สภาประชาชนแห่งชาติ

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

ฝ่ายอื่น ๆ 856 ที่นั่ง

ว่าง (33 ที่นั่ง)

สภาประชาชนแห่งชาติ (จีน: 全国人民代表大会) เป็นสถาบันนิติบัญญัติและเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยสมาชิก 2,980 ในปี 2018 ซึ่งถือเป็นรัฐสภาที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก[1]

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนจีนบัญญัติว่าสภาประชาชนแห่งชาติเป็นสภาเดี่ยวของประเทศ และมีอำนาจโดยพฤตินัยในการตรากฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล, ศาลสูงสุด, คณะกรรมการพิเศษ, สำนักงานอัยการสูงสุด, คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ตลอดจนเลือกสรรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ การผ่านมติในเรื่องต่าง ๆ ต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมด สื่อมวลชนนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เรียกสภาแห่งนี้ว่าเป็น "ตรายาง" โดยพฤตินัยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

สภาประชาชนแห่งชาติจัดการประชุมใหญ่ราวสองสัปดาห์ในแต่ละปีเพื่อผ่านร่างกฎหมายสำคัญ[2][3] อย่างไรก็ตาม อำนาจของสภาถูกครอบงำโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (NPCSC) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจำนวน 175 คน คณะกรรมาธิการนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนที่ประชุมชุดเล็ก เพื่อพิจารณาผ่านกฎหมายในยามที่ไม่อยู่ในช่วงการจัดประชุมใหญ่ประจำปี สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลและองค์กรอื่นของรัฐควบคู่กันในเวลาเดียวกัน

สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติมาจากการคัดเลือก ดำรงตำแหน่งวาระละห้าปี การจัดประชุมใหญ่ประจำปีจะจัดขึ้นทุกฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะดำเนินต่อเนื่อง 10 ถึง 14 วันที่อาคารมหาศาลาประชาชน ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง สภาชุดแรกจัดประชุมเมื่อปี 1954 มีจำนวนสมาชิกเริ่มแรก 1,226 คน