เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 78

78 ประจำปีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสจะจัดขึ้นตั้งแต่ 01-11 กันยายน 2021 [1]ชาวเกาหลีใต้ผู้อำนวยการบงจุนโฮได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานของคณะลูกขุนลายเป็นครั้งแรกที่ผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ได้รับเลือกเป็น Lido ของ คณะลูกขุนชั้นนำ [2] [3]

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 78
ที่ตั้งเวนิส , อิตาลี
ก่อตั้งพ.ศ. 2475
วันที่จัดงาน1 – 11 กันยายน 2564
เว็บไซต์labiennale .org /en /cinema
ลำดับเหตุการณ์ของเทศกาลภาพยนตร์เวนิส
ครั้งที่ 79