เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่ 7

ที่ 7 ประจำปีเทศกาลภาพยนตร์เวนิซอินเตอร์เนชั่นแนลจัดขึ้นจาก 8 สิงหาคม - 1 กันยายน 1939 ฉบับนี้ได้รับอิทธิพลจากการปกครองระบอบฟาสซิสต์และถูกทิ้งร้างโดยสหรัฐอเมริกา Mussolini ถ้วยชนะโดยภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ พระคาร์ดินัล Messiasขณะที่รางวัลหลักอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับรางวัล [1]

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่ 7
สถานที่เวนิส , อิตาลี
ก่อตั้งขึ้นพ.ศ. 2475
วันเทศกาล8 สิงหาคม - 1 กันยายน 2482
เว็บไซต์เว็บไซต์
ลำดับเหตุการณ์เทศกาลภาพยนตร์เวนิส