ฮาโรลด์ แมคมิลแลน

ฮาโรลด์ แมคมิลแลน

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

มอริซ ฮาโรลด์ แมคมิลแลน, เอิร์ลแห่งสต็อกตัน (อังกฤษ: Maurice Harold Macmillan, 1st Earl of Stockton) เป็นนักการเมืองชาวอังกฤษที่ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 ถึง ค.ศ. 1963