อีวานที่ 3 แห่งรัสเซีย เจ้าชายแห่งมอสโก

อีวานที่ 3 แห่งรัสเซีย เจ้าชายแห่งมอสโก

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

ในโครงการอื่น

อีวานที่ 3 วาซีลเยวิช (รัสเซีย: Иван III Васильевич 27 มกราคม ค.ศ. 1440 - 27 ตุลาคม ค.ศ. 1505) หรือ เจ้าชายอีวานที่ 3 มหาราช [1][2] เป็นพระราชโอรสในเจ้าชายวาซีลีที่ 3 แห่งรัสเซีย และพระนางมาเรียแห่งโบรอฟ ทรงครองราชย์เป็นเวลา 43 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1462–1505 นับเป็นพระมหากษัตริย์รัสเซียพระองค์หนึ่งที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด