ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เป็นอับบราฮัม monotheistic ศาสนาอยู่บนพื้นฐานของชีวิตและคำสอนของพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีผู้ติดตามประมาณ 2.4 พันล้านคน [1]สมัครพรรคพวกของตนเป็นที่รู้จักของชาวคริสต์ที่ทำขึ้นส่วนใหญ่ของประชากรใน157 ประเทศและดินแดน , [2]และเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ซึ่งมาเป็นอัลได้รับการพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลฮีบรูเรียกว่าพันธสัญญาเดิมในศาสนาคริสต์และลงมือในพันธสัญญาใหม่ [3]

ศาสนาคริสต์ยังคงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในของเวสเทิร์และสาขาภาคตะวันออกเช่นเดียวกับในคำสอนของตนเกี่ยวกับเหตุผลและธรรมชาติแห่งความรอด , ecclesiology , อุปสมบทและคริสต์ศาสนา ของพวกเขาลัทธิโดยทั่วไปถืออยู่ในพระเยซูที่พบบ่อยเป็นบุตรของพระเจ้า -The โลโก้ เกิด -who ปรนนิบัติ , ได้รับความเดือดร้อนและเสียชีวิตข้ามแต่เพิ่มขึ้นมาจากความตายสำหรับความรอดของมนุษยชาติ; และเรียกว่าพระกิตติคุณหมายถึง "ข่าวดี" อธิบายชีวิตของพระเยซูและคำสอนเป็นสี่ยอมรับพระประวัติของแมทธิว , มาร์ค , ลุคและจอห์นกับพันธสัญญาเดิมเป็นพระกิตติคุณที่เคารพพื้นหลัง

ศาสนาคริสต์เริ่มเป็นสองวัดยิวนิกายในศตวรรษที่ 1ในโรมันจังหวัดแคว้นยูเดีย พระเยซูอัครสาวกและผู้ติดตามของพวกเขากระจายไปรอบ ๆลิแวน , ยุโรป , ตุรกี , โสโปเตเมีย , Transcaucasia , อียิปต์และเอธิโอเปียแม้จะมีการประหัตประหารเริ่มต้น ไม่ช้ามันก็ดึงดูดประชาชน พระเจ้า fearersซึ่งนำไปสู่การเดินทางจากศุลกากรชาวยิวและหลังจากการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม 70ซึ่งจบวัดเบสยูดายคริสต์ช้าแยกออกจากยูดาย จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชได้ทำให้ศาสนาคริสต์เสื่อมลงในจักรวรรดิโรมันโดยคำสั่งของมิลาน (313) ต่อมาได้มีการประชุมสภาไนเซีย (325) ที่ซึ่งศาสนาคริสต์ในยุคแรกถูกรวมเข้ากับสิ่งที่จะกลายเป็นโบสถ์ประจำรัฐของอาณาจักรโรมัน (380) ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรที่เป็นปึกแผ่นของศาสนาคริสต์ก่อนที่ความแตกแยกที่สำคัญบางครั้งเรียกว่า " คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ " (แม้ว่าจะมีนิกายที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันรวมทั้งGnosticsและคริสเตียนชาวยิว ) โบสถ์แห่งตะวันออกแยกหลังจากที่สภาเอเฟซัส (431) และโอเรียนเต็ลดั้งเดิมแยกหลังจากที่สภาโมรา (451) มากกว่าความแตกต่างในคริสต์ศาสนา , [4]ในขณะที่คริสตจักรตะวันออกออร์โธดอกและคริสตจักรคาทอลิกแยกในEast-West แตกแยก (1054) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจของบิชอปแห่งกรุงโรม โปรเตสแตนต์แยกในหลายนิกายจากคริสตจักรคาทอลิกในการปฏิรูปยุค (ศตวรรษที่ 16) มากกว่าเทววิทยาและecclesiologicalข้อพิพาทส่วนใหญ่เด่นในเรื่องของเหตุผลและเป็นอันดับหนึ่งของบิชอปแห่งกรุงโรม ศาสนาคริสต์เล่นบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาของอารยธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปจากสายประวัติศาสตร์และยุคกลาง [5] [6] [7] [8] [9]ตามอายุพบ (ศตวรรษที่ 15 ที่ 17) ศาสนาคริสต์แพร่กระจายเข้าไปในอเมริกา , โอเชียเนีย , sub-Saharan Africaและส่วนที่เหลือของโลกผ่านการทำงานของมิชชันนารี . [10] [11] [12]

สี่สาขาที่ใหญ่ที่สุดของศาสนาคริสต์ได้แก่ คริสตจักรคาทอลิก (1.3 พันล้าน / 50.1%) โปรเตสแตนต์ (920 ล้าน / 36.7%) คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก (230 ล้าน) และออร์โธดอกซ์ตะวันออก (62 ล้านคน / ออร์โธดอกซ์รวมกันที่ 11.9%), [ 13] [14]ท่ามกลางความพยายามที่หลากหลายเพื่อสร้างเอกภาพ ( ecumenism ) [15]แม้การยึดมั่นในตะวันตกจะลดลงแต่ศาสนาคริสต์ก็ยังคงเป็นศาสนาที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้โดยประมาณ 70% ของประชากรระบุว่านับถือศาสนาคริสต์ [16] ศาสนาคริสต์กำลังเติบโตในแอฟริกาและเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลก [17]คริสเตียนยังคงถูกข่มเหงในบางภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ [18] [19]

คริสเตียนชาวยิวในยุคแรกเรียกตัวเองว่า 'ทาง' ( Koinēกรีก : τῆςὁδοῦ , romanized:  têshodoû ) อาจมาจากอิสยาห์ 40: 3 "จงเตรียมทางของพระเจ้า" [20] [หมายเหตุ 1]ตามที่กิจการ 11:26คำว่า "คริสเตียน" ( Χρῑστῐᾱνός , Khrīstiānós ) ซึ่งหมายถึง "ผู้ติดตามของพระคริสต์" ในการอ้างถึงสาวกของพระเยซูถูกใช้ครั้งแรกในเมืองอันทิโอกโดยคนที่ไม่ใช่ยิว ชาวเมืองที่นั่น [26]การใช้คำว่า "คริสต์ศาสนา" ที่บันทึกไว้เร็วที่สุด ( Χρῑστῐᾱνισμός , Khrīstiānismós ) เป็นของ Ignatius of Antiochประมาณ 100 AD [27]

ในขณะที่คริสเตียนทั่วโลกแบ่งปันความเชื่อพื้นฐาน แต่ก็ยังมีความแตกต่างของการตีความและความคิดเห็นเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลและประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ [28]

ลัทธิ

ตะวันออกคริสเตียนไอคอนภาพวาด จักรพรรดิคอนสแตนติและพ่อของ แรกสภาไนซีอา (325) ขณะที่ถือ Niceno Constantinopolitan Creed-381

งบหลักการกระชับหรือคำสารภาพของความเชื่อทางศาสนาเป็นที่รู้จักกันเป็นลัทธิ พวกเขาเริ่มเป็นสูตรการบัพติศมาและต่อมาได้ถูกขยายออกไปในช่วงการโต้เถียงทางคริสต์ศาสนาในศตวรรษที่ 4 และ 5 จนกลายเป็นข้อความแห่งศรัทธา

ความเชื่อของอัครสาวกเป็นคำกล่าวที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในบทความเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน มันถูกใช้โดยจำนวนของคริสเตียนสำหรับทั้งพิธีกรรมและแค ธวัตถุประสงค์มากที่สุดอย่างเห็นได้ชัดโดยพิธีกรรมของโบสถ์เวสเทิร์คริสเตียนประเพณีรวมทั้งคริสตจักรละตินของคริสตจักรคาทอลิก , มาร์ติน , เอริเทรีและเวสเทิร์พระราชพิธีดั้งเดิม นอกจากนี้ยังใช้โดยPresbyterians , เมโทและCongregationalists ลัทธินี้ได้รับการพัฒนาระหว่างศตวรรษที่ 2 ถึง 9 คำสอนที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นคนของทรินิตี้และพระเจ้าผู้สร้าง แต่ละคำสอนที่พบในลัทธินี้สามารถโยงไปถึงงบในปัจจุบันในช่วงเวลาสมเด็จพระสังฆราช เห็นได้ชัดว่าลัทธินี้ใช้เป็นบทสรุปของหลักคำสอนของคริสเตียนสำหรับผู้สมัครรับบัพติศมาในคริสตจักรของกรุงโรม [29]คะแนนรวมถึง:

Nicene Creed ถูกกำหนดขึ้นโดยส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองต่อArianismที่ Councils of NicaeaและConstantinopleในปีค. ศ. 325 และ 381 ตามลำดับ[30] [31]และให้สัตยาบันเป็นความเชื่อสากลของคริสต์ศาสนจักรโดยสภาที่หนึ่งของเอเฟซัสในปี 431 [32 ]

Chalcedonian นิยามหรือลัทธิโมราพัฒนาที่สภาโมราใน 451 [33]แต่ปฏิเสธโดยโอเรียนเต็ลออร์โธดอก , [34]สอนพระคริสต์ "ได้รับการยอมรับในธรรมชาติสอง, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, แนบแน่น": หนึ่งพระเจ้าและมนุษย์และว่าทั้งธรรมชาติในขณะที่ที่สมบูรณ์แบบในตัวเองจะยังคงยังสหรัฐอย่างสมบูรณ์ในคนคนหนึ่ง [35]

Athanasian เชื่อที่ได้รับในโบสถ์เวสเทิร์ที่มีสถานะเช่นเดียวกับไนซีนคและ Chalcedonian กล่าวว่า "เรานมัสการพระเจ้าองค์เดียวในทรินิตี้และทรินิตี้ในความสามัคคี; ไม่รบกวนบุคคลหรือหารสาร ." [36]

คริสเตียนส่วนใหญ่ ( คาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอก , โอเรียนเต็ลออร์โธดอกและโปรเตสแตนต์เหมือนกัน) ยอมรับการใช้งานของลัทธิและสมัครเป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งของลัทธิดังกล่าวข้างต้น [37]

ผู้เผยแพร่ศาสนาโปรเตสแตนต์หลายคนปฏิเสธลัทธิว่าเป็นคำกล่าวแห่งศรัทธาที่ชัดเจนแม้ว่าจะเห็นด้วยกับเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของลัทธิก็ตาม พวกแบ๊บติสต์ส่วนใหญ่ไม่ใช้ลัทธิ "เพราะพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะสร้างคำสารภาพศรัทธาที่มีผลผูกพันซึ่งกันและกัน" [38] : 111ลัทธินอกจากนี้ยังปฏิเสธคือกลุ่มที่มีรากในขบวนการฟื้นฟูเช่นโบสถ์ในคริสต์ศาสนา (สาวกของพระเยซู)ที่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนานิกายในแคนาดาและโบสถ์คริสต์ [39] [40] : 14–15 [41] : 123

พระเยซู

ต่างๆ ที่เด่นชัดของพระเยซู

หลักการสำคัญของศาสนาคริสต์คือความเชื่อในพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าและพระเมสสิยาห์ ( พระคริสต์ ) คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าได้ทรงเจิมไว้โดยพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติและถือได้ว่าพระเยซูมาเป็นการปฏิบัติตามคำทำนายศาสนพยากรณ์ของพระคัมภีร์เก่า แนวคิดของคริสเตียนอัลแตกต่างจากแนวคิดร่วมสมัยของชาวยิว ความเชื่อของคริสเตียนหลักคือการที่ผ่านความเชื่อในและการยอมรับของความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซู , บาปมนุษย์สามารถคืนดีกับพระเจ้าและจึงมีการเสนอความรอดและสัญญาของชีวิตนิรันดร์ [42]

ในขณะที่มีข้อขัดแย้งทางเทววิทยามากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของพระเยซูในช่วงศตวรรษแรก ๆ ของประวัติศาสตร์คริสเตียนโดยทั่วไปชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่จุติและเป็น " พระเจ้าที่แท้จริงและมนุษย์ที่แท้จริง " (หรือทั้งเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์) พระเยซูจะกลายเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ได้รับความเดือดร้อนความเจ็บปวดและความเย้ายวนของคนตาย แต่ไม่ได้บาป ในฐานะที่เป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง ตามพระคัมภีร์ใหม่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย[43] เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระบิดา[44]และในที่สุดจะกลับมา[45]เพื่อตอบสนองคำพยากรณ์ที่เหลือของพระเมสสิยาห์รวมทั้งการฟื้นคืนชีวิตของคนตายการพิพากษาครั้งสุดท้ายและการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าครั้งสุดท้าย

ตามที่บัญญัติ พระวรสารของแมทธิวและลุค , พระเยซูถูกคิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดจากพระแม่มารี วัยเด็กของพระเยซูเพียงเล็กน้อยได้รับการบันทึกไว้ในพระกิตติคุณอันเป็นที่ยอมรับแม้ว่าพระกิตติคุณในวัยเด็กจะเป็นที่นิยมในสมัยโบราณ ในการเปรียบเทียบความเป็นผู้ใหญ่ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ก่อนเสียชีวิตได้รับการบันทึกไว้อย่างดีในพระกิตติคุณที่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่เพราะเชื่อว่าส่วนนั้นในชีวิตของเขามีความสำคัญที่สุด บัญชีพระคัมภีร์ของกระทรวงของพระเยซูรวมถึง: เขาบัพติศมา , ปาฏิหาริย์ , พระธรรมเทศนา, การเรียนการสอนและการกระทำ

ความตายและการฟื้นคืนชีพ

การตรึงกางเขนซึ่งแสดงถึงการสิ้นพระชนม์ของ พระเยซูบน ไม้กางเขนภาพวาดโดย Diego Velázquez , c. พ.ศ. 2175.

คริสเตียนถือว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นรากฐานที่สำคัญของความเชื่อของพวกเขา (ดู1 โครินธ์ 15 ) และเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ [46]ในบรรดาความเชื่อของคริสเตียนการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นสองเหตุการณ์หลักที่มีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนและเทววิทยาของคริสเตียน [47]ตามพันธสัญญาใหม่พระเยซูถูกตรึงตายจากความตายทางร่างกายถูกฝังไว้ในหลุมฝังศพและเป็นขึ้นจากความตายในอีกสามวันต่อมา [48]

พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงหลายสิ่งที่ปรากฏหลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูในโอกาสที่แตกต่างกันไปของเขาอัครสาวกสิบสองและสาวกรวมทั้ง "มากกว่าห้าร้อยพี่น้องในครั้งเดียว" [49]ก่อนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปสวรรค์ ตายของพระเยซูและการฟื้นคืนชีพซีโดยชาวคริสต์ในการนมัสการทั้งหมดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรวมถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์อีสเตอร์

ความตายและการฟื้นคืนชีพของพระเยซูมักจะได้รับการพิจารณาเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศาสนวิทยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือชีวิตและความตายและดังนั้นจึงมีอำนาจและพลังที่จะให้คนมีชีวิตนิรันดร์ [50]

คริสตจักรคริสเตียนยอมรับและสอนเรื่องราวในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูโดยมีข้อยกเว้นน้อยมาก [51]นักวิชาการบางคนที่ทันสมัยใช้ความเชื่อของสาวกของพระเยซูในการฟื้นคืนพระชนม์เป็นจุดของการเดินทางสำหรับการสร้างความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์พระเยซูและประกาศของคริสตจักรในช่วงต้น [52]บางคริสเตียนเสรีนิยมไม่ยอมรับการฟื้นคืนพระชนม์ของร่างกายตัวอักษร[53] [54]เห็นเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์มั่งคั่งและจิตวิญญาณบำรุงตำนาน ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความตายและการเรียกร้องการฟื้นคืนชีพเกิดขึ้นในการถกเถียงทางศาสนาและการสนทนาระหว่างกัน [55] เปาโลอัครสาวกซึ่งเป็นคริสเตียนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและมิชชันนารีในยุคแรกเขียนว่า "ถ้าพระคริสต์ไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาการเทศนาทั้งหมดของเราก็ไร้ประโยชน์และความไว้วางใจของคุณในพระเจ้าก็ไร้ประโยชน์" [56] [57]

ความรอด

กฎหมายและพระกิตติคุณโดย Lucas Cranach the Elder (1529); โมเสสและเอลียาห์ชี้คนบาปไปที่พระเยซูเพื่อขอความรอด

เปาโลอัครสาวกเช่นเดียวกับชาวยิวและคนต่างศาสนาโรมันในสมัยของเขาเชื่อว่าการเสียสละสามารถนำมาซึ่งความสัมพันธ์ทางเครือญาติใหม่ความบริสุทธิ์และชีวิตนิรันดร์ [58]สำหรับเปาโลเครื่องบูชาที่จำเป็นคือการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคนต่างชาติที่เป็น "ของพระคริสต์" ก็เหมือนกับอิสราเอลลูกหลานของอับราฮัมและ "ทายาทตามสัญญา" [59] [60]พระเจ้าผู้ทรงปลุกพระเยซูจาก คนตายยังให้ชีวิตใหม่แก่ "ศพ" ของคริสเตียนต่างชาติซึ่งมาอยู่กับอิสราเอล "บุตรของพระเจ้า" และด้วยเหตุนี้จึงไม่อยู่ "ในเนื้อหนัง" อีกต่อไป [61] [58]

คริสตจักรคริสเตียนสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะกังวลมากขึ้นว่ามนุษยชาติจะรอดจากบาปและความตายได้อย่างไรมากกว่าคำถามที่ว่าทั้งชาวยิวและคนต่างชาติจะอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไร ตามที่ภาคตะวันออกออร์โธดอกธรรมตามความเข้าใจของการชดเชยเป็นประกวดราคาโดยอิราย้ำทฤษฎีพระเยซูตายเป็นค่าไถ่ คืนนี้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักและออกไปถึงมนุษยชาติและข้อเสนอเป็นไปได้ของtheosis CQ divinizationกลายเป็นชนิดของมนุษย์ที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์จะเป็น ตามหลักคำสอนคาทอลิกพระเยซูตายตอบสนองการลงโทษของพระเจ้ากระตุ้นโดยการกระทำผิดกฎหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าที่เกิดจากความชั่วร้ายของมนุษย์ คริสตจักรคาทอลิกสอนว่าความรอดจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากความซื่อสัตย์ในส่วนของคริสเตียน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสต้องดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งความรักและโดยปกติจะต้องรับบัพติศมา [62]ในศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์การตายของพระเยซูถือได้ว่าเป็นการทดแทนโทษที่พระเยซูกระทำสำหรับหนี้ที่มนุษย์ต้องชดใช้เมื่อฝ่าฝืนกฎทางศีลธรรมของพระเจ้า มาร์ตินลูเทอร์สอนว่าการบัพติศมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการช่วยให้รอด แต่ลูเธอรันยุคใหม่และโปรเตสแตนต์คนอื่น ๆ มักจะสอนว่าความรอดเป็นของขวัญที่มาถึงแต่ละบุคคลโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งบางครั้งกำหนดว่าเป็น [ ต้องการอ้างอิง ]

คริสเตียนมีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับขอบเขตที่พระเจ้าทรงกำหนดความรอดไว้ล่วงหน้า ศาสนศาสตร์ที่ได้รับการปฏิรูปให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องพระคุณโดยสอนว่าแต่ละบุคคลไม่สามารถไถ่ถอนตนเองได้โดยสิ้นเชิงแต่พระคุณที่ทำให้บริสุทธิ์นั้นไม่อาจต้านทานได้ [63]ในทางตรงกันข้ามชาวคาทอลิกคริสเตียนออร์โธดอกซ์และอาร์มิเนียนโปรเตสแตนต์เชื่อว่าการใช้เจตจำนงเสรีจำเป็นต้องมีศรัทธาในพระเยซู [64]

ตรีเอกานุภาพ

ไตรลักษณ์คือความเชื่อที่ว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในสามคนคือ พ่อที่ บุตร ( พระเยซู ) และ พระวิญญาณบริสุทธิ์ [65]

ทรินิตี้หมายถึงการเรียนการสอนว่าพระเจ้าองค์เดียว[66]ประกอบด้วยสามที่แตกต่างกัน, นิรันดร์ร่วมที่มีอยู่คนคือพ่อที่ลูกชาย (อวตารในพระเยซูคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามคนนี้บางครั้งเรียกว่าGodhead , [67] [68] [69]แม้ว่าจะไม่มีคำศัพท์เดียวที่ใช้ในพระคัมภีร์เพื่อแสดงถึงพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียว [70]ในคำพูดของAthanasian Creedซึ่งเป็นคำกล่าวแรก ๆ ของความเชื่อของคริสเตียน "พระบิดาคือพระเจ้าพระบุตรคือพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าและยังไม่มีพระเจ้าสามองค์ แต่มีพระเจ้าองค์เดียว" [71]พวกเขาแตกต่างจากที่อื่น: พระบิดาไม่มีแหล่งที่มาพระบุตรได้รับการกำเนิดจากพระบิดาและพระวิญญาณดำเนินการจากพระบิดา แม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน แต่บุคคลทั้งสามไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ในการดำรงอยู่หรือในการดำเนินงาน ในขณะที่คริสเตียนบางคนยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงปรากฏเป็นพระบิดาในพันธสัญญาเดิมเป็นที่ยอมรับกันว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นพระบุตรในพันธสัญญาใหม่และจะยังคงแสดงให้เห็นเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังคงดำรงอยู่เป็นสามบุคคลในแต่ละช่วงเวลาเหล่านี้ [72]อย่างไรก็ตามตามเนื้อผ้ามีความเชื่อว่าเป็นพระบุตรที่ปรากฏในพันธสัญญาเดิมเนื่องจากตัวอย่างเช่นเมื่อพระตรีเอกานุภาพปรากฏในงานศิลปะพระบุตรมักมีลักษณะที่โดดเด่นมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นรูปทรงกระบอกกางเขนที่ระบุถึงพระคริสต์และใน การพรรณนาถึงสวนเอเดนสิ่งนี้คาดหวังว่าจะมีการจุติที่ยังไม่เกิดขึ้น ในโลงศพของคริสเตียนยุคแรก บางโลโก้มีความโดดเด่นด้วยเครา "ซึ่งทำให้เขาดูเหมือนโบราณ [73]

ทรินิตี้เป็นหลักคำสอนสำคัญของหลักศาสนาคริสต์ จากช่วงก่อนหน้านี้ของคริสต์ศาสนา Nicene Creed (325) ได้สนับสนุน[74]ความลึกลับสามองค์ - ลักษณะของพระเจ้าในฐานะวิชาชีพที่เป็นบรรทัดฐานของความเชื่อ ตามที่โรเจอร์อี. โอลสันและคริสโตเฟอร์ฮอลล์กล่าวผ่านการสวดอ้อนวอนการทำสมาธิการศึกษาและการปฏิบัติชุมชนคริสเตียนสรุปว่า "พระเจ้าต้องดำรงอยู่เป็นทั้งเอกภาพและตรีเอกานุภาพ" โดยประมวลเรื่องนี้ในสภาสากลเมื่อปลายศตวรรษที่ 4 [75] [76]

ตามหลักคำสอนนี้พระเจ้าไม่ได้แบ่งแยกในแง่ที่ว่าแต่ละคนมีหนึ่งในสามของทั้งหมด แต่ละคนถือว่าเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ (ดูPerichoresis ) ความแตกต่างอยู่ที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาพระบิดาที่ไม่ได้เกิด พระบุตรที่ถือกำเนิดจากพระบิดา; และพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำเนินการต่อจากพระบิดาและ (ในตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์ธรรม) จากบุตร โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี้ทั้งสามคน "" แต่ละนิรันดร์และอำนาจทุกอย่าง ศาสนาคริสเตียนอื่น ๆ รวมทั้งหัวแข็งซ์ , พระเจ้าเป็นพยานและมอร์มอนไม่แบ่งปันมุมมองของผู้ที่อยู่ในทรินิตี้

คำภาษากรีกtrias [77] [หมายเหตุ 2]เป็นครั้งแรกในความหมายนี้ในผลงานของTheophilus of Antioch ; ข้อความของเขาอ่านว่า: "ของตรีเอกานุภาพของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์และภูมิปัญญาของพระองค์" [81]คำนี้อาจถูกใช้มาก่อนเวลานี้; เทียบเท่าภาษาละติน[หมายเหตุ 2] Trinitas , [79]ปรากฏขึ้นหลังจากที่มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเลียน [82] [83]ในศตวรรษต่อมาคำนี้ถูกใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังพบในหลาย ๆ ทางเดินของOrigen [84]

Trinitarians

Trinitarianismหมายถึงคริสตชนที่เชื่อในแนวคิดของทรินิตี้ เกือบทุกนิกายและคริสตจักรที่นับถือศาสนาคริสต์มีความเชื่อแบบตรีเอกานุภาพ แม้ว่าคำว่า "ตรีเอกานุภาพ" และ "Triune" จะไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ แต่เริ่มในศตวรรษที่ 3 นักเทววิทยาได้พัฒนาคำศัพท์และแนวความคิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใจคำสอนของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักเทววิทยาของคริสเตียนก็ระมัดระวังที่จะเน้นย้ำว่าตรีเอกานุภาพไม่ได้หมายความว่ามีพระเจ้าสามองค์ (ลัทธินอกรีตที่ต่อต้านลัทธิตรีเอกานุภาพ ) หรือว่า hypostasis ของตรีเอกานุภาพแต่ละองค์เป็นหนึ่งในสามของพระเจ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นโดยและอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระบิดา ( Arianism ) แทนที่จะเป็นเช่นนั้นตรีเอกานุภาพถูกกำหนดให้เป็นพระเจ้าองค์เดียวในสามบุคคล [85]

นนทรินาธิปไตย

Nontrinitarianism (หรือantitrinitarianism ) หมายถึงเทววิทยาที่ปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ มุมมองที่หลากหลาย Nontrinitarian เช่นAdoptionismหรือmodalism , อยู่ในต้นคริสต์ที่นำไปสู่ข้อพิพาทเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา [86]ลัทธินนทริทาเรียปรากฏขึ้นอีกครั้งในลัทธินอทิสติกแห่งกาธาร์ระหว่างศตวรรษที่ 11 และ 13 ในกลุ่มที่มีลัทธิหัวแข็งในการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่ 16 [87]ในการตรัสรู้ในศตวรรษที่ 18 และในบางกลุ่มที่เกิดขึ้นในช่วงที่สอง การตื่นขึ้นครั้งใหญ่ของศตวรรษที่ 19

Eschatology

ศตวรรษที่ 7 ข Virapวัดในร่มเงาของ ภูเขาอารารัต ; อาร์เมเนียเป็นรัฐแรกที่รับคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในปี ค.ศ. 301 [88]

จุดจบของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดจบของชีวิตปัจเจกบุคคลการสิ้นสุดอายุหรือจุดจบของโลกที่พูดกันอย่างกว้าง ๆ ก็คือคติของคริสเตียน การศึกษาชะตากรรมของมนุษย์ตามที่เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ ประเด็นสำคัญในโลกาวินาศของคริสเตียนคือความทุกข์ยากความตายและชีวิตหลังความตาย (ส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนา ) มิลเลนเนียมและความปีติต่อไปนี้การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูการฟื้นคืนชีพของคนตายสวรรค์ (สำหรับสาขาพิธีกรรม ) นรกและนรก การพิพากษาครั้งสุดท้าย , การสิ้นสุดของโลกและสวรรค์ใหม่และโลกใหม่

คริสเตียนเชื่อว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของเวลาหลังจากช่วงเวลาแห่งการข่มเหงอย่างรุนแรง (ความทุกข์ยากครั้งใหญ่) ทุกคนที่ตายไปแล้วจะได้รับการปลุกให้ฟื้นคืนชีพจากความตายเพื่อการพิพากษาครั้งสุดท้าย พระเยซูอย่างเต็มที่จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในการปฏิบัติตามคำพยากรณ์พระคัมภีร์ [89] [90]

ความตายและชีวิตหลังความตาย

คริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่ามนุษย์ได้สัมผัสกับการตัดสินของพระเจ้าและจะได้รับรางวัลทั้งที่มีชีวิตนิรันดร์หรือสาปแช่งนิรันดร์ ซึ่งรวมถึงการตัดสินโดยทั่วไปเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของคนตายเช่นเดียวกับความเชื่อ (ถือโดยชาวคาทอลิก[91] [92]ออร์โธดอกซ์[93] [94]และโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่) ในการตัดสินโดยเฉพาะกับจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลเมื่อตายทางร่างกาย

ในสาขาคาทอลิกของศาสนาคริสต์, คนที่ตายในรัฐเกรซคือโดยไม่บาปมหันต์ใด ๆ แยกพวกเขาจากพระเจ้า แต่ยังคงบริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์จากผลกระทบของบาปได้รับการฟอกผ่านรัฐกลางของนรกเพื่อให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์ จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้า [95]บรรดาผู้ที่ได้บรรลุเป้าหมายนี้จะเรียกว่าธรรมิกชน (ภาษาละตินแซงค์ทัส "ศักดิ์สิทธิ์") [96]

กลุ่มคริสเตียนบางกลุ่มเช่นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสต์ยึดมั่นในความเป็นมรรตัยความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้เป็นอมตะตามธรรมชาติและหมดสติในระหว่างสถานะขั้นกลางระหว่างความตายทางร่างกายและการฟื้นคืนชีพ คริสเตียนเหล่านี้ยังยึดมั่นในลัทธิทำลายล้างด้วยความเชื่อที่ว่าหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้ายคนชั่วร้ายจะหยุดดำรงอยู่แทนที่จะทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์ พยานพระยะโฮวามีทัศนะคล้าย ๆ กัน [97]

พิธีมิสซาเที่ยงคืนที่โบสถ์ประจำตำบลคาทอลิกใน วูดไซด์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
แสดงในชีวิตของพระเยซูที่ โบสถ์ดา Cidadeใน Sao Jose dos Campos , ร่วม พิธีประชุมบราซิล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเฉพาะนิกายของศาสนาคริสต์ , การปฏิบัติที่อาจรวมถึงการล้างบาปที่ศีลมหาสนิท (ศีลมหาสนิทหรืออาหารของลอร์ด) สวดมนต์ (รวมถึงการสวดมนต์พระเจ้า ), สารภาพ , ยืนยันพิธีกรรมฝังศพพิธีกรรมการแต่งงานและการศึกษาทางศาสนาของเด็ก นิกายส่วนใหญ่มีการแต่งตั้ง นักบวชซึ่งเป็นผู้นำในการนมัสการร่วมกันเป็นประจำ [98]

การนมัสการของชุมชน

บริการของการเคารพบูชามักจะทำตามรูปแบบหรือรูปแบบที่รู้จักกันเป็นที่สักการะบูชา [หมายเหตุ 3] จัสตินมาร์เทอร์บรรยายพิธีสวดของชาวคริสต์ในศตวรรษที่ 2 ในการขอโทษครั้งแรกของเขา( ค.ศ.  150 ) ต่อจักรพรรดิอันโตนินุสปิอุสและคำอธิบายของเขายังคงเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของการนมัสการของชาวคริสต์:

และในวันที่เรียกว่าวันอาทิตย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือในประเทศจะมารวมกันที่แห่งเดียวและจะอ่านบันทึกความทรงจำของอัครสาวกหรืองานเขียนของศาสดาพยากรณ์ตราบเท่าที่เวลาเอื้ออำนวย จากนั้นเมื่อผู้อ่านหยุดลงแล้วประธานาธิบดีจะสั่งด้วยวาจาและเตือนสติให้เลียนแบบสิ่งดีๆเหล่านี้ จากนั้นเราทุกคนก็ลุกขึ้นร่วมกันอธิษฐานและตามที่เราเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคำอธิษฐานของเราสิ้นสุดลงขนมปังและไวน์และน้ำจะถูกนำมาให้และประธานในลักษณะเดียวกันเสนอคำอธิษฐานและการขอบคุณตามความสามารถของเขาและผู้คนก็ยินยอม พูดว่าสาธุ ; และมีการแจกจ่ายให้กับแต่ละคนและการมีส่วนร่วมของสิ่งนั้นที่ได้รับการขอบคุณและสำหรับผู้ที่ไม่อยู่ส่วนหนึ่งจะถูกส่งโดยมัคนายก และผู้ที่ทำดีและเต็มใจให้สิ่งที่คิดว่าเหมาะสม และสิ่งที่เก็บรวบรวมจะถูกฝากไว้กับประธานาธิบดีซึ่งช่วยชีวิตเด็กกำพร้าและหญิงม่ายและผู้ที่เจ็บป่วยหรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ที่ต้องการและผู้ที่อยู่ในพันธนาการและคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเราและด้วยคำพูดจะดูแล ของทุกคนที่ต้องการ [100]

ดังที่จัสตินอธิบายไว้ว่าคริสเตียนจะรวมตัวกันเพื่อการนมัสการร่วมกันโดยทั่วไปในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพแม้ว่าการปฏิบัติพิธีกรรมอื่น ๆ มักเกิดขึ้นนอกสถานที่นี้ การอ่านพระคัมภีร์มาจากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกิตติคุณ [หมายเหตุ 4] [101]การเรียนการสอนจะได้รับขึ้นอยู่กับการอ่านเหล่านี้เรียกว่าพระธรรมเทศนาหรือเทศนา มีการสวดอ้อนวอนในประชาคมหลายรูปแบบรวมถึงการขอบคุณการสารภาพและการขอร้องซึ่งเกิดขึ้นตลอดการรับใช้และมีหลากหลายรูปแบบรวมถึงการอ่านการตอบสนองเงียบหรือร้องเพลง [98] สดุดี , บทสวดหรือเพลงนมัสการอาจจะร้อง [102] [103]บริการสามารถแตกต่างกันสำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษเช่นมีนัยสำคัญวันฉลอง [104]

การนมัสการเกือบทุกรูปแบบรวมศีลมหาสนิทซึ่งประกอบด้วยมื้ออาหาร ได้รับการตอบสนองตามคำสั่งของพระเยซูในงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายที่สาวกของเขาทำเพื่อระลึกถึงพระองค์เหมือนตอนที่พระองค์ประทานขนมปังให้สาวกโดยพูดว่า "นี่คือร่างกายของฉัน" และให้ไวน์แก่พวกเขาโดยกล่าวว่า "นี่คือเลือดของเรา" . [105]ในคริสตจักรยุคแรกคริสเตียนและผู้ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะแยกกันออกจากงานรับใช้ศีลมหาสนิท [106]บางนิกายเช่นConfessional Lutheranคริสตจักรยังคงปฏิบัติ 'การมีส่วนร่วมแบบปิด ' [107]พวกเขาเสนอการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวในนิกายนั้นหรือบางครั้งคริสตจักรแต่ละแห่ง คาทอลิกเพิ่มข้อ จำกัด การมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกของพวกเขาที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของบาปมหันต์ [108]คริสตจักรอื่น ๆ อีกมากมายเช่นAnglican CommunionและUnited Church of Canadaปฏิบัติ 'การมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ' เนื่องจากพวกเขามองว่าการมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสร้างเอกภาพแทนที่จะเป็นจุดจบและเชิญชวนให้คริสเตียนผู้เชื่อทุกคนเข้าร่วม [109] [110]

ศีลหรือศาสนพิธี

คำอธิบายของศีลมหาสนิทในศตวรรษที่ 2
และอาหารนี้เรียกกันในหมู่พวกเรา ว่ายูคาริสเทีย [ศีลมหาสนิท] ซึ่งไม่มีใครได้รับอนุญาตให้รับประทานนอกจากคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เราสอนนั้นเป็นความจริงและผู้ที่ได้รับการชำระล้างด้วยการล้างเพื่อการปลดบาป และไปสู่การเกิดใหม่และผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างที่พระคริสต์ทรงกำชับ เพราะเราได้รับสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนขนมปังทั่วไปและเครื่องดื่มทั่วไป แต่ในทำนองเดียวกันกับพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราถูกสร้างขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้ามีทั้งเนื้อและเลือดเพื่อความรอดของเราดังนั้นเราจึงได้รับการสอนเช่นเดียวกันว่าอาหารที่ได้รับพรจากคำอธิษฐานของพระวจนะของพระองค์และจาก ซึ่งเลือดและเนื้อของเราโดยการเปลี่ยนรูปได้รับการหล่อเลี้ยงคือเนื้อและโลหิตของพระเยซูที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเนื้อหนัง

จัสตินพลีชีพ[100]

ในความเชื่อของคริสเตียนและการปฏิบัติที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเป็นพระราชพิธี , ก่อตั้งโดยพระคริสต์ที่ฟาโรห์พระคุณ , ที่ประกอบลึกลับศักดิ์สิทธิ์ คำที่มาจากภาษาละตินคำsacramentumซึ่งถูกใช้ในการแปลภาษากรีกคำลึกลับ มุมมองเกี่ยวกับทั้งสองพิธีกรรมที่เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และความหมายของการกระทำที่จะเป็นคริสต์ศาสนิกชนนั้นแตกต่างกันไปตามนิกายและประเพณีของคริสเตียน [111]

คำจำกัดความที่ใช้งานได้โดยทั่วไปที่สุดของศีลระลึกคือเป็นเครื่องหมายภายนอกซึ่งตั้งขึ้นโดยพระคริสต์ซึ่งบ่งบอกถึงพระคุณทางวิญญาณภายในโดยทางพระคริสต์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสองแห่งคือบัพติศมาและศีลมหาสนิท อย่างไรก็ตามคริสตชนส่วนใหญ่ยังยอมรับศาสนิกอื่นอีกห้าประการด้วยกัน: การยืนยัน (การสวดมนต์ในประเพณีตะวันออก), คำสั่งศักดิ์สิทธิ์ (หรือการบวช ), การสำนึกผิด (หรือการสารภาพ ), การเจิมของคนป่วยและการแต่งงาน (ดูมุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการแต่งงาน ) [111]

ที่ร่วมกันเหล่านี้เป็นเจ็ดพิธีเป็นที่ยอมรับโดยคริสตจักรในโบสถ์ประเพณีสะดุดตาคาทอลิก , อีสเทิร์นออร์โธดอก , โอเรียนเต็ลออร์โธดอก , อิสระคาทอลิก , คาทอลิกเก่าแก่หลายนับถือและบางนิกายลูเธอรัน นิกายและประเพณีอื่น ๆ ส่วนใหญ่มักจะยืนยันเฉพาะบัพติศมาและศีลมหาสนิทเป็นศีลในขณะที่กลุ่มโปรเตสแตนต์บางกลุ่มเช่นเควกเกอร์ปฏิเสธธรรมศักดิ์สิทธิ์ [111] คริสตจักรผู้เผยแพร่ศาสนาที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนจักรของผู้ศรัทธาส่วนใหญ่ใช้คำว่า " ศาสนพิธี " เพื่ออ้างถึงบัพติศมาและการมีส่วนร่วม [112]

นอกจากนี้คริสตจักรแห่งตะวันออกยังมีศาสนิกอื่นอีกสองแห่งแทนศีลแบบดั้งเดิมของการวิวาห์และการเจิมผู้ป่วย เหล่านี้รวมถึงศักดิ์สิทธิ์เชื้อ (Melka) และเครื่องหมายกางเขน [113]

ปฏิทิน Liturgical

คาทอลิกคริสเตียนตะวันออกลูเธอรันนับถือและอื่น ๆ แบบดั้งเดิมนมัสการโปรเตสแตนต์ชุมชนกรอบรอบปีพิธีกรรม [114]วัฏจักรพิธีกรรมแบ่งปีออกเป็นชุดของฤดูกาลโดยแต่ละปีจะมีการเอาใจใส่ตามหลักศาสนศาสตร์และรูปแบบของการสวดมนต์ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ด้วยวิธีต่างๆในการตกแต่งโบสถ์สีของพาราและเสื้อสำหรับนักบวช[115]การอ่านพระคัมภีร์ รูปแบบสำหรับการเทศนาและแม้แต่ประเพณีและการปฏิบัติที่แตกต่างกันมักจะสังเกตเห็นเป็นการส่วนตัวหรือในบ้าน

ปฏิทินพิธีสวดของชาวคริสต์ตะวันตกมีพื้นฐานมาจากวัฏจักรของพิธีกรรมโรมันของคริสตจักรคาทอลิก[115]และคริสเตียนตะวันออกใช้ปฏิทินที่คล้ายคลึงกันตามวัฏจักรของพิธีกรรมของตน ปฏิทินการตั้งสำรองวันสำคัญทางศาสนาเช่นเทศกาลซึ่งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูแมรี่หรือที่ธรรมิกชนและระยะเวลาของการถือศีลอดเช่นเข้าพรรษาและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เคร่งศาสนาเช่นความจำหรือเทศกาลน้อยอนุสรณ์ธรรมิกชน กลุ่มคริสเตียนที่ไม่ปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรมมักจะรักษาฉลองสิริราชสมบัติบางอย่างเช่นคริสมาสต์ , อีสเตอร์และคริสตชนเหล่านี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เกิดของพระคริสต์ฟื้นคืนชีพและเชื้อสายของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคริสตจักรตามลำดับ ไม่กี่นิกายเช่นชาวคริสต์เควกเกอร์ไม่ใช้ปฏิทินพิธีกรรม [116]

สัญลักษณ์

ข้ามและปลาที่มีสองสัญลักษณ์ร่วมกันของ พระเยซูคริสต์ ; ตัวอักษรของคำภาษากรีกΙΧΘΥΣ Ichthys (ปลา) เป็นตัวย่อของ "ἸησοῦςΧριστός, ΘεοῦΥἱός, Σωτήρ" ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด"

ศาสนาคริสต์ยังไม่ได้รับการฝึกฝนโดยทั่วไปaniconismที่หลีกเลี่ยงหรือข้อห้ามของภาพสักการะแม้ว่าในช่วงต้นยิวคริสเตียนและบางทันสมัยนิกายอัญเชิญบัญญัติสิบประการของข้อห้ามของรูปปั้นตัวเลขหลีกเลี่ยงในสัญลักษณ์ของพวกเขา

ข้ามหนึ่งวันในสัญลักษณ์ที่ส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถูกใช้โดยชาวคริสต์จากครั้งแรก [117] [118] Tertullian ในหนังสือของเขาDe Coronaบอกว่าเป็นประเพณีที่คริสเตียนจะติดตามสัญลักษณ์ของไม้กางเขนบนหน้าผากของพวกเขาได้อย่างไร [119]แม้ว่าไม้กางเขนจะเป็นที่รู้จักของคริสเตียนในยุคแรก แต่ไม้กางเขนก็ยังไม่ปรากฏในศตวรรษที่ 5 [120]

ในบรรดาสัญลักษณ์ของคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดปลาหรือIchthysดูเหมือนจะมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ตามที่เห็นในแหล่งที่มาของอนุสาวรีย์เช่นสุสานจากทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 2 [121]ความนิยมดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากคำภาษากรีกichthys (ปลา) ซึ่งเป็นตัวย่อของวลีภาษากรีกIesous Christos Theou Yios Soter (ἸησοῦςΧριστός, ΘεοῦΥἱός, Σωτήρ), [หมายเหตุ 5] (พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด ) ซึ่งเป็นบทสรุปโดยสังเขปของความเชื่อของคริสเตียน [121]

สัญลักษณ์คริสเตียนที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่พระปรมาภิไธยย่อไคโรที่นกพิราบ (สัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์) ที่แกะบูชายัญ (คิดเสียสละของพระคริสต์) ที่เถา (สัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อของคริสเตียนกับพระคริสต์) และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้มีที่มาจากข้อความในพันธสัญญาใหม่ [120]

บัพติศมา

บัพติศมาคือการกระทำพิธีกรรมที่มีการใช้น้ำโดยที่คนที่เป็นที่ยอมรับให้เป็นสมาชิกของคริสตจักร ความเชื่อเกี่ยวกับการล้างบาปแตกต่างกันไปในแต่ละนิกาย ความแตกต่างเกิดขึ้นประการแรกว่าการกระทำนั้นมีความสำคัญทางจิตวิญญาณหรือไม่ บางแห่งเช่นคริสตจักรคาทอลิกและนิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ตลอดจนลูเธอรันและแองกลิกันยึดหลักคำสอนเรื่องการฟื้นฟูบัพติศมาซึ่งยืนยันว่าบัพติศมาสร้างหรือเสริมสร้างศรัทธาของบุคคลและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรอด คนอื่น ๆ มองว่าการบัพติศมาเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์อย่างหมดจดเป็นการประกาศต่อสาธารณะภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล แต่ไม่เป็นผลทางวิญญาณ ประการที่สองมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการในการกระทำ วิธีการเหล่านี้คือ: โดยการแช่ ; ถ้าแช่รวมทั้งหมดเป็นเงินโดยการจมน้ำ ; โดยAffusion (เท); และโดยการกระจาย (โรย) ผู้ที่ถือมุมมองแรกนอกจากนี้ยังอาจเป็นไปตามประเพณีของทารกล้างบาป ; [122]คริสตจักรออร์โธดอกซ์ทุกคนปฏิบัติบัพติศมาของทารกและมักจะบัพติศมาโดยการแช่ซ้ำสามครั้งในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ [123] [124]คริสตจักรคาทอลิกยังปฏิบัติทารกล้างบาป, [125]โดยปกติ Affusion และใช้ตรินิแดดสูตร [126]

สอนศาสนานิกายยึดมั่นในหลักคำสอนของคริสตจักรศรัทธา , ฝึกศรัทธาศีลล้างบาป , โดยการแช่ในน้ำหลังจากที่เกิดใหม่และอาชีพของความเชื่อ [จำนวน 127] [128]สำหรับทารกแรกเกิดจะมีพิธีที่เรียกว่าการอุทิศตนของเด็ก [129]

สวดมนต์

"... 'พระบิดาในสวรรค์ขอพระนามของท่านเป็นที่เคารพสักการะราชอาณาจักรของคุณมาแล้วคุณจะสำเร็จบนโลกเหมือนในสวรรค์ประทานอาหารประจำวันของเราในวันนี้ยกโทษให้กับเราในขณะที่เรายกหนี้ให้กับลูกหนี้ของเราด้วย อย่านำเราไปสู่การทดลอง แต่ช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย '"

- คำอธิษฐานของพระเจ้า , มัทธิว 6: 9–13, EHV [130]

ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว , พระเยซูสอนสวดมนต์พระเจ้าซึ่งได้รับการมองว่าเป็นรูปแบบสำหรับการสวดมนต์ที่นับถือศาสนาคริสต์ [131]คำสั่งห้ามให้คริสเตียนอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเจ้าสามครั้งทุกวันในDidacheและคริสเตียนจะท่องเวลา 9.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. [132] [133]

ในศตวรรษที่สองเผยแพร่ประเพณี , โปลิสั่งให้คริสตชนจะอธิษฐานที่เจ็ดเวลาละหมาดคง : "ที่เพิ่มขึ้นที่แสงของหลอดไฟตอนเย็นก่อนนอนในเวลาเที่ยงคืน" และ "สามหกและชั่วโมงที่เก้าของวันที่เป็น ชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาของพระคริสต์ " [134]ท่าละหมาดรวมถึงการคุกเข่าการยืนและการสุญูดถูกใช้สำหรับเวลาละหมาดคงที่เจ็ดครั้งนี้ตั้งแต่สมัยของคริสตจักรยุคแรก [135] Breviariesเช่นShehimoและAgpeyaจะถูกใช้โดยโอเรียนเต็ลคริสเตียนจะอธิษฐานเหล่าชั่วโมงที่ยอมรับในขณะที่หันในทิศทางไปทางทิศตะวันออกของการสวดมนต์ [136] [137]

เผยแพร่ประเพณีกำกับว่าเครื่องหมายกางเขนนำมาใช้โดยคริสตชนในระหว่างการไล่ผีเล็ก ๆ น้อย ๆของบัพติศมาในระหว่างการสรงก่อนที่จะอธิษฐานในเวลาละหมาดคงที่และในช่วงเวลาของการทดลอง [138]

การสวดอ้อนวอนเป็นการสวดอ้อนวอนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น มีคำอธิษฐานขอร้องมากมายที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์รวมถึงคำอธิษฐานของอัครสาวกเปโตรในนามของคนป่วย[กิจการ 9:40]และโดยผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น [1Ki 17: 19–22]ในจดหมายเหตุของยากอบไม่มีความแตกต่างระหว่างคำอธิษฐานวิงวอนของผู้เชื่อธรรมดากับเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมที่มีชื่อเสียง [แยม 5: 16–18]ประสิทธิภาพของการอธิษฐานในศาสนาคริสต์มาจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามากกว่าสถานะของผู้ที่อธิษฐาน [139]

คริสตจักรโบราณทั้งในภาคตะวันออกและตะวันตกคริสต์ศาสนาพัฒนาประเพณีของการขอการขอร้องของ (ตาย) ธรรมิกชนและนี้ยังคงปฏิบัติของที่สุดตะวันออกออร์โธดอก , โอเรียนเต็ลออร์โธดอก , คาทอลิกและบางส่วนของชาวอังกฤษที่คริสตจักร อย่างไรก็ตามคริสตจักรของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ปฏิเสธการสวดอ้อนวอนต่อวิสุทธิชนโดยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของการเป็นสื่อกลางของพระคริสต์ แต่เพียงผู้เดียว [140]ปฏิรูปHuldrych กลียอมรับว่าเขาได้สวดภาวนาวิสุทธิชนจนเขาอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลทำให้เขาเชื่อว่านี่คือการบูชา [141]

ตามหลักคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก : "การอธิษฐานคือการยกระดับความคิดและจิตใจของคน ๆ หนึ่งต่อพระเจ้าหรือการขอสิ่งดีงามจากพระเจ้า" [142] หนังสือสวดมนต์ในประเพณีของชาวอังกฤษเป็นคู่มือซึ่งมีชุดคำสั่งสำหรับการให้บริการที่มีการสวดมนต์ชุดการอ่านพระคัมภีร์และบทสวดหรือเพลงสดุดีร้อง [143]ที่พบบ่อยในศาสนาคริสต์ตะวันตกเมื่ออธิษฐานมือจะวางฝ่ามือเข้าด้วยกันและไปข้างหน้าในขณะที่ระบบศักดินาพิธียกย่อง ในบางครั้งอาจใช้ท่าOrans ที่มีอายุมากกว่าโดยใช้ฝ่ามือขึ้นและข้อศอกเข้า

พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ก็เช่นเดียวกับศาสนาอื่น ๆ มีผู้นับถือที่มีความเชื่อและการตีความตามพระคัมภีร์แตกต่างกันไป ศาสนาคริสต์นับถือคัมภีร์ไบเบิลที่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นแรงบันดาลใจพระวจนะของพระเจ้า มุมมองดั้งเดิมของแรงบันดาลใจคือพระเจ้าทำงานผ่านผู้เขียนที่เป็นมนุษย์เพื่อให้สิ่งที่พวกเขาผลิตคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะสื่อสาร คำภาษากรีกที่อ้างถึงการดลใจใน2 ทิโมธี 3:16คือtheopneustosซึ่งแปลว่า "พระเจ้าทรงมีลมหายใจ" [144]

บางคนเชื่อว่าแรงบันดาลใจของพระเจ้าที่ทำให้เราพระคัมภีร์ในปัจจุบันผิด คนอื่น ๆ อ้างว่าคัมภีร์ไบเบิลไม่เชื่อถือในต้นฉบับดั้งเดิมแม้ว่าจะไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยก็ตาม คนอื่น ๆ ที่ยังคงรักษาว่ามีเพียงการแปลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความผิดเช่นฉบับคิงเจมส์ [145] [146] [147]อีกมุมมองที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือความผิดพลาดในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือความคลาดเคลื่อนที่ จำกัด ซึ่งยืนยันว่าพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยให้รอด แต่อาจรวมถึงข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆเช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

หนังสือของพระคัมภีร์ที่ยอมรับโดยคริสตจักรออร์โธดอกคาทอลิกและโปรเตสแตนต์แตกต่างกันบ้างกับชาวยิวยอมรับเพียงฮีบรูไบเบิลเป็นที่ยอมรับ; อย่างไรก็ตามมีการทับซ้อนกันมาก รูปแบบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงช่วงของประเพณีและสภาที่ประชุมกันในเรื่องนี้ พันธสัญญาเดิมทุกฉบับจะมีหนังสือTanakhซึ่งเป็นบัญญัติของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเสมอ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์นอกเหนือไปจาก Tanakh แล้วยังรวมถึงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาเดิมด้วย หนังสือเหล่านี้ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับแต่ได้รับการยกย่องจากโปรเตสแตนต์จะเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งช่วยในการบอกความเข้าใจเกี่ยวกับคำไวยากรณ์และไวยากรณ์ที่ใช้ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของความคิดของพวกเขา พระคัมภีร์บางเวอร์ชันมีส่วนคติพจน์ที่แยกจากกันระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ [148]พันธสัญญาใหม่เดิมเขียนด้วยภาษากรีกโคอีนมีหนังสือ 27 เล่มที่คริสตจักรใหญ่ ๆ เห็นพ้องต้องกัน

ทุนการศึกษาสมัยใหม่ได้หยิบยกประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ในขณะที่หลาย ๆ คนถือครองฉบับคิงเจมส์เนื่องจากมีร้อยแก้วภาษาอังกฤษที่โดดเด่น แต่ในความเป็นจริงมันแปลมาจาก Erasmus Greek Bible ซึ่งในทางกลับกัน "มีพื้นฐานมาจากต้นฉบับเดียวในศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นฉบับที่แย่ที่สุดที่เรามี สำหรับพวกเรา". [149]ทุนการศึกษาจำนวนมากในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาได้ทำการเปรียบเทียบต้นฉบับที่แตกต่างกันเพื่อสร้างข้อความต้นฉบับขึ้นมาใหม่ อีกประเด็นหนึ่งคือหนังสือหลายเล่มถูกพิจารณาว่าเป็นของปลอม คำสั่งห้ามที่ให้ผู้หญิง "เงียบและอ่อนน้อม" ใน 1 ทิโมธี 2 [150]หลายคนคิดว่าเป็นการปลอมแปลงโดยสาวกของเปาโลซึ่งเป็นวลีที่คล้ายคลึงกันใน 1 โครินธ์ 14 [151]ซึ่งเปาโลคิดว่า ปรากฏในสถานที่ต่าง ๆ ในต้นฉบับที่แตกต่างกันและเดิมทีคิดว่าเป็นบันทึกริมขอบโดยผู้คัดลอก [149]ข้ออื่น ๆ ใน 1 โครินธ์เช่น 1 โครินธ์ 11: 2–16 ที่ผู้หญิงได้รับคำสั่งให้สวมผ้าคลุมผม "เมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอนหรือพยากรณ์", [152]ขัดแย้งกับข้อนี้

ปัญหาสุดท้ายเกี่ยวกับพระคัมภีร์คือวิธีการเลือกหนังสือเพื่อรวมไว้ในพันธสัญญาใหม่ ขณะนี้พระกิตติคุณอื่น ๆได้รับการกู้คืนแล้วเช่นหนังสือที่พบใกล้Nag Hammadiในปี 1945 และในขณะที่บางส่วนของข้อความเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างจากที่คริสเตียนเคยชิน แต่ควรเข้าใจว่าเนื้อหาพระกิตติคุณที่เพิ่งกู้คืนบางส่วนนี้ค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกัน ด้วยหรือก่อนหน้านี้กว่าพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนกลางของพระวรสารนักบุญโธมัสอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 50 (แม้ว่านักวิชาการชั้นนำบางคนจะโต้แย้งการออกเดทในช่วงต้นนี้) [153]และหากเป็นเช่นนั้นจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อความพระกิตติคุณที่เก่าแก่ที่สุดที่รองรับพระกิตติคุณอันเป็นที่ยอมรับ , ข้อความที่กล่าวถึงในลูกา 1: 1–2. พระวรสารนักบุญโธมัสมีเนื้อหามากมายที่คุ้นเคยจากพระวรสารที่เป็นที่ยอมรับเช่นข้อ 113 ("ราชอาณาจักรของพระบิดาแผ่ออกไปบนแผ่นดินโลก แต่ผู้คนมองไม่เห็น") [154]เป็นการระลึกถึงลูกา 17:20 –21 [155] [156] - และพระวรสารนักบุญยอห์นด้วยคำศัพท์และแนวทางที่ชี้นำถึงสิ่งที่เรียกกันในภายหลังว่านอสติกได้ถูกมองว่าเป็นคำตอบที่เป็นไปได้ต่อพระวรสารของโธมัสซึ่งเป็นข้อความที่มักมีป้ายกำกับว่าโปรองค์ ขณะนี้ทุนการศึกษากำลังสำรวจความสัมพันธ์ในคริสตจักรยุคแรกระหว่างการเก็งกำไรลึกลับและประสบการณ์ในอีกด้านหนึ่งและการค้นหาคำสั่งของคริสตจักรในอีกด้านหนึ่งโดยการวิเคราะห์ข้อความที่พบใหม่โดยใช้ข้อความที่เป็นที่ยอมรับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและโดย การตรวจสอบข้อความในพันธสัญญาใหม่กับสถานะบัญญัติ

บางนิกายที่มีเพิ่มเติมคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยอมรับเกินพระคัมภีร์รวมทั้งงานมาตรฐานของการเคลื่อนไหวหลังวันเซนต์สและหลักการของพระเจ้าในโบสถ์แห่งความสามัคคี [157]

การตีความคาทอลิก

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ , นครวาติกัน , โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของการเป็น คริสตจักรคาทอลิก

ในสมัยโบราณสองโรงเรียนอรรถกถาพัฒนาในซานเดรียและออค การตีความของ Alexandrian ซึ่งเป็นตัวอย่างโดยOrigenมักจะอ่านพระคัมภีร์เชิงเปรียบเทียบในขณะที่การตีความ Antiochene ยึดตามความหมายตามตัวอักษรโดยถือว่าความหมายอื่น (เรียกว่าtheoria ) สามารถยอมรับได้ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับความหมายตามตัวอักษร [158]

ศาสนศาสตร์คาทอลิกแยกแยะความรู้สึกสองอย่างของพระคัมภีร์: ตามตัวอักษรและจิตวิญญาณ [159]

อักษรความรู้สึกของพระคัมภีร์เข้าใจความหมายลำเลียงโดยคำพูดของพระคัมภีร์ จิตวิญญาณความรู้สึกจะถูกแบ่งออกเป็น:

เกี่ยวกับexegesisตามกฎของการตีความที่เหมาะสมเทววิทยาคาทอลิกถือ:

 • คำสั่งห้ามที่ความรู้สึกอื่น ๆ ทั้งหมดของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นไปตามตัวอักษร[160] [161]
 • ว่าประวัติศาสตร์ของพระวรสารจะต้องถูกจัดขึ้นอย่างแน่นอนและต่อเนื่อง[162]
 • ต้องอ่านพระคัมภีร์นั้นภายใน "ประเพณีการดำรงชีวิตของทั้งศาสนจักร" [163]และ
 • นั่นคือ "งานตีความได้รับมอบหมายให้บิชอปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สืบทอดของเปโตรบิชอปแห่งโรม " [164]

การตีความโปรเตสแตนต์

คุณสมบัติของคัมภีร์

คริสเตียนโปรเตสแตนต์เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยแบบพอเพียงเป็นอำนาจสุดท้ายในหลักคำสอนของคริสเตียนทั้งหมดและเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับความรอด แนวคิดนี้เรียกว่าโซลาคริทูรา [165]โปรเตสแตนต์มีลักษณะเฉพาะที่เชื่อว่าผู้เชื่อธรรมดาอาจมีความเข้าใจพระคัมภีร์อย่างเพียงพอเพราะตัวพระคัมภีร์มีความชัดเจนในความหมาย (หรือ "เปิดเผย") มาร์ตินลูเธอร์เชื่อว่าหากปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระคัมภีร์จะถูก "ห่อหุ้มด้วยความมืดมิด" [166]เขาสนับสนุนให้มี "ความเข้าใจพระคัมภีร์ที่ชัดเจนและเรียบง่ายเพียงหนึ่งเดียว" [166] จอห์นคาลวินเขียนว่า "ทุกคนที่ปฏิเสธที่จะไม่ทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแนวทางของพวกเขาพบแสงสว่างที่ชัดเจนในพระคัมภีร์" [167]ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ "ประสิทธิภาพ" พระคัมภีร์สามารถที่จะนำผู้คนไปสู่ศรัทธา; และ "ความพอเพียง" ว่าพระคัมภีร์มีทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะได้รับความรอดและดำเนินชีวิตแบบคริสเตียน [168]

ความหมายดั้งเดิมของพระคัมภีร์

โปรเตสแตนต์ความเครียดความหมายลำเลียงโดยคำพูดของพระคัมภีร์ที่วิธีการทางประวัติศาสตร์-ไวยากรณ์ [169]วิธีการทางประวัติศาสตร์ - ไวยากรณ์หรือวิธีไวยากรณ์ - ประวัติศาสตร์เป็นความพยายามในการอธิบายความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อค้นหาความหมายดั้งเดิมที่ตั้งใจไว้ในข้อความ [170]ความหมายดั้งเดิมของข้อความนี้ถูกดึงออกมาจากการตรวจสอบข้อความในแง่มุมของไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ประเภทวรรณกรรมตลอดจนการพิจารณาทางเทววิทยา (บัญญัติ) [171]วิธีการทางประวัติศาสตร์ - ไวยกรณ์แยกความแตกต่างระหว่างความหมายดั้งเดิมและความสำคัญของข้อความ ความสำคัญของข้อความรวมถึงการใช้ข้อความหรือแอปพลิเคชันที่ตามมา ข้อความเดิมถูกมองว่ามีความหมายหรือความรู้สึกเดียวเท่านั้น ดังที่มิลตันเอส. เทอร์รี่กล่าวว่า: "หลักการพื้นฐานในการอธิบายไวยากรณ์ - ประวัติศาสตร์คือคำและประโยคสามารถมีได้ แต่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงกันในขณะที่เราละเลยหลักการนี้เราก็ล่องลอยไปในทะเลแห่งความไม่แน่นอนและการคาดเดา .” [172] ในทางเทคนิควิธีการตีความทางไวยากรณ์ - ประวัติศาสตร์แตกต่างจากการกำหนดความสำคัญของข้อความในแง่ของการตีความนั้น เมื่อนำมารวมกันทั้งสองกำหนดคำว่า hermeneutics (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) [170]บางล่ามโปรเตสแตนต์ทำให้การใช้งานของการจำแนกประเภท [173]

ศาสนาคริสต์ในยุคแรก

อายุอัครสาวก

โบสถ์เซนต์อานา , ดามัสกัส , ซีเรีย , ตัวอย่างแรกของบ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ของการเคารพบูชา; สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 [174]
หนังสือเวียนต้น ichthysสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยการรวมตัวอักษรกรีก ΙΧΘΥΣเป็นล้อ, เอเฟซัส , เอเชียไมเนอร์
อารามเซนต์แมทธิวที่ตั้งอยู่บนยอด ภูเขา Alfafในภาคเหนือของ อิรักได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพระราชวงศ์ที่นับถือศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในการดำรงอยู่ [175]
หุบเขาคาดิชา ประเทศเลบานอนเป็นที่ตั้งของอารามคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ศาสนาคริสต์พัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชโดยเป็นนิกายคริสเตียนยิวของนิกายยูดายที่สอง [176] [177]ชุมชนคริสเตียนชาวยิวยุคแรกก่อตั้งขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มภายใต้การนำของเสาหลักของศาสนจักรคือยากอบผู้เป็นพี่ชายของพระเยซูปีเตอร์และยอห์น [178]

