ. 1700มีผู้พิพากษาเพียงคนเดียวที่ถูกถอดออกและการระงับจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากหัวหน้าผู้พิพากษาและเสนาบดีตามผู้พิพากษาที่ถูกดำเนินคดีอาญา [67]ขณะนี้รัฐมนตรีทุกคนมีหน้าที่ "รักษาความเป็นอิสระอย่างต่อเนื่องของตุลาการ" รวมถึงต่อต้านการโจมตีโดยองค์กรที่มีอำนาจหรือสื่อมวลชน [68]

ประชาธิปไตย

รัฐสภาได้รับการยอมรับเป็นเวทีสำหรับพระมหากษัตริย์ "ที่ปรึกษาทั่วไป" ก่อนที่ รัฐธรรมนูญ 1215

หลักการของ "สังคมประชาธิปไตย" โดยมีตัวแทนที่ทำหน้าที่และประชาธิปไตยโดยเจตนาซึ่งยึดถือสิทธิมนุษยชนทำให้ความจริงเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาถูกต้องตามกฎหมาย[69]และมีการพิจารณากันอย่างกว้างขวางว่า "ประชาธิปไตยเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดเรื่องการปกครอง ของกฎหมาย”. [70]สิ่งที่ตรงกันข้ามกับอำนาจตามอำเภอใจที่ใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวคือ "การบริหารอยู่ในมือของคนจำนวนมากและไม่ใช่ของคนส่วนน้อย '" [71]ตามคำนำของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามที่ร่างโดยนักกฎหมายอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือ "รักษาไว้ได้ดีที่สุด ... โดย" ประชาธิปไตยทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ " [72]ในทำนองเดียวกัน "หลักการลักษณะเฉพาะของประชาธิปไตย" นี้ได้รับการประดิษฐานไว้ในพิธีสารฉบับที่ 3 ซึ่งกำหนดให้ "สิทธิในการเลือกตั้งโดยเสรี" เพื่อ "ให้แน่ใจว่ามีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกสภานิติบัญญัติโดยเสรี" [73]ในขณะที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากมายเช่น "ทางตรง" "ตัวแทน" หรือ "โดยเจตนา" มุมมองที่โดดเด่นในทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่คือประชาธิปไตยต้องการพลเมืองที่กระตือรือร้นไม่ใช่เฉพาะในการเลือกตั้งผู้แทนเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมในชีวิตทางการเมืองด้วย . [74]สาระสำคัญโกหกมันในไม่เพียง แต่ส่วนใหญ่การตัดสินใจหรือการทำประชามติที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการที่[75] "แต่ในการตัดสินใจรับผิดชอบทางการเมือง" และ "ขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม maximisi เป็นอิสระ "ของมนุษยชาติ [76]ความชอบธรรมของกฎหมายในสังคมประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับกระบวนการอภิปรายและการถกเถียงในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องแทนที่จะกำหนดให้มีการตัดสินใจ [77]เป็นที่ตกลงกันโดยทั่วไปว่ามาตรฐานพื้นฐานด้านสิทธิทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีบทบาทที่มีความหมายในชีวิตทางการเมืองได้ [78]ด้วยเหตุนี้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนฟรีในการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและ "สวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย" ได้มีการพัฒนามือในมือกับสิทธิมนุษยชนและก่อให้เกิดรากฐานที่สำคัญพื้นฐานของกฎหมายต่างประเทศ [79]

ใน "รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมัยใหม่" ของสหราชอาณาจักร[80]หลักการของประชาธิปไตยปรากฏผ่านกฎเกณฑ์และกฎหมายกรณีที่รับรองสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและผ่านการใช้เป็นหลักการตีความของศาล ใน 1703 ในกรณีที่สถานที่สำคัญของแอชบีวีสีขาว , ลอร์ดโฮลท์ CJระบุว่าสิทธิของทุกคน "ที่จะให้ลงคะแนนเสียง [ของ] ในการเลือกตั้งของบุคคลที่จะเป็นตัวแทน [พวก] ในรัฐสภามีการเห็นพ้องที่จะทำตามกฎหมาย ซึ่งจะผูกมัดเสรีภาพและทรัพย์สิน [ของพวกเขา] เป็นสิ่งที่เหนือกว่าและเป็นธรรมชาติที่สูงส่ง ". [81]นี่หมายความว่าศาลรับรองอย่างแข็งขันว่ามีการนับคะแนนเสียงและการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจะดำเนินการตามกฎหมาย ในมอร์แกนซิมป์สันวีศาลอุทธรณ์ถือได้ว่าหากมีการลงคะแนนเสียง "ได้ดำเนินการจึงไม่ดีที่มันไม่ได้อย่างมีนัยสำคัญตามกฎหมายเป็น" แล้วมันจะได้รับการประกาศเป็นโมฆะและจะผิดปกติแม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผล [82]ร่างข้อบังคับที่สำคัญเช่นในพระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2526หรือพรรคการเมืองการเลือกตั้งและพระราชบัญญัติการลงประชามติ พ.ศ. 2543จำกัด การใช้จ่ายหรือการแทรกแซงจากต่างประเทศเนื่องจากบารอนเนสเฮลกล่าวว่า "แต่ละคนมีค่าเท่ากัน" และ "เราไม่ต้องการให้รัฐบาลหรือนโยบายของเราตัดสินโดยผู้ใช้จ่ายสูงสุด" [83]อื่น ๆ ในวงกว้างแนวคิดของ "สังคมประชาธิปไตย" และสิ่งที่เป็น "จำเป็น" สำหรับรมย์ทำงานของโครงการทั้งหมดของการตีความสำหรับยุโรปอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ใช้ในกฎหมายของอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน 1998 , เพราะโดยปกติแล้วแต่ละสิทธิจะถูก จำกัด ได้ก็ต่อเมื่อ "เป็นไปตามกฎหมาย" และ "จำเป็นในสังคมประชาธิปไตย" เท่านั้น สถานที่ของรัฐสวัสดิการทางสังคมที่จำเป็นในการสนับสนุนชีวิตประชาธิปไตยก็ปรากฏให้เห็นผ่านการตีความของศาลเช่นกัน ตัวอย่างเช่นในGorringe v Calderdale MBCลอร์ด Steyn ผู้ให้การตัดสินระดับแนวหน้ากล่าวว่า "จำเป็น" ที่จะต้องดูกฎแห่งความประมาทในบริบทของ "รูปทรงของรัฐสวัสดิการสังคมของเรา" [84]โดยทั่วไปกฎหมายทั่วไปได้รับการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิตามกฎหมาย[85]และสอดคล้องกับสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

สากลนิยม

เช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ[86]หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของอังกฤษทั้งในฐานะเครื่องมือหลักในการตีความกฎหมายภายในประเทศและผ่านการสนับสนุนและการเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญของสหราชอาณาจักร ไกลกลับเป็นรัฐธรรมนูญ 1215 , กฎหมายอังกฤษได้รับการยอมรับสิทธิในการเคลื่อนไหวของผู้คนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ [87]ภายในปี 1608 เซอร์เอ็ดเวิร์ดโค้กเขียนอย่างมั่นใจว่ากฎหมายการค้าระหว่างประเทศหรือคำว่าMercatoriaเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของอาณาจักร[88]ในขณะที่วิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 17 มีศูนย์กลางที่รัฐสภาหยุดการพยายามเก็บภาษีของกษัตริย์ การค้าระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับความยินยอม [89]ในทำนองเดียวกันในศตวรรษที่ 18 ลอร์ดโฮลท์ CJมองว่ากฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือทั่วไปสำหรับการตีความกฎหมายทั่วไป[90]ในขณะที่ลอร์ดแมนส์ฟิลด์ได้ทำมากกว่าสิ่งอื่นใดเพื่อยืนยันว่าคำศัพท์สากลMercatoria "ไม่ใช่ กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นกฎหมายของทุกประเทศ ", [91]และ" กฎหมายพ่อค้าและกฎหมายแผ่นดินเหมือนกัน " [92]ในปี พ.ศ. 2317 ในซอมเมอร์เซ็ตโวลต์สจ๊วตหนึ่งในคดีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์กฎหมายลอร์ดแมนส์ฟิลด์ถือว่าการเป็นทาสเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย [93]ในกฎหมายคดีสมัยใหม่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอว่า "เป็นหลักการของนโยบายทางกฎหมายที่กฎหมาย [อังกฤษ] ควรเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ " [94]สภาขุนนางเน้นว่า "มีข้อสันนิษฐานที่แข็งแกร่งในความโปรดปรานของการตีความกฎหมายอังกฤษ (ไม่ว่ากฎหมายหรือพระราชบัญญัติ) ในทางที่ไม่ได้วางสหราชอาณาจักรในการละเมิดข้อผูกพันระหว่างประเทศ." [95]ตัวอย่างเช่นในHounga โวลต์อัลเลนศาลฎีกาถือได้ว่าเป็นหญิงสาวที่ได้รับการค้ามนุษย์อย่างผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะนำข้อเรียกร้องการแข่งขันที่แตกต่างกับนายจ้างของเธอแม้ว่าเธอจะได้ตัวเองได้ในการละเมิดของตรวจคนเข้าเมือง Act 1971 [96]ในการดำเนินการดังกล่าวศาลได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ลงนามโดยสหราชอาณาจักรซึ่งเรียกว่าพิธีสารปาแลร์โมตลอดจนอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการตีความขอบเขตของหลักคำสอนกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับความผิดกฎหมายและถือเอาไว้ ไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้อ้างสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ตามกฎหมายของเธอ มีการถกเถียงกันต่อไปว่าสหราชอาณาจักรควรนำทฤษฎีที่เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ (เป็นทฤษฎี " monist ") หรือไม่หรือยังควรต้องมีการแปลหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายภายในประเทศ (ทฤษฎี "dualist") [97]จุดยืนในกฎหมายของสหภาพยุโรปในปัจจุบันคือในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศมีผลผูกพันกับสหภาพยุโรป แต่ก็ไม่สามารถทำลายหลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือสิทธิมนุษยชนได้ [98]

ในการลงประชามติ Brexit 51.9% โหวตให้ออกจากสหภาพยุโรปและ 48.1% ให้อยู่ต่อ นักวิจารณ์ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสาระสำคัญของคำถาม [99]

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองทำให้จักรวรรดิอังกฤษสิ้นสุดลงและทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสหราชอาณาจักรได้ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอด จากสนธิสัญญาแวร์ซายปี 1919สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งกำหนดมาตรฐานสากลสำหรับสิทธิของประชาชนในที่ทำงาน หลังจากความล้มเหลวของสันนิบาตชาติและหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหราชอาณาจักรได้เข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์การสหประชาชาติซึ่งได้รับการยอมรับจากรัฐสภาผ่านพระราชบัญญัติแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2489ทำให้สามารถลงมติใด ๆ ของคณะมนตรีความมั่นคงได้ยกเว้นการใช้กำลังบังคับ โดยคำสั่งในสภา ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491การยึดครองอาณานิคมที่ถูกบังคับความขาดแคลนประชาธิปไตยและความผิดปกติของสิทธิมนุษยชน[ ต้องมีการชี้แจง ]ในจักรวรรดิอังกฤษสูญเสียความชอบธรรมอย่างมากภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อรวมกับการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชทำให้การสลายตัวอย่างรวดเร็ว สนธิสัญญาพื้นฐานสองฉบับคือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2509 เห็นว่าสหราชอาณาจักรให้สัตยาบันสิทธิส่วนใหญ่จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตามกฎ Ponsonbyตั้งแต่ปีพ. ศ. 2467 พระราชบัญญัติการปฏิรูปและการกำกับดูแลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2553มาตรา 20 กำหนดให้มีการให้สัตยาบันสนธิสัญญาต่อรัฐสภาเป็นเวลา 21 วันและจะไม่มีการลงมติที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ [100]ในระดับภูมิภาคสหราชอาณาจักรมีส่วนร่วมในการร่างอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1950ซึ่งพยายามรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเพื่อรักษาสันติภาพในยุโรปหลังสงคราม ในขณะเดียวกันตามวิสัยทัศน์ที่มีมายาวนานสำหรับการรวมยุโรปกับสหราชอาณาจักร "ที่ศูนย์กลาง" [101]ประเทศในยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยพยายามที่จะรวมเศรษฐกิจของตนทั้งสองเพื่อให้สงครามไร้สาระและเพื่อความก้าวหน้าทางสังคม ในปี 1972 สหราชอาณาจักรเข้าร่วมประชาคมยุโรป (เปลี่ยนทางสหภาพยุโรปในปี 1992) และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามกฎหมายของสหภาพยุโรปในการที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนทำประชาคมยุโรป 1972 ในปี 1995 สหราชอาณาจักรก็กลายเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก [102]เพื่อให้แน่ใจว่าอนุสัญญายุโรปมีผลบังคับใช้โดยตรงโดยศาลพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2541จึงผ่าน รัฐสภายังผ่านพระราชบัญญัติศาลอาญาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2544เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับอาชญากรสงครามและอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาล ในปี 2559 สหราชอาณาจักรลงคะแนนเสียงในการลงประชามติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ซึ่งผลจากการออกจากสหภาพยุโรปมี 72.2% โดยส่วนต่าง 51.9% ชอบ "การลา" และ 48.1% ชอบ "คงอยู่" [103]ข้อกล่าวหาบางประการเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในแคมเปญเพื่อสนับสนุนทั้งตัวเลือกการลงประชามติในขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่พบว่าไม่มีอะไรร้ายแรงพอที่จะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์และมีการลงโทษเพียงเล็กน้อย [104]

ระบบสหราชอาณาจักรของ ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารระดับสูงและ นายกรัฐมนตรีเป็นที่ถอดออกได้โดยคะแนนเสียงข้างมากใน สภา ผู้บริหารต้องผูกพันกับหลักนิติธรรมซึ่งตีความโดย ตุลาการแต่ฝ่ายตุลาการไม่อาจประกาศให้พระราชบัญญัติของรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญได้

แม้ว่าหลักการอาจเป็นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร แต่สถาบันของรัฐก็ทำหน้าที่ของตนในทางปฏิบัติ ประการแรกรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอธิปไตย สองห้องออกกฎหมาย ในสภาสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนได้รับการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยรวมเสมอไป ในอดีตการเลือกตั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นทุก ๆ สี่ปี[105]แต่ได้รับการแก้ไขที่ห้าปีในปี 2554 [106]การใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดห้ามมิให้มีการแทรกแซงจากต่างประเทศและการบริจาคและการล็อบบี้มีข้อ จำกัด ในรูปแบบใดก็ตาม สภาขุนนางความคิดเห็นและลงมติเมื่อข้อเสนอกฎหมายโดยคอมมอนส์ สามารถชะลอการออกกฎหมายภายในหนึ่งปีและไม่สามารถชะลอได้เลยหากพระราชบัญญัติที่เสนอนั้นเกี่ยวข้องกับเงิน [107]ลอร์ดส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีผ่านพระราชินี[108]ตามคำแนะนำของคณะกรรมาธิการซึ่งตามอนุสัญญาเสนอความสมดุลระหว่างพรรคการเมือง ยังคงมีกรรมพันธุ์อยู่เก้าสิบสองคน [109]เพื่อให้กลายเป็นกฎหมายแต่ละพระราชบัญญัติของรัฐสภาจะต้องอ่านโดยทั้งสองบ้านสามครั้งและได้รับความยินยอมจากพระมหากษัตริย์ กษัตริย์ไม่ได้ยับยั้งการออกกฎหมายโดยการประชุมตั้งแต่1708 ประการที่สองตุลาการตีความกฎหมาย ไม่สามารถขีดฆ่าพระราชบัญญัติของรัฐสภาได้ แต่ฝ่ายตุลาการรับรองว่ากฎหมายใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องแสดงออกอย่างชัดเจนเพื่อบังคับให้นักการเมืองเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอย่างเปิดเผยและ "ยอมรับต้นทุนทางการเมือง" [110]ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548ฝ่ายตุลาการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการแต่งตั้งตุลาการโดยมีคำแนะนำข้ามฝ่ายและฝ่ายตุลาการเพื่อปกป้องความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ ประการที่สามฝ่ายบริหารของรัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องสามารถสั่งการเสียงข้างมากในสภาได้ คณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีจะนำไปสู่หน่วยงานหลักของรัฐเช่นกระทรวงการคลังที่กระทรวงต่างประเทศของกรมอนามัยและกรมสามัญศึกษา อย่างเป็นทางการ " ประมุขแห่งรัฐ " เป็นพระมหากษัตริย์ แต่ทั้งหมดอำนาจอภิสิทธิ์จะใช้สิทธิโดยนายกรัฐมนตรีอาจมีการทบทวนการพิจารณาคดี ประการที่สี่เมื่อสหราชอาณาจักรเติบโตเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่ระบบข้าราชการที่กว้างขวางและสถาบันบริการสาธารณะที่พัฒนาขึ้นเพื่อมอบสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายให้กับผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร หน่วยงานของรัฐทั้งหมด, และหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนจะต้องปฏิบัติตามกฎของกฎหมาย

รัฐสภา

ในรัฐธรรมนูญของอังกฤษรัฐสภาอยู่ในจุดสูงสุดของอำนาจ มันโผล่ออกมาผ่านชุดของการปฏิวัติเป็นตัวที่โดดเด่นในช่วงคริสตจักร , ศาลและพระมหากษัตริย์ , [111]และอยู่ในรัฐสภาสภากลายเป็นห้องที่โดดเด่นกว่าบ้านของขุนนางที่สืบเป็นตัวแทนของชนชั้นสูง [112]ความชอบธรรมกลางสำหรับอำนาจอธิปไตยของรัฐสภามักถูกมองว่าเป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยแม้ว่าจะเป็นเพียงพระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน (แฟรนไชส์ที่เท่าเทียมกัน) พ.ศ. 2471ที่รัฐสภาอาจกล่าวได้ว่าในที่สุดก็กลายเป็น "ประชาธิปไตย" ในแง่สมัยใหม่ก็ตาม (เนื่องจากคุณสมบัติของคุณสมบัติในการลงคะแนนเสียงถูกยกเลิกสำหรับทุกคนที่มีอายุเกิน 21 ปี) และไม่จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การแยกเอกราชการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยและการลดอายุการลงคะแนนก็เกิดขึ้น หน้าที่หลักของรัฐสภาคือออกกฎหมายจัดสรรเงินสำหรับใช้จ่ายสาธารณะ[113]และกลั่นกรองรัฐบาล [114]ในทางปฏิบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการรัฐสภาซึ่งตรวจสอบการใช้จ่ายนโยบายกฎหมายและผลกระทบและมักรายงานเพื่อเสนอแนะการปฏิรูป ตัวอย่างเช่นคณะกรรมการปรับปรุงความทันสมัยของสภาในปี 2545 แนะนำให้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติก่อนที่จะกลายเป็นกฎหมายและพบว่าในภายหลังประสบความสำเร็จอย่างสูง [115]มี 650 เป็นสมาชิกรัฐสภา ( ส.ส. ) ในสภาได้รับการเลือกตั้งในปัจจุบันในแง่ห้าปีเว้นแต่สองในสามคะแนนสำหรับการเลือกตั้งในช่วงต้น[116]และ 790 เพื่อนร่วมงานในสภาขุนนาง สำหรับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอให้กลายเป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายจะต้องอ่านสามครั้งในแต่ละห้องและได้รับความยินยอมจากพระมหากษัตริย์

สภาเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในรัฐธรรมนูญอังกฤษ ของ สมาชิกรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งทั่วสหราชอาณาจักรและบุคคลที่มีส่วนใหญ่ในที่สาธารณะแบบฟอร์มรัฐบาลอังกฤษ

วันนี้สภาเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่เป็นตัวแทน ส่วนที่ 1 ของการเป็นตัวแทนของประชาชนพระราชบัญญัติ 1983ให้สิทธิแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนทั้งหมดของสหราชอาณาจักรที่สาธารณรัฐไอร์แลนด์และเครือจักรภพอายุ 18 ปีขึ้นไปในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไปยังสภา ส่วนที่ 3 และ 4 ไม่รวมถึงผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและอยู่ในสถาบันลงโทษหรือถูกคุมขังภายใต้กฎหมายสุขภาพจิต [117]ข้อ จำกัด เหล่านี้ต่ำกว่ามาตรฐานของยุโรปซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีอาชญากรรมเล็กน้อย (เช่นลักเล็กขโมยน้อยหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด) มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง [118]ตั้งแต่ปี 2013 ทุกคนต้องลงทะเบียนทีละคนเพื่อลงคะแนนเสียง (เช่นที่www.gov.uk/register-to-vote ) แทนที่จะให้ครัวเรือนสามารถลงทะเบียนแบบรวมกันได้ แต่จะมีการจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นประจำปีเพื่อเพิ่ม จำนวนผู้ลงทะเบียน [119]ไกลกลับเป็น 1703 แอชบีวีสีขาวได้รับการยอมรับสิทธิที่จะ "โหวตในการเลือกตั้งของบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของเขาหรือ [เธอ] ในรัฐสภามีการเห็นพ้องที่จะทำของกฎหมายที่มีการผูกเสรีภาพของเขาและ คุณสมบัติ "เป็น" สิ่งที่เหนือกว่าและมีลักษณะสูง " [120]แต่เดิมหมายความว่าการแทรกแซงใด ๆ ในสิทธิ์นั้นจะนำไปสู่ความเสียหาย หากการปฏิเสธการลงคะแนนจะทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปหรือหากการลงคะแนน "ดำเนินการอย่างเลวร้ายจนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด" การลงคะแนนจะต้องดำเนินการอีกครั้ง [121]ดังนั้นในมอร์แกนโวลต์ซิมป์สันศาลอุทธรณ์ประกาศว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภามหานครลอนดอนไม่ถูกต้องหลังจากพบว่าไม่มีการนับบัตรลงคะแนน 44 ใบที่ไม่ประทับตรา หลักกฎหมายทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายดังนั้นจึงดูเหมือนว่าจะใช้กับการลงคะแนนใด ๆ รวมถึงการเลือกตั้งและการลงประชามติ [122]วันนี้การใช้จ่ายในการเลือกตั้งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยกฎเกณฑ์ พรรคการเมืองสามารถใช้จ่ายได้สูงสุด 20 ล้านปอนด์ในแคมเปญระดับชาติบวก 10,000 ปอนด์ในแต่ละเขตเลือกตั้ง [123]ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองทางโทรทัศน์ยกเว้นโฆษณาในช่วงเวลาว่างบางช่วง[124]แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะยังไม่ได้รับการควบคุมโดยส่วนใหญ่ ต้องเปิดเผยการใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิน 500 ปอนด์โดยบุคคลที่สาม แม้ว่ากฎเหล่านี้จะเข้มงวด แต่ก็ถูกจัดขึ้นในAnimal Defenders International v UKเพื่อให้เข้ากันได้กับอนุสัญญานี้เนื่องจาก "แต่ละคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน" และ "เราไม่ต้องการให้รัฐบาลหรือนโยบายของเราถูกตัดสินโดยผู้ใช้จ่ายสูงสุด" [125]การแทรกแซงจากต่างประเทศในการลงคะแนนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยสิ้นเชิงรวมถึง "การแพร่ภาพ" (ทางอินเทอร์เน็ตด้วย) "โดยมีเจตนาที่จะชักจูงบุคคลให้ให้หรือละเว้นจากการให้คะแนน" [126]การบริจาคโดยบุคคลที่ต่างประเทศสามารถริบทั้งหมดของพวกเขาไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง [127]การบริจาคในประเทศจะถูก จำกัด ให้บุคคลที่ลงทะเบียนและจะต้องรายงานเมื่อพวกเขามีมากกว่า£ 7,500 ประเทศชาติหรือ£ 1,500 ในประเทศไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง [128]ระบบการเลือกตั้งคอมมอนส์ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งซึ่งมีการตรวจสอบขอบเขตเป็นระยะ ๆเพื่อให้มีจำนวนประชากรมากขึ้น [129]มีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนเสียงครั้งแรกที่ผ่านมา - โพสต์ที่สหราชอาณาจักรใช้เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะไม่รวมพรรคส่วนน้อย ในทางตรงกันข้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งในออสเตรเลียอาจเลือกความชอบสำหรับผู้สมัครแม้ว่าระบบนี้จะถูกปฏิเสธในการลงประชามติโหวตทางเลือกของสหราชอาณาจักรปี 2554 ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มพันธมิตร Cameron-Clegg ในรัฐสภายุโรปผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกพรรคจากการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่มีสมาชิกหลายคนซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้พรรคขนาดเล็กมีตัวแทนมากขึ้น ในรัฐสภาสกอตแลนด์ที่Seneddและชุดลอนดอนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทางเลือกของทั้งสองหน่วยงานและรายชื่อบุคคลซึ่งมีแนวโน้มที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งค่าโดยรวมที่ดีที่สุด ในการได้รับเลือกเป็น ส.ส. คนส่วนใหญ่มักจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อจึงจะได้ที่นั่ง[130]เป็นพลเมืองในเครือจักรภพหรือไอร์แลนด์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม[131]ไม่ต้องเป็นบุคคลล้มละลาย[132]ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริต[133]หรือเป็นลอร์ดผู้พิพากษาหรือพนักงานของราชการ [134]เพื่อ จำกัด การควบคุมของรัฐบาลในทางปฏิบัติต่อรัฐสภาพระราชบัญญัติเงินเดือนรัฐมนตรีและอื่น ๆ ในปีพ. ศ. 2518จำกัด การจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้นให้กับส. ส. จำนวนหนึ่ง [135]

