เยอรมัน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

เยอรมัน หรือ เยอรมนี อาจหมายถึง