ในไม่ช้าศาสนาคริสต์ของชาวยิวก็ดึงดูดคนต่างชาติที่เกรงกลัวพระเจ้าทำให้เกิดปัญหาสำหรับมุมมองทางศาสนาของชาวยิวซึ่งยืนกรานที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของชาวยิวอย่างใกล้ชิด พอลอัครสาวกแก้ปัญหานี้โดยยืนยันว่าการช่วยให้รอดโดยศรัทธาในพระคริสต์และการมีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์โดยการบัพติศมาของพวกเขาประสบความสำเร็จ [179]ในตอนแรกเขาข่มเหงคริสเตียนในยุคแรก แต่หลังจากประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเขาได้เทศนาสั่งสอนคนต่างชาติและได้รับการยกย่องว่ามีผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของคริสเตียนที่เกิดขึ้นใหม่โดยแยกออกจากศาสนายิว ในที่สุดการที่เขาออกจากประเพณีของชาวยิวจะส่งผลให้มีการตั้งศาสนาคริสต์เป็นศาสนาอิสระ [180]

ช่วง Ante-Nicene

ระยะเวลาการก่อสร้างนี้ตามด้วยต้นบาทหลวงซึ่งคริสเตียนพิจารณาสืบทอดของอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่ปี 150 เป็นต้นมาครูคริสเตียนเริ่มสร้างผลงานทางเทววิทยาและเชิงขอโทษโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องศรัทธา ผู้เขียนเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันเป็นโบสถ์พ่อและการศึกษาของพวกเขาจะเรียกว่าPatristics พ่อต้นเด่น ได้แก่อิกออช , Polycarp , Martyr จัสติน , อิรา , เลียน , เคลมองซานเดรียและOrigen

การข่มเหงคริสเตียนเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ และในระดับเล็ก ๆ โดยเจ้าหน้าที่ทั้งชาวยิวและชาวโรมันโดยการกระทำของโรมันเริ่มต้นในช่วงที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงโรมในปีคริสตศักราช64 ตัวอย่างของการประหารชีวิตต้นภายใต้อำนาจของชาวยิวรายงานในพันธสัญญาใหม่รวมถึงการเสียชีวิตของนักบุญสตีเฟน[บารมี 07:59]และเจมส์ลูกชายของเศเบดี [กิจการ 12: 2]การข่มเหง Decianเป็นความขัดแย้งครั้งแรกของจักรวรรดิ[181]เมื่อคำสั่งของDeciusในปี 250 AD กำหนดให้ทุกคนในอาณาจักรโรมัน (ยกเว้นชาวยิว) ทำการบูชายัญแด่เทพเจ้าโรมัน การประหัตประหาร Diocletianic ที่เริ่มต้นในปีค. ศ. 303 นั้นรุนแรงเป็นพิเศษ ประหัตประหารโรมันสิ้นสุดลงใน 313 AD กับคำสั่งของมิลาน

ในขณะที่ศาสนาคริสต์นิกายโปรโต - ออร์โธดอกซ์กำลังมีบทบาทสำคัญ แต่นิกายเฮเทอโรด็อกซ์ก็มีอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ศาสนาคริสต์ที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าได้พัฒนาหลักคำสอนแบบduotheisticบนพื้นฐานของภาพลวงตาและการรู้แจ้งมากกว่าการให้อภัยบาป ด้วยพระคัมภีร์เพียงไม่กี่เล่มที่ทับซ้อนกับหลักบัญญัติดั้งเดิมที่กำลังพัฒนาอยู่ในที่สุดข้อความที่เชื่อเรื่องพระเจ้าและพระกิตติคุณผู้เชื่อเรื่องพระเจ้าส่วนใหญ่จึงถูกมองว่านอกรีตและถูกกดขี่โดยคริสเตียนกระแสหลัก แตกค่อยๆออกจากคนต่างชาติศาสนาคริสต์ซ้ายชาวยิวชาวคริสต์อย่างต่อเนื่องที่จะปฏิบัติตามกฎของโมเสสรวมทั้งการปฏิบัติเช่นการขลิบ เมื่อถึงศตวรรษที่ห้าพวกเขาและพระกิตติคุณของชาวยิว - คริสเตียนจะถูกปราบปรามอย่างมากโดยนิกายที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งในศาสนายิวและศาสนาคริสต์

การแพร่กระจายและการยอมรับในอาณาจักรโรมัน

คริสต์ศาสนจักรภายในปี ค.ศ. 600 หลังจากการ แพร่กระจายไปยังแอฟริกาและยุโรปจากตะวันออกกลาง
ตัวอย่างของภาพศิลปะไบเซนไทน์ที่ Deësisกระเบื้องโมเสคที่ สุเหร่าโซเฟียใน อิสตันบูล

ศาสนาคริสต์แพร่กระจายไปยังชนชาติอราเมอิกตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไปยังดินแดนส่วนในของอาณาจักรโรมันและนอกเหนือจากนั้นในจักรวรรดิพาร์เธียนและจักรวรรดิซาซาเนียนในเวลาต่อมารวมถึงเมโสโปเตเมียซึ่งถูกครอบงำในช่วงเวลาต่าง ๆ และขอบเขตที่แตกต่างกันโดยจักรวรรดิเหล่านี้ . [182]การปรากฏตัวของศาสนาคริสต์ในแอฟริกาเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 1 ในอียิปต์และในตอนท้ายของศตวรรษที่ 2 ในภูมิภาครอบคาร์เธจ Mark the Evangelistอ้างว่าได้เริ่มต้นคริสตจักรแห่งอเล็กซานเดรียในราว 43 CE; คริสตจักรในภายหลังต่างๆเรียกร้องนี้เป็นมรดกของตัวเองรวมทั้งคอปติกออร์ทอดอกซ์ [183] [184] [185]แอฟริกันที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาต้นของศาสนาคริสต์ ได้แก่เลียน , เคลมองซานเดรีย , Origen ซานเดรีย , Cyprian , Athanasiusและออกัสตินแห่งฮิปโป

กษัตริย์ทิริดาเตสที่ 3ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติในอาร์เมเนียระหว่าง ค.ศ. 301 ถึง 314, [88] [186] [187]ดังนั้นอาร์เมเนียจึงกลายเป็นรัฐคริสเตียนแห่งแรกอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ศาสนาใหม่ทั้งหมดในอาร์เมเนียโดยได้เข้ามาในประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่สามเป็นอย่างน้อย แต่อาจมีอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ [188]

คอนสแตนตินฉันได้สัมผัสกับศาสนาคริสต์ในวัยหนุ่มของเขาและตลอดชีวิตของเขาการสนับสนุนศาสนาของเขาเติบโตขึ้นโดยได้รับบัพติศมาบนเตียงมรณะของเขา [189]ในรัชสมัยของพระองค์การกดขี่ข่มเหงชาวคริสต์ตามทำนองคลองธรรมสิ้นสุดลงด้วยคำสั่งแห่งความอดทนในปี 311 และคำสั่งของมิลานในปี 313 ในตอนนั้นศาสนาคริสต์ยังคงเป็นความเชื่อของชนกลุ่มน้อยซึ่งอาจมีเพียงร้อยละห้าของประชากรโรมัน . [190]อิทธิพลจากที่ปรึกษาของเขามาร์โดนิยสคอนสแตนติหลานชายของจูเลียนประสบความสำเร็จในความพยายามที่จะปราบปรามศาสนาคริสต์ [191] 27 กุมภาพันธ์ 380, โธผม , เกรเชียนและวาเลนติ IIจัดตั้งNicene ศาสนาคริสต์เป็นคริสตจักรรัฐของจักรวรรดิโรมัน [192]ทันทีที่เชื่อมต่อกับรัฐศาสนาคริสต์ก็ร่ำรวยขึ้น คริสตจักรเรียกร้องเงินบริจาคจากคนรวยและตอนนี้สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ [193]

คอนสแตนติยังเป็นเครื่องมือในการประชุมของสภาครั้งแรกของไนซีอาใน 325 ซึ่งพยายามที่จะอยู่Arianismและสูตรลัทธิ Niceneซึ่งยังคงใช้ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก , ตะวันออกดั้งเดิม , มาร์ติน , ย่าง , และอื่น ๆ อีกมากมายโปรเตสแตนต์คริสตจักร [194] [37]ไนซีอาเป็นครั้งแรกของชุดของทั่วโลกประชุมซึ่งกำหนดไว้อย่างเป็นทางการองค์ประกอบที่สำคัญของธรรมของพระศาสนจักรสะดุดตาเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา [195]โบสถ์แห่งตะวันออกไม่ยอมรับที่สามและต่อไปทั่วโลกประชุมและยังเป็นที่แยกจากกันในวันนี้โดยสืบทอด ( แอสโบสถ์แห่งตะวันออก )

ในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตวัฒนธรรมไบเซนไทน์เอ็มไพร์เป็นหนึ่งในยอดเขาในประวัติศาสตร์ที่นับถือศาสนาคริสต์และอารยธรรมคริสเตียน , [196]และคอนสแตนติยังคงเป็นเมืองชั้นนำของโลกที่นับถือศาสนาคริสต์ในขนาด, ความมั่งคั่งและวัฒนธรรม [197] มีความสนใจในปรัชญากรีกคลาสสิกขึ้นใหม่เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของผลงานวรรณกรรมในภาษากรีกพื้นถิ่น [198]ศิลปะและวรรณกรรมไบแซนไทน์ถือเป็นสถานที่ที่โดดเด่นในยุโรปและผลกระทบทางวัฒนธรรมของศิลปะไบแซนไทน์ในตะวันตกในช่วงเวลานี้มีมากมายและมีความสำคัญยาวนาน [199]การเพิ่มขึ้นของศาสนาอิสลามในแอฟริกาเหนือในเวลาต่อมาได้ลดขนาดและจำนวนของคริสต์ศาสนิกชนลงเหลือเพียงคริสตจักรคอปติกในอียิปต์จำนวนมากคริสตจักรเอธิโอเปียออร์โธดอกซ์เทวาเฮโดใน Horn of Africa และคริสตจักรนูเบียนในซูดาน (โนบาเทีย , มาคูเรียและอโลเดีย).

ต้นยุคกลาง

กับการลดลงและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันในเวสต์ที่พระสันตะปาปากลายเป็นผู้เล่นทางการเมืองครั้งแรกที่มองเห็นได้ในสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอการติดต่อทางการทูต 's กับฮั่นและป่าเถื่อน [200]คริสตจักรยังเข้าสู่กิจกรรมเผยแผ่ศาสนาเป็นระยะเวลานานและการขยายตัวในหมู่ชนเผ่าต่างๆ ในขณะที่Arianistsก่อตั้งโทษประหารชีวิตสำหรับการฝึกศาสนา (ดูการสังหารหมู่ของโลกตัวอย่างเช่น) สิ่งที่ต่อมากลายเป็นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกยังแพร่กระจายในหมู่ฮังการีที่ดั้งเดิม , [200]เซลติกที่ทะเลบอลติกและบางชนชาติสลาฟ

รอบ 500, เซนต์เบเนดิกต์ที่กำหนดไว้ของเขาสงฆ์กฎการสร้างระบบของกฎระเบียบสำหรับมูลนิธิและการทำงานของพระราชวงศ์ [200] พระกลายเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งทวีปยุโรป[200]และก่อให้เกิดศูนย์หลายต้นของการเรียนรู้ชื่อเสียงมากที่สุดในไอร์แลนด์ , สกอตแลนด์และกอล , ที่เอื้อต่อการCarolingian เรเนซองส์ของศตวรรษที่ 9

ในศตวรรษที่ 7 มุสลิมเอาชนะซีเรีย (รวมถึงกรุงเยรูซาเล็ม ) แอฟริกาเหนือและสเปนแปลงบางส่วนของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและการวางส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้การแยกสถานะทางกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของชาวมุสลิมเป็นเพราะความอ่อนเพลียของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในทศวรรษที่ผ่านมาของความขัดแย้งยาวกับเปอร์เซีย [201]เริ่มต้นในศตวรรษที่ 8 ด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้นำชาวแคโรไลเนียนพระสันตปาปาจึงได้รับการสนับสนุนทางการเมืองมากขึ้นในอาณาจักรแฟรงกิ[202]

ยุคกลางทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในคริสตจักร สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีมหาราชทรงปฏิรูปโครงสร้างและการปกครองของสงฆ์อย่างมาก [203]ในช่วงต้นศตวรรษที่ 8 สัญลักษณ์กลายเป็นปัญหาที่แตกแยกเมื่อได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิไบแซนไทน์ ทั่วโลกสองสภาไนซีอา (787) ในที่สุดก็เด่นชัดในความโปรดปรานของไอคอน [204]ในศตวรรษที่ 10 ต้น, เวสเทิพระคริสเตียนพลังวังชาต่อไปผ่านความเป็นผู้นำของวัดเบเนดิกติที่ดีของนี [205]

สูงและปลายยุคกลาง

สมเด็จพระสันตะปาปา Urban IIที่ สภามอนต์ที่เขาเทศน์ ก่อนสงครามครูเสด

ในเวสต์จากศตวรรษที่ 11 เป็นต้นไปบางโรงเรียนโบสถ์เก่ากลายเป็นมหาวิทยาลัย (ดูตัวอย่างเช่นUniversity of Oxford , มหาวิทยาลัยปารีสและมหาวิทยาลัย Bologna ) ก่อนหน้านี้การศึกษาที่สูงขึ้นได้รับโดเมนของคริสเตียนโรงเรียนโบสถ์หรือโรงเรียนวัด ( โรงเรียน monasticae ) นำโดยพระสงฆ์และแม่ชี หลักฐานของโรงเรียนดังกล่าวมีอายุย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 6 CE [206]มหาวิทยาลัยแห่งใหม่เหล่านี้ได้ขยายหลักสูตรเพื่อรวมหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักบวชทนายความข้าราชการและแพทย์ [207]โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันที่มีต้นกำเนิดในสภาพแวดล้อมของคริสต์ศาสนาในยุคกลาง [208] [209] [210]

พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ "เมืองใหม่" ทั่วยุโรปจึงมีการก่อตั้งคำสั่งที่ไม่แน่นอนนำชีวิตทางศาสนาที่ได้รับการอุทิศออกจากอารามและเข้าสู่เขตเมืองใหม่ การเคลื่อนไหวที่สำคัญสองประการคือฟรานซิสกัน[211]และดอมินิกัน[212]ก่อตั้งโดยเซนต์ฟรานซิสและเซนต์ดอมินิกตามลำดับ คำสั่งซื้อทั้งสองมีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ของยุโรป คำสั่งใหม่อีกประการหนึ่งคือซิสเตอร์เซียนซึ่งมีอารามขนาดใหญ่ที่แยกตัวออกมาเป็นหัวหอกในการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่รกร้างในอดีต ในช่วงนี้อาคารคริสตจักรและสถาปัตยกรรมของสงฆ์ได้มาถึงจุดสูงสุดใหม่ตามลำดับของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และโกธิคและการสร้างมหาวิหารในยุโรปที่ยิ่งใหญ่ [213]

ลัทธิชาตินิยมของคริสเตียนเกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งชาวคริสต์รู้สึกถึงแรงกระตุ้นในการกอบกู้ดินแดนที่ศาสนาคริสต์เคยรุ่งเรืองในอดีต [214]จาก 1095 ภายใต้สังฆราชของเมืองครั้งที่สองในสงครามครูเสดได้เปิดตัว [215]เหล่านี้เป็นชุดของการรณรงค์ทางทหารในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และที่อื่น ๆ ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำวิงวอนของจักรพรรดิไบแซนไทน์Alexios Iเพื่อช่วยต่อต้านการขยายตัวของตุรกี สงครามครูเสดล้มเหลวในท้ายที่สุดที่จะยับยั้งการรุกรานอิสลามและแม้กระทั่งส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์กับคริสเตียนชิงทรัพย์ของคอนสแตนติในช่วงสี่รณรงค์ [216]

คริสตจักรคริสเตียนประสบกับความขัดแย้งภายในระหว่างศตวรรษที่ 7 และ 13 ซึ่งส่งผลให้เกิดความแตกแยกระหว่างสาขาที่เรียกว่าละตินหรือคริสเตียนตะวันตก (คริสตจักรคาทอลิก) [217]และสาขาตะวันออกส่วนใหญ่ของกรีก ( คริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก ) . ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับจำนวนของปัญหาการบริหารพิธีกรรมและทฤษฎีเด่นที่สุดตะวันออกออร์โธดอกขัดแย้งกับสมเด็จพระสันตะปาปา [218] [219]สองสภาลียง (1274) และสภาฟลอเรนซ์ (1439) พยายามที่จะรวมตัวคริสตจักร แต่ในทั้งสองกรณีตะวันออกออร์โธดอกปฏิเสธที่จะใช้การตัดสินใจและทั้งสองคริสตจักรที่สำคัญยังคงอยู่ในความแตกแยก จนถึงปัจจุบัน แต่คริสตจักรคาทอลิกได้ประสบความสำเร็จกับสหภาพต่างๆคริสตจักรภาคตะวันออกที่มีขนาดเล็ก

ในศตวรรษที่สิบสามใหม่ ๆ ที่เน้นของพระเยซูความทุกข์ทรมานสุดขั้วโดยฟรานซิสพระธรรมเทศนามีผลมาจากการเปลี่ยนนมัสการความสนใจที่มีต่อชาวยิวกับคนที่คริสเตียนได้วางโทษสำหรับพระเยซูตาย ความอดทนที่ จำกัด ของชาวยิวคริสต์ศาสนาก็ไม่ได้ใหม่ออกัสตินแห่งฮิปโปกล่าวว่าชาวยิวไม่ควรได้รับอนุญาตให้สนุกกับการเป็นพลเมืองที่คริสเตียนเอาให้ได้รับ- แต่ความเกลียดชังการเจริญเติบโตที่มีต่อชาวยิวเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การขับไล่ของชาวยิวจากประเทศอังกฤษใน 1290 , ครั้งแรกของการขับไล่เช่นนี้ในยุโรป [220] [221]

เริ่มต้นประมาณปี 1184 หลังจากสงครามต่อต้านลัทธิแคทาร์นอกรีต[222]สถาบันต่าง ๆ ซึ่งเรียกกันอย่างกว้าง ๆ ว่าInquisitionก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามการนอกรีตและรักษาเอกภาพทางศาสนาและหลักคำสอนภายในคริสต์ศาสนาผ่านการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการฟ้องร้อง [223]

การปฏิรูปโปรเตสแตนต์และการปฏิรูปการต่อต้าน

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในศตวรรษที่ 15 ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้แบบโบราณและคลาสสิกขึ้นมาใหม่ ในช่วงการปฏิรูป , มาร์ตินลูเทอร์โพสต์เก้าสิบห้าวิทยานิพนธ์ 1517 กับการขายของหวานหู [224]ในไม่ช้าฉบับพิมพ์ก็แพร่กระจายไปทั่วยุโรป ในปี 1521 Edict of Worms ได้ประณามลูเทอร์และผู้ติดตามของเขาและคว่ำบาตรส่งผลให้คริสต์ศาสนจักรตะวันตกแตกออกเป็นหลายสาขา [225]

นักปฏิรูปคนอื่น ๆ เช่นZwingli , Oecolampadius , Calvin , KnoxและArminiusยังวิพากษ์วิจารณ์การสอนและการนมัสการของคาทอลิก ความท้าทายเหล่านี้พัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวที่เรียกว่าโปรเตสแตนต์ซึ่งปฏิเสธความเป็นเอกภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบทบาทของประเพณีศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดและหลักคำสอนและแนวปฏิบัติอื่น ๆ [224]ปฏิรูปในอังกฤษเริ่มต้นในปี 1534 เมื่อกษัตริย์เฮนรี่ที่แปดมีตัวเองประกาศหัวของคริสตจักรแห่งอังกฤษ จุดเริ่มต้นใน 1536 พระราชวงศ์ทั่วอังกฤษเวลส์และไอร์แลนด์ถูกละลาย [226]

Thomas Müntzer , Andreas Karlstadtและนักศาสนศาสตร์คนอื่น ๆ มองว่าทั้งคริสตจักรคาทอลิกและคำสารภาพของการปฏิรูปผู้ปกครองของผู้พิพากษานั้นเสียหาย กิจกรรมของพวกเขานำมาซึ่งการปฏิรูปหัวรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดนิกายอนาบัปติสต์ต่างๆ

เกลันเจโล 's 1498-1499 Pietàใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ; คริสตจักรคาทอลิกเป็นหนึ่งในผู้มีอุปของ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา [227] [228] [229]

ส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปโปรเตสแตนต์คริสตจักรคาทอลิกมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปและการฟื้นฟูที่สำคัญซึ่งเรียกว่าการปฏิรูปการต่อต้านหรือการปฏิรูปคาทอลิก [230]สภา Trentชี้แจงและชุ่มฉ่ำศาสนาคาทอลิก ในช่วงหลายศตวรรษต่อมาการแข่งขันระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐในยุโรป [231]

ในขณะเดียวกันการค้นพบอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในปี 1492 ทำให้เกิดกิจกรรมมิชชันนารีระลอกใหม่ ส่วนหนึ่งมาจากความกระตือรือร้นในการเผยแผ่ศาสนา แต่ภายใต้แรงผลักดันของการขยายอาณานิคมโดยมหาอำนาจในยุโรปศาสนาคริสต์ได้แพร่กระจายไปยังทวีปอเมริกาโอเชียเนียเอเชียตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ของซาฮารา

ทั่วทั้งยุโรปการแบ่งกลุ่มที่เกิดจากการปฏิรูปนำไปสู่การแพร่ระบาดของความรุนแรงทางศาสนาและการตั้งคริสตจักรของรัฐแยกกันในยุโรป ลัทธินิกายลูเธอรันเข้ามาทางตอนเหนือกลางและตะวันออกของเยอรมนีในปัจจุบันลิโวเนียและสแกนดิเนเวีย นิกายแองกลิกันก่อตั้งขึ้นในอังกฤษในปี ค.ศ. 1534 ลัทธิคาลวินและความหลากหลายเช่นลัทธิเพรสไบทีเรียนได้รับการแนะนำในสกอตแลนด์เนเธอร์แลนด์ฮังการีสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส Arminianismได้ติดตามในประเทศเนเธอร์แลนด์และFrisia ท้ายที่สุดความแตกต่างเหล่านี้นำไปสู่การระบาดของความขัดแย้งซึ่งศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญ สามสิบปีของสงครามที่สงครามกลางเมืองอังกฤษและสงครามศาสนาของฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น เหตุการณ์เหล่านี้ทวีความรุนแรงมากอภิปรายคริสเตียนในการประหัตประหารและความอดทน [232]

ในการฟื้นฟู neoplatonism นักมนุษยนิยมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไม่ได้ปฏิเสธศาสนาคริสต์ ในทางตรงกันข้ามงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายชิ้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้อุทิศให้กับงานนี้และคริสตจักรคาทอลิกก็อุปถัมภ์งานศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามากมาย [233]ศิลปะใหม่ส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายจากหรืออุทิศให้กับคริสตจักร [233]นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าศาสนาคริสต์มีส่วนในการเพิ่มขึ้นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ , [234] [235] [236] [237] [238]บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายคนที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ตะวันตกถือว่าตนเป็นคริสเตียนเช่นNicolaus Copernicus , [239] กาลิเลโอกาลิเลอี , [240] ฮันเนสเคปเลอร์ , [241] ไอแซกนิวตัน[242]และโรเบิร์ตบอยล์ [243]

หลังตรัสรู้

เป็นภาพของ มาดอนน่าและเด็กในศตวรรษที่ 19 คะกุเระคิริชิตัง แม่พิมพ์ญี่ปุ่น

ในยุคที่เรียกว่าGreat Divergenceเมื่ออยู่ในตะวันตกยุคแห่งการรู้แจ้งและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่คริสต์ศาสนาต้องเผชิญกับความสงสัยในรูปแบบต่างๆและอุดมการณ์ทางการเมืองสมัยใหม่บางอย่างเช่นสังคมนิยมและเสรีนิยม . [244]เหตุการณ์ตั้งแต่เพียงป้องกันสิทธิ์ที่จะระเบิดรุนแรงกับศาสนาคริสต์เช่นdechristianization ของฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส , [245]สงครามกลางเมืองสเปนและบางอย่างมาร์กซ์การเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติรัสเซียและการประหัตประหารของชาวคริสต์ใน สหภาพโซเวียตภายใต้ต่ำช้ารัฐ [246] [247] [248] [249]

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกดในยุโรปได้รับการก่อตัวของรัฐชาติหลังจากที่ยุคจักรพรรดินโปเลียน ในทุกประเทศในยุโรปนิกายคริสเตียนที่แตกต่างกันพบว่าตัวเองแข่งขันกันเพื่อขยายขอบเขตที่มากขึ้นหรือน้อยลงซึ่งกันและกันและกับรัฐ ตัวแปรคือขนาดสัมพัทธ์ของนิกายและแนวทางศาสนาการเมืองและอุดมการณ์ของรัฐ Urs Altermatt แห่งมหาวิทยาลัยฟรีบูร์กซึ่งมองไปที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในยุโรปโดยเฉพาะระบุรูปแบบสี่แบบสำหรับประเทศในยุโรป ในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกดั้งเดิมเช่นเบลเยียมสเปนและออสเตรียในระดับหนึ่งชุมชนทางศาสนาและระดับชาติมีความเหมือนกันมากหรือน้อย การแบ่งแยกและการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมพบได้ในโปแลนด์สาธารณรัฐไอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ทุกประเทศที่มีนิกายที่แข่งขันกัน การแข่งขันพบได้ในเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และอีกครั้งในสวิตเซอร์แลนด์ทุกประเทศที่มีประชากรคาทอลิกชนกลุ่มน้อยซึ่งในระดับที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุกับประเทศนั้น ในที่สุดการแยกระหว่างศาสนา (อีกครั้งโดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก) และรัฐพบได้ในระดับที่ดีในฝรั่งเศสและอิตาลีประเทศที่รัฐต่อต้านอำนาจของคริสตจักรคาทอลิกอย่างแข็งขัน [250]

ปัจจัยรวมกันของการก่อตัวของรัฐชาติและลัทธิอุลตรามอนทานิสต์โดยเฉพาะในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ แต่ในอังกฤษก็มีระดับน้อยกว่ามาก[251]มักบังคับให้คริสตจักรคาทอลิกองค์กรและผู้ศรัทธาต้องเลือกระหว่างข้อเรียกร้องระดับชาติของรัฐ และอำนาจของศาสนจักรโดยเฉพาะพระสันตปาปา ความขัดแย้งนี้มาถึงหัวในส่วนแรกของสภาวาติกันและในประเทศเยอรมนีจะนำโดยตรงกับKulturkampf , [252]ที่เสรีนิยมและโปรเตสแตนต์ภายใต้การนำของบิสมาร์กการจัดการที่จะรุนแรง จำกัด การแสดงออกคาทอลิกและองค์กร

ความมุ่งมั่นที่นับถือศาสนาคริสต์ในยุโรปปรับตัวลดลงในขณะที่ทันสมัยและฆราวาสมาเป็นของตัวเอง, [253]โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเช็กและเอสโตเนีย , [254]ในขณะที่ภาระผูกพันทางศาสนาในอเมริกาได้รับโดยทั่วไปสูงเมื่อเทียบกับยุโรป ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการยึดมั่นของคริสเตียนไปสู่โลกที่สามและซีกโลกใต้โดยทั่วไป[255] [256]โดยที่ตะวันตกไม่ได้เป็นผู้ถือมาตรฐานหลักของศาสนาคริสต์อีกต่อไป ประมาณ 7 ถึง 10% ของชาวอาหรับเป็นคริสเตียน , [257]ที่แพร่หลายมากที่สุดในอียิปต์ซีเรียและเลบานอน

มีประมาณ 2400000000 สมัครพรรคพวก[258] [259]แยกออกเป็นสามสาขาหลักของคาทอลิกโปรเตสแตนต์และภาคตะวันออกออร์โธดอกศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก [260]ส่วนแบ่งคริสเตียนของประชากรโลกอยู่ที่ประมาณ 33% ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าหนึ่งในสามคนบนโลกเป็นคริสเตียน นี่เป็นการปกปิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกลุ่มประชากรของศาสนาคริสต์ การเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนานั้นมาพร้อมกับการลดลงอย่างมากในโลกที่พัฒนาแล้วโดยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ [261]จากการศึกษาของ Pew Research Center ในปี 2015 ภายในสี่ทศวรรษข้างหน้าศาสนาคริสต์จะยังคงเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุด และภายในปี 2593 คาดว่าประชากรคริสเตียนจะเกิน 3 พันล้านคน [262] : 60

ขบวนของชาวคริสต์ใน บราซิลซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรคาทอลิกมากที่สุดในโลก [260]
Trinity Sundayใน รัสเซีย ; Orthodox Church รัสเซียมีประสบการณ์การฟื้นตัวที่ดีตั้งแต่การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ [263]

ตามที่นักวิชาการบางศาสนาคริสต์ในอันดับสถานที่แรกในกำไรสุทธิที่ผ่านการแปลงทางศาสนา [264] [265]เป็นเปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนคริสตจักรคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์ (ทั้งตะวันออกและตะวันออก ) กำลังลดลงในบางส่วนของโลก (แม้ว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะเติบโตในเอเชียในแอฟริกามีชีวิตชีวาในยุโรปตะวันออก ฯลฯ ) ในขณะที่โปรเตสแตนต์และคริสเตียนอื่น ๆกำลังเพิ่มขึ้นในโลกกำลังพัฒนา [266] [267] [268]สิ่งที่เรียกว่านิกายโปรเตสแตนต์ที่ได้รับความนิยม[หมายเหตุ 6]เป็นหมวดศาสนาที่เติบโตเร็วที่สุดประเภทหนึ่งในโลก [269] [270]อย่างไรก็ตามศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะยังคงเติบโตเป็น 1.63 พันล้านคนภายในปี 2593 ตามรายงานของ Todd Johnson จากศูนย์ศึกษาศาสนาคริสต์ทั่วโลก [271]แอฟริกาเพียงอย่างเดียวภายในปี 2015 จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวแอฟริกันคาทอลิก 230 ล้านคน [272]และถ้าในปี 2018 สหประชาชาติมีโครงการที่ประชากรในแอฟริกาจะมีจำนวนถึง 4.5 พันล้านคนภายในปี 2100 (ไม่ใช่ 2 พันล้านตามที่ทำนายไว้ในปี 2004) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็จะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มศาสนาอื่น ๆ [273]ตามที่ Pew Research Center คาดว่าแอฟริกาจะเป็นที่อยู่อาศัยของคริสเตียนชาวแอฟริกัน 1.1 พันล้านคนภายในปี 2593 [262]

ในปี 2010 ประชากรคริสเตียน 87% ของโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีคริสเตียนเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ 13% ของประชากรคริสเตียนทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีคริสเตียนเป็นชนกลุ่มน้อย [16]ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่โดดเด่นในยุโรปอเมริกาโอเชียเนียและแอฟริกาตอนใต้ [16]ในเอเชียเป็นศาสนาที่โดดเด่นในอาร์เมเนียไซปรัสจอร์เจียติมอร์ตะวันออกและฟิลิปปินส์ [274]อย่างไรก็ตามกำลังลดลงในบางพื้นที่รวมทั้งทางตอนเหนือและทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา[275]บางพื้นที่ในโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย[276]และนิวซีแลนด์[277] ) ยุโรปตอนเหนือ (รวมถึงบริเตนใหญ่[278]สแกนดิเนเวีย และสถานที่อื่น ๆ ), ฝรั่งเศส, เยอรมนีและแคนาดาจังหวัดออนตาริ, บริติชโคลัมเบียและควิเบกและบางส่วนของเอเชีย (โดยเฉพาะตะวันออกกลางเนื่องจากการอพยพคริสเตียน , [279] [280] [281]และมาเก๊า[282] )

ประชากรคริสเตียนไม่ได้ลดลงในบราซิล, ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา, [283]และจังหวัดอัลเบอร์ตา, แคนาดา, [284]แต่เปอร์เซ็นต์จะลดลง นับตั้งแต่การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์สัดส่วนของคริสเตียนก็คงที่หรือเพิ่มขึ้นในประเทศในยุโรปกลางและตะวันออก [285]ศาสนาคริสต์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทั้งตัวเลขและร้อยละในประเทศจีน , [286] [260]อื่น ๆประเทศในเอเชีย , [260] [287] Sub-Saharan Africa , [260] [288] ละตินอเมริกา , [260] ยุโรปตะวันออก , [285] [263] แอฟริกาเหนือ ( Maghreb ) [289] [288] อ่าวคณะมนตรีความร่วมมือประเทศ[260]และโอเชียเนีย [288]

แม้ตัวเลขจะลดลง แต่ศาสนาคริสต์ก็ยังคงเป็นศาสนาที่โดดเด่นในโลกตะวันตกโดย 70% เป็นคริสเตียน [16]ศาสนาคริสต์ยังคงเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกโดย 71% ของชาวยุโรปตะวันตกระบุว่าตนเองนับถือศาสนาคริสต์ในปี 2018 [290]การสำรวจของ Pew Research Center ในปี 2011 พบว่า 76% ของชาวยุโรป 73% ในโอเชียเนียและประมาณ 86% ใน ทวีปอเมริกา (90% ในละตินอเมริกาและ 77% ในอเมริกาเหนือ) ระบุว่าตนเองเป็นคริสเตียน [16] [291] [292] [293]โดยปี 2010 ประมาณ 157 ประเทศและดินแดนในโลกที่มีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ [260]

อย่างไรก็ตามมีการเคลื่อนไหวที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากมายที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกโดยเฉพาะแอฟริกาละตินอเมริกาและเอเชีย [294] [295] [296] [297] [298]ตั้งแต่ปี 1900 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสนิกายโปรเตสแตนต์ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในแอฟริกาเอเชียโอเชียเนียและละตินอเมริกา [299]จาก 1960-2000 การเติบโตทั่วโลกของจำนวนรายงานพระเยซูโปรเตสแตนต์เติบโตอัตราประชากรสามครั้งของโลกและเป็นสองเท่าของศาสนาอิสลาม [300]ตามที่นักประวัติศาสตร์Geoffrey Blaineyจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมามีจำนวนการเปลี่ยนศาสนาจากอิสลามเป็นคริสต์เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของEvangelicalและPentecostal [301]การศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเซนต์แมรีประมาณ 10.2 ล้านคนมุสลิม เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในปี 2015 [289]จากการศึกษาจำนวนมากของชาวมุสลิมที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์สามารถพบได้ในอัฟกานิสถาน[289] [302]อาเซอร์ไบจาน[289] [302]เอเชียกลาง (รวมทั้งคาซัคสถานคีร์กีซสถานและประเทศอื่น ๆ ), [289] [302]อินโดนีเซีย, [289] [302]มาเลเซีย, [289] [302]ตะวันออกกลาง (รวมถึงอิหร่านซาอุดีอาระเบีย , ตุรกี, [303]และประเทศอื่น ๆ ), [289] [302]แอฟริกาเหนือ (รวมแอลจีเรีย, โมร็อกโก, [304] [305]และตูนิเซีย[306] ), [289] [302]ซับ - ซาฮาราแอฟริกา, [ 289] [302]และโลกตะวันตก (รวมถึงแอลเบเนียเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีโคโซโวเนเธอร์แลนด์รัสเซียสแกนดิเนเวียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่น ๆ ) [289] [302]นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าศาสนาคริสต์ได้รับความนิยมในหมู่ผู้คนที่มีภูมิหลังต่างกันในแอฟริกาและ Aisa ตามรายงานของมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์พบว่าผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้นหลายคนยังอายุน้อยและ มีระดับมหาวิทยาลัย [287]ตามที่นักวิชาการ Juliette Koning และ Heidi Dahles จากVrije Universiteit Amsterdamมีการ "ขยายตัวอย่างรวดเร็ว" ของศาสนาคริสต์ในสิงคโปร์จีนฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียมาเลเซียและเกาหลีใต้ [287]อ้างอิงจากนักวิชาการเทอเรนซ์ชองจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาว่าตั้งแต่ปี 1980 คริสต์ศาสนากำลังขยายตัวในจีนสิงคโปร์[307]อินโดนีเซียญี่ปุ่น[308]มาเลเซียไต้หวันเกาหลีใต้[16]และเวียดนาม [309]

ในประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่พัฒนาแล้วการเข้าร่วมคริสตจักรของผู้คนที่ยังคงระบุว่าตนเป็นคริสเตียนลดลงในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา [310]แหล่งข้อมูลบางแห่งมองว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถาบันสมาชิกแบบดั้งเดิม[311]ในขณะที่คนอื่น ๆ เชื่อมโยงกับสัญญาณของการลดลงของความเชื่อในความสำคัญของศาสนาโดยทั่วไป [312]ประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ในยุโรปแม้ว่าจะลดลง แต่ก็ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของศาสนา [313]ตามข้อมูลจากการสำรวจสังคมยุโรปปี 2012 ประมาณหนึ่งในสามของคริสเตียนชาวยุโรปกล่าวว่าพวกเขาเข้ารับบริการเดือนละครั้งหรือมากกว่านั้น[314]ตรงกันข้ามกับคริสเตียนในละตินอเมริกามากกว่าสองในสาม; จากการสำรวจค่านิยมโลกประมาณ 90% ของคริสเตียนชาวแอฟริกัน (ในกานาไนจีเรียรวันดาแอฟริกาใต้และซิมบับเว) กล่าวว่าพวกเขาเข้าโบสถ์เป็นประจำ [314]

ศาสนาคริสต์ไม่ว่าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศต่อไปนี้: อาร์เจนตินา (คาทอลิก), [315] ตูวาลู (ปฏิรูป), ตองกา (เมธอดิสต์), นอร์เวย์ (ลูเธอรัน), [316] [317] [318]คอสตาริกา (คาทอลิก), [319]ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (ลูเธอรัน), [320]อังกฤษ (แองกลิกัน), [321]จอร์เจีย (จอร์เจียออร์โธดอกซ์), [322]กรีซ (กรีกออร์โธดอกซ์), [323]ไอซ์แลนด์ (ลูเธอรัน) , [324]ลิกเตนสไตน์ (คาทอลิก), [325]มอลตา (คาทอลิก), [326]โมนาโก (คาทอลิก), [327]และนครวาติกัน (คาทอลิก) [328]

มีประเทศอื่น ๆ อีกมากมายเช่นไซปรัสซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีการจัดตั้งคริสตจักรยังคงให้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการและการสนับสนุนเพื่อที่เฉพาะเจาะจงนับถือศาสนาคริสต์นิกาย [329]

ข้อมูลประชากรของประเพณีสำคัญในศาสนาคริสต์ ( Pew Research Center , 2011 data) [330]
ประเพณี ผู้ติดตาม % ของประชากรคริสเตียน % ของประชากรโลก พลวัตของผู้ติดตาม พลวัตในและนอกศาสนาคริสต์
คริสตจักรคาทอลิก 1,329,610,000 50.1 15.9 Increase กำลังเติบโต Increase กำลังเติบโต
โปรเตสแตนต์ 900,640,000 36.7 11.6 Increase กำลังเติบโต Increase กำลังเติบโต
ออร์โธดอกซ์ 260,380,000 11.9 3.8 Increase กำลังเติบโต Decrease ที่ลดลง
ศาสนาคริสต์อื่น ๆ 28,430,000 1.3 0.4 Increase กำลังเติบโต Increase กำลังเติบโต
ศาสนาคริสต์ 2,382,750,000 100 31.7 Increase กำลังเติบโต Steady มีเสถียรภาพ
คริสเตียน (อธิบายตัวเอง) ตามภูมิภาค (Pew Research Center, 2010 data) [331] [332] [333]
ภูมิภาค คริสเตียน คริสเตียน
ยุโรป 558,260,000 75.2
ละตินอเมริกา - แคริบเบียน 531,280,000 90.0
ซับสะฮาราแอฟริกา 517,340,000 62.9
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 286,950,000 7.1
อเมริกาเหนือ 266,630,000 77.4
ตะวันออกกลาง - แอฟริกาเหนือ 12,710,000 3.7
โลก 2,173,180,000 31.5
อายุเฉลี่ยของคริสเตียนในภูมิภาคเทียบกับอายุเฉลี่ยโดยรวม (Pew Research Center, ข้อมูลปี 2010) [334]
อายุเฉลี่ยของคริสเตียนในภูมิภาค (ปี) อายุเฉลี่ยตามภูมิภาค (ปี)
โลก 30 29
ซับสะฮาราแอฟริกา 19 18
ละตินอเมริกา - แคริบเบียน 27 27
เอเชีย - แปซิฟิก 28 29
ตะวันออกกลาง - แอฟริกาเหนือ 29 24
อเมริกาเหนือ 39 37
ยุโรป 42 40


การกระจายตัวของคริสเตียนทั่วโลก: ประเทศที่มีสีเข้มกว่ามีจำนวนคริสเตียนมากกว่า [335]


สี่หน่วยงานหลักของศาสนาคริสต์เป็นโบสถ์คาทอลิกที่คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก , Oriental ดั้งเดิมและโปรเตสแตนต์ [41] : 14 [336]ความแตกต่างที่กว้างขึ้นที่จะถูกดึงมาบางครั้งอยู่ระหว่างคริสต์ศาสนาตะวันออกและตะวันตกศาสนาคริสต์ซึ่งมีต้นกำเนิดในEast-West แตกแยก (แตกแยก) ศตวรรษที่ 11 เมื่อเร็ว ๆ นี้ค่าตะวันตกหรือตะวันออกโลกคริสต์ศาสนายังได้ออกมายืนยกตัวอย่างเช่นคริสตจักรแอฟริกันริเริ่ม อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคริสเตียนในปัจจุบัน[337]และประวัติศาสตร์[338]กลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับประเภทหลักประเภทใดประเภทหนึ่งเหล่านี้

มีความหลากหลายของหลักคำสอนและการปฏิบัติพิธีกรรมในหมู่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน กลุ่มคนเหล่านี้อาจแตกต่างกันecclesiologicallyในมุมมองของพวกเขาในการจัดหมวดหมู่ของคริสเตียน [339] Nicene Creed (325) อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเผด็จการโดยคริสเตียนส่วนใหญ่รวมทั้งนิกายคาทอลิกนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์และนิกายโปรเตสแตนต์ที่สำคัญ (รวมถึงแองกลิกัน) [340]

Christianity Branches without text.svg
ครอบครัวนิกาย หลัก ในศาสนาคริสต์:
(ศตวรรษที่ 16)
(ศตวรรษที่ 11)
(ไม่ปรากฏว่าไม่ใช่ Nicene , nontrinitarianและนักบูรณะบาง นิกาย)

คริสตจักรคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสตจักรคาทอลิกคนปัจจุบัน.

คริสตจักรคาทอลิกประกอบด้วยคริสตจักรเฉพาะเหล่านั้นโดยบิชอปโดยมีส่วนสัมพันธ์กับสันตะปาปาบิชอปแห่งโรมในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดในเรื่องของศรัทธาศีลธรรมและการปกครองของคริสตจักร [341] [342]เช่นเดียวกับนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์คริสตจักรคาทอลิกผ่านการสืบทอดจากอัครสาวกมีร่องรอยต้นกำเนิดของชุมชนคริสเตียนที่ก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์ [343] [344]ชาวคาทอลิกยืนยันว่า " หนึ่งคริสตจักรศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกและอัครสาวก " ก่อตั้งโดยพระเยซูดำรงอยู่ในคริสตจักรคาทอลิกอย่างเต็มที่แต่ยังยอมรับคริสตจักรและชุมชนอื่น ๆ ของคริสต์ศาสนา[345] [346]และทำงานเพื่อสร้างความปรองดองระหว่าง คริสเตียนทุกคน [345]ความเชื่อคาทอลิกเป็นรายละเอียดในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก [347] [348]

ของเจ็ดพิธีที่ศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งในหลักการเฉลิมฉลองliturgicallyในมวล [349]คริสตจักรสอนว่าผ่านการถวายโดยพระสงฆ์ที่เสียสละขนมปังและไวน์ กลายเป็นกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีเป็นที่เคารพสักการะในโบสถ์คาทอลิกเป็นพระมารดาของพระเจ้าและราชินีแห่งสวรรค์เกียรติในความประพฤติและก้มหน้าก้มตา [350]การเรียนการสอนรวมถึงความเมตตาของพระเจ้า , การล้างบาปโดยความเชื่อและประกาศพระวรสารของพระเยซูเช่นเดียวกับการเรียนการสอนทางสังคมคาทอลิกซึ่งเน้นการสนับสนุนสมัครใจสำหรับผู้ป่วยยากจนและทุกข์ผ่านผลงานขององค์กรและจิตวิญญาณแห่งความเมตตา คริสตจักรคาทอลิกดำเนินพันของโรงเรียนคาทอลิก , โรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วโลกและเป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาและการดูแลสุขภาพในโลก [351]ในบรรดาบริการทางสังคมอื่น ๆ ได้แก่ องค์กรการกุศลและองค์กรด้านมนุษยธรรมจำนวนมาก

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศทำงานอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก[352]มันมีบทบาทที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์และการพัฒนาของอารยธรรมตะวันตก [353] 2,834 เห็น[354]ถูกแบ่งออกเป็น24 คริสตจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกำกับของรัฐ (ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นโบสถ์ละติน ) แต่ละคนมีประเพณีที่แตกต่างกันของตัวเองเกี่ยวกับการสวดมนต์และการบริหารจัดการของพิธี [355]ที่มีมากกว่า 1.1 พันล้านสมาชิกบัพติศมา, คริสตจักรคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดคริสเตียนคริสตจักรและแสดงให้เห็นถึง 50.1% [16]คริสเตียนทุกคนเช่นเดียวกับหนึ่งในหกของประชากรโลก [356] [357] [358]คาทอลิกอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกผ่านภารกิจ , พลัดถิ่นและการแปลง

นิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์

วิหารเซนต์จอร์จใน อิสตันบูล : จะได้รับที่นั่งของ ทั่วโลก Patriarchate ของคอนสแตนติซึ่งผู้นำการยกย่องให้เป็น pares อินเตอร์เก็บข้าวใน คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก [359]

คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกประกอบด้วยคริสตจักรที่อยู่ในการสนทนากับปรมาจารย์เห็นของภาคตะวันออกเช่นพระสังฆราชทั่วโลกของคอนสแตนติ [360]เช่นเดียวกับคริสตจักรคาทอลิกนิกายอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ยังมีร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์ผ่านการสืบทอดจากอัครสาวกและมีโครงสร้างแบบสังฆราชแม้ว่าจะเน้นการปกครองตนเองของส่วนต่างๆและส่วนใหญ่เป็นคริสตจักรประจำชาติ

อีสเทิร์นออร์โธดอกธรรมจะขึ้นอยู่กับประเพณีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยนามดันทุรังของเจ็ดเทศบาลทั่วโลก , พระคัมภีร์และการเรียนการสอนของพ่อคริสตจักร คริสตจักรสอนว่ามันเป็นหนึ่งศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกและเผยแพร่ศาสนา คริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ในของเขากรรมการใหญ่ , [361]และที่โคนของมันเป็นผู้สืบทอดของอัครสาวกของพระคริสต์ [362]มันยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของคริสเตียนตามที่สืบทอดกันมาโดยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ มันpatriarchatesชวนให้นึกถึงPentarchyและอื่น ๆ ที่autocephalousและอิสระในคริสตจักรสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของลำดับชั้น ขององค์กร ได้ตระหนักถึงเจ็ดพิธีสำคัญซึ่งศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งในหลักการเฉลิมฉลองliturgicallyในSynaxis คริสตจักรสอนว่าผ่านการถวาย โดยปุโรหิตที่เรียกร้องให้ขนมปังและเหล้าองุ่นเป็นเครื่องบูชากลายเป็นร่างกายและพระโลหิตของพระคริสต์ พระแม่มารีเป็นที่นับถือในคริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกเป็นพระเจ้าผู้ถือเกียรติในพระคัมภีร์

จำนวนของความขัดแย้งกับคริสต์ศาสนาตะวันตกมากกว่าคำถามของหลักคำสอนและผู้มีอำนาจ culminated ในแตกแยก นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นนิกายเดี่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองในศาสนาคริสต์โดยมีผู้นับถือประมาณ 230 ล้านคนแม้ว่าโปรเตสแตนต์จะมีจำนวนมากกว่าพวกเขาทั้งหมดก็ตาม [16] [14] [363]ในฐานะที่เป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุดที่รอดตายสถาบันศาสนาในโลก, คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกมีบทบาทที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปที่คอเคซัสและตะวันออกใกล้ [364]

ออร์โธดอกซ์โอเรียนเต็ล

มหาวิหารโฮลีทรินิตี้ใน แอดดิสอาบาบาซึ่งเป็นที่ตั้งของเอธิโอเปียนออร์โธดอกซ์

โอเรียนเต็ลออร์โธดอกโบสถ์ (ที่เรียกว่า "โอเรียนเต็ลเก่า" คริสตจักร) เป็นผู้ที่คริสตจักรตะวันออกที่รู้จักทั่วโลกครั้งแรกที่สาม councils- ไนซีอา , คอนสแตนติและเอเฟซัส -but ปฏิเสธคำจำกัดความดันทุรังของสภาโมราและแทนที่จะหลักการMiaphysite คริสต์ศาสนา

โอเรียนเต็ลออร์โธดอกร่วมประกอบด้วยหกกลุ่ม: Syriac ออร์โธดอก , คอปติกออร์โธดอก , เอธิโอเปียร์โธดอกซ์ , Eritrean ร์โธดอกซ์ , คาร่าออร์โธดอกซีเรียโบสถ์ (อินเดีย) และอาร์เมเนียเผยแพร่ศาสนาคริสตจักร [365]คริสตจักรทั้งหกแห่งนี้ในขณะที่อยู่ร่วมกันมีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ตามลำดับชั้น [366]โดยทั่วไปคริสตจักรเหล่านี้ไม่ได้อยู่ร่วมกับคริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ซึ่งพวกเขาอยู่ในการเจรจาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม [367]และมีสมาชิกประมาณ 62 ล้านคนทั่วโลก [368] [369] [370]

เป็นบางส่วนของสถาบันศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่โอเรียนเต็ลออร์โธดอกคริสตจักรที่มีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาร์เมเนีย , อียิปต์ , ตุรกี , เอริเทรี , เอธิโอเปีย , ซูดานและบางส่วนของตะวันออกกลางและอินเดีย [371] [372]ทิศตะวันออกคริสเตียนร่างกายของautocephalous โบสถ์มันบาทหลวงมีค่าเท่ากันโดยอาศัยอำนาจตามอุปสมบทพระราชาและคำสอนที่สามารถสรุปได้ในการที่คริสตจักรตระหนักถึงความถูกต้องของเพียงครั้งแรกที่สามทั่วโลกประชุม [373]

คริสตจักรอัสซีเรียแห่งตะวันออก

ศตวรรษที่ 6 คริสตจักร Nestorianเซนต์จอห์นส์ใน หมู่บ้านแอสของ Geramonใน Hakkari , ตุรกีทิศตะวันออกเฉียงใต้

แอสโบสถ์แห่งตะวันออกกับ Patriarchate ทิวก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 17 เป็นอิสระตะวันออกคริสเตียนนิกายซึ่งอ้างต่อเนื่องจากโบสถ์แห่งตะวันออก -IN ขนานไปกับ Patriarchate คาทอลิกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 ที่กลายเป็นChaldean คาทอลิก คริสตจักรซึ่งเป็นริสตจักรคาทอลิกตะวันออกที่มีส่วนสัมพันธ์กับพระสันตปาปา เป็นคริสตจักรคริสเตียนตะวันออกที่ดำเนินตามคริสตศาสนาและศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิมของคริสตจักรแห่งประวัติศาสตร์ตะวันออก ส่วนใหญ่aniconicและไม่ได้อยู่ในการสนทนากับคริสตจักรอื่น ๆ ก็เป็นสาขาทางทิศตะวันออกของซีเรียศาสนาคริสต์และใช้ตะวันออกซีเรียพระราชพิธีในของการสวดมนต์ [374]

ภาษาพูดใช้หลักคือซีเรียซึ่งเป็นภาษาถิ่นของภาคตะวันออกอราเมอิกและส่วนใหญ่ของสมัครพรรคพวกของตนที่มีชาติพันธุ์อัสซีเรีย มีสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการในเมืองเออร์บิลในภาคเหนือของอิรักถานและพื้นที่เดิมยังแพร่กระจายเข้าไปในตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีและตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านที่สอดคล้องกับโบราณอัสซีเรีย ลำดับชั้นประกอบด้วยบาทหลวงในเขตเมืองและบาทหลวงสังฆมณฑลในขณะที่นักบวชระดับล่างประกอบด้วยนักบวชและมัคนายกซึ่งรับใช้ในสังฆมณฑล (eparchies) และตำบลทั่วตะวันออกกลางอินเดียอเมริกาเหนือโอเชียเนียและยุโรป (รวมถึงคอเคซัสและรัสเซีย) . [375]

โบสถ์เก่าแก่ของภาคตะวันออกเด่นชัดจากคริสตจักรแอสของภาคตะวันออกในปี 1964 มันเป็นหนึ่งในแอสคริสตจักรที่ต่อเนื่องเรียกร้องกับประวัติศาสตร์Patriarchate ของ Seleucia-พอนคริสตจักร -The ของภาคตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่งในโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่สุดใน เมโสโปเตเมีย. [376]

โปรเตสแตนต์

ในปี 1521 Edict of Worms ได้ประณามMartin Lutherและสั่งห้ามไม่ให้พลเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องหรือเผยแพร่แนวคิดของเขาอย่างเป็นทางการ [377]แยกนี้ภายในคริสตจักรโรมันคาทอลิกเรียกว่าตอนนี้การปฏิรูป ปฏิรูปที่โดดเด่นรวมถึงมาร์ตินลูเธอร์Huldrych กลีและจอห์นคาลวิน 1529 การประท้วงที่สเปเยอร์กับถูก excommunicated ให้พรรคนี้ชื่อนิกายโปรเตสแตนต์ ลูเธอร์ทายาทศาสนศาสตร์หลักที่รู้จักกันเป็นนิกายลูเธอรัน กลีและคาลวินทายาทเป็นที่กว้างไกล denominationally และจะเรียกว่าเป็นประเพณีกลับเนื้อกลับตัว [378]โปรเตสแตนต์ได้พัฒนาวัฒนธรรมของตนเองโดยมีส่วนร่วมสำคัญในด้านการศึกษามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระเบียบทางการเมืองและสังคมเศรษฐกิจและศิลปะและสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย [379]

ชาวอังกฤษคริสตจักรสืบเชื้อสายมาจากคริสตจักรแห่งอังกฤษและการจัดระเบียบในชาวอังกฤษศีลมหาสนิท ชาวอังกฤษบางคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าตัวเองเป็นทั้งโปรเตสแตนต์และคาทอลิก [380] [381]

เนื่องจากนิกายแองกลิกันลูเธอรันและสาขาที่ได้รับการปฏิรูปของนิกายโปรเตสแตนต์มีต้นกำเนิดมาจากความร่วมมือกับรัฐบาลมากที่สุดการเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงเรียกว่า " Magisterial Reformation " ในทางกลับกันกลุ่มต่างๆเช่นAnabaptistsซึ่งมักไม่คิดว่าตัวเองเป็นโปรเตสแตนต์มีต้นกำเนิดในการปฏิรูปหัวรุนแรงซึ่งบางครั้งได้รับการคุ้มครองภายใต้การกระทำของความอดทนแต่ก็ไม่ได้ติดตามประวัติศาสตร์ของพวกเขากลับไปยังคริสตจักรของรัฐใด ๆ พวกเขามีความโดดเด่นมากขึ้นด้วยการปฏิเสธการรับบัพติศมาของทารก พวกเขาเชื่อในการล้างบาปของผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น - ลัทธิเชื่อในการรับบัพติศมา(Anabaptists ได้แก่Amish , Apostolic , Mennonites , HutteritesและSchwarzenau Brethren / German Baptist groups) [382] [383] [384]

คำว่าโปรเตสแตนต์ยังหมายถึงคริสตจักรใด ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นในภายหลังโดยมีประเพณี Magisterial หรือ Radical ในศตวรรษที่ 18 ตัวอย่างเช่นท๊งอกออกมาจากชาวอังกฤษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจอห์นเวสลีย์ 's เคลื่อนไหวคืนชีพของพระเยซู [385]หลายPentecostalและไม่ใช่นิกายโบสถ์ซึ่งเน้นการทำความสะอาดอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปิดขยายตัวออกจากท๊ [386]เพราะเมโทเทลส์และอื่น ๆ evangelicals ความเครียด "ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าส่วนบุคคลของคุณและผู้ช่วยให้รอด" [387]ซึ่งมาจากเวสลีย์เน้นของการเกิดใหม่ , [388]พวกเขามักจะเรียกตัวเองว่าเป็นเกิดอีกครั้ง [389] [390]

นิกายโปรเตสแตนต์เป็นกลุ่มคริสเตียนที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยจำนวนผู้ติดตามแม้ว่าคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกจะมีขนาดใหญ่กว่านิกายโปรเตสแตนต์ใด ๆ ก็ตาม [357]ค่าประมาณแตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่เป็นคำถามที่ว่านิกายใดที่จะจัดเป็นโปรเตสแตนต์ กระนั้นโดยทั่วไปจำนวนคริสเตียนโปรเตสแตนต์ทั้งหมดประมาณ 800 ล้านถึง 1 พันล้านคนซึ่งสอดคล้องกับเกือบ 40% ของคริสเตียนทั่วโลก [14] [266] [391] [392]ส่วนใหญ่ของโปรเตสแตนต์เป็นสมาชิกเพียงไม่กี่คนของครอบครัวนิกายกล่าวคือAdventists , นับถือ , แบ็บติสต์ , กลับเนื้อกลับตัว (เคลวิน) , [393] ลูเธอรัน , เมโท , Moravians / HussitesและPentecostals . [266] คริสตจักรที่ไม่เป็นที่รู้จักในเชิงศาสนา , ผู้เผยแพร่ศาสนา , มีเสน่ห์ , นีโอ - มีเสน่ห์ , เป็นอิสระและมีคริสตจักรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นและเป็นส่วนสำคัญของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ [394]

กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ถือลัทธิโปรเตสแตนต์ขั้นพื้นฐานระบุตัวเองง่ายๆว่าเป็น "คริสเตียน" หรือ "คริสเตียนที่บังเกิดใหม่ " โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะแยกตัวออกจากลัทธิสารภาพบาปและลัทธิของชุมชนคริสเตียนอื่น ๆ[395]โดยเรียกตัวเองว่า " ไม่ใช่นิกาย " หรือ " ผู้เผยแพร่ศาสนา " มักก่อตั้งโดยศิษยาภิบาลแต่ละคนพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับนิกายทางประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อย [396]

การฟื้นฟู

ภาพวาดในศตวรรษที่ 19 ของ โจเซฟสมิ ธและออ ลิเวอร์คาวเดอรีรับ ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรจาก ยอห์นผู้ให้บัพติศมา วันหลังเซนต์สเชื่อว่า เพีหยุดอยู่หลังจากการตายของอัครสาวกและดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับ การบูรณะ

การตื่นขึ้นครั้งใหญ่ครั้งที่สองซึ่งเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูศาสนาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี 1800 ทำให้เห็นการพัฒนาของคริสตจักรจำนวนมากที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยทั่วไปพวกเขามองว่าตัวเองกำลังฟื้นฟูคริสตจักรเดิมของพระเยซูคริสต์แทนที่จะปฏิรูปคริสตจักรเดิมที่มีอยู่ [397]ความเชื่อร่วมกันจัดขึ้นโดย Restorationists คือการที่หน่วยงานอื่น ๆ ของศาสนาคริสต์ได้นำข้อบกพร่องหลักคำสอนศาสนาคริสต์เข้ามาซึ่งเป็นที่รู้จักเลิก [398]ในเอเชียอิเกลเซียนิคริสโตเป็นศาสนาที่รู้จักกันดีในยุคบูรณะซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1900

คริสตจักรบางแห่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มีความเกี่ยวพันกับการประชุมค่ายต้นศตวรรษที่ 19 ในแถบมิดเวสต์และตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก หนึ่งในคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดที่ผลิตจากการเคลื่อนไหวเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย [399]อเมริกันพันปีและเวนซึ่งเกิดขึ้นจากการสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนต์อิทธิพลต่อการเป็นพยานการเคลื่อนไหวและเป็นปฏิกิริยาเฉพาะกับวิลเลียมมิลเลอร์ที่Adventists เจ็ดวัน อื่น ๆ รวมทั้งคริสตจักรคริสเตียน (สาวกของพระคริสต์) , คริสตจักรคริสเตียนอีแวนเจลิคในแคนาดา , [400] [401] คริสตจักรของพระคริสต์ , และคริสตจักรคริสเตียนและคริสตจักรของพระคริสต์มีรากฐานมาจากขบวนการฟื้นฟูสโตน - แคมป์เบลร่วมสมัยซึ่ง มีศูนย์กลางอยู่ที่รัฐเคนตักกี้และเทนเนสซี กลุ่มอื่น ๆ ที่มีต้นกำเนิดในช่วงเวลานี้รวมถึงChristadelphiansและกล่าวก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวหลังวันเซนต์ส ในขณะที่คริสตจักรที่กำเนิดในการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ครั้งที่สองมีความคล้ายคลึงกันเพียงผิวเผิน แต่หลักคำสอนและการปฏิบัติของพวกเขาก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ [402]

อื่น ๆ

ภายในอิตาลีโปแลนด์ลิทัวเนียทรานซิลเวเนียฮังการีโรมาเนียและสหราชอาณาจักรคริสตจักรหัวแข็งเกิดจากประเพณีปฏิรูปในศตวรรษที่ 16; [403]หัวแข็งโบสถ์ของ Transylvaniaเป็นตัวอย่างที่สกุลเงินดังกล่าวที่เกิดขึ้นในยุคนี้ [404]พวกเขานำAnabaptistหลักคำสอนของcredobaptism [405]

ต่างๆที่มีขนาดเล็กอิสระคาทอลิกชุมชนเช่นคริสตจักรคาทอลิกเก่าแก่ , [406]รวมคำว่าคาทอลิกในชื่อของพวกเขาและเนื้อหาที่มีการปฏิบัติมากขึ้นหรือน้อยพิธีกรรมในการร่วมกันกับคริสตจักรคาทอลิกแต่ไม่ได้อยู่ในการสนทนาเต็มรูปแบบกับHoly See . [407]

คริสเตียนฝ่ายวิญญาณเช่นDoukhoborและMolokanได้แยกตัวออกจากคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียและรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Mennonites และQuakersเนื่องจากการปฏิบัติทางศาสนาที่คล้ายคลึงกัน ทั้งหมดของกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการพิจารณารวมกันนอกจากจะเป็นคริสตจักรความสงบอันเนื่องมาจากความเชื่อของพวกเขาในความสงบ [408] [409]

Messianic Judaism (หรือ Messianic Movement) เป็นชื่อของขบวนการคริสเตียนที่ประกอบด้วยกระแสจำนวนมากซึ่งสมาชิกอาจคิดว่าตัวเองเป็นยิว ขบวนการนี้เกิดขึ้นในปี 1960 และ 1970 และผสมผสานองค์ประกอบของการปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิวกับศาสนาคริสต์แบบเผยแพร่ศาสนา ศาสนายิวที่เป็นศาสนทูตยืนยันลัทธิของคริสเตียนเช่นพระเมสสิยาห์และความเป็นพระเจ้าของ "Yeshua" (ชื่อภาษาฮีบรูของพระเยซู) และพระลักษณะของพระเจ้า Triune ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีการบริโภคอาหารของชาวยิวด้วย [410]

