รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล

รายพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเรียงตามรัชกาล

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

นี่คือ รายพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน เรียงตามลำดับปีที่ขึ้นครองราชสมบัติ

รายพระนามนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะประมุขของรัฐ ตัวอย่างเช่น สุลต่าน อับดุล เฮลิม มูอาดซัม ชา ไม่ได้เป็นประมุขที่มีอำนาจอธิปไตยของรัฐ, รายพระนามดังกล่าวลำดับไม่นับรวมถึงผู้ปกครองที่สถานะความเป็นพระมหากษัตริย์ยังคงพิสูจน์ไม่ได้ อย่างเช่น ดาไล ลามะ เทนซิน กัทโซ และพระมหากษัตริย์ที่ถูกขับออกจากราชสมบัติ อย่างเช่น สมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 1 แห่งออสเตรีย ซึ่งอ้างว่าเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2465 (87 ปี)

หมายเหตุ

ชาลส์ที่ 3 องค์ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร เครือจักรภพ และคริสตจักรอังกฤษ

มาร์เกรเธอที่ 2 องค์ประมุขแห่งเดนมาร์ก กรีนแลนด์ หมู่เกาะแฟโร และสมเด็จพระราชินีนาถเพียงพระองค์เดียวของโลก ที่ทรงปกครองอยู่

นารูฮิโตะ จักรพรรดิองค์เดียวของโลก และ องค์ประมุขแห่งลัทธิชินโต

ฟรานซิส พระสันตะปาปาแห่งนครรัฐวาติกัน และ องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก

อาลแบร์ที่ 2 หนึ่งในเจ้าชายสององค์สุดท้ายของโลก

ฮันส์-อาดัมที่ 2 หนึ่งในเจ้าชายสององค์สุดท้ายของโลก

ฌูอัน อันริก บิบัส ซิซิเลีย หนึ่งในผู้ปกครองร่วมสององค์สุดท้ายของโลก[note 1]

แอมานุแอล มาครง หนึ่งในผู้ปกครองร่วมสององค์สุดท้ายของโลก[note 2]

อ็องรี แกรนด์ดยุกองค์เดียวของโลก

ฮัสซานัล โบลเกียห์ หนึ่งในสุลต่านสององค์สุดท้ายของโลก (รัฐเอกราช), นายกรัฐมนตรีแห่งบรูไน และ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก (และทวีปเอเชีย) ณ ปัจจุบัน

ฮัยษัม บิน ฏอริก อัสซะอีด หนึ่งในสุลต่านสององค์สุดท้ายของโลก (รัฐเอกราช)

โมฮัมเหม็ด เจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี และ พระมหากษัตริย์ตำแหน่งประธานาธิบดีสององค์สุดท้ายของโลก

มุฮัมมัด เจ้าผู้ครองนครดูไบ และ นายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตะมีม บิน ฮะมัด อัษษานี หนึ่งในเอมีร์สององค์สุดท้ายของโลก

นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาห์ หนึ่งในเอมีร์สององค์สุดท้ายของโลก

ซัลมาน กษัตริย์/นายกแห่งซาอุดีอาระเบีย และ องค์ประมุขแห่งมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง

อับดุลละฮ์ ชะฮ์ สุลต่านแห่งรัฐปะหัง และ พระมหากษัตริย์แห่งมาเลเซีย

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หนึ่งในพระมหากษัตริย์ชาวพุทธสามองค์สุดท้ายของโลก

นโรดม สีหมุนี หนึ่งในพระมหากษัตริย์ชาวพุทธสามองค์สุดท้ายของโลก

จิกมี หนึ่งในพระมหากษัตริย์ชาวพุทธสามองค์สุดท้ายของโลก

ตูโปอูที่ 6 พระมหากษัตริย์ทวีปโอเชียเนียองค์เดียวของโลก (ไม่รวมเครือจักรภพ)

อึมสวาตีที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในทวีปแอฟริกา

หมายเหตุ