เวเลนซ์อิเล็กตรอน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

เวเลนซ์อิเล็กตรอน (อังกฤษ: valence electron) คือ อิเล็กตรอนในอะตอมที่สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะเคมี[1] สำหรับธาตุหมู่หลัก เวเลนซ์อิเล็กตรอนจะเป็นอิเล็กตรอนในวงนอกสุด (outermost shall) เท่านั้น ส่วนโลหะแทรนซิชัน เวเลนซ์อิเล็กตรอนสามารถเป็นอิเล็กตรอนในวงใน (inner shell) ได้


อยู่ในชั้นนอกสุดของระดับพลังงาน
ฮีเลียมเป็นธาตุในหมู่ ก๊าซมีตระกูล (noble gases) และมี
2 โปรตอน, 2 นิวตรอน, และ 2 อิเล็กตรอน.

การหาปริมาณเวเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุที่มี วิธีหนึ่งก็ดูที่ หมู่ธาตุ (คอลัมน์ในแนวตั้ง) ที่ซึ่งธาตุเรียงอยู่ ยกเว้น หมู่ 3-12 (โลหะทรานซิชั่น-transition metals) ตัวเลขในคอลัมน์ขวาสุดคือจำนวน เวเลนซ์อิเล็กตรอน ของธาตุในหมู่นั้น

หมู่ธาตุที่มีเครื่องหมาย(*) ใช้แสดงว่าธาตุหมู่ 18 แก๊สมีตระกูล มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 8 ยกเว้น ฮีเลียม (He), มี 2