เมียวดี

เมียวดี

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

เมียวดี (พม่า: မြဝတီ; กะเหรี่ยงสะกอ: ရၤမတံ; กะเหรี่ยงโป: ဍုံမေဝ်ပ္တီ) เป็นเมืองชายแดนด้านตะวันออกของประเทศพม่า ติดกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของประเทศไทย โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเขตกั้น เชื่อมด้วยสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งพม่าจัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 จากด่านการค้า 15 แห่งในประเทศพม่า[1] เมียวดีอยู่ทางตะวันออกของเมาะลำเลิง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศพม่า 170 กิโลเมตร และอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย 426 กิโลเมตร[2]

เมียวดีหรือที่ชาวพื้นเมืองเรียก บะล้ำบะตี๋ ตั้งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงของประเทศพม่า แต่เดิมประชากรส่วนใหญ่เป็นพม่าต่อมาเริ่มมีการค้าขาย มีชาวจีน แขก กะเหรี่ยง มุสลิม เข้ามาอยู่และค้าขายจนกลายเป็นเมืองเปิด ในตัวเมืองมีโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ ตลาด วัด และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย การปกครองเป็นแบบท้องถิ่นมีทหารพม่าและกองกำลังชนกลุ่มน้อยผสมร่วมด้วย ถือได้ว่าเมียวดีเป็นเส้นทางขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกทางหลักโดยรถยนต์จากประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน

ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2010 มีการระเบิดในที่จอดรถของตลาดที่มีคนพลุกพล่านในเมียวดี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คนและบาดเจ็บสาหัส 4 คน[3]