โอลิมปิกฤดูร้อน 1908

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 4 ประจำปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 4 มีขึ้นที่กรุงลอนดอน โดยจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ผู้นำในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ประเทศอังกฤษ โดยสามารถครอบครองเหรียญชัยได้ถึง 145 เหรียญโดยมีสหรัฐอเมริกาตามมาเป็นอันดับที่ 2

ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีนักกีฬาจำนวนมากจากหลายประเทศมาเข้าร่วมทำการแข่งขันโดยมาจากประเทศแอฟริกาใต้ แคนาดา และออสเตรเลีย ซึ่งจัดว่าเป็นการแข่งขันนานาชาติครั้งแรกจริงๆ

การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 2,008 คน เป็นชาย 1,971 คน หญิง 37 คน และการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้ชนะจากการแข่งขันในแต่ละประเภทได้รับเหรียญทอง ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ชนะเลิศจะได้รับเหรียญเงิน

ในกีฬาโอลิมปิกคราวนี้ กำหนดการแข่งขันใน 22 ชนิดกีฬา 24 สาขา รวมทั้งหมด 110 ประเภทรุ่น:

แผนที่แสดงประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน