รูไทล์

รูไทล์

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

รูไทล์ (Rutile) เป็นแร่ที่ประกอบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบตามธรรมชาติของ TiO2 ที่พบมากที่สุด พหุสัณฐานอื่น ๆ ที่หาได้ยากกว่าของ TiO2 ที่รู้จักได้แก่อะนาเทส, akaogiite และ brookite

รูไทล์เป็นหนึ่งในคริสตัลที่มีดัชนีการหักเหของที่ความยาวคลื่นที่มองเห็นได้สูงที่สุดเท่าที่รู้จัก และยังมีไบรีฟริงเจนซ์ขนาดใหญ่และการกระจายตัวสูง เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ มันมีประโยชน์สำหรับการผลิตองค์ประกอบทางแสงบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลนส์โพลาไรซ์สำหรับความยาวคลื่นที่มองเห็นได้และอินฟราเรดจนถึงประมาณ 4.5 μm

รูไทล์ตามธรรมชาติอาจมีธาตุเหล็กสูงถึง 10% และมีจำนวนไนโอเบียมและแทนทาลัมจำนวนมาก รูไทล์มาจากชื่อละติน rutilus "สีแดง" เนื่องจากสีแดงเข้มที่พบในบางตัวอย่างเมื่อมองจากแสงส่งผ่าน รูไทล์ถูกอธิบายครั้งแรกใน 1803 โดย Abraham Gottlob Werner