ไพโรโฟริก

ไพโรโฟริก

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

วัสดุไพโรโฟริก (อังกฤษ: pyrophoric มากจากภาษากรีก πυροφορος, purophoros, "เกิดติดไฟ") เป็นวัสดุที่เกิดการลุกไหม้เองได้ ที่อุณหภูมิลุกไหม้เองต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เช่น ไอออน (II) ซัลไฟด์และโลหะหลายชนิดที่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น รวมถึงยูเรเนียมด้วยเมื่อนำมาทำให้เป็นผงหรือแผ่นบางๆ วัสดุไพโรโฟริกเหล่านี้มักทำปฏิกิริยากับน้ำ และจะติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสกับน้ำหรืออากาศชื้น วัสดุเหล่านั้นสามารถควบคุมความปลอดภัยได้โดยเก็บไว้ในอาร์กอนหรือไนโตรเจน วัสดุไพโรโฟริกส่วนมากสามารถดับได้ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบ ดี ซึ่งใช้สำหรับดับโลหะติดไฟ

พลูโทเนียมติดไฟที่ดูเหมือนถ่านที่ยังคุอยู่ภายใต้สภาวะที่มีเงื่อนไขบางอย่าง