ลึกลับคริสเตียนถือว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาลึกลับ , [411] [412]และยอมรับการดำรงอยู่และความครอบครองของบางอย่างที่ลึกลับคำสอนหรือการปฏิบัติ, [413] [414]ซ่อนจากประชาชน แต่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแวดวงแคบ ๆ ของ "พุทธะ" "ริเริ่ม" หรือคนที่มีการศึกษาสูง [415] [416]บางส่วนของสถาบันคริสเตียนลึกลับรวมถึงRosicrucian มิตรภาพที่สังคม AnthroposophicalและMartinism

nondenominational ศาสนาคริสต์หรือไม่ใช่นิกายศาสนาคริสต์ประกอบด้วยคริสตจักรซึ่งโดยปกติจะห่างไกลจากconfessionalismหรือcreedalismของชุมชนคริสเตียนอื่น ๆ[395]โดยไม่ได้อย่างเป็นทางการสอดคล้องกับระดับนับถือศาสนาคริสต์นิกาย [417]ศาสนาคริสต์นอกศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 ผ่านขบวนการฟื้นฟู Stone-Campbellโดยมีสาวกจัดระเบียบตัวเองอย่างเรียบง่ายในฐานะ " คริสเตียน " และ " สาวกของพระคริสต์ ", [หมายเหตุ 7] [417] [418]แต่โดยทั่วไปแล้วหลายคนยึดถือพระเยซูคริสต์ [419] [420] [421]

ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน : เพดานโบสถ์ Sistine , วิหาร Notre-Dameในปารีส, งานแต่งงานแบบ Eastern Orthodox , รูปปั้นChrist the Redeemer , ฉากการประสูติ

วัฒนธรรมตะวันตกตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เกือบจะเทียบเท่ากับวัฒนธรรมคริสเตียนและประชากรส่วนใหญ่ของซีกโลกตะวันตกสามารถอธิบายได้ว่าเป็นคริสเตียนที่ฝึกปฏิบัติหรือเป็นเพียงเล็กน้อย แนวความคิดเกี่ยวกับ "ยุโรป" และ "โลกตะวันตก" มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดของ " คริสต์ศาสนาและคริสต์ศาสนจักร " นักประวัติศาสตร์หลายคนแม้แอตทริบิวต์ศาสนาคริสต์สำหรับการเชื่อมโยงที่สร้างแบบครบวงจรตัวตนของยุโรป [422]

แม้ว่าวัฒนธรรมตะวันตกจะมีหลายศาสนาหลายศาสนาในช่วงปีแรก ๆ ภายใต้อาณาจักรกรีกและโรมันในขณะที่อำนาจของโรมันรวมศูนย์หมดลงการครอบงำของคริสตจักรคาทอลิกเป็นเพียงพลังเดียวที่สอดคล้องกันในยุโรปตะวันตก [423]จนกระทั่งยุคแสงสว่าง , [424]คริสเตียนวัฒนธรรมแนะนำหลักสูตรปรัชญาวรรณกรรมศิลปะดนตรีและวิทยาศาสตร์ [423] [425]สาขาวิชาคริสเตียนของศิลปะนั้นได้มีการพัฒนาไปในปรัชญาคริสเตียน , ศิลปะคริสเตียน , เพลงคริสเตียน , วรรณกรรมคริสเตียนและอื่น ๆ

ศาสนาคริสต์มีผลกระทบอย่างมากต่อการศึกษาเนื่องจากคริสตจักรได้สร้างฐานของระบบการศึกษาแบบตะวันตก[426]และเป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันที่มีต้นกำเนิด ในสภาพแวดล้อมของคริสเตียนยุคกลาง [208] ในอดีตศาสนาคริสต์มักเป็นผู้อุปถัมภ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์; หลายพระสงฆ์คาทอลิก , [427] นิกายเยซูอิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง[428] [429]ได้รับการใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์และได้ทำผลงานที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ [430]นิกายโปรเตสแตนต์ยังมีอิทธิพลสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ ตามที่วิทยานิพนธ์เมอร์ตัน , มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเพิ่มขึ้นของภาษาอังกฤษPuritanismและภาษาเยอรมันกตัญญูบนมือข้างหนึ่งและวิทยาศาสตร์การทดลองในช่วงต้นอื่น ๆ [431]อิทธิพลทางอารยธรรมของศาสนาคริสต์ ได้แก่ สวัสดิการสังคม[432] การก่อตั้งโรงพยาบาล[433]เศรษฐศาสตร์ (ตามหลักจริยธรรมในการทำงานของโปรเตสแตนต์ ) [434] [435] [436]สถาปัตยกรรม[437]การเมือง[438]วรรณกรรม , [439] สุขอนามัยส่วนบุคคล (การชำระล้าง ), [440] [441] [442]และชีวิตครอบครัว [443] [444]

คริสเตียนตะวันออก (โดยเฉพาะNestorian คริสเตียน ) สนับสนุนการอาหรับอารยธรรมอิสลามในช่วงรัชสมัยของUmmayadและซิตโดยแปลผลงานของนักปรัชญากรีกที่จะซีเรียและหลังจากนั้นจะอาหรับ [445] [446] [447]พวกเขายังเก่งในด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์เทววิทยาและการแพทย์ [448] [449] [450]

คริสเตียนได้ทำมากมายของการมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าของมนุษย์ในช่วงกว้างและมีความหลากหลายของสาขารวมทั้งปรัชญา[451] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [452] [453] [454] [455] ยา , [456] ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม , [457] การเมือง , วรรณกรรม , เพลง , [458]และธุรกิจ [459]ตาม100 ปีของรางวัลโนเบลการทบทวนรางวัลโนเบลระหว่างปี 1901 ถึง 2000 เผยให้เห็นว่า (65.4%) ของผู้ได้รับรางวัลโนเบระบุว่าศาสนาคริสต์ในรูปแบบต่างๆเป็นศาสนาที่ตนชอบ [460]

คริสตชนทางวัฒนธรรมเป็นบุคคลทางโลกที่มีมรดกทางศาสนาแบบคริสเตียนซึ่งอาจไม่เชื่อในข้อเรียกร้องทางศาสนาของศาสนาคริสต์ แต่ยังคงมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมศิลปะดนตรีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา [461]

Postchristianityเป็นระยะของการลดลงของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ,แคนาดา ,ออสเตรเลียและในระดับเล็ก ๆ น้อย ๆภาคใต้โคนในวันที่ 20 และ 21 ศตวรรษพิจารณาในแง่ของลัทธิหลังสมัยใหม่ หมายถึงการสูญเสียการผูกขาดค่านิยมและการมองโลกของศาสนาคริสต์ในสังคมคริสเตียนในอดีต [462]

คริสเตียนธงเป็นธงทั่วโลกการออกแบบในต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์และ คริสตจักร [463]

กลุ่มคริสเตียนนิกายและได้แสดงอุดมคติของถูกคืนดีนานและในศตวรรษที่ 20 คริสเตียนนิกายขั้นสูงในสองวิธี [464] [465]วิธีหนึ่งคือความร่วมมือที่มากขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆเช่นWorld Evangelical Allianceก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2389 ในลอนดอนหรือการประชุมมิชชันนารีแห่งโปรเตสแตนต์ในเอดินบะระในปี พ.ศ. 2453 คณะกรรมาธิการความยุติธรรมสันติภาพและการสร้างสรรค์ของสภาคริสตจักรโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. พ.ศ. 2491 โดยคริสตจักรโปรเตสแตนต์และออร์โธดอกซ์และสภาระดับชาติที่คล้ายกันเช่นสภาคริสตจักรแห่งชาติในออสเตรเลียซึ่งรวมถึงคาทอลิก [464]

อีกทางหนึ่งคือการรวมตัวเป็นสถาบันกับคริสตจักรที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงสหภาพแรงงานระหว่างลูเธอรันและคาลวินิสต์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเยอรมนี Congregationalist ระเบียบและโบสถ์เพรสไบทียูในปี 1925 เพื่อสร้างโบสถ์ยูไนเต็ดแคนาดา , [466]และในปี 1977 ในรูปแบบคริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในออสเตรเลีย คริสตจักรใต้ของประเทศอินเดียที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1947 โดยสหภาพของชาวอังกฤษติสม์เมธ Congregationalist และคริสตจักรเพรสไบที [467]

คริสเตียนธงเป็นธงทั่วโลกการออกแบบในต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์และคริสตจักร [463]

ทั่วโลก, วัด Taizéชุมชนเด่นคือเป็นประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งร้อยพี่น้องจากโปรเตสแตนต์และประเพณีคาทอลิก [468]ชุมชนเน้นการปรองดองของทุกนิกายและคริสตจักรหลักซึ่งตั้งอยู่ในTaizéเมืองSaône-et-Loireประเทศฝรั่งเศสได้รับการขนานนามว่า "Church of Reconciliation" [468]ชุมชนนี้เป็นที่รู้จักในระดับสากลดึงดูดผู้แสวงบุญมากกว่า 100,000 คนต่อปี [469]

ขั้นตอนสู่การปรองดองในระดับโลกถูกดำเนินการในปีพ. ศ. 2508 โดยคริสตจักรคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์ร่วมกันเพิกถอนการออกจากกิจการที่เป็นเครื่องหมายการแตกแยกครั้งใหญ่ในปีค. ศ. [470]คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศแองกลิกันคาทอลิก (ARCIC) ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ระหว่างคริสตจักรเหล่านั้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2513; [471]และคริสตจักรนิกายลูเธอรันและคาทอลิกบางแห่งลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยหลักคำสอนแห่งเหตุผลในปี 2542 เพื่อจัดการกับความขัดแย้งที่เป็นรากฐานของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ ในปี 2549 World Methodist Councilซึ่งเป็นตัวแทนของนิกายเมธอดิสต์ทั้งหมดได้นำคำประกาศดังกล่าวไปใช้ [472]

วิจารณ์

สำเนา Summa Theologicaโดย Thomas Aquinasซึ่งเป็นผลงานการขอโทษของคริสเตียนที่มีชื่อเสียง

คำติชมของศาสนาคริสต์และคริสเตียนย้อนกลับไปในยุคอัครสาวกโดยพระคัมภีร์ใหม่บันทึกความขัดแย้งระหว่างสาวกของพระเยซูกับพวกฟาริสีและธรรมาจารย์ (เช่นมัทธิว 15: 1–20และมาระโก 7: 1–23 ) [473]ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ชาวยิววิพากษ์วิจารณ์ศาสนาคริสต์ด้วยเหตุต่างๆเช่นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้เนื่องจากพระเยซูไม่ได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ [474]นอกจากนี้การเสียสละเพื่อลบบาปล่วงหน้าสำหรับทุกคนหรือในฐานะมนุษย์ไม่เหมาะกับพิธีกรรมบูชายัญของชาวยิว ยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าตรัสว่าจะตัดสินผู้คนเกี่ยวกับการกระทำของพวกเขาแทนที่จะเป็นความเชื่อของพวกเขา [475] [476]หนึ่งในการโจมตีศาสนาคริสต์อย่างครอบคลุมเป็นครั้งแรกมาจากนักปรัชญาชาวกรีกCelsusผู้เขียนThe True Wordซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์คริสเตียนว่าเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ประโยชน์ในสังคม [477] [478] [479]ในการตอบสนองOrigenบิดาของคริสตจักรได้ตีพิมพ์บทความของเขาContra CelsumหรือAgainst Celsusซึ่งเป็นผลงานของคริสเตียนขอโทษซึ่งกล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ของ Celsus อย่างเป็นระบบและช่วยทำให้ศาสนาคริสต์มีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการในระดับหนึ่ง [480] [479]

เมื่อถึงศตวรรษที่ 3 การวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาคริสต์ได้เกิดขึ้น ข่าวลือเกี่ยวกับคริสเตียนแพร่สะพัดไปทั่วโดยอ้างว่าพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมพวกเขากินทารกที่เป็นมนุษย์และมีส่วนร่วมในการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง [481] [482] Neoplatonistปราชญ์Porphyryเขียนสิบห้าปริมาณAdversus Christianosเป็นการโจมตีที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในอาคารส่วนที่เกี่ยวกับคำสอนของนุส [483] [484]

เมื่อถึงศตวรรษที่ 12 Mishneh Torah (กล่าวคือรับบี โมเสสไมโมนิเดส ) กำลังวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาคริสต์ด้วยเหตุผลของการบูชารูปเคารพโดยที่คริสเตียนถือว่าความเป็นพระเจ้ากับพระเยซูซึ่งมีร่างกาย [485]ในศตวรรษที่ 19 Nietzsche ได้เริ่มเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนที่ "ผิดธรรมชาติ" ของศาสนาคริสต์ (เช่นการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์) และยังคงวิจารณ์ศาสนาคริสต์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต [486]ในศตวรรษที่ 20 นักปรัชญาเบอร์ทรานด์รัสเซลได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในเรื่องWhy I Am Not a Christianทำให้เขาปฏิเสธศาสนาคริสต์ในการตั้งข้อโต้แย้งเชิงตรรกะ [487]

คำติชมของศาสนาคริสต์ยังคงวันเช่นชาวยิวและชาวมุสลิมศาสนาศาสตร์วิพากษ์วิจารณ์หลักคำสอนของทรินิตี้ที่จัดขึ้นโดยคริสเตียนส่วนใหญ่ระบุว่าหลักคำสอนนี้มีผลในการสมมติว่ามีสามเทพทำงานกับทฤษฎีพื้นฐานของmonotheism [488]โรเบิร์ตเอ็มไพรซ์นักวิชาการในพันธสัญญาใหม่ระบุความเป็นไปได้ที่เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลบางส่วนมีพื้นฐานมาจากตำนานในทฤษฎีตำนานพระคริสต์และปัญหาในเรื่องนั้น [489]

การข่มเหง

คริสเตียนหนีบ้านของพวกเขาใน จักรวรรดิออตโตประมาณ 1,922 คริสเตียนหลายคนถูกรังแกและ / หรือฆ่าตายในระหว่าง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนีย , การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกรีกและ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แอส [490]

คริสเตียนเป็นกลุ่มศาสนาที่ถูกข่มเหงมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกโดยเฉพาะในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก [491]ในปี 2017 Open Doorsประมาณ 260 ล้านคนที่นับถือศาสนาคริสต์ถูก "สูงมากสูงมากหรือถูกข่มเหงอย่างรุนแรง" ทุกปี[492]โดยเกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับคริสเตียน [493] [494]ใน 2019 รายงาน[495] [496]โดยนายสหราชอาณาจักรเลขาธิการแห่งรัฐของต่างประเทศและเครือจักรภพสำนักงาน (FCO) เพื่อตรวจสอบการประหัตประหารทั่วโลกของคริสเตียนพบประหัตประหารได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่สูงที่สุดใน ตะวันออกกลางแอฟริกาเหนืออินเดียจีนเกาหลีเหนือและละตินอเมริกา[ ต้องการคำชี้แจง ]และอื่น ๆ[497]และเป็นทั่วโลกและไม่ จำกัด เฉพาะรัฐอิสลาม [496]การตรวจสอบนี้พบว่าประมาณ 80% ของผู้เชื่อที่ถูกข่มเหงทั่วโลกเป็นคริสเตียน [19]

การขอโทษ

คริสต์ศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอพื้นฐานที่มีเหตุผลสำหรับศาสนาคริสต์ คำว่า "ขอโทษ" (กรีก: ἀπολογητικός apologētikos ) มาจากภาษากรีกคำกริยาἀπολογέομαι apologeomaiความหมาย "(I) พูดในการป้องกัน" [498]คริสเตียนอะพอลมีหลายรูปแบบในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาโดยเริ่มจากเปาโลอัครสาวก Thomas Aquinasนักปรัชญาเสนอข้อโต้แย้งห้าประการเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าในSumma Theologicaในขณะที่Summa ตรงกันข้ามกับคนต่างชาติเป็นงานขอโทษที่สำคัญ [499] [500] GK Chestertonนักขอโทษที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งเขียนในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเกี่ยวกับประโยชน์ของศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์ เชสเตอร์ตันมีชื่อเสียงในเรื่องการใช้ความขัดแย้งเชสเตอร์ตันอธิบายว่าในขณะที่ศาสนาคริสต์มีความลึกลับที่สุด แต่ก็เป็นศาสนาที่ใช้ได้จริงที่สุด [501] [502]เขาชี้ไปที่ความก้าวหน้าของอารยธรรมคริสเตียนเพื่อพิสูจน์การปฏิบัติจริง [503]นักฟิสิกส์และปุโรหิตจอห์นคิงฮอร์ในของเขาคำถามของความเป็นจริงกล่าวถึงเรื่องของศาสนาและวิทยาศาสตร์ , หัวข้อที่คริสเตียน apologists อื่น ๆ เช่นราวีซาคาไรส์ , จอห์นเลนน็อกซ์และวิลเลียมเลนเครกมีส่วนร่วมด้วยหลังชายสองคน opining ว่าเงินเฟ้อรุ่นบิ๊กแบงเป็นหลักฐานสำหรับการดำรงอยู่ของพระเจ้า [504]

 1. ^ มันจะปรากฏขึ้นในกิจการของอัครทูต,กิจการ 9: 2 ,บารมี 19: 9และกิจการ 19:23 ) ฉบับแปลภาษาอังกฤษบางส่วนของพันธสัญญาใหม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ว่า 'the Way' (เช่นฉบับ New King Jamesและฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ) ซึ่งบ่งชี้ว่า 'ศาสนาใหม่ดูเหมือนจะถูกกำหนด' อย่างไร [21]ในขณะที่คนอื่นปฏิบัติต่อวลีนี้ว่า บ่งบอก - 'ทางนั้น', [22] 'ทางนั้น' [23]หรือ 'ทางของพระเจ้า' [24]ซีเรียรุ่นอ่าน "ทางของพระเจ้า" และละตินภูมิฐานรุ่น "วิธีของพระเจ้า" [25]
 2. ^ เทียบเท่าภาษาละตินซึ่งมาจากภาษาอังกฤษไตรลักษณ์ได้มา, [78] [ แหล่งที่จำเป็นดีกว่า ]เป็นTrinitas [79]แม้ว่าละตินยืมกรีกTriasคำต่อคำ [80]
 3. ^ บ่อยครั้งที่ความแตกต่างระหว่าง "liturgical" และ "non-liturgical" คริสตจักรขึ้นอยู่กับวิธีการบูชาที่ซับซ้อนหรือโบราณ; ในการใช้งานนี้คริสตจักรที่มีการให้บริการแบบไม่ใช้สคริปต์หรือกลอนสดจะถูกอธิบายว่า "ไม่ใช่พิธีกรรม" [99]
 4. ^ เหล่านี้มักจะถูกจัดเรียงในรอบปีโดยใช้หนังสือที่เรียกว่าLectionary
 5. ^ Iesous Christos Theou H yios Soterจะเป็นการทับศัพท์ที่สมบูรณ์กว่า แม้ว่าในภาษากรีก daseia หรือ Spiritus asperนั้นไม่ได้มีการทำเครื่องหมายไว้ในสคริปต์ majusculeในสมัยนั้น
 6. ^ คำศัพท์ที่ยืดหยุ่นซึ่งกำหนดให้เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ทุกรูปแบบโดยมีข้อยกเว้นที่น่าทึ่งของนิกายทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับโดยตรงจากการปฏิรูปโปรเตสแตนต์
 7. ^ ครั้งแรกที่คริสตจักรคริสเตียน nondenominational ซึ่งโผล่ออกมาผ่านหินแคมป์เบลขบวนการฟื้นฟูจะเชื่อมโยงกับสมาคมเช่นโบสถ์คริสต์หรือโบสถ์ในคริสต์ศาสนา (สาวกของพระเยซู) [417] [418]

