เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 36

ที่ 36 ประจำปีเทศกาลภาพยนตร์เวนิซอินเตอร์เนชั่นแนลได้รับการจัดขึ้นตั้งแต่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 1979 มีคณะลูกขุนไม่เป็นเพราะ 1969-1979 เทศกาลก็ไม่สามารถแข่งขันได้ [1] [2] [3] [4]

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 36
เวนิสฟิล์มFestiva36bposter.jpg
โปสเตอร์เทศกาล
ที่ตั้งเวนิส , อิตาลี
ก่อตั้งพ.ศ. 2475
วันที่จัดงาน24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2522
เว็บไซต์เว็บไซต์
ลำดับเหตุการณ์ของเทศกาลภาพยนตร์เวนิส