พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก[1] (พระราชสมภพ 8 เมษายน ค.ศ. 1818 — สวรรคต 29 มกราคม ค.ศ. 1906) พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กที่ทรงเกรงขามพระองค์หนึ่งของโลก แม้ประเทศเดนมาร์ก จะเป็นประเทศเล็กๆในยุโรป แต่หากดำรงทรงพระราชสถานะเป็นสมเด็จพระราชอัยกาธิราช (ตา) ใน 2 พระเจ้าแผ่นดินผู้เรืองอำนาจและเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก คือ ซาร์นิโคลัสที่ 2 และ จอร์จที่ 5 ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระอัยกา (ตา) แห่งยุโรป ในขณะที่ ลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระอัยยิกา (ยาย) แห่งยุโรป ส่วนทางด้าน สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามที่ สมเด็จพระอัยยิกา (ย่า) แห่งยุโรป ในขณะที่ เจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี แม้จะเสด็จสวรรคตไปก่อน แต่ทรงดำรงพระราชสถานะเคียงคู่สมเด็จพระมเหสีคือ เสด็จพระอัยกา (ปู่) แห่งยุโรป ในขณะที่ ฟิลิป เจ้าชายดยุกแห่งเอดินบะระและเจ้าชายพระราชสวามี พระราชสวามีใน เอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระราชปนัดดาในพระองค์

คติพจน์ประจำรัชกาลของพระองค์คือ