บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน (อังกฤษ: Mediterranean area) ประกอบด้วยดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในความหมายทางชีวภูมิศาสตร์ (biogeography) “บริเวณเมดิเตอร์เรเนียน” หมายถึงบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่อุ่น, มีฝนตกระหว่างฤดูหนาว, แห้งระหว่างหน้าร้อนที่เหมาะแก่พืชพันธุ์เมดิเตอร์เรเนียน กฎที่ว่ากันง่าย ๆ คือเป็นบริเวณ “โลกเก่า” (Old World) ที่ปลูกมะกอกได้

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนครอบคลุมอาณาบริเวณสามทวีปคือ ยุโรป, เอเชีย และ แอฟริกา

ยุโรปอยู่ทางตอนเหนือที่รวมทั้งคาบสมุทรใหญ่สามคาบที่รวมทั้งคาบสมุทรไอบีเรีย, คาบสมุทรอิตาลี และ คาบสมุทรบอลข่าน โดยมีแนวเทือกเขาเป็นที่กั้นเขตแดนทางตอนเหนือที่รวมทั้งเทือกเขาพิเรนีสที่แยกสเปนจากฝรั่งเศส, เทือกเขาแอลป์ที่แยกอิตาลีจากยุโรปกลาง, เทือกเขาไดนาริคแอลป์ตามแนวตะวันออกของทะเลเอเดรียติก และเทือกเขาบอลข่าน กับ เทือกเขาราดาพี (Rhodope Mountains) ของคาบสมุทรบอลข่านที่แยกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากบริเวณแบบภาคพื้นทวีปของยุโรปกลางและยุโรปตะวันตก

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนกว้างออกไปถึงทางตะวันตกของทวีปเอเชียที่ครอบคลุมด้านตะวันตกและด้านใต้ของอานาโตเลียยกเว้นบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีปของตอนกลางอานาโตเลีย และรวมทั้งบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนของบริเวณลว้านทางตะวันออกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่แยกทางด้านตะวันออกและใต้โดยทะเลทรายซีเรีย และ ทะเลทรายเนเกฟ

ทางตอนเหนือของบริเวณมาเกรบ (Maghreb) ของทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอาฟริกามีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่แยกจากส่วนอื่นของทวีปโดยทะเลทรายซาฮาราที่แล่นตลอดแนวทางตอนเหนือของทวีปโดยเทือกเขาแอตลาส ทางฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลทรายซาฮารายืดออกทางฝั่งทะเลตอนใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยกเว้นทางตอนเหนือของคาบสมุทรเซอเรเนเอคา (Cyrenaica)ในลิเบียที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแบบแห้ง

บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนที่ปลูกมะกอกได้
แผนที่การเมืองของบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน