เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ลแห่งเวสเซกซ์และฟอร์เฟอร์

เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ลแห่งเวสเซกซ์และฟอร์เฟอร์

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ลแห่งเวสเซ็กซ์และฟอร์ฟาร์ หรือพระนามเต็ม เอ็ดเวิร์ด แอนโทนี ริชาร์ด หลุยส์ (อังกฤษ: HRH The Prince Edward, Earl of Wessex and Forfar; ประสูติ 10 มีนาคม พ.ศ. 2507) เป็นพระบรมวงศ์ในราชวงศ์อังกฤษ โดยพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น เอิร์ลแห่งเวสเซ็กซ์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และในปัจจุบันทรงอยู่ในอันดับที่สิบเอ็ดของลำดับการสืบราชบัลลังก์อังกฤษ

เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดประสูติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2507 ณ พระราชวังบักกิงแฮม กรุงลอนดอน โดยมีพระมารดาคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 และ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ (ต่อมาภายหลังคือ สมเด็จพระราชชนนี) ส่วนพระบิดาคือเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระราชโอรสพระองค์เดียวใน เจ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก และ เจ้าหญิงอลิซแห่งบัทเทนแบร์ก เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมพระอุทรคือ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3, เจ้าหญิงแอนน์ และ เจ้าชายแอนดรูว์ตามลำดับ

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2542 โซฟียอมรับหมั้นจากเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด พระราชโอรสองค์สุดท้องในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ งานอภิเษกสมรสจัดขึ้นวันที่ 19 มิถุนายน ปีเดียวกันนั้นเอง ที่มหาวิหารเซ้นท์จอร์จ พระราชวังวินด์เซอร์ ซึ่งต่างจากพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์อื่น ๆ ที่จัดที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ หรืออาสนวิหารเซนต์พอล แสดงให้เห็นว่าคู่บ่าวสาวทรงพระประสงค์ที่จะต่างไปจากพี่ (และพี่ตามกฎหมาย) ของพระองค์

ในวันทรงเสกสมรสนั้น สมเด็จพระราชินีนาถทรงสถาปนาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดให้เป็นเอิร์ลแห่งเว็สเซ็กส์ และไวเคานต์เซเวิร์น (ตามที่ครอบครัวของโซฟีอยู่ที่ชายแดนของแคว้นเวลส์) และตามธรรมเนียมของบรรดาศักดิ์ยุโรป (Peer) โซฟีรับเอาพระนามและพระอิสริยยศทั้งหมดของพระสวามีมา โดยดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงแห่งสหราชอาณาจักร ด้วยบรรดาศักดิ์ HRH The Princess Edward, Countess of Wessex และในฐานะพระราชสุณิสา (Daughter-in-law) พระองค์เดียวในขณะนั้น [1] โซฟีจึงอยู่ในลำดับที่ 3 แห่งโปเจียมแห่งสหราชอาณาจักรฝ่ายใน คือถัดจากสมเด็จพระราชินีนาถ สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ พระราชชนนี[2]เจ้าชายเอิร์ลและเจ้าหญิงเคาน์เตสแห่งเวสเซกซ์
ตราประจำพระองค์ของเอิร์ลแห่งเวสเซกซ์