กรีฑาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยโลกไซเบอร์ที่ไม่ใช่มืออาชีพ , วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยระดับพื้นดินที่มีการแข่งขันกีฬาและเกม

ทีมพายเรือเยลในการแข่งขันประจำปี ฮาร์วาร์ด–เยล รีกัตตาค.ศ. 2007

เป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกถูกจัดขึ้นในปี 1923 มี แต่เดิมเรียกว่าสหภาพ Nationale des Etudiants Français [1]ในปี 1957 ดังต่อไปนี้เปลี่ยนชื่อหลายครั้งก่อนหน้านี้พวกเขากลายเป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษเป็นกีฬามหาวิทยาลัยโลก [1]