สวง (เมือง)

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

กรุงสวง (เขมร: ក្រុងសួង) เป็นเมืองหลักของจังหวัดตะโบงคมุม [1] ซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ที่แยกมาจากจังหวัดกำปงจามเมื่อปี พ.ศ. 2557 เมืองนี้ตั้งอยู่ตามทางหลวงเอเชียสาย 11 และ ทางหลวงหมายเลข 7 (กัมพูชา) ที่เชื่อมต่อกับชายแดนเวียดนามซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการค้าทางการเกษตรและกับเวียดนาม