ชาญิชเช่

Čajniče ( เซอร์เบียริลลิก : Чајниче , เด่นชัด  [tʃâːjniːtʃɛ] ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทศบาลRepublika Srpskaกิจการของบอสเนียและเฮอร์เซ ในปี 2013 เมืองนี้มีประชากร 2,401 คน ในขณะที่เทศบาลมีประชากร 4,895 คน

บทความเกี่ยวกับสถานที่ในการนี้เทศบาลของČajniče , Republika Srpskaเป็นต้นขั้ว คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียโดยขยาย


ทิวทัศน์จาก Čajniče
เซอร์เบียออร์โธดอกซ์โบสถ์อัสสัมชัญของพระแม่มารี