วิกิพีเดีย:โครงการวันเดือนปี/การใช้ปีคริสต์ศักราชอ้างอิง

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าแนวปฏิบัติของวิกิพีเดียไทยแนะนำให้ใช้ ปีพุทธศักราชเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบทความที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะในทางประวัติศาสตร์หรือศิลปะจะมีการอ้างอิงไปถึงคริสต์ศักราชหรือคริสต์ทศวรรษในบทความเดียวกันที่ทำให้ไม่สามารถแปลงกลับมาเป็นพุทธศักราชที่ถูกต้องได้ ดังนั้นในตัวบทความจะใช้ปีคริสต์ศักราชเป็นอย่างเดียว เพื่อ

สำหรับการแปลงค่าปี ค.ศ. กลับมาเป็นปี พ.ศ. นั้นประมาณค่าปี พ.ศ. ที่ใกล้เคียงได้เช่นพ.ศ. = ค.ศ. + 543