พาราแมกเนติก

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

พาราแมกเนติก (อังกฤษ: paramagnetic) ก็เหมือนกับ diamagnetic เพียงแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก B เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น โพแทสเซียม ออกซิเจน ทังสเตน และธาตุหายาก (rare earth) และเกลือของมัน


พาราแมกเนติก