ฮาร์เปอส์บะซาร์

ฮาร์เปอส์บะซาร์

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

ฮาร์เปอส์บะซาร์ (อังกฤษ: Harper's Bazaar) เป็นนิตยสารแฟชั่นผู้หญิงอเมริกัน ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1867 โดยฮาสต์ และในฐานะนิตยสาร ฮาร์เปอส์บะซาร์ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลของ "ผู้หญิงกลุ่มแรกที่ซื้อของที่ดีที่สุด ตั้งแต่ระดับเสื้อผ้าไม่เป็นทางการ จนถึงเสื้อผ้าตัดเฉพาะ (couture)"

นิตยสารเล็งเป้าหมายที่คนระดับกลางบน และระดับบน มีช่างภาพ ศิลปิน นักออกแบบแฟชั่น และนักเขียน เป็นผู้ส่งสารที่มีมุมมอง "เจน" สู่โลกของแฟชั่น ความงาม และวัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นประจำทุกเดือน