สม รังสี

สม รังสี

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

สม รังสี (เขมร: សម រង្ស៊ី สม รงฺสี; อักษรโรมัน: Sam Rainsy) เป็นนักการเมือง กัมพูชา อดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชา เกิดเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2492 ที่กรุงพนมเปญ เป็นบุตรของนายสม สารี อดีตนักการเมืองกัมพูชาในช่วงทศวรรษ 1950 จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส และเคยทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในฝรั่งเศส

ในปี พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกพรรคฟุนซินเปกของสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเสียมราฐ และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 ต่อมา เขาถูกบังคับให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคฟุนซินเปกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 และสมัชชาแห่งชาติมีมติให้เขาพ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. เมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2538[3]

สม รังสี ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ชื่อพรรคชาติเขมร (Khmer Nation Party - KNP) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคสมรังสี (Sam Rainsy Party - SRP) ก่อนการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2541 และได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนในจังหวัดกำปงจาม ใน พ.ศ. 2543 พรรคสมรังสีที่เป็นพรรคฝ่ายค้านได้อออกมาประท้วงเกี่ยวการทุจริตในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกัมพูชา เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยนายสม รังสีเป็นผู้นำผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพนมเปญและจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 3,000 คนเดินขบวนประท้วงรัฐบาลแล้วไปชุมนุมต่อที่หน้ารัฐสภาเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2543[4]

ในช่วงที่ฮุน เซน ก่อการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2548 นายสม รังสี ได้เดินทางหลบหนีออกจากกัมพูชา และถูกศาลกัมพูชาตัดสินลับหลัง ลงโทษจำคุก 18 เดือน สัม รังสีเดินทางกลับกัมพูชาในปี พ.ศ. 2549 หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ตามคำกราบทูลของฮุน เซน

ในปี พ.ศ. 2552 นายสัม รังสี ถูกถอนเอกสิทธิ์คุ้มครองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลกัมพูชา กรณีถูกเวียดนามรุกล้ำเขตแดน และถูกตั้งข้อหาทำลายทรัพย์สิน กรณีถอนหมุดหลักเขตแดนกัมพูชา-เวียดนาม ที่จังหวัดสวายเรียง