1686 ในสาขาวิทยาศาสตร์

ปี1686 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญบางอย่าง

รายชื่อปีในสาขาวิทยาศาสตร์ ( โต๊ะ )

  • Gottfried Kirchสังเกตเห็นว่าความสว่างของChi Cygniแตกต่างกันไป