Blanca Renée Arrillaga

Blanca Renée Arrillaga Oronoz de Maffei ( Artigas , 1917 - 2011 [1] ) เป็นนักเคมี ชาวอุรุกวัย นักพฤกษศาสตร์ ศาสตราจารย์และนักธรณีวิทยา มีพื้นเพมาจากอุรุกวัย Department of Artigas เธอเริ่มการศึกษาที่นั่นจากนั้นย้ายไปที่มอนเตวิเดโอซึ่งเธอได้รับปริญญาด้านเภสัชเคมีจากคณะเคมีที่มหาวิทยาลัยแห่งสาธารณรัฐ (อุรุกวัย ) [ จำเป็นต้องอ้างอิง ] สิ่งพิมพ์ที่สำคัญที่สุดของเธอ ได้แก่ 'Nuevas especies y notas taxonómicas en Uruguay y Paraguay' (1968) ในความร่วมมือ; Plantas Medicinales (1969) และ Gramíneas Uruguayas (1970) กับ B. Rosengurtt และ P. Izaguirre de Artucio [2]


Blanca Renée Arrillaga