 1. ^ "ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยประชากรยังคงเป็นศาสนาคริสต์" Countrymeters . สืบค้นเมื่อ1 มกราคม 2563 .
 2. ^ Pew Forum on ศาสนาและชีวิตในที่สาธารณะ ธันวาคม 2555. "ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก: รายงานเกี่ยวกับขนาดและการกระจายของกลุ่มศาสนาที่สำคัญของโลก ณ ปี 2010 " DC: ศูนย์วิจัย Pew บทความ .
 3. ^ วูดเฮด 2004พี np
 4. ^ ST Kimbrough, ed. (2548). ออร์โธดอกและ Wesleyan คัมภีร์ความเข้าใจและการปฏิบัติ สำนักพิมพ์เซมินารีของเซนต์วลาดิเมียร์ ISBN 978-0-88141-301-4.
 5. ^ ศาสนาในสังคมโลก น. 146, ปีเตอร์เบเยอร์, ​​2549
 6. ^ Cambridge University Historical Series, An Essay on Western Civilization in its Economic Aspects , p. 40: ลัทธินับถือลัทธินอกศาสนาเช่น Hellenism เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอารยธรรมตะวันตก ศาสนายิวในฐานะปูชนียบุคคลของศาสนาคริสต์มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมมากกับการสร้างอุดมคติและศีลธรรมของชาติตะวันตกตั้งแต่ยุคคริสเตียน
 7. ^ Caltron JH Hayas,ศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตก (1953), Stanford University Press พี 2: "ลักษณะที่โดดเด่นบางประการของอารยธรรมตะวันตกของเรา - อารยธรรมของยุโรปตะวันตกและอเมริกา - ส่วนใหญ่ได้รับการหล่อหลอมโดยชาวยูเดีย - Graeco - ศาสนาคริสต์คาทอลิกและโปรเตสแตนต์"
 8. ^ Horst Hutter มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก Shaping อนาคต: นิทระบอบการปกครองใหม่ของจิตวิญญาณและนักพรต Practices (2004), หน้า 111: ผู้ก่อตั้งวัฒนธรรมตะวันตกที่ยิ่งใหญ่สามคน ได้แก่ โสกราตีสพระเยซูและเพลโต
 9. ^ เฟร็ดฮาร์ด Dallmayr, Dialogue ท่ามกลางอารยธรรม: บางที่เป็นแบบอย่างเสียง (2004), หน้า 22: อารยธรรมตะวันตกบางครั้งอธิบายว่าเป็นอารยธรรม "คริสเตียน" หรือ "ยูแด - คริสเตียน"
 10. ^ ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับคริสเตียน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม 2549. ISBN 978-90-5356-938-2. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . ความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐในหมู่คริสเตียนนั้นมาพร้อมกับความตระหนักว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่ต้องแก้ไขคือทำอย่างไรจึงจะรับใช้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่จำนวนมาก Simatupang กล่าวว่าหากจำนวนคริสเตียนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่าจำนวนรัฐมนตรีก็ควรจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่าและบทบาทของฆราวาสควรได้รับการขยายให้มากที่สุดและบริการคริสเตียนต่อสังคมผ่านโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าควร จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สำหรับเขาภารกิจของคริสเตียนควรมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมท่ามกลางกระบวนการปรับปรุงให้ทันสมัย
 11. ^ Fred Kammer (1 พฤษภาคม 2547). ทำศรัทธาความยุติธรรม Paulist กด น. 77. ISBN 978-0-8091-4227-9. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . นักศาสนศาสตร์บาทหลวงและนักเทศน์กระตุ้นให้ชุมชนคริสเตียนมีความเห็นอกเห็นใจเช่นเดียวกับพระเจ้าของพวกเขาโดยย้ำว่าการสร้างนั้นมีไว้เพื่อมนุษยชาติทั้งหมด พวกเขายังยอมรับและพัฒนาการระบุตัวตนของพระคริสต์กับคนยากจนและหน้าที่ของคริสเตียนที่จำเป็นต่อคนยากจน ศาสนิกชนทางศาสนาและผู้นำที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวได้ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันช่วยเหลือโรงพยาบาลบ้านพักสำหรับผู้แสวงบุญสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พักพิงสำหรับมารดาที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งเป็นรากฐานสำหรับ "เครือข่ายโรงพยาบาลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและโรงเรียนที่ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่ผู้ยากไร้ และสังคมโดยรวม”
 12. ^ คริสตผู้หญิง: Shapers ของการเคลื่อนไหว Chalice Press มีนาคม 2537. ISBN 978-0-8272-0463-8. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . ในจังหวัดทางตอนกลางของอินเดียพวกเขาจัดตั้งโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงพยาบาลและโบสถ์และเผยแพร่ข่าวสารพระกิตติคุณในซีนัส
 13. ^ “ ประเพณีคริสเตียน” . ของโครงการ Life Pew ของศูนย์วิจัยศาสนาและโยธา 19 ธันวาคม 2554 ประมาณครึ่งหนึ่งของคริสเตียนทั้งหมดทั่วโลกนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก (50%) ในขณะที่มากกว่าหนึ่งในสามเป็นโปรเตสแตนต์ (37%) นิกายออร์โธดอกซ์ประกอบด้วยชาวคริสต์ 12% ของโลก
 14. ^ "สถานะของโลกศาสนาคริสต์ 2019 ในบริบทของ 1900-2050 ว่า" (PDF) ศูนย์การศึกษาศาสนาคริสต์ทั่วโลก
 15. ^ ปีเตอร์ลอเรนซ์ (17 ตุลาคม 2018) "คริสตจักรออร์โธดอกแยก: ห้าเหตุผลว่าทำไมมันเป็นเรื่องสำคัญ" BBC . สืบค้นเมื่อ17 ตุลาคม 2561 .
 16. ^ a b c d e f g h วิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). “ ศาสนาคริสต์ทั่วโลก” . ศูนย์วิจัยพิว. สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 17. ^ ศูนย์วิจัยพิว
 18. ^ "การข่มเหงคริสเตียน" ในระดับใกล้เคียงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ "" ข่าวบีบีซี . 3 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.
 19. ^ a b Wintour แพทริค "การข่มเหงคริสเตียนที่ใกล้จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในตะวันออกกลาง - รายงาน". เดอะการ์เดียน . 2 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2562.
 20. ^ Larry Hurtado (17 สิงหาคม 2017), "พอล, ศาสนาสาวก"
 21. ^ Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary on Acts 19, http://biblehub.com/commentaries/jfb//acts/19.htmเข้าถึง 8 ตุลาคม 2015
 22. ^ Jubilee Bible 2000
 23. ^ ฉบับอเมริกันคิงเจมส์
 24. ^ Douai-Rheims พระคัมภีร์
 25. ^ Gill, J. , Gill's Exposition of the Bible , ความเห็นเกี่ยวกับกิจการ 19:23 http://biblehub.com/commentaries/gill/acts/19.htmเข้าถึง 8 ตุลาคม 2015
 26. ^ อีปีเตอร์สัน (1959), "คริสเตียน." ใน: Frühkirche, Judentum und Gnosis , สำนักพิมพ์: Herder, Freiburg, หน้า 353–72
 27. ^ Elwell สะดวกและ 2001 , PP. 266, 828
 28. ^ โอลสัน,โมเสคของความเชื่อของคริสเตียน
 29. ^ Pelikan / Hotchkiss,ลัทธิและคำสารภาพของความเชื่อมั่นในประเพณีคริสเตียน
 30. ^ " "เราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว .... ": The Nicene Creed and Mass" . คาทอลิกยูไนเต็ดเพื่อความจริง กุมภาพันธ์ 2548 . สืบค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2557 .
 31. ^ สารานุกรมศาสนา "Arianism"
 32. ^ สารานุกรมคาทอลิก ,"สภาเอเฟซัส"
 33. ^ ประวัติคริสเตียนสถาบันการประชุมครั้งแรกของสภาโมรา
 34. ^ ปีเตอร์ธีโอดอร์ฟาร์ริงตัน (กุมภาพันธ์ 2549) "การปฏิเสธออร์โธดอกซ์แบบตะวันออกของ Chalcedon" . รีวิว Glastonbury (113) สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 19 มิถุนายน 2551.
 35. ^ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 1จดหมายถึงฟลาเวียน
 36. ^ สารานุกรมคาทอลิก " Athanasian Creed "
 37. ^ “ มรดกร่วมกันของเราในฐานะคริสเตียน” . คริสตจักร United Methodist ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2006 สืบค้นเมื่อ31 ธันวาคม 2550 .
 38. ^ เอวิสพอล (2002)คริสตจักรคริสเตียน: บทนำประเพณีเมเจอร์ , SPCK ลอนดอน ISBN  0-281-05246-8ปกอ่อน
 39. ^ สีขาว, ฮาวเวิร์ดเอประวัติความเป็นมาของคริสตจักร
 40. ^ คัมมินส์, Duane D. (1991). คู่มือสำหรับสาวกวันนี้ในคริสตจักรคริสเตียน (สาวกของพระคริสต์) (ฉบับแก้ไข) เซนต์หลุยส์ MO: Chalice Press ISBN 978-0-8272-1425-5.
 41. ^ a b Ron Rhodes, The Complete Guide to Christian Denominations , Harvest House Publishers, 2005, ISBN  0-7369-1289-4
 42. ^ เมทซ์ / คูแกน,ฟอร์ดคู่หูพระคัมภีร์ , PP. 513, 649
 43. ^ กิจการ 2:24 , 2: 31–32 , 3:15 , 3:26 , 4:10 , 5:30 , 10: 40–41 , 13:30 , 13:34 , 13:37 , 17: 30– 31 ,โรม 10: 9 , 1 คร. 15:15 , 6:14 , 2 คร. 4:14 ,กัล 1: 1 , อฟ 1:20 , Col 2:12 , 1 เธส. 11:10 ,ฮีบรู 13:20 น . 1 ตัว 1: 3 , 1:21
 44. ^ s: Nicene Creed
 45. ^ กิจการ 1: 9–11
 46. ^ ฮาเน กราฟ การฟื้นคืนชีพที่: สุดในประตูชัยของศาสนาคริสต์
 47. ^ "ความสำคัญของการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูสำหรับคริสเตียน" . มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งชาติออสเตรเลีย สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 1 กันยายน 2550 . สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2550 .
 48. ^ ญ . 19: 30–31 ม ก. 16: 1 16: 6
 49. ^ 1 คร 15: 6
 50. ^ จอห์น , 05:24 , 6: 39-40 , 06:47 , 10:10 , 11: 25-26และ 17: 3
 51. ^ สิ่งนี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิในยุคแรกคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกงานเทววิทยาบางอย่างและคำสารภาพต่างๆที่ร่างขึ้นในระหว่างการปฏิรูปรวมถึงบทความสามสิบเก้าของคริสตจักรแห่งอังกฤษซึ่งมีอยู่ในหนังสือของ คองคอร์ด .
 52. ^ Fuller, The Foundations of New Testament Christology , p. 11.
 53. ^ พระเยซูสัมมนาสรุปถือได้ว่า "ในมุมมองของการสัมมนาที่เขาไม่ได้ขึ้นร่างกายจากความตายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นอยู่แทนในประสบการณ์ที่มีวิสัยทัศน์ของปีเตอร์ ,พอลและแมรี่ ."
 54. ^ ฉุน การกระทำของพระเยซู: พระเยซูทำอะไรจริงๆ? .
 55. ^ ลอเรนเซน การฟื้นคืนชีพการเป็นสาวกความยุติธรรม: ยืนยันการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์วันนี้น. 13.
 56. ^ 1 คร 15:14
 57. ^ Ball / Johnsson (ed.) พระเยซูที่จำเป็น
 58. ^ Eisenbaum, Pamela (ฤดูหนาว 2004) "วิธีการรักษาสำหรับการได้รับเกิดจากผู้หญิง: พระเยซูต่างชาติและชาวโรมันในลำดับวงศ์ตระกูล" (PDF) วารสารวรรณคดีพระคัมภีร์ . 123 (4): 671–702 ดอย : 10.2307 / 3268465 . JSTOR  3268465 สืบค้นเมื่อ3 เมษายน 2552 .
 59. ^ กัล 3:29
 60. ^ Wright, NTสิ่งที่นักบุญเปาโลพูดจริงๆ: Paul of Tarsus เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์จริงหรือ? (Oxford, 1997), น. 121.
 61. ^ รอม 8: 9,11,16
 62. ^ CCC 846; วาติกัน II, Lumen Gentium 14
 63. ^ Westminster Confession, Chapter X เก็บถาวร 28 พฤษภาคม 2014 ที่ Wayback Machine ;
  Spurgeon, A Defense of Calvinism Archived 10 เมษายน 2008 ที่Wayback Machine .
 64. ^ “ พระคุณและธรรม” . คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2010
 65. ^ นิยามของ Lateran สี่สภาอ้างในคำสอนของโบสถ์คาทอลิก §253
 66. ^ สถานะของศาสนาคริสต์ในฐานะ monotheistic ได้รับการยืนยันในแหล่งอื่น ๆสารานุกรมคาทอลิก (บทความ " Monotheism "); วิลเลี่ยมเอไบรท์ ,จากยุคหินศาสนาคริสต์ ; เอช. Richard Niebuhr ; About.comแหล่งข้อมูล Monotheistic Religion ; เคิร์ชพระเจ้าต่อต้านพระเจ้า ; วูดเฮด,รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ; สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของโคลัมเบีย Monotheism ; พจนานุกรมใหม่ของวัฒนธรรมการรู้หนังสือ , monotheism ; New Dictionary of Theology, Paul , pp. 496–499; Meconi. "ศาสนาอิสลามในยุคปลายสมัยโบราณ". น. 111ff.
 67. ^ เคลลี่ คริสเตียนคำสอน หน้า 87–90
 68. ^ อเล็กซานเดอร์ พจนานุกรมของพระคัมภีร์ธรรม น. 514ff.
 69. ^ McGrath เทววิทยาทางประวัติศาสตร์ . น. 61.
 70. ^ Metzger / Coogan ฟอร์ดคู่หูพระคัมภีร์ น. 782.
 71. ^ เคลลี่ Athanasian ลัทธิ
 72. ^ Oxford, "สารานุกรมศาสนาคริสต์, pg1207
 73. ^ Heidi เจ Hornik และ Mikeal คาร์พาร์สันส์ล่ามศิลปะคริสเตียน: ภาพสะท้อนศิลปะคริสเตียนเมอร์เซอร์ University Press, 2003 ISBN  0-86554-850-1 , หน้า 32–35
 74. ^ ตัวอย่างของคำสั่ง ante-Nicene :

  ดังนั้นพลังแห่งเวทมนตร์ทั้งหมดจึงสลายไป และพันธะแห่งความชั่วร้ายทุกอย่างถูกทำลายความไม่รู้ของมนุษย์ก็ถูกพรากไปและอาณาจักรเก่าก็ยกเลิกพระเจ้าที่ปรากฏตัวในรูปของมนุษย์เพื่อการต่ออายุของชีวิตนิรันดร์

  -  St.Ignatius of Antioch ในLetter to the Ephesians , ch.4, short version, Roberts-Donaldson translation

  เรายังเป็นแพทย์ในฐานะผู้เป็นแพทย์พระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวและพระวจนะก่อนที่เวลาจะเริ่มต้น แต่หลังจากนั้นก็กลายเป็นมนุษย์ของมารีย์พรหมจารี สำหรับ 'พระวจนะถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อหนัง' เขาอยู่ในร่างกาย; เป็นไปไม่ได้เขาอยู่ในร่างกายที่พอประมาณ เป็นอมตะเขาอยู่ในร่างมรรตัย เป็นชีวิตเขากลายเป็นคนคอรัปชั่นเพื่อพระองค์จะปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้เป็นอิสระจากความตายและการทุจริตและรักษาพวกเขาและอาจทำให้พวกเขากลับมามีสุขภาพดีเมื่อพวกเขาป่วยด้วยความอธรรมและตัณหาอันชั่วร้าย

  -  St.Ignatius of Antioch ในLetter to the Ephesians , ch.7, short version, Roberts-Donaldson translation

  แม้ว่าศาสนจักรจะกระจายไปทั่วโลกแม้กระทั่งสุดปลายแผ่นดินโลก แต่ก็ได้รับความเชื่อนี้จากอัครสาวกและสานุศิษย์ของพวกเขานั่นคือ ... พระเจ้าองค์เดียวพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพผู้สร้างสวรรค์และโลกและทะเล และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น และในพระเยซูคริสต์องค์เดียวพระบุตรของพระเจ้าซึ่งกลายมาเป็นอวตารเพื่อความรอดของเรา และในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งประกาศผ่านศาสดาพยากรณ์ถึงสมัยการประทานของพระผู้เป็นเจ้าและการถือกำเนิดและการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีและความหลงใหลและการฟื้นคืนชีพจากความตายและการขึ้นสู่สวรรค์ในเนื้อหนังของพระคริสต์ผู้เป็นที่รัก พระเยซูพระเจ้าของเราและการสำแดงของพระองค์จากสวรรค์ในพระสิริของพระบิดา 'เพื่อรวบรวมทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว' และเพื่อปลุกเนื้อหนังทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดขึ้นใหม่เพื่อถวายแด่พระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ตามพระประสงค์ของพระบิดาที่มองไม่เห็น 'ทุกเข่าควรโค้งคำนับของสิ่งต่างๆในสวรรค์และสิ่งต่างๆในโลกและสิ่งที่อยู่ใต้โลกและทุกลิ้นควรยอมรับ สำหรับเขาและเขาควรจะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อทุกคน ...

  -  เซนต์ Irenaeus ในAgainst Heresies , ch.X, vI, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus , William B.Eerdmans Publishing Co. , ISBN 978-0-8028-8087-1

  เพราะในนามของพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าแห่งจักรวาลและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จากนั้นพวกเขาจะได้รับการชำระล้างด้วยน้ำ

  -  Justin Martyr ในFirst Apology , ch. LXI, Donaldson, Sir James (1950), Ante Nicene Fathers, Volume 1: Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus , Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans, ISBN 978-0-8028-8087-1
 75. ^ โอลสันโรเจอร์อี. (2002). ตรีเอกานุภาพ . Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans. น. 15. ISBN 978-0-8028-4827-7.
 76. ^ ฟาวเลอร์ ศาสนาโลก: ความรู้เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา น. 58.
 77. ^ τριάς . ลิดเดลล์เฮนรีจอร์จ ; สก็อตต์โรเบิร์ต ; กรีกพจนานุกรมอังกฤษในโครงการเซอุส
 78. ^ ฮาร์เปอร์ดักลาส "ไตรลักษณ์" . ออนไลน์นิรุกติศาสตร์พจนานุกรม
 79. ^ a b ตรีนิทัCharlton T. Lewis และ Charles Short ละตินพจนานุกรมในโครงการเซอุส
 80. ^ Trias Charlton T. Lewis และ Charles Short ละตินพจนานุกรมในโครงการเซอุส
 81. ^ ธีโอฟิลัสแห่งแอนติออค "เล่ม II.15" . แก้ข้อกล่าวหาโฆษณา Autolycum Patrologiae Graecae Cursus Completus (ในภาษากรีกและละติน) 6 . ὩσαύτωςκαὶαἱτρεῖςἡμέραιτῶνφωστήρωνγεγονυῖαιτύποιεἰσὶντῆςΤριάδος, τοῦΘεοῦ, καὶτοῦΛόγουαὐτοῦ, καὶτῆςΣοφίαςαὐτοῦ
 82. ^ McManners,ประวัติศาสตร์ฟอร์ดภาพประกอบของศาสนาคริสต์ น. 50.
 83. ^ Tertullian, "21" , De Pudicitia (ในภาษาละติน), Nam et ipsa ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus, in quo est trinitas unius diuinitatis, Pater et Filius et Spiritus sanctus.
 84. ^ McManners,ภาพประวัติศาสตร์ฟอร์ดของศาสนาคริสต์พี 53.
 85. ^ Moltman, Jurgen ตรีเอกานุภาพและอาณาจักร: หลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า ทร. จากภาษาเยอรมัน ป้อมปราการกด 2536 ISBN  0-8006-2825-X
 86. ^ แนค,ประวัติความเป็นมาของความเชื่อ
 87. ^ Pocket Dictionary of Church History Nathan P. Feldmeth p. 135 "Unitarianism Unitarians เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่สิบหกโดยมุ่งเน้นไปที่เอกภาพของพระเจ้าและการปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพในเวลาต่อมา"
 88. ^ Gill, NS "ชาติใดที่รับศาสนาคริสต์มาก่อน" . About.com . สืบค้นเมื่อ8 ตุลาคม 2554 . อาร์เมเนียถือเป็นชาติแรกที่นำศาสนาคริสต์มาใช้เป็นศาสนาประจำชาติในวันที่ค. ค.ศ. 301
 89. ^ Thomas Aquinas , Summa Theologicum, Supplementum Tertiae Partisคำถาม 69 ถึง 99
 90. ^ คาลวินจอห์น "สถาบันศาสนาคริสต์เล่มสาม Ch. 25" . ปฏิรูป. สืบค้นเมื่อ1 มกราคม 2551 .
 91. ^ สารานุกรมคาทอลิก , "การตัดสินโดยเฉพาะ ".
 92. ^ จับไต๋ Grundriss เดอร์ Dogmatikพี 566.
 93. ^ เดวิดโมเซอร์อะไรร์โธดอกซ์เชื่อว่าการสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ตาย
 94. ^ เคนคอลลินส์เกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อฉันตาย เก็บถาวร 28 กันยายน 2008 ที่Wayback Machine .
 95. ^ "ผู้ชมวันที่ 4 สิงหาคม 2542" . วาติกัน .va. 4 สิงหาคม 2542 . สืบค้นเมื่อ19 พฤศจิกายน 2553 .
 96. ^ สารานุกรมคาทอลิก "ศีลมหาสนิท "
 97. ^ "ความตายที่อาดัมนำเข้ามาในโลกเป็นทางวิญญาณและทางกายภาพและมีเพียงผู้ที่เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นที่จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์อย่างไรก็ตามการแบ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าอาร์มาเก็ดดอนเมื่อทุกคนจะฟื้นคืนชีพและได้รับ โอกาสที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในระหว่างนี้ "คนตายไม่รู้สึกตัว" อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับโลก " เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพยานพระยะโฮวา หอสังเกตการณ์ 15 กรกฎาคม 2002
 98. ^ a b White 2010 , หน้า 71–82
 99. ^ รัสเซลโทมัสอาร์เธอร์ (2010). เปรียบเทียบศาสนาคริสต์: คู่มือนักศึกษาเพื่อศาสนาและวัฒนธรรมหลากหลายมัน Universal-Publishers น. 21. ISBN 978-1-59942-877-2.
 100. ^ a b Justin Martyr, First Apology §LXVII
 101. ^ White 2010 , หน้า 36
 102. ^ Witvliet, John D. (2007). พระคัมภีร์ไบเบิลสดุดีในการนมัสการคริสเตียน: แนะนำสั้น ๆ และคู่มือการทรัพยากร Wm. สำนักพิมพ์ B. Eerdmans. น. 11. ISBN 978-0-8028-0767-0. สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2563 .
 103. ^ Wallwork, Norman (2019). "วัตถุประสงค์ของหนังสือสวด" (PDF) Joint Liturgical Group of Great Britain . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2563 .
 104. ^ ตัวอย่างเช่น The Calendar , Church of England , สืบค้นเมื่อ25 June 2020
 105. ^ Ignazio Siloneขนมปังและไวน์ (2480)
 106. ^ เบนซ์เอิร์น (2551). คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออก: ความคิดและชีวิตของมัน ผู้เผยแพร่ธุรกรรม น.