เดรสเดิน

เดรสเดิน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

เดรสเดิน[1] (เยอรมัน: Dresden, ออกเสียง: [ˈdʁeːsdn̩] ( ฟังเสียง)) เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี มีประชากรราวเจ็ดแสนคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ และเป็นเมืองกว้างอันดับ 4 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลิน, ฮัมบวร์ค, และโคโลญ) เดรสเดินถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเอ็ลเบอ เป็นรองเพียงฮัมบวร์ค

เดรสเดินมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงและที่ประทับของเจ้าแคว้นและกษัตริย์แห่งซัคเซิน เป็นเมืองที่รุ่งเรืองไปด้วยวัฒนธรรมและศิลปะตลอดหลายศตวรรษ อาคารบริเวณใจกลางเมืองมีสถาปัตยกรรมบารอกและโรโกโกที่วิจิตรจนได้รับการขนานนามว่าเป็นกล่องอัญมณี เมืองเดรสเดินได้รับความเสียหายเกือบสมบูรณ์จากการทิ้งระเบิดโดยสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งคร่าชีวิตผู้คนกว่า 25,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ภายหลังสงครามได้มีการบูรณะโบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองซึ่งใช้เวลากว่าหลายสิบปี นครเดรสเดินเคยมีสถานะเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกระหว่าง ค.ศ. 2004–2009

หลังการรวมประเทศเยอรมนีใน ค.ศ. 1990 เดรสเดินกลายเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง, วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศเยอรมนีและยุโรป มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดรสเดินเป็นหนึ่งในสิบสถาบันอุดมศึกษาใหญ่ที่สุดของเยอรมนี โดยเป็นแหล่งอุตสากรรมสารกึ่งตัวนำมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1969 อุตสาหกรรมรองลงมาคืออุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ โรงงานเซรุ่นซัคเซินถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีคแถวหน้าของโลก

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Dresden