โบโร วูชินีช

โบโรวูซินิก ( เซอร์เบียริลลิก : БороВучинић ; ประสูติ 1954 ในTitograd ) เป็นอดีตหัวหน้าของ Montenegrin สภาความมั่นคงแห่งชาติเช่นเดียวกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางผังเมืองของมอนเตเนโก

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางผังเมือง Vučinić มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายอู่ซ่อมเรือเก่าในทะเลเอเดรียติกซึ่งเป็นข้อตกลงแปรรูปรายใหญ่ครั้งแรกของมอนเตเนโกรนับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากเซอร์เบีย [1]