วิกิพีเดีย:ต้องการอ้างอิง

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพื่อทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดในวิกิพีเดียสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ทุกคนจึงอาจตั้งข้อสงสัยไปยังข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงได้โดยการเพิ่มป้าย {{อ้างอิง}}

ตัวอย่าง: คนกว่า 65% เชื่อเรื่องผี[ต้องการอ้างอิง]

หลายคนมักเข้าใจว่า การอ้างอิงหมายถึงการลิงก์ เช่น "คน 65% เชื่อเรื่องผี" ข้างต้น เมื่อเขา "อ้างอิง" ก็จะใส่ลิงก์ไปยังเว็บภายนอกที่กล่าวถึงผี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะการแจ้งต้องการอ้างอิงนี้เป็นการร้องขอแหล่งข้อมูลยืนยันประโยคที่ว่า คน 65% เชื่อเรื่องผี