สภาขุนนางเป็นห้องได้รับการแต่งตั้งโดยส่วนใหญ่เป็น นายกรัฐมนตรีเคร่งครัดตามความเชี่ยวชาญความสำเร็จหรือความสัมพันธ์ทางการเมืองลอร์ด นับตั้งแต่การยกเลิกกรรมพันธุ์ส่วนใหญ่ มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าจะเลือกตั้งสภาขุนนางหรือไม่

นอกเหนือจากพระมหากษัตริย์ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วสภาขุนนางยังคงเป็นความอยากรู้อยากเห็นทางประวัติศาสตร์ในรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ตามเนื้อผ้ามันเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงและพันธมิตรทางการเมืองของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลและได้รับการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่สมบูรณ์ วันนี้พระราชบัญญัติ House of Lords 1999ได้ยกเลิกเพื่อนร่วมงานทางพันธุกรรมทั้งหมดยกเว้น 92 คนโดยปล่อยให้คนรอบข้างส่วนใหญ่เป็น "เพื่อนร่วมชีวิต" ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลภายใต้พระราชบัญญัติ Life Peerages 1958ขุนนางกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้พระราชบัญญัติการอุทธรณ์เขตอำนาจศาล พ.ศ. 2419และลอร์ดทางจิตวิญญาณที่ มีพระสงฆ์อาวุโสของคริสตจักรแห่งอังกฤษ [136]ตั้งแต่ปี 2548 ผู้พิพากษาอาวุโสสามารถนั่งและลงคะแนนเสียงในสภาขุนนางได้หลังจากเกษียณอายุเท่านั้น [137]รัฐบาลดำเนินการแต่งตั้งเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ แต่ตั้งแต่ปี 2000 ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมาธิการแต่งตั้งสภาขุนนาง 7 คนกับตัวแทนจากพรรคแรงงานพรรคอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยม - เดโมแครต [138]สามารถปฏิเสธความโกรธเกรี้ยวได้เสมอ[139]และอดีตเพื่อนร่วมงานอาจลงสมัครรับเลือกตั้งในรัฐสภา [140]ตั้งแต่ปี 2015 เพื่อนร่วมงานอาจถูกพักงานหรือไล่ออกจากบ้าน [141]ในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรัฐสภา พ.ศ. 2492ได้ลดอำนาจของสภาขุนนางลงอย่างมากเนื่องจากสามารถชะลอและไม่สามารถปิดกั้นการออกกฎหมายได้ภายในหนึ่งปีและไม่สามารถชะลอการเรียกเก็บเงินได้เลย [142]อย่างไรก็ตามมีการถกเถียงกันหลายทางเลือกสำหรับการปฏิรูป สภาขุนนางปฏิรูปบิล 2012เสนอให้มีการเลือกตั้งโดยตรง 360 สมาชิก, 90 สมาชิกได้รับการแต่งตั้งพระสังฆราช 12 และเป็นจำนวนที่ไม่แน่นอนของสมาชิกในกฎกระทรวง ลอร์ดที่ได้รับการเลือกตั้งจะได้รับการเลือกตั้งโดยการเป็นตัวแทนตามสัดส่วนเป็นเวลา 15 ปีโดยผ่านการเลือกตั้งระดับภูมิภาค 10 แห่งในระบบการลงคะแนนที่สามารถโอนย้ายได้เพียงระบบเดียว อย่างไรก็ตามรัฐบาลถอนการสนับสนุนหลังจากฟันเฟืองจากแนวหลังอนุรักษ์นิยม มักจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งว่าหากลอร์ดได้รับการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งทางภูมิศาสตร์และฝ่ายที่ควบคุมทั้งสองฝ่าย "จะมีโอกาสน้อยมากที่จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพหรือแก้ไขธุรกิจของรัฐบาล" ตัวเลือกที่สองเหมือนในสวีเดนแดกเพียงแค่อาจจะให้มีการยกเลิกสภาขุนนาง: นี่คือในความเป็นจริงทำในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษใน 1649 แต่การบูรณะพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใน1660 [143]ทางเลือกที่สามที่เสนอคือการเลือกเพื่อนร่วมงานตามกลุ่มที่ทำงานและกลุ่มวิชาชีพเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพเลือกเพื่อนที่มีความรู้พิเศษด้านสุขภาพคนในวงการศึกษาเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตามจำนวนที่แน่นอน [144]สิ่งนี้เป็นที่ถกเถียงกันว่าจำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย

ตุลาการ

การดำเนินการใน ศาลสูงของสหราชอาณาจักรซึ่งย้ายไปอยู่บ้านที่ทันสมัยที่ Middlesex Guildhallในปี 2009 เป็นการถ่ายทอดสดทางเว็บและผู้พิพากษาจะไม่สวมวิกอีกต่อไป

ตุลาการในสหราชอาณาจักรมีหน้าที่สำคัญในการรักษาหลักนิติธรรมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ศาลอุทธรณ์สูงสุดเปลี่ยนชื่อจากสภาขุนนางอย่างเป็นทางการจากปี 2548 คือศาลฎีกา; กับบทบาทของท่านเสนาบดีได้เปลี่ยนไปอย่างมากในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2549 อันเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 เนื่องจากพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 การประกอบตุลาการจึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ รูปแบบของการประดิษฐานกฎหมายนี้นำเสนอสาขาการปกครองใหม่ มีการจัดตั้งศาลฎีกาที่เป็นอิสระแยกต่างหากจากสภาขุนนางและมีระบบการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณและอาคารที่เป็นอิสระ แง่มุมเพิ่มเติมของเรื่องนี้จะสำรวจว่าฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระกลายเป็นอย่างไร มีการจัดตั้งคณะกรรมการการแต่งตั้งซึ่งรับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ที่จะเสนอแนะในการพิจารณาคดีเพื่อแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการแต่งตั้งตุลาการรับรองว่าคุณธรรมยังคงเป็นเกณฑ์เดียวสำหรับการแต่งตั้งและระบบการนัดหมายมีความทันสมัยเปิดเผยและโปร่งใส สุดท้ายนี้ในแง่ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการตรวจสอบการแต่งตั้งและดำเนินการของตุลาการซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งตุลาการและการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของตุลาการภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญจะมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ศาลฎีกา. [145]ตุลาการได้รับฟังคำอุทธรณ์จากทั้งสหราชอาณาจักรในเรื่องกฎหมายแพ่งและสำหรับกฎหมายอาญาในอังกฤษและเวลส์และไอร์แลนด์เหนือ ไม่สามารถรับฟังคำอุทธรณ์ทางอาญาจากสกอตแลนด์ได้เนื่องจากถูกห้ามโดยสนธิสัญญาสหภาพปี ค.ศ. 1707 และอยู่นอกเหนือความสามารถอย่างเป็นทางการของรัฐสภาอังกฤษในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดังกล่าว อย่างไรก็ตามศาลสูงสุดพิจารณา "ปัญหาการเบี่ยงเบน" ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกฎหมายอาญาของสกอตแลนด์ ตั้งแต่แถลงการณ์การปฏิบัติในปี 1966 ฝ่ายตุลาการได้ยอมรับว่าในขณะที่ระบบบังคับของศาลล่างมีความจำเป็นที่จะต้องให้ "ความแน่นอนอย่างน้อยระดับหนึ่ง" ศาลควรปรับปรุงหลักกฎหมายของตนและ "ละทิ้งคำตัดสินก่อนหน้านี้เมื่อมัน ดูเหมือนจะถูกต้อง " [146]คดีมักจะเริ่มต้นในศาลมณฑลหรือศาลสูงสำหรับปัญหากฎหมายแพ่ง[147]หรือศาลของผู้พิพากษาหรือศาลมงกุฎสำหรับปัญหากฎหมายอาญา นอกจากนี้ยังมีศาลการจ้างงานสำหรับข้อพิพาทด้านกฎหมายแรงงาน[148]และศาลชั้นหนึ่งสำหรับข้อพิพาทด้านสาธารณะหรือด้านกฎระเบียบตั้งแต่การย้ายถิ่นฐานไปจนถึงประกันสังคมไปจนถึงภาษี [149]หลังจากศาลสูงศาลมงกุฎหรือศาลอุทธรณ์คดีโดยทั่วไปอาจอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ในอังกฤษและเวลส์ ในสกอตแลนด์ศาลแห่งเซสชันมีทำเนียบชั้นนอก (กรณีแรก) และชั้นใน (อุทธรณ์) ศาลอุทธรณ์แล้วไปที่ศาลฎีกาแม้ว่าในเวลาใด ๆ ศาลอาจทำให้ " การอ้างอิงเบื้องต้น " เพื่อศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปที่จะชี้แจงความหมายของกฎหมายของสหภาพยุโรป เนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน 1998 , สนามต้องได้รับอย่างชัดแจ้งในการตีความกฎหมายที่จะเข้ากันได้กับยุโรปอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งนี้เป็นไปตามประเพณีที่ยาวนานกว่าของศาลในการตีความกฎหมายเพื่อให้เข้ากันได้กับพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศ [150]เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าศาลของอังกฤษไม่ได้ใช้เพียง แต่สร้างกฎหมายใหม่โดยใช้ฟังก์ชันการตีความสิ่งนี้เห็นได้ชัดในกฎหมายและความเสมอภาคซึ่งไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่เป็นรหัสสำหรับส่วนใหญ่ ๆ ของกฎหมายเช่น เป็นสัญญา , วินาศภัยหรือการลงทุน นอกจากนี้ยังหมายถึงองค์ประกอบของการย้อนหลัง[151]เนื่องจากการประยุกต์ใช้กฎที่กำลังพัฒนาอาจแตกต่างจากความเข้าใจของฝ่ายกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายในความขัดแย้งใด ๆ [152]แม้ว่าอย่างเป็นทางการตุลาการอังกฤษอาจจะไม่ประกาศการกระทำของรัฐสภา "รัฐธรรมนูญ" [153]ในทางปฏิบัติอำนาจตุลาการในการตีความกฎหมายเพื่อที่จะเข้ากันได้กับสิทธิมนุษยชนสามารถทำให้โมฆะเทพเหมือนในประเทศอื่น ๆ . [154]ศาลทำเท่าที่จำเป็นเพราะพวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตย ผู้พิพากษาอาจนั่งถามคำถามสาธารณะเป็นครั้งคราว [155]

ที่ศาลฎีกาใน จัตุรัสรัฐสภา

ความเป็นอิสระของตุลาการเป็นหนึ่งในเสาหลักของรัฐธรรมนูญและในทางปฏิบัติไม่สามารถปลดผู้พิพากษาออกจากตำแหน่งได้ ตั้งแต่พระราชบัญญัติการยุติคดี ค.ศ. 1700ไม่มีผู้พิพากษาคนใดถูกถอดออกเนื่องจากจะต้องทำเช่นนั้นพระราชินีจะต้องดำเนินการตามที่อยู่ของรัฐสภาทั้งสอง [156]เป็นไปได้มากที่ผู้พิพากษาจะไม่ถูกปลดไม่ใช่เพียงเพราะกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ แต่เป็น "ความเข้าใจรัฐธรรมนูญร่วมกัน" ถึงความสำคัญของความสมบูรณ์ของระบบกฎหมาย [157]นี้สะท้อนให้เห็นตัวอย่างเช่นในjudice ย่อยกฎที่เรื่องรอการตัดสินใจในศาลไม่ควร prejudged ในการอภิปรายของรัฐสภา [158]เสนาบดี (ครั้งเดียวหัวของตุลาการ แต่ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีรัฐบาล) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะรักษาความเป็นอิสระของตุลาการ, [159]ตัวอย่างเช่นการโจมตีเมื่อสมบูรณ์ของพวกเขาโดยสื่อ, บริษัท , หรือ รัฐบาลเอง สมาชิกขององค์กรตุลาการสามารถแต่งตั้งจากสมาชิกในวิชาชีพกฎหมายที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการมีสิทธิของผู้ฟังต่อหน้าศาลซึ่งโดยปกติจะรวมถึงผู้คุม แต่อาจหมายถึงทนายความหรือนักวิชาการด้วย [160]ควรทำการนัดหมาย "แต่เพียงเพื่อความดีความชอบ" แต่อาจต้องคำนึงถึงความต้องการความหลากหลายเมื่อผู้สมัครสองคนมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน [161]สำหรับการแต่งตั้งต่อศาลฎีกาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งตุลาการห้าคนซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลฎีกาคนหนึ่งสมาชิกสามคนจากคณะกรรมการแต่งตั้งตุลาการและฆราวาสหนึ่งคน [162]สำหรับผู้พิพากษาอาวุโสคนอื่น ๆ เช่นผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์หรือหัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะโรลหรือหัวหน้าหน่วยงานในศาลสูงจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการห้าคนที่คล้ายกันกับผู้พิพากษาสองคน [163]ความหลากหลายทางเพศและชาติพันธุ์ขาดในศาลยุติธรรมของอังกฤษเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ และอาจทำให้ความเชี่ยวชาญและการบริหารงานยุติธรรมลดลง [164] การสนับสนุนตุลาการเป็นหน่วยงานที่สำคัญของกฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติการดูหมิ่นศาล พ.ศ. 2524ทำให้ศาลสามารถกักขังผู้ใดก็ตามที่ดูหมิ่นและกำหนดให้บุคคลนั้นต้องโทษจำคุกเนื่องจากละเมิดคำสั่งศาลหรือพฤติกรรมที่อาจประนีประนอมกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม ในทางปฏิบัตินี้ถูกบังคับใช้โดยผู้บริหาร เสนาบดีหัวกระทรวงยุติธรรมซึ่งทำหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงศาล ในR (UNISON) v Lord Chancellorรัฐบาลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างน่าสยดสยองเกี่ยวกับการสร้างค่าธรรมเนียมที่สูงซึ่งลดจำนวนผู้สมัครเข้าสู่ศาลการจ้างงานถึงร้อยละ 70 [165]อัยการสูงสุดของอังกฤษและเวลส์และในเรื่องของสก็อตผู้ให้การสนับสนุนทั่วไปของสกอตแลนด์และทนายความของอังกฤษและเวลส์เป็นตัวแทนของมงกุฎในการดำเนินคดี อัยการสูงสุดยังแต่งตั้งผู้อำนวยการแผนกคดีสาธารณะซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกคดีฟ้องร้องของ Crownซึ่งจะตรวจสอบคดีที่ตำรวจส่งมาเพื่อดำเนินคดีและดำเนินการในนามของ Crown [166]

ผู้บริหาร

นายกรัฐมนตรีที่ 10 ถนนดาวนิง , การออกกำลังกายอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลอังกฤษเมื่อพวกเขาสั่งการสนับสนุนส่วนใหญ่ของ สภา

ฝ่ายบริหารในขณะที่อยู่ใต้อำนาจของรัฐสภาและการกำกับดูแลของฝ่ายตุลาการก็ใช้อำนาจของรัฐบาลอังกฤษแบบวันต่อวัน สหราชอาณาจักรยังคงเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ อย่างเป็นทางการหัวของรัฐเป็นสมเด็จพระ ราชินี Elizabeth IIเป็นกรรมพันธุ์พระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ปี 1952 ในความเป็นจริงไม่มีพระราชินีหรือพระมหากษัตริย์มีความพยายามที่จะแย่งชิงความประสงค์ของรัฐสภาตั้งแต่ 1708 , [167]และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและอำนาจได้รับการยอมรับโดยการประชุมมีผลผูกพัน ที่จะเปลี่ยนไปเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐสภาหรือศาล [168]ในช่วงศตวรรษที่ 17 คำร้องของสิทธิ 1628ได้รับการยืนยันจากรัฐสภาเพื่อป้องกันการเก็บภาษีใด ๆ โดยพระมหากษัตริย์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภาและพระราชบัญญัติ Habeas Corpus 1640 ได้ปฏิเสธไม่ให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจในการจับกุมผู้คนที่ไม่ยอมจ่ายภาษี พระมหากษัตริย์ของการยืนยันอย่างต่อเนื่องของเทวสิทธิ์กฎนำไปสู่การชาร์ลถูกประหารชีวิตในสงครามกลางเมืองอังกฤษและในที่สุดการตั้งถิ่นฐานของอำนาจในที่บิลสิทธิของ 1689 หลังจากพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707และวิกฤตการเงินในช่วงต้นเมื่อหุ้นของบริษัท เซาท์ซีล้มเหลวโรเบิร์ตวอลโพลกลายเป็นบุคคลสำคัญทางการเมือง ผู้นำสภาตั้งแต่ปี 1721 ถึง 1742 โดยทั่วไปแล้ว Walpole ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก( Primus inter pares ) หน้าที่สมัยใหม่ของนายกฯ ได้แก่ การเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่มีอำนาจเหนือการกำหนดลำดับความสำคัญของนโยบายการสร้างกระทรวงและการแต่งตั้งรัฐมนตรีผู้พิพากษาเพื่อนร่วมงานและข้าราชการ นายกรัฐมนตรียังมีการควบคุมที่สำคัญผ่านการประชุมความรับผิดชอบร่วมกัน (รัฐมนตรีจะต้องสนับสนุนรัฐบาลต่อสาธารณชนแม้ในขณะที่พวกเขาไม่เห็นด้วยเป็นการส่วนตัวหรือลาออก) และควบคุมการสื่อสารของรัฐบาลต่อสาธารณะ ในทางตรงกันข้ามในทางกฎหมายตามความจำเป็นในสังคมประชาธิปไตย[169]พระมหากษัตริย์เป็นรูปปั้นที่ไม่มีอำนาจทางการเมือง[170]แต่มีหน้าที่ทางพิธีการและเงินทุนจำนวนมาก นอกเหนือจากความมั่งคั่งส่วนตัวและการเงิน , [171]สถาบันพระมหากษัตริย์จะได้รับทุนภายใต้Sovereign แกรนท์พระราชบัญญัติ 2011ซึ่งขอสงวนเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิละ 25 จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [172]ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็น บริษัท สาธารณะของรัฐบาล[173]ซึ่งในปี 2015 ที่จัดขึ้น£ 12 พันล้านในการลงทุนส่วนใหญ่เป็นที่ดินและทรัพย์สินและดังนั้นจึงสร้างรายได้โดยการเรียกเก็บค่าเช่าเพื่อธุรกิจหรือคนที่บ้าน [174]พระมหากษัตริย์หน้าที่พระราชพิธีที่สำคัญคือการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่สามารถสั่งส่วนใหญ่ของสภา , [175]เพื่อให้พระราชยินยอมที่จะกระทำของรัฐสภาและจะยุบสภาเมื่อโทรของการเลือกตั้ง [176]หน้าที่ในพิธีการรอง ได้แก่ การเข้าเฝ้านายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับรัฐมนตรีหรือนักการทูตจากเครือจักรภพและการแสดงในโอกาสต่างๆของรัฐเช่นการกล่าว " สุนทรพจน์ของราชินี " (เขียนโดยรัฐบาลโดยสรุปเวทีทางการเมือง ) เมื่อเปิดรัฐสภา การสนับสนุนจากสาธารณชนสำหรับสถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยมีเพียง 21% ของประชากรเท่านั้นที่เลือกสาธารณรัฐแทน อย่างไรก็ตามในทางกลับกันมีการถกเถียงกันว่าสหราชอาณาจักรควรยกเลิกระบอบกษัตริย์เนื่องจากการสืบทอดทางพันธุกรรมของตำแหน่งทางการเมืองไม่มีที่ใดในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ การลงประชามติจัดขึ้นในออสเตรเลียในปี 2542 ในการเป็นสาธารณรัฐแต่ล้มเหลวในการได้รับเสียงข้างมาก [177] [178]

งานของ ฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการปัจจุบันที่นำโดย เซอร์เคียร์สตาร์เมอ ร์ ของ พรรคแรงงานคือการถือรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไปยังบัญชีในและนอก รัฐสภา

แม้ว่าจะเรียกว่าพระราชอำนาจแต่ชุดอำนาจสำคัญที่เคยตกเป็นของพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีปัจจุบันใช้อำนาจโดยรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ สิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจของการจัดการประจำวัน แต่มีข้อ จำกัด อย่างแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าอำนาจบริหารไม่สามารถแย่งชิงรัฐสภาหรือศาลได้ ในกรณีของข้อห้ามในปี 1607 [179]ถือได้ว่าไม่สามารถใช้พระราชอำนาจในการพิจารณาคดีในศาลได้และในกรณีของถ้อยแถลงในปี ค.ศ. 1610 ก็ไม่สามารถสร้างพระราชอำนาจใหม่ได้โดยผู้บริหาร [180]ยังเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีการใช้สิทธิอำนาจใดสามารถประนีประนอมสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติของรัฐสภา ตัวอย่างเช่นในR (มิลเลอร์) v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของการออกจากสหภาพยุโรปศาลสูงสุดถือได้ว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้มาตรา 50ของสนธิสัญญาเกี่ยวกับสหภาพยุโรปโดยไม่มีพระราชบัญญัติ รัฐสภาเนื่องจากอาจส่งผลให้มีการเพิกถอนสิทธิที่ได้รับภายใต้พระราชบัญญัติประชาคมยุโรป พ.ศ. 2515เช่นสิทธิในการทำงานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ หรือลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป [181]แม้ว่าพระราชอำนาจจะแบ่งได้หลายวิธี แต่[182]มีประมาณ 15 [183]ประการแรกผู้บริหารอาจสร้างตำแหน่งทางพันธุกรรมให้เกียรติและสร้างเพื่อนร่วมงาน [184]ประการที่สองผู้บริหารสามารถออกกฎหมายโดยคำสั่งในสภาแม้ว่าสิ่งนี้จะเรียกว่า 'การอยู่รอดตามกาลเวลา' [185]ประการที่สามผู้บริหารสามารถสร้างและบริหารแผนผลประโยชน์ทางการเงิน [186]ประการที่สี่ผ่านอัยการสูงสุดผู้บริหารสามารถหยุดการฟ้องร้องหรือให้อภัยผู้กระทำความผิดที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดได้หลังจากรับคำแนะนำ [187]ประการที่ห้าผู้บริหารอาจได้รับดินแดนเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตน่านน้ำของอังกฤษ [188]ประการที่หกผู้บริหารอาจขับไล่คนต่างด้าวและในทางทฤษฎีห้ามมิให้ผู้คนออกจากสหราชอาณาจักร [189]ประการที่เจ็ดผู้บริหารสามารถลงนามในสนธิสัญญาได้แม้ว่าก่อนที่จะมีการพิจารณาให้สัตยาบันสนธิสัญญาจะต้องวางต่อหน้ารัฐสภาเป็นเวลา 21 วันและจะต้องไม่มีการลงมติใด ๆ [190]ประการที่แปดผู้บริหารควบคุมกองกำลังและสามารถทำ "ทุกสิ่งเหล่านั้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งจำเป็นสำหรับการทำสงคราม" [191]ผู้บริหารไม่สามารถประกาศสงครามโดยปราศจากรัฐสภาตามอนุสัญญาและในกรณีใด ๆ ก็ไม่มีความหวังในการทำสงครามโดยไม่มีรัฐสภา [192]ประการที่เก้านายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งรัฐมนตรีตุลาการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกรรมาธิการของราชวงศ์ได้ ประการที่สิบพระมหากษัตริย์ไม่ต้องเสียภาษีเว้นแต่จะมีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดแจ้ง [193]สิบเอ็ดผู้บริหารอาจสร้าง บริษัทโดยราชวงศ์เช่น BBC [194]และแฟรนไชส์สำหรับตลาดเรือข้ามฟากและการประมง [195]สิบสองผู้บริหารมีสิทธิ์ที่จะขุดโลหะมีค่าและยึดขุมทรัพย์ สิบสามมันอาจจะทำเหรียญ ประการที่สิบสี่สามารถพิมพ์หรืออนุญาตฉบับที่ได้รับอนุญาตของพระคัมภีร์ไบเบิลหนังสือสวดมนต์ทั่วไปและเอกสารของรัฐ และประการที่สิบห้าภายใต้กฎหมายครอบครัวสมัยใหม่อาจต้องมีการปกครองดูแลทารก [196]นอกเหนือจากพระราชอำนาจเหล่านี้แล้วยังมีอำนาจมากมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎเกณฑ์ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายได้ ซึ่งรวมถึงมาตราHenry VIIIจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยให้รัฐมนตรีต่างประเทศสามารถปรับเปลี่ยนบทบัญญัติของกฎหมายหลักได้ ด้วยเหตุนี้จึงมักเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งว่าควรลดอำนาจบริหารลงเขียนเป็นกฎเกณฑ์และไม่เคยใช้เพื่อลิดรอนสิทธิของประชาชนโดยปราศจากรัฐสภา อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิพิเศษทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาล: ในกรณี GCHQสภาขุนนางถือว่าไม่มีบุคคลใดถูกกีดกันจากความคาดหวังที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้พระราชอำนาจ [197]

ฮอลล์เป็นเจ้าภาพสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลอังกฤษนำโดย ครม.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หันไปทาง บิ๊กเบนเป็นรูปปั้นของ พระเจ้าชาร์ลที่กำลังดำเนินการใน 1649 ดังต่อไปนี้ สงครามกลางเมืองอังกฤษ

แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้ารัฐสภา แต่รัฐบาลของเธอก็ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภากลุ่มใหญ่หรือคนรอบข้าง " คณะรัฐมนตรี " เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ 22 หรือ 23 คนแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีเพียงยี่สิบคนเท่านั้นที่ได้รับค่าตอบแทน [198]โดยทั่วไปแล้วรัฐมนตรีแต่ละคนจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือกระทรวงซึ่งสามารถสร้างหรือเปลี่ยนชื่อได้โดยสิทธิพิเศษ [199]โดยปกติแล้วคณะกรรมการของคณะรัฐมนตรีจะจัดโดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกคนคาดว่าจะเป็นไปตามความรับผิดชอบต่อส่วนรวม[200]และรหัสกฎกระทรวง 2010 ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่รัฐมนตรี "ถูกคาดหวังให้ประพฤติในแนวทางที่รักษามาตรฐานสูงสุดแห่งความเหมาะสม", "ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงต่อรัฐสภา", ลาออกหากพวกเขา "จงใจทำให้รัฐสภาเข้าใจผิด", เป็น "โดยเปิดเผยให้มากที่สุด", ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและให้รายชื่อผลประโยชน์ทั้งหมดแก่ปลัดกระทรวงและมีเพียง "ดำรงตำแหน่งต่อไปตราบเท่าที่พวกเขายังคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี" ผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นราชการสมัยใหม่และเครือข่ายของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับการว่าจ้างตามความพอใจของพระมหากษัตริย์ [201]ประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดให้ข้าราชการต้องแสดง "พฤติกรรมที่มีมาตรฐานสูง" ยึดถือค่านิยมหลักของ "ความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมและเป็นกลาง" และไม่เคยวางตนอยู่ในสถานะที่ "อาจเห็นได้ว่าเป็นการประนีประนอมส่วนตน วิจารณญาณหรือความซื่อสัตย์”. [202]นับตั้งแต่พระราชบัญญัติเสรีภาพในการให้ข้อมูล พ.ศ. 2543คาดว่ารัฐบาลควรเปิดกว้างเกี่ยวกับข้อมูลและควรเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอเว้นแต่การเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยหรืออาจขัดต่อผลประโยชน์สาธารณะ [203]ด้วยวิธีนี้แนวโน้มคือการกำกับดูแลที่เปิดกว้างโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น

รัฐบาลส่วนภูมิภาค

มหานครชุดลอนดอนและ นายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอนทำงานที่ ศาลาว่าการกรุงลอนดอน ภูมิภาคเดียว ของอังกฤษที่มีการเป็นตัวแทนมีอำนาจ จำกัด รวมถึงการขนส่งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย [204]

รัฐธรรมนูญของรัฐบาลส่วนภูมิภาคของอังกฤษเป็นการเย็บปะติดปะต่อกันโดยไม่มีการดัดแปลงของหน่วยงานนายกเทศมนตรีสภาและรัฐบาลที่มีส่วนร่วม [205]ในเวลส์ , สกอตแลนด์ , ไอร์แลนด์เหนือและลอนดอนแบบครบวงจรอำเภอหรือเทศบาลเมืองมีอำนาจรัฐบาลท้องถิ่นและตั้งแต่ 1998-2006 ภูมิภาคประกอบใหม่หรือรัฐสภาใช้อำนาจพิเศษตกทอดจาก Westminster ในอังกฤษมีหน่วยงานรวมกัน 55 แห่งในเมืองใหญ่ ๆ (เช่นบริสตอลไบรท์ตันมิลตันคีนส์) และ 36 เมืองใหญ่ (รอบ ๆ ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ลีดส์เบอร์มิงแฮมเชฟฟิลด์และนิวคาสเซิล) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่รวมกัน แต่ในส่วนอื่น ๆ ของอังกฤษการปกครองท้องถิ่นแบ่งออกเป็นสองระดับของอำนาจ: สภามณฑลที่ใหญ่กว่า 32 แห่งและภายในสภาเขต 192 เขตนั้นแต่ละแห่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมาอังกฤษมีแปดภูมิภาคเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารที่ไวท์ฮอลล์ แต่ก็ไม่มีรัฐบาลระดับภูมิภาคหรือสมัชชาประชาธิปไตย (เช่นในลอนดอนสกอตแลนด์เวลส์หรือไอร์แลนด์เหนือ) หลังจากการลงประชามติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2547 ล้มเหลว [206]ซึ่งหมายความว่าอังกฤษมีระบบการปกครองที่รวมศูนย์และแตกแยกมากที่สุดในเครือจักรภพและยุโรป

ของ สิบสองภูมิภาคของสหราชอาณาจักรแปดในอังกฤษยังคงแนะนำให้รู้จักในขณะที่ สกอตแลนด์ , ไอร์แลนด์เหนือ , เวลส์และ ลอนดอนมีรัฐสภาของตัวเองหรือประกอบ แต่ละคนมีอำนาจที่แตกต่างกันเช่นในด้านการขนส่งสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสิทธิแรงงานและภาษีบางส่วน [207]

สามประเด็นหลักในการปกครองท้องถิ่นคือการจัดหาเงินทุนของเจ้าหน้าที่อำนาจของพวกเขาและการปฏิรูปโครงสร้างการปกครอง ประการแรกเทศบาลเพิ่มรายได้จากภาษีของสภา (เรียกเก็บจากผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นตามมูลค่าทรัพย์สินในปี 2536 [208] ) และอัตราค่าบริการทางธุรกิจที่เรียกเก็บจากธุรกิจที่มีการดำเนินงานในท้องที่ อำนาจเหล่านี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ การ จำกัด อำนาจปกครองท้องถิ่นอย่างสุดโต่งและภาษีอาจต้องได้รับการลงประชามติในท้องถิ่นหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วว่ามากเกินไป [209]ตามความเป็นจริงตั้งแต่ปี 2010 รัฐบาลกลางลดการระดมทุนของสภาท้องถิ่นเกือบร้อยละ 50 และการใช้จ่ายจริงลดลงร้อยละ 21 เนื่องจากสภาล้มเหลวในการปรับลดอัตราธุรกิจ [210]หน่วยงานรวมและเทศบาลตำบลมีหน้าที่บริหารภาษีและอัตราธุรกิจของสภา [211]หน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นของอังกฤษยังมีข้อ จำกัด อย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ยังไม่มีการแก้ไขดังนั้นในปี 2554 กรมชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่นได้แจกแจงหน้าที่เฉพาะของหน่วยงานท้องถิ่น1340 หน้าที่ [212]ดู[1] โดยทั่วไปแล้วพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2554มาตรา 1 หน่วยงานท้องถิ่นอาจกระทำการใด ๆ ที่บุคคลแต่ละคนสามารถทำได้เว้นแต่จะมีกฎหมายห้ามไว้ แต่ข้อกำหนดนี้มีผลเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมนุษย์หรือบริษัทไม่สามารถเก็บภาษีหรือ ควบคุมคนอื่น ๆ ในแบบที่รัฐบาลต้อง [213]พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2515มาตรา 101 กล่าวว่าหน่วยงานท้องถิ่นสามารถปลดหน้าที่ของตนผ่านคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คนใดก็ได้และสามารถถ่ายโอนหน้าที่ไปยังหน่วยงานอื่นได้ในขณะที่มาตรา 111 ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ รวมถึงการใช้จ่ายหรือการกู้ยืม ซึ่งคำนวณเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเอื้อหรือโดยบังเอิญในการปลดปล่อยฟังก์ชันใด ๆ ของพวกเขา อย่างไรก็ตามหน้าที่ที่แท้จริงของสภาท้องถิ่นมีอยู่ในพระราชบัญญัติและตราสารทางกฎหมายที่กระจัดกระจายหลายร้อยฉบับ เหล่านี้รวมถึงหน้าที่ในการบริหารความยินยอมการวางแผน , [214]การดำเนินการจัดซื้อภาคบังคับตามกฎหมาย[215]เพื่อการศึกษาของโรงเรียนบริหาร, [216]ห้องสมุด[217]การดูแลสำหรับเด็ก[218]ถนนหรือทางหลวงบำรุงรักษาและท้องถิ่นรถเมล์ , [219]ให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ, [220]ป้องกันมลพิษและสร้างอากาศที่บริสุทธิ์, [221]ให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมการรีไซเคิลและการกำจัดของเสีย, [222]ควบคุมมาตรฐานอาคาร, [223]จัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมและราคาไม่แพง, [224]และที่พักพิงสำหรับคนจรจัด [225]หน่วยงานท้องถิ่นยังไม่มีอำนาจเหมือนกันในประเทศอื่น ๆ เช่นการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำการควบคุมค่าเช่าหรือการกู้ยืมและการเก็บภาษีตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งทำลายวัตถุประสงค์ของพหุนิยมท้องถิ่นและเอกราช [226]ตั้งแต่ 2009 เจ้าหน้าที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการผสานเป็น 'หน่วยงานร่วมกันและจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี [227]สิ่งนี้เกิดขึ้นในแมนเชสเตอร์เชฟฟิลด์ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลลีดส์เบอร์มิงแฮมที่ประเดิมวัลเลย์บริสตอลและปีเตอร์โบโรห์ หน้าที่ของนายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งไม่สำคัญ แต่อาจรวมถึงหน้าที่ของตำรวจและผู้บัญชาการอาชญากรรม [228]

รัฐสภาสกอตแลนด์ที่ Holyroodมี 129 MSPs มีอำนาจกว้างขวางรวมทั้งการจัดเก็บภาษี

ในสกอตแลนด์เวลส์ไอร์แลนด์เหนือและลอนดอนยังมีการประชุมระดับภูมิภาคและรัฐสภาเช่นเดียวกับรัฐบาลของรัฐหรือส่วนภูมิภาคในประเทศอื่น ๆ ขอบเขตของการเบี่ยงเบนแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง สกอตแลนด์พระราชบัญญัติ 1998สร้างสภารัฐสภาสกอตแลนด์กับ 129 การเลือกตั้งสมาชิกแต่ละสี่ปีที่: 73 จากการเลือกตั้งสมาชิกด้วยคะแนนเสียงข้างมากและ 56 จากระบบสมาชิกที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนแทน ภายใต้มาตรา 28 รัฐสภาสก็อตสามารถออกกฎหมายใด ๆ ยกเว้นใน 'เรื่องสงวน' ที่ระบุไว้ในตารางที่ 5 อำนาจเหล่านี้สงวนไว้สำหรับรัฐสภาอังกฤษรวมถึงการต่างประเทศการป้องกันการเงินการวางแผนเศรษฐกิจกิจการบ้านการค้าและอุตสาหกรรม การประกันสังคมการจ้างงานการกระจายเสียงและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตามการประชุมสมาชิกรัฐสภาอังกฤษจากการเลือกตั้งสก็อตแลนด์จะไม่ลงคะแนนเสียงในประเด็นที่รัฐสภาสก็อตใช้อำนาจเหนือ [229]นี่คือรัฐบาลระดับภูมิภาคที่มีอำนาจมากที่สุดจนถึงขณะนี้ ไอร์แลนด์เหนือพระราชบัญญัติ 1,998รายการซึ่งเรื่องถูกโอนไปยังสภาไอร์แลนด์เหนือ พระราชบัญญัติรัฐบาลแห่งเวลส์ 1998สร้างสมัชชาระดับชาติ 60 สมาชิกโดยมีการเลือกตั้งทุก ๆ สี่ปีและกำหนดขอบเขตความสามารถของรัฐบาลยี่สิบสาขาโดยมีข้อยกเว้นบางประการ สาขา ได้แก่ เกษตรกรรมการประมงการป่าไม้และการพัฒนาชนบทการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษานโยบายสิ่งแวดล้อมสุขภาพทางหลวงและการขนส่งที่อยู่อาศัยการวางแผนและสวัสดิการสังคมบางประการ [230]ศาลฎีกามีแนวโน้มที่จะตีความอำนาจเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการทำลายล้าง [231]

การเข้ารหัสสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องล่าสุด แต่ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2541และอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกฎหมายของอังกฤษมีประเพณีสิทธิมนุษยชนที่ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Magna Carta 1215ผูกพันพระมหากษัตริย์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐสภาก่อนการเสียภาษีเคารพสิทธิในการพิจารณาคดี "โดยการตัดสินโดยชอบด้วยกฎหมายของคนรอบข้างหรือตามกฎหมายของแผ่นดิน" ระบุว่า "เราจะไม่ขายให้กับผู้ใดเราจะไม่ ปฏิเสธหรือคล้อยตามผู้ชายคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมหรือความถูกต้อง "รับประกันการเคลื่อนไหวอย่างเสรีสำหรับผู้คนและรักษาดินแดนร่วมกันสำหรับทุกคน [232]หลังจากสงครามกลางเมืองอังกฤษบิลสิทธิ 1689ในอังกฤษและเวลส์และการเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติ 1689ในสกอตแลนด์หลักการที่ประดิษฐานของระบอบประชาธิปไตยตัวแทนภาษีโดยไม่ต้องรัฐสภาไม่มีเสรีภาพในการพูดในรัฐสภาและไม่ "โหดร้ายและ การลงโทษที่ผิดปกติ”. 1789 โดยความคิดเหล่านี้พัฒนาและแรงบันดาลใจทั้งสหรัฐอเมริกาบิลสิทธิและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมืองหลังจากที่ชาวอเมริกันและฝรั่งเศสปฏิวัติ แม้ว่าบางคนจะระบุว่าสิทธิตามธรรมชาติ "ไร้สาระบนไม้ค้ำถ่อ" [233]สิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมได้รับการพัฒนาอย่างช้าๆโดยรัฐสภาและศาล ในปีพ. ศ. 2335 Mary Wollstonecraftเริ่มการเคลื่อนไหวของอังกฤษเพื่อสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกัน[234]ในขณะที่การเคลื่อนไหวเบื้องหลังผู้พลีชีพ TolpuddleและChartists ได้ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปแรงงานและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย [235]

ที่ Speakers 'Cornerของ Hyde Park ในลอนดอนที่นี่ผู้คนจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอภิปรายและรับฟัง สังคมการโต้วาทีและการพูดโดยเสรีมีอยู่ทั่วสหราชอาณาจักรและเป็นส่วนหนึ่งของทีวี [236]

ในช่วงหายนะของสงครามโลกครั้งที่ 2และความหายนะคำสั่งกฎหมายระหว่างประเทศฉบับใหม่ได้วางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี 1948ไว้ที่ศูนย์กลางโดยมีสิทธิทางแพ่งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม [237]ในปี พ.ศ. 2493 สหราชอาณาจักรร่วมเป็นผู้ร่วมเขียนอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทำให้ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในสตราสบูร์กได้แม้จะต่อต้านการกระทำของรัฐสภา: รัฐสภาได้ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอด [238]เนื่องจากกระบวนการอุทธรณ์นี้ใช้เวลานานรัฐสภาจึงออกกฎหมาย "นำสิทธิกลับบ้าน" พร้อมกับพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน 1998เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในศาลของอังกฤษตามอนุสัญญาได้โดยตรง ประชุมมีสิทธิที่จะมีชีวิตสิทธิการทรมานกับการบังคับใช้แรงงานที่จะแต่งงานเพื่อให้ยาที่มีประสิทธิภาพและสิทธิที่จะประสบการเลือกปฏิบัติในสิทธิเหล่านั้นไม่มี [239]ส่วนใหญ่กังวลกรณีกฎหมายสิทธิที่จะมีเสรีภาพ , ความเป็นส่วนตัว , เสรีภาพของจิตสำนึกและการแสดงออกและเสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุม [240]สหราชอาณาจักรยังให้การรับรองสิทธิในมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมประกันสังคมและสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจมากมายผ่านการออกกฎหมาย

ผู้ใดในสหราชอาณาจักรที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญโดยการกระทำร่างกายของประชาชนสามารถท้าทายการตัดสินใจโดย ทบทวนการพิจารณาคดี การเรียกร้องมักจะเริ่มต้นใน ศาลสูง

กฎหมายปกครองผ่านการพิจารณาของศาลเป็นสิ่งสำคัญในการกุมอำนาจบริหารและหน่วยงานสาธารณะที่ต้องรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย ในทางปฏิบัติหลักการตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจากกรณีของการพิจารณาคดีเนื่องจากองค์กรสาธารณะทุกแห่งซึ่งการตัดสินใจส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนถูกสร้างขึ้นและผูกพันตามกฎหมาย บุคคลสามารถยื่นคำร้องต่อศาลสูงเพื่อท้าทายคำตัดสินขององค์กรสาธารณะหากพวกเขามี "ผลประโยชน์เพียงพอ" [241]ภายในสามเดือนนับจากเหตุที่ทราบสาเหตุของการดำเนินการ [242]ในทางตรงกันข้ามการเรียกร้องต่อหน่วยงานสาธารณะในการละเมิดหรือทำสัญญาโดยที่พระราชบัญญัติการ จำกัด ปี 1980มักกำหนดระยะเวลาเป็น 6 ปี [243]หน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงานเอกชนเกือบทุกแห่งที่ทำหน้าที่สาธารณะ[244]สามารถเป็นเป้าหมายของการพิจารณาคดีรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลสภาท้องถิ่นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานอื่นใดที่สร้างขึ้นโดย กฎหมาย. องค์กรสาธารณะเพียงแห่งเดียวที่ไม่สามารถตรวจสอบการตัดสินใจได้คือรัฐสภาเมื่อผ่านพระราชบัญญัติ มิฉะนั้นผู้อ้างสิทธิ์สามารถโต้แย้งได้ว่าการตัดสินใจของหน่วยงานสาธารณะไม่ชอบด้วยกฎหมายใน 5 ประเภทหลัก ได้แก่[245] (1) เกินอำนาจตามกฎหมายของร่างกายใช้อำนาจเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือกระทำโดยไม่มีเหตุผล[246] (2) ละเมิดความคาดหวังที่ถูกต้องตามกฎหมาย[247] (3) ล้มเหลวในการใช้วิจารณญาณที่เกี่ยวข้องและเป็นอิสระ[248] (4) แสดงอคติหรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือล้มเหลวในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม[249]และ ( 5) ละเมิดสิทธิมนุษยชน [250]เพื่อเป็นการเยียวยาผู้อ้างสิทธิ์สามารถขอให้การตัดสินใจขององค์กรสาธารณะเป็นโมฆะและถูกระงับ (หรือผู้รับรอง ) หรืออาจขอคำสั่งให้ร่างกายทำบางสิ่งบางอย่าง (หรืออาณัติ ) หรือป้องกันไม่ให้ร่างกาย กระทำผิดกฎหมาย (หรือข้อห้าม ) ศาลยังอาจประกาศสิทธิของคู่สัญญาและหน้าที่ให้คำสั่งหรือการชดเชยก็อาจจะต้องจ่ายในการละเมิดหรือการทำสัญญา [251]

จอห์นบอลซึ่งเป็นผู้นำของ ชาวบ้านขบถ 1381ดังต่อไปนี้ การปราบปรามหลังจากที่ กาฬโรคเทศน์ว่า "เรื่องก็ไม่ดีที่จะผ่านในอังกฤษหรือจะไม่ทำจน ทุกอย่างเป็นเรื่องปกติและนั่นหมายความว่าจะไม่มีคนร้ายมิได้สุภาพบุรุษ แต่ เพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน [ sic ] ด้วยกันและเจ้านายจะไม่เป็นเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าที่เราเป็น " [252]

ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญอังกฤษ แต่อย่างเป็นทางการเริ่มต้นในปี 1800 [253]ร่องรอยกลับไปเวลานานก่อนที่สี่ประเทศของอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์ได้รับอย่างเต็มที่ที่เกิดขึ้น [254]ก่อนการรุกรานของนอร์มันในปี ค.ศ. 1066 ประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของกฎหมายยังไม่เพียงพอ [255] วิลเลียมผู้พิชิต , คำแนะนำจากพระมหากษัตริย์ของสภา ( คูเรีย Regis ) จัดตั้งกฎหมายทั่วไปในประเทศอังกฤษภายใต้พระมหากษัตริย์และเดย์หนังสือถูกรวบรวมใน 1,086 รายการที่ดินและแรงงานในการจัดเก็บภาษี มีคนเพียงร้อยละ 12 ที่เป็นอิสระในขณะที่ระบบศักดินาทำให้คนอื่นเป็นทาสทาสหรือพรมแดนและคอตตาร์ [256]ในปี ค.ศ. 1190 Richard the Lionheartมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระสันตปาปาในกรุงโรมมากขึ้นเข้าร่วมสงครามครูเสดครั้งที่สามเพื่อบุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ภาษีที่จัดเก็บโดยริชาร์ด I, [257]และทายาทกษัตริย์จอห์นที่จะจ่ายสำหรับสงครามนำไปสู่ความไม่พอใจรุนแรงและขุนนางบังคับให้พระมหากษัตริย์จะลงนามในรัฐธรรมนูญ 1215 นี่คือคำมั่นสัญญาที่จะถือเป็น 'ที่ปรึกษาร่วมกัน' ก่อนการเก็บภาษีใด ๆ , ขึ้นศาลในสถานที่ที่แน่นอน, ทำการพิจารณาคดีตามกฎหมายหรือต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของผู้ต้องหา, รับประกันว่าจะมีการเคลื่อนย้ายผู้คนโดยเสรีเพื่อการค้าและคืนที่ดินร่วมกัน [258]ความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม Magna Carta นำไปสู่สงครามครั้งแรกของบารอนส์และตำนานที่โด่งดังของโรบินฮู้ดก็ปรากฏขึ้น: สงครามครูเสดที่กลับมาซึ่งปล้นจากคนรวยเพื่อมอบให้กับคนยากจน [259]ภาระผูกพันในที่ดินร่วมกันแต่งเร็ว ๆ นี้ในกฎบัตรของป่า 1217ลงนาม ณ เซนต์พอลโดยพระเจ้าเฮนรี [260]เอกสารเหล่านี้ระบุว่าพระมหากษัตริย์แม้จะมีอำนาจที่ชัดเจนจากพระเจ้าแต่ก็ยังถูกผูกมัดตามกฎหมายและยังคงเป็นแนวทางที่ใกล้ที่สุดสำหรับ "กฎเกณฑ์พื้นฐาน" ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เท่าที่อังกฤษเคยมีมา [261]ตลอดยุคกลาง , ที่ดินร่วมกันเป็นแหล่งที่มาของการจัดสวัสดิการสำหรับคนทั่วไปกรรมกรชาวนาผูกพันตามระบบศักดินาของการควบคุม ในปี 1348 Black Death ได้โจมตีอังกฤษและคร่าชีวิตประชากรราวหนึ่งในสาม เมื่อชาวนาสูญเสียเจ้านายและขาดแคลนคนงานค่าจ้างก็เพิ่มขึ้น กษัตริย์และรัฐสภาตอบสนองด้วยธรรมนูญแรงงาน 1351เพื่อตรึงค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่การประท้วงของชาวนาในปี ค.ศ. 1381ซึ่งผู้นำเรียกร้องให้ยุติศักดินาและทุกอย่างจะอยู่ร่วมกัน [262]แม้จะมีการปราบปรามอย่างรุนแรงของกลุ่มกบฏ แต่ความเป็นทาสและความเป็นทาสก็พังทลายลง[263]แต่คนส่วนใหญ่ยังคงไม่มีเสรีภาพในทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ ในขณะที่การเลี้ยงแกะได้ผลกำไรมากกว่างานเกษตรกรรมพื้นที่ล้อมรอบของที่ดินทั่วไปก็มีผู้คนจำนวนมากขึ้นซึ่งกลายเป็นคนอนาถาและถูกลงโทษ [264]ภายใต้พระเจ้าเฮนรีที่ 8เพื่อปิดผนึกการหย่าร้างจากแคทเธอรีนแห่งอารากอนและแต่งงานกับแอนน์โบลีน (ซึ่งในไม่ช้าเขาก็ถูกตัดศีรษะเพราะคิดว่านอกใจ) คริสตจักรแห่งอังกฤษได้รับการประกาศแยกออกจากโรมในพระราชบัญญัติอำนาจสูงสุด ค.ศ. 1534โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ ศีรษะ. กฎหมายในเวลส์พระราชบัญญัติ 1535สหรัฐอังกฤษและเวลส์ในระบบการบริหารหนึ่งในขณะที่พระมหากษัตริย์กลายเป็นเผด็จการที่เคยมากขึ้นการดำเนินการเสนาบดี , เซอร์โทมัสอีกใน 1535 และละลายพระราชวงศ์และฆ่าผู้ที่ต่อต้าน หลังจากพระเจ้าเฮนรีที่ 8 สิ้นพระชนม์และต้องต่อสู้ดิ้นรนตามการตายของเด็กชายเอ็ดเวิร์ดที่อายุ 15 ปี[265] เอลิซาเบ ธ ที่ 1ลูกสาวของเฮนรีที่ 8 และแอนน์โบลีนขึ้นครองบัลลังก์ในปี 1558 ครึ่งศตวรรษแห่งความเจริญรุ่งเรืองตามมาในฐานะเอลิซาเบ ธ ที่ 1 หลีกเลี่ยงสงคราม แต่ก่อตั้งบริษัท ต่างๆรวมถึงบริษัท อินเดียตะวันออกเพื่อผูกขาดเส้นทางการค้า ภายใต้ทายาทของเธอ James I บริษัท อื่น ๆ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตั้งอาณานิคมในอเมริกาเหนือรวมถึงบริษัท ลอนดอนและบริษัท เวอร์จิเนียในปี 1606 และ บริษัทแมสซาชูเซตส์เบย์ในปี 1628 ผู้คัดค้านทางศาสนาจำนวนมากออกจากอังกฤษเพื่อตั้งรกรากในโลกใหม่

การ ปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี ค.ศ. 1688 เป็นการยืนยันถึงอำนาจสูงสุดของรัฐสภาเหนือพระมหากษัตริย์ซึ่งแสดงโดยสนธิสัญญาฉบับที่สองของ จอห์นล็อคว่า ด้วยรัฐบาล (ค.ศ. 1689) นี้วางรากฐานสำหรับการผสมผสานความสงบสุขของประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์ใน พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707

ในขณะที่ลิซาเบ ธ ผมคงคริสตจักรโปรเตสแตนต์ภายใต้ทายาทเจมส์ไวและฉันที่แบบครบวงจรสก็อตและภาษาอังกฤษ Crowns ความตึงเครียดทางศาสนาและการเมืองเพิ่มขึ้นในขณะที่เขาถูกกล่าวหาเทวสิทธิราชย์ [266]แจ้งเตือนเรื่องนี้ชุดของกรณีจากเซอร์เอ็ดเวิร์ดโค้ก , [267]หัวหน้าผู้พิพากษาของอ้อนวอนแล้วกษัตริย์บัลลังก์ศาลที่ปฏิเสธว่าพระมหากษัตริย์จะผ่านการตัดสินในการดำเนินการทางกฎหมาย[268]และถือได้ว่าพระราช สิทธิพิเศษอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่สามารถขยายได้ [180]โค้ก CJ ยิ่งไปกว่านั้นในคดีของดร. บอนแฮมโดยถือได้ว่า "กฎหมายทั่วไปจะควบคุมการกระทำของรัฐสภา" [269]แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้พิพากษาบางคน[270]ความคิดที่ว่าศาลทั่วไปอาจทำให้การกระทำของรัฐสภาเป็นโมฆะถูกปฏิเสธและกฎหมายทั่วไปถูกวางไว้อย่างเป็นทางการภายใต้การควบคุมของกษัตริย์ในคดีของเอิร์ลแห่งอ็อกซ์ฟอร์ดการสร้างความเท่าเทียมนั้น (จากนั้นบริหาร โดยเสนาบดีในสภาขุนนาง) อยู่เหนือกฎหมายทั่วไป [271]โค้กตกจากความโปรดปราน[272]และถูกถอดออกจากสำนักงานตุลาการ เมื่อชาร์ลส์ที่ผมประสบความสำเร็จในราชบัลลังก์ใน 1625 และอื่น ๆ เร่าร้อนกล่าวหาแก่พระเจ้ารวมทั้งความสามารถในการจัดเก็บภาษีโดยไม่ต้องรัฐสภา[273]โค้กและคนอื่น ๆ ที่นำเสนอคำร้องของขวา 1628 [274]สิ่งนี้เรียกร้องให้กษัตริย์ปฏิบัติตามมักนาคาร์ตาไม่เก็บภาษีโดยไม่มีรัฐสภาไม่ให้คนเข้าคุกโดยพลการไม่มีกฎอัยการศึกในยามสงบและไม่ใช่ทหารในบ้านส่วนตัว ชาร์ลส์ฉันตอบโต้ด้วยการปิดหรือปิดรัฐสภาและเก็บภาษีการค้า (หรือ " ส่งเงิน ") โดยไม่มีอำนาจ ประเทศที่สืบเชื้อสายมาลงในสงครามกลางเมืองอังกฤษใน 1642 สูงสุดในการจับภาพและการดำเนินการของกษัตริย์ชาร์ลในกรุงลอนดอนใน 1649 โดยรุ่นใหม่กองทัพที่นำโดยโอลิเวอร์ครอมเวล [275]ครอมเวลล์ไม่ต้องการเป็นกษัตริย์กลายเป็นเผด็จการโดยพฤตินัย หลังจากที่เขาเสียชีวิต[276]สถาบันกษัตริย์ได้รับการฟื้นฟูพร้อมกับCharles IIในปี ค.ศ. 1660 แต่ผู้สืบทอดของเขาJames VII และ IIพยายามยืนยันสิทธิ์ในการปกครองของพระเจ้าอีกครั้ง ในปี 1688 รัฐสภาได้ 'เชิญ' กษัตริย์และราชินีองค์ใหม่วิลเลียมและแมรี่แห่งออเรนจ์เข้ามาแทนที่และหลังจากความขัดแย้งชั่วครู่บังคับให้ชาร์ลที่ 2 ออก [277]ที่รู้จักในฐานะรุ่งโรจน์การปฏิวัติรัฐสภาประกาศใหม่บิลสิทธิ 1689ที่มีการเรียกร้องของ Right Act 1689ในสกอตแลนด์ที่ยึดอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา เช่นเดียวกับการยืนยัน Magna Carta อีกครั้งกล่าวว่า 'การแสร้งทำเป็นอำนาจในการระงับกฎหมายหรือการดำเนินการตามกฎหมายโดยผู้มีอำนาจปกครองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย' การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาควรเป็นอิสระ 'และ' รัฐสภาควรจะเป็น ที่จะจัดขึ้นบ่อยๆ '. [278]เหตุผลสำหรับรัฐบาลเองที่จอห์นล็อคห่อหุ้มไว้ในสนธิสัญญาฉบับที่สองของเขาเกี่ยวกับรัฐบาลคือการปกป้องสิทธิของประชาชน: "ชีวิตเสรีภาพและฐานันดร" [279]

เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยพวก ชาร์ติสต์ได้พบกับ Kennington Commonระหว่างการ ปฏิวัติในปีค . . 1848

ด้วยอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเป็นรากฐานที่สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐสภาจึงดำเนินการจัดตั้งระบบการเงินในพระราชบัญญัติธนาคารแห่งอังกฤษ 1694และพระราชบัญญัติการยุติคดี 1700 ได้สร้างระบบยุติธรรมที่เป็นอิสระ: ผู้พิพากษาได้รับเงินเดือนและไม่สามารถถอดถอนได้ยกเว้นโดย ทั้งสองรัฐสภาไม่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งของสภาที่จะได้รับเงินจากพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นแองกลิกัน ในปี 1703 Ashby v White ได้กำหนดว่าสิทธิในการลงคะแนนเสียงเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ [280]สนธิสัญญาสหภาพ ค.ศ. 1707 ระหว่างรัฐเอกราชของสกอตแลนด์และอังกฤษในเวลานั้นส่งผลให้ทั้งสองรวมรัฐของตนเพื่อสร้างรัฐระหว่างประเทศใหม่ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และรัฐสภาเพื่อสร้างรัฐสภาแห่งสหภาพใหม่ซึ่ง ยังคงนั่งอยู่ที่เวสต์มินสเตอร์ สนธิสัญญายังระบุด้วยว่ากฎหมายเอกชนของสกอตแลนด์จะดำเนินต่อไปภายใต้ระบบศาลของสกอตแลนด์ [281]สหภาพใหม่กำลังเผชิญกับหายนะในไม่ช้าเช่นเดียวกับในสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนชาวสเปนสัญญาว่าจะให้เรืออังกฤษทำการค้า (ส่วนใหญ่เป็นทาส) ในทะเลรอบ ๆ อเมริกาใต้ บริษัทเซาท์ซีซึ่งรวมตัวกันอย่างถูกต้องเพื่อผูกขาดเส้นทางการค้ากลายเป็นเป้าหมายของการเก็งกำไรทางการเงินจำนวนมากกระตุ้นโดยรัฐมนตรีของรัฐบาลที่สนใจราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อมันเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับเรื่องราวของผู้ก่อการว่าไม่มีการค้าขายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากชาวสเปนได้ยกเลิกสัญญาที่ตลาดหุ้นตกทำให้เกิดความโกลาหลทางเศรษฐกิจ [282]นี้ถูกทำให้แย่ลงโดยการตัดสินใจของนักการเมืองอนุรักษ์นิยมที่จะยอมให้ บริษัท ที่จะใช้เวลามากกว่าหนี้ของชาติเป็นเงินทุนทางเลือกให้กับรัฐบาลที่ผ่านกฤตครอบงำธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ผลของความผิดพลาดคือเสนาบดีของ Exchequerถูกคุมขังในหอคอยแห่งลอนดอนเนื่องจากการทุจริตของเขานายพลไปรษณีย์ฆ่าตัวตายและเสนาบดีที่เสียศักดิ์ศรีถูกแทนที่ด้วยLord King LCซึ่งปกครองทันทีว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ไว้วางใจ ต้องหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน [283]ออกจากความวุ่นวายที่โรเบิร์ตวอล์โผล่ออกมาเป็นตัวเลขที่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่เป็นเวลา 21 ปีที่จัดขึ้นส่วนใหญ่ของสภา, [284]และขณะนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ " นายกรัฐมนตรี " [285]ในปี ค.ศ. 1765 เอนทิคโวลต์คาร์ริงตันได้กำหนดว่ารัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากที่ได้รับอำนาจตามกฎหมาย[286]ในขณะที่ครูสอนวิชากฎหมายอังกฤษคนแรกวิลเลียมแบล็กสโตนเป็นตัวแทนของมุมมองมาตรฐานในข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายของอังกฤษว่าการเป็นทาสเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและ "จิตวิญญาณแห่งเสรีภาพฝังแน่นอยู่ในรัฐธรรมนูญของเราอย่างมาก" บุคคลใดก็ตามที่ตกเป็นทาสในอังกฤษจะต้องได้รับการปลดปล่อย อย่างไรก็ตามการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้เร่งไปสู่อาณานิคมของอเมริกาเหนือ ในปี 1772 เมื่อลอร์ดแมนส์ฟิลด์ปกครองในซอมเมอร์เซ็ตโวลต์สจ๊วตว่าการเป็นทาสเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายทั่วไป[287]สิ่งนี้ทำให้เกิดคลื่นแห่งความชั่วร้ายในภาคใต้อาณานิคมที่ตกเป็นทาสของอเมริกา ร่วมกับอาณานิคมทางตอนเหนือของการเก็บภาษีโดยไม่มีตัวแทนทำให้เกิดการปฏิวัติอเมริกาและประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2319 [288]กองทัพอังกฤษล้มเหลวในการควบคุม แต่เริ่มตั้งรกรากในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1788 [289]ในปี ค.ศ. 1789 การปฏิวัติฝรั่งเศสได้เกิดขึ้นและกษัตริย์ถูกปลดโดยเรียกร้องให้มี "เสรีภาพความเสมอภาคและภราดรภาพ" ชนชั้นสูงของอังกฤษมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการปราบปรามการพูดอย่างเสรีและการตั้งภาคีเพื่อขัดขวางการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันใด ๆ [290]ในขณะที่บุคคลอย่างJeremy Benthamเรียกสิทธิตามธรรมชาติว่า "เรื่องไร้สาระบนไม้ค้ำถ่อ" [291] Mary Wollstonecraftเรียกร้องให้มีการพิสูจน์สิทธิสตรีเช่นเดียวกับผู้ชายโดยอ้างว่าเพศที่ไม่เป็นธรรมและการกดขี่ทางชนชั้นไหลมาจาก "ความเคารพที่จ่ายให้กับ ทรัพย์ ... ดั่งน้ำพุอาบยาพิษ ". [292]ในขณะที่ประสบความสำเร็จในสงครามนโปเลียนในการเอาชนะฝรั่งเศสและประสานสหภาพกับไอร์แลนด์ในของสหภาพแรงงาน 1800 , [293]เสรีภาพเสรีภาพและประชาธิปไตยได้รับการคุ้มครองในแทบใหม่ "สหราชอาณาจักร"

จักรวรรดิอังกฤษหลังจากจบ WW2เป็นประเทศที่ประชาธิปไตยและเสรีภาพถูกระงับการเรียกร้องเอกราช ปัจจุบัน เครือจักรภพเปิดให้ประเทศใด ๆ ที่ยึดมั่นในสันติภาพเสรีภาพความเสมอภาคและการพัฒนาดังเช่นใน ปฏิญญาฮาราเรปี 1991

ในช่วงเวลานี้ด้วยการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เริ่มขึ้น ความยากจนยังเร่งผ่านระบบกฎหมายที่ไม่ดีของSpeenhamlandโดยการอุดหนุนนายจ้างและเจ้าของที่ดินด้วยอัตราตำบล ข้าวโพดกฎหมายจาก 1,815 คนยากจนต่อไปโดยกำหนดราคาที่จะรักษาผลกำไรของเจ้าของที่ดิน [294]ในขณะที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปครั้งใหญ่ พ.ศ. 2375ขยายการลงคะแนนเล็กน้อยเฉพาะผู้ที่มีทรัพย์สินเท่านั้นที่มีตัวแทนในรัฐสภา แม้ว่าพระราชบัญญัติการเลิกทาส พ.ศ. 2376 จะยกเลิกการค้าทาสภายในจักรวรรดิอังกฤษ แต่ก็ชดเชยให้เจ้าของทาสเท่านั้นและทำให้อดีตทาสในอาณานิคมต้องจ่ายหนี้เพื่ออิสรภาพของพวกเขาในช่วงหลายทศวรรษหลังจากนั้น ด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายที่ไม่ดีในปี ค.ศ. 1834การลงโทษต่อไปสำหรับความยากจนได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้คนถูกนำเข้าบ้านทำงานหากพบว่าว่างงาน ในอาร์วี Lovelassกลุ่มของแรงงานภาคเกษตรที่รูปแบบที่มีสหภาพแรงงานถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินจำคุกที่จะส่งไปยังประเทศออสเตรเลียภายใต้ผิดคำสาบานพระราชบัญญัติ 1797 , [295]วิกฤติการประท้วง การเคลื่อนไหวที่เรียกว่าชาร์ติสม์เรียกร้องสิทธิในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกคนในการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม ในขณะที่ความอดอยากครั้งใหญ่เข้าโจมตีไอร์แลนด์และหลายล้านคนอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาชาวชาร์ตได้จัดให้มีการเดินขบวนจำนวนมากจากKennington Commonไปยังรัฐสภาในปี 1848 เมื่อมีการปฏิวัติทั่วยุโรปและแถลงการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับการร่างโดยKarl Marxนักปฏิวัติชาวเยอรมันและเจ้าของโรงงานในแมนเชสเตอร์Friedrich Engels . ในขณะที่สงครามไครเมียฟุ้งซ่านจากการปฏิรูปสังคมและนายอำเภอปาล์มเมอร์ตรงข้ามอะไร[296]สงครามกลางเมืองอเมริกันของ 1860-1865 ทาสสิ้นสุดในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรค่อยเปิดใช้เสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปครั้งที่สองในปีพ. ศ. 2410เจ้าของทรัพย์สินของชนชั้นกลางจำนวนมากขึ้นได้รับการรับรองพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2413ได้จัดให้มีโรงเรียนประถมศึกษาฟรีและพระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน พ.ศ. 2414เปิดใช้งานการเชื่อมโยงอย่างเสรีโดยไม่มีโทษทางอาญา [297]พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2427ลดคุณสมบัติของทรัพย์สินลงอีกเพื่อให้ประมาณหนึ่งในสามของผู้ชายสามารถลงคะแนนได้ ถึงกระนั้นนอกเสรีภาพของสหราชอาณาจักรและสิทธิในการลงคะแนนเสียงยังถูกกดขี่อย่างรุนแรงทั่วจักรวรรดิอังกฤษอันกว้างใหญ่ในแอฟริกาอินเดียเอเชียและแคริบเบียน [298]

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 สหราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่โดยเริ่มจากความพยายามของสภาขุนนางในการปราบปรามเสรีภาพของสหภาพแรงงาน [299]ในการตอบสนองขบวนการแรงงานจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้แทนในรัฐสภาและในการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2449ได้รับที่นั่ง 29 ที่นั่งและสนับสนุนโครงการปฏิรูปของพรรคเสรีนิยม นี้รวมถึงการรับประกันตามกฎหมายของขวาของสหภาพแรงงานเพื่อร่วมกันต่อรองราคาและการนัดหยุดงานสำหรับค่าจ้างที่เป็นธรรม[300]เงินบำนาญวัยชรา[301]ระบบของค่าจ้างขั้นต่ำ[302]งบประมาณของประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่สูงขึ้นในความมั่งคั่งให้กับกองทุน การใช้จ่าย หลังจากการเลือกตั้งที่นำโดยสภาขุนนางการปฏิรูปการปิดกั้นรัฐสภาผ่านระบบประกันแห่งชาติเพื่อสวัสดิการ[303]และพระราชบัญญัติรัฐสภา พ.ศ. 2454ป้องกันไม่ให้สภาขุนนางปิดกั้นการออกกฎหมายเป็นเวลานานกว่าสองปีและยกเลิกสิทธิในการชะลอใด ๆ ค่าเงิน. [304]อย่างไรก็ตามเรื่องนี้รัฐบาลเสรีนิยมกับฝ่ายค้านแรงงานอาวุธและเข้ามาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในตอนท้ายของสงครามซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนรัฐสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2461ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงได้แม้ว่าจะเป็นเพียงหลังจากการประท้วงของกลุ่มซัฟฟราเจ็ตต์ที่พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน (แฟรนไชส์ที่เท่าเทียมกัน) พ.ศ. 2471ทำให้ผู้หญิงทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงได้และสหราชอาณาจักรก็กลายเป็นประชาธิปไตย สงครามการจลาจลยังเรียกในไอร์แลนด์และไอริชสงครามอิสรภาพที่นำไปสู่พาร์ทิชันของเกาะระหว่างที่สาธารณรัฐไอร์แลนด์ในภาคใต้และภาคเหนือของไอร์แลนด์ในรัฐบาลไอร์แลนด์พระราชบัญญัติ 1920 สนธิสัญญาแวร์ซายในตอนท้ายของสงครามเรียกร้องชดเชยเยอรมัน, beggaring ประเทศผ่านปี ค.ศ. 1920 และเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่นำไปสู่การล่มสลายของลัทธิฟาสซิสต์ภายใต้ฮิตเลอร์ [305]ล้มเหลวของระบบกฎหมายต่างประเทศก็ถูกแทนที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองกับสหประชาชาติที่สหราชอาณาจักรจัดที่นั่งถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง อย่างไรก็ตามจักรวรรดิอังกฤษเริ่มที่จะพังเป็นอินเดีย , อิสราเอลและประเทศข้ามทวีปแอฟริกาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเป็นอิสระ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำของใด ๆหายนะและสงครามที่สภายุโรปได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อร่างอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปในปี 1950 นอกจากนี้มันก็เห็นได้ว่าวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งก็ผ่านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปซึ่งกลายเป็นสหภาพยุโรปในปี 1992 ได้รับการสนับสนุนโดยวินสตันเชอร์ชิลกับสหราชอาณาจักรจะเป็น "ที่ศูนย์" [37]แม้ว่ามันจะไม่ได้เข้ามาจนกระทั่งชุมชนทำประชาคมยุโรป 1972 ภายใต้ร์กาเร็ตแทตเชอร์ตัดที่สำคัญต่อการบริการสาธารณะสิทธิแรงงานและอำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นรวมทั้งยกเลิกนครลอนดอน แต่อำนาจบางคนถูกเรียกคืนด้วยความรับผิดชอบที่กว้างขวางของการใช้พลังงานในพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ 1998 , ไอร์แลนด์เหนือพระราชบัญญัติ 1998 , มหานครลอนดอนอำนาจปี 1999และรัฐบาลแห่งเวลส์พระราชบัญญัติ 2006 หลังจากหลายปีของความขัดแย้งทางอาวุธในไอร์แลนด์เหนือข้อตกลง Good Fridayปี 1998 ทำให้เกิดสันติภาพ พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน 1998ศาลมีอำนาจที่จะใช้อนุสัญญาสิทธิโดยไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ที่จะใช้กรณีไปศาลสบูร์ก พระราชบัญญัติHouse of Lords 1999ลดลง แต่ไม่ได้กำจัดเพื่อนร่วมทางพันธุกรรมอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของ 2007-2008 , [306]รัฐบาลอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมประชาธิปไตยเปิดตัวโปรแกรมของ " เข้มงวด " ตัดและยึดคำของพวกเขาในระยะคงที่รัฐสภาพระราชบัญญัติ 2011 อย่างไรก็ตามหลังจากปี 2558 เป็นต้นมาการเลือกตั้งก่อนกำหนดก็มีขึ้นในปี 2560 หลังจากการลงประชามติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งส่งผลให้ประชาชนร้อยละ 51.89 ชอบที่จะออกและผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 48.11 ชอบที่จะอยู่ต่อ

นักวิชาการด้านกฎหมายEric Barendtระบุว่าลักษณะที่ไม่ได้แก้ไขของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรไม่ได้หมายความว่าไม่ควรมีลักษณะเป็น "รัฐธรรมนูญ" แต่ยังอ้างว่าการขาดการแบ่งแยกอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพและข้อเท็จจริงที่ว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาอนุญาตให้รัฐสภา เพื่อลบล้างสิทธิขั้นพื้นฐานทำให้รัฐธรรมนูญเป็น "ส่วนหน้า" ในระดับหนึ่ง [307] ลอร์ดสคาร์แมนนำเสนอข้อโต้แย้งที่มีชีวิตชีวาสำหรับรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสหราชอาณาจักร แต่ยังคงอ้างถึงการประนีประนอมในปี ค.ศ. 1688และส่งผลให้การกระทำของรัฐสภาเป็นรัฐธรรมนูญ [308]

AV Dicey ระบุว่าท้ายที่สุดแล้ว "เขตเลือกตั้งเป็นอำนาจอธิปไตยทางการเมือง" และรัฐสภามีอำนาจอธิปไตยตามกฎหมาย [309]บาเร็นด์ทให้เหตุผลว่าระเบียบวินัยของพรรคการเมืองที่ใหญ่กว่าในสภาที่พัฒนามาตั้งแต่ยุคของ Dicey และการลดการตรวจสอบอำนาจของรัฐบาลทำให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไปซึ่งไม่ถูก จำกัด โดยการปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐาน . [307]รัฐธรรมนูญจะกำหนดข้อ จำกัด เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐสภาสามารถทำได้ จนถึงปัจจุบันรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับอำนาจของตนนอกเหนือจากความเป็นไปได้ของการดำเนินการนอกรัฐสภา (โดยประชาชน) และของรัฐอธิปไตยอื่น ๆ (ตามสนธิสัญญาที่ทำโดยรัฐสภาและอื่น ๆ ) Dicey ได้รับความเห็นว่าอย่างเป็นทางการรัฐสภาอังกฤษถูก จำกัด โดยเงื่อนไขของสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นตั้งแต่แรก ความคิดเห็นของเขาที่ว่าจะเป็นการไม่รอบคอบที่รัฐสภาอังกฤษจะพยายามยกเลิกกฎหมายของชาวสก็อตเช่นได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางตุลาการว่า "เหยียดหยาม" แต่ถูกเขียนขึ้นในยุควิกตอเรียที่รัฐสภากำลังต่อสู้กับแนวคิดเรื่องกฎบ้านของชาวไอริชซึ่งคัดค้านอย่างรุนแรง โดยนักการเมืองหลายคนในเวลานั้น

ผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญยืนยันว่าจะเสริมสร้างการคุ้มครองทางกฎหมายของประชาธิปไตยและเสรีภาพ [310]ในฐานะผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งของ "รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เขียน" Dicey เน้นย้ำว่าสิทธิของอังกฤษถูกฝังอยู่ในกฎหมายเสรีภาพส่วนบุคคลของอังกฤษทั่วไปและ "สถาบันและมารยาทของชาติ" [311]ฝ่ายตรงข้ามของรัฐธรรมนูญฉบับประมวลให้เหตุผลว่าประเทศนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเอกสารการก่อตั้งที่บอกพลเมืองของตนว่าพวกเขาเป็นใครและทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรุกล้ำเจตนารมณ์ของผู้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ จะได้รับการต่อต้านอย่างแข็งกร้าวจากชาวอังกฤษซึ่งเป็นการรับรู้ของผู้พิพากษาชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 19 ผู้พิพากษาแบรดลีย์ในระหว่างการแสดงความคิดเห็นของเขาในคดีที่ได้ยินในรัฐลุยเซียนาในปีพ. ศ. 2416 : "อังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเรื่องจริง แต่มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในสิทธิพิเศษของรัฐสภาและประชาชนที่ได้รับการยอมรับและประกาศบ่อยครั้งที่จะละเมิดซึ่งในแง่วัตถุใด ๆ จะก่อให้เกิดการปฏิวัติในหนึ่งชั่วโมง " [312]

แรงงานของรัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ก่อตั้งปฏิรูปรัฐธรรมนูญในปลายปี 1990 และต้นไปกลางทศวรรษที่ 2000 [313]การรวมอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเข้ากับกฎหมายของอังกฤษอย่างมีประสิทธิผลผ่านพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2541ทำให้ประชาชนมีสิทธิในเชิงบวกที่เฉพาะเจาะจงและให้อำนาจแก่ตุลาการในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ศาลสามารถให้คำแนะนำรัฐสภาเกี่ยวกับการออกกฎหมายหลักที่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติโดยใช้ " คำประกาศความไม่ลงรอยกัน " - อย่างไรก็ตามรัฐสภาไม่ผูกพันที่จะแก้ไขกฎหมายและตุลาการไม่สามารถทำให้กฎเกณฑ์ใด ๆ เป็นโมฆะได้ - และสามารถปฏิเสธที่จะบังคับใช้หรือ "ขีดฆ่า " กฎหมายลำดับรองใด ๆ ที่เข้ากันไม่ได้ การกระทำใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่ละเมิดสิทธิในการประชุมถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากพระราชบัญญัติของรัฐสภา

การเปลี่ยนแปลงยังรวมถึงพระราชบัญญัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548ซึ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาขุนนางเพื่อแยกหน้าที่ในการพิจารณาคดีและนิติบัญญัติออกจากกัน ตัวอย่างเช่นตอนนี้หน้าที่ด้านนิติบัญญัติตุลาการและบริหารของเสนาบดีจะแบ่งกันระหว่างเสนาบดี (ผู้บริหาร) หัวหน้าผู้พิพากษา (ตุลาการ) และตำแหน่งที่สร้างขึ้นใหม่ของลอร์ดลำโพง (ฝ่ายนิติบัญญัติ) บทบาทของลอว์ลอร์ด (สมาชิกของตุลาการในสภาขุนนาง) ถูกยกเลิกโดยการโอนไปยังศาลฎีกาแห่งใหม่ของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2552

กอร์ดอนบราวน์เปิดตัวกระบวนการ " ธรรมาภิบาลแห่งสหราชอาณาจักร " เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2550 นี่เป็นกระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่ดำเนินอยู่โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้นำกระทรวง พระราชบัญญัติการปฏิรูปและการกำกับดูแลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2553 เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นที่ยอมรับในความเป็นกลางและความซื่อสัตย์ของข้าราชการพลเรือนอังกฤษและหลักการสรรหาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม มันเป็นที่เคารพในกฎหมายกฎ Ponsonbyซึ่งกำหนดให้มีการวางสนธิสัญญาต่อหน้ารัฐสภาก่อนที่จะให้สัตยาบันได้

รัฐบาลผสมที่จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2553 เสนอชุดของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในข้อตกลงร่วมรัฐบาล ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติระบบการลงคะแนนเสียงของรัฐสภาและการเลือกตั้งประจำปี 2554และพระราชบัญญัติรัฐสภาประจำปี พ.ศ. 2554จึงผ่านพ้นไปแม้ว่ารัฐบาลของบอริสจอห์นสันได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกในภายหลัง พระราชบัญญัติดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจำนวน ส.ส. ในสภาจาก 650 คนเป็น 600 คนเปลี่ยนวิธีการแบ่งสหราชอาณาจักรออกเป็นรัฐสภาแนะนำการลงประชามติในการเปลี่ยนระบบที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.และใช้อำนาจในการยุบสภาออกไป จากพระมหากษัตริย์ รัฐบาลยังสัญญาว่าจะแนะนำกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปสภาขุนนาง ในการลงประชามติระบบ Alternative Vote ถูกปฏิเสธโดย 67% ถึง 33% ดังนั้นการปฏิรูปทั้งหมดเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนจึงถูกยกเลิก [314]พรรคอนุรักษ์นิยมบังคับให้รัฐบาลยกเลิกการปฏิรูปสภาขุนนางและพรรคเสรีนิยมเดโมแครตกล่าวว่าพวกเขาจะปฏิเสธที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการเลือกตั้งเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรคอนุรักษ์นิยม

 1. ^ รัฐสภาทำหน้าที่ 1911และรัฐสภาทำหน้าที่ 1949
 2. ^ King, แอนโธนี (2007) รัฐธรรมนูญของอังกฤษ Oxford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
 3. ^ See R (Miller) v Prime Minister [2019] UKSC 41 (Parliamentary sovereignty), R (UNISON) v Lord Chancellor [2017] UKSC 51 , [67] ff (rule of law), R (Animal Defenders International) v Secretary ของ State for Culture Media and Sport [2008] UKHL 15, [48] (ประชาธิปไตย), R v Lyons [2002] UKHL 44 , [27] (กฎหมายระหว่างประเทศ)
 4. ^ R (HS2 Action Alliance Ltd) v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม [2014] UKSC 3 , [207]
 5. ^ Magna Carta 1215ข้อ 1 ('... คริสตจักรอังกฤษจะเป็นอิสระ ... '), 12 และ 14 (ไม่ต้องเสียภาษี 'เว้นแต่โดยคำแนะนำทั่วไปของอาณาจักรของเรา ... .. จัดขึ้นในสถานที่ที่แน่นอนบางแห่ง '), 39-40 (' ถึงเราจะไม่มีใครขาย, เราจะไม่ปฏิเสธหรือล่าช้า, ความถูกต้องหรือความยุติธรรม '), 41 (' พ่อค้าจะต้องออกจากอังกฤษอย่างปลอดภัยและเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ) และ 47-48 (ที่ดินดำเนินการโดยพระมหากษัตริย์จะไม่รีรอจะ disafforested ')
 6. ^ ชุมชนทำประชาคมยุโรป 1972และสหภาพยุโรป (ถอน) พ.ศ. 2018
 7. ^ ดูแวร์ซายสนธิสัญญา 1919 ส่วนที่สิบสามและสนธิสัญญาทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
 8. ^ อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1950ศิลปะ 5 (เสรีภาพ), 6 (การพิจารณาคดีที่ยุติธรรม), 8 (ความเป็นส่วนตัว), 10 (นิพจน์), 11 (การเชื่อมโยงและการชุมนุม)
 9. ^ ดู AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knight,กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2018) chs 1-6
 10. ^ AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knight,กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2018) ตอนที่ 1-6
 11. ^ R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3, [207] ต่อ Lord Neuberger และ Lord Mance "สหราชอาณาจักรไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เรามีตราสารตามรัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญที่คำร้องของขวา 1628ที่บิลสิทธิและ (ในสกอตแลนด์) สำหรับการเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติ 1689ที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ค.ศ. 1701และทั้งสองกระทำของสหภาพ 1707]]. theชุมชนทำประชาคมยุโรป 1972ที่สิทธิมนุษยชน พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2541และพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548อาจถูกเพิ่มเข้ามาในรายการนี้ " ดู Laws LJ ใน Thoburn v Sunderland City Councilด้วย
 12. ^ อัยการสูงสุดกับโจนาธานเคป Ltd [1975] 3 ER 484 ทั้งหมด (ตามลักษณะทางกฎหมายของอนุสัญญา)
 13. ^ ดู T Bingham , The Rule of Law (2008)
 14. ^ ดู Entick v Carrington [1765] EWHC KB J98และ T Bingham , The Rule of Law (2008)
 15. ^ Great Reform Act 1832 (กฎคุณสมบัติทั่วไปสำหรับทุกเมืองและเขต), การเป็นตัวแทนของประชาชนพระราชบัญญัติ 1867 (ขยายแฟรนไชส์เป็นประมาณ 1/3 ของผู้ชาย), การเป็นตัวแทนของประชาชน 1884 (ขยายแฟรนไชส์ชาย), การเป็นตัวแทน ของพระราชบัญญัติประชาชน พ.ศ. 2461 (อนุญาตให้ผู้ชายทุกคนสามารถลงคะแนนเสียงได้มากกว่า 21 คนและผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 30 ปีที่มีทรัพย์สิน) และพระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน (แฟรนไชส์ที่เท่าเทียมกัน) พ.ศ. 2471 (เปิดใช้สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันของผู้ชายที่ผู้หญิงอายุ 21 ปี) พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2491ได้ยกเลิกการลงคะแนนเสียงหลายครั้งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากลอนดอนเคมบริดจ์และอ็อกซ์ฟอร์ดและการเลือกตั้งของมหาวิทยาลัยอื่น ๆและพระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2512 ได้ลดอายุการลงคะแนนลงเหลือ 18 ข้อ จำกัด ในการลงคะแนนของนักโทษถูกแทรกโดยตัวแทนของ พระราชบัญญัติคน 1983 พลเมืองอังกฤษในต่างประเทศสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายใต้พระราชบัญญัติการเป็นตัวแทนของประชาชน พ.ศ. 2528แต่ชาวสหราชอาณาจักรหลายล้านคนที่จ่ายภาษี แต่ไม่มีสัญชาติไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
 16. ^ ดูพระราชบัญญัติการจัดสรร พ.ศ. 2466 Sch 4
 17. ^ ในการลงประชามติ Brexit ปี 2016ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ชอบออกจากสหภาพยุโรปและหลังจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในปี 2019ได้รับการยอมจำนนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มกราคม 2020 Perraudin, ฟรานเซส "Brexit: บอริสจอห์นสันจะทำหน้าที่อย่างรวดเร็วในการนำข้อตกลงกลับไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" เดอะการ์เดียน. สืบค้นเมื่อ20 ธันวาคม 2562 .
 18. ^ ดูโดยทั่วไป AW Bradley 'The Sovereignty of Parliament - Form or Substance?' ใน J Jowell, The Changing Constitution (7th edn 2011) ch 2
 19. ^ cf AW Bradley และ KD Ewingกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2015) 65 เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยรัฐสภาต่อ 'ลักษณะและรูปแบบ' ของกระบวนการนิติบัญญัติตั้งแต่นั้นมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและเหตุผล สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวศาลอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อฝังลึกในเรื่องที่รัฐสภาไม่สามารถผูกมัดตัวเองได้ '
 20. ^ Magna Carta 1215 cl 12 'ไม่ต้องเสียภาษี [ภาษีที่ดินหรือค่าธรรมเนียมของอัศวิน] และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ ในราชอาณาจักรของเราเว้นแต่โดยที่ปรึกษาทั่วไปของอาณาจักรของเรา ... '
 21. ^ กรณีของเอิร์ลแห่งอ็อกซ์ฟอร์ด (1615) 21 ER 485, ลอร์ดเอลส์เมียร์แอลซี, '... เมื่อได้รับการพิพากษาจากการกดขี่, ผิดและสำนึกผิดชอบชั่วดี, อธิการบดีจะหงุดหงิดและวางไว้เฉยๆไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ การตัดสิน แต่เพื่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของพรรค '
 22. ^ กรณีของ Dr Bonham (1610) 8 Co Rep 114a
 23. ^ รัฐสภาทำหน้าที่ 1949 s 1
 24. ^ รัฐสภาทำหน้าที่ 1911 s 1
 25. ^ [2005] UKHL 56, [120] 'อำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเป็นหลักการที่ว่างเปล่าหากมีการออกกฎหมายที่ไร้สาระหรือไม่เป็นที่ยอมรับจนประชาชนจำนวนมากปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเป็นกฎหมาย'
 26. ^ cf R (Simms) v SS สำหรับ Home Department [1999] UKHL 33 , [2000] 2 AC 115, 131, Lord Hoffmann , 'อำนาจอธิปไตยของรัฐสภาหมายความว่ารัฐสภาสามารถออกกฎหมายที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนได้หากเลือก . ... ข้อ จำกัด ในการใช้สิทธิของรัฐสภาในท้ายที่สุดคือการเมืองไม่ใช่กฎหมาย แต่หลักการของความชอบด้วยกฎหมายหมายความว่ารัฐสภาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังทำอยู่อย่างเต็มที่และยอมรับต้นทุนทางการเมือง สิทธิขั้นพื้นฐานไม่สามารถลบล้างได้ด้วยคำทั่วไปหรือคำคลุมเครือ เนื่องจากมีความเสี่ยงมากเกินไปที่ผลกระทบทั้งหมดของความหมายที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกเขาอาจผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นในกระบวนการประชาธิปไตย ในกรณีที่ไม่มีภาษาที่แสดงออกหรือมีนัยที่จำเป็นในทางตรงกันข้ามศาลจึงสันนิษฐานว่าแม้แต่คำทั่วไปส่วนใหญ่ก็ตั้งใจให้อยู่ภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีนี้ศาลของสหราชอาณาจักรแม้ว่าจะยอมรับอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา แต่ก็ใช้หลักการของรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากที่มีอยู่ในประเทศที่อำนาจของสภานิติบัญญัติถูก จำกัด อย่างชัดแจ้งโดยเอกสารรัฐธรรมนูญ '
 27. ^ ดูภาพการประชุมสมัชชาครั้งแรกด้วย
 28. ^ cf Leslie Stephen , The Science of Ethics (1882) 145, "นักกฎหมายมักจะพูดราวกับว่าสภานิติบัญญัติมีอำนาจทุกอย่างเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปไกลกว่าการตัดสินใจแน่นอนว่ามีอำนาจทุกอย่างในแง่ที่ว่า สามารถสร้างกฎหมายใด ๆ ก็ได้ตามที่พอใจในฐานะที่เป็นกฎหมายหมายถึงกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ แต่จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์อำนาจของสภานิติบัญญัตินั้นมีข้อ จำกัด อย่างเคร่งครัดมันมี จำกัด ดังนั้นที่จะพูดทั้งสองอย่าง จากภายในและจากไม่มีจากภายในเนื่องจากสภานิติบัญญัติเป็นผลผลิตของสภาพสังคมบางอย่างและถูกกำหนดโดยสิ่งใดก็ตามที่กำหนดสังคมและจากที่ไม่มีเพราะอำนาจในการกำหนดกฎหมายขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของการอยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งก็คือตัวมันเอง จำกัด หากสภานิติบัญญัติตัดสินว่าควรฆ่าทารกที่มีตาสีฟ้าทั้งหมดการเก็บรักษาทารกที่มีตาสีฟ้าจะผิดกฎหมาย แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องโกรธก่อนที่พวกเขาจะผ่านกฎหมายดังกล่าวและอาสาสมัครจะงี่เง่าก่อนที่พวกเขาจะยอมทำตามนั้น .”
 29. ^ AV Dicey , The Law of the Constitution (1885) 39-40, รัฐสภามี 'ภายใต้รัฐธรรมนูญอังกฤษ, สิทธิที่จะสร้างหรือยกเลิกกฎหมายใด ๆ ก็ตาม; และยิ่งไปกว่านั้น ... ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดได้รับการยอมรับจากกฎหมายของอังกฤษว่ามีสิทธิที่จะลบล้างหรือกำหนดกฎหมายของรัฐสภาได้ '
 30. ^ สนธิสัญญาแวร์ซาย 1919 ส่วนที่สิบสามธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
 31. ^ ดูพระราชบัญญัติองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2511 ss 1-8
 32. ^ พระราชบัญญัติแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2489 1
 33. ^ ดูกฎหมายของสงครามอิรักหน้า
 34. ^ ตัวอย่างเช่นศิลปะก่อนหน้า 8 ของการประชุมนั้นดู Entick v Carrington [1765] EWHC KB J98 ในวันที่ 11ดู Crofter Hand Woven Harris Tweed Co Ltd v Veitch [1941] UKHL 2
 35. ^ สนธิสัญญาเกี่ยวกับ ศิลปะของสหภาพยุโรป2
 36. ^ เช่น 'Speech at the University of Zurich' ( 19 กันยายน 2489 )
 37. ^ a b เช่น 'สุนทรพจน์ต่อการประชุมพรรคอนุรักษ์นิยมประจำปีครั้งที่ 69 ที่ Llandudno' ( 9 ตุลาคม 2491 ) ดู J Danzig 'Winston Churchill: ผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป' (10 พฤศจิกายน 2013) EU ROPE
 38. ^ Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) กรณีที่ 26/62 [94] ประเทศสมาชิก "ได้ จำกัด สิทธิอธิปไตยของตนแม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่ จำกัด ก็ตามและได้สร้างร่างกฎหมายที่ผูกมัดทั้งคนในชาติและตัวเอง "บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น".
 39. ^ [1990] UKHL 7.
 40. ^ [1990] UKHL 7
 41. ^ [2014] UKSC 3.
 42. ^ [2017] UKSC 5
 43. ^ ดูการสำรวจความคิดเห็นสำหรับการลงประชามติการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร # โพสต์ - การลงประชามติ
 44. ^ [2017] UKSC 5 , 146 'ดังนั้นผู้พิพากษาจึงไม่ใช่ทั้งพ่อแม่และผู้ปกครองของการประชุมทางการเมือง พวกเขาเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาสามารถรับรู้การดำเนินการของการประชุมทางการเมืองในบริบทของการตัดสินคำถามทางกฎหมาย (เช่นเดียวกับในกรณี Crossman diaries - Attorney General v Jonathan Cape Ltd [1976] 1 QB 752) แต่พวกเขาไม่สามารถให้คำวินิจฉัยทางกฎหมายได้ การดำเนินการหรือขอบเขตเนื่องจากเรื่องเหล่านั้นถูกกำหนดขึ้นในโลกการเมือง ดังที่ศาสตราจารย์ Colin Munro ได้กล่าวไว้ว่า "ความถูกต้องของอนุสัญญาไม่สามารถเป็นประเด็นในการดำเนินคดีในศาลได้" - (1975) 91 LQR 218, 228
 45. ^ cf MacCormick v Lord Advocate 1953 SC 396, Lord Cooper, "หลักการของอำนาจอธิปไตยที่ไม่ จำกัด ของรัฐสภาเป็นหลักการภาษาอังกฤษที่ชัดเจนซึ่งไม่มีคู่ใดในกฎหมายรัฐธรรมนูญของสกอตแลนด์" อย่างไรก็ตามมุมมองนี้ไม่ได้รับการอนุมัติใน R (Miller) v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ออกจากสหภาพยุโรป [2017] UKSC 5 , [43] "อำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร" และที่ [50] "เป็นหลักการพื้นฐาน ของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรที่เว้นแต่กฎหมายหลักจะอนุญาตพระราชอำนาจไม่อนุญาตให้รัฐมนตรีเปลี่ยนกฎหมายหรือกฎหมายทั่วไปได้ ... นี่เป็นความจริงเช่นเดียวกับกฎหมายของสก็อตแลนด์เวลส์หรือไอร์แลนด์เหนือ "
 46. ^ cf Aristotle , Politics (330 BCE) 3.16, 'มันเหมาะสมกว่าที่กฎหมายควรควบคุมมากกว่าพลเมืองคนใดคนหนึ่ง'
 47. ^ X v Morgan-Grampian Ltd [1991] AC 1, 48 ต่อ Lord Bridge 'การดำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมมีความสำคัญในสังคมเสรีเช่นเดียวกับแฟรนไชส์ประชาธิปไตย ในสังคมของเราหลักนิติธรรมตั้งอยู่บนรากฐานคู่: อำนาจอธิปไตยของราชินีในรัฐสภาในการกำหนดกฎหมายและอำนาจอธิปไตยของศาลของราชินีในการตีความและการใช้กฎหมาย '
 48. ^ R (Jackson) v อัยการสูงสุด [2005] UKHL 56 , [104] ต่อ Lord Hope
 49. ^ a b T Bingham , 'The Rule of Law' (2007) 66 (1) Cambridge Law Journal 67และดูT Bingham , Rule of Law (2008) 8 ด้วย 'บุคคลและหน่วยงานทั้งหมดภายในรัฐไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนควรผูกพันและมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ของกฎหมายที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ (โดยทั่วไป) ในอนาคตและถูกบริหารโดยสาธารณะในศาล ' ลอร์ดบิงแฮม 'The Rule of Law and the Sovereignty of Parliament' (31 ตุลาคม 2550) คิงส์คอลเลจลอนดอนยังกล่าวอีกว่า 'ประชาธิปไตยเป็นหัวใจของแนวคิดหลักนิติธรรม'
 50. ^ AV Dicey , Introduction to the Study of the Law of the Constitution (3rd edn 1889) Part II, ch IV, 189 , first "สัมบูรณ์สูงสุดหรืออำนาจเหนือกว่าของกฎหมายปกติเมื่อเทียบกับอิทธิพลของอำนาจตามอำเภอใจ", ประการที่สอง "ความเท่าเทียมกันก่อน กฎหมายหรือการอยู่ภายใต้บังคับของทุกชนชั้นอย่างเท่าเทียมกันต่อกฎหมายธรรมดาของแผ่นดินที่บริหารโดยศาลกฎหมายธรรมดา "และประการที่สาม" หลักการของกฎหมายเอกชนมีต่อเราโดยการดำเนินการของศาลและรัฐสภาเพื่อขยายเวลาออกไปเพื่อกำหนด ตำแหน่งมงกุฎและผู้รับใช้ของมัน ". ดู J Raz, 'The Rule of Law and its Virtue' (1977) 93 Law Quarterly Review 195. Contrast D Lino, 'The Rule of Law and the Rule of Empire: AV Dicey in Imperial Context' (2018) 81 (5 ) ทบทวนกฎหมายสมัยใหม่ 739 . ก่อนหน้านี้วาทกรรมระหว่างการเงินระหว่างประเทศเป็นไปตามอุดมคติที่ จำกัด : M Stephenson 'Rule of Law as a Goal of Development Policy' (2008) การวิจัยของธนาคารโลก
 51. ^ รัฐธรรมนูญปฏิรูปกฎหมาย 2005เอสเอส 1, 63-65 และ SCHS 8 และ 12
 52. ^ เอนทิค v คาร์ริงตัน [1765] EWHC KB J98
 53. ^ มาโลนวีสหราชอาณาจักร (1984) 7 EHRR 14
 54. ^ T Bingham , Rule of Law (2008) 8, 'บุคคลและหน่วยงานทั้งหมดภายในรัฐไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนควรผูกพันและมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกฎหมายที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยมีผล (โดยทั่วไป) ในอนาคตและบริหารโดยสาธารณะ ในศาล '
 55. ^ [1765] EWHC KB J98
 56. ^ อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศิลปะ 8 "(1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเคารพชีวิตส่วนตัวและครอบครัวบ้านและการติดต่อของเขา (2) จะไม่มีการแทรกแซงโดยหน่วยงานสาธารณะในการใช้สิทธินี้ยกเว้น เช่นเป็นไปตามกฎหมายและมีความจำเป็นในสังคมประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของความมั่นคงของชาติความปลอดภัยของประชาชนหรือความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการป้องกันความวุ่นวายหรืออาชญากรรมเพื่อการคุ้มครองสุขภาพหรือศีลธรรม หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น”
 57. ^ [1979] ช 344
 58. ^ [1984] ECHR 10 , (1984) 7 EHRR 14
 59. ^ แต่เดิมสกัดกั้นการสื่อสารพระราชบัญญัติ 1985และตอนนี้กฎระเบียบของพลัง Investigatory พระราชบัญญัติ 2000เอสเอส 1-11 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยการเก็บรักษาข้อมูลและพลัง Investigatory 2014
 60. ^ [2008] UKHL 60 , [2] - [7]
 61. ^ R (Corner House Research) v ผู้อำนวยการสำนักงานฉ้อโกงร้ายแรง [2008] UKHL 60 , [55]
 62. ^ ดู A v Home Secretary [2004] UKHL 56, Lord Nicholls, 'การจำคุกโดยไม่มีกำหนดข้อหาหรือการพิจารณาคดีเป็นคำกล่าวโทษในประเทศใดก็ตามที่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม'
 63. ^ [2017] UKSC 51 , [66] - [68]
 64. ^ เช่น M v Home Office [1993] UKHL 5ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการบ้าน Kenneth Bakerในการดูหมิ่นศาลที่ไม่ส่งครูชาว Zaireกลับสหราชอาณาจักรในเรื่องสถานะผู้ลี้ภัยแม้จะมีผู้พิพากษาศาลสูงสั่งให้ทำก็ตาม
 65. ^ เตสกิเออวิญญาณของกฎหมาย (1748) หนังสือ XI, CH 6 'เมื่ออำนาจนิติบัญญัติเป็นปึกแผ่นกับอำนาจบริหารในคนเดียวหรือในร่างกายเดียวของคณะผู้พิพากษาที่ไม่มีเสรีภาพ.
 66. ^ AW แบรดลีย์ KD วิงและ CJS อัศวินรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง (2014) 94. CF W Bagehot ,ภาษาอังกฤษรัฐธรรมนูญ 65 ความลับที่มีประสิทธิภาพของรัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักรคือ 'ใกล้ยูเนี่ยน, ฟิวชั่นเกือบทั้งหมดของ อำนาจนิติบัญญัติและบริหาร '.
 67. ^ พระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 เอส 108-9
 68. ^ พระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 3.
 69. ^ cf A Bradley 'The Sovereignty of Parliament - Form or Substance?' ใน Jowell, The Changing Constitution (7th edn 2011) 35, 'คำถามเพิ่มเติมคือว่ากระบวนการประชาธิปไตยในสหราชอาณาจักรทำงานได้ดีหรือไม่เพื่อให้เหตุผลว่าไม่มีการ จำกัด อำนาจของรัฐสภาในการออกกฎหมาย' การวิพากษ์วิจารณ์ AV Dicey , The Law of the Constitution (10th edn 1959) 73 ซึ่งกล่าวว่า 'ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระยะยาวสามารถบังคับใช้เจตจำนงของพวกเขาได้เสมอ' บนพื้นฐานที่การครอบงำของผู้บริหารเหนือรัฐสภาอาจต้องมีการแก้ไขขอบเขตของแนวคิด
 70. ^ ลอร์ดบิงแฮม 'กฎของกฎหมายและอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา (31 ตุลาคม 2007) การพูดให้ที่คิงส์คอลเลจลอนดอน นอกจากนี้ยังถือว่าหลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับระบอบประชาธิปไตยเช่น X v Morgan-Grampian Ltd [1991] AC 1, 48 ต่อ Lord Bridge 'การดำรงรักษาหลักนิติธรรมมีความสำคัญในทุก ๆ ด้าน สังคมเสรีในฐานะแฟรนไชส์ประชาธิปไตย "ลอร์ดวูล์ฟ [1995] PL 57, 'ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของเราตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม .... ถ้ารัฐสภาทำสิ่งที่คิดไม่ถึงฉันก็จะบอกว่าศาลจะต้องทำหน้าที่ใน ลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อน” อ้างอิงจาก Quebec (1998) 161 DLR (4th) 385, 416 "ประชาธิปไตยในความหมายที่แท้จริงของคำนั้นไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากหลักนิติธรรม" R (UNISON) v Lord Chancellor [2017] UKSC 51, [68] "หากไม่มีการเข้าถึง [ขึ้นศาล] กฎหมายมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจดหมายที่ตายแล้วงานที่ทำโดยรัฐสภาอาจถูกทำให้เสื่อมเสียและการเลือกตั้งสมาชิกตามระบอบประชาธิปไตย ของรัฐสภาอาจกลายเป็นปริศนาที่ไร้ความหมาย "
 71. ^ ดู Thucydides , History of the Peloponnesian War (c 411 BC) เล่ม 2, para 37. Contrast Aristotle , Nicomachean Ethics , Book V, Part 3 และ 4 แปลโดย DP Chase (นิยมขุนนางโดยเทียบเคียงกับการแต่งตั้งตาม "ความเป็นเลิศ ", สมมุติ), และเพลโต , The Republic , Book IV, Part V, 139, แปลโดย D Lee (อ้างว่ากษัตริย์นักปรัชญาควรปกครองตามลำดับชั้นที่เข้มงวดซึ่ง" ไม่มีการแลกเปลี่ยนงานกัน ")
 72. ^ ECHR 1950 คำนำ
 73. ^ ดู Mathieu-Mohin และ Clerfayt v Belgium (1987) 10 EHRR 1, [47] ใน ECHR 1950 Prot 1, art 3
 74. ^ ลิงคอล์น ,ที่อยู่ Gettysburg (1863) "รัฐบาลของประชาชนว่าโดยคนสำหรับคนที่จะไม่พินาศไปจากโลก"
 75. ^ cf AJ Zurcher, 'The Hitler Referenda' (1935) 29 (1) รัฐศาสตร์อเมริกันทบทวน 91
 76. ^ ดู FL Neumannรัฐประชาธิปไตยและเผด็จการ (2500) 186-193
 77. ^ J Habermas , Between Facts and Norms (1996) 135, 'กฎหมายเดียวที่ถือว่าถูกต้องคือกฎหมายที่ประชาชนทุกคนยอมรับอย่างมีเหตุผลในกระบวนการแสดงความคิดเห็นและเจตจำนงในการแยกแยะ'
 78. ^ เช่น R Dworkin , 'Constitutionalism and Democracy' (1995) 3 (1) European Journal of Philosophy 2-11, 4-5, ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญหมายถึง: (1) 'คนส่วนใหญ่หรือส่วนใหญ่ของประชาชน' (2) 'ทั้งหมด พลเมืองมีความเป็นอิสระทางศีลธรรมที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองในฐานะตัวแทนทางศีลธรรมที่เสรี '(3)' กระบวนการทางการเมืองเป็นเช่นการปฏิบัติต่อพลเมืองทุกคนด้วยความห่วงใยที่เท่าเทียมกัน ' D Feldman ,สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในอังกฤษและเวลส์ (2002) 32-33 'จะเป็นการบิดเบือนที่จะโต้แย้งว่ามีอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเกี่ยวกับการ จำกัด ขีดความสามารถของผู้มีอำนาจตัดสินใจในการแทรกแซงสิทธิซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย ตัวเอง '. ดู Matadeen v Pointu [1999] 1 AC 98, Lord Hoffmann, "Lordships ของพวกเขาไม่สงสัยเลยว่าหลักการดังกล่าว [ของความเท่าเทียม] เป็นหนึ่งในโครงสร้างของประชาธิปไตย
 79. ^ ดูปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 ศิลปะ 21 และ 29 (2) ,กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 1966 ศิลปะ 25 ,กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 1966 ,ศิลปะ 4
 80. ^ Archie v Law Association of Trinidad and Tobago [2018] UKPC 23, [18] Lady Hale "องค์ประกอบสำคัญในรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมัยใหม่ใด ๆ คือความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการจากหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาหลักนิติธรรม: ผู้พิพากษาต้องมีอิสระในการตีความและบังคับใช้กฎหมายตามคำสาบานของศาลไม่เพียง แต่ในกรณีพิพาทระหว่างเอกชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐด้วย รูปร่างของผู้บริหารอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป” cf KD Ewing 'ความยืดหยุ่นของรัฐธรรมนูญทางการเมือง' [2013] 14 (12) วารสารกฎหมายเยอรมัน 2111 , 2116 ชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญทางการเมืองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเหมือนกับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์
 81. ^ (1703) 2 Ld Raym 938 ไม่เห็นด้วยกับสภาขุนนาง
 82. ^ [1975] QB 151
 83. ^ Animal Defenders International v United Kingdom [2008] UKHL 15, [48] และดู [2013] ECHR 362
 84. ^ Gorringe วี Calderdale เลือกตั้งสภาเทศบาล [2004] UKHL 15 , [2] โปรดดูที่ O'Rourke v Camden London Borough Council [1998] เอซี 188 "พระราชบัญญัติ [ที่อยู่อาศัย] [2528] เป็นโครงการสวัสดิการสังคม
 85. ^ เช่น Johnson v Unisys Limited [2001] UKHL 13 และ Gisda Cyf v Barratt [2010] UKSC 41, [39]
 86. ^ ดูตัวอย่างเช่น J Lobel 'ขีด จำกัด ของการรัฐธรรมนูญพลังงาน: ความขัดแย้งระหว่างนโยบายต่างประเทศและกฎหมายนานาชาติ' (1985) 71 (7) ทบทวนกฎหมายเวอร์จิเนีย 1071 J Habermas , 'The Constitutionalization of International Law and the Legitimation Problems of a Constitution for World Society' (2008) 15 (4) Constellations 444 . ในเยอรมนีโปรดดู Grundgesetz 1949 art 25 "กฎทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของรัฐบาลกลางพวกเขาจะมีความสำคัญเหนือกฎหมายและสร้างสิทธิและหน้าที่โดยตรงสำหรับผู้อยู่อาศัยในดินแดนของรัฐบาลกลาง" ในสหภาพยุโรปโปรดดู Kadi และ Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (2008) C-402/05 โดยถือว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีผลผูกพันกฎหมายของสหภาพยุโรปเว้นแต่จะต้องมีการกระทำที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
 87. ^ เช่น Magna Carta 1215 , ch 41, 'พ่อค้าทุกคนจะต้องออกจากอังกฤษอย่างปลอดภัยและเดินทางเข้าอังกฤษโดยมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นั่นและย้ายไปทางบกเช่นกันทางน้ำสำหรับการซื้อและขายโดย ประเพณีโบราณและถูกต้องเลิกจากค่าผ่านทางที่ชั่วร้ายทั้งหมดยกเว้น (ในช่วงสงคราม) พ่อค้าเช่นที่อยู่ในดินแดนที่ทำสงครามกับเรา ... '
 88. ^ โค้ก 1 สถาบัน 182
 89. ^ ดูกรณีของ Bateหรือ Case of Impositions (1606) 2 St Tr 371, John Bate อ้างว่าเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีให้กับลูกเกดนำเข้าที่กำหนดโดย Crown ซึ่งขัดกับ Confirmation of Charters, Weirs, Taxation Act 1371, 45 Edw 3 c 4 ซึ่งห้ามการเก็บภาษีทางอ้อมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภา ศาลกระทรวงการคลังได้จัดให้มีพระมหากษัตริย์จะกำหนดหน้าที่ในขณะที่เขายินดีที่จะควบคุมการค้า ศาลไม่สามารถย้อนหลังคำสั่งของกษัตริย์ได้ว่ามีการกำหนดหน้าที่เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมการค้าอย่างแท้จริง จากนั้นกรณีของ Ship Moneyหรือ R v Hampden (1637) 3 St Tr 825 ถือได้ว่ากษัตริย์สามารถหาเงินจากการค้าได้โดยไม่ต้องมีรัฐสภา สิ่งนี้ถูกย้อนกลับโดยพระราชบัญญัติ Shipmoney 1640และหลังจากสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์อีกครั้งโดย Bill of Rights 1689 art 4
 90. ^ กรณีของ Lethulier (1692) 2 Salk 443 "เราสังเกตเห็นกฎหมายของพ่อค้าทั่วไปไม่ใช่ของที่เฉพาะเจาะจง"
 91. ^ ลุควี lyde (1759) 97 Eng ตัวแทน 614, 618; (1759) 2 เสี้ยน 882, 887
 92. ^ Pillans วีแวน Mierop (1765) 3 เสี้ยน 1663
 93. Som Somerset v Stewart (1772) 98 ER 499“ สถานะของการเป็นทาสมีลักษณะเช่นนี้ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้โดยศาลยุติธรรมในขณะนี้ได้จากการใช้เหตุผลหรือการอนุมานจากหลักการใด ๆ ธรรมชาติหรือการเมืองต้องใช้เวลา การเพิ่มขึ้นจากกฎหมายเชิงบวกที่มาของกฎหมายนี้ไม่สามารถย้อนกลับไปยังประเทศหรืออายุใด ๆ ได้ในประเทศใด ๆ : การใช้งานที่ไม่เคยมีมาก่อนจะรักษาความทรงจำของกฎหมายเชิงบวกไว้นานหลังจากร่องรอยของโอกาสทั้งหมดเหตุผลอำนาจและเวลาของการเปิดตัวคือ สูญหาย..."
 94. ^ Saad v SS for the Home Department [2001] EWCA Civ 2008, [15] Lord Phillips MR, อ้างถึง Bennion on Statutory Interpretation (3rd ed) p 630 ว่า: "มันเป็นหลักการของนโยบายทางกฎหมายที่กฎหมายเทศบาลควรเป็นไปตาม กฎหมายระหว่างประเทศของรัฐศาลเมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของคดีทันทีซึ่งการสร้างกฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการตรากฎหมายควรมีผลต่อเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติควรสันนิษฐานว่าฝ่ายนิติบัญญัติตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการนี้ "
 95. ^ R v Lyons [2545] UKHL 44 , [27]ลอร์ดฮอฟมานน์
 96. ^ [2014] UKSC 47
 97. ^ ดูเพิ่มเติม R (SG) v SS for Work and Pensions [2015] UKSC 16เรื่องวงเงินผลประโยชน์ลอร์ดเคอร์ผู้ไม่เห็นด้วยที่ [247] - [257] แย้งว่าควรละทิ้งทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศคู่ กฎหมายควรมีผลบังคับใช้โดยตรงในกฎหมายของสหราชอาณาจักร
 98. ^ Kadi และ Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (2008) C-402/05
 99. ^ สันนิษฐานว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานทั่วไปของการลงคะแนนเสียงที่เสรีและเป็นธรรม ดูคณะกรรมาธิการเวนิสจรรยาบรรณว่าด้วยการลงประชามติ ( 2007 ) เกี่ยวกับการถามคำถามด้วยตัวเลือกที่เป็นรูปธรรมและกำหนดได้
 100. ^ สำหรับหลักการตีความสนธิสัญญาโปรดดูที่อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
 101. ^ เช่น Winston Churchill 'Speech to the 69th Annual Conservative Party Conference at Llandudno' (9 ตุลาคม 2491) ดู J Danzig 'Winston Churchill: ผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป' (10 พฤศจิกายน 2013) EU ROPE
 102. ^ cfองค์การการค้าโลก (ความคุ้มกันและสิทธิพิเศษ) คำสั่ง 1995
 103. ^ ในการอภิปรายหลังการลงประชามติโปรดดู R (Miller) v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อออกจากสหภาพยุโรป [2017] UKSC 5 และ European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 s 1 ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการแจ้งความประสงค์ที่จะเจรจา ออกจากสหภาพยุโรป
 104. ^ ดูสภาดิจิตอลวัฒนธรรมสื่อและคณะกรรมการกีฬาบิดเบือนและ 'ข่าวปลอม' ระหว่างกาลรายงาน (29 กรกฎาคม 2018) HC 363และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ,รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของการโหวตออกจาก จำกัด นายคาร์เรนกริมส์ BeLeave ทหารผ่านศึกในสหราชอาณาจักร (17 กรกฎาคม 2018) ระบุไว้ใน R (Wilson) v Prime Minister [2018] EWHC 3520 (Admin)และดู E McGaughey "Brexit อาจเป็นโมฆะหรือไม่" (2561)วารสารกฎหมายของพระราชา .
 105. ^ รัฐสภาทำหน้าที่ 1911ชุดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นที่สูงสุดของแต่ละห้าปี แต่การเลือกตั้งมักจะเกิดขึ้นในปีที่สี่ ก่อนหน้านี้สูงสุดคือเจ็ดปี แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลเรียกคะแนนเสียงเร็วกว่านั้น
 106. ^ พระราชบัญญัติรัฐสภาระยะคงที่ 2011 s 1 (3) ในทางตรงกันข้ามออสเตรเลียมีการเลือกตั้งทุก 3 ปีและสหรัฐฯมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกๆ 4 ปี
 107. ^ รัฐสภาทำหน้าที่ 1911และรัฐสภาทำหน้าที่ 1949
 108. ^ Life Peerages Act 1958 s 1
 109. ^ สภาขุนนางปี 1999 เอสเอส 1-2 , หรือ 90 บวก "ใหญ่ลอร์ดแชมเบอร์เลน " และ "เอิร์ลมาร์แชล "
 110. ^ R (Simms) v SS สำหรับแผนก Home [1999] UKHL 33 , [2000] 2 AC 115, 131, Lord Hoffmann
 111. ^ หลังจากที่รัฐธรรมนูญ 1215ให้ดูที่การกระทำของ Supremacy 1534ที่เอิร์ลแห่งกรณีของฟอร์ด (1615) 21 485 ER และบิลสิทธิ 1689
 112. ^ สิ่งนี้แสดงโดยพระราชบัญญัติรัฐสภา พ.ศ. 2454ตามงบประมาณของประชาชนพ.ศ. 2452
 113. ^ บิลสิทธิ 1689ศิลปะ 4 เกณฑ์เงินสำหรับพระมหากษัตริย์โดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ในแต่ละปีร่างพระราชบัญญัติการจัดหาและการจัดสรร (การคาดการณ์และการปรับเปลี่ยน) ซึ่งโดยทั่วไปจะผ่านในเดือนมีนาคมจะให้เงินเข้าบัญชีเพื่อเป็นทุนสำหรับกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นปีการเงินใหม่ ร่างพระราชบัญญัติการจัดหาและการจัดสรร (ประมาณการหลัก) ซึ่งประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมได้รับอนุญาตให้ออกเงินจากกองทุนรวมสำหรับยอดคงเหลือของการให้ประมาณการสำหรับปีการเงินโดยมีกำหนดการโดยละเอียดของทรัพยากรสุทธิทั้งหมดทุนและเงินสดที่ได้รับอนุญาตสำหรับ แต่ละแผนก.
 114. ^ ดู JS มิลล์ ,ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผู้แทนรัฐบาล (1861) ch 5 AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knight,กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2018) ch 8.
 115. ^ คณะกรรมการ HC ทันสมัย (2001-2) HC 1168 แนะนำเผยแพร่ตั๋วเงินร่างและ (2005-6) HC 1097 'หนึ่งในนวัตกรรมที่รัฐสภาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของปีที่ผ่านมาสิบ' และ 'ควรจะเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น'
 116. ^ พระราชบัญญัติรัฐสภาประจำปี 2554 ส 1 (3)
 117. ^ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2526หรือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา (วิกลจริต) พ.ศ. 2507
 118. ^ ดูเฮิรสท์วีสหราชอาณาจักร (No 2) [2005] ECHR 681 (ตัดสิทธิผ้าห่มของนักโทษที่ถูกตัดสินจากการลงคะแนนละเมิด ECHR Prot 1 ศิลปะ 3. หลังจากนี้สหราชอาณาจักรล้มเหลวที่จะเปลี่ยนกฎหมาย.กรีน vs สหราชอาณาจักร [2010] ECHR 868 ยืนยันจุดยืนอีกครั้ง HL Paper 103, HC 924 (2013-14) แนะนำนักโทษที่อายุต่ำกว่า 12 เดือนควรมีสิทธิ์ลงคะแนนรัฐสภายังไม่ดำเนินการ McHugh v UK [2015] ECHR 155 ยืนยันการฝ่าฝืน แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างไรก็ตาม Moohan v Lord Advocate [2014] UKSC 67 และ Moohan v UK (13 มิถุนายน 2017) แอปหมายเลข 22962/15 การปฏิเสธการลงคะแนนของนักโทษในการลงประชามติอิสระของสก็อตแลนด์ไม่ใช่การละเมิดศิลปะ 3.
 119. ^ พระราชบัญญัติการลงทะเบียนและการบริหารการเลือกตั้ง 2556 ss 1-5
 120. ^ (1703) 2 Ld Raym 938
 121. ^ มอร์แกนซิมป์สันวี [1975] QB 151 ต่อลอร์ดเดนนิ่งนาย
 122. ^ cf R (Wilson) กับนายกรัฐมนตรี [2018] EWHC 3520 (ผู้ดูแลระบบ)และ E McGaughey 'Brexit จะเป็นโมฆะหรือไม่' (2561)วารสารกฎหมายของพระราชา
 123. ^ PPERA 2000 ss 72-131 และ Schs 8-13 ในการลงประชามติมีการกำหนดวงเงินไว้ที่ 600,000 ปอนด์สำหรับแคมเปญอย่างเป็นทางการในแต่ละด้าน
 124. ^ พระราชบัญญัติการสื่อสาร 2003เอสเอส 319-333
 125. ^ สัตว์รักษาการณ์นานาชาติวีสหราชอาณาจักร [2008] UKHL 15 [48] ต่อบารอนเนสเฮ ยืนยันใน [2013] ECHR 362
 126. ^ การเป็น ตัวแทนของ People Act 1983 ss 92 นอกจากนี้การ "ซื้อขาย" กับบุคคลต่างชาติที่เป็นศัตรูกับอังกฤษซึ่ง "อยู่ในภาวะสงคราม" อาจนำไปสู่โทษจำคุกเจ็ดปี การซื้อขายกับศัตรูพระราชบัญญัติ 1939 ( c 89 ) ss 1-2 คุกเจ็ดปีสำหรับการซื้อขายกับศัตรูที่ "ทำสงครามกับพระมหากษัตริย์ของพระองค์"
 127. ^ R (Electoral Commission) v City of Westminster Magistrate's Court และ UKIP [2010] UKSC 40โดยถือได้ว่าการริบเงินบริจาคบางส่วนจากผู้มีถิ่นที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร 349,216 ปอนด์นั้นเหมาะสม
 128. ^ พรรคการเมืองการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2543 ss 12-69 และ 149
 129. ^ รัฐสภาเลือกตั้งพระราชบัญญัติ 1986 , การตั้งค่ากรรมาธิการเขตแดน ดูเพิ่มเติมที่ R (McWhirter) v Home Secretary (21 ตุลาคม 2512) The Times ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน Enfield ขอ mandamus ('we command') เพื่อเรียกร้องให้ Home Secretary ทำหน้าที่ตามกฎหมายในการวางก่อนที่คณะกรรมาธิการรัฐสภาจะรายงานพร้อมร่างคำสั่งในสภา
 130. ^ พระราชบัญญัติการบริหารการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 17
 131. ^ ของนิคม 1700 s 3 เว้นแต่ 'พรรณาเครือจักรภพและประชาชนชาวไอริชสัญชาติอังกฤษพระราชบัญญัติ 1981 Sch 7 และพระราชบัญญัติการบริหารการเลือกตั้ง 2006 s 18
 132. ^ พระราชบัญญัติล้มละลาย 1986 s 426A (5)
 133. ^ RPA 1983 ss 160 และ 173
 134. ^ House of Commons Disqualification Act 1957 ss 1 and 5 and House of Commons Disqualification Act 1975ให้ข้อยกเว้นเพิ่มเติม
 135. ^ พระราชบัญญัติเงินเดือนรัฐมนตรีและเงินเดือนอื่น ๆ พ.ศ. 2518 ss 1-2
 136. ^ สภาขุนนางปี 1999เอสเอส 1-2
 137. ^ พระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 24
 138. ^ ดูหน้าเว็บขุนนางนัดหมาย
 139. ^ ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วในกฎหมายปฏิรูปสภาขุนนางปี 2014
 140. ^ Peerages พระราชบัญญัติ 2506และการเลือกตั้งรัฐสภาใหม่สำหรับบริสตอลเซาท์อีสต์ [2507] 2 QB 257 นายอำเภอสแตนส์เกตหรือโทนี่เบนน์ท้าทายกฎหมายที่ทำให้เพื่อนร่วมงานยืนอยู่ในรัฐสภา
 141. ^ สภาขุนนาง (การขับไล่และการระงับ) พระราชบัญญัติ 2015
 142. ^ รัฐสภาทำหน้าที่ 1911เอสเอส 1-3 และรัฐสภาทำหน้าที่ 1949
 143. ^ พระราชบัญญัติยกเลิกสภาขุนนาง 1649 อ่าน "คอมมอนส์แห่งอังกฤษประกอบในรัฐสภาหาจากประสบการณ์นานเกินไปที่สภาขุนนางจะไม่ได้ผลและเป็นอันตรายกับคนของอังกฤษที่จะยังคงมีความคิดที่เหมาะสมในการบวชและกฎหมายค และจะได้รับการแต่งตั้งและตราขึ้นโดยรัฐสภาในปัจจุบันนี้และโดยอำนาจของเดียวกันว่าจากนี้ไปสภาขุนนางในรัฐสภาจะเป็นและถูกยกเลิกและถูกนำออกไปทั้งหมดในที่นี้และเพื่อไม่ให้ลอร์ดได้พบหรือ นั่งในสภาดังกล่าวเรียกว่าบ้านขุนนางหรือในบ้านหรือสถานที่อื่นใดก็ตาม ... "ดูทีเบนน์ด้วย 'เราควรยกเลิกสภาขุนนางไม่ใช่ปฏิรูป' (12 กรกฎาคม 2555)รัฐบุรุษคนใหม่
 144. ^ cf GDH Cole การปกครองตนเองในอุตสาหกรรม (5th edn 1920) ch V, 134-135 เอสเวบบ์การปฏิรูปสภาขุนนาง (2460) เฟเบียนแทร็กต์เลขที่ 183, 7, ที่ 12, เลือกห้องที่มีคนราว 100 คนที่ได้รับเลือกจากการเป็นตัวแทนตามสัดส่วน E McGaughey 'แผนสิบสองประเด็นสำหรับแรงงานและประกาศสำหรับกฎหมายแรงงาน' (2017) 46 (1) วารสารกฎหมายอุตสาหกรรม 169
 145. ^ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents
 146. ^ ข้อ ปฏิบัติ [1966] 3 ER 77 ทั้งหมด
 147. ^ นี้มีสามหน่วยงาน: ฝ่ายบริหารครอบครัวและฝ่ายบัลลังก์ของราชินี
 148. ^ การจ้างงานศาลพระราชบัญญัติ 1996 , น่าสนใจให้กับการอุทธรณ์ศาลการจ้างงาน
 149. ^ ศาลศาลและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 2007น่าสนใจที่เหมาะสมบนศาลส่วน
 150. ^ เช่น Hounga v Allen [2014] UKSC 47
 151. ^ "พลังในการตีความคือพลังในการทำลายล้าง" O Kahn-Freund, 'ผลกระทบของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน "(1976) 35 Cambridge Law Journal 240 , 244, ถอดความ Marshall CJใน McCulloch v Maryland (1819) 17 US (4 Wheat) 316
 152. ^ ดู Re Spectrum Plus Ltd [2005] UKHL 41
 153. ^ ดู Pickin v British Railways Board [1974] AC 765
 154. ^ R (Simms) v SS สำหรับ Home Department [1999] UKHL 33 ต่อ Lord Hoffmann "ด้วยวิธีนี้ศาลของสหราชอาณาจักรแม้ว่าจะยอมรับอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา แต่ก็ใช้หลักการของรัฐธรรมนูญที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากที่มีอยู่ใน ประเทศที่อำนาจของสภานิติบัญญัติถูก จำกัด อย่างชัดแจ้งด้วยเอกสารประกอบรัฐธรรมนูญ "
 155. ^ พระราชบัญญัติการสอบถามข้อมูล พ.ศ. 2548
 156. ^ ดูพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 ส 33 และพระราชบัญญัติศาลอาวุโส พ.ศ. 2524 11 (3)
 157. ^ AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knight,กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2014) 329 'ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในทางทฤษฎีมีสาเหตุหลายประการที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอำนาจหลังเหล่านี้ไม่น่าจะถูกนำมาใช้ด้วยความปลอดภัยของ การดำรงตำแหน่งทางตุลาการไม่ได้อาศัยกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมากนักเช่นเดียวกับความเข้าใจร่วมกันตามรัฐธรรมนูญซึ่งกฎเหล่านี้สะท้อนให้เห็น '
 158. แปลงรหัส ในปี 2506 ปรับปรุงในปี 2515 และ 2544 HC Deb (15 ธันวาคม 2544) col 1012
 159. ^ พระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 3
 160. ^ พระราชบัญญัติศาลและบริการทางกฎหมาย พ.ศ. 2533
 161. ^ เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเสมอไป: H Laski (2475) 168-9 ระหว่าง 2375 ถึง 2449 'จากผู้พิพากษา 139 คนที่ได้รับการแต่งตั้ง 80 คนเป็นสมาชิกสภาในช่วงเวลาของการเสนอชื่อ; อีก 11 คนเคยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาและใน 80 ปี '63 ได้รับการแต่งตั้งจากพรรคของพวกเขาเองในขณะดำรงตำแหน่ง '
 162. ^ CRA 2005 s 27A และ SI 2013/2193 ดูระเบียบการแต่งตั้งตุลาการ 2013 (SI 2192) ด้วย
 163. ^ CRA 2005เอส 70-79
 164. ^ cf 'Baroness Brenda Hale: "ฉันมักจะถามตัวเองว่า" ทำไมฉันถึงมาที่นี่ "" (17 กันยายน 2010) Guardian "ฉันค่อนข้างอายที่จะเป็นผู้ยุติธรรมเพียงคนเดียวที่ทำเครื่องหมายในช่องความหลากหลายเช่นเพศ หนึ่งสาขาวิชาที่ฉันสนใจ (ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องจนถึงตอนนี้) ความจริงที่ว่าฉันไปโรงเรียนที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมและความจริงที่ว่าฉัน ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานฉันแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ในหลาย ๆ ประการ (และอย่างน้อยพวกเขาก็น่าจะตระหนักถึงสิ่งนี้เช่นเดียวกับฉัน) ฉันคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ ของความหลากหลายแบบนั้น "
 165. ^ [2017] UKSC 51
 166. ^ ดูพระราชบัญญัติการดำเนินคดีในความผิด พ.ศ. 2528
 167. ^ ควีนแอนน์ปิดบังพระราชยินยอมสำหรับสก็อตหนุนบิล
 168. ^ ดู R Blackburn 'ราชาธิปไตยและสิทธิส่วนบุคคล' [2004] กฎหมายมหาชน 546 อธิบายว่า "อภิสิทธิ์ส่วนบุคคล" ของพระมหากษัตริย์เป็นชุดของอำนาจที่ต้องใช้ตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหรือตามรัฐสภาและศาล
 169. ^ nb พระมหากษัตริย์ยังคงระงับการยินยอมของราชวงศ์ต่อกฎหมายในอาณานิคมของอังกฤษที่นำไปสู่การปฏิวัติอเมริกาและการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2319
 170. ^ CF W Bagehot ,ภาษาอังกฤษรัฐธรรมนูญ ( 1867 ) 111 บอกพระมหากษัตริย์มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาในการส่งเสริมและการเตือน
 171. ^ The Sunday Times Rich List 2015ประเมินความมั่งคั่งส่วนตัวของราชินีไว้ที่ 340 ล้านปอนด์ทำให้เธอเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในสหราชอาณาจักร 302 คน: H Nianias 'ราชินีหลุดจากอันดับสูงสุดของ Sunday Times Rich List เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มี inception '(26 เมษายน 2558) The Independent
 172. ^ Sovereign แกรนท์พระราชบัญญัติ 2011 เอสเอส 1-6 เพิ่มขึ้นจาก 15% โดย SI 2017/438 art 2
 173. ^ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พระราชบัญญัติ 1961 s 1 ถึงแปดมงกุฎกรรมาธิการอสังหาริมทรัพย์ได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำนายกรัฐมนตรี
 174. ^ 'ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำให้บันทึก£ 304m ธนารักษ์จ่ายเงิน' (28 มิถุนายน 2016)ข่าวบีบีซี ดู map.whoownsengland.orgและสีม่วงสำหรับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งรวมถึง (1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกเช่น Regent Streetในลอนดอนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในอ็อกซ์ฟอร์ดมิลตันคีนส์นอตติงแฮมนิวคาสเซิล ฯลฯ และสิทธิ์ในการรับ 23% ของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ Savoy ของ Duchy of Lancaster ในลอนดอน (2 ) พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ 116,000 เฮกตาร์รวมทั้งแร่ธาตุและที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ (3) สิทธิ์ในการสกัดแร่ธาตุครอบคลุมพื้นที่ 115,500 เฮกตาร์ (4) 55% ของพื้นที่นอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักรและพื้นที่ทั้งหมดของสหราชอาณาจักรมีตั้งแต่น้ำน้อยไปจนถึงน้ำทะเลปานกลาง 12 ไมล์ทะเล (22 กิโลเมตร) วงเงินรวมทั้งสิทธิอธิปไตยของสหราชอาณาจักรในก้นทะเลและทรัพยากรที่ตกเป็นโดยไหล่ทวีปพระราชบัญญัติ 1964
 175. ^ I Jennings , Cabinet Government (3rd edn 1959) ch 2
 176. ^ พระราชบัญญัติรัฐสภาประจำปี 2554
 177. ^ โหวตเป็น 45.13% ในความโปรดปรานของการเป็นสาธารณรัฐ แต่ในรูปแบบของการมีการเลือกตั้งโดยตรงประธาน 54..87% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เห็นด้วย ดู [2000] กฎหมายมหาชน 3.
 178. ^ “ ราชาธิปไตยคือใคร | YouGov” . yougov.co.uk สืบค้นเมื่อ18 กันยายน 2562 .
 179. ^ กรณีของข้อห้าม [1607] EWHC J23 (KB)ต่อโค้ก CJ "จริงอยู่ที่พระเจ้าประทานศาสตร์อันยอดเยี่ยมของพระองค์และการบริจาคอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ แต่พระองค์ไม่ได้เรียนรู้ในกฎแห่งอาณาจักรของพระองค์ ของอังกฤษและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมรดกหรือสินค้าหรือโชคชะตาของอาสาสมัครของเขา ".
 180. ^ a b กรณีการประกาศ [1610] EWHC KB J22
 181. ^ R (มิลเลอร์) v รัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อออกจากสหภาพยุโรป [2017] UKSC 5
 182. ^ cf AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knight,กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2018) ch 10 258-265 มีรายการ 9 หมวดหมู่
 183. ^ HC Deb (21 เมษายน 1993) col 490 และ HC 422 (2003-4) Treasury Solicitor การแนะนำแคตตาล็อกอำนาจที่ละเอียดถี่ถ้วนเป็นไปไม่ได้ แต่การระบุประเภทหลัก ๆ
 184. ^ เรื่องไป Peerages ชีวิตพระราชบัญญัติ 1958และสภาขุนนางปี 1999 s 1
 185. ^ ดู R v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex p Bancoult (No 2) [2008] UKHL 61, [69] ต่อ Lord Bingham
 186. ^ R (Lain) v คณะกรรมการชดเชยการบาดเจ็บทางอาญา [1967] 2 QB 864, 886. R (Harrison) v Home Secretary [1988] 3 All ER 86. R (FBU) v Home Secretary [1995] 2 AC 513, Re Lord บิชอปแห่งนาทัล (1864) 3 หมู่พีซี (NS) 115
 187. ^ อัลเลน (1862) 1 B & S 850 และอุทธรณ์ความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติ 1995 s 16
 188. ^ เช่นเกาะ Rockallถูกยึดในปี 1955 และต่อมาได้รับการยอมรับในเกาะ Rockall พระราชบัญญัติ 1972 ดู R (Lye) v Kent JJ [1967] 2 QB 153 เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
 189. ^ Nissan v AG [1970] AC 179 ตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Immigration Act 1971 s 33 (5) อำนาจในการขับไล่ถือเป็น 'หนี้สงสัยจะสูญ' นอกกฎเกณฑ์: AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knight,กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2018) ch 10, 261
 190. ^ รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการกำกับดูแลพระราชบัญญัติ 2010 S 20, หมวดหมู่ก่อนหน้า Ponsonby กฎ
 191. ^ Burmah Oil Co Ltd v Lord Advocate [1965] AC 75, 101
 192. ^ ประชุมนี้ก่อตั้งขึ้นผ่านสงครามอิรักที่รัฐสภาได้รับการสนับสนุนขัดบุกรุกกฎหมายต่างประเทศในปี 2003 และออกเสียงลงคะแนนต่อต้านการรุกรานของซีเรียในปี 2013 อีกด้วย
 193. ^ Bank สำหรับ Handel en Scheepvaart NV v Administrator of Hungarian Property [1954] AC 584
 194. ^ เช่น MoJ, Rev of the Exec Royal Prer Powers (2009) 23
 195. ^ Spook Erection Ltd v Environment Secretary [1989] QB 300 (ผู้รับผลประโยชน์จากแฟรนไชส์ตลาดที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นจาก Crown จากการควบคุมการวางแผน)
 196. ^ เช่น Butler v Freeman (1756) Amb 302, In re a Local Authority [2003] EWHC 2746, Scott v Scott [1913] AC 417
 197. ^ สภาสหภาพข้าราชการพลเรือน v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้าราชการพลเรือน [1985] AC 374
 198. ^ เงินเดือนรัฐมนตรี Act 1975 ดูยังจำตำแหน่งของ PM ที่พระราชบัญญัติหมากฮอสอสังหาริมทรัพย์ 1917 ,ชีฟนิ่งอสังหาริมทรัพย์พระราชบัญญัติ 1959 ,รัฐมนตรีและบ้านแบ่งเช่าอื่น ๆ และเงินเดือนพระราชบัญญัติ 1991
 199. ^ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมงกุฎ 2518 s 5. ภายใต้พระราชบัญญัติการดำเนินการของพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2490 17 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้าราชการพลเรือน (เช่นนายกรัฐมนตรี) มีรายชื่อหน่วยงานของรัฐบาล (เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีกับพระมหากษัตริย์)
 200. ^ โปรดดู AG v Jonathan Cape Ltd [1976] QB 752 ซึ่งบอกว่าหน้าที่ในการรักษาความลับจะสิ้นสุดลงหลังจากรัฐบาลออกไปหลายปี
 201. ^ พระราชบัญญัติปฏิรูปและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2553 3 กำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นธรรมนูญ ประมวลกฎหมายการบริหารราชการพลเรือน s 11.1.1 ข้าราชการที่ได้รับการว่าจ้างตามความพอใจของพระมหากษัตริย์ในทางทฤษฎีขาดการแก้ไขการเลิกจ้างโดยมิชอบตามกฎหมายกรณีที่ค่อนข้างล้าสมัย: Dunn v R [1896] 1 QB 116 และ Riordan v War Office [1959] 1 WLR 1046 แต่ภายใต้สิทธิการจ้างงาน 1,996 พระราชบัญญัติ s 191 ข้าราชการชัดมีสิทธิที่จะเรียกร้องเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 202. ^ นี่คือรายละเอียดในประมวลกฎหมายการจัดการข้าราชการพลเรือนที่ใหญ่กว่ามาก โปรดดูพระราชบัญญัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2449และ พ.ศ. 2459 ด้วยกฎโอแม่เจ้าจะแนะนำข้าราชการเกี่ยวกับวิธีการตอบคำถามจากคณะกรรมการรัฐสภา
 203. ^ Freedom of Information Act 2000 ss 1 และ 21-44 Sch 1 แสดงรายการหน่วยงานสาธารณะที่เป็นเรื่อง BBC ต้องเปิดเผยข้อมูลที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การสื่อสารมวลชนเท่านั้นเพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก: Sugar v BBC [2012] UKSC 4 และ BBC v Information Commission [2009] UKHL 9
 204. ^ Greater London Authority Act 1999 ss 31, 141, 180 และ 333 (มีอำนาจ จำกัด มากยกเว้นในการขนส่ง)
 205. ^ ดู S Baileyข้ามกฎหมายการปกครองท้องถิ่น (2004) J Loughlin (ed), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy (2012). S เวบบ์ ,ภาษาอังกฤษรัฐบาลท้องถิ่น (1929) เล่ม I-X
 206. ^ ในปี 2004 การลงประชามติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการลงคะแนนทางไปรษณีย์, 78% โหวตปฏิเสธการชุมนุมในระดับภูมิภาคของ 25 ถึง 35 คนจากการเลือกตั้งโดยสัดส่วนแทน
 207. ^ ดูกฎหมาย Greater London Authority 1999 ss 31, 141, 180 และ 333 (มีอำนาจ จำกัด มากยกเว้นในการขนส่ง) Scotland Act 1998 ss 28-29 และ Sch 5 (มีอำนาจทางกฎหมายเต็มรูปแบบยกเว้น 'เรื่องสงวน')รัฐบาลของ Wales Act 2006 Sch 5 (การตั้งค่ารายการของ 'เขตข้อมูล' ที่พัฒนาแล้ว) และพระราชบัญญัติ Norther Ireland 1998 s 4และ Schs 2 และ 3 (รายการยกเว้นและเรื่องที่สงวนไว้ แต่ที่ประชุมสามารถออกกฎหมายในสาขาอื่น ๆ ทั้งหมด)
 208. ^ พรบ. การเงินของรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2535กำหนดวงมูลค่าทรัพย์สิน แต่แม้จะมีข้อเสนอในปี 2538 แต่ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
 209. ^ รัฐบาลท้องถิ่นการเงินพระราชบัญญัติ 1992 SS-52ZA ZY แนะนำโดยท้องถิ่นพระราชบัญญัติ 2011 นอกจากนี้ภายใต้ ss 52A-Y ในเวลส์เลขาธิการสามารถ จำกัด ภาษีของสภาได้หากเห็นว่ามากเกินไป
 210. ^ N Amin-Smith และ D Phillips 'การระดมทุนของสภาอังกฤษ: เกิดอะไรขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?' (2019)ไอเอฟเอสบีเอ็น 250
 211. ^ ดูพระราชบัญญัติการเงินการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ss 65-68 เพิ่มเติม ภาษีของสภา (การบริหารและการบังคับใช้) กฎระเบียบ 1992 ข้อบังคับ 8-31
 212. ^ ดูหน้าที่ของ DCLGและหน้าที่อื่น ๆการมีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้แก้ไขหมายความว่ากฎหมายสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกฎจะไม่ยึดติด
 213. ^ Localism Act 2011 ss 1-5 ซึ่งเสริมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสามารถยกเลิกข้อ จำกัด ผ่านกฎหมายลำดับที่สองได้
 214. ^ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2533 ss 65-223
 215. ^ พระราชบัญญัติการวางแผนและการบังคับซื้อ พ.ศ. 2547เอสเอส 13-39
 216. ^ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2539 ss 3A-458
 217. ^ พระราชบัญญัติห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สาธารณะ พ.ศ. 2507เอสเอส 1-13
 218. ^ พระราชบัญญัติการเลี้ยงเด็ก 2549เอส 6-13
 219. ^ พระราชบัญญัติทางหลวง 1980 ss 25-31A
 220. ^ เช่น NHS Act 2006 ss 74-82 NHS and Community Care Act 1990 ss 46-47 พระราชบัญญัติผู้ดูแลเด็กและเด็กพิการ พ.ศ. 2543 1-6A
 221. ^ พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1990 ss 45-73A
 222. ^ เช่นพระราชบัญญัติการรีไซเคิลในครัวเรือน พ.ศ. 2546
 223. ^ พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2527เอส 59-106
 224. ^ เช่น Housing Act 1985 ss 8-43 และ 166-8
 225. ^ พระราชบัญญัติคนเร่ร่อน พ.ศ. 2545
 226. ^ cf คณะกรรมการ Widdicombe คณะกรรมการสอบสวนการดำเนินธุรกิจของหน่วยงานท้องถิ่น (1986) Cmnd 9797
 227. ^ พระราชบัญญัติประชาธิปไตยท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจและการก่อสร้าง พ.ศ. 2552 s 107A และ Sch 5A
 228. ^ เมืองและรัฐบาลท้องถิ่น Devolution Act 2016 s 15. cf M Elliot, Public Law (2016) 320, 'ผลลัพธ์สุทธิเมื่อเวลาผ่านไปจะเป็นการปะติดปะต่อกันของหน่วยงานที่รวมกับนายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยจัดหาชั้นลอยของรัฐบาลซึ่งอยู่ระหว่าง หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งและรัฐบาลกลาง ' HC 369 (2015-16) [53] วิพากษ์วิจารณ์การขาดการปรึกษาหารือสาธารณะที่แท้จริงในการสร้างหน่วยงานที่รวมกัน ดูเพิ่มเติม 2012 ภาษา: อังกฤษประชามตินายกเทศมนตรีและรายการของ mayoralties เจ้านายและ provostships เจ้านายในสหราชอาณาจักร
 229. ^ cf Sir Kenneth Calman Report, Serving Scotland Better (2009)
 230. ^ รัฐบาลแห่งเวลส์พระราชบัญญัติ 1998 Sch 5รายการ (1) การเกษตรการประมงการป่าไม้และการพัฒนาชนบท) (2) อนุสรณ์สถานโบราณและอาคารประวัติศาสตร์ (3) วัฒนธรรม (4) การพัฒนาเศรษฐกิจ (5) การศึกษาและการฝึกอบรม (6) สิ่งแวดล้อม (7 ) บริการดับเพลิงและกู้ภัยและการส่งเสริมความปลอดภัยจากอัคคีภัย (8) อาหาร (9) บริการด้านสุขภาพและอนามัย (10) ทางหลวงและการขนส่ง (11) ที่อยู่อาศัย (12) รัฐบาลท้องถิ่น (13) สมัชชาแห่งชาติเวลส์ (14) การบริหารราชการ (15 ) สวัสดิการสังคม (16) กีฬาและนันทนาการ (17) การท่องเที่ยว (18) การวางผังเมืองและประเทศ (19) การป้องกันน้ำและน้ำท่วม (20) ภาษาเวลส์
 231. ^ ดูใบเรียกเก็บเงินภาคเกษตร (เวลส์) - อ้างอิงโดยอัยการสูงสุดของอังกฤษและเวลส์ [2014] UKSC 43
 232. ^ รัฐธรรมนูญ 1215ข้อ 12 (ไม่มีภาษีโดยปราศจากความยินยอม), 39 (ทดลองใช้งาน), 40 (ความยุติธรรม), 41 (การเคลื่อนไหวของร้านค้า) และ 47 (disafforesting ที่ดินร่วมกัน) คำร้องสิทธิ 1,628ศักดาค่าเหล่านี้จากรัฐธรรมนูญกับกษัตริย์ชาร์ล
 233. ^ J แทม ,อนาธิปไตยชักนำ; เป็นการตรวจสอบการประกาศสิทธิที่ออกในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส (1789)ศิลปะ II
 234. ^ M คราฟ ,ความพยาบาทของสิทธิสตรีด้วยระบายในทางการเมืองและวิชาคุณธรรม (1792) ดูเพิ่มเติม O เดอแซะ ,คำประกาศสิทธิของผู้หญิงและของหญิง Citizen (1791)
 235. ^ จุดหักเหเป็นปฏิรูปสองพระราชบัญญัติ 1867และสหภาพการค้าพระราชบัญญัติ 1871
 236. ^ สังคมแห่งการอภิปรายและการอภิปรายเสรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือ Cogers (ประมาณปี 1755) ในขณะที่ Cambridge Unionก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2358 และสหภาพออกซ์ฟอร์ดในปี พ.ศ. 2366 มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีสังคมการโต้วาทีของนักศึกษา
 237. ^ แม้ว่าปฏิญญาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไม่ใช่สนธิสัญญา แต่สิทธิดังกล่าวมีผลผูกพันบรรทัดฐานของ jus cogensในกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากสนธิสัญญาสองฉบับคือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมพ.ศ. 2509 UDHR.
 238. ^ สิ่งนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับในสหภาพยุโรปโดยตำแหน่งที่กฎหมายระหว่างประเทศต้องเข้ากันได้กับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร: ดู R (HS2 Action Alliance Ltd) v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม [2014] UKSC 3 (สำหรับสหราชอาณาจักร ), Kadi และ Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (2008) C-402/05 (สำหรับ EU) และ Re Wünsche Handelsgesellschaft (22 ตุลาคม 1986) BVerfGE 73, 339 (การกำหนดแนวคิดพื้นฐานครั้งแรก)
 239. ^ ECHR arts 2 (สิทธิในการมีชีวิต) มาตรา 3 (ต่อต้านการทรมาน) ข้อ 4 สิทธิต่อต้านการใช้แรงงานบังคับดู Somerset v Stewart (1772) 98 ER 499 ข้อ 12-14 คือสิทธิในการแต่งงานประสิทธิผลและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
 240. ^ ECHRศิลปะ 5-11
 241. ^ พระราชบัญญัติศาลอาวุโส พ.ศ. 2524 31 (3)
 242. ^ กฎระเบียบวิธีพิจารณาความแพ่งกฎ 54.5 สามารถเรียกร้องได้ถึง 'สามเดือนหลังจากเหตุที่ทำให้การเรียกร้องเกิดขึ้นครั้งแรก' แต่ระยะเวลาอาจสั้นลงหากกฎหมายระบุไว้เช่นนั้น
 243. ^ ข้อ จำกัด พระราชบัญญัติ 1980 เอสเอส 2 และ 5 แต่อายุต่ำกว่า 11 ปีระยะเวลาคือสามปีสำหรับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตภายใต้ 11A สิบปีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องและต่ำกว่า 15 ปีสิบสองปีในการกู้คืนที่ดิน
 244. ^ R (Datafin) v Panel on Takeovers and Mergers [1987] QB 815
 245. ^ หนังสือที่แตกต่างกันและกรณีการจัดหมวดหมู่พื้นที่เพื่อตรวจสอบดุลยพินิจในการบริหารที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับสาขาที่แตกต่างของกฎหมายเช่นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัท กฎหมายในสหราชอาณาจักร ,การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมในกฎหมายแรงงานสหราชอาณาจักรหรือข้อกำหนดโดยนัยในกฎหมายสัญญาภาษาอังกฤษ Lord Diplock ในคดี GCHQกล่าวว่าเหตุดังกล่าวเป็น "ความผิดกฎหมาย" "ความไม่สมเหตุสมผล" และ "ความไม่เหมาะสมของกระบวนการ" Le Sueur, M Sunkin และ J Murkens,ข้อความกฎหมายมหาชนคดีและวัสดุ (3rd edn 2016) ch 16 มีดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งไม่มีความชัดเจนว่าข้อกำหนดขั้นตอนของกฎหมายสามารถแยกออกจากเนื้อหาได้อย่างไรและคิดว่า "ความไร้เหตุผล" นั้นมีข้อ จำกัด มากเกินไป AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knightกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2014) ch 24 เสนอเหตุผลที่สำคัญความคาดหวังที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหตุผลของกระบวนการ ใน R (Baker) v Devon CC [1995] 1 ER 73, 88 ทั้งหมดเซอร์โรบินคุกกล่าวว่า "ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการอย่างยุติธรรมมีเหตุผลและเป็นไปตามกฎหมาย นั่นคือสาระสำคัญและส่วนที่เหลือเป็นเครื่องจักรเป็นหลัก ' M Elliott และ R Thomasกฎหมายมหาชน (3rd edn 2017) ch 12 โดยทั่วไปจะเป็นไปตามนี้ การจัดหมวดหมู่ของผู้อื่นลอร์ดบิงแฮมของคอร์นฮิลล์ ,นิติธรรม (2010) เป็น 'รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในทุกระดับจะต้องใช้อำนาจหารือกับพวกเขาในความเชื่อที่ดีเป็นธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่อำนาจที่ถูกพระราชทานโดยไม่เกินขีด จำกัด ของพลังดังกล่าวและไม่สมเหตุสมผล ' ตรงกันข้ามกับพระราชบัญญัติ บริษัท ปี 2549 ss 171-177ซึ่งระบุหน้าที่ของกรรมการ
 246. ^ Ridge v Baldwin [1964] AC 40 (ตามกฎหมาย) Padfield v รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร [2511] AC 997 (วัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม), R v Home Secretary ex p Venables และ Thompson [1998] AC 407 (การพิจารณาที่ไม่เกี่ยวข้อง)
 247. ^ ที่ เกี่ยวข้องกับบ้านภาพจังหวัดกับ Wednesbury Corporation [2491] 1 KB 223 (ความไม่สมเหตุสมผลที่กำหนดไว้อย่างหลวม ๆ ); สภาสหภาพข้าราชการพลเรือนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้าราชการพลเรือน [2528] AC 374 (ปฏิเสธการคาดหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย) R v North and East Devon Health Authority, ex p Coughlan [2001] QB 213 (การคาดหวังที่ถูกต้องตามกฎหมาย)
 248. ^ R (Corner House Research) v ผู้อำนวยการสำนักงานการฉ้อโกงที่ร้ายแรง [2008] UKHL 60 (การตัดสินโดยอิสระ)
 249. ^ พอร์เตอร์วี Magill [2001] UKHL 67 (อคติ) R v Bow Street Stipendiary Magistrate, ex p Pinochet (No 2) [2000] 1 AC 119 (ความเป็นไปได้ของผลประโยชน์ทับซ้อน )
 250. ^ พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2541เอส 3-6
 251. ^ พระราชบัญญัติศาลอาวุโส พ.ศ. 2524 31 (1)
 252. ^ J Froissart , Froissart พงศาวดารของ (1385) แปลโดยนักเขียนนวนิยาย GC (1895)251-252
 253. ^ พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1800แบบครบวงจรสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และราชอาณาจักรไอร์แลนด์ขณะที่พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707แบบครบวงจรอังกฤษและเวลส์สกอตแลนด์ แต่ยังไม่เป็นทางการใช้ชื่อ 'สหราชอาณาจักรฯ
 254. ^ ดู AW Bradley, KD Ewing และ CJS Knight,กฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครอง (2018) ตอนที่ 2, 32-48
 255. ^ F Pollockและ FW Maitland ,ประวัติความเป็นมาของกฎหมายอังกฤษก่อนที่เวลาของเอ็ดเวิร์ดฉัน (1899)หนังสือ, CH ผม 1 'ดังกล่าวเป็นความสามัคคีของทุกประวัติศาสตร์ว่าใครก็ตามที่พยายามจะบอกชิ้นส่วนของมันจะต้องรู้สึกว่า ประโยคแรกของเขาฉีกเว็บที่ไร้รอยต่อ ' แต่เห็น FW Maitland ,ประวัติรัฐธรรมนูญแห่งอังกฤษ (1909) 6อธิบายคอลเลกชันก่อนนอร์แมนของกฎหมายและ witanชุมนุมให้คำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นปูชนียบุคคลรัฐสภา
 256. ^ DD McGarry,ประวัติศาสตร์ยุคกลางและอารยธรรม (1976) 242, 12% ฟรี 30% ข้าแผ่นดิน bordars 35% และ cottars, 9% ทาส
 257. ^ T Purser, Medieval England, 1042-1228 (2004) 161 รวมภาษี 25% จากรายได้และทรัพย์สินขนสัตว์ตลอดทั้งปีและคริสตจักรทองและเงินทั้งหมดเพื่อจ่ายค่าไถ่หลังจาก Richard I ถูกจับเมื่อกลับจาก สงครามครูเสดโดยเฮนรี่วีจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
 258. ^ รัฐธรรมนูญ 1215ข้อ 12 (รัฐสภา), 17 (ศาล), 39 (ทดลองใช้งาน), 41 (การเคลื่อนไหวฟรี), 47 (ที่ดินร่วมกัน)
 259. ^ ดู W Langland , Piers Ploughman (1370) Passus 5, 3278 , "But I kan rymes of Robyn Hood" เป็นการกล่าวถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการประท้วงของชาวนาในปีค . ศ. 1381 เมื่อเพลงบัลลาดและบทกวีพัฒนาขึ้นโปรดดู John Stow , Annales of England (1592)
 260. ^ กฎบัตรของป่า 1217 สิ่งนี้ได้รับอนุญาตเช่นในข้อ 9 'เสรีชนทุกคนจะได้รับสิทธิในการเลี้ยงสัตว์ด้วยความยินดี' หรือในการกินหญ้าและในข้อ 12 'ต่อจากนี้ไป' ต่อจากนี้ไปคนที่เป็นอิสระทุกคนในป่าของเขาหรือบนที่ดินของเขาที่เขามีอยู่ในป่าอาจ โดยไม่ต้องรับโทษให้ทำโรงสีเลี้ยงปลาสระน้ำบ่อปูนคูน้ำหรือที่เพาะปลูกในพื้นที่เพาะปลูกนอกที่กำบังโดยที่เพื่อนบ้านจะไม่ได้รับบาดเจ็บ '
 261. ^ Pollock และเมทแลนด์ (1899)หนังสือ 173
 262. ^ J Froissart, The Chronicles of Froissart (1385) แปลโดย GC Macaulay (1895) 250-52 , "เราสมควรได้รับอะไรหรือทำไมเราถึงต้องรับใช้เช่นนี้เราทุกคนมาจากพ่อคนเดียวและแม่คนเดียวคืออาดัม และอีฟ : โดยวิธีใดพวกเขาสามารถพูดหรือแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นเจ้านายที่ยิ่งใหญ่กว่าเราโดยการช่วยให้เราได้รับชัยชนะและทำงานหนักเพื่อที่พวกเขาจะถูกปลดพวกเขาสวมชุดกำมะหยี่และแคมเล็ตโกรธเกรี้ยวและเราต้องตกเป็นทาสของคนยากจน ผ้า: พวกเขามีไวน์เครื่องเทศและขนมปังชั้นดีและเรามีรูปวาดจากแกลบและดื่มน้ำพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่ยุติธรรมและเรามีความเจ็บปวดและการเดินทางฝนและลมในทุ่งนาและด้วยเหตุนั้น มาจากแรงงานของเราที่พวกเขารักษาและรักษาฐานันดรของพวกเขาเราถูกเรียกว่าทาสของพวกเขาและหากเราไม่พร้อมที่จะรับใช้พวกเขาเราก็ถูกทุบตีและเราไม่มีอำนาจอธิปไตยที่เราจะบ่นได้และจะไม่ฟังเราหรือว่าเราทำถูกต้อง "
 263. ^ EP Cheyney 'The Disappearance of English Serfdom' (1900) 15 (57) English Historical Review 20 และ A Fitzherbert , Surueyenge (1546) 31 ภาระจำยอมคือ นั่นคือการให้ชายผู้ได้รับการขนานนามใด ๆ ผูกพันกับอีกคนหนึ่งและมีการปกครองของร่างกายที่ดินและความดีของเขาที่ปัญญาลูก ๆ และคนรับใช้ของเขาได้ตรากตรำมาตลอดชีวิตของพวกเขาที่จะต้องถูกพรากไป มันเป็นการขับไล่หรือการติดสินบน '
 264. ^ ดูแนบบารมีและพเนจรพระราชบัญญัติ 1547 cf T More , Utopia (1516) Book I, "ที่ใดก็ตามที่พบว่าแกะจากดินใด ๆ ให้ขนที่นุ่มและสมบูรณ์กว่าปกติมีคนชั้นสูงและผู้ดีและแม้แต่คนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นพวกแอบบอทก็ไม่พอใจกับความแก่ ค่าเช่าที่ฟาร์มของพวกเขาให้ผล ... หยุดวิถีเกษตรกรรมทำลายบ้านและเมืองสงวนเฉพาะคริสตจักรและปิดล้อมพื้นที่ที่พวกเขาอาจอาศัยแกะอยู่ในนั้น ... หยุดคนรวยจากตลาดที่เข้าโค้งและสร้างการผูกขาดเสมือนจริงลดลง จำนวนคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยฟื้นฟูเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนสัตว์เพื่อให้มีงานที่ซื่อสัตย์และมีประโยชน์มากมายสำหรับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของผู้ว่างงานซึ่งฉันไม่ได้หมายถึงโจรที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังมีคนเหยียบย่ำและคนรับใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน ในที่สุดก็กลายเป็นขโมย”
 265. ^ ในนามของเขาเอ็ดเวิร์ดซีมัวร์ดยุคแห่งซอมเมอร์เซ็ทที่ 1ปกครองในฐานะลอร์ดผู้พิทักษ์จนกว่าเขาจะถูกแทนที่และดำเนินการโดยจอห์นดัดลีย์ดยุคแห่งนอร์ ธ ธัมเบอร์แลนด์ที่ 1 ซอมเมอร์เซ็ทเฮาส์ถูกย้ายไปสวมมงกุฎและเอลิซาเบ ธ ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ที่นั่นโดยแมรี่ราชินีแห่งสก็อตในขณะที่เธอฆ่าเลดี้เจนเกรย์ (1554) และปกครองจนถึงปี 1558 จากนั้นแมรี่ก็เสียชีวิตโดยไม่มีลูกหลังจากฆ่าชาวโปรเตสแตนต์หลายร้อยคน
 266. ^ เจมส์กฎหมายที่แท้จริงของราชาธิปไตยเสรี (1598)
 267. ^ โค้กได้รายงานเกี่ยวกับการตัดสินตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญหลายฉบับแล้วโดยมักจะเพิ่มรูปแบบของตัวเองรวมถึงคดีของ Heydon (1584) 76 ER 637ว่าหน้าที่ของศาลในการตีความกฎเกณฑ์ใด ๆ คือการค้นหาความเสียหายและความตั้งใจของรัฐสภาและ Semayne's กรณี (1604) 5 ตัวแทนของโค้ก 91 ว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปในทรัพย์สินของผู้อื่นได้โดยปราศจากอำนาจตามกฎหมายและ "บ้านของทุกคนเป็นของเขาในฐานะปราสาทและป้อมปราการของเขาเช่นเดียวกับการป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรงสำหรับการพักผ่อนของเขา" ดูกรณีของ Calvin Calvin's Case (1572), 77 ER 377ที่บุคคลที่เกิดในสกอตแลนด์มีสิทธิได้รับสิทธิทั้งหมดในอังกฤษ
 268. ^ กรณีข้อห้าม [1607] EWHC J23 (KB)
 269. ^ (1610) 77 Eng ตัวแทน 638
 270. ^ เช่น Day v Savadge (1614) Hob 85, 80 ER 235, Hobart CJ แม้กระทั่งการกระทำของรัฐสภาที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านความเสมอภาคตามธรรมชาติที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งตัดสินในกรณีของเขาเองก็ถือเป็นโมฆะในตัวเองเพราะ jura nutrae sunt immutabilia และพวกเขาเป็น leges legu ' R v Love (1653) 5 State Tr 825, 828, Keble J, 'สิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายของพระเจ้าหรือด้วยเหตุผลที่ถูกต้องซึ่งได้รับการดูแลโดยพระคัมภีร์ ... ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของรัฐสภาประเพณีหรือการพิจารณาคดีใด ๆ การกระทำของศาลไม่ใช่กฎหมายของอังกฤษ ' เมืองลอนดอนโวไม้ (1701) 12 Mod 669 ต่อโฮลท์ CJ CF W Blackstone ,ข้อคิดเห็นในกฎหมายของอังกฤษ (1765) "ถ้ารัฐสภาบวกจะตราสิ่งที่จะทำซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันรู้ของการใช้พลังงานที่สามารถควบคุมมันไม่ ..." ในสหรัฐอเมริกาอาร์กิวเมนต์โค้ก CJ เป็น นำไปใช้ใน Marbury v Madison 5 US (1 Cranch) 137 (1803)
 271. ^ (1615) 21 ER 485
 272. ^ ประกอบขึ้นด้วยการพิจารณาคดีในคดีของ Peacham (ค.ศ. 1614) ซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่การทรยศต่อการสนับสนุนการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์
 273. ^ ดูกรณีของ Five Knights (1627) 3 How St Tr 1
 274. ^ ฎีกา 1628 ( 3 คัน 1 ค 1 )
 275. ^ การอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะที่เหมาะสมของเสรีภาพถูกจัดขึ้นที่การอภิปราย Putney , ตุลาคม-พฤศจิกายน 1,647 สรุปใน ASP ไม้ Puritanism และเสรีภาพ (1938)52 ตรงกันข้ามศัตรูที่ขมขื่นของสงครามกลางเมืองคือ T Hobbes , Leviathan ( 1651 )
 276. ^ ริชาร์ดครอมเวลบุตรชายของโอลิเวอร์สั้น ๆ ประสบความสำเร็จ แต่การสนับสนุนขาดสละอำนาจอย่างรวดเร็วหลังจากที่ 9 เดือน
 277. ^ ความขัดแย้งสิ้นสุดลงที่สงครามบอยยั่น
 278. ^ บิลสิทธิ 1689และเรียกร้องสิทธิ 1,689 ศิลปะ 2, 8 และ 13
 279. ^ จอห์นล็อค ,สองตำราราชการ (1689) CH ทรงเครื่อง
 280. ^ (1703) 92 ER 126 ตาม Holt CJ ที่ได้รับการยืนยันจากสภาขุนนาง
 281. ^ "สหภาพกับสกอตแลนด์พระราชบัญญัติ 1706" . legislation.gov.uk สืบค้นเมื่อ14 พฤศจิกายน 2563 . บทความ 18 และ 19
 282. ^ สมิท ,ความมั่งคั่งแห่งชาติ (1776)หนังสือ V, CH 1 §107
 283. ^ Keech วี Sandford [1726] EWHC J76 เป็นกฎหมายความไว้วางใจภาษาอังกฤษกรณีดังต่อไปพระเจ้าแฟรงก์ LC, ศักดิ์ศรีโดยบทบาทของเขาใน บริษัท เซ้าท์ซี, impeached โดยสภาขุนนางและพบว่ามีความผิดฐานรับสินบนใน 1725. Keechตรงกันข้าม Bromfield วี Wytherley (1718) Prec Ch 505 ที่ผู้ไว้วางใจสามารถใช้เงินจากความไว้วางใจและรักษาผลกำไรหากพวกเขาคืนเงินต้นในภายหลัง
 284. ^ อัยการสูงสุด v Davy (1741) 26 ER 531 ระบุว่ากลุ่มบุคคลใด ๆ ที่รวมตัวกันสามารถทำหน้าที่ขององค์กรได้โดยเสียงข้างมาก
 285. ^ Walpole ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1721-1742
 286. ^ เอนทิค v คาร์ริงตัน [1765] EWHC KB J98
 287. ^ (1772) 98 ER 499 ชาร์ลส์สจ๊วตจากบอสตัน ,แมสซาชูเซตได้ซื้อเจมส์ซัมเมอร์เซ็ทเป็นทาสและพาเขาไปอังกฤษ ด้วยความช่วยเหลือของผู้เลิกทาสซอมเมอร์เซ็ตจึงหนีออกมาและฟ้องคดีเกี่ยวกับฮาบีส์คอร์ปัส (การ "จับศพของเขา" ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย) ลอร์ดแมนส์ฟิลด์หลังจากประกาศว่าเขาควรจะ "ปล่อยให้ความยุติธรรมกระทำไม่ว่าจะเป็นผลก็ตาม " ก็ถือได้ว่าการเป็นทาสนั้น "น่ารังเกียจ" มากจนไม่มีใครสามารถ "ทาสโดยบังคับให้ถูกขาย" ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม "
 288. ^ AW Blumrosen 'อิทธิพลที่ลึกซึ้งในอเมริกาของการตัดสินใจของ Lord Mansfield ใน Somerset v Stuart' (2007) 13 Texas Wesleyan Law Review 645
 289. ^ ใช้ขนส่งพระราชบัญญัติ 1717แล้วขนส่งพระราชบัญญัติ 1790
 290. ^ ดูพระราชบัญญัติชุดค่าผสมฯลฯ
 291. ^ J แทม ,อนาธิปไตยชักนำ; เป็นการตรวจสอบคำประกาศสิทธิที่ออกในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส (พ.ศ. 2339)
 292. ^ M Wollstonecraftการพิสูจน์สิทธิของผู้หญิง (1792) ch IX
 293. ^ สหภาพกับไอร์แลนด์พระราชบัญญัติ 1800ศิลปะ 3-4 ให้การเป็นตัวแทนชาวไอริชที่เวสต์มินสเตอร์
 294. ^ T Malthus ,การเขียนเรียงความในหลักการของประชากร (1798) ได้รับการสนับสนุนนี้เถียงว่าการทำงานระดับ "รอง" และมีพลเมืองมากเกินไปเป็นสาเหตุของความยากจน
 295. ^ (1834) 172 ER 1380
 296. ^ จดหมายถึงลอร์ดรัสเซล (ตุลาคม 1862) 'อำนาจในมือของมวลชนโยนขยะของชุมชนสู่พื้นผิว ... ความจริงและความยุติธรรมจะถูกเนรเทศออกจากแผ่นดินในไม่ช้า '
 297. ^ โปรดดูพระราชบัญญัติการสมคบคิดและการคุ้มครองทรัพย์สิน พ.ศ. 2418และอัลเลนโวลต์น้ำท่วม [1898] เอซี 1
 298. ^ ดู S Tharoor , Inglorious Empire (2018)
 299. ^ Taff Vale Railway Co v Amalgamated Society of Railway Servants [1901] UKHL 1
 300. ^ ข้อพิพาททางการค้าพระราชบัญญัติ 1906
 301. ^ พระราชบัญญัติบำนาญชราภาพ พ.ศ. 2451
 302. ^ พระราชบัญญัติบอร์ดการค้า 1909
 303. ^ พระราชบัญญัติการประกันภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2454
 304. ^ รัฐสภาพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2492ลดอำนาจในการชะลอไปหนึ่งปี
 305. ^ ที่คาดการณ์ไว้โดย JM Keynes ,ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสันติภาพ (1919)
 306. ^ JC Coffee 'เกิดอะไรขึ้น? การสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุของวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551 (2552) 9 (1) วารสารการศึกษากฎหมายองค์กร 1. สำหรับปัญหาที่เริ่มต้นในกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาโปรดดูที่ E Warren 'กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นแบบอย่างสำหรับกฎระเบียบบริการทางการเงิน' ( 2008) 43 (2) Journal of Consumer Affairs 452 และตรงกันข้ามกับ Consumer Credit Act 1974 หรือข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรมในคำสั่งสัญญาผู้บริโภค 93/13 / EEC arts 3-6
 307. ^ บาเรนด์, เอริค (1997). “ มีรัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักรหรือไม่” . Oxford Journal of Legal Studies . 137 . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2013
 308. ^ สคาร์แมน, เลสลี่ (20 กรกฎาคม 2546). "เหตุใดอังกฤษจึงต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร" Charter88 การบรรยายเรื่องอำนาจอธิปไตย . กฎบัตร 88 . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2009 สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2553 .
 309. ^ Dicey, AV (2458) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ . ลอนดอน: Macmillan และ บริษัท น. 70 .
 310. ^ แอ๊บบอต, Lewis F. (2006). "ห้า:" การคุ้มครองทางกฎหมายของประชาธิปไตยและเสรีภาพ: กรณีของรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นใหม่และร่างพระราชบัญญัติสิทธิ" " อังกฤษประชาธิปไตย: ใช้ฟื้นฟูและขยาย ISR. ISBN 978-0-906321-31-7.
 311. ^ AV Dicey (1897)บทนำสู่การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ
 